Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2005 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2005

Monitorul Oficial 1195 din 30 Decembrie 2005 (M. Of. 1195/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.823 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1195 din 30 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 196 din 8 martie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. ...

Monitorul Oficial 1193 din 30 Decembrie 2005 (M. Of. 1193/2005)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005

Caracterul de urgenţă este determinat de îndeplinirea condiţiei referitoare la înfiinţarea unui fond de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a fiecărui obiectiv de investiţii, condiţie asumată de guvernul româniei prin memorandumurile de finanţare încheiate cu comisia europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă, precum şi de necesitatea stabilirii bazei legale pentru crearea acestui tip de fond.În cazul în care baza legală pentru constituirea şi utilizarea fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare nu se va realiza în cel mai scurt timp posibil, comisia europeană va considera condiţionalităţile din memorandumurile de finanţare ispa neîndeplinite şi va bloca transferul de fonduri către fondul naţional.În temeiul art. ...

 NORMĂ din 22 decembrie 2005 pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005

Art. 1prezentele norme stabilesc principiile, cadrul general şi procedurile privind constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea investiţiilor realizate prin proiecte care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea uniunii europene pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte.art. 2În sensul prezentelor norme, noţiunea de operator sau operator regional înseamnă societatea comercială sau regia autonomă de interes local sau judeţean, care are drept scop asigurarea serviciilor publice prin proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice realizate cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea uniunii europene.art. 3(1) ...

Monitorul Oficial 1189 din 29 Decembrie 2005 (M. Of. 1189/2005)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1189 din 29 decembrie 2005

Ţinând seama de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 21/2004, prin care se înfiinţează sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, în scopul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, asigurării şi coordonării resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, prin care s-a modificat radical sistemul de gestionare a situaţiilor de urgenţă,luând în considerare faptul că întreaga legislaţie în domeniu trebuie armonizată corespunzător, într-un termen foarte scurt, astfel încât să se realizeze coerenţa legislativă şi interinstituţională necesară, concomitent cu edificarea unui subsistem normativ metodologic şi procedural-aplicativ, optim funcţional,având în vedere imposibilitatea punerii în ...

Monitorul Oficial 1190 din 29 Decembrie 2005 (M. Of. 1190/2005)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2005

Având în vedere necesitatea reglementării sau amendării cadrului juridic existent pentru continuarea în bune condiţii a procesului de privatizare a casei de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a., se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ. urgenţa este impusă de faptul că înaintea lansării etapei a doua a procesului de privatizare a casei de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a., în care se vor solicita oferte finale angajante potrivit strategiei de privatizare aprobate, este necesar să se coreleze o serie de prevederi normative şi să se reglementeze unele aspecte ce privesc conţinutul proiectului de contract de vânzare-cumpărare ...

Monitorul Oficial 1183 din 28 Decembrie 2005 (M. Of. 1183/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.817 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 119/2005 privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru anul 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1183 din 28 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea fondului special al aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin legea nr. 212/2001, şi al anexei nr. 3 la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobată cu completări prin legea nr. 353/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 119/2005 privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru anul 2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 1181 din 28 Decembrie 2005 (M. Of. 1181/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.748 din 2 decembrie 2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2005 pentru aprobarea finanţării proiectului "Organizarea în România a celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1181 din 28 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 169/2005 pentru aprobarea finanţării proiectului "organizarea în românia a celei de-a 55-a sesiuni a comitetului regional pentru europa al organizaţiei mondiale a sănătăţii" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 15 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul ministerului sănătăţii şi se suplimentează bugetul secretariatului general al guvernului de la capitolul ...

Monitorul Oficial 1177 din 27 Decembrie 2005 (M. Of. 1177/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 20 decembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1177 din 27 decembrie 2005

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă înlocuirea domnului deputat brânză william gabriel cu domnul deputat baban Ştefan, membru al grupului parlamentar al p.r.m., din componenţa nominală a delegaţiei parlamentului româniei la iniţiativa central-europeană - dimensiunea parlamentară, prevăzută în anexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 10/2005.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢiloradrian nĂstasepreŞedintele senatuluinicolae vĂcĂroiubucureşti, 20 decembrie 2005.nr. 46.-------

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 20 decembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2005 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1177 din 27 decembrie 2005

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă înlocuirea domnului deputat daniel ionescu cu domnul deputat ion mînzînă, membru al grupului parlamentar al p.r.m., din componenţa nominală a comisiei comune speciale a camerei deputaţilor şi senatului pentru controlul execuţiei bugetului curţii de conturi pe anul 2003.art. iicomisia comună specială a camerei deputaţilor şi senatului pentru controlul execuţiei bugetului curţii de conturi pe anul 2003, instituită prin hotărârea parlamentului româniei nr. 16/2005, cu modificarea prevăzută la art. i, este abilitată să ...

Monitorul Oficial 1170 din 23 Decembrie 2005 (M. Of. 1170/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.756 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.466/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Teleorman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1170 din 23 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1articolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.466/2005 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul teleorman, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.080 din 30 noiembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură, culte şi echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 1.000 mii lei (ron), pentru judeţul teleorman, din ...

Monitorul Oficial 1160 bis din 21 Decembrie 2005 (M. Of. 1160 bis/2005)

 REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.160 bis din 21 decembrie 2005

--------*) aprobate de ordinul nr. 2131 din 08 decembrie 2005, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 1160 din 21 decembrie 2005cap. idispoziţii generaleprezentele reglementări stabilesc metodologia şi condiţiile pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.prezentele reglementări definesc:1.1. - activităţile prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere în raport cu legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile tehnice privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a acestora pe drumurile publice. În sensul ...

Monitorul Oficial 1137 bis din 15 Decembrie 2005 (M. Of. 1137 bis/2005)

 ANEXE din 30 noiembrie 2005 la Decizia nr. 660 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România EMITENT: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.137 bis din 15 decembrie 2005

Anexa 1regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din româniacap. idispoziŢii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte normele tehnice, administrative şi de exploatare obligatorii privind construirea, instalarea, experimentarea şi folosirea staţiilor de amator, autorizarea radioamatorilor şi regulile după care aceştia îşi desfăşoară activitatea din punct de vedere al radiocomunicaţiilor.art. 2(1) abrevierile din cuprinsul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:a) uit - uniunea internaţională a telecomunicaţiilor;b) cept - conferinţa europeană pentru poştă şi telecomunicaţii;c) iaru - uniunea internaţională a radioamatorilor;d) igcti - inspectoratul general pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;e) tnabf - tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;f) harec - certificatul de examinare armonizat ...

Monitorul Oficial 1127 din 14 Decembrie 2005 (M. Of. 1127/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.483 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1127 din 14 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 380 din 5 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice pe ...

Monitorul Oficial 1126 din 13 Decembrie 2005 (M. Of. 1126/2005)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 169 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 13 decembrie 2005

Având în vedere prioritatea lucrărilor de remediere a avariilor produse la obiectivele aferente sistemului naţional de transport al gazelor naturale, cauzate de ploile torenţiale din lunile iulie-august 2005, care urmează a se executa în regim de urgenţă, pentru a putea asigura prestarea serviciului public de transport gaze naturale în condiţii de siguranţă pe teritoriul ţării,ţinând seama de necesitatea decalării termenelor de execuţie pentru obiectivele prevăzute la pct. 1 şi 6 din anexa la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2004, aprobată cu completări prin legea nr. 322/2004, pentru lunile octombrie, respectiv decembrie 2006, pentru a putea asigura alimentarea cu gaze naturale ...

Monitorul Oficial 1120 bis din 12 Decembrie 2005 (M. Of. 1120 bis/2005)

PRINCIPII UNIFORME din 3 octombrie 2005 de evaluare si omologare a produselor de protectie a plantelor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.120 bis din 12 decembrie 2005

_________ *) aprobate de ordinul nr. 1.017 din 3 octombrie 2005 /ordinul nr. 1.144 din 27 octombrie 2005 /ordinul nr. 1.171 din 17 noiembrie 2005 publicate in monitorul oficial, partea i nr. 1.120 din 12 decembrie 2005. a. introducere 1. principiile prevazute in prezenta anexa urmaresc ca evaluarile si deciziile referitoare la omologarea produselor de protectie a plantelor, in masura in care este vorba despre preparate chimice, sa se traduca prin aplicarea cerintelor prevazute la art. 9, alin. (1), lit. (a), (b), (c) si (d) din hotararea guvernului nr. 1.559/2004 ...

PRINCIPII UNIFORME din 27 octombrie 2005 de evaluare si omologare a produselor de protectie a plantelor EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.120 bis din 12 decembrie 2005

_________ *) aprobate de ordinul nr. 1.017 din 3 octombrie 2005 /ordinul nr. 1.144 din 27 octombrie 2005 /ordinul nr. 1.171 din 17 noiembrie 2005 publicate in monitorul oficial, partea i nr. 1.120 din 12 decembrie 2005. a. introducere 1. principiile prevazute in prezenta anexa urmaresc ca evaluarile si deciziile referitoare la omologarea produselor de protectie a plantelor, in masura in care este vorba despre preparate chimice, sa se traduca prin aplicarea cerintelor prevazute la art. 9, alin. (1), lit. (a), (b), (c) si (d) din hotararea guvernului nr. 1.559/2004 ...

PRINCIPII UNIFORME din 17 noiembrie 2005 de evaluare si omologare a produselor de protectie a plantelor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.120 bis din 12 decembrie 2005

_________ *) aprobate de ordinul nr. 1.017 din 3 octombrie 2005 /ordinul nr. 1.144 din 27 octombrie 2005 /ordinul nr. 1.171 din 17 noiembrie 2005 publicate in monitorul oficial, partea i nr. 1.120 din 12 decembrie 2005. a. introducere 1. principiile prevazute in prezenta anexa urmaresc ca evaluarile si deciziile referitoare la omologarea produselor de protectie a plantelor, in masura in care este vorba despre preparate chimice, sa se traduca prin aplicarea cerintelor prevazute la art. 9, alin. (1), lit. (a), (b), (c) si (d) din hotararea guvernului nr. 1.559/2004 ...

Monitorul Oficial 1115 bis din 09 Decembrie 2005 (M. Of. 1115 bis/2005)

 NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ din 29 noiembrie 2005 NML 006-05 "Contoare de energie termica"*) EMITENT: Biroul Român de Metrologie Legală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 bis din 9 decembrie 2005

──────────*) aprobată de ordinul nr. 318 din 29 noiembrie 2005 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005.──────────1. domeniu de aplicare1.1. prezenta norma de metrologie legală se referă la cerinţele metrologice şi tehnice şi la modalitatile de atestare a legalităţii, specifice contoarelor de energie termică definite mai jos şi destinate utilizarii în domenii de interes public.1.2. pentru a putea fi introduse pe piaţa, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, contoarele de energie termică prevăzute la punctul 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă, cât şi cerinţele aplicabile ...

Monitorul Oficial 1103 din 07 Decembrie 2005 (M. Of. 1103/2005)

METODE din 28 noiembrie 2005 de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de pesticide EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.103 din 7 decembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale 1. obiectiv 1.1. probele destinate analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide în şi pe plante şi produse vegetale se preleveazã în conformitate cu metodele descrise mai jos. 1.2. obiectivul acestor proceduri de prelevare este de a permite obţinerea unei probe reprezentative dintr-un lot destinat analizei, pentru a verifica dacã sunt respectate nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide prevãzute în ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului sãnãtãţii nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de ...

Monitorul Oficial 1102 bis din 07 Decembrie 2005 (M. Of. 1102 bis/2005)

 NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ NML 008-05 din 23 noiembrie 2005 "Aparate de cântărit cu funcţionare automată"*) EMITENT: Biroul Român de Metrologie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1102 bis din 7 decembrie 2005

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 287 din 23.11.2005, care a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005──────────1. domenii de aplicare1.1. prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice şi modalităţile de atestare a legalităţii, specifice aparatelor de cântărit cu funcţionare automată definite la punctul 2.1. din prezenta normă, destinate determinării masei unui produs în domenii de interes public.În prezenta normă aparatele de cântărit cu funcţionare automată sunt denumite "aparate".1.2. pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, aparatele de cântărit cu ...

 NORMĂ DE METROLOGIE LEGALA NML 031-05 din 23 noiembrie 2005 "Refractometre şi polarimetre pentru determinarea concentratiei de zahar"*) EMITENT: Biroul Român de Metrologie Legală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1102 bis din 7 decembrie 2005

──────────*) aprobată de ordinul nr. 295 din 23 noiembrie 2005, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005.──────────1. domeniu de aplicare1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerinţele metrologice şi tehnice şi modalitatile de atestare a legalităţii, specifice refractometrelor şi polarimetrelor destinate masurarii concentratiei de zahar (zaharoza, glucoza, fructoza) în scopul asigurarii corectitudinii tranzactiilor comerciale cu sucuri, musturi, siropuri şi alte produse sau subproduse, la care suma de plată se calculeaza în functie de concentraţia de zahar, în laboratoarele de expertiza care emit buletine de analiza etc.pentru a putea fi introduse pe piaţa, puse ...

Monitorul Oficial 1100 bis din 06 Decembrie 2005 (M. Of. 1100 bis/2005)

 NORMĂ din 25 noiembrie 2005 ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.100 bis din 6 decembrie 2005

-----------*) aprobată prin ordinul nr. 128 din 25 noiembrie 2005, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1100 din 6 decembrie 2005.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta normă sanitară veterinară stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi activităţile de import în românia de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu la care se referă anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinară.(2) prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără să aducă atingere prevederilor adoptate prin regulamentul nr. 3626/82/cee.(3) prezenta normă sanitară ...

Monitorul Oficial 1092 din 05 Decembrie 2005 (M. Of. 1092/2005)

ACT CONSTITUTIV din 24 noiembrie 2005 al Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 5 decembrie 2005

Art. 1 denumirea societãţii comerciale, forma juridicã, sediul şi durata (1) denumirea societãţii este societatea comercialã "fondul proprietatea" - s.a. (2) societatea comercialã "fondul proprietatea" - s.a., denumitã în continuare fondul proprietatea, este persoanã juridicã românã având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni. (3) fondul proprietatea se organizeazã, funcţioneazã şi îşi înceteazã activitatea conform prevederilor legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016