Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005  privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005

    Caracterul de urgenţă este determinat de îndeplinirea condiţiei referitoare la înfiinţarea unui fond de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a fiecărui obiectiv de investiţii, condiţie asumată de Guvernul României prin memorandumurile de finanţare încheiate cu Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă, precum şi de necesitatea stabilirii bazei legale pentru crearea acestui tip de fond.
    În cazul în care baza legală pentru constituirea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare nu se va realiza în cel mai scurt timp posibil, Comisia Europeană va considera condiţionalităţile din memorandumurile de finanţare ISPA neîndeplinite şi va bloca transferul de fonduri către Fondul Naţional.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă.

    ART. 1
    Se aprobă constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, denumit în continuare Fondul IID, de către operatori şi/sau unităţile administrativ-teritoriale, după caz, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
    ART. 2
    Fondul IID se constituie, se alimentează şi se utilizează conform Normelor pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 3
    (1) În cazul în care operatorul sau unitatea administrativ-teritorială are deja constituit un fond de acest tip, fondul de rezerva existent continuă să se alimenteze potrivit prevederilor acordului sau contractului de împrumut, astfel cum a fost ratificat ori aprobat prin actul normativ care a prevăzut obligativitatea constituirii lui.
    (2) Normele prevăzute la art. 2 reglementează obligaţiile minimale ale operatorului sau unităţii administrativ-teritoriale cu privire la constituirea Fondului IID pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
    ART. 4
    Orice modificare a Normelor pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului pentru întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, prevăzute la art. 2, în funcţie de condiţiile concrete ale proiectelor şi de cerinţele finanţatorilor, este iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice.

                                 PRIM-MINISTRU
                            CALIN POPESCU-TĂRICEANU

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                         Ministrul finanţelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 22 decembrie 2005.
    Nr. 198.


    ANEXĂ

                                     NORME
                 pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea
                Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare

    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc principiile, cadrul general şi procedurile privind constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea investiţiilor realizate prin proiecte care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte.
    ART. 2
    În sensul prezentelor norme, noţiunea de operator sau operator regional înseamnă societatea comercială sau regia autonomă de interes local sau judeţean, care are drept scop asigurarea serviciilor publice prin proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice realizate cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
    ART. 3
    (1) Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, denumit în continuare Fondul IID, se constituie ca un fond de rezervă.
    (2) Disponibilităţile aferente Fondului IID se păstrează într-un cont distinct purtător de dobânda, deschis la o unitate a trezoreriei statului, sau, după caz, la o bancă comercială.
    (3) În conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanţare sau cu prevederile acordului de împrumut titularul Fondului IID poate fi unitatea administrativ-teritorială sau operatorul care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
    ART. 4
    (1) Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea acordului de împrumut şi cel puţin până la rambursarea integrală a împrumuturilor, să constituie, potrivit art. 3, Fondul IID.
    (2) Unitatea administrativ teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu:
    a) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau judeţean care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene;
    b) dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
    c) redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii comerciale care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevenţa anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puţin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanţare contractat de unitatea administrativ-teritorială;
    d) impozitul pe profit plătit de operator unităţii administrativ-teritoriale;
    e) dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID.
    (3) În cazul operatorilor regionali, toate unităţile administrativ-teritoriale care sunt acţionari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin. (2).
    (4) În cazul în care sursele datorate potrivit alin. (2) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar, operatorul contribuie la Fondul IID, până la concurenţa sumei necesare acoperirii serviciului datoriei publice, pe baza situaţiilor sale financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la fondul de rezervă, care pot fi:
    a) sursele proprii de finanţare necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor externe, constituite pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe;
    b) profitul net contabil rămas nerepartizat după acoperirea destinaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 5
    Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de priorităţi pentru:
    a) plata serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului contractat sau garantat de stat pentru finanţarea programelor: Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapele I şi a II-a, Proiectul de conservare a energiei termice şi Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România, după caz;
    b) plata serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului destinat cofinanţării proiectului care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene;
    c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă executa pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţii pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului;
    d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare.
    ART. 6
    (1) Alimentarea contului deschis potrivit art. 3 alin.(1) se efectuează după cum urmează:
    a) de către unitatea administrativ-teritorială în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor datorate de către operator;
    b) de către operator în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea insuficienţei surselor datorate potrivit alin. (2) al art. 4, dar în orice caz nu mai târziu de data scadenţei serviciului datoriei.
    (2) În anul angajării împrumutului sumele datorate Fondului IID se determina proporţional cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului după semnarea acordului de împrumut aplicat la sursele prevăzute la art. 4.
    (3) Pentru a evita situaţia în care sumele plătite de unitatea administrativ-teritorială şi operator nu sunt suficiente pentru acoperirea cerinţelor minime stabilite potrivit art. 9, operatorul sau unitatea administrativ-teritorială, procedează la acţiunile necesare fie prin reducerea costurilor de operare, şi/sau creşterea tarifelor cu ajustarea la rata inflaţiei, efectuată cel puţin o data pe an dar nu mai târziu de 30 iunie şi în conformitate cu prevederile memorandumului de finanţare existent, a acordului sau contractului de împrumut încheiat sau recalcularea tarifelor pe baza tuturor componentelor Fondului IID, urmărindu-se în acelaşi timp corelarea acestor acţiuni cu gradul de suportabilitate a utilizatorului.
    (4) Creşterile stabilite la alin. (3) reprezintă creşteri minime necesare pentru a permite operatorului să-şi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu acordul de împrumut pentru necesarul de flux de lichidităţi şi plăţi către Fondul IID.
    ART. 7
    În cazul în care disponibilităţile Fondului IID nu acoperă plata la scadenţă a serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului contractat sau garantat de stat sau aferente împrumutului destinat cofinanţării proiectului care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, operatorul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială va plăti dobânzi şi penalităţi de întârziere, la nivelul celor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale, în condiţiile prevăzute de Legea datoriei publice, nr. 313/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 8
    Soldul neutilizat al contului la sfârşitul anului va fi reportat cu aceeaşi destinaţie în anul următor. După rambursarea împrumutului, a plăţii dobânzilor şi comisioanelor, eventualul sold rămas este reportat în anul următor şi utilizat până la lichidarea contului potrivit art. 5 lit. d).
    ART. 9
    Soldul minim al Fondului IID la sfârşitul fiecărui semestru potrivit art. 11 trebuie să acopere cel puţin serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar până când împrumutul sau împrumuturile pentru cofinanţarea proiectelor finanţate prin asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau prin Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapele I şi a II-a, Proiectul de conservare a energiei termice, şi Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România, dacă este cazul, sunt lichidate sau anulate.
    ART. 10
    Operatorul/unitatea administrativ-teritorială prezintă pentru aprobare autorităţii administraţiei publice locale planul de investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se finanţează din Fondul IID pentru anul următor, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. Pe baza consultărilor cu operatorul, autoritatea administraţiei publice locale aproba Planul de Investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune finanţate din fondul IID pentru anul următor până la data de 31 decembrie.
    ART. 11
    Operatorul prezintă autorităţii administraţiei publice locale, băncii cofinanţatoare, Comisiei Europene şi Ministerului Finanţelor Publice sau unitatea administrativ-teritorială prezintă băncii cofinanţatoare, Comisiei Europene şi Ministerului Finanţelor Publice, după caz, nu mai târziu de 60 de zile de la sfârşitul primului semestru al exerciţiului financiar următor datei de execuţie a Acordului de împrumut pentru cofinanţare şi nu mai târziu de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui semestru din fiecare exerciţiu financiar, până când împrumutul pentru cofinanţare a fost rambursat sau anulat, o declaraţie reflectând impozitele constituite şi retragerile efectuate din Fondul IID folosind următorul model:

  LEI
 ┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ │ Sume datorate de operator │ Sume plătite de operator │
 │ ├───────────────┬──────────────┼───────────────┬──────────────┤
 │ │ Cumulate │ Semestru │ Cumulate │ Semestru │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ În contul │ │ │ │ │
 │ Unităţii │ │ │ │ │
 │administrativ-│ │ │ │ │
 │ teritoriale │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Vărsăminte din│ │ │ │ │
 │profitul net │ │ │ │ │
 │al regiei │ │ │ │ │
 │autonome │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Dividende ale │ │ │ │ │
 │societăţii │ │ │ │ │
 │comerciale │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Redevenţa afe-│ │ │ │ │
 │rentă contrac-│ │ │ │ │
 │tului încheiat│ │ │ │ │
 │între operator│ │ │ │ │
 │(societatea │ │ │ │ │
 │comercială) şi│ │ │ │ │
 │unitatea admi-│ │ │ │ │
 │nistrativ │ │ │ │ │
 │teritorială │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Impozitul pe │ │ │ │ │
 │profit datorat│ │ │ │ │
 │şi plătit de │ │ │ │ │
 │operator │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │ │
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘


  LEI
 ┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ │ Sume datorate de operator │ Sume plătite de operator │
 │ ├───────────────┬──────────────┼───────────────┬──────────────┤
 │ │ Cumulate │ Semestru │ Cumulate │ Semestru │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ În contul │ │ │ │ │
 │Operatorului │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Sursele pro- │ │ │ │ │
 │prii de finan-│ │ │ │ │
 │ţare necesare │ │ │ │ │
 │rambursării │ │ │ │ │
 │ratelor de ca-│ │ │ │ │
 │pital, plăţii │ │ │ │ │
 │dobânzilor, │ │ │ │ │
 │comisioanelor │ │ │ │ │
 │şi altor cos- │ │ │ │ │
 │turi aferente │ │ │ │ │
 │împrumuturilor│ │ │ │ │
 │externe, │ │ │ │ │
 │constituite │ │ │ │ │
 │pentru proiec-│ │ │ │ │
 │tele cofinan- │ │ │ │ │
 │ţate din │ │ │ │ │
 │împrumuturi │ │ │ │ │
 │externe │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Profitul net │ │ │ │ │
 │contabil rămas│ │ │ │ │
 │nerepartizat │ │ │ │ │
 │după acoperi- │ │ │ │ │
 │rea destina- │ │ │ │ │
 │ţiilor prevă- │ │ │ │ │
 │zute de legis-│ │ │ │ │
 │laţia în │ │ │ │ │
 │vigoare │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Unitatea │ │ │ │ │
 │administrativ-│ │ │ │ │
 │teritorială │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Dobânzi │ │ │ │ │
 │aferente dis- │ │ │ │ │
 │ponibilităţi- │ │ │ │ │
 │lor Fondului │ │ │ │ │
 │IID │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │ │
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘


┌─────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ Încasări efective în cont │ Cumulate │ Semestru │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1. │ Unitatea administrativ-teritorială │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 2. │ Operator │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 3. │ Dobânzi aferente │ │ │
│ │ disponibilităţilor Fondului IID │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ Insuficienta veniturilor │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 4. │ Unitatea administrativ- │ │ │
│ │ teritorială datorat şi neplătit │ │ │
│ │ din cauza plăţilor neefectuate │ │ │
│ │ de către operator │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 5. │ Unitatea administrativ- │ │ │
│ │ teritorială datorat şi neplătit │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 6. │ Operator datorat şi neplătit │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ Rulaje în cont │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 7. │ Sold precedent │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 8. │ Încasări în cont │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 9. │ Plăţi din contul IID total │ │ │
│ │ (9=10+11+12+13) din care │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10. │ Serviciul Datoriei │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│11. │ Reînnoirea capitalului (potrivit │ │ │
│ │ art. 5 lit. d) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│12. │ Cheltuieli neeligibile (potrivit │ │ │
│ │ art. 5 lit c) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│13. │ Altele (comisioane pentru │ │ │
│ │ plăţile efectuate din Fondul IID) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│14. │ Sold de închidere (14=7+8-9) │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘


    ART. 12
    Dacă soldul minim al Fondului IID la finele perioadei, stabilit potrivit art. 9, nu se respectă, declaraţiile prevăzute la art. 11 trebuie să fie însoţite de descrieri detaliate ale motivelor de neconformitate şi a unui plan de acţiune pentru remedierea situaţiei.

                                      -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016