Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ din 29 noiembrie 2005  NML 006-05 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ din 29 noiembrie 2005 NML 006-05 "Contoare de energie termica"*)

EMITENT: Biroul Român de Metrologie Legală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1115 bis din 9 decembrie 2005
──────────
    *) Aprobată de Ordinul nr. 318 din 29 noiembrie 2005 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1115 din 9 decembrie 2005.
──────────
    1. Domeniu de aplicare
    1.1. Prezenta norma de metrologie legală se referă la cerinţele metrologice şi tehnice şi la modalitatile de atestare a legalităţii, specifice contoarelor de energie termică definite mai jos şi destinate utilizarii în domenii de interes public.
    1.2. Pentru a putea fi introduse pe piaţa, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, contoarele de energie termică prevăzute la punctul 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă, cât şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerinţelor din normele mai sus menţionate rezultă din tabelul 1.

    2. Terminologie
    În sensul prezentei norme de metrologie legala, termenii specifici şi simbolurile literale utilizate au urmatoarele semnificatii:
    2.1. contor de energie termică: mijloc de măsurare destinat să masoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic.
    Un contor de energie termică este fie un mijloc de măsurare complet, fie un mijloc de măsurare combinat constituit din subansambluri (traductor de debit, pereche de traductoare de temperatură şi calculator), aşa cum sunt definite la punctul 1.13.7 din NML 001-05, sau o combinaţie de câte două asemenea subansambluri.

    2.2. simboluri:
    theta = temperatura agentului termic;
    theta(în) = valoarea lui 0 la intrarea circuitului de schimb termic;
    theta(out) = valoarea lui 9 la ieşirea circuitului de schimb termic;
    Delta theta = diferenţa de temperatura theta(în) - theta(out), cu Delta theta >= 0;
    theta(max) = limita superioară a lui theta pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorii tolerate;
    theta(min) = limita inferioară a lui theta pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorii tolerate;
    Delta theta(max) = limita superioară a lui Delta theta pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorii tolerate;
    Delta theta(min) = limita inferioară a lui Delta theta pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorii tolerate;
    q = debitul agentului termic;
    q(s) = cea mai mare valoare a lui q admisă pentru perioade scurte pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică;
    q(p) = cea mai mare valoare a lui q admisă permanent pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică;
    q(i) = cea mai mica valoare a lui q admisă pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică;
    P = puterea termică a schimbului termic;
    P(s) = limita superioară a lui P admisă pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică.    3. Cerinţe metrologice şi tehnice specifice
    3.1. Condiţii nominale de funcţionare
    Producătorul trebuie să specifice valorile condiţiilor nominale de funcţionare după cum urmează:
    3.1.1. Pentru temperatura lichidului: theta(max), theta(min),
    - pentru diferenţa de temperatura: Delta theta(max), Delta theta(min),
    cu urmatoarele restricţii: Delta theta(max)/Delta theta(min) >= 10; Delta theta(min) = 3 K sau 5 K sau 10 K.

    3.1.2. Pentru presiunea lichidului: presiunea interna pozitivă maximă pe care o poate suportă permanent contorul de energie termică la limita superioară a temperaturii agentului termic.
    3.1.3. Pentru debitul de lichid: q(s), q(p), q(i), unde valorile lui q(p) şi q(i) sunt supuse urmatoarei restricţii: q(p)/q(i) >= 10.
    3.1.4. Pentru puterea termică: Ps.


    3.2. Clase de exactitate
    Pentru contoarele de energie termică sunt definite următoarele clase de exactitate: 1, 2, 3.

    3.3. Erori tolerate aplicabile contoarelor complete de energie termică
    Pentru un contor complet de energie termică, erorile tolerate relative, exprimate în procente din valoarea convenţional adevarată, pentru fiecare clasa de exactitate, sunt:
    - pentru clasa 1: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) corespund definitiilor de la punctele 3.7.1 la 3.7.3;
    – pentru clasa 2: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) corespund definitiilor de la punctele 3.7.1 la 3.7.3;
    – pentru clasa 3: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) corespund definitiilor de la punctele 3.7.1 la 3.7.3.


    3.4. Efecte admise ale perturbatiilor electromagnetice
    3.4.1. Contorul nu trebuie să fie influenţat de câmpuri magnetice statice şi de campuri electromagnetice la frecvenţa reţelei de alimentare.
    3.4.2. Influenţa unei perturbaţii electromagnetice trebuie să fie astfel încât:
    - variaţia rezultatului măsurării să nu depăşească valoarea admisă a variaţiei definită la punctul 3.4.3, sau
    – indicarea rezultatului măsurării să se facă într-o asemenea maniera încât acesta să nu poată fi interpretat ca un rezultat valabil.

    3.4.3. Pentru un contor complet de energie termică, valoarea admisă a variaţiei este egală cu valoarea absolută a erorii tolerate aplicabilă acelui contor de energie termică (a se vedea punctul 3.3).

    3.5. Durabilitate
    După ce a fost realizata o încercare adecvată ţinând cont de o perioadă de timp estimată de fabricant, contorul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    3.5.1. Traductoare de debit: după încercarea de durabilitate, variaţia rezultatului măsurării în raport cu rezultatul măsurării iniţiale nu trebuie să depăşească valoarea admisă a variaţiei.
    3.5.2. Traductoare de temperatura: după încercarea de durabilitate, variatia rezultatului masurarii în raport cu rezultatul masurarii initiale nu trebuie să depăşească 0,1°C.


    3.6. Inscriptii pe contorul de energie termica
    Un contor de energie termică trebuie să poarte cel puţin următoarele inscripţii:
    - clasa de exactitate;
    – limite de debit;
    – limite de temperatura;
    – limite ale diferenţei de temperatura;
    – loc al instalarii traductorului de debit: tur sau retur;
    – semn al directiei de curgere.


    3.7. Subansambluri
    Prevederile referitoare la subansambluri se pot aplica subansamblurilor fabricate de un singur sau de mai mulţi fabricanti. Dacă un contor de energie termica este alcătuit din subansambluri, cerinţele metrologice şi tehnice aplicabile contorului sunt aplicabile, de asemenea, după caz, subansamblurilor. În plus se aplică şi urmatoarele cerinţe:
    3.7.1. Eroarea tolerată relativa a traductorului de debit, exprimata în procente, pentru clasele de exactitate:
    - clasa 1: E(f) = (1 + 0,01 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%;
    – clasa 2: E(f) = (2 + 0,02 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%;
    – clasa 3: E(f) = (3 + 0,05 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%,
    unde eroarea E(f) stabileste legătură între valoarea indicată şi valoarea convenţional adevarata a relatiei între semnalul de iesire al traductorului de debit şi masa sau volumul de agent termic.

    3.7.2. Eroarea tolerată relativa a perechii de traductoare de temperatura, exprimata în procente:
    - E(t) = (0,5 + 3 ● Delta theta(min)/Delta theta),
    unde eroarea E(t) stabileste legătură între valoarea indicată şi valoarea convenţional adevarata a relatiei între semnalul de iesire al perechii de traductoare de temperatura şi diferenţa de temperatura.

    3.7.3. Eroarea tolerată relativa a calculatorului, exprimata în procente:
    - E(c) = (0,5 + Delta theta(min)/Delta theta),
    unde eroarea E(c) stabileste legătură între valoarea energiei termice indicate şi valoarea convenţional adevarata a energiei termice.

    3.7.4. Valoarea admisa a variatiei pentru un subansamblu al unui contor de energie termica este egala cu valoarea absoluta a erorii tolerate aplicabila subansamblului (a se vedea punctele 3.7.1, 3.7.2 şi 3.7.3).
    3.7.5. Inscriptii pe subansambluri
    Subansamblurile unui contor de energie termica trebuie să poarte cel puţin urmatoarele inscriptii:
    Traductor de debit:
    - clasa de exactitate;
    – limite de debit;
    – limite de temperatura;
    – factor nominal al contorului (de ex. litri/impuls) sau semnal de iesire corespunzător;
    – semn al directiei de curgere.

    Pereche de traductoare de temperatura:
    - identificare de tip (ex. Pt 100);
    – limite de temperatura;
    – limite ale diferenţei de temperatura.

    Calculator:
    - tip de traductoare de temperatura;
    – limite de temperatura;
    – limite ale diferenţei de temperatura;
    – factor nominal al contorului cerut (ex. litri/impuls) sau semnal de intrare corespunzător ce provine de la traductorul de debit;
    – loc al instalarii traductorului de debit: tur sau retur.
    3.8. Punerea în functiune
    După intrarea în vigoare a prezentei norme, în conformitate cu prevederile punctului 1.5 şi 1.6 din norma de metrologie legala NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune tuturor mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal", trebuie respectate urmatoarele condiţii:
    a) masurarea consumurilor casnice de energie termica, individuale sau colective, se poate efectua prin utilizarea unor contoare de clasa de exactitate 3;
    b) în ceea ce priveste cerinţele prevăzute la punctele 3.1.1 ... 3.1.4, autoritatea însărcinată cu acordarea avizului metrologic vegheaza ca distribuitorul de energie termica sau persoana legal desemnata pentru montarea contorului să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încât contorul să fie adecvat masurarii exacte a consumului prevăzut sau previzibil.    4. Atestarea legalităţii
    4.1. Atestarea legalităţii unui contor de energie termica se realizează numai după demonstrarea conformitatii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice aplicabile, prevăzute în tabelul 1.
    4.2. Atestarea legalităţii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice (certificate de aprobare de model, buletine de verificare metrologica).
    Tabelul 1
    Cerinţe metrologice şi tehnice specifice modalitatilor de control metrologic legal, aplicabile contoarelor de energie termica şi subansamblurilor acestora

┌────┬───────────────┬───────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │Modalităţi de control │
│ │Cerinţe │Punctul├────────┬──────────────────┤
│Nr. │metrologice şi │din │ │Verificare │
│crt.│tehnice │norma │Aprobare│metrologică │
│ │ │ │de model├────────┬─────────┤
│ │ │ │ │iniţială│periodică│
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.7/NML│ │ │ │
│1. │Adecvare │001-05 │X │X │X │
│ │ │3.7/NML│ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Protecţie │ │ │ │ │
│ │împotriva │2.8/NML│ │ │ │
│ │interventiilor │001-05 │ │ │ │
│2. │neautorizate şi│3.7/NML│X │X │X │
│ │a │006-05 │ │ │ │
│ │degradării │ │ │ │ │
│ │informaţiei │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.1.3/ │ │ │ │
│ │ │NML │ │ │ │
│ │ │001-05 │ │ │ │
│ │ │2.9/NML│ │ │ │
│ │ │001-05 │ │ │ │
│ │Informaţii │3.1/NML│ │ │ │
│ │furnizate de │006-05 │ │ │ │
│3. │mijlocul de │3.2/NML│X │X │X │
│ │măsurare şi │006-05 │ │ │ │
│ │informaţii │3.6/NML│ │ │ │
│ │însoţitoare │006-05 │ │ │ │
│ │ │3.7/NML│ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
│ │ │3.7.5/ │ │ │ │
│ │ │NML │ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.10/ │ │ │ │
│ │Indicarea │NML │ │ │ │
│4. │rezultatului │001-05 │X │X │X │
│ │măsurării │3.7/NML│ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.12/ │ │ │ │
│ │Posibilitatea │NML │ │ │ │
│5. │evaluării │001-05 │X │ │ │
│ │conformităţii │3.7/NML│ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.1.1/ │ │ │ │
│ │ │NML │ │ │ │
│ │ │001-05 │ │ │ │
│ │ │3.3/NML│ │ │ │
│ │Erori în │006-05 │ │ │ │
│ │condiţii │3.7.1/ │ │ │ │
│6. │nominale │NML │X │X │X │
│ │de funcţionare │006-05 │ │ │ │
│ │fără │3.7.2/ │ │ │ │
│ │perturbaţii │NML │ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
│ │ │3.7.3/ │ │ │ │
│ │ │NML │ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.1.2/ │ │ │ │
│ │ │NML │ │ │ │
│ │ │001-05 │ │ │ │
│ │Efectul │2.1.3.3│ │ │ │
│ │condiţiilor de │/NML │ │ │ │
│7. │mediu │001-05 │X │ │ │
│ │electromagnetic│3.4/NML│ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
│ │ │3.7.4/ │ │ │ │
│ │ │NML │ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.1.3.1│ │ │ │
│ │ │/NML │ │ │ │
│ │Efectul │001-05 │ │ │ │
│8. │condiţiilor de │2.1.4.2│X │ │ │
│ │mediu climatic │/NML │ │ │ │
│ │ │001-05 │ │ │ │
│ │ │3.7/NML│ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.1.3.2│ │ │ │
│ │Efectul │/NML │ │ │ │
│9. │condiţiilor de │001-05 │X │ │ │
│ │mediu mecanic │3.7/NML│ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Efectul altor │2.1.3.4│ │ │ │
│10. │mărimi de │/NML │X │ │ │
│ │influenţă │001-05 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │2.5/NML│ │ │ │
│ │ │001-05 │ │ │ │
│11. │Durabilitate │3.5/NML│X │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
│ │ │3.7/NML│ │ │ │
│ │ │006-05 │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016