Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODE din 28 noiembrie 2005  de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de pesticide    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODE din 28 noiembrie 2005 de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de pesticide

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.103 din 7 decembrie 2005

CAP. I
Dispoziţii generale

1. Obiectiv
1.1. Probele destinate analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide în şi pe plante şi produse vegetale se preleveazã în conformitate cu metodele descrise mai jos.
1.2. Obiectivul acestor proceduri de prelevare este de a permite obţinerea unei probe reprezentative dintr-un lot destinat analizei, pentru a verifica dacã sunt respectate nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide prevãzute în Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului sãnãtãţii nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale. În cazul în care nivelurile maxime de reziduuri nu sunt stabilite prin ordinul menţionat, se vor lua în considerare alte niveluri, cum ar fi cele stabilite de Comisia Codex Alimentarius. Metodele şi procedurile stabilite le includ pe cele recomandate de Comisia Codex Alimentarius.
1.3. Probele se preleveazã de cãtre inspectorii fitosanitari din cadrul unitãţilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
2. Principii
Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide stabilite în ordinul menţionat la pct. 1.2 se bazeazã pe datele privind buna practicã agricolã, iar produsele agricole neprelucrate, ca şi alimentele derivate din acestea, care respectã nivelurile maxime de reziduuri, trebuie sã fie acceptabile din punct de vedere toxicologic.
Nivelul maxim de reziduuri pentru un produs de origine vegetalã ia în considerare nivelul maxim care poate fi prezent într-o probã compozitã, care a fost obţinutã din mai multe unitãţi din produsul tratat şi care trebuie sã reprezinte nivelul mediu de reziduuri dintr-un lot. Nivelurile maxime admise se aplicã la o probã vrac compusã, obţinutã din una pânã la zece probe primare.
3. Definiţia termenilor
În sensul prezentei anexe, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) porţiunea de analizat este o cantitate reprezentativã, de mãrime adecvatã, din materialul extras din proba de analizat, care permite mãsurarea concentraţiei reziduurilor. Pentru a extrage porţiunea de analizat se poate utiliza un instrument de prelevare;
b) proba analiticã reprezintã materialul pregãtit pentru analizã, obţinut din proba de laborator prin separarea porţiunii din produs care trebuie analizatã*1), urmatã de amestecare, mãcinare, tocare finã etc., în vederea extragerii porţiunii de analizat cu o eroare minimã de prelevare.
____________
* 1) Clasificarea produselor alimentare de origine vegetalã şi porţiunea din produs pentru care sunt stabilite nivelurile maxime de reziduuri sunt prevãzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului sãnãtãţii nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 bis din 17 august 2005.

La pregãtirea probei analitice se vor lua în considerare prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului sãnãtãţii nr. 505/720/2005, care specificã partea din produs pentru care se stabilesc niveluri maxime de reziduuri, astfel cã porţiunea din produs care urmeazã sã fie analizatã poate include pãrţi care, în mod normal, nu sunt consumate;
c) proba în vrac/proba reunitã reprezintã proba reunitã, combinatã şi bine omogenizatã, obţinutã din probele primare prelevate dintr-un lot.
Probele primare trebuie sã conţinã suficient material pentru a permite extragerea tuturor probelor de laborator din proba în vrac.
În cazul în care, în timpul colectãrii probei sau a probelor primare, se pregãtesc probe de laborator separate, proba în vrac este suma probelor de laborator la momentul prelevãrii probelor din lot;
d) proba de laborator este proba expediatã la laborator sau primitã de laborator şi reprezintã o cantitate reprezentativã de material extrasã din proba în vrac. Proba de laborator poate fi constituitã din întreaga probã în vrac sau o porţiune din aceasta. Pentru a obţine probele de laborator unitãţile nu vor fi tãiate sau divizate. Se pot pregãti probe de laborator duplicat;
e) lotul este o cantitate din produsul alimentar livrat la un moment dat, despre care inspectorul de prelevare ştie sau presupune cã are caracteristici comune, cum ar fi: origine, producãtor, varietate, ambalator, tip de ambalaj, marcare, expeditor etc. Un lot suspect este un lot care, din orice motiv, este suspectat cã ar conţine un nivel excesiv de reziduuri. Un lot nesuspect este un lot pentru care nu existã nici un motiv de suspiciune cã ar conţine un nivel excesiv de reziduuri. Dacã un transport de marfã este constituit din loturi care pot fi identificate ca provenind, de exemplu, de la diferiţi cultivatori, fiecare lot va fi tratat separat. Un transport de marfã poate fi constituit din unul sau mai multe loturi. Dacã nu se poate stabili cu certitudine mãrimea sau marginile/limitele fiecãrui lot dintr-un transport mare, atunci fiecare serie de vagoane, camioane, cale de vapor poate fi consideratã un lot separat. Un lot poate fi amestecat prin procese de fabricare sau de sortare;
f) proba primarã/proba increment reprezintã una sau mai multe unitãţi luate dintr-un singur loc al lotului. Este de preferat ca locul din care se preleveazã o probã primarã din lot sã fie ales prin sondaj, dar, dacã acest lucru nu este practic posibil, acesta se alege în mod aleatoriu din pãrţile accesibile ale lotului. Numãrul de unitãţi necesare pentru a constitui o probã primarã depinde de mãrimea şi numãrul de probe de laborator cerute. Dacã se preleveazã din lot mai mult de o probã primarã, fiecare probã primarã trebuie sã contribuie în aceeaşi proporţie la proba în vrac. Dacã unitãţile sunt de dimensiuni medii sau mari, iar amestecarea probei în vrac nu ar permite obţinerea de probe de laborator reprezentative sau dacã unitãţile (de exemplu, fructe moi) pot fi afectate prin amestecare, acestea pot fi împãrţite aleatoriu, în momentul prelevãrii probelor primare, în probe de laborator duplicat. Dacã probele primare sunt prelevate la diferite intervale de timp în timpul încãrcãrii sau descãrcãrii unui lot, "poziţia" de prelevare este de fapt un anumit moment din perioada în care se realizeazã încãrcarea sau descãrcarea lotului. Pentru a obţine probe primare unitãţile nu vor fi tãiate sau divizate;
g) proba reprezintã una sau mai multe unitãţi selectate dintr-o populaţie de unitãţi ori o porţiune selectatã dintr-o cantitate mai mare de material. Pentru ca o probã sã fie reprezentativã pentru acel lot sau probã în vrac, se ia în considerare exclusiv conţinutul de reziduuri de pesticide pe care îl poate avea aceasta;
h) prelevarea este procedura utilizatã pentru a extrage şi constitui o probã;
i) instrumentul de prelevare este:
- un instrument cum ar fi o lingurã, un cãuş, o sondã sau un cuţit, utilizat pentru a preleva o unitate dintr-un material în vrac sau din ambalaje care sunt prea mari pentru a fi utilizate ca probe primare;
- un instrument ca divizorul de probe, utilizat pentru pregãtirea unei probe de laborator dintr-o probã în vrac sau pentru pregãtirea unei porţiuni de analizat dintr-o probã analiticã.
Instrumentele specifice de prelevare sunt descrise de standardele internaţionale ISO 950: Cereale - prelevare (boabe), ISO 951: Leguminoase uscate ambalate în pungi - prelevare şi ISO 1839: Prelevare - ceai.
Pentru materiale cum ar fi frunze în vrac, poate fi consideratã instrument de prelevare chiar mâna inspectorului care preleveazã proba;
j) inspectorul de prelevare este o persoanã instruitã în procedurile de prelevare şi, dacã este necesar, autorizatã de cãtre autoritãţile competente pentru a preleva probe.
Inspectorul de prelevare este responsabil cu toate procedurile care conduc la şi care includ prepararea, ambalarea şi expedierea probelor de laborator. Acesta trebuie sã înţeleagã cã este necesar sã respecte întocmai procedurile de prelevare specificate, sã furnizeze toate informaţiile despre probe şi sã colaboreze cu laboratorul care efectueazã analizele;
k) mãrimea probei reprezintã numãrul de unitãţi sau cantitatea de material care constituie o probã;
l) unitatea este porţiunea cea mai micã dintr-un lot, care trebuie prelevatã pentru a constitui proba primarã sau o parte din aceasta.
Unitãţile sunt identificate astfel:
1. fructe şi legume proaspete. Fiecare fruct sau legumã întreagã ori un grup din acestea (de exemplu, strugurii) va forma o unitate, exceptând cazurile în care acestea sunt mici. Unitãţi de produse mici, ambalate, pot fi identificate conform lit. b). Dacã un instrument de prelevare poate fi utilizat fãrã a afecta materialul, acesta poate servi la constituirea de unitãţi. Fructele sau legumele proaspete nu vor fi tãiate sau divizate pentru a obţine unitãţi;
2. produse ambalate. Cele mai mici ambalaje individuale vor fi considerate unitãţi. Dacã cele mai mici ambalaje sunt prea voluminoase, atunci materialul va fi prelevat ca produse în vrac, conform lit. c). Dacã cele mai mici ambalaje sunt foarte mici, un pachet de ambalaje poate forma o unitate;
3. materialele în vrac şi pachetele mari care sunt prea voluminoase pentru a fi luate ca probe primare. În acest caz unitãţile se obţin cu ajutorul unui instrument de prelevare.

CAP. II
Proceduri de prelevare*2)
_________
*2) Dacã este necesar pot fi adoptate recomandãrile ISO pentru prelevarea cerealelor [ISO 950: Cereale - prelevare (boabe)] sau a altor produse transportate în vrac.


4. Mãsuri de precauţie
4.1. Din fiecare lot care urmeazã sã fie verificat se vor preleva probe separat.
4.2. În cursul prelevãrii şi pregãtirii probelor de laborator se iau mãsuri pentru evitarea oricãrei contaminãri şi deteriorãri a acestora, care ar putea afecta rezultatele analitice.
5. Colectarea probelor primare
5.1. Numãrul minim de probe primare care se preleveazã dintr-un lot este stabilit în tabelul nr. 1.
5.2. Pe cât posibil, fiecare probã primarã va fi prelevatã dintr-un loc ales în mod aleatoriu din lot.
5.3. Probele primare trebuie sã conţinã suficient material pentru a constitui probele de laborator cerute din lotul respectiv.
5.4. Instrumentele de prelevare necesare pentru cereale, leguminoase uscate şi ceai sunt cele descrise în recomandãrile ISO prezentate la pct. 3 lit. i).
6. Pregãtirea probei în vrac
6.1. Procedurile pentru pregãtirea probei în vrac sunt descrise în tabelul nr. 2.
6.2. Probele primare trebuie combinate şi bine amestecate, dacã este posibil, pentru a forma proba în vrac.
6.3. În cazul în care amestecarea pentru a forma proba în vrac este nepotrivitã sau impracticabilã, se poate utiliza urmãtoarea procedurã alternativã. Dacã prin procesul de amestecare sau subdivizare a probei în vrac unitãţile se pot deteriora şi astfel vor fi afectate reziduurile ori dacã unitãţile mari nu pot fi amestecate pentru a realiza o distribuţie uniformã a reziduurilor, atunci, în momentul prelevãrii probelor primare, unitãţile trebuie repartizate aleatoriu în probe de laborator duplicat. În acest caz rezultatul care se va utiliza va reprezenta media rezultatelor valabile obţinute din probele de laborator analizate.
7. Pregãtirea probei de laborator
7.1. Dacã proba în vrac este mai mare decât ar fi necesar pentru o probã de laborator, aceasta va fi divizatã pentru a obţine o porţiune reprezentativã.
7.2. Se poate utiliza un instrument de prelevare, împãrţirea în sferturi sau alt proces corespunzãtor de reducere a volumului, însã unitãţile de produse vegetale proaspete nu vor fi tãiate sau divizate.
7.3. Dacã este necesar, în aceastã etapã se vor preleva probe de laborator duplicat sau acestea pot fi pregãtite prin procedura alternativã descrisã mai sus.
7.4. Dimensiunile minime ale probelor de laborator sunt prezentate în tabelul nr. 2.
8. Procesul-verbal de prelevare
8.1. Inspectorul de prelevare trebuie sã înregistreze natura şi originea lotului, deţinãtorul, furnizorul sau transportatorul acestuia, data şi locul prelevãrii şi orice alte informaţii relevante.
8.2. Se va înregistra orice deviere de la metoda de prelevare recomandatã.
8.3. Fiecare probã de laborator va fi însoţitã de un exemplar semnat al procesului-verbal de prelevare, un alt exemplar va fi pãstrat de inspectorul de prelevare, iar al treilea exemplar din formular va fi înmânat proprietarului lotului sau unui reprezentant al acestuia, indiferent dacã acesta va primi sau nu o probã de laborator.
8.4. Dacã procesele-verbale de prelevare sunt în format electronic, acestea vor fi distribuite aceloraşi persoane menţionate mai sus şi se va menţine o modalitate similarã de înregistrare, verificabilã pentru audit.
9. Ambalarea şi transmiterea probei de laborator
9.1. Fiecare probã de laborator va fi introdusã într-un container curat şi inert, care sã ofere o protecţie adecvatã împotriva contaminãrii, deteriorãrii şi scurgerilor.
9.2. Containerul trebuie sã fie etichetat şi sigilat astfel încât sã nu poatã fi deschis sau sã nu se poatã îndepãrta eticheta fãrã a se deteriora sigiliul şi va fi însoţit de procesul-verbal de prelevare.
9.3. Eticheta aplicatã pe container conţine urmãtoarele date:
a) felul probei;
b) destinaţia probei.
9.4. În cazul în care este utilizat un cod de bare, se recomandã furnizarea şi a informaţiei alfanumerice.
9.5. Proba trebuie livratã cãtre laborator cât mai curând posibil. Se va evita orice deteriorare a probelor în timpul transportului; fructele şi legumele în stare proaspãtã vor fi pãstrate la rece, iar cele congelate trebuie sã rãmânã ca atare.
10. Pregãtirea probei analitice
10.1. Proba de laborator va primi un cod de identificare unic, care va fi trecut în fişa probei împreunã cu data recepţiei şi cu greutatea probei.
10.2. Partea din produs care urmeazã sã fie analizatã*3) (proba analiticã) trebuie separatã cât mai curând posibil.
____________
*3) Partea din produs la care se aplicã nivelul maxim prevãzutã în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului sãnãtãţii nr. 505/720/2005.

10.3. Dacã nivelul de reziduuri trebuie calculat astfel încât sã includã pãrţile care nu sunt analizate*4), se va înregistra greutatea pãrţilor separate.
_______________
*4) De exemplu, sâmburii fructelor sâmburoase nu sunt analizaţi, dar nivelul de reziduuri se calculeazã presupunând cã aceştia sunt incluşi în proba de analizat, dar nu conţin reziduuri.

11. Pregãtirea şi depozitarea porţiunii analitice
11.1. Dacã este cazul, proba analiticã se va mãrunţi şi se va amesteca pentru a permite extragerea porţiunilor analitice reprezentative.
11.2. Mãrimea porţiunii analitice se va determina în funcţie de metoda de analizã şi de eficacitatea amestecãrii.
11.3. Metodele de mãrunţire şi amestecare vor fi înregistrate şi nu trebuie sã afecteze reziduurile prezente în proba analiticã.
11.4. Dacã este cazul, proba analiticã va fi prelucratã în condiţii speciale, de exemplu la temperaturi sub 0°C, pentru a reduce la minimum efectele adverse.
11.5. În cazul în care prelucrarea ar afecta reziduurile şi dacã nu existã proceduri practice alternative, porţiunea analiticã poate fi constituitã din unitãţi întregi sau segmente îndepãrtate din unitãţi întregi.
11.6. Dacã porţiunea analiticã constã în câteva unitãţi sau segmente, este puţin probabil sã fie reprezentativã pentru proba analiticã şi este necesar sã se analizeze un numãr suficient de porţiuni similare pentru a putea indica gradul de incertitudine al valorii medii.
11.7. Dacã porţiunile analitice urmeazã sã fie depozitate înainte de efectuarea analizei, metoda şi perioada de depozitare nu trebuie sã afecteze nivelul de reziduuri prezente.
11.8. Dacã este necesar, trebuie extrase porţiuni suplimentare pentru confirmare.
12. Reprezentarea schematicã
Reprezentarea schematicã*5) a procedurilor de prelevare descrise mai sus este prevãzutã în anexa la prezentele metode.
_________
*5) Reprezentarea schematicã este preluatã din documentul Comisiei Codex Alimentarius CAC/GL 33-1999, FAO, Roma, ftp://ftp.fao.org/codex/standard/volume2a/en/GL_033e.pdf.

13. Criterii pentru determinarea conformitãţii
13.1. Rezultatele analitice trebuie sã fie obţinute pornind de la una sau mai multe probe de laborator prelevate dintr-un lot şi care sunt recepţionate într-o stare corespunzãtoare pentru analizã.
13.2. Rezultatele trebuie sã fie însoţite de date acceptabile privind controlul calitãţii.
13.3. Dacã un reziduu depãşeşte nivelul maxim admis, se va confirma identitatea acestuia, iar concentraţia sa va fi verificatã prin analizarea uneia sau mai multor porţiuni analitice suplimentare, prelevate din probã ori din probele de laborator iniţiale.
13.4. Nivelurile maxime admise se aplicã la proba în vrac.
13.5. Lotul respectã nivelurile maxime admise de reziduuri numai dacã rezultatele analitice nu depãşesc valorile stabilite.
13.6. În cazul în care rezultatele pentru proba în vrac depãşesc nivelurile maxime admise, constatarea faptului cã lotul nu respectã nivelurile maxime admise se face ţinându-se seama de rezultatele obţinute, pornind de la una sau mai multe probe de laborator, şi de acurateţea şi precizia analizei, indicate de datele privind controlul calitãţii*6).
___________
*6) Proceduri pentru controlul calitãţii pentru analiza reziduurilor de pesticide. Documentul SANCO/3103/2000. Amendamentele se gãsesc pe site-ul Comisiei Europene.


Tabelul nr. 1

Numarul minim de probe primare ce trebuie prelevate dintr-un lot


┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Numarul minim de probe primare│
│ │ ce trebuie prelevat │
│ │ din lot │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Produse ambalate sau in vrac, care │ 1 (un lot poate fi amestecat│
│ pot fi considerate ca fiind bine amestecate │ prin sortare sau prin │
│ sau omogene │ procesul de fabricatie) │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Produse ambalate sau in vrac, care pot │ Pentru produsele alimentare │
│sa nu fie bine amestecate ori omogene │ primare constituite din │
│ │ unitati mari, numarul minim │
│ │ de probe primare trebuie sa │
│ │ respecte numarul minim de │
│ │ unitati cerute pentru proba │
│ │ de laborator (a se vedea │
│ │ Tabelul nr. 2). │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Greutatea lotului in kg │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│< 50 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│50-500 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│> 500 │ 10 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│sau: │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Numarul de containere de metal, cutii de │ │
│carton sau alte containere din lot │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│1-25 │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│26-100 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│> 100 │ 10 │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘Note: a) Tabelul presupune prelevarea probelor în mod aleatoriu.
b) în cazul în care o singurã probã primarã este prelevatã, probabilitatea de a depista o non-conformitate este aceeaşi cu incidenţa reziduurilor neconforme.
c) pentru probabilitãţi exacte sau alternative sau pentru o incidenţã diferitã a nonconformitãţii, numãrul probelor ce vor fi prelevate poate fi calculat astfel:
1 - p = (1 - i)^n
unde:
p reprezintã probabilitatea
i reprezintã incidenţa reziduurilor neconforme din lot (ambele exprimate ca fracţii, nu procente)
n reprezintã numãrul de probe

Tabelul nr. 2

Descrierea probelor primare si greutatea minima a probelor de laborator


┌──┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr│ │ │ Natura probei │ Greutatea │
│c │ │ │ primare │ minima a │
│r │ Clasificarea produsului │Exemple │ care trebuie │ fiecarei │
│t │ │ │ prelevata │ probe de │
│ │ │ │ │ laborator │
├──┴───────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┤
│Produse alimentare primare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Toate fructele proaspete │
│ Toate legumele proaspete, inclusiv cartofi si sfecla de zahar, │
│ fara plante aromate │
├──────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┤
│1.1 Produse proaspete de │Bace, mazare, │Unitati intregi │ 1 kg │
│ dimensiuni mici │masline │sau produse │ │
│ în general, │ │ambalate ori │ │
│ unitati < 25 g │ │unitati prelevate │ │
│ │ │cu un instrument │ │
│ │ │de prelevare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│1.2.Produse proaspete de │Mere, │Unitati intregi │1 kg (cel │
│ dimensiuni medii, │portocale │ │putin 10 │
│ in general unitati │ │ │unitati) │
│ de 25-250 g │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│1.3.Produse proaspete de │Varza, │Unitati intregi │2 kg (cel │
│ dimensiuni mari, │castraveti, │ │putin │
│ in general > 250 g │struguri │ │5 unitati) │
│ │(ciorchini) │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│2. Leguminoase uscate │Fasole uscata,│ │1 kg │
│ │mazare uscata │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ Cereale boabe │Orez, grau │ │1 kg │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ Nuci │Cu exceptia │ │ │
│ │nucilor de │ │1 kg │
│ │de cocos │ │ │
│ ├──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Nuci de cocos │ │5 unitati │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│Seminte oleaginoase │Arahide │ │0,5 kg │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│Seminte pentru bauturi si │Boabe de cafea│ │0,5 kg │
│dulciuri │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│3. Plante aromate proaspete │Patrunjel │Unitati intregi │0,5 kg │
│ ├──────────────┤ ├────────────┤
│ │Altele │ │0,2 kg │
├──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┤
│ (pentru plante aromate uscate a se vedea sectiunea a 4-a din Tabel) │
├──────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┤
│ Condimente │Condimente │Unitati intregi │0,1 kg │
│ │uscate │sau unitati │ │
│ │ │prelevate cu un │ │
│ │ │instrument de │ │
│ │ │prelevare │ │
├──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┤
│Alimente procesate │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Produse alimentare secundare de origine vegetala, fructe, legume, │
│ verdeturi uscate, produse cerealiere macinate │
│ Produse derivate de origine vegetala, ceai, plante pentru ceai, uleiuri │
│ vegetale, sucuri si produse diverse, de exemplu masline prelucrate si │
│ melasa de citrice │
│ Alimente de origine vegetala fabricate (un singur ingredient), cu sau fara│
│ agenti de conditionare sau ingrediente secundare ca agenti de aromatizare,│
│ condimente si plante aromate, care sunt in mod normal preambalate si │
│ gata de consum, gatite sau ca atare │
│ Alimente de origine vegetala fabricate (din mai multe ingrediente), │
│ inclusiv produse cu ingrediente de origine animala, in care predomina │
│ ingredientele de origine vegetala, paine si alte produse preparate din │
│ cereale │
├──────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┤
│4.1.Produse cu valoare mare │ │Pachete sau │ │
│ pe unitate │ │unitati prelevate │ 0,1 kg*) │
│ │ │cu un instrument │ │
│ │ │de prelevare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│4.2.Produse solide cu │Hamei, ceai, │Unitati ambalate │0,2 kg │
│ densitate mica in vrac │plante pentru │sau unitati │ │
│ │ceai │prelevate cu un │ │
│ │ │instrument de │ │
│ │ │prelevare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│4.3.Alte produse solide │Paine, faina, │Ambalaje sau alte │0,5 kg │
│ │fructe uscate │unitati intregi │ │
│ │ │ori unitati │ │
│ │ │prelevate cu un │ │
│ │ │instrument de │ │
│ │ │prelevare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│4.4. Produse lichide │Uleiuri, │Unitati ambalate │0,5 l sau │
│ │vegetale, │sau unitati │0,5 kg │
│ │sucuri │prelevate cu un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │de prelevare │ │
└──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┘
_________
*) Poate fi prelevata o proba de laborator mai mica dintr-un produs cu
valoare exceptional de mare. In acest caz motivul va fi specificat in
procesul-verbal de prelevare.ANEXA


──────
la metode
──────────

REPREZENTAREA SCHEMATICA A PRELEVARII DE PROBE

NOTA CTCE
Reprezentarea schematica a prelevarii de probe, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1.103 din 7 decembrie 2005 la pagina 47, a se vedea imaginea asociata


ANEXA 2
────────
- model -
────────

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

PROCES -VERBAL
de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea efectuãrii
analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de
reziduuri de pesticide
Nr. ..... din ....., localitatea ........

Subsemnatul .................., în calitate de inspector fitosanitar
din cadrul ..........., atest cã în ziua de ........., ora .........,
s-a realizat prelevarea de probe în vederea efectuãrii analizelor de
laborator, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dintr-un lot
de ..........., în cantitate de .................. .
Datele de identificare ale lotului: .................................
.....................................................................
.....................................................................

Cantitatea de probe prelevate a fost de ...........................
Prelevarea probelor a fost fãcutã de la agentul economic: persoanã
juridicã/persoanã fizicã ............., cu sediul în .............,
înmatriculat la Oficiul registrului comerţului ................. sub
nr. ...., codul fiscal ....., reprezentat de domnul/doamna .........,
nãscut/nãscutã la data de .......... în localitatea ..............,
judeţul/sectorul ......., domiciliat/domiciliatã în localitatea .....,
str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul
......, cu reşedinţa în ....., legitimat/legitimatã cu actul de
identitate ........ seria ..... nr. ....., eliberat de ......... la
data de ...................
Menţiuni:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Inspector fitosanitar, Reprezentatul agentului economic,
........................ .................................

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016