Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005  privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2005
    Având în vedere necesitatea reglementării sau amendării cadrului juridic existent pentru continuarea în bune condiţii a procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ. Urgenţa este impusă de faptul că înaintea lansării etapei a doua a procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., în care se vor solicita oferte finale angajante potrivit strategiei de privatizare aprobate, este necesar să se coreleze o serie de prevederi normative şi să se reglementeze unele aspecte ce privesc conţinutul proiectului de contract de vânzare-cumpărare a acţiunilor. Această situaţie se înscrie în rândul celor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, finalizarea privatizării Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. fiind o prioritate pentru aderarea României la Uniunea Europeană.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Bunurile imobile evidenţiate în patrimoniul şi reflectate în bilanţul contabil la 30 iunie 1996 al Casei de Economii şi Consemnaţiuni pe baza căruia s-a făcut reorganizarea acesteia în societate bancară pe acţiuni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, constituie proprietatea privată a Societăţii Comerciale Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., denumită în continuare S.C. C.E.C. - S.A., şi urmează regimul juridic de drept comun pentru proprietatea privată.
    (2) Formalităţile de publicitate imobiliară, care nu au fost încă efectuate, pentru bunurile imobile prevăzute la alin. (1) se fac pe baza anexei la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Până la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acţiuni deţinut de stat la S.C. C.E.C. - S.A. către noii acţionari rezultaţi în urma procesului de privatizare, se exceptează S.C. C.E.C. - S.A. de la aplicarea dispoziţiilor art. 4 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Cheltuielile cu plăţile compensatorii efectuate către personalul afectat de restructurare se evidenţiază în cheltuieli şi datorii la data când acestea sunt datorate. Pentru obligaţiile existente la 31 decembrie 2005, rezultate ca urmare a restructurării S.C. C.E.C. - S.A., se constituie pe seama cheltuielilor un provizion de restructurare.
    (2) Influenţa contabilă la 31 decembrie 2005, indusă de înregistrarea cheltuielilor cu plăţile compensatorii şi constituirea provizionului de restructurare, va fi acoperită, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, din rezervele constituite în anii anteriori din profituri nete.

    ART. 3
    Vânzarea, potrivit strategiei de privatizare, a unui pachet de până la 5% din capitalul social al S.C. C.E.C. - S.A. către salariaţi, membrii consiliului de administraţie în exerciţiu la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acţiuni deţinut de stat, precum şi către pensionarii cu ultimul loc de muncă la S.C. C.E.C. - S.A. se va face prin asociaţia ce se va constitui în acest scop de către aceştia, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prin negociere directă, fără selecţie de oferte, după finalizarea vânzării pachetului majoritar de acţiuni deţinut de stat la S.C. C.E.C. - S.A.

    ART. 4
    Măsurile de natura ajutorului de stat se notifică Consiliului Concurenţei de către Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea autorizării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.

    ART. 5
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2004, se modifică după cum urmează:
    1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Pentru privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. J40/155/1997, se constituie comisia de privatizare având în componenţă 11 membri: 4 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, 3 reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, precum şi 2 specialişti cu experienţă în domeniu. Dintre cei 4 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, ministrul finanţelor publice va fi preşedintele comisiei de privatizare, iar vicepreşedinte al acesteia va fi un secretar de stat."

    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Membrii comisiei de privatizare şi ai secretariatului tehnic al acesteia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită în condiţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile cu indemnizaţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei de privatizare, precum şi ale secretariatului tehnic al acesteia se suportă de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A."
                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 22 decembrie 2005.
    Nr. 199.
    ANEXA 1

    Lista bunurilor imobile din patrimoniul Casei de Economii şi Consemnaţiuni
    reflectate în bilantul contabil la 30 iunie 1996

┌────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Suprafaţa│Anul │
│crt.│Judet │Descriere │Adresa │totala │înregistrării│
│ │ │ │ │(mp)*) │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│1 │ALBA │Teren aferent Sucursala CEC Alba Iulia: │Alba Iulia str. Tudor │1,149.00 │1994 │
│ │ │Sediul Nou │Vladimirescu nr. 20 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│2 │ALBA │Sucursala CEC Alba Iulia Sediul Vechi │Alba Iulia Piaţa Iuliu │662.96 │1978 │
│ │ │utilitati: apa canal, instalatie termica, │Maniu Nr. 13 │ │ │
│ │ │instalatie electrica; instalaţii telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│3 │ALBA │Agentia CEC Nr. 1 Alba Iulia; utilitati: │Alba Iulia B-dul │66.16 │1973 │
│ │ │apa canal, centrala termica, instalatie │Transilvaniei nr. 11 │ │ │
│ │ │electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│4 │ALBA │Agentia CEC Nr. 2 Alba Iulia; utilitati: │Alba Iulia str. Tudor │117.20 │1984 │
│ │ │apa canal, instalatie termica, instalatie │Vladimirescu bloc A 4 │ │ │
│ │ │electrica; instalaţii telefonie │nr. 157 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│5 │ALBA │Agentia CEC Nr. 3 Alba Iulia; utilitati: apa│Alba Iulia │88.15 │1986 │
│ │ │canal, instalatie termica, instalatie │B-dul Revolutiei │ │ │
│ │ │electrica; instalaţii telefonie, sistem │nr. 61, bloc MV5 │ │ │
│ │ │alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│6 │ALBA │Agentia CEC Campeni; utilitati: apa canal, │Campeni, str. Motilor │80.00 │1985 │
│ │ │instalatie electrica; instalaţii telefonie, │nr. 1 │ │ │
│ │ │sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│7 │ALBA │Agentia CEC Cugir; utilitati: apa canal, │Cugir str. Al. Sahia │81.26 │1970 │
│ │ │centrala termica, instalatie electrica, │Nr. 15, ap. 4 │ │ │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│8 │ALBA │Agentia CEC Jidvei; utilitati: apa canal, │Jidvei str. Perilor │49.31 │1974 │
│ │ │instalaţii gaz, instalatie electrica, │nr. 17 │ │ │
│ │ │instalaţii telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│9 │ALBA │Agentia CEC Sasciori; utilitati: apa canal, │Sasciori str. │35.42 │1976 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie gaz, │Principala │ │ │
│ │ │instalaţii telefonie, sistem alarma │nr. 89 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│10 │ALBA │1. Agentia CEC Teius; utilitati: apa canal, │ │169.46 │1992 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie gaze, │Teius str. Decebal │ │ │
│ │ │telefonie, sistem alarma │nr. 23 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │342.00 │1992 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│11 │ALBA │1. Agentia CEC Vintul de Jos; utilitati: apa│ │97.20 │1994 │
│ │ │canal, instalatie electrica, instalatie │Vintul de Jos │ │ │
│ │ │gaze, │str. Principala nr. 7 │ │ │
│ │ │instalaţii │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │310.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│12 │ALBA │1. Agentia CEC Zlatna; utilitati: instalatie│ │99.00 │1994 │
│ │ │electrica, instalatie gaze; instalaţii │Zlatna Calea Motilor │ │ │
│ │ │telefonie │nr. 15 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │21.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│13 │ALBA │Sucursala CEC Aiud; utilitati: apa canal, │Aiud str. Cuza Voda │290.77 │1961 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie gaze, │nr. 24 │ │ │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│14 │ALBA │Agentia CEC Ocna Mures; utilitati: apa │Ocna Mures str. Stefan │125.45 │1993 │
│ │ │canal, │Augustin nr. 18 │ │ │
│ │ │instalatie electrica, instalatie gaze, │ │ │ │
│ │ │telefonie sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│15 │ALBA │Agentia CEC Micro III; utilitati: apa canal,│Aiud str. Axente Sever │39.20 │1995 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie termoficare│bl. 23, sc. C ap. 8 │ │ │
│ │ │instalaţii telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│16 │ │Agentia CEC Sebes; utilitati: apa canal, │Sebes B-dul Lucian │1,510.00 │1996 │
│ │ALBA │instalatie electrica, centrala termica │Blaga │ │ │
│ │ │telefonie sistem alarma │nr. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │167.74 │1996 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│17 │ARAD │Ag. Ineu - instalatie de apa, canalizare, │Ineu - str. Dunarii │102.00 │1978 │
│ │ │termoficare, electrica, telefonie, sistem de│nr. 5/A │ │ │
│ │ │alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│18 │ARAD │Ag. Pancota - instalatie de apa, canalizare,│Pancota - str. Tudor │42.00 │1995 │
│ │ │telefonie, sistem de alarma │Vladimirescu nr. 55 │ │ │
│ │ │ │ap. 7 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│19 │ARAD │1. Ag. Pecica - instalatie de apa şi │Pecica str. 2 nr. 193 │66.00 │1994 │
│ │ │canalizare, instalatie electrica, telefonie,│ │ │ │
│ │ │sistem de alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │74.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│20 │ARAD │Ag. Macea - spatiu în cladire P+2, │Macea Macea nr. 1 bl. 1│31.00 │1995 │
│ │ │instalatie │parter ap. 13 │ │ │
│ │ │de apa, canalizare, instalatie electrica, │ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│21 │ARAD │Ag. Siria - instalatie apa, canalizare, │Siria str. 85 │115.00 │1995 │
│ │ │instalatie electrica, telefonie, sistem de │Infanterie │ │ │
│ │ │alarma │nr. 184 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│22 │ARAD │Ag. Moneasa - instalatie de apa, canalizare,│Moneasa str. Revolutiei│36.00 │1992 │
│ │ │instalatie electrica, telefonie, sistem de │nr. 49 bl 2A sc. B ap. │ │ │
│ │ │alarma │6 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│23 │ARAD │Garaj - instalatie de apa rece şi canalizare│Arad str. Horia nr. 2 │16.00 │1968 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│24 │ARGES │Sucursala CEC Pitesti; utilitati: apa, │Mun. Pitesti, B-dul │3,043.21 │1996 │
│ │ │canalizare, instalatie termica proprie, │Republicii, Bl. E3b │ │ │
│ │ │instalatie electrica, telefonie, alarma │Centru │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│25 │ARGES │Agentia CEC nr. 1 Pitesti; utilitati: apa, │Mun. Pitesti, Cartier │57.06 │1985 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Trivale, complex │ │ │
│ │ │termoficare, sistem antiefractie │comercial Trivale II │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│26 │ARGES │Agentia CEC nr. 2 Pitesti; utilitati: apa, │Mun. Pitesti, Str. │124.10 │1991 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Exercitiu, bl. D16 │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│27 │ARGES │Agentia CEC nr. 3 Pitesti; utilitati: apa, │Mun. Pitesti, Str. │58.66 │1969 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Craiovei, Complex │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │comercial Negoiu │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│28 │ARGES │Agentia CEC nr. 4 Pitesti; utilitati: apa, │Mun. Pitesti, Str. │85.73 │1987 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Eremia Grigorescu, │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │bl. P1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│29 │ARGES │Agentia CEC nr. 5 Pitesti; utilitati: apa, │Mun. Pitesti, Cartier │94.62 │1985 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Gavana II, bl. C17 │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│30 │ARGES │Agentia CEC nr. 6 Pitesti; utilitati: apa, │Mun. Pitesti, Str. │83.73 │1986 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Maior │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │Sontu, bl. D4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│31 │ARGES │Agentia CEC nr. 7 Pitesti; spatiu în cladire│Mun. Pitesti, Str. 1 │75.24 │1985 │
│ │ │cu alti proprietari; Parter; utilitati: apa,│Decembrie 1918, bl. M5 │ │ │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │ │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│32 │ARGES │Agentia CEC Garlei Pitesti; utilitati: apa, │Mun. Pitesti, Str. │78.97 │1991 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Garlei, bl. D2 │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│33 │ARGES │Agentia CEC Prundu Pitesti; spatiu în │Mun. Pitesti, B-dul │97.79 │1985 │
│ │ │cladire │Petrochimistilor, bl. │ │ │
│ │ │cu alti proprietari Parter; utilitati: apa, │B8 │ │ │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │ │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│34 │ARGES │Agentia CEC Colibasi; utilitati: apa, │Mioveni, B-dul Dacia, │126.35 │1989 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Bl. P3b │ │ │
│ │ │centrala termica, antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│35 │ARGES │Agentia CEC Costesti; utilitati: apa, │Costesti, Str. │100.14 │1984 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Victoriei, bl. C4 │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│36 │ARGES │Agentia CEC Domnesti; utilitati: energie │Comuna Domnesti │31.73 │1977 │
│ │ │electrica │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│37 │ARGES │Agentia CEC Mioveni; utilitati: apa, │Mioveni, B-dul Dacia, │62.05 │1985 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Bl. D1 │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│38 │ARGES │Agentia CEC Moraresti; utilitati: energie │Comuna Moraresti │56.12 │1977 │
│ │ │electrica │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│39 │ARGES │Agentia CEC Poiana Lacului; utilitati: │Comuna Poiana Lacului, │70.61 │1991 │
│ │ │energie electrica, telefonie, apa, │bl. A2 │ │ │
│ │ │canalizare, antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│40 │ARGES │Agentia CEC Topoloveni; utilitati: energie │Topoloveni, Zona │124.87 │1985 │
│ │ │electrica, telefonie, apa, canalizare, │Centru, │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │Bl. CU2, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│41 │ARGES │Agentia CEC nr. 1 Curtea de Arges; │Curtea de Arges, Str. │157.17 │1985 │
│ │ │utilitati: │Mihai Bravu, bl. E16 │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, apa, │ │ │ │
│ │ │antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│42 │ARGES │Sucursala CEC Campulung; utilitati: apa, │Mun. Campulung, Str. │455.86 │1984 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Nicu Leonard, Bl. A10 │ │ │
│ │ │centrala termica, antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│43 │ARGES │Agentia CEC nr. 3 Curtea de Arges; │Curtea de Arges, Str. │127.67 │1990 │
│ │ │utilitati: │Victoriei, bl. P3 │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, apa, │ │ │ │
│ │ │canalizare, termoficare, gaze │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│44 │ARGES │Agentia CEC Schitu Golesti; utilitati: │Mun. Campulung, Bl. A1 │32.74 │1987 │
│ │ │energie electrica, telefonie, apa, │ │ │ │
│ │ │canalizare, antiefractie, termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│45 │ARGES │Agentia CEC Grui; utilitati: energie │Mun. Campulung, Str. │86.14 │1991 │
│ │ │electrica, telefonie, apa, canalizare, │Gruiului, Bl. D18A │ │ │
│ │ │termoficare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│46 │BACAU │Agentia Agas; utilitati: instalatie │Com. Agas │56.27 │1975 │
│ │ │electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│47 │BACAU │1. Agentia Beresti-Tazlau; utilitati: │Com. Beresti Tazlau, │34.21 │1994 │
│ │ │instalatie sanitara, instalatie electrica, │nr. 486, sc. A │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │8.55 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│48 │BACAU │Agentia Caiuti; utilitati: instalatie │Com. Caiuti │60.21 │1975 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│49 │BACAU │1. Agentia Corbasca; utilitati: instalatie │com. Corbasca, bl. 3, │49.30 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │parter │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │16.42 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│50 │ │1. Agentia Cotofanesti; utilitati: │com. Cotofanesti, bl. │71.98 │1994 │
│ │BACAU │instalatie sanitara, instalatie electrica, │2, │ │ │
│ │ │telefonie │apt. 409 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │18.00 │1994 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│51 │BACAU │1. Agentia Darmanesti; utilitati: instalatie│oras Darmanesti, str. │73.48 │1993 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │Victoriei, nr. 24 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │354.55 │1993 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│52 │BACAU │1. Agentia Dofteana; utilitati: instalatie │com. Dofteana, nr. 60, │45.15 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │sc. II │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │15.03 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│53 │BACAU │Garaj Sucursala CEC Bacau, instalatie │mun. Bacau, b-dul │23.70 │1993 │
│ │ │electrica, racord apa canal │Unirii, nr. 11 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│54 │BACAU │1. Agentia Gaiceana; utilitati: instalatie │com. Gaiceana, bl. 3, │87.82 │1989 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │sc. B, parter │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │29.24 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│55 │BACAU │Agentia Izvoru Berheciului; utilitati: │com. Izvoru Berheciului│72.10 │1994 │
│ │ │instalatie sanitara, instalatie electrica, │ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│56 │BACAU │1. Agentia Livezi; utilitati: instalatie │com. Livezi, bl. 31, │56.56 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │sc. 1 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │56.56 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│57 │BACAU │1. Agentia Negri; utilitati: instalatie │com. Negri, bl. 1, │36.10 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │sc. D, parter │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │12.02 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│58 │BACAU │Agentia Parincea; utilitati: instalatie │com. Parincea, nr. 1, │40.69 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │sc. I │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│59 │BACAU │Agentia Plopana; utilitati: instalatie │com. Plopana │64.39 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│60 │BACAU │Agentia Răcăciuni; utilitati: instalatie │com. Răcăciuni │45.83 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│61 │BACAU │Agentia Rachitoasa; utilitati: instalatie │com. Rachitoasa │57.10 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│62 │BACAU │1. Agentia Sascut; utilitati: instalatie │com. Sascut, bl. A3 A4 │85.80 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │26.94 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│63 │BACAU │1. Agentia Scorteni; utilitati: instalatie │com. Scorteni │41.60 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │20.80 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│64 │BACAU │Agentia Stanisesti; utilitati: instalatie │com. Stanisesti │54.09 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│65 │BACAU │Suc. CEC Bacau; utilitati: instalatie │mun. Bacau, b-dul │1,673.20 │1989 │
│ │ │sanitara, incalzire, instalatie electrica, │Unirii, nr. 11 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│66 │BACAU │Agentia Tamasi; utilitati: instalatie │com. Tamasi, bl. 1, │31.84 │1994 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │sc. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│67 │BACAU │Agentia Vultureni; utilitati: instalatie │com. Vultureni │41.12 │1976 │
│ │ │sanitara, instalatie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│68 │BACAU │Ag. Slanic; utilitati: instalatie electrica │oras Slanic Moldova, │44.30 │1975 │
│ │ │ │str. V. Alecsandri, │ │ │
│ │ │ │nr. 8 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│69 │BACAU │Agentia nr. 6 Cornisa; utilitati: instalatie│mun. Bacau, str. │113.77 │1970 │
│ │ │sanitara, incalzire, instalatie electrica, │Mărăşeşti, nr. 163 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│70 │BACAU │Teren aferent ag. Damienesti │com. Damienesti │240.00 │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│71 │BACAU │Teren aferent ag. Podul Turcului │com. Podul Turcului │349.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│72 │BIHOR │Suc. Oradea; utilitati: apa, canal, │Oradea, P-ta │1,942.61 │1986 │
│ │ │instalatie termica, sistem securitate, │Independentei nr. 47, │ │ │
│ │ │telefonie │bl. A3-A4 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│73 │BIHOR │Ag. Baile-Felix; utilitati: apa, canal, │Baile Felix, Str. │67.20 │1972 │
│ │ │instalatie electrica, telefonie, sistem aer │Principala nr. 117 │ │ │
│ │ │condiţionat │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│74 │BIHOR │Ag. Bratca; utilitati: apa, canal, │Bratca, Str. Principala│58.93 │1981 │
│ │ │instalatie │nr. 128 │ │ │
│ │ │electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│75 │BIHOR │Ag. Decebal; utilitati: apa, canal, │Oradea, b-dul Decebal │80.12 │1989 │
│ │ │instalatie termica, electrica, telefonie │nr. 21 bl. C85/A │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│76 │BIHOR │Ag. Diosig; utilitati: apa, canal, │Oradea, Str. Livezilor │60.38 │1993 │
│ │ │instalatie │nr. 145 │ │ │
│ │ │electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│77 │BIHOR │Ag. Dimitrie Cantemir; utilitati: apa, │Oradea, Str. D. │53.46 │1993 │
│ │ │canal, │Cantemir │ │ │
│ │ │instalatie termica, instalatie electrica, │bl. C43 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│78 │BIHOR │Ag. Dobresti; utilitati: apa, canal, │Dobresti, Str. │55.75 │1993 │
│ │ │instalatie electrica, telefonie │Principala nr. 323/C │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│79 │BIHOR │Ag. Iosia Nord; utilitati: apa, canal, │Iosia Nord, Str. │49.28 │1996 │
│ │ │instalatie electrica, I, telefonie │Lapusului nr. 32/B │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │61.00 │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│80 │BIHOR │Ag. Sacueni; utilitati: apa, canal, │Săcuieni, Str. │58.30 │1983 │
│ │ │instalatie electrica, telefonie │Libertatii nr. 10, │ │ │
│ │ │ │bl. T5 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│81 │BIHOR │Ag. Salonta; utilitati: apa, canal, │Salonta, Str. │100.41 │1981 │
│ │ │incalzire, instalatie electrica, telefonie, │Republicii │ │ │
│ │ │aer condiţionat │nr. 25 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│82 │BIHOR │Ag. Sanmartin; utilitati: apa, canal, │Comuna Sanmartin nr. │98.22 │1994 │
│ │ │incalzire de la retea, instalatie electrica │105D, bl. AN5 ap. 4 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│83 │BIHOR │Ag. Stefan cel Mare; utilitati: apa, canal, │Oradea, b-dul Stefan │133.88 │1994 │
│ │ │incalzire termica, instalatie electrica │cel │ │ │
│ │ │ │Mare bl. D21 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│84 │BIHOR │1. Ag. Suncuius; utilitati: apa, canal, │Suncuiusi, Str. Aurel │64.39 │1996 │
│ │ │instalatie electrica, telefonie │Vlaicu nr. 435/2 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │25.00 │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│85 │BIHOR │Ag. Transilvania; utilitati: apa, canal, │Oradea, Str. │91.88 │1983 │
│ │ │incalzire termica, instalatie electrica, │Transilvaniei nr. 23 │ │ │
│ │ │telefonie │bl. AN51 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│86 │BIHOR │Ag. Valea lui Mihai; utilitati: apa, canal, │Valea lui Mihai, Str. │73.07 │1992 │
│ │ │incalzire centrala, instalatie electrica, │Republicii nr. 41, │ │ │
│ │ │telefonie │bl. U2 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│87 │ │1. Ag. 2 Bistrita spatiu în imobil │Bistrita, P-ta │240 │1989 │
│ │BISTRITA │S+p+2e, la S+P │centrala, │ │ │
│ │ │ │27 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │133 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│88 │BISTRITA │Sucursala Mihai Eminescu, apa, canal, │Municipiul Bistrita │1,109.30 │1995 │
│ │ │electrice, telefonie, │str. │ │ │
│ │ │ │Mihai Eminescu nr. 2 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│89 │BISTRITA │Ag. Nr. 1, apa, canal, electrice, telefonie,│Municipiul Bistrita │89.30 │1975 │
│ │ │C.T. sistem alarma │bd. Decebal, nr. 44 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│90 │BISTRITA │Suc. Petru Rares, apa, canal, electrice, │Municipiul Bistrita │1,128.20 │1984 │
│ │ │telefonie, │P-ta P. Rares nr. 7A │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│91 │BISTRITA │Ag. 3 Bistrita, spatiu în bloc P+4 E la │Municipiul Bistrita bd.│129.40 │1994 │
│ │ │parter apa, canal, electrice, telefonie, │Independentei nr. 5 │ │ │
│ │ │centrala termica, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│92 │BISTRITA │Agentia Nasaud, apa, canal, electrice, │Nasaud, str. Grivitei, │851.18 │1995 │
│ │ │telefonie, centrala termica │nr. 2 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│93 │BISTRITA │1. Agentia Beclean, apa, canal, electrice, │Oras Beclean str. Liviu│176.30 │1994 │
│ │ │telefonie │Rebreanu nr. 3 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │300.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│94 │BISTRITA │Agentia Ilva Mare; apa, canal, electrice, │Ilva Mare, bloc │24.28 │1996 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │locuinte/parter/nr. 281│ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│95 │BISTRITA │Agentia Lechinta, apa, canal, electrice, │Comuna Lechinta str. │374.91 │1994 │
│ │ │telefonie, centrala termica, sistem alarma │Garii, nr. 281 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│96 │BISTRITA │Ag. Lesu Ilvei, apa, canal, electrice, │Localitatea Lesu Ilvei,│25.43 │1996 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │str. Principala nr. 96 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│97 │BISTRITA │Ag. Maieru, apa, canal, electrice, telefonie│Localitatea Maieru, │63.20 │1974 │
│ │ │ │str. │ │ │
│ │ │ │Principala nr. 188 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│98 │BISTRITA │Ag. Milas, spatiu în bloc P+3 E la parter │Comuna Milas str. │30.80 │1996 │
│ │ │apa, canal, electrice, telefonie, sistem │Principala nr. 281 │ │ │
│ │ │alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│99 │BISTRITA │Ag. Pr. Bargaului, apa, canal, electrice, │Localitatea Pr. │72.04 │1996 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │Bargaului, Str. │ │ │
│ │ │ │Principala, nr. 137 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│100 │ │1. Ag. Reteag, electrice, telefonie, sistem │Localitatea Reteag, │135.60 │1996 │
│ │BISTRITA │alarma │str. │ │ │
│ │ │ │Principala, nr. 337 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,000.00 │1996 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│101 │BISTRITA │Ag. Rodna - apa, canal, electrice, │Comuna Rodna str. │178.20 │1994 │
│ │ │telefonie, │Sportului nr. 96 │ │ │
│ │ │sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│102 │BISTRITA │Ag. Sieu, apa, canal, electrice, telefonie, │localitatea Sieu str. │19.95 │1994 │
│ │ │sistem alarma │Principala, nr. 312 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│103 │BISTRITA │Ag. Sanmihaiu de Campie, apa, canal, │Sanmihaiu de Campie │62.70 │1994 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │str. │ │ │
│ │ │ │Principala, nr. 43 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│104 │BISTRITA │Ag. Teaca, instalatie apa, canal, electrice,│Localitatea Teaca str. │178.60 │1994 │
│ │ │telefonie, sistem de alarma │Principala, nr. 136 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│105 │BISTRITA │Ag. Telciu; utilitati: apa, canal, │Com. Telciu str. │88.60 │1994 │
│ │ │electrice, │Principala nr. 120 │ │ │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│106 │BISTRITA │Garaj imobil independent │Municipiul Bistrita, │52.20 │1972 │
│ │ │ │str. Vasile Alecsandri │ │ │
│ │ │ │nr. 16 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│107 │BOTOSANI │Sucursala Jud. Botosani; utilitati: apa, │Loc. Botosani, str. │4,210.29 │1994 │
│ │ │canal, electrice, telefonie, sistem alarma │Piaţa Revolutiei, nr. 7│ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│108 │BOTOSANI │Ag. Bucecea; utilitati: apa, canal, │Oras Bucecea, nr. 995, │81.39 │1981 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │bl. 23 A, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│109 │BOTOSANI │Ag. Calarasi; utilitati: apa, canal, │Comuna Calarasi, nr. │73.92 │1952 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │826 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│110 │BOTOSANI │Ag. Cristesti; utilitati: apa, canal, │Com. Cristesti, nr. 463│35.35 │1952 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│111 │BOTOSANI │Ag. Flamanzi; utilitati: apa, canal, │oras Flamanzi, bl. A3, │110.07 │1984 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│112 │BOTOSANI │Ag. Hlipiceni; utilitati: apa, canal, │com. Hlipiceni, nr. 59 │46.67 │1974 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│113 │BOTOSANI │1. Ag. Manoleasa; utilitati: apa, canal, │com. Manoleasa, nr. 10 │32.06 │1962 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │286.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│114 │BOTOSANI │Ag. Ripiceni; utilitati: apa, canal, │Com. Ripiceni, aleea │50.36 │1980 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │blocului, nr. 10 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│115 │BOTOSANI │Ag. Roma; utilitati: apa, canal, electrice, │Com. Roma, nr. 267 │43.71 │1984 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│116 │BOTOSANI │Ag. Stefanesti; utilitati: electrice, │oras Stefanesti, bl. 1,│36.40 │1982 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │sc. B, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│117 │BOTOSANI │Ag. Saveni; utilitati: electrice, telefonie,│oras Saveni, str. │99.71 │1986 │
│ │ │sistem alarma │1 Decembrie, nr. 20, │ │ │
│ │ │ │bl. 40 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│118 │BOTOSANI │Ag. Trusesti; utilitati: inst. electrice, │com. Trusesti, bl. A11,│85.73 │1984 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│119 │BOTOSANI │Ag. Vladeni; utilitati: inst. electrice, │com. Vladeni, nr. 646, │83.50 │1984 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │bl. A1, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│120 │BOTOSANI │Ag. Ungureni; utilitati: inst. electrice, │com. Ungureni, sat. │73.22 │1984 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │Plopenii Mari, nr. 300/│ │ │
│ │ │ │1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│121 │BOTOSANI │Ag. Unteni; utilitati: inst. electrice, │com. Unteni, nr. 340, │22.42 │1984 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│122 │BOTOSANI │Ag. Darabani; utilitati: inst. electrice, │oras Darabani, str. 1 │152.28 │1985 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │Decembrie, nr. 109, │ │ │
│ │ │ │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│123 │BOTOSANI │Ag. Braesti; utilitati: inst. electrice, │com. Braesti, str. │46.80 │1963 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │Calea │ │ │
│ │ │ │Naţionala, nr. 21 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│124 │BOTOSANI │Ag. Cotusca; utilitati: inst. electrice, │com. Cotusca │42.43 │1984 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│125 │BOTOSANI │Ag. George Enescu; utilitati: inst. │sat Dumeni, com. George│39.27 │1964 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │Enescu, nr. 980 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│126 │BOTOSANI │Ag. Havarna; utilitati: inst. electrice, │com. Havarna │62.61 │1974 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│127 │BOTOSANI │Ag. Lisna; utilitati: inst. electrice, │sat Lisna, com. Suharau│39.27 │1964 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│128 │BOTOSANI │Ag. Ibanesti; utilitati: inst. electrice, │com. Ibanesti │70.62 │1964 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│129 │BOTOSANI │Ag. Mihaileni; utilitati: inst. electrice, │com Mihaileni, str. │40.30 │1930 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │Tudor Vladimirescu │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│130 │BOTOSANI │Ag. Plevna; utilitati: inst. electrice, │oras Dorohoi, str. Al. │37.88 │1983 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │Iasomiei, nr. 8, bl. │ │ │
│ │ │ │M13, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│131 │BOTOSANI │Ag. Paltinis; utilitati: inst. electrice, │com. Paltinis, │39.58 │1959 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │jud. Botosani │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│132 │BOTOSANI │Ag. Pomarla; utilitati: inst. electrice, │com. Pomarla, nr. 430 │20.90 │1982 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│133 │BOTOSANI │Ag. Radauti Prut; utilitati: inst. │com. Radauti Prut, │63.83 │1986 │
│ │ │electrice, │nr. 156 │ │ │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│134 │BOTOSANI │Ag. Vorniceni; utilitati: inst. electrice, │com. Vorniceni, │101.40 │1974 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │jud. Botosani │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│135 │BOTOSANI │Ag. Vârfu Campului; utilitati: inst. │com. Vârfu Campului, │68.47 │1982 │
│ │ │electrice, telefonie, sistem alarma │nr. 1211 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│136 │BOTOSANI │Ag. Frumusica; utilitati: inst. electrice, │com. Frumusica, nr. 92 │53.63 │1952 │
│ │ │telefonie, sistem alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│137 │BRASOV │1. Agentia nr. 2 Aurel Vlaicu Brasov, │Brasov, str. Aurel │108.00 │1994 │
│ │ │Instalaţii: electrica, sanitara, │Vlaicu nr. 74 │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │206.19 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│138 │BRASOV │1. Agentia nr. 4 Valea Cetatii Brasov, │Brasov, Bd. Valea │112.32 │1994 │
│ │ │instalaţii: electrice, sanitare, gaz, │Cetatii nr. 28 │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │17.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│139 │BRASOV │Agentia nr. 8 Gara Brasov; instalaţii: │Brasov, Bd. Garii nr. │64.84 │1966 │
│ │ │electrica, sanitara, antiefractie, telefonie│20 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│140 │BRASOV │1. Agentia Rasnov; instalaţii: electrica, │Rasnov, Cvartal ISR, │63.00 │1995 │
│ │ │gaze, sanitare, antiefractie, telefonie │bl. 6C │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │18.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│141 │BRASOV │Agentia Predeal; instalaţii: electrica, │Predeal, str. M. │67.33 │1970 │
│ │ │sanitare, gaz, antiefractie, telefonie │Saulescu nr. 66 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│142 │BRASOV │1. Imobil Predeal; instalaţii: electrice, │Predeal, str. M. │151.20 │1994 │
│ │ │apa, canalizare │Saulescu nr. 113 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │303.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│143 │ │1. Agentia Sacele; instalaţii: electrice, │Sacele, Piaţa │179.55 │1994 │
│ │BRASOV │sanitare, gaz, antiefractie, telefonie │Libertatii │ │ │
│ │ │ │nr. 21 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │138.12 │1994 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│144 │BRASOV │1. Agentia Harman; instalaţii: electrica, │Harman, str. E. │135.00 │1848 │
│ │ │sanitara, telefonie, gaz, antiefractie │Grigorescu nr. 616 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │260.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│145 │BRASOV │1. Agentia Rupea; instalaţii: electrica, │Rupea, str. Republicii │82.00 │1994 │
│ │ │gaz, │nr. 156 │ │ │
│ │ │apa, antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │82.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│146 │BRASOV │1. Agentia Lisa; instalaţii: electrica, │Lisa, str. Principala │112.83 │1994 │
│ │ │sanitara, telefonie, antiefractie. │nr. 182 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │316.70 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│147 │BRASOV │Cladire şi curte Instalaţii: electrica, gaze│Str. Muresenilor nr. 6 │1,359.95 │ │
│ │ │naturale, incalzire centrala proprie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│148 │ BRAILA │SUCURSALA CEC BRAILA │ Bl. D. Independentei│2,743.79 │ 1989 │
│ │ │utilitati: apa, canalizare, instalatie │nr. 19-21 │ │ │
│ │ │termica, instalatie electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│149 │BRAILA │Ag. CEC nr. 2 Braila; utilitati: apa, │Calea Calarasilor │64.68 │1969 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, instalatie │nr. 252 │ │ │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│150 │BRAILA │Ag. CEC Baraganu; utilitati: apa, instalatie│Loc. Baraganu │122.52 │1994 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│151 │BRAILA │Ag. CEC Bordei Verde; utilitati: apa, │Loc. Bordei Verde │50.28 │1966 │
│ │ │instalatie electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│152 │BRAILA │Ag. CEC Ciresu; utilitati: apa, instalatie │Loc. Ciresu │55.56 │1980 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│153 │BRAILA │Ag. CEC Gemenele; utilitati: apa, instalatie│Loc. Gemenele, Bl. A, │120.75 │1978 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│154 │BRAILA │Ag. CEC Insuratei; utilitati: apa, │Oras Insuratei, │145.45 │1961 │
│ │ │instalatie │Str. Şcoala │ │ │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│155 │BRAILA │Ag. CEC Jirlau; utilitati: apa, instalatie │Loc. Jirlau │54.23 │1972 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│156 │BRAILA │Ag. CEC Marasu; utilitati: apa, instalatie │Loc. Marasu │56.52 │1972 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│157 │BRAILA │Ag. CEC Maxineni; utilitati: apa, instalatie│Loc. Maxineni │60.32 │1980 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│158 │BRAILA │Ag. CEC Movila Miresii; utilitati: apa, │Loc. Movila Miresii │56.56 │1976 │
│ │ │instalatie electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│159 │BRAILA │Ag. CEC T. Vladimirescu; utilitati: apa, │Loc. Tudor Vladimirescu│58.50 │1979 │
│ │ │instalatie electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│160 │BRAILA │Ag. CEC Sutesti; utilitati: apa, instalatie │Loc. Sutesti │57.92 │1980 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│161 │BRAILA │Ag. CEC Zavoaia; utilitati: apa, instalatie │Loc. Zavoaia │41.40 │1975 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│162 │BUZAU │Ag. Dorobanti, apa, canalizare, instalatie │Buzau, Cart. Dorobanti,│186.32 │1989 │
│ │ │termica, instalatie electrica, telefon │bl. 17 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│163 │BUZAU │Ag. Smeeni, apa şi canalizare; instalaţii │Com. Smeeni │100.45 │1993 │
│ │ │electrice, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│164 │BUZAU │Ag. Micro III, apa şi canalizare, instalatie│Buzau, Str. Unirii, │287.39 │1993 │
│ │ │termica, instalatie electrica, telefon │bl. 27 A │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│165 │BU2AU │Ag. Micro XIV, apa şi canalizare, instalatie│Buzau, cart. Micro XIV │73.67 │1977 │
│ │ │termica, instalatie electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│166 │BUZAU │1. Ag. Breaza, apa, instalatie electrica, │comuna Breaza │456.92 │1991 │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │357.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│167 │BUZAU │1. Ag. Gura Teghii, apa, instalatie │com. Gura Teghii │458.60 │1993 │
│ │ │electrica, telefon, │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │683.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│168 │BUZAU │Ag. Centru, apa şi canalizare, instalatie │Buzau, Bd. N. Balcescu,│718.00 │1980 │
│ │ │termica, instalatie electrica, telefon │Bl. Camelia, nr. 33 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│169 │BUZAU │Ag. Monteoru, apa şi canalizare, instalatie │sat Monteoru, com. │116.00 │1994 │
│ │ │electrica, instalatie termica, telefon │Merei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│170 │BUZAU │Ag. Berca, apa şi canalizare, instalatie │com. Berca │60.90 │1994 │
│ │ │electrica, instalatie termica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│171 │BUZAU │Ag. Patarlagele, apa şi canalizare, │oras Patarlagele, │125.52 │1994 │
│ │ │instalatie electrica, telefon │jud. Buzau │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│172 │BUZAU │Ag. Parscov, apa şi canalizare, instalatie │com. Parscov │58.83 │1994 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│173 │BUZAU │Ag. Beceni, apa şi canalizare, instalatie │COM. BECENI │68.12 │1994 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│174 │BUZAU │Ag. Cislau, apa şi canalizare, instalatie │com. Cislau │60.74 │1994 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│175 │BUZAU │1. Ag. Merei, instalatie electrica, telefon │com. Merei │61.79 │1994 │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │62.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│176 │BUZAU │1. Ag. Sapoca, instalatie electrica, telefon│com. Sapoca │48.29 │1994 │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │70.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│177 │BUZAU │1. Ag. Podgoria, instalatie │sat Oratia, com. │74.81 │1995 │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤Podgoria ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │88.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│178 │BUZAU │Ag. Tintesti, instalatie electrica │com. Tintesti │75.20 │1995 │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │75.20 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│179 │BUZAU │1. Ag. Luciu, instalatie electrica, │com. Luciu, │85.00 │1995 │
│ │ │incalzire │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │85.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│180 │BUZAU │1. Ag. Gl Sarat, spatiu în cladire, parter, │com. Gl. Sarat │72.70 │1995 │
│ │ │instalatie electrica, incalzire cu sobe │ │ │ │
│ │ │teracota, fosa vidanjabila │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │72.70 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│181 │CARAS SEVERIN │Sucursala Resita; utilitati: apa, │Resita Str. 1 Dec. │662.30 │1980 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, instalatie │1918, │ │ │
│ │ │electrica, instalaţii antiefractie, │Nr. 9 │ │ │
│ │ │telefonie, cablare structurata │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│182 │CARAS SEVERIN │Agentia Micro I Resita; utilitati: apa, │Resita Str. Tineretului│28.80 │1995 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, instalatie │Nr. 5 │ │ │
│ │ │electrica, instalaţii antiefractie, │ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│183 │CARAS SEVERIN │Agentia Bozovici; utilitati: apa, │Bozovici Bl. 42, │76.00 │1994 │
│ │ │canalizare, instalatie electrica, instalaţii│Nr. 267G │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│184 │CALARASI │Sucursala CEC Calarasi, apa şi canalizare, │Calarasi, str. │1,328.62 │1994 │
│ │ │instalatie termica, instalatie electrica, │Progresul │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie şi PSI, telefonie, │nr. 23 bl. BBB │ │ │
│ │ │cablare structurata │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│185 │CALARASI │Agentia nr. 1 Calarasi, apa şi canalizare, │Calarasi, str. Prel. │186.35 │1992 │
│ │ │instalatie termica, instalatie electrica, │Bucureşti, bl. A4 │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie şi PSI, telefonie, │ │ │ │
│ │ │cablare structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│186 │CALARASI │Agentia nr. 2 Calarasi, apa şi canalizare, │Calarasi, str. Traian │395.24 │1979 │
│ │ │instalatie termica, instalatie electrica, │bl. 36 │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie şi PSI, telefonie, │ │ │ │
│ │ │cablare structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│187 │CALARASI │Agentia Ileana, instalatie electrica, │comuna Ileana │82.43 │1972 │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│188 │CALARASI │1. Agentia Dragos-Voda, instalatie │comuna Dragos-Voda │164.36 │1973 │
│ │ │electrica, │ │ │ │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │125.50 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│189 │CALARASI │Agentia CEC Lehliu-Gara, instalatie │oras Lehliu-Gara │132.71 │1994 │
│ │ │electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│190 │CALARASI │Agentia Borcea, instalatie electrica, │comuna Borcea │80.38 │1994 │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│191 │CALARASI │Agentia Roseti, instalatie electrica, │comuna Roseti │97.03 │1994 │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│192 │CALARASI │Sucursala Oltenita, instalatie electrica, │str. Argesului nr. │217.97 │1976 │
│ │ │telefon │78-80 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│193 │CALARASI │Agentia Fundulea, instalatie electrica, │oras Fundulea │75.91 │1971 │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│194 │CALARASI │1. Agentia Ulmeni, instalatie electrica, │comuna Ulmeni │191.92 │1960 │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │800.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│194 │CALARASI │Agentia Manastirea, instalatie electrica, │comuna Manastirea │43.33 │1975 │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│195 │CALARASI │Agentia Budesti, instalatie electrica, │oras. Budesti │197.93 │1996 │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│196 │CLUJ │Sucursala CEC Cluj-Napoca │Cluj-Napoca, str. 21 │1,974.65 │1986 │
│ │ │ │Decembrie 1989 nr. │ │ │
│ │ │ │23-35 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│197 │CLUJ │Agentia CEC nr. 6; utilitati: apa, │Cluj-Napoca, str. │53.16 │1972 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, instalatie │Albac, │ │ │
│ │ │electrica │nr. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│198 │CLUJ │Agentia CEC nr. 7; utilitati: apa, │Cluj-Napoca, str. Aurel│67.28 │1981 │
│ │ │canalizare, instalatie termica proprie │Vlaicu nr. 3, bl. R2, │ │ │
│ │ │instalatie electrica, telefonie, instalatie │sc. 8 jud. Cluj │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │Agentia CEC nr. 8; utilitati: apa, │Cluj-Napoca, str. │91.18 │1983 │
│199 │CLUJ │canalizare, instalatie termica proprie │Izlazului nr. 18, bl. C│ │ │
│ │ │instalatie electrica, telefonie instalatie │jud. Cluj │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│200 │CLUJ │Agentia CEC nr. 9; utilitati: apa, │Cluj-Napoca, str. │70.89 │1983 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, instalatie │Fantanele nr. 7, bl. A │ │ │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie mixta │ │ │ │
│ │ │antiefractie şi de │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│201 │CLUJ │Agentia CEC Huedin; utilitati: apa - │Huedin, str. Vladeasa │104.26 │1995 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │nr. 4, bl. M │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie şi de PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│202 │CLUJ │1. Agentia CEC Gilau, instalaţii de apa, │comuna Gilau, str. │140.94 │1994 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │Principala nr. 389 │ │ │
│ │ │incalzire, instalatie de alarma. │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │840.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│203 │CLUJ │Agentia CEC Izvoru Crisului; utilitati: apa,│comuna Izvoru Crisului │70.55 │1973 │
│ │ │canalizare, instalatie termica proprie │nr. 62 │ │ │
│ │ │instalatie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie. │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│204 │CLUJ │Sucursala CEC Turda; utilitati: apa, │Turda, Piaţa Română │2,041.37 │1994 │
│ │ │canalizare, instalatie termica proprie │nr. 15 A │ │ │
│ │ │instalatie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie şi PSI. │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│205 │ │1. Agentia CEC nr. 1 Campia Turzii, │Campia Turzii, str. │202.98 │1993 │
│ │CLUJ │utilitati: instalatie de energie electrica, │Cuza │ │ │
│ │ │apa, canalizare, telefonie │Voda nr. 11 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │351.00 │1994 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│206 │CLUJ │1. Agentia CEC Iclod; utilitati: instalatie │comuna Iclod nr. 373 │86.00 │1960 │
│ │ │de energie electrica şi telefonie, │ │ │ │
│ │ │instalatia │ │ │ │
│ │ │de alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │2,742.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│207 │CLUJ │Agentia CEC Vultureni, instalatie de energie│comuna Vultureni │56.89 │1971 │
│ │ │electrică, telefonie şi instalatie de alarma│ nr. 143 A │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│208 │CLUJ │Agentia CEC Belis; utilitati: instalatie de │comuna Belis nr. 105 │32.36 │1973 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie de │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│209 │CLUJ │Agentia CEC Catcau; utilitati: instalatie de│comuna Catcau nr. 97 │78.05 │1972 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie de │ │ │ │
│ │ │alarma. Încălzirea se face cu sobe cu lemne.│ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│210 │CLUJ │Agentia CEC nr. 1 Turda │Turda, Calea Victoriei │83.80 │1985 │
│ │ │ │102-104 Bl. E125 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│211 │ │1. Sucursala CEC Sf. Gheorghe; utilitati: │Sf. Gheorghe, P-ta │894.55 │1982 │
│ │COVASNA │apa, canal, CT propriu, en. electrica, │Mihai │ │ │
│ │ │telefon │Viteazul nr. 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │173.00 │1994 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│212 │COVASNA │Agentia CEC Baraolt; utilitati: apa. canal, │Baraolt, str. │99.29 │1982 │
│ │ │CT propriu, en. electrica, telefon, sistem │Libertatii │ │ │
│ │ │securitate electronică antiefractie │nr. 32. Bl. 5. Sc. A. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│213 │COVASNA │1. Agentia CEC Covasna; utilitati: apa, │Covasna, str. Brazilor │94.36 │1994 │
│ │ │canal, CT propriu, en. electrica, telefon, │nr. 2. Bl. 1. Sc. A. │ │ │
│ │ │sistem securitate electronică antiefractie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │22.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│214 │COVASNA │1. Agentia CEC Araci; utilitati: apa. │Araci, str. Principala │127.60 │1978 │
│ │ │canalizare, en. electrica, telefon │nr. 340 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,419.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│215 │COVASNA │Agentia CEC Cernat; utilitati: en. │Cernat str. Principala │60.09 │1988 │
│ │ │electrica, │nr. 456 B │ │ │
│ │ │telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│216 │COVASNA │Agentia CEC Ojdula; utilitati: apa, canal, │Ojdula str. Principala │40.80 │1979 │
│ │ │en. electrica, telefon │nr. 953 bl. 2 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│217 │COVASNA │Agentia CEC Ozun; utilitati: apa, canal, en.│Ozun str. Gabor Aron │69.57 │1979 │
│ │ │electrica, telefon │nr. 101. Bl. 8. Sc. A. │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│218 │COVASNA │1. Agentia CEC Zabala; utilitati: canal, en.│Zabala str. Principala │94.72 │1967 │
│ │ │electrica, telefon │nr. 722/B │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │493.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│219 │COVASNA │1. Agentia CEC Zagon │Zagon str. Principala │224.40 │1895 │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤nr. 341 ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │2,871.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│220 │COVASNA │Agentia CEC nr. 2. Tg. Secuiesc; utilitati: │Tg. Secuiesc str. 1 │21.76 │1982 │
│ │ │apa, canal, en. electrica, telefon, sistem │Decembrie 1918 bl. 22. │ │ │
│ │ │securitate electronică antiefractie şi PSI │Sc. B │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│221 │COVASNA │Ag. CEC Bretcu; utilitati: apa, canal, en. │Str. Principala nr. 215│40.79 │1996 │
│ │ │electrica, telefon, CT comun cu gaz, sistem │ │ │ │
│ │ │de securitate electronică şi antiefractie, │ │ │ │
│ │ │PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│222 │COVASNA │Ag. CEC Intorsura Buzaului; utilitati apa, │Str. Hanului nr. bl. 9,│73.64 │1996 │
│ │ │canal, CT propriu cu en. electrica, telefon,│Sc. C │ │ │
│ │ │sist. securitate electronică antiefractie şi│ │ │ │
│ │ │PSI │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │teren aferent │ │ │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│223 │CONSTANTA │Ag. 1 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, Str. Stefan │129.33 │1978 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │cel Mare nr. 44, bl. M │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │16, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│224 │CONSTANTA │Ag. 2 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, Str. Mircea │108.24 │1966 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │cel Batran nr. 146 │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│225 │CONSTANTA │Ag. 4 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, B-dul. I.C. │122.94 │1972 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Bratianu nr. 46, parter│ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│226 │CONSTANTA │Ag. 5 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, Str. │63.37 │1982 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Albatrosului nr. 4, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │bl. AV23 parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│227 │CONSTANTA │Ag. 6 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, B-dul. │79.31 │1982 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Tomis, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │nr. 238, bl. TD 17, │ │ │
│ │ │ │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│228 │CONSTANTA │Ag. 7 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, Str. │123.30 │1982 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Eliberarii nr. 24, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │bl. IV 16, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│229 │CONSTANTA │Ag. 8 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, B-dul. │131.92 │1984 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Tomis, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │nr. 324, bl. ST 6, │ │ │
│ │ │ │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Constanta, Aleea │ │ │
│230 │CONSTANTA │Ag. 9 Constanta; utilitati: apa, canal, │Daliei, │132.24 │1984 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 12, bl. L 119 │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │parter │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│231 │CONSTANTA │Ag. 10 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, Sos. │120.08 │1984 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Mangaliei nr. 71, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │bl. PF 5, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│232 │CONSTANTA │Ag. 11 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, Str. Soveja,│132.03 │1985 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 104. bl. 40 A, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│233 │CONSTANTA │Ag. 12 Constanta; utilitati: apa, canal, │Constanta, B-dul. │199.87 │1994 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │I.C. Bratianu nr. │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │186, bl. SR 5, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│234 │CONSTANTA │Ag. Mangalia 2, spatiu în cladire cu alti │Mangalia, B-dul 1 │114.98 │1984 │
│ │ │proprietari, construcţie P+4E; utilitati: │Decembrie 1918 nr. 4, │ │ │
│ │ │apa, canal, termoficare, energie electrica, │bl. M5, parter │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│235 │CONSTANTA │Ag. Mangalia 3; utilitati: apa, canal, │Mangalia, Str. Rozelor,│145.38 │1986 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 1, bl. H1 B, parter│ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│236 │CONSTANTA │Ag. Navodari; utilitati: apa, canal, │Navodari, Str. │83.47 │1984 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Constantei nr. 5, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │bl. E1, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│237 │CONSTANTA │Ag. Harsova; utilitati: apa, canal, │Harsova, Str. Vadului, │119.59 │1982 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 26, bl. V6, parter │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│238 │CONSTANTA │Ag. Negru Voda; utilitati: apa, canal, │Negru Voda, Sos. │122.06 │1990 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Constantei nr. 52, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │bl. C1, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│239 │CONSTANTA │Ag. M. Kogălniceanu; utilitati: apa, canal, │M. Kogălniceanu, Str. │93.39 │1988 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Tudor Vladimirescu, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │nr. 46, bl. TV 2, │ │ │
│ │ │ │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│240 │CONSTANTA │Suc. Medgidia; utilitati: inst. antiefractie│Medgidia, Str. Halei, │382.64 │1973 │
│ │ │apa, canal, termoficare, energie electrica, │nr. 1, bl. B1, parter │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│241 │CONSTANTA │Garaj Medgidia, fără; utilitati │Medgidia, Str. Rahovei,│27.00 │1995 │
│ │ │ │zona blocurilor "R" │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│242 │CONSTANTA │Ag. IMUM; utilitati: apa, canal, │Constanta, Str. │114.48 │1991 │
│ │ │termoficare, │Independentei nr. 51, │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │bl. 51, parter │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│243 │CONSTANTA │Ag. Cernavoda 1; utilitati: apa, canal, │Cernavoda, Str. Unirii,│144.12 │1992 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 15, bl. R4, sc. A. │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│244 │CONSTANTA │Ag. Cobadin; utilitati: apa, canal, │Cobadin, Str. │66.02 │1992 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Constantei nr. 1, bl. │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │RB 3, sc. B, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│245 │CONSTANTA │Ag. Basarabi; utilitati: apa, canal, │Basarabi, Str. Calea │94.53 │1982 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Dobrogei nr. 1, parter │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│246 │CONSTANTA │Ag. Ostrov; utilitati: apa, canal, │Ostrov, Str. 1 Mai, │56.32 │1994 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 64, parter │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│247 │CONSTANTA │Ag. Cogealac; utilitati: apa, canal, │Cogealac, Str. Postei, │66.14 │1992 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 23, bl. GO2, parter│ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│248 │CONSTANTA │Ag. Saraiu; utilitati: apa, canal, │Saraiu, Str. Nicolae │53.12 │1971 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Maraloi nr. 32, parter │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│249 │CONSTANTA │P. L. Tomis; utilitati: apa, canal, │Constanta, B-dul Tomis,│1,112.56 │1969 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 79-81, parter │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│250 │DAMBOVITA │Sucursala CEC Targoviste; utilitati: apa, │Targoviste, b-dul │1,062.00 │1981 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │Mircea │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie │cel Batran nr. 3A, │ │ │
│ │ │ │bl. A1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│251 │DAMBOVITA │Sucursala CEC Targoviste, (sediu II) │Targoviste, b-dul │789.00 │1982 │
│ │ │utilitati: apa, canal │Mircea │ │ │
│ │ │ │cel Batran nr. 3A, │ │ │
│ │ │ │bl. A1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│252 │DAMBOVITA │Agentia CEC Micro III; utilitati: apa, │Targoviste, str. C-ţin │207.00 │1993 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │Brancoveanu nr. 70, │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │bl. 18B, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│253 │DAMBOVITA │Agentia CEC Micro IX; utilitati: apa, canal,│Targoviste, b-dul │73.00 │1973 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Independentei nr. 14, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │bl. 9, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│254 │DAMBOVITA │Agentia CEC Micro XI; utilitati: apa, canal,│Targoviste, str. │76.00 │1982 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Stanica │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │Ilie nr. 1, bl. 42C, │ │ │
│ │ │ │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│255 │DAMBOVITA │Agentia CEC A.I. Cuza; utilitati: apa, │Targoviste, Calea │78.00 │1994 │
│ │ │canal, │Bucureşti nr. 11, │ │ │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │bl. H1 B, parter │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│256 │DAMBOVITA │Agentia CEC Pucioasa; utilitati: apa, canal,│Pucioasa, Str. │175.00 │1994 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Fantanelor, bl. 3B, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │sc. A, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│257 │DAMBOVITA │Agentia CEC Moreni; utilitati: apa, canal, │Moreni, Str. Pantea │102.00 │1987 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Ion, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │bl. P, sc. C, parter │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│258 │DAMBOVITA │Agentia CEC Titu; utilitati: apa, canal, │Titu, Str. I.C. │114.00 │1996 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Visarion nr. 1, bl. 7A,│ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │sc. A, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│259 │DAMBOVITA │Agentia CEC Valea Lunga; utilitati: apa, │Comuna Valea Lunga │41.00 │1996 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │ │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│260 │DAMBOVITA │Agentia CEC Slobozia Moara; utilitati: apa, │Comuna Slobozia Moara │72.00 │1972 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│261 │DAMBOVITA │Teren aferent suc. Gaesti │Gaesti, str. 1 │1,000.00 │1992 │
│ │ │ │Decembrie │ │ │
│ │ │ │1918 nr. 34 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│262 │DOLJ │Sucursala Craiova, S+P+1E; utilitati: apa, │Craiova, str. Dumitru, │2,474.15 │1987 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │bl. 1-3-5 │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│263 │DOLJ │Ag. CEC Piaţa Garii; utilitati: apa. canal, │Craiova, B-dul Carol I,│66.71 │1973 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │bl. V │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│264 │DOLJ │Ag. CEC Eroilor; apa, canalizare │Craiova, cartier │79.89 │1973 │
│ │ │termoficare, │Eroilor, str. Caracal, │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │Complex DACIA │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│265 │DOLJ │Ag. Cl. Bucureşti, A 21, apa, canalizare, │Craiova, str. Cl. │109.95 │1991 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Bucureşti, Bl. A21 │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│266 │DOLJ │Ag. CEC M-sal I. Antonescu, apa, canalizare,│Craiova, Str. Victor │103.06 │1993 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Gomoiu, bl. I24, sc. 1,│ │ │
│ │ │instalaţii antiefractie, PSI │ap. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│267 │DOLJ │Ag. CEC Orizont apa, canalizare, │Craiova, B-dul Oltenia,│65.89 │1993 │
│ │ │termoficare, │bl. 72B, sc. 1, ap. 2 │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│268 │DOLJ │Ag. CEC Craiovita Noua, apa, canalizare, │Craiova, str. Aleea Ion│53.04 │1994 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Vasilescu, bl. 157G, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │sc. 1, ap. 4 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│269 │DOLJ │Ag. CEC Nicolae Titulescu, apa, canalizare, │Craiova, str. Maria │58.15 │1994 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │Tanase, bl. 1, sc. 1, │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie │ap. 3 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│270 │DOLJ │Ag. CEC Cl. Bucureşti bl. N1, apa, │Craiova, Cl. Bucureşti,│81.22 │1994 │
│ │ │canalizare, termoficare, energie electrica, │bl. N1, sc. 1, ap. 2 │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│271 │DOLJ │Ag. CEC Rovine, apa, canalizare, │Craiova, str. Gogu │66.26 │1994 │
│ │ │termoficare, │Constantinescu, bl. │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │F19, │ │ │
│ │ │antiefractie │sc. 1, ap. 2 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│272 │DOLJ │Ag. CEC Filiasi, apa, canalizare, │Oras Filiasi, str. I. │112.78 │1989 │
│ │ │termoficare │Racoteanu, bl. 13, │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │parter │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│273 │DOLJ │Ag. CEC Melinesti energie electrica, │Comuna Melinesti │55.26 │1974 │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│274 │DOLJ │Ag. CEC Murgasi, energie electrica, │Comuna Murgasi, str. │18.42 │1982 │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │Popa Murgaseanu nr. 150│ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│275 │ │1. Ag. CEC Bechet, apa, energie electrica, │Oras Bechet, str. │91.54 │1994 │
│ │DOLJ │telefonie, instalatie antiefractie │Mircea │ │ │
│ │ │ │Eliade nr. 9 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,969.00 │1994 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│276 │DOLJ │1. Ag. CEC Dabuleni, oras energie electrica,│Comuna Dabuleni, str. │140.42 │1950 │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │Victoriei nr. 57 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │650.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│277 │DOLJ │Sucursala CEC Bailesti, apa, canalizare, │Oras Bailesti, str. │1,707.26 │1996 │
│ │ │energie electrica, telefonie, termica │Victoriei nr. 166 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│278 │DOLJ │AG. CEC Bailesti, energie electrica, │Oras Bailesti, str. │87.53 │1985 │
│ │ │telefonie, apa, termoficare │Victoriei nr. 106, │ │ │
│ │ │ │bl. A2, sc. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│279 │DOLJ │1. Ag. CEC Motatei, energie electrica, │Comuna Motatei nr. 2545│115.13 │1994 │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie, │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │600.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│280 │DOLJ │Ag. CEC Macesul de Jos energie electrica, │Comuna Macesul de Jos, │102.44 │1995 │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │nr. 39 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│281 │DOLJ │Ag. CEC Lipov, energie electrica, telefonie,│Comuna Lipov nr. 631 │38.41 │1991 │
│ │ │instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│282 │DOLJ │Ag. CEC Birca, energie electrica, telefonie,│Comuna Birca, str. │105.96 │1994 │
│ │ │instalatie antiefractie │Mihai │ │ │
│ │ │ │Viteazul nr. 255 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│283 │DOLJ │Ag. Segarcea, energie electrica, telefonie, │Oras Segarcea, str. │181.00 │1994 │
│ │ │instalatie antiefractie, termoficare │Unirii, bl. A5 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│284 │DOLJ │Ag. CEC Maglavit, energie electrica, │Comuna Maglavit, Blocul│56.01 │1993 │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │Specialistilor, sc. 1, │ │ │
│ │ │ │et. 1, ap. 1, Calea │ │ │
│ │ │ │Severinului nr. 66 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│285 │DOLJ │1. Ag. CEC Ciupercenii Noi, energie │Comuna Ciupercenii Noi,│63.25 │1994 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │str. Granicerilor nr. 1│ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │800.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│286 │DOLJ │1. Ag. CEC Bistret, energie electrica, │Comuna Bistret, str. │160.47 │1994 │
│ │ │telefonie, instalatie │Principala nr. 1029 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,080.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│287 │ │1. Ag. CEC Calafat, energie electrica, │Calafat, str. Ghe. │172.23 │1993 │
│ │DOLJ │telefonie, instalatie antiefracţie │Doja, │ │ │
│ │ │ │nr. 10 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │800.00 │1993 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│288 │GALATI │Sucursala CEC Galaţi; utilitati: apa, canal,│Galaţi, str. Domneasca │2,237.81 │1995 │
│ │ │termoficare, energie electrica, telefonie, │nr. 26 Bloc Modern │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie. │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│289 │GALATI │Agentia CEC nr. 5 Tiglina II Galaţi, energie│Galaţi, str. G. Cosbuc │242.62 │1966 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │nr. 1 Tiglina II │ │ │
│ │ │antiefracţie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│290 │GALATI │Agentia CEC nr. 6 Galaţi; utilitati: apa, │Galaţi, str. Lebedei │81.14 │1971 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │nr. 1 Micro 16 │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│291 │GALATI │Agentia CEC nr. 7 Galaţi; utilitati: apa, │Galaţi, str. N. Leonard│128.00 │1993 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │nr. 19 bl. C15 sc. 1, │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │parter cart. A. Vlaicu │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│292 │GALATI │Agentia CEC nr. 8 Galaţi; utilitati: apa, │Galaţi, str. Brailei │771.90 │1977 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │nr. 15, bl. R1, sc. 2, │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │Mazepa I │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│293 │GALATI │Agentia CEC Piaţa Centrala; utilitati: apa, │Galaţi, str. Traian │175.14 │1993 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │nr. 81, bl A2, sc. 1 │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│294 │GALATI │Agentia CEC Micro 40 Galaţi; utilitati: apa,│Galaţi, str. H. Coanda │104.60 │1984 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │nr. 15, bl. J12, sc. 1,│ │ │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │Micro 40 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│295 │GALATI │Agentia CEC Tecuci, (fosta Suc. ors.) │Tecuci, str. 1 │2,638.68 │1996 │
│ │ │utilitati: apa, canal, termoficare, energie │Decembrie │ │ │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │1918 nr. 85 jud. Galaţi│ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│296 │GALATI │Agentia CEC nr. 1 Tecuci; utilitati: apa, │Tecuci, str. Gh. │66.40 │1976 │
│ │ │canal, termoficare, energie electrica, │Petrascu nr. 50 bl. │ │ │
│ │ │telefonie, antiefractie │I3A, │ │ │
│ │ │ │jud. Galaţi │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│297 │GALATI │Agentia CEC Beresti; utilitati: apa, canal, │Beresti, str. │82.57 │1978 │
│ │ │termoficare, energie electrica, │Trandafirilor nr. 84, │ │ │
│ │ │telefonie, instalatie │bl. C2, sc. 1, jud. │ │ │
│ │ │ │Galaţi │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│298 │GALATI │Agentia CEC Tg. Bujor; utilitati: apa, │Tg. Bujor, str. E. │86.98 │1980 │
│ │ │canal, │Grigorescu 72, bl. A1, │ │ │
│ │ │termoficare, energie │sc. 2 jud. Galaţi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│299 │GALATI │Agentia CEC Baleni; utilitati: apa, energie │Com. Balenu, Jud. │57.60 │1973 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Galaţi │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│300 │GALATI │Agentia CEC Liesti; utilitati: apa, energie │com. Liesti, jud. │72.25 │1971 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Galaţi │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│301 │GALATI │Agentia CEC Mastacani; utilitati: apa, │com. Mastacani jud. │35.36 │1960 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │Galaţi │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│302 │GALATI │1. Agentia CEC Umbrăreşti Deal; utilitati: │com. Umbrăreşti, │57.60 │1992 │
│ │ │apa, energie electrica, telefonie, │jud. Galaţi │ │ │
│ │ │instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │60.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│303 │GALATI │Agentia CEC Cudalbi; utilitati: apa, energie│com. Cudalbi, bloc G3, │91.50 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │sc. 1, parter │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│304 │GIURGIU │AG. CEC NR. 2 GIURGIU; utilitati: apa, │Giurgiu. Str. │126.19 │1985 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, energie │Bucureşti, │ │ │
│ │ │electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI │bl. 45/4D │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│305 │GIURGIU │AG. CEC MIHAILESTI; utilitati: apa, │com. MIHAILESTI │77.40 │1972 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie, │ │ │ │
│ │ │sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│306 │GIURGIU │AG. CEC HOTARELE; utilitati: energie │com. HOTARELE │79.30 │1973 │
│ │ │electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│307 │GIURGIU │AG. CEC BANEASA; utilitati: energie │BANEASA JUD. GIURGIU │71.30 │1973 │
│ │ │electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│308 │GIURGIU │AG. CEC CALUGARENI; utilitati; telefonie, │com. CALUGARENI │82.00 │1972 │
│ │ │sistem de alarma, PSI, │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│309 │GIURGIU │AG. CEC GHIMPATI; utilitati: inst. │com. GHIMPATI │76.50 │1972 │
│ │ │electrica, │ │ │ │
│ │ │telefonie, sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│310 │GIURGIU │AG. CEC ROATA; utilitati: energie electrica,│com. ROATA │75.50 │1972 │
│ │ │telefonie, sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│311 │GIURGIU │AG. CEC BOLINTIN DEAL; utilitati: energie │com. BOLINTIN DEAL │35.00 │1993 │
│ │ │electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│312 │GIURGIU │AG. CEC GRADINARI; utilitati, energie │com. GRADINARI │76.30 │1972 │
│ │ │electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│313 │GIURGIU │AG. CEC IZVOARELE; utilitati; energie │com. IZVOARELE │58.20 │1980 │
│ │ │electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│314 │GIURGIU │AG. CEC VEDEA; utilitati: energie electrica,│com. VEDEA │78.70 │1972 │
│ │ │telefonie, sistem de alarma, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│315 │GORJ │Sediul vechi Sucursala Tg-Jiu; utilitati: │Tg. Jiu, Str. Traian, │756.20 │1986 │
│ │ │apa, energie electrica, telefonie, │bl. C1, parter │ │ │
│ │ │instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie. │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│316 │GORJ │1. Agentia CEC. nr. 3 Tg-Jiu; utilitati: │Tg. Jiu, Str. 1 │121.80 │1991 │
│ │ │apa, │Decembrie 1918, bl. 67 │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie. │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │20.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│317 │GORJ │Agentia Rovinari; utilitati: apa, energie │Rovinari, Str. │146.50 │1991 │
│ │ │electrica, telefonie, instalaţie │Minerilor, bl. M2, │ │ │
│ │ │antiefractie │parter │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│318 │GORJ │1. Agentia Baia de Fier; utilitati: apa, │Comuna Baia de Fier │100.00 │1995 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │100.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│319 │GORJ │Agentia Turceni; utilitati: apa, energie │Localitatea Turceni │82.80 │1996 │
│ │ │electrica, │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │16.94 │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│320 │GORJ │1. Agentia Matasari; utilitati: apa, energie│bl. C5, parter, loc. │102.85 │1981 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Matasari │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │20.19 │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │1. Agentia CEC Runcu; utilitati: apa, │ │ │ │
│321 │GORJ │energie │Comuna Runcu │78.00 │1996 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │89.87 │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│322 │GORJ │Agentia CEC Albeni; utilitati: apa, energie │Comuna Albeni │68.07 │1974 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│323 │GORJ │Agentia CEC nr. 2 Tg Jiu; utilitati: apa, │Str. 9 Mai, bl. 6, │82.30 │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │parter │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│324 │GORJ │Agentia nr. 3 (garaj) cu destinatie magazie:│Tg Jiu. Str. 1 │41.05 │1992 │
│ │ │utilitati energie electrica │decembrie │ │ │
│ │ │ │1918, bl. 67, sc. 1, │ │ │
│ │ │ │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│325 │HARGHITA │1. Agentia Atid P; utilitati: apa, │Atid, str. Principala │109.00 │1994 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │nr. 18 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,677.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│326 │HARGHITA │Agentia Baile Tusnad S+P+m, │Baile Tusnad, str. │650.70 │1995 │
│ │ │utilitati: apa, canalizare, curent electric,│Oltului nr. 89 │ │ │
│ │ │linie telefonica, sistem de alarma, centrala│ │ │ │
│ │ │termica proprie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│327 │HARGHITA │Agentia Balan P+E; utilitati: apa, │Balan, str. 1 Decembrie│184.00 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │nr. 32/A │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma, centrala │ │ │ │
│ │ │termica proprie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│328 │HARGHITA │Agentia Borsec S+P+m; utilitati: apa, │Borsec, str. 7 Izvoare │654.00 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │nr. 8 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma, centrala │ │ │ │
│ │ │termica proprie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│329 │HARGHITA │1. Agentia Carta; utilitati: apa, │Carta, str. Principal, │450.00 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │nr. 249 │ │ │
│ │ │telefonica │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,592.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│330 │HARGHITA │Agentia Ciumani P; utilitati: apa, │Ciumani, P-ta Borsos │73.00 │1991 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │Miklos, nr. 208 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│331 │HARGHITA │Agentia Dealu P; utilitati: apa, │Dealu, str. Principala │33.00 │1994 │
│ │ │canalizare retea locala, curent electric, │nr. 653 │ │ │
│ │ │linie telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│332 │ │Agentia Frumoasa P; utilitati: apa, │Frumoasa, str. │361.97 │1995 │
│ │HARGHITA │canalizare, curent electric, linie │Bisericii │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma, centrala │nr. 218 │ │ │
│ │ │termica proprie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,118.00 │1995 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│333 │HARGHITA │Agentia Libertatii Gheorgheni P; utilitati: │Gheorgheni, str. │250.85 │1995 │
│ │ │apa, canalizare, curent electric, linie │Florilor nr. 41, sc. E │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma, punct termic │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│334 │HARGHITA │1. Agentia Lueta P; utilitati: apa, │Lueta, str. Principala │68.30 │1994 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │nr. 1033 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │428.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│335 │HARGHITA │1. Agentia Lunca de Jos; utilitati: curent │Lunca de Jos, str. │161.50 │1995 │
│ │ │electric, │Principala nr. 651 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │540.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│336 │HARGHITA │Agentia Lupeni P; utilitati: apa, │Lupeni, str. Principala│180.00 │1994 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │nr. 653 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│337 │HARGHITA │1. Agentia Martinis; utilitati: apa, │Martinis, str. │62.00 │1994 │
│ │ │canalizare curent electric, linie │Principala nr. 8 │ │ │
│ │ │telefonica, │ │ │ │
│ │ │sistem de alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,536.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│338 │HARGHITA │Agentia Mugeni P; utilitati: apa, │Mugeni, str. Principala│109.00 │1994 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │nr. 122 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│339 │HARGHITA │Agentia Petofi Sandor; utilitati: apa, │Miercurea Ciuc, str. │737.35 │1994 │
│ │ │canalizare, curent electric, telefonica, │Florilor nr. 24 │ │ │
│ │ │sistem de alarma, punct termic comun │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│340 │HARGHITA │Agentia Plaiesii de Jos P; utilitati: apa, │Plaiesii de Jos, str. │103.20 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │Principala nr. 234 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│341 │HARGHITA │1. Agentia Praid; utilitati: apa, │Praid, str. Principala │87.00 │1994 │
│ │ │canalizare, │nr. 118 │ │ │
│ │ │curent electric, linie telefonica, sistem de│ │ │ │
│ │ │alarma, centrala termica proprie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │795.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│342 │HARGHITA │Agentia Remetea P; utilitati: apa, │Remeta, str. Principala│60.00 │1989 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │nr. 835, bloc 3 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│343 │HARGHITA │1. Agentia Sandominic; utilitati: apa, │Sandominic, str. │194.58 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │Principala, nr. 507 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma, centrala │ │ │ │
│ │ │termica proprie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │800.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│344 │HARGHITA │Agentia Sanmartin; utilitati: apa, │Sanmartin, str. │264.46 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric linie │Principala nr. 34A │ │ │
│ │ │telefonica, │ │ │ │
│ │ │sistem de alarma, centrala termica proprie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│345 │HARGHITA │Agentia Sarmas; utilitati: apa, │Sarmas, str. │78.05 │1993 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │Principala, │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │bl. 3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│346 │HARGHITA │Agentia Sicilieni P; utilitati: apa, │Siculeni, str. │207.50 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │Principala nr. 835 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│347 │HARGHITA │Agentia Subcetate P; utilitati: apa, │Subcetate, str. │52.72 │1993 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │Principala, bloc nr. 1 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│348 │HARGHITA │1. Agentia Suseni; utilitati: apa, │Suseni, str. │573.00 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric linie │Principala, │ │ │
│ │ │telefonica, │nr. 212 │ │ │
│ │ │sistem de alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │264.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│349 │HARGHITA │Agentia Toplita P; utilitati: apa, │Toplita, str. Nicolae │99.00 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric, linie │Balcescu, bloc E │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│350 │HARGHITA │1. Agentia Tulghes; utilitati: apa, │Tulghes, str. Centru, │113.00 │1995 │
│ │ │canalizare, curent electric linie │nr. 429 │ │ │
│ │ │telefonica, │ │ │ │
│ │ │sistem de alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │2,996.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│351 │HARGHITA │Agentia Ulies P; utilitati: apa, │Ulies, str. Principala │110.10 │1994 │
│ │ │canalizare, curent electric linie │nr. 60 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│352 │HARGHITA │Agentia Vlahita P; utilitati: apa, │Vlahita, str. Gabor │80.90 │1994 │
│ │ │canalizare, curent electric linie │Aron, nr. 43 │ │ │
│ │ │telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│353 │HARGHITA │Agentia Voslobeni; utilitati: apa, │Voslobeni, str. │208.07 │1995 │
│ │ │canalizare-retea locala, curent electric │Principala nr. 142/A │ │ │
│ │ │linie telefonica, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│354 │HARGHITA │Agentia Zetea P; utilitati: curent │Zetea, Str. Principala │37.24 │1972 │
│ │ │electric, linie telefonica, sistem de │nr. 1103 │ │ │
│ │ │alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│355 │HARGHITA │Suc. Gheorgheni; utilitati: apa, canalizare,│Gheorgheni, str. │1,950.00 │1994 │
│ │ │curent electric, linie telefonica, sistem de│Nicolae │ │ │
│ │ │alarma, cablare structurata │Balcescu, nr. 15 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│356 │HARGHITA │Teren aferent ag. Cristuru Secuiesc │Cristuru Secuiesc, str.│554.00 │1995 │
│ │ │ │Libertatii, nr. 29 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│357 │HARGHITA │Teren aferent ag. Odorheiu Secuiesc │Odorheiu Secuiesc, str.│708.00 │1994 │
│ │ │ │Bethlen Gabor, nr. 27 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│358 │HUNEDOARA │SUCURSALA CEC DEVA; utilitati: apa, │DEVA, B-dul 22 │1,480.00 │1986 │
│ │ │canalizare, inst. termica instalaţii │Decembrie │ │ │
│ │ │electrice, instalaţii speciale antiefractie,│Nr. 90 Bl. 26 Parter │ │ │
│ │ │TVCI, PSI, telefonie, cablare structurata │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│359 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC NR. 1 DEVA; utilitati: apa, │DEVA, B-dul Iuliu Maniu│220.00 │1988 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Bl. L3 Parter │ │ │
│ │ │electrice, instalaţii speciale antiefractie,│ │ │ │
│ │ │PSI, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│360 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC CERTEJU DE JOS; utilitati: apa, │CERTEJU DE SUS, Str. │39.32 │1973 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Valea Faeragului Nr. 3 │ │ │
│ │ │electrice, antiefractie, telefonie │Parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│361 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC DOBRA; utilitati: apa, │DOBRA Str. 1 Decembrie │63.00 │1973 │
│ │ │canalizare, instalaţii electrice, │Bl. 2 │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│362 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC ORASTIE; utilitati: apa, │ORASTIE Str. Pricazului│290.13 │1995 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Bl. B1 Parter │ │ │
│ │ │electrice, antiefractie, PSI, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│363 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC SIMERIA; utilitati: apa, │SIMERIA Str. Piaţa │83.80 │1992 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Unirii Bl. 20 Parter │ │ │
│ │ │electrice, antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│364 │HUNEDOARA │SUCURSALA CEC HUNEDOARA; utilitati: apa, │HUNEDOARA Str. Avram │1,413.00 │1992 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Iancu Nr. 14, Bl. 1 │ │ │
│ │ │electrice, antiefractie, PSI, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│365 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC CALAN; utilitati: apa, │CALAN Str. │89.88 │1985 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Independentei │ │ │
│ │ │electrice, antiefractie, telefonie │Bl. 14 Parter │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│366 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC HATEG; utilitati: apa, │HATEG Str. Piaţa Unirii│146.00 │1992 │
│ │ │canalizare, instalaţii electrice, │nr. 16 │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│367 │HUNEDOARA │SUCURSALA CEC PETROSANI; utilitati: apa, │PETROSANI Str. 1 │1,011.55 │1991 │
│ │ │canalizare, inst. termica instalaţii │Decembrie 1918 Bl. 61 │ │ │
│ │ │electrice, instalaţii speciale antiefractie,│Parter │ │ │
│ │ │PSI, telefonie, cablare structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│368 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC LUPENI; utilitati: apa, │LUPENI Str. Pacii Nr. 9│124.44 │1984 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Bl. 4 Parter │ │ │
│ │ │electrice, instalaţii speciale antiefractie,│ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│369 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC PETRILA; utilitati: apa, │PETRILA Str. Republicii│137.00 │1992 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Nr. 70 │ │ │
│ │ │electrice, instalaţii speciale antiefractie,│ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│370 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC URICANI; utilitati: apa, │URICANI Str. Muncii │77.93 │1993 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Nr. 10 Bl. 29 Parter │ │ │
│ │ │electrice, instalaţii speciale antiefractie,│ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│371 │HUNEDOARA │AGENTIA CEC VULCAN; utilitati: apa, │VULCAN Str. │101.20 │1991 │
│ │ │canalizare, inst. termica, instalaţii │Mihai Viteazu │ │ │
│ │ │electrice, instalaţii speciale antiefractie,│ │ │ │
│ │ │Bl. 17 Parter telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│372 │IASI │SUCURSALA JUDETEANA CEC IASI; utilitati: │Iasi, B-dul A. Panu, │3,065.00 │1994 │
│ │ │apa, canalizare, instalatie termica proprie,│nr. 42, bl. 1-A1 │ │ │
│ │ │instalatie electrica, inst. antiefractie, │ │ │ │
│ │ │PSI, telefonie, cablare structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│373 │IASI │AGENTIA CEC ALEXANDRU CEL BUN; utilitati: │Iasi, B-dul Alex. cel │76.28 │1975 │
│ │ │apa, canalizare, instalatie termica, │Bun, nr. 26, bl. A4, │ │ │
│ │ │instalatie electrica, instal. antiefractie, │parter │ │ │
│ │ │PSI, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│374 │IASI │AGENTIA CEC TATARASI; utilitati: apa, │Iasi, str. V. Lupu, │145.00 │1973 │
│ │ │canalizare, instalatie termica instalatie │nr. 83, bl. D1, │ │ │
│ │ │electrica, instalaţii speciale antiefractie,│parter │ │ │
│ │ │PSI, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│375 │IASI │AGENTIA CEC SIPOTE; utilitati instalatie │Comuna Sipote │31.31 │1995 │
│ │ │electrica, instalaţii speciale antiefractie,│ │ │ │
│ │ │PSI, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│376 │IASI │AGENTIA CEC RADUCANENI; utilitati: │Comuna Raducaneni │68.55 │1972 │
│ │ │instalatie electrica, instalaţii speciale │ │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│377 │IASI │AGENTIA CEC VLADENI; utilitati │Comuna Vladeni │70.87 │1971 │
│ │ │instalatie electrica, instalaţii │ │ │ │
│ │ │speciale antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│378 │IASI │AGENTIA CEC MOGOSESTI SIRET; utilitati: │Comuna Mogosesti Siret │74.12 │1976 │
│ │ │instalatie electrica, instalaţii speciale │ │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│379 │IASI │AGENTIA CEC BIVOLARI; utilitati: instalatie │Comuna Bivolari │77.99 │1995 │
│ │ │electrica, instalaţii speciale antiefractie,│ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│380 │IASI │AGENTIA CEC COSTULENI; utilitati: instalatie│Comuna Costuleni │71.86 │1971 │
│ │ │electrica, instalaţii speciale antiefractie,│ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│381 │IASI │AGENTIA CEC PODU ILOAIEI; utilitati: │Comuna Podu Iloaiei │69.94 │1971 │
│ │ │incalzire cu soba cu gaz metan, instalatie │ │ │ │
│ │ │electrica, instalaţii antiefractie, │ │ │ │
│ │ │instalatie de gaz, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│382 │IASI │AGENTIA CEC BELCESTI; utilitati incalzire cu│Comuna Belcesti │51.84 │1970 │
│ │ │soba, instalatie electrica, instalaţii │ │ │ │
│ │ │speciale antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│383 │IALOMITA │Sucursala CEC Slobozia - instalatie │Slobozia, str. Matei │347.22 │1975 │
│ │ │electrica, apa, canalizare, telefonie, │Basarab, bl. A5, parter│ │ │
│ │ │instalatie speciala antiefractie, instalatie│ │ │ │
│ │ │sanitara │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│384 │IALOMITA │Agentia CEC Nr. 1 Slobozia, apa, canalizare,│Mun. Slobozia, str. │277.05 │1988 │
│ │ │energie termica instalaţii electrice, inst. │Matei Basarab, bl. │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie, cablare structurata│MB12, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│385 │IALOMITA │Agentia CEC Ans. Peco Slobozia, apa, │Mun. Slobozia, str. │374.68 │1995 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, instalaţii │Matei Basarab, bl. B2a │ │ │
│ │ │electrice, inst. antiefractie, telefonie, │(ans. 66 apart.) │ │ │
│ │ │cablare structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│386 │IALOMITA │Agentia CEC Fetesti, apa, canalizare, inst. │Mun. Fetesti, str. │125.75 │1996 │
│ │ │termica CLU, instalatie electrica, inst. │Ardealului, bl. 56 ap. │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie, cablare structurata│sc. A, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│387 │IALOMITA │Agentia CEC Urziceni, apa, canalizare, │Municipiul Urziceni, │180.37 │1992 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie speciala │str. Calea Bucureşti, │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │nr. 85, bl. 32/2, p │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│388 │IALOMITA │Agentia CEC Tandarei, apa, canalizare, │Oras Tandarei, str. │65.62 │1985 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie │Calea Bucureşti, bl. │ │ │
│ │ │speciala antiefractie, telefonie │409, p │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│389 │IALOMITA │Agentia CEC Fierbinti; utilitati: apa, │Oras Fierbinti Targ │30.00 │1992 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│390 │IALOMITA │1. Agentia CEC Andrasesti, instalatie │Comuna Andrasesti │147.74 │1992 │
│ │ │electrica, instalatie speciala antiefractie,│ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │935.00 │1992 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│391 │IALOMITA │1. Agentia CEC Balaciu, instalatie │comuna Balaciu │48.60 │1992 │
│ │ │electrica, │ │ │ │
│ │ │instalatie speciala antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│392 │IALOMITA │Agentia CEC Cocora, instalatie electrica, │comuna Cocora │55.54 │1994 │
│ │ │telefonie, instalatie speciala antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│393 │IALOMITA │Agentia CEC Cosereni, telefonie, instalatie │comuna Cosereni │107.44 │1996 │
│ │ │electrica, instalatie speciala antiefractie,│ │ │ │
│ │ │apa, instalatie sanitara │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│394 │IALOMITA │Agentia CEC Facaeni, telefonie, instalatie │comuna Facaeni │107.43 │1996 │
│ │ │electrica, instalatie speciala antiefractie,│ │ │ │
│ │ │apa, instalatie sanitara │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│395 │IALOMITA │Agentia CEC Garbovi, telefonie, instalatie │comuna Garbovi │107.43 │1996 │
│ │ │electrica, instalatie speciala antiefractie,│ │ │ │
│ │ │apa, instalatie sanitara │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│396 │IALOMITA │Agentia CEC Jilavele, telefonie, instalatie │comuna Jilavele │107.43 │1996 │
│ │ │electrica, instalatie speciala antiefractie,│ │ │ │
│ │ │apa, instalatie sanitara │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│397 │IALOMITA │Agentia CEC Mihail Kogălniceanu, telefonie, │comuna Mihail │107.43 │1996 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie speciala │Kogălniceanu │ │ │
│ │ │antiefractie, apa, instalatie sanitara │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│398 │IALOMITA │Agentia CEC Grivita, parterul unui bloc │comuna Grivita │51.70 │1994 │
│ │ │P+1E, │ │ │ │
│ │ │instalatie electrica, instalatie speciala │ │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│399 │IALOMITA │Agentia CEC Movilita, energie electrica, │comuna Movilita │75.97 │1974 │
│ │ │telefonie, instalatie speciala antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│400 │IALOMITA │Teren Barcanesti │com. Barcanesti │300.00 │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│401 │MARAMURES │Ag. Borsa │str. 22 Dec. nr. 24 │ │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│402 │MARAMURES │Teren aferent ag. Borsa │Borsa, str. 22 │441.00 │1995 │
│ │ │ │Decembrie, nr. 24 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│403 │MARAMURES │Suc. CEC Baia Mare; utilitati: apa, │BAIA MARE, b-dul │855.39 │1983 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, electrica, │Unirii, │ │ │
│ │ │telefonie │nr. 12 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│404 │MARAMURES │Ag. CEC B-dul Bucureşti; utilitati: apa, │BAIA MARE b-dul │72.35 │1982 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, energie │Bucureşti, nr. 40 │ │ │
│ │ │electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│405 │MARAMURES │AG. CEC TRAIAN; utilitati: apa, canalizare, │BAIA MARE Aleea │94.49 │1985 │
│ │ │instalatie termica, electrica, telefonie │Dobrogei, nr. 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│406 │MARAMURES │AG. CEC NR. 3; utilitati: apa, canalizare, │BAIA MARE │59.48 │1971 │
│ │ │instalatie termica electrica, telefonie │Str. Victoriei, nr. 138│ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│407 │MARAMURES │1. Ag. CEC Copalnic Manastur; utilitati: │COPALNIC MANATUR str. │89.40 │1994 │
│ │ │apa, │Principala, nr. 17 │ │ │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │356.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│408 │MARAMURES │AG. CEC SEINI; utilitati: apa, canalizare, │SEINI str. Unirii, │41.41 │1988 │
│ │ │instalatie termica energie electrica, │nr. 18 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│409 │MARAMURES │AG. CEC TG. LAPUS; utilitati: apa. │TG. LAPUS P-ta Eroilor,│85.67 │1988 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, energie │nr. 13 TL 1A │ │ │
│ │ │electrica, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│410 │MARAMURES │AG. CEC NR. 1; utilitati: apa, canalizare, │SIGHETU MARMATIEI │82.42 │1982 │
│ │ │telefonie, sistem de alarma, PSI │Str. Unirii, nr. 1A │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│411 │MARAMURES │1. AG. CEC Ocna Sugatag │Ocna Sugatag Str. │233.19 │1994 │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤Principala, nr. 2 ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,264.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│412 │MARAMURES │Ag. CEC Somcuta Mare P │Somcuta Mare, str. │71.20 │1985 │
│ │ │ │Republicii, nr. 9 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│413 │MEHEDINTI │Ag. CEC Crihala II, apa, canalizare, │Tr. Severin, str. M. │84.07 │1992 │
│ │ │telefon, │Kogălniceanu, nr. 4 │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│414 │MEHEDINTI │Suc. CEC DR. TR. Severin; utilitati: apa, │Tr. Severin, str. D. │770.76 │1987 │
│ │ │energie electrica │Cantemir, nr. 6 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│415 │MEHEDINTI │Ag. CEC Smardan; utilitati: apa, energie │Tr. Severin, str. │306.53 │1992 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Smardan, nr. 5-9 │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│416 │MEHEDINTI │Ag. CEC Cet Nord; utilitati: apa, energie │Tr. Severin, b-dul T. │114.51 │1986 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Vladimirescu, nr. 134 P│ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│417 │MEHEDINTI │Ag. CEC Salcia; utilitati: apa, energie │Com. Salcia │49.76 │1994 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│418 │MEHEDINTI │Ag. CEC VJ Mare; utilitati: apa, energie │Vanju Mare, str. │68.41 │1991 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Republicii, nr. 97, │ │ │
│ │ │antiefractie │bloc 5, P │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│419 │MEHEDINTI │Ag. CEC Brosteni; utilitati: apa, energie │Com. Brosteni │45.47 │1993 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│420 │MEHEDINTI │Ag. CEC Strehaia; utilitati: apa, energie │Strehaia, str. Unirii, │90.30 │1994 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │nr. 2, bl. A1 P │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│421 │MEHEDINTI │Ag. CEC Oprisor; utilitati: apa, energie │Com. Oprisor │75.10 │1994 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│422 │MEHEDINTI │Ag. CEC Baia De Arama; utilitati: apa, │Baia de Arama, b-dul │70.19 │1993 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │T. Vladimirescu, │ │ │
│ │ │antiefractie │nr. 12, bloc 14 P │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│423 │MEHEDINTI │Ag. CEC Girla Mare; utilitati: apa, energie │Com. Girla Mare │58.86 │1992 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│424 │MEHEDINTI │Ag. CEC Ciovarnasani; utilitati: apa, │Com. Ciovarnasani │74.57 │1994 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│425 │MEHEDINTI │Ag. CEC Balacita; utilitati: apa, energie │Com. Balacita │51.74 │1993 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│426 │MEHEDINTI │Ag. CEC Rogova; utilitati: apa, energie │Com. Rogova │70.97 │1994 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│427 │MEHEDINTI │Ag. CEC Jiana; utilitati: apa, energie │Com. Jiana │74.63 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│428 │MEHEDINTI │Ag. CEC Cujmir; utilitati: apa, energie │Com. Cujmir │75.63 │1991 │
│ │ │electrica, telefonie. instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│429 │MEHEDINTI │Ag. CEC Bala; utilitati: apa, energie │Com. Bala │46.28 │1994 │
│ │ │electrica, telefonie.instalatie antiefractie│ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│430 │MEHEDINTI │Ag. CEC Patulele; utilitati; apa, energie │Com. Patulele │71.62 │1994 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│431 │MEHEDINTI │Ag. CEC Breznita Motru; utilitati: apa, │Com. Breznita Motru │32.47 │1994 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│432 │MEHEDINTI │Ag. CEC Corcova; utilitati: apa, energie │Com. Corcova │38.57 │1992 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│433 │MEHEDINTI │Ag. CEC Dirvari; utilitati: apa, energie │Com. Dirvari │39.55 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│434 │MEHEDINTI │Ag. CEC Gogosu; utilitati: apa, energie │Com. Gogosu │68.74 │1994 │
│ │ │electrica │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│435 │MURES │1. Suc. CEC Tg. Mures - instalaţii apa │B-dul 1 Dec 1918 nr. 1 │3,600.00 │1995 │
│ │ │canalizare, electrice, antiefractie, │Tg. Mures │ │ │
│ │ │telefon, │ │ │ │
│ │ │gaz │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │964.90 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│436 │MURES │1. Ag. Unirii - instalaţii apa canalizare, │Str. Decebal nr. 42 │198.06 │1991 │
│ │ │electrice, antiefractie, telefon, │Tg. Mures │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │34.63 │1991 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│437 │ │1. Ag. Bahnea, instalaţii electrice, │Republicii nr. 52 │47.00 │1994 │
│ │MURES │antiefractie, telefon, gaz │Bahnea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,400.00 │1994 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│438 │MURES │1. Ag. Band, instalaţii electrice, │Pacii nr. 26 Band │86.63 │1993 │
│ │ │antiefractie, telefon, gaz, CT proprie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,636.50 │1993 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│439 │ │1. Ag. Ernei - instalaţii apa, fosa septica,│Principala nr. 487 │68.20 │1993 │
│ │MURES │electrice, antiefractie, telefon, gaz. │Ernei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │361.00 │1994 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│440 │MURES │1. Ag. Miercurea Niraj, P+E - instalaţii apa│Salciilor nr. 4 │130.42 │1993 │
│ │ │canalizare, electrice, antiefractie, telefon│M. Nirajului │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │240.00 │1993 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│441 │MURES │1. Ag. Raciu, parter - instalaţii apa │Gh. Sincai nr. 65 Raciu│98.61 │1994 │
│ │ │canalizare, electrice, antiefractie, │ │ │ │
│ │ │telefon, │ │ │ │
│ │ │gaz, CT proprie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │400.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│442 │MURES │1. Ag. Sarmasu, parter, instalaţii apa, │Republicii nr. 71 │66.36 │1994 │
│ │ │canalizare, electrice, antiefractie, │Sarmas │ │ │
│ │ │telefon, │ │ │ │
│ │ │gaz, CT proprie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │416.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│443 │ │1. Ag. Saulia, instalaţii apa │Principala nr. 23 │357.66 │1994 │
│ │MURES │canalizare, electrice, antiefractie, telefon│Saulia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,117.00 │1994 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│444 │MURES │1. Ag. Sg. de Mures, instalaţii apa │Principala nr. 165 │ │ │
│ │ │canalizare, electrice, antiefractie, telefon│Sang. de Mures │113.63 │1993 │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,032.00 │1993 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│445 │MURES │1. Ag. Sg. de Padure, instalaţii apa │Scolii nr. 14 Sang. de │127.12 │1956 │
│ │ │canalizare, electrice, antiefractie, │Padure │ │ │
│ │ │telefon, │ │ │ │
│ │ │gaz │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │237.00 │1956 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│446 │MURES │1. Ag. Ungheni, spatiu în cladire, P+E, │Principala nr. 357 │57.00 │1973 │
│ │ │parter, instalaţii apa electrice, │Ungheni │ │ │
│ │ │antiefractie, telefon, gaz │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │29.87 │1973 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│447 │MURES │1. Vila Sovata, P+M, instalaţii apa │Bradului nr. 14 Sovata │200.54 │1993 │
│ │ │canalizare, electrice, gaz, CT proprie, │ │ │ │
│ │ │cablu │ │ │ │
│ │ │TV │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │584.00 │1993 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│448 │MURES │1. Sucursala Reghin, instalaţii apa │B-dul Unirii nr. 19 │388.31 │1988 │
│ │ │canalizare, electrice, antiefractie, │Reghin │ │ │
│ │ │telefon, │ │ │ │
│ │ │gaz, CT proprie, cablare structurata │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │67.94 │1988 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│449 │MURES │Ag. Alunis, instalaţii, electrice, │Principala nr. 146 │73.96 │1960 │
│ │ │antiefractie, telefon, sobe │Alunis │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│450 │MURES │Ag. Batos, P, instalaţii, gaz, electrice, │Principala nr. 48 Batos│55.19 │1970 │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│451 │MURES │Ag. Gurghiu, instalaţii apa │Petru Maior nr. 16 │134.64 │1995 │
│ │ │canalizare, electrice, antiefractie, │Gurghiu │ │ │
│ │ │telefon, gaz, magazie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│452 │MURES │Ag. Lunca Bradului, instalaţii apa │Principala bloc A3 │44.38 │1996 │
│ │ │canalizare, electrice │Lunca Bradului │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│453 │MURES │1. Ag. Fantanele, instalaţii apa canalizare,│Principala nr. 104 │58.00 │1970 │
│ │ │electrice, antiefractie, telefon, gaz, CT │Fantanele │ │ │
│ │ │proprie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │210.22 │1971 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MURES │1. Ag. Sanpaul, parter, instalaţii │Principala nr. 125 │59.66 │1971 │
│ │ │electrice, │Sampaul │ │ │
│ │ │antiefractie, telefon, gaz │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │256.54 │1971 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│455 │MURES │1. Ag. Zau de Campie, instalaţii electrice, │Republicii nr. 42 │55.35 │1973 │
│ │ │antiefractie, telefon, gaz │Zau de Campie │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │169.35 │1973 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│456 │MURES │Ag. Gornesti, P, instalaţii apa │Principala nr. 169 │56.00 │1973 │
│ │ │electrice, antiefractie, gaz, telefon │Gornesti │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MURES │Garaj Sucursala, cladire │Horea nr. 1 Tg. Mures │30.00 │1984 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│457 │MURES │teren aferent ag. Vânători │Vânători, str. │317.00 │1995 │
│ │ │ │Principala, nr. 52 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│458 │MURES │teren aferent ag. Nades │Nades, str. Principala,│131.00 │1994 │
│ │ │ │nr. 312 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│459 │NEAMT │teren aferent ag. Ceahlau │com. Ceahlau │1,231.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│460 │NEAMT │Sucursala CEC P. Neamt; utilitati: │P. Neamt, Str. Ozana │1,478.48 │1983 │
│ │ │instalatie │nr. 2, Bloc M1 │ │ │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │ │ │ │
│ │ │telefonie, cablare structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│461 │NEAMT │Ag. CEC nr. 2, P; utilitati: instalatie │P. Neamt str. 1 │72.86 │1977 │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │Decembrie 1918, Bloc │ │ │
│ │ │telefonie │A14 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│462 │NEAMT │Ag. CEC nr. 3, P; utilitati instalatie │P. Neamt B-dul Decebal,│105.29 │1984 │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │nr. 3S, Bloc 14 │ │ │
│ │ │telefonie, cablare structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│463 │NEAMT │Ag. CEC nr. 4, P; utilitati: instalatie │P. Neamt P-ta Stefan │304.61 │1961 │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │cel │ │ │
│ │ │telefonie, cablare structurata │Mare, nr. 10, Bloc C5 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│464 │NEAMT │Ag. CEC nr. 5, P; utilitati: instalatie │P. Neamt Str. General │123.44 │1988 │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │Dascalescu nr. 11, Bloc│ │ │
│ │ │telefonie │T3 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│465 │NEAMT │Ag. CEC Roznov, P; utilitati: instalatie │Roznov Str. Roznovanu │69.47 │1974 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │nr. 126 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│466 │NEAMT │Ag. CEC Tg. Neamt, P; utilitati: instalatie │Tg. Neamt Str. │122.93 │1977 │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │Mihail Kogălniceanu │ │ │
│ │ │telefonie │nr. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│467 │NEAMT │Ag. CEC Bicaz, D; utilitati: instalatie │Oras Bicaz Str. │63.38 │1990 │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │Barajului Bloc A5 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│468 │NEAMT │Ag. CEC Bicazu Ardelean, P; utilitati: │Comuna Bicazu Ardelean │156.74 │1978 │
│ │ │instalatie electrica, sanitara, alarmare, │Sat Bicazu Ardelean │ │ │
│ │ │telefonie │Bloc nr. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│469 │NEAMT │Ag. CEC Borca, P; utilitati: instalatie │Comuna Borca Sat Sabasa│62.09 │1971 │
│ │ │electrica, alarmare, telefonie │Str. Principala │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│470 │NEAMT │Ag. CEC Bodesti, P; utilitati: instalatie │Comuna Bodesti Nr. 303 │96.00 │1976 │
│ │ │electrica, alarmare, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│471 │NEAMT │1. Ag. CEC Brusturi; utilitati: instalatie │Comuna Brusturi │293.00 │1995 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │376.00 │1993 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│472 │NEAMT │Ag. CEC Bargauani, P; utilitati: instalatie │Comuna Bargauani │73.41 │1985 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│473 │NEAMT │Ag. CEC Baltatesti; utilitati: instalatie │Comuna Baltatesti │752.82 │1995 │
│ │ │electrica, termica, sanitara, alarmare, │nr. 213 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│474 │NEAMT │Imobil CEC Durau P; utilitati: instalatie │Comuna Ceahlau │72.23 │1986 │
│ │ │electrica, termica, sanitara, alarmare │Statiunea │ │ │
│ │ │ │Durau Bloc nr. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│475 │NEAMT │Ag. CEC Grinties; P; utilitati: instalatie │Comuna Grinties nr. 203│65.92 │1986 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│476 │NEAMT │Ag. CEC Pastraveni; utilitati: instalatie │Sat Pastraveni │293.00 │1995 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│477 │NEAMT │1. Ag. CEC Tazlau P; utilitati: instalatie │Sat Tazlau │99.00 │1984 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │586.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│478 │NEAMT │Ag. CEC Tupilati P; utilitati: instalatie │Sat Tupilati Str. │81.70 │1989 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │Principala nr. 46 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│479 │NEAMT │1. Ag. CEC Ţibucani P; utilitati: instalatie│Sat Ţibucani, nr. 996 │76.24 │1966 │
│ │ │electrica, alarmare, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │257.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│480 │NEAMT │1. imobil CEC P. Teiului P; utilitati: nu │Sat Poiana Teiului │61.00 │1968 │
│ │ │sunt; │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │377.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│481 │NEAMT │Suc. CEC or. Roman; utilitati: instalatie │Oras Roman Str. Stefan │590.85 │1989 │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │cel Mare, Bloc 6 │ │ │
│ │ │cablare structurata, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│482 │NEAMT │Ag. CEC N. Titulescu; utilitati: instalatie │Oras Roman str. N. │513.83 │1979 │
│ │ │electrica, sanitara, termica, alarmare, │Titulescu, Bloc 4 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│483 │NEAMT │Ag. CEC P-ta Republicii; utilitati: │Oras Roman B-dul │42.27 │1979 │
│ │ │instalatie electrica, sanitara, termica, │Republicii, Bloc C2 │ │ │
│ │ │alarmare, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│484 │NEAMT │Ag. CEC Sabauani P; utilitati: instalatie │Sat Sabauani, Str. │78.72 │1986 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │Orizontului, nr. 31, │ │ │
│ │ │ │Bloc nr. 2 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│485 │NEAMT │Ag. CEC Secuieni P; utilitati: instalatie │Sat Secuieni, Bloc │86.53 │1985 │
│ │ │electrica, sanitara, alarmare, telefonie │nr. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│486 │NEAMT │Ag. CEC Trifesti P; utilitati: instalatie │ │66.35 │1974 │
│ │ │electrica, alarmare, telefonie │Sat Trifesti │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │20.40 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│487 │NEAMT │Imobil CEC Oniceni; P; utilitati: instalatie│Comuna Oniceni nr. 144 │56.00 │1973 │
│ │ │electrica │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│488 │OLT │Suc. CEC Slatina; dotari - centrala termica,│Municipiu Slatina, │2,342.00 │1995 │
│ │ │apa, canalizare, instalatie electrica, │b-dul Al. Cuza nr. 32 │ │ │
│ │ │telefonie, cablare structurata, sistem │ │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│489 │OLT │Ag. CEC NR. 1 Slatina; dotari: apa, │Municipiu Slatina, str.│85.94 │1988 │
│ │ │canalizare, en. electrica, telefonie, │N. Titulescu bl. 25, │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, centrala termica proprie │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│490 │OLT │Ag. CEC NR. 2 Slatina; dotari: apa, │Municipiu Slatina str. │68.98 │1989 │
│ │ │canalizare, en. electrica, telefonie, │Ec. Teodoroiu bl. 22, │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, centrala termica proprie │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│491 │OLT │Ag. CEC NR. 3 Slatina; dotari: apa, │Municipiu Slatina str. │84.40 │1988 │
│ │ │canalizare, en. electrica, telefonie, │Piaţa Garii, bl. 11, │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, centrala termica proprie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│492 │OLT │Ag. CEC NR. 4 Slatina; dotari: apa, │Municipiu Slatina, │755.00 │1980 │
│ │ │canalizare, en. electrica, telefonie, │B-dul Al. Cuza nr. 9 │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, cablare structurata │bl. CAM 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│493 │OLT │Ag. CEC Corabia; dotari: apa, canalizare, │Oras Corabia, str. │810.87 │1995 │
│ │ │en. electrica, telefonie, sist. alarma, │Tudor │ │ │
│ │ │termoficare, PSI │Vladimirescu nr. 52 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│494 │OLT │Ag. CEC Drăgăneşti; dotari: apa, canalizare,│Oras Drăgăneşti Olt │1,027.00 │1995 │
│ │ │en. electrica, telefonie, sist. alarma, │str. N. Titulescu │ │ │
│ │ │termoficare, PSI, cablare structurata │nr. 111 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│495 │OLT │1. Ag. CEC Piatra Olt; dotari: apa, │Oras Piatra Olt, str. │295.40 │1994 │
│ │ │canalizare, en. electrica, telefonie, sist. │Victoriei nr. 68 │ │ │
│ │ │alarma │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │150.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│496 │OLT │1. Ag. CEC Icoana; dotari: en. electrica, │Comuna Icoana │79.30 │1994 │
│ │ │sist. alarma, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,404.22 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│497 │OLT │1. Ag. CEC Rusanesti; dotari: en. electrica,│Comuna Rusanesti │139.13 │1939 │
│ │ │sist. alarma, telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │1,796.66 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│498 │OLT │Ag. CEC Vitomiresti; dotari: en. electrica, │Comuna Vitomiresti │67.21 │1995 │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│499 │OLT │Sucursala Caracal; dotari: en. electrica, │Oras Caracal, str. │620.00 │1988 │
│ │ │telefonie, apa, canalizare, termoficare │Piaţa │ │ │
│ │ │ │Victoriei bl. 1ABC │ │ │
│ │ │ │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│500 │OLT │Agentia CEC nr. 1 Caracal; dotari: apa, │Oras Caracal, str. │228.50 │1986 │
│ │ │canalizare, en. electrica, termoficare, │Parangului nr. 3, bl. │ │ │
│ │ │sist. alarma, PSI │28 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│501 │PRAHOVA │Sucursala CEC Ploiesti; utilitati: apa, │Ploiesti, str. Cuza │1,404.00 │1987 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │Voda │ │ │
│ │ │antiefractie │bloc B1-B2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│502 │PRAHOVA │Agentia Democratiei; utilitati: apa, energie│Ploiesti, Democratiei, │72.97 │1990 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │56, bloc H │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│503 │PRAHOVA │Agentia Republicii; utilitati: apa, energie │Ploiesti, B-dul │72.98 │1980 │
│ │ │electrica │Republicii, 102, bloc │ │ │
│ │ │ │12B1-12B2 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│504 │PRAHOVA │Agentia Vest; utilitati: apa, energie │Ploiesti, str. │89.01 │1985 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Streiului │ │ │
│ │ │antiefractie │nr. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│505 │PRAHOVA │Agentia Boldesti-Scaieni; utilitati: apa, │str. Calea Unirii, nr. │97.25 │1990 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │21, Boldesti-Scaieni │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│506 │PRAHOVA │Agentia Valenii de Munte; utilitati: apa, │str. N. Iorga nr. 57, │119.63 │1979 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │bl. 15, Valenii de │ │ │
│ │ │antiefractie │Munte │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│507 │PRAHOVA │Agentia Maneciu; utilitati: apa, energie │sat Gheaba, nr. 444 │44.16 │1993 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│508 │PRAHOVA │Agentia Campina; utilitati: apa, energie │Campina, str. Carol I │387.00 │1982 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Nr. 32-34 │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│509 │SATU MARE │SUCURSALA ORASENEASCA CAREI, apa, │str. Mihai Viteazu │547.62 │1995 │
│ │ │canalizare, │nr. 11, loc. Carei │ │ │
│ │ │energie electrica, telefonie, retea │ │ │ │
│ │ │structurata, instalatie termica │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│510 │SATU MARE │AGENTIA TRAIAN, apa, canalizare, energie │str. Calea Traian nr. │277.58 │1972 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie termica │2, │ │ │
│ │ │ │Satu Mare │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│511 │SATU MARE │AGENTIA ARDUD, apa, canalizare, energie │str. Stefan cel Mare │217.39 │1928 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │nr. 9 loc. Ardud │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│512 │SATU MARE │AGENTIA MEDIESU AURIT, energie electrica, │str. Principala nr. │81.07 │1995 │
│ │ │telefonie, inst. antiefractie │154, │ │ │
│ │ │ │loc. Mediesu Aurit │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│513 │SATU MARE │AGENTIA HALMEU, apa, canalizare, energie │str. Eliberarii nr. │120.00 │1993 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │126, │ │ │
│ │ │antiefractie │loc. Halmeu │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│514 │SATU MARE │AGENTIA SUPURU DE JOS, energie electrica, │str. Principala nr. 23,│81.67 │1993 │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │loc. Supuru de Jos │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│515 │SATU MARE │1. AGENTIA ANDRID, energie electrica, │str. Principala nr. 190│105.30 │1982 │
│ │ │telefonie, instalatie antiefractie │loc. Andrid │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │376.00 │1996 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│516 │SATU MARE │AGENTIA HODOD, energie electrica, telefonie,│str. Principala nr. 67 │138.12 │1994 │
│ │ │instalatie antiefractie │loc. Hodod │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│517 │SATU MARE │GRUPA ECONOMII SATU MARE, instal. apa, │str. Petru Bran bl. │258.36 │1991 │
│ │ │canalizare, energie electrica, telefonie │6-8, │ │ │
│ │ │ │parter Satu Mare │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│518 │SATU MARE │GARAJ SUCURSALA CAREI, instalatie electrica │str. Mihai Viteazu │18.00 │1995 │
│ │ │ │nr. 11, loc. Carei │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│519 │SATU MARE │Teren aferent suc. Satu Mare │Satu Mare, str. Petofi │824.00 │1993 │
│ │ │ │Sandor, nr. 41 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│520 │SATU MARE │Sanislau - apa, energie electrica, │Sanislau bl. │45.20 │1985 │
│ │ │telefonie, │Specialisti │ │ │
│ │ │instalatie antiefractie, spatiu la parter de│nr. 1 │ │ │
│ │ │bloc, incalzire cu combustibil solid │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│521 │SALAJ │Ag. CEC Almasu; utilitati: apa, energie │Almasu - Str. │44.15 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Principala │ │ │
│ │ │antiefractie │nr. 262 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│522 │SALAJ │Ag. CEC Buciumi; utilitati: apa, energie │Buciumi - Str. Ses │46.2 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │nr. 8/A │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│523 │SALAJ │Ag. CEC Garbou; utilitati: apa, energie │Garbou - Str. │23.45 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Principala │ │ │
│ │ │antiefractie │nr. 16 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│524 │SALAJ │Ag. CEC Hida; utilitati: apa, energie │Hida, Str. Pietii │85.32 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │nr. 132 │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│525 │SALAJ │Ag. CEC Ileanda; utilitati: apa, energie │Ileanda nr. 273 │27.27 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│526 │SALAJ │Ag. CEC Ip; utilitati: apa, energie │Ip, Str. Principala │48 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │nr. 445 │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│527 │SALAJ │Ag. CEC Nusfalau; utilitati: apa, energie │Nusfalau, Str. Petofi │54.46 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Sandor nr. 118 │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│529 │SALAJ │Ag. CEC Sanmihaiu Almasului; utilitati: apa,│Str. Principala nr. 217│45.3 │1995 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│529 │SALAJ │Ag. CEC Somes Odorhei; utilitati: apa, │Somes Odorhei nr. 144 │59,37 │1977 │
│ │ │energie electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│530 │SALAJ │Ag. CEC Surduc; utilitati: apa, energie │Surduc - Str. │52.5 │1996 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Principala │ │ │
│ │ │antiefractie │nr. 121/A │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│531 │SALAJ │Ag. CEC Samsud; utilitati: apa, energie │Samsud nr. 118 │39.8 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│532 │SALAJ │Ag. CEC Zimbor; utilitati: apa, energie │Zimbor - Str. │38.9 │1996 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │Principala │ │ │
│ │ │antiefractie │nr. 30 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│534 │SALAJ │Ag. CEC Chiesd; utilitati: apa, energie │Chiesd nr. 84 │63.7 │1995 │
│ │ │electrica, telefonie, instalatie │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│534 │SALAJ │Suc. CEC Zalau - instalaţii: apa, │B-dul Mihai Viteazul │1,012.30 │1983 │
│ │ │canalizare, │nr. 7; Bl. D │ │ │
│ │ │termica electrice, antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│535 │SALAJ │Suc. CEC Zalau - sediu nou, instalaţii │B-dul Mihai Viteazul │613.75 │1994 │
│ │ │electrice, de incalzire, antiefractie, │nr. 7; Bl. D │ │ │
│ │ │telefonie, cablare structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│536 │SALAJ │Ag. CEC Pacii - instalaţii apa-canalizare, │Zalau - B-dul Mihai │77.81 │1974 │
│ │ │instalatie de incalzire cu centrala proprie │Viteazul Bl. D2 │ │ │
│ │ │pe gaz, electrice, antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│537 │SALAJ │Ag. CEC Simleul Silvaniei - instalatie de │Simleul Silvaniei; P-ta│161.44 │1989 │
│ │ │apa-canalizare, termica de la reteaua │Avram Iancu nr. 1; bloc│ │ │
│ │ │localităţii, electrica, antiefractie, │Magura │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│538 │SALAJ │Ag. CEC Cehu Silvaniei - instalaţii │Cehu Silvaniei; Str. │98.16 │1995 │
│ │ │apa-canalizare, instalatie electrica, │Victoriei nr. 2 │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│539 │SALAJ │Ag. CEC Bocsa - instalatie electrica, │Bocsa nr. 11 │82.82 │1972 │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│540 │SALAJ │Ag. CEC Crasna - instalatie apa, instalatie │Crasna nr. 560 │55.22 │1995 │
│ │ │electrica, antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│541 │SALAJ │Ag. CEC Cuzaplac - instalatie electrica, │Cuzaplac nr. 245/B │31.70 │1980 │
│ │ │antiefractie, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│542 │SALAJ │Ag. CEC Galgau - instalatie electrica, │Galgau Str. Principala │30.80 │1995 │
│ │ │antiefractie şi telefonie │nr. 5 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│543 │SALAJ │Ag. CEC Periceiu - instalatie electrica, │Periceiu - Str. │44.00 │1995 │
│ │ │antiefractie, telefonie │Bisericii nr. 412/a │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│544 │SALAJ │Ag. CEC Romanasi - instalatie electrica, │Romanasi - Str. │36.93 │1995 │
│ │ │antiefractie, telefonie │Principala nr. 262 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│545 │SIBIU │Agentia CEC Hipodrom; utilitati: apa, canal,│Sibiu, str. Mihai │65.80 │1976 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie │Viteazu, nr. 11, bloc │ │ │
│ │ │antiefractie │11, parter │ │ │
│ │ │PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│546 │SIBIU │Agentia CEC Vasile Aaron; utilitati: apa, │Sibiu, str. │59.00 │1982 │
│ │ │canal, instalatie electrica, instalatie │Semaforului, │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, telefonie │bloc 15, parter │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│547 │SIBIU │Agentia CEC Terezian; utilitati: apa, canal,│Sibiu, str. Lunga, nr. │58.12 │1992 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie │59, bloc 85, parter │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│548 │SIBIU │1. Agentia CEC Gusterita; utilitati: apa, │Sibiu, str. Calea │218.90 │1995 │
│ │ │canal, instalatie termica, electrica, │Gusteritei, nr. 49 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │482.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│549 │SIBIU │1. Agentia CEC Cristian; utilitati: apa, │com. Cristian, str. V, │169.76 │1994 │
│ │ │canal, electrica, instalatie, telefonie │nr. 20 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │670.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│550 │SIBIU │1. Agentia CEC Saliste; utilitati: apa, │Oras. Saliste, str. │188.16 │1994 │
│ │ │canal, incalzire, electrica, instalatie, │Andrei Saguna, nr. 20 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │302.20 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│551 │SIBIU │1. Agentia CEC Nocrich; utilitati: │Com. Nocrich, str. -, │215.66 │1994 │
│ │ │instalatie │nr. 61 │ │ │
│ │ │electrica, instalatie antiefractie, PSI, │ │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │2,649.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│552 │SIBIU │1. Agentia CEC Miercurea Sibiului; │Oras Miercurea │ │1994 │
│ │ │utilitati: │Sibiului, │324.00 │ │
│ │ │instalatie electrica, instalatie │str. Cornel Medrea, │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, telefonie │nr. 212 │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │479.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│553 │SIBIU │Agentia CEC Orlat; utilitati: apa, canal, │Comuna Orlat str. │79.57 │1992 │
│ │ │instalatie electrica, telefonie │Granicerilor nr. 112, │ │ │
│ │ │ │bl.4, parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│554 │SIBIU │Agentia CEC Rasinari; utilitati: apa-canal, │Com. Rasinari, str. │462.00 │1995 │
│ │ │incalzire, instalatie electrica, telefonie │Octavian Goga, nr. 1520│ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│555 │SIBIU │Agentia CEC Avrig │Oras Avrig, str. S. │568.00 │1996 │
│ │ │ │Brukenthal, nr. 2A │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│556 │SIBIU │Agentia CEC Ocna Sibiului; utilitati: │Oras Ocna Sibiului str.│293.74 │1995 │
│ │ │apa-canal, instalatie electrica, telefonie │Bailor, nr. 19A │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│557 │SIBIU │Agentia CEC Poiana Sibiului; utilitati: │Com. Poiana Sibiului, │463.50 │1996 │
│ │ │apa-canal, incalzire, instalatie electrica │str. -, nr. 1411 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│558 │SIBIU │Agentia CEC Jina; utilitati: apa-canal, │Com. Jina, str. │181.76 │1996 │
│ │ │incalzire, instalatie electrica │Targului, nr. 283 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│559 │SIBIU │Sucursala CEC Medias; utilitati: apa-canal, │Oras Medias, str. │378.20 │1974 │
│ │ │instalatie electrica, instalatie │Ludwig │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, telefonie │Roth, nr. 19 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│560 │SIBIU │Agentia CEC Gura Campului; utilitati: │Oras Medias, str. 1 │31.00 │1994 │
│ │ │apa-canal, instalatie electrica, instalatie │Decembrie, nr. 27, │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, telefonie │bl. 18, apt. 201, │ │ │
│ │ │ │parter │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│561 │SIBIU │1. Agentia CEC Seica Mare; utilitati: │Com. Seica Mare, str. │157.34 │1964 │
│ │ │apa-canal, instalatie electrica, instalatie │Sibiului nr. 412 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────────┤
│ │ │2. teren aferent │ │338.00 │1994 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│562 │SIBIU │Agentia CEC Copsa Mica; utilitati: │Oras Copsa Mica, str. │68.47 │1994 │
│ │ │apa-canal, │Castanilor, nr. -, │ │ │
│ │ │instalatie electrica antiefractie, telefonie│bl. 11, apt. 1, parter │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│563 │SIBIU │Teren liber Medias │Medias, str. Carpati, │1,052.00 │1995 │
│ │ │ │nr. 2 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│564 │SIBIU │Teren Paltinis │Statiunea Paltinis │1,285.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│565 │SIBIU │Agentia Talmaciu; utilitati: apa, canal, │Str. Mihai Viteazu │572.22 │1996 │
│ │ │incalzire cu centrala proprie pe gaz, │nr. 2A │ │ │
│ │ │instalatie electrica, telefon │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│566 │SUCEAVA │Teren aferent ag. Putna │com. Putna │190.00 │1995 │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│567 │SUCEAVA │Agentia CEC nr. 2 Suceava, dotari de apa │Suceava, str. Calea │80.11 │1985 │
│ │ │canal, electricitate, termoficare şi │Unirii nr. 60, bloc 42 │ │ │
│ │ │telefonie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│568 │SUCEAVA │Agentia CEC nr. 5 Suceava, dotari de apa │Suceava, str. Curtea │1,534.84 │1990 │
│ │ │canal, electricitate, termoficare şi │Domneasca, nr. 1, │ │ │
│ │ │telefonie │bloc 14 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│569 │SUCEAVA │Garaj la agentia CEC nr. 5, Suceava │Suceava, str. Curtea │23.00 │1993 │
│ │ │ │Domneasca, nr. 1, │ │ │
│ │ │ │bloc 14 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│570 │SUCEAVA │Agentie nr. 1 Falticeni, dotari: apa-canal, │Falticeni, str. Mihai │448.15 │1969 │
│ │ │electricitate, telefonie, sistem de alarma, │Eminescu, nr. 1 │ │ │
│ │ │incalzire │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│571 │SUCEAVA │Agentia CEC Dolhasca, dotari: apa-canal, │orasul Dolhasca │140.50 │1996 │
│ │ │electricitate, telefonie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│572 │SUCEAVA │Agentia CEC Dumbraveni, dotari cu │comuna Dumbraveni │37.60 │1977 │
│ │ │electricitate, telefonie, sistem │ │ │ │
│ │ │antiefractie, sistem de alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│573 │SUCEAVA │Agentia CEC Udesti, dotari cu electricitate,│com. Udesti │58.42 │1971 │
│ │ │telefonie, sistem antiefractie, sistem de │ │ │ │
│ │ │alarma │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│574 │SUCEAVA │Agentia CEC Liteni, dotari de apa canal, │oras Liteni │153.00 │1994 │
│ │ │electricitate, telefonie, sistem de alarma, │ │ │ │
│ │ │PSI │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│575 │SUCEAVA │Sucursala CEC Campulung Moldovenesc, apa, │Campulung Moldovenesc, │311.00 │1965 │
│ │ │canalizare, instalatie termica, instalatie │str. Dimitrie Cantemir,│ │ │
│ │ │electrica, instalaţii │nr. 31 │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│576 │SUCEAVA │Agentia CEC Gura Humorului, apa, canalizare,│Gura Humorului, str. │145.22 │1989 │
│ │ │sanitare, termoficare, instalatie electrica,│B-dul Bucovinei, nr. 5,│ │ │
│ │ │instalaţii antiefractie, telefonie │bloc 31, sc. D │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│577 │SUCEAVA │Agentia CEC Moldovita; utilitati: apa, │Moldovita │493.61 │1995 │
│ │ │canalizare, instalatie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│578 │SUCEAVA │Sucursala CEC Radauti, apa, canalizare, │Radauti, str. Aleea │1,036.42 │1994 │
│ │ │termoficare, instalatie electrica, │Primaverii, f.n. │ │ │
│ │ │instalaţii │ │ │ │
│ │ │antiefractie │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│579 │SUCEAVA │Agentia CEC Siret, apa, canalizare, │Siret, str. Republicii,│339.00 │1995 │
│ │ │sanitare, │nr. 2A │ │ │
│ │ │instalatie electrica, instalaţii │ │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie, incalzire │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│580 │SUCEAVA │Sucursala CEC Vatra Dornei, apa, canalizare,│Vatra Dornei, str. │264.30 │1968 │
│ │ │termoficare, instalatie electrica, │Mihai │ │ │
│ │ │antiefractie, telefonie │Eminescu, nr. 42 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│581 │TELEORMAN │Suc. CEC Alexandria; utilitati: apa-canal, │Alexandria, str. │2,143.00 │1995 │
│ │ │instalatie termica proprie, ins. electrica, │Bucureşti, nr. 59 │ │ │
│ │ │antiefractie, PSI, telefonie, cablare │ │ │ │
│ │ │structurata │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────&#