Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2005 Twitter Facebook

Acte altele mai 2005

Monitorul Oficial 448 din 26 Mai 2005 (M. Of. 448/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 440 din 12 mai 2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1 garda naţionala de mediu este instituţie publica de inspecţie şi control şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea ministerului mediului şi gospodăririi apelor.art. 2 (1) garda naţionala de mediu are sediul în municipiul bucureşti, bd. unirii nr. 78, bl. j2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, ...

 NORME TEHNICE din 12 mai 2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 mai 2005

Cap. idispoziŢii generaleautoritateart. 1prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu recomandarea parlamentului şi consiliului european din 4 aprilie 2001 privind criteriile minime pentru inspectiile de mediu în statele membre, cu prevederile art. 65 lit. s şi art. 68 din legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2garda naţionala de mediu denumita în continuare gnm, prin comisariatul general reprezintă organul central de specialitate de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului,scopulart. 3prezentele norme stabilesc cadrul institutional, tehnic şi metodologic de desfăşurare a inspecţiei de mediu, în scopul eficientizarii acţiunii de control şi realizării acesteia la toate obiectivele ...

Monitorul Oficial 418 din 18 Mai 2005 (M. Of. 418/2005)

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALA din 25 martie 2005 al Colegiului Medicilor din Romania EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 mai 2005

Cap. i domeniul de aplicare şi principii generale art. 1 prezentul cod cuprinde normele de conduitã obligatorii în legãturã cu exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor profesionale ale medicului. art. 2 prevederile prezentului cod, atât cele ce reamintesc regulile morale pe care orice medic trebuie sã le respecte, cât şi cele care privesc aspecte tehnice, precum şi comportarea faţã de confraţi, sunt obligatorii pentru medicii din evidenţa colegiului medicilor din românia. medicii care au activitãţi în învãţãmânt rãspund în respectarea prevederilor prezentului cod de cei pe care ...

Monitorul Oficial 413 din 17 Mai 2005 (M. Of. 413/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 425 din 12 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 17 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:"4^1. participă la coordonarea sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene pentru participarea cu statut de observator la activităţile uniunii europene;4^2. reprezintă «punctul de contact al uniunii europene în românia», respectiv punctul de contact ...

Monitorul Oficial 392 din 10 Mai 2005 (M. Of. 392/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 366 din 28 aprilie 2005 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 10 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 905 din 5 octombrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se numeşte în calitatea de şef al delegaţiei române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul chestor de poliţie burnichi neculai, adjunct al inspectorului general al poliţiei de frontieră române."prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:---------------ministrul administraţiei şi internelor,vasile blagap. ministrul afacerilor externe,teodor baconschi,secretar de statbucureşti, 28 aprilie 2005.nr. 366.------------

Monitorul Oficial 382 din 06 Mai 2005 (M. Of. 382/2005)

CODUL DEONTOLOGIC din 26 aprilie 2005 al magistratilor EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 mai 2005

Motto: rolul unui cod deontologic este acela de a forma conduite, de a înfãţişa ce înseamnã onoare şi respect în profesie. a-ţi respecta profesia înseamnã a te respecta pe tine însuţi, respectându-i pe ceilalţi. de aceea, orice cod deontologic se adreseazã în primul rând omului şi conştiinţei lui, iar acceptarea lui trebuie sã fie liber consimţitã. cap. i dispoziţii generale art. 1 rolul codului deontologic al magistraţilor, denumit în continuare codul deontologic, este ...

CODUL DEONTOLOGIC din 26 aprilie 2005 al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 mai 2005

Motto: rolul unui cod deontologic este acela de a forma conduite, de a înfãţişa ce înseamnã onoare şi respect în profesie. a-ţi respecta profesia înseamnã a te respecta pe tine însuţi, respectându-i pe ceilalţi. de aceea, orice cod deontologic se adreseazã în primul rând omului şi conştiinţei lui, iar acceptarea lui trebuie sã fie liber consimţitã. i. dispoziţii generale art. 1 conduita eticã a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe ...

Monitorul Oficial 386 din 06 Mai 2005 (M. Of. 386/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 392 din 5 mai 2005 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 6 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin legea nr. 48/2005,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1disponibilităţile în sumă de 725 miliarde lei, încasate potrivit prevederilor art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin legea nr. 48/2005, se utilizează pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de ...

Monitorul Oficial 380 din 05 Mai 2005 (M. Of. 380/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 326 din 21 aprilie 2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 5 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 430/2004,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de ...

Monitorul Oficial 375 bis din 04 Mai 2005 (M. Of. 375 bis/2005)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 15 februarie 2005 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri (revizuire GT-020/98 volumul S) indicativ: GT 063-04 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 bis din 4 mai 2005

1. generalitĂŢi1.1. obiectul ghiduluiobiectul ghidului este acela de a pune la dispoziţia specialiştilor în domeniu (proiectanţi, verificatori, executanţi etc.) o metodă de evaluare în ansamblu a calităţii unei instalaţii sanitare din clădiri, în conformitate cu ultimele reglementări europene şi româneşti, ce va duce la creşterea calităţii instalaţiilor sanitare, la îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de siguranţă a utilizatorilor.1.2. domeniul de aplicareprevederile prezentului ghid se aplică la instalaţiile sanitare din clădiri de locuit precum şi din alte tipuri de clădiri civile şi industriale care nu impun condiţii speciale.legea nr. 10/1995 a introdus obligativitatea realizării şi menţinerii, pe toată durata existenţei construcţiei ...

Monitorul Oficial 370 din 03 Mai 2005 (M. Of. 370/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 325 din 21 aprilie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.603/2004 privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei "Grupul pentru Dialog Social" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 3 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.603/2004 privind darea unui imobil în folosinţă gratuită asociaţiei "grupul pentru dialog social", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 949 din 18 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, cu destinaţia de sediu, asociaţiei "grupul pentru dialog social", persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de utilitate publică, a imobilului monument istoric, proprietate publică a statului, situat în municipiul bucureşti, calea victoriei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016