Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 425 din 12 mai 2005  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 425 din 12 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 413 din 17 mai 2005
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:
    "4^1. participă la coordonarea sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene pentru participarea cu statut de observator la activităţile Uniunii Europene;
4^2. reprezintă «punctul de contact al Uniunii Europene în România», respectiv punctul de contact cu instituţiile Uniunii Europene pentru sistemele de transmitere a informaţiilor în format electronic, în conformitate cu cerinţele comunitare. În vederea asigurării condiţiilor tehnice şi de securitate necesare protecţiei informaţiilor clasificate ale Uniunii Europene, cooperează cu instituţiile naţionale competente, potrivit atribuţiilor acestora."

    2. La articolul 2, punctul 10 va avea următorul cuprins:
    "10. elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti din afara graniţelor, prin Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui rezidenţi sunt;"

    3. La articolul 2 punctul 19 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) promovează ratificarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană în statele membre."

    4. La articolul 2, punctul 20 va avea următorul cuprins:
    "20. participă, împreună cu Ministerul Integrării Europene, la procesul de monitorizare a respectării angajamentelor asumate în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană."

    5. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) M.A.E. avizează acţiunile şi poziţiile promovate în cadrul participărilor la activităţile Uniunii Europene, în probleme care ţin de activitatea lor specifică, de către celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale care au obligaţia de a informa M.A.E. despre rezultatele participării reprezentanţilor români la activităţile Uniunii Europene."

    6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 7 secretari de stat şi de 3 subsecretari de stat, numiţi în condiţiile legii."

    7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În cadrul M.A.E. funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat, subordonat ministrului afacerilor externe, şi un oficiu pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 9 posturi de execuţie, cu încadrarea în numărul total de posturi."

    8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În cadrul M.A.E. funcţionează Oficiul pentru participarea României la expoziţii mondiale, condus de un secretar de stat.
    (2) Oficiul pentru participarea României la expoziţii mondiale preia funcţiile Autorităţii de Management al Proiectului de participare a României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 «Înţelepciunea Naturii» Aichi, Japonia, ale cărei organizare şi funcţionare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 «Înţelepciunea Naturii» Aichi, Japonia, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) M.A.E. are un secretar general şi 2 secretari generali adjuncţi, numiţi potrivit legii."

    10. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) În cadrul M.A.E. funcţionează, prin reorganizarea Corpului de control al ministrului, Inspecţia generală a afacerilor externe, denumită în continuare Inspecţia generală, condusă de un inspector general al afacerilor externe, care desfăşoară o activitate permanentă de prevenire şi, după caz, de verificare şi evaluare cuprinzătoare, de fond, a modului de funcţionare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în exterior, precum şi a structurilor specifice, direcţii generale, direcţii şi servicii independente din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, ţinând seama de atribuţiile şi sarcinile pe care acestea le au.
    (2) În cadrul Inspecţiei generale pot fi detaşaţi, în condiţiile legii, magistraţi şi personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, prin transformarea corespunzătoare a 6 posturi contractuale din M.A.E., cu încadrarea în numărul total de posturi.
    (3) Pe perioada detaşării, magistraţii şi personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor, detaşaţi în Inspecţia generală, beneficiază, potrivit legii, de toate drepturile cuvenite magistraţilor."

    11. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
    "(3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.110, exclusiv demnitarii, din care 615 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului."

    12. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
    "(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.495."

    13. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Numirea ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se face de către ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei."

    14. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
    "(3) Personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale, al relaţiilor cultural-ştiinţifice şi educaţionale, ataşaţii apărării şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor apărării, ataşaţii de afaceri interne şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă şi sociale, precum şi specialiştii în probleme financiar-bancare sunt supuşi autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia, fiind învestiţi atât cu atribuţii de consiliere a acestuia, cât şi cu atribuţii specifice în domeniul lor de specialitate."

    15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Ministerele şi alte instituţii formulează propuneri, în limita posturilor alocate prin hotărâre a Guvernului, de specialişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană şi la alte ambasade ale României din statele membre ale Uniunii Europene, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale acestora privind pregătirea pentru aderare şi pentru participarea la activităţile Uniunii Europene.
    (2) Propunerile ministerelor şi ale altor instituţii sunt examinate de Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, organizată în cadrul M.A.E.
    (3) Pe durata misiunii lor, specialiştii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea conform alin. (1) şi (2) sunt detaşaţi la M.A.E., în condiţiile legii."

    16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Se înfiinţează Institutul Diplomatic Român, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea M.A.E., prin comasarea prin fuziune a Academiei Diplomatice şi a Institutului Român de Studii Internaţionale «Nicolae Titulescu», care se desfiinţează. Activitatea Institutului Diplomatic Român este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat."

    17. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    În subordinea M.A.E. funcţionează Centrul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, înfiinţat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni, ca instituţie publică cu personalitate juridică."

    18. Articolul 18 se abrogă.
    19. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    20. La anexa nr. 2 punctul II, poziţia nr. 1 va avea următorul cuprins:
    "1. Institutul Diplomatic Român (60 de posturi)"

    21. La anexa nr. 2 punctul II, poziţia nr. 2 se abrogă.
    22. La anexa nr. 2 punctul II, se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 3, cu următorul cuprins:
    "3. Centrul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni (89 de posturi)"

    23. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale" se înlocuieşte cu sintagma "atribuţii de expansiune economică".

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 "Înţelepciunea Naturii" Aichi, Japonia, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător prezentei hotărâri.

    ART. III
    Organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care se va adopta în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. IV
    Dispoziţiile art. I pct. 16, 18, 20 şi 21 se aplică la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului menţionate la art. III.


                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Lucian Leuştean,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionel Popescu

    Bucureşti, 12 mai 2005.
    Nr. 425.

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004)

        Numărul maxim de posturi din Centrala MAE este de 615 exclusiv
        demnitarii şi cabinetul ministrului
        Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Serviciul Exterior este de
        1495
        *1) Se organizeaza la nivel de direcţie
        *2) Se organizeaza la nivel de serviciu
        *3) Se organizeaza la nivel de birou
        *4) Departamentul pentru românii de pretutindeni
        *5) Pe durata pregatirii şi desfăşurării Reuniunii la vârf
            Francofoniei 2005-2006


      ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
      │ Cabinetul Ministrului │ │Inspecţia Generală a │
      │ ├──┐ ┌──┤Afacerilor Externe*1)│
      └───────────────────────┘ │ │ └─────────────────────┘
      ┌───────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────┐
      │Directia Comunicare ├──┤ ├──┤Oficiul Legislatie şi│
      └───────────────────────┘ │ │ │ Contencios*3 │
      ┌───────────────────────┐ │ │ └─────────────────────┘
    ┌─┤ Directia Generală │ │ │ ┌─────────────────────┐
    │ │ Protocol Naţional ├──┤ │ │ Directia Generală ├──┐
    │ └───────────────────────┘ │ ├──┤ Afaceri Politice │ │
    │ ┌───────────────────────┐ │ │ └─────────────────────┘ │
    │ │Directia Cancelarie ├──┤ │ ┌──────────────────────┐ │
    │ └───────────────────────┘ │ ├──┤Corpul de Audit Intern│ │
    │ │ ┌────────┐ │ └──────────────────────┘ │
    │ ┌─────────────────┐ └─┤MINISTRU├─┘ ┌─────────────────────┐ │
    └───┤Directia Protocol│ └────┬───┘ │ Directia Analiza şi ├──┘
        └─────────────────┘ │ │ PLanificare Politica│
                                        │ └─────────────────────┘
                                        │
       ┌───────┬────────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┐
     ┌─┴───┐ ┌─┴───┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌─┴─┐
     │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │
     └─┬───┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └─────┘ └──┬──┘ └─────┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └┬──┘
       │ │ │ │ │ │ │ │
     ┌─┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌───┼───┐ └g1 └h1 ├i1 │
    ┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ │ C1│ ┌─┴┐ │ ┌┴─┐ ├i2 └j1*3
    │A1│ │A2││B1││B2│ └─┬─┘ │E1│ ┌┴─┐│E3│ └i3
    └┬─┘ └┬─┘└┬─┘└┬─┘ │ └┬─┘ │E2│└─┬┘
     ├a1 ├a1 ├b1 ├b1 -│- - │ └─┬┘ │
     ├a2 ├a2 ├b2 ├b2 | ├c1| ├──┐ ├e1 ├────┐
     ├a3 └a3 └b3 ├b3 | └c2| │ │ └e2 │ │
     └a4 └b4 | | ┌──┴─┐│ ┌─┴──┐ │
                      | | │E1.1││ │E3.1│ │
                       ---- └┬───┘│ └─┬──┘ │
                                 ├e1 │ │ └E3.2
                                 └e2 │ │
                                      │ ├e1
                                      │ └e2
                                      │
                                      ├E1.2
                                      │
                                      ├E1.3
                                      │
                                      └E1.4

     Legenda:
    ──────────

    A = Secretar de Stat pentru Afaceri Europene
     A1 = Directia Generală Uniunea Europeana
      a1- Directia Europa Occidentala şi Europa Centrala
      a2- Directia Afaceri Generală UE
      a3- Directia Relatii Externe UE
      a4- Directia Politici UE

     A2 = Directia Generală Europa Extinsa
      a1- Directia Balcanii de Vest şi Cooperare Regionala
      a2- Directia Europa Largita
      a3- Oficiul Cooperare cu Rep. Moldova*2)

    B = Secretar de Stat pentru Afaceri Globale
     B1 = Directia Generală Politici Strategice
      b1- Directia NATO
      b2- Directia SUA şi Canada
      b3- Oficiul Neproliferare, Controlul armamentului şi
          Combaterea Terorismului*2)

     B2 = Directia Generală Afaceri Globale
      b1- Directia OSCE, CE şi Drepturile Omului
      b2- Directia ONU, institutii Specializate
      b3- Directia Asia-Pacific şi America Latina
      b4- Directia Orientul Mijlociu şi Africa

    C = Secretar de Stat pentru Românii de Pretutindeni
     C1 = Secretar de Stat
      c1- Directia pt. Românii din Vecinatate şi Balcani*4)
      c2- Directia pt. Originarii din România*4)

    D = Secretar de Stat pentru Reforma şi Relatii Internationale

    E = Secretar General
     E1 = Secretar General Adjunct
      E1.1 = Directia Generală Management Financiar şi Logistic
         e1- Directia Buget, Finante, Contabilitate şi Salarizare
         e2- Directia Management Logistic
      E1.2 = Directia Protectia Misiunilor şi Curieri Diplomatici
      E1.3 = Directia Comunicatii Speciale
      E1.4 = Directia Tehnologia Informatiei
     E2 = Directia Generală Afaceri Consulare
      e1- Directia Relatii Consulare
      e2- Centrul Naţional de Vize*2)

    F = Secretar de Stat pentru Francofonie*5)

    G = Subsecretar de Stat
     g1- Agent Guvernamental*2)

    H = Subsecretar de Stat pentru Diplomatie Economica
     h1- Directia Diplomatie Economica

    I = Secretar de Stat pentru Diplomatie Publică
     i1- Directia Relatii Culturale, Educationale şi Stiintifice
     i2- Oficiul Diplomatie Publică*2)
     i3- Oficiul Arhive Diplomatice*3)


    J = Secretar de Stat pentru participarea României la Expozitii Mondiale
     j1- Oficiul pentru Participarea României la Expozitii Mondiale*3)


    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016