Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2005 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2005

Monitorul Oficial 98 din 28 Ianuarie 2005 (M. Of. 98/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 15 decembrie 2004 privind înscrierea la stagiu a candidaţilor declaraţi admişi în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil EMITENT: Camera Auditorilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 98 din 28 ianuarie 2005

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 50 lit. a) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 983/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 634 din 13 iulie 2004,consiliul camerei auditorilor financiari din românia hotărăşte:art. iprevederile literei f) a art. 8 din regulile de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a ...

Monitorul Oficial 92 din 27 Ianuarie 2005 (M. Of. 92/2005)

ACT CONSTITUTIV din 22 decembrie 2004 al Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 27 ianuarie 2005

Cap. i denumirea, forma juridicã, sediul, durata art. 1 (1) denumirea societãţii comerciale este compania naţionalã de investiţii "c.n.i." - s.a, denumitã în continuare c.n.i. (2) sigla c.n.i. este prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezentul act constitutiv. (3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la c.n.i. se menţioneazã denumirea acesteia, urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "s.a.", capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului, ...

Monitorul Oficial 80 din 24 Ianuarie 2005 (M. Of. 80/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 732 din 21 octombrie 1994 (*republicată*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 80 din 24 ianuarie 2005

──────────*) republicată în temeiul art. iv din hotărârea guvernului nr. 1.939/2004 pentru modificarea art. 2 din hotărârea guvernului nr. 362/1994 privind constituirea comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor româniei din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, modificarea şi completarea normelor metodologice privind recuperarea creanţelor româniei provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 732/1994, şi modificarea punctelor 3, 8 şi 11 din instrucţiunile privind modul de derulare a operaţiunilor efectuate prin conturile ...

 NORME METODOLOGICE din 21 octombrie 1994 privind recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 80 din 24 ianuarie 2005

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 732 din 21 octombrie 1994, republicată, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 80 din 24 ianuarie 2005.──────────prin legea nr. 29/1994 guvernul româniei a fost autorizat să aprobe negocierea în vederea recuperării creanţelor româniei provenite din exporturi, acţiuni de cooperare şi alte activităţi externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989.În aplicarea prevederilor legii nr. 29/1994, se emit următoarele norme metodologice:1. prin creanţele statului român se înţelege drepturile valutare care provin din activitatea de comerţ exterior (exporturi de mărfuri şi servicii), din activitatea de cooperare economică internaţională (realizarea de obiective complexe în străinătate, participaţiile cu capital la ...

Monitorul Oficial 75 din 21 Ianuarie 2005 (M. Of. 75/2005)

 LISTĂ nr. 4 din 11 ianuarie 2005 cuprinzând distribuitorii autorizaţi (societăţi comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distribuţie şi comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 21 ianuarie 2005

   lista distribuitorilor autorizaţi (societăţi comerciale)cărora li s-a retras dreptul de distribuţie şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale┌───┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┐│ │ │ │ │ data ││ │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 2.398 din 21 decembrie 2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 21 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele metodologice pentru aplicarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 479/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 319 din 12 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) În sensul art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/1999*) privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 75 din 21 ianuarie 2005

──────────*) republicată în temeiul art. xi din ordonanţa guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin legea nr. 507/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.──────────ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 381 din 5 iunie 2002 şi a fost modificată prin:- ordonanţa guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 90 ...

Monitorul Oficial 71 din 20 Ianuarie 2005 (M. Of. 71/2005)

CONTRACT-CADRU din 13 ianuarie 2005 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 20 ianuarie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) furnizorii şi casele de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile contractului-cadru şi ale normelor. (2) nerespectarea obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi conduce la aplicarea mãsurilor prevãzute în contractul-cadru şi în contractele de furnizare de servicii medicale, respectiv de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale, încheiate între furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate. art. 2 (1) modelele de contract pentru ...

Monitorul Oficial 63 din 19 Ianuarie 2005 (M. Of. 63/2005)

ARANJAMENT ADMINISTRATIV*) din 2 august 2004 pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Republica Ceha in domeniul securitatii sociale EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 19 ianuarie 2005

____________ *) traducere. partea 1 dispoziŢii generale art. 1 definiţii 1. termenii utilizaţi au urmãtoarea semnificatie: a) "acord" desemneazã acordul între românia şi republica ceha în domeniul securitãţii sociale, semnat la bucureşti, la 24 septembrie 2002; b) "aranjament administrativ" desemneazã prezentul aranjament administrativ pentru aplicarea acordului. 2. ceilalţi termeni utilizaţi în prezentul aranjament administrativ au semnificatia atribuitã în acord. art. 2 organisme de legatura ...

Monitorul Oficial 67 din 19 Ianuarie 2005 (M. Of. 67/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 2.432 din 28 decembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 19 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru interimareugen bejinariucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,simona maya teodoroiu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,ferdinand nagy,secretar de statp. ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 28 decembrie 2004.nr. 2.432.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de ...

Monitorul Oficial 51 din 14 Ianuarie 2005 (M. Of. 51/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 2.433 din 28 decembrie 2004 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 51 din 14 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru interimareugen bejinariucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,simona maya teodoroiu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,ferdinand nagy,secretar de statp. ministrul de stat, ministruladministraţiei şi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 28 decembrie 2004.nr. 2.433.anexa 1 listapersoanelor care au altă cetăţenie şi cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 46 din 13 Ianuarie 2005 (M. Of. 46/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 24 alin. (19) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 din legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.art. 3pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei ...

Monitorul Oficial 45 din 13 Ianuarie 2005 (M. Of. 45/2005)

STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT din 13 ianuarie 2005 (*actualizat*) (actualizat pana la data de 15 septembrie 2011*) EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA -----------     *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 13 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 15 septembrie 2011, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 10 din 30 iunie 2007 a CONGRESULUI AVOCATILOR - UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA; HOTARAREA nr. 15 din 11 iunie 2011 a UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA.

Cap. iprincipiile şi regulile fundamentale ale exercitãrii profesiei de avocat  art. 1 (1) profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevãzute de legea nr. 51/1995  pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, astfel cum a fost modificatã şi completatã pânã la data adoptãrii prezentului statut, denumitã în continuare lege şi ale prezentului statut.(2) exercitarea profesiei de avocat este supusã urmãtoarelor principii fundamentale:a) principiul legalitãţii;b) principiul libertãţii;c) principiul independenţei;d) principiul autonomiei şi descentralizãrii;e) principiul pãstrãrii secretului profesional. art. 1 (1) profesia de avocat este liberã ...

Monitorul Oficial 26 din 10 Ianuarie 2005 (M. Of. 26/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 2.205 din 9 decembrie 2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 26 din 10 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură constanţa, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul social în localitatea valu lui traian, str. pepinierei nr. 1, judeţul constanţa, în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea staţiunii de cercetare ...

Monitorul Oficial 21 din 07 Ianuarie 2005 (M. Of. 21/2005)

ARANJAMENT TEHNIC din 27 octombrie 2004 intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Franceza privind cooperarea in domeniul geografiei militare EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 7 ianuarie 2005

Ministerul apãrãrii naţionale din românia şi ministerul apãrãrii din republica francezã, denumite în continuare pãrţi, luând în considerare acordul dintre statele pãrţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la londra la 19 iunie 1951, luând în considerare acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii franceze privind cooperarea în domeniul apãrãrii, semnat la bucureşti la 24 octombrie 1998, în dorinţa de a intensifica colaborarea în domeniul geografiei militare, au convenit urmãtoarele: art. 1 (1) scopul prezentului aranjament ...

Monitorul Oficial 4 din 04 Ianuarie 2005 (M. Of. 4/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 2.265 din 9 decembrie 2004 privind completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 4 din 4 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdupă articolul 16 din normele de aplicare a legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 859/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 542 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se introduce secţiunea h cu următorul cuprins:"h. domeniul patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobilart. 16^1criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, sunt următoarele:a) merite deosebite în domeniul cercetării, evidenţei, conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice;b) merite deosebite în domeniul evidenţei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 2.203 din 9 decembrie 2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 4 din 4 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se înfiinţează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul social în municipiul iaşi, aleea mihail sadoveanu nr. 48, judeţul iaşi, în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea staţiunii ...

Monitorul Oficial 2 din 03 Ianuarie 2005 (M. Of. 2/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 2.341 din 14 decembrie 2004 pentru înfiinţarea Elementului de Sprijin Naţional pe lângă Reprezentanţa Statului Major General la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înfiinţarea de către ministerul apărării naţionale a elementului de sprijin naţional care funcţionează pe lângă reprezentanţa statului major general la comandamentul suprem al forţelor aliate din europa - shape.(2) anexele nr. 3a) şi 3b) la hotărârea guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării româniei la nato, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării româniei la cartierul general al nato şi la comandamentul suprem al forţelor aliate din europa - shape, cu modificările ulterioare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 26 februarie ...

Monitorul Oficial 8 din 01 Ianuarie 2005 (M. Of. 8/2005)

TARIF VAMAL din 1 ianuarie 2005 privind denumirea si clasificarea marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei si a taxelor vamale aferente acestora EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI - DIRECTIA GENERALA POLITICI COMERCIALE PUBLICAT ÎN: BROSURA din 1 ianuarie 2005

Sectiunea i animale vii si produse ale regnului animal note de sectiune 1. - orice referire din aceasta sectiune la un anumit gen sau la o anumita specie de animale se aplica, cu exceptia dispozitiilor contrare, si animalelor tinere din acel gen sau din acea specie. 2. - cu exceptia dispozitiilor contrare, orice referire din nomenclatura la produse uscate include si produsele deshidratate, evaporate sau liofilizate. cap. 1 animale vii nota(ctce) cap. 1 se gaseste in ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016