Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 12 mai 2005  privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 12 mai 2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 mai 2005

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE

    Autoritate
    ART. 1
    Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu Recomandarea Parlamentului şi Consiliului European din 4 aprilie 2001 privind criteriile minime pentru inspectiile de mediu în Statele Membre, cu prevederile Art. 65 lit. s şi Art. 68 din Legea Protecţiei Mediului Nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Garda Naţionala de Mediu denumita în continuare GNM, prin Comisariatul General reprezintă organul central de specialitate de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului,
    Scopul
    ART. 3
    Prezentele norme stabilesc cadrul institutional, tehnic şi metodologic de desfăşurare a inspecţiei de mediu, în scopul eficientizarii acţiunii de control şi realizării acesteia la toate obiectivele industriale şi economice ale căror emisii de poluanti în mediu, depozitari de deşeuri sau activităţi de reconstrucţie ecologica sunt supuse unor proceduri de reglementare interne şi internaţionale în domeniul protecţiei mediului,

    CAP. II
    DEFINIŢII

    ART. 4
    În înţelesul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. Act de reglementare - orice act tehnico-juridic, emis de o autoritate pentru protecţia mediului, prin care se stabilesc condiţiile de mediu în care este permisă promovarea unei investiţii, desfăşurarea sau încetarea unei activităţi cu impact asupra mediului.
    2. Autorităţi publice teritoriale pentru protecţia mediului denumite în continuare ATPM: agenţii pentru protecţia mediului, comisariatele Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" şi comisariatul Rezervatiei Biosferei Delta Dunării.
    3. Organ central de specialitate pentru control şi inspecţie privind protecţia mediului - este Garda Naţionala de Mediu prin Comisariatul General denumit în continuare GNM - CG.
    4. Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului în întregul sau.
    5. Cea mai buna opţiune profesională - decizia de cea mai înalta calitate luată de comisarul de mediu în urma analizării tuturor informaţiilor disponibile şi relevante pentru un anumit subiect.
    6. Criterii minime pentru Inspectiile de mediu - cele enunţate în "Recomandarea Parlamentului şi Consiliului european din 4 aprilie 2001 cu privire la criteriile minime pentru inspectiile de mediu în cadrul Statelor Membre (2001/331/EEC)"
    7. Fond general de timp - suma fondurilor de timp alocate pentru fiecare tip de activitate specifica autorităţilor centrale şi teritoriale de control şi inspecţie privind protecţia mediului.
    8. Obiectivele controlate - toate obiectivele industriale şi economice ale căror emisii de poluanti în mediu, depozitari de deşeuri sau activităţi de reconstrucţie ecologica sunt supuse procedurilor de reglementare interne şi internaţionale în domeniul protecţiei mediului. Obiectivele controlate sunt identificate şi clasificate în conformitate cu criteriile stabilite în prezentele norme.
    9. Monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun.
    10. Nivel minim de automonitorizare a emisiilor - existenta la nivelul obiectivelor reglementate a unui sistem de monitorizare a emisiilor pentru cel puţin un factor de mediu, de regula cel mai expus, impus prin actele de reglementare.
    11. Titular ai obiectivului controlat - orice persoana fizica sau juridică care deţine, conduce sau administrează obiectivul controlat.
    12. Performanta de mediu - rezultatele masurabile ale acţiunilor unor titulari de obiective controlate, de identificare, cuantificare şi rezolvare a problemelor proprii de mediu, în vederea atingerii obiectivelor şi sarcinilor de mediu stabilite de autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi organul central de specialitate pentru control şi inspecţie privind protecţia mediului.
    13. Persoane intervievate - totalitatea persoanelor din unitatea inspectata solicitate sa participe la acţiunea de inspecţie în teren, inclusiv prin completarea listelor de verificare şi chestionarelor de inspecţie elaborate de comisarul de mediu.
    14. Raport de Inspecţie - act tehnico-juridic elaborat de către comisarul de mediu sau echipa de comisari în urma unei inspecţii în teren, în care sunt consemnate toate informaţiile relevante obţinute ca urmare a controlului, inclusiv măsurile ce se impun a fi realizate, în cazul constatării unor neconformari.
    15. Registrul Obiectivelor Controlate - lista obiectivelor controlate de tip "A" şi de tip "B" (clasificate potrivit criteriilor din prezentele norme), existente pe teritoriului de competenta al GNM şi structurilor acesteia.
    16. Sistem de management de mediu - componenta a sistemului de management general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu.

    CAP. III
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 5
    Inspecţia de mediu este obligatorie pentru obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului şi este exercitată de comisarii din structurile Gărzii Naţionale de Mediu.
    ART. 6
    (1) Inspecţia de mediu se efectuează continuu, realizandu-se atât în perioada de execuţie şi punere în funcţiune al unui obiectiv, cat şi pe întreaga durata de funcţionare a acestuia.
    (2) Pentru obiectivele la care se desfăşoară activităţi generatoare de impact asupra mediului, activitatea de inspecţie este obligatorie şi în perioada ulterioara închiderii acestor obiective, în vederea urmăririi realizării de către titulari a obligaţiilor ce le revin privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii respective.
    ART. 7
    Activitatea de inspecţie se realizează cu periodicitate şi fond de timp diferite de la un obiectiv la altul, în funcţie de impactul produs asupra mediului. În activitatea de inspecţie vor avea prioritate activităţile care conduc la efecte deosebite în caz de avarii, poluari accidentale, calamitaţi, precum şi cele care conduc la o poluare semnificativă a mediului.
    ART. 8
    (1) Inspecţia de mediu se realizează potrivit unei planificari care acoperă întreg teritoriul pe care acţionează GNM.
    (2) Planurile de inspecţie trebuie sa fie puse la dispoziţia publicului pentru consultare, conform legislaţiei în vigoare privind accesul publicului la informaţia de mediu.

    CAP. IV
    DOMENIUL DE APLICARE

    ART. 9
    Inspecţia de mediu se realizează la următoarele tipuri de obiective:
    1. Obiective noi: Pentru obiectivele noi, reglementate prin acord/acord integrat de mediu, inspecţia este obligatorie pe toată durata execuţiei obiectivului şi pana la punerea în funcţiune a acestuia, în vederea verificării respectării condiţiilor din acordul de mediu, precum şi a altor prevederi legale în domeniu.
    2. Obiective existente:
    a) La obiectivele în funcţiune care nu deţin autorizaţie/autorizaţie integrata de mediu, inspecţia este obligatorie pentru impunerea autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului.
    b) La obiectivele în funcţiune care deţin autorizaţie de mediu, inspecţia este obligatorie pe întreaga durata de funcţionare a obiectivului, controlul efectuându-se pentru verificarea condiţiilor impuse în autorizaţia de mediu şi a actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului.
    c) La obiectivele în funcţiune autorizate cu program de conformare, inspecţia este obligatorie în vederea urmăririi realizării măsurilor stabilite la termenele prevăzute în acest program.
    d) La încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului când fostul proprietar a întocmit bilanţul de mediu si/sau a negociat cu ATPM programul de conformare pentru stabilirea obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii respective, inspecţia este obligatorie în vederea urmăririi realizării măsurilor prevăzute în program, la termenele cuprinse în acesta.
    ART. 10
    Obiectivele controlate care intra sub incidenta prezentelor norme se clasifica astfel:
    a) Obiective de tipul A - obiective unde se desfăşoară una sau mai multe activităţi din cele cuprinse în Capitolul X.
    b) Obiective de tipul B - obiective care nu intra în prima categorie şi care sunt identificate de către fiecare structura a Gărzii Naţionale de Mediu pe teritoriul pe care acţionează, pe baza criteriilor de selecţie prezentate în Capitolul XI.
    ART. 11
    (1) Comisariatele Regionale, Comisariatele Judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul de Mediu al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării11 elaborează "Registrele Teritoriale ale Obiectivelor Controlate" conţinând listele obiectivelor controlate de pe teritoriul de competenta. Comisariatele Regionale centralizează şi avizează Registrele Teritoriale ale Obiectivelor Controlate" de pe teritoriul de competenta şi transmit aceste registre spre aprobare Comisariatului General al GNM.
    (2) La nivel naţional se instituie "Registrul naţional al obiectivelor controlate", ca baza de date gestionata şi reactualizata periodic de comisariatul general al GNM.
    (3) Pentru înscrierea în Registre a obiectivelor de tipul A şi B, se va consemna criteriul de încadrare din Capitolele X şi XI.
    (4) Pentru clasificarea obiectivelor pe tipurile A şi respectiv B, conducătorul comisariatului GNM va folosi "cea mai buna opţiune profesională" în funcţie de criteriile de clasificare prezentate în Capitolele X şi XI.
    (5) Modelul şi conţinutul Registrului teritorial/naţional al obiectivelor controlate este cel din Capitolul XIII.
    (6) După verificare, Comisariatul General al GNM va aproba şi va transmite comisariatelor teritoriale ale GNM "Registrul teritorial al obiectivelor controlate".
    (7) Toate celelalte obiective care nu intra în primele doua tipuri se considera obiective cu impact redus sau nesemnificativ asupra mediului.
    (8) Clasificarea obiectivelor conform prevederilor de mai sus, se poate modifica ţinând cont de schimbările survenite în specificul activităţii obiectivelor controlate.

    CAP. V
    PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE DE MEDIU

    ART. 12
    (1) Activităţile de inspecţie de mediu sunt planificate pentru un an, acoperind întreg teritoriul naţional şi obiectivele controlate incluse în planul de inspecţie.
    (2) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind accesul liber al publicului la informaţia de mediu, planul inspectiilor de mediu trebuie sa fie disponibil publicului.
    ART. 13
    (1) Planul de inspecţie se elaborează în mod obligatoriu de către comisariatele teritoriale ale GNM.
    (2) Planurile pentru inspectiile de mediu se elaboreza cu respectarea următoarelor principii:
    a) respectarea cerinţelor legale din domeniul protecţiei mediului;
    b) înregistrarea obiectivelor controlate în "Registrul naţional ai obiectivelor controlate";
    c) evaluarea generală a problemelor majore de protecţia mediului existente pe teritoriul controlat şi o apreciere generală a gradului de conformare al obiectivelor controlate cu cerinţele legislaţiei în domeniu în zona de competenta şi o apreciere generală a modului de îndeplinire a cerinţelor legislaţiei de mediu de către obiectivele controlate;
    d) utilizarea datelor şi informaţiilor rezultate din activităţile de inspecţie anterioare;
    e) identificarea de obiective noi care pot fi incluse în planuri de inspecţie viitoare.
    ART. 14
    (1) Planurile pentru inspectiile de mediu trebuie sa corespundă cu atribuţiile GNM, sa ia în considerare preocuparea titularilor obiectivelor controlate, precum şi riscurile şi impactul asupra mediului a emisiilor de poluanti rezultaţi din activităţile acestora.
    (2) Planurile pentru inspectiile de mediu trebuie sa ia în considerare informaţiile disponibile în legătura cu amplasamentele şi obiectivele controlate, existente în raportarile titularilor de obiectiv către diverse autorităţi si/sau în acte de control încheiate de alte autorităţi, date de monitoring al calităţii factorilor de mediu, informaţii din studii de impact, bilanţuri de mediu, studii de evaluarea riscului, date referitoare la sistemul de management şi audit de mediu (EMAS), rapoarte de inspecţii anterioare etc.
    ART. 15
    Planurile pentru inspectiile de mediu îndeplinesc următoarele condiţii minime:
    a) sa acopere întreg teritoriul controlat şi toate instalaţiile controlate;
    b) sa acopere fondul general de timp;
    c) sa conţină programarea inspectiilor, precizându-se numărul şi frecventa acestora.
    ART. 16
    Planul anual de inspecţie va cuprinde:
    a) registrul teritorial al obiectivelor controlate de tipul "A" şi tipul "B";
    b) planul de inspecţie cu numărul de inspecţii planificate la obiectivele controlate de tipul "A" şi tipul "B" şi numărul de ore alocate pentru realizarea planului propus.
    c) descrierea sumară a activităţilor preconizate, cuprinse în planul de inspecţie şi numărul de ore alocate pentru realizarea acestuia.
    d) descrierea sumară a altor activităţi preconizate a se desfăşura de către comisarii de mediu.

    CAP. VI
    TIPURI DE INSPECŢII

    ART. 17
    Inspecţia de mediu este o activitate care cuprinde:
    a) verificarea conformării obiectivelor controlate la cerinţele legislaţiei de protecţia mediului;
    b) urmărirea impactului asupra mediului a obiectivelor controlate, care poate determina inspecţii viitoare (inclusiv la emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare) sau aplicarea de sancţiuni, după caz.
    ART. 18
    Inspectiile de mediu, pot fi:
    A. planificate, realizate conform planului de inspecţii la obiective de tip A şi B, pentru verificarea gradului de conformare al acestora la legislaţia de protecţia mediului şi la actele de reglementare deţinute;
    B. neplanificate, după cum urmează:
    1. tematice - inspecţii realizate la obiective de tipul A şi tipul B, pentru verificarea gradului de conformare al obiectivelor controlate la legislaţia dintr-un anumit domeniu al protecţiei mediului, care se desfăşoară după o metodologie şi pe o perioada de timp stabilite de Comisariatul General al GNM.
    2. pentru soluţionarea sesizarilor întemeiate în domeniul protecţiei mediului - inspecţii realizate la toate tipurile de obiective si/sau activităţi, pentru verificarea problemelor reclamate şi impunerea de măsuri pentru stoparea acţiunilor care au condus la neconformităţi cu cerinţele legale.
    3. la emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare - inspecţii la obiective de tipul A şi tipul B, realizate în comun cu autoritatea de reglementare în domeniul protecţiei mediului sau fără participarea acesteia, în scopul eliberării unor acte de reglementare în conformitate cu cerinţele legale.
    4. la investigarea unor incidente sau accidente care au avut un impact semnificativ asupra mediului - inspecţii realizate la toate tipurile de obiective şi care urmăresc următoarele aspecte:
    a) clarificarea cauzelor evenimentului şi a impactului produs asupra mediului, a responsabilităţilor legate de producerea evenimentului, a consecinţelor şi după caz, pentru transmiterea concluziilor altor autorităţi, în vederea aplicării unor sancţiuni;
    b) Impunerea de măsuri de remediere titularilor obiectivelor sau activităţilor în cauza, în scopul limitării impactului asupra mediului;
    c) impunerea de măsuri pentru prevenirea unor accidente sau incidente viitoare cu impact negativ asupra mediului;
    d) aplicarea ele sancţiuni contravenţionale, după caz;
    e) verificarea măsurilor luate de titularul obiectivului sau a activităţii, pentru limitarea impactului şi remediere.
    5. pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele de reglementare - inspecţii realizate la obiective de tipul A şi de tipul B, în scopul urmăririi condiţiilor de realizare al unui proiect sau a unei activităţi noi, începând cu etapa de proiectare şi pana la începerea activităţii sau inspecţii realizate în scopul verificării anumitor condiţii impuse în alte acte de reglementare din domeniul protecţiei mediului
    6. verificarea unor acţiuni care au condus la neconformităţi în domeniul protecţiei mediului - inspecţii realizate la toate tipurile de obiective sau activităţi, ca investigare a unor acţiuni aduse la cunoştinţa GNM prin reclamaţii sau sub alta forma, precum şi la autosesizarea personalului GNM, în scopul verificării şi stoparii neconformitatilor constatate.
    ART. 19
    (1) Inspectiile de mediu planificate se derulează cu o anumită frecventa stabilită în baza unei fundamentari, în funcţie de fiecare tip de obiectiv controlat, ţinându-se cont de recomandările şi cerinţele din legislaţia de mediu şi în concordanta cu cerinţele de utilizare eficienta a resurselor financiare şi umane disponibile.
    (2) Frecventa inspectiilor de mediu planificate se stabileşte în funcţie de:
    a) performanţele de mediu cunoscute ale obiectivului controlat;
    b) orice proceduri, ordine sau prevederi administrative ale titularilor obiectivelor controlate;
    c) informaţii şi date specifice referitoare la obiectivele controlate;
    d) dotările şi resursele comisariatelor GNM;
    e) utilizarea de către titular a unui sistem de (auto)monitorizare, cu raportarea periodică a datelor înregistrate;
    f) utilizarea voluntara a unui sistem de management de mediu de către titularul obiectivului controlat;
    g) complexitatea obiectivelor controlate şi a proceselor tehnologice specifice acestora;
    h) starea tehnica, nivelul tehnologic şi vechimea proceselor şi instalaţiilor;
    i) situaţia locală, în funcţie de sensibilitatea şi vulnerabilitatea factorilor de mediu la activităţile desfăşurate în cadrul obiectivelor controlate, distanta fata de zone protejate, densitatea obiectivelor existente în zona şi nivelul emisiilor de poluanti în mediu;
    j) schimbarea titularului de obiectiv, ceea ce necesita inspecţii în scopul îndrumării, verificării cunoştinţelor şi a credibilitatii noului titular.

    CAP. VII
    ETAPELE INSPECŢIEI DE MEDIU

    ART. 20
    Pregătirea inspecţiei: etapa obligatorie în activitatea de inspecţie, necesară pentru asigurarea eficientei inspecţiei şi pentru atingerea scopului acesteia care cuprinde analiza informaţiilor deţinute despre obiectivul care urmează a fi inspectat ceea ce presupune documentarea asupra problematicii inspecţiei (analiza dosarului de obiectiv, actualizat după fiecare inspecţie cu rapoartele de inspecţie întocmite, buletine de analiza calităţii factorilor de mediu şi alte documente; analiza legislaţiei de protecţia mediului în vigoare aplicabilă în cazul inspecţiei respective; consultarea literaturii de specialitate)
    ART. 21
    Dosarul de obiectiv va cuprinde:
    1. rapoartele de inspecţie anterioare;
    2. acte de reglementare deţinute;
    3. buletine ele analiza calităţii factorilor de mediu;
    4. contracte pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu;
    5. planuri de urgenţă interna şi externa pentru limitarea efectelor în caz de accidente majore cu impact asupra mediului;
    6. planul de gestiune al deşeurilor aprobat în procedura de emitere/revizuire a autorizaţiei de mediu de către autoritatea de mediu competenta, conform cerinţelor legale.
    ART. 22
    Programul inspecţiei de mediu va conţine:
    1. aspectele care vor fi verificate (evaluarea conformării cu actele de reglementare şi cu măsurile impuse în actele de control anterioare, cu legislaţia de protecţia mediului, verificarea problemelor reclamate în cazul sesizarilor);
    2. componenta echipei de comisari şi a sarcinilor acestora, în cazul controlului în echipa;
    3. fondul de timp alocat realizării inspecţiei;
    4. resursele necesare (mijloace auto, aparatura de analiza);
    5. alte autorităţi invitate sa participe la control, când este cazul.
    ART. 23
    (1) Programul inspecţiei va fi elaborat de comisarul de obiectiv sau de responsabilul de echipa şi va fi supus spre aprobare conducătorului comisariatului GNM.
    (2) În cazul inspectiilor în echipe de comisari, responsabilul de echipa va fi numit de conducătorul comisariatului, acesta aproband sarcinile stabilite de responsabilul echipei pentru ceilalţi membri în cadrul inspecţiei respective.
    (3) În cazul participării la acţiune şi al altor autorităţi, colaborarea, schimbul de informaţii şi alte aspecte care ţin de participarea mai multor autorităţi se vor desfăşura potrivit protocoalelor de colaborare semnate ele GNM şi aceste autorităţi.
    ART. 24
    (1) Formularele de inspecţie sunt instrumente utile asigurării unui control operativ şi eficient din punct de vedere al cantităţii şi calităţii informaţiilor obţinute.
    (2) În activitatea de inspecţie se vor utiliza următoarele categorii de formulare de inspecţie:
    a) raportul de inspecţie;
    b) nota de constatare;
    c) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei
    ART. 25
   (1) Anunţarea inspecţiei de mediu la titularul obiectivului controlat este etapa care presupune informarea titularului cu privire la programul inspecţiei şi a personalului angajat al acestuia, solicitat de comisarul de mediu sa participe la şedinţele de deschidere/închidere şi în perioada derulării inspecţiei.
    (2) Rolul acestei acţiuni este de a facilita obţinerea informaţiilor necesare, de a constientiza persoanele cu diferite responsabilităţi din cadrul obiectivului controlat şi de a creste operativitatea activităţii de control
    (3) Anunţarea titularului obiectivului nu se va face în situaţia suspectarii acestuia de către comisarul de mediu de provocarea, cu ştiinţa, a poluarii mediului.
    (4) În cazul în care titularul obiectivului controlat nu dispune de un laborator propriu pentru automonitorizare, se va solicita şi participarea la o anumită data a laboratorului de analize acreditat /autorizat cu care titularul are încheiat contract pentru prelevare de probe, în vederea evidenţierii concentraţiilor de poluanti emisii în mediu si, în particular, în zona de incidenta a obiectivului controlat.
    ART. 28
    (1) Inspecţia în teren este etapa obligatorie în activitatea de inspecţie de mediu.
    (2) Inspecţia în teren se realizează prin următoarele activităţi:
    a) vizitarea amplasamentului, incintelor, dotărilor şi instalaţiilor existente deţinute de obiectivul controlat;
    b) verificarea gradului de conformare al obiectivelor controlate cu actele de reglementare existente;
    c) urmărirea realizării monitorizarii factorilor de mediu la standardele de calitate în domeniu;
    d) evaluarea datelor rezultate din audituri de mediu;
    e) verificarea modului de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor din dotare;
    f) verificarea corectitudinii în cazul realizării unei automonitorizari a calităţii factorilor de mediu;
    g) verificarea abilităţilor şi acreditarilor, precum şi a echipamentului utilizat pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu;
    h) verificarea aplicării sistemului de management de mediu conform obiectivului controlat;
    i) verificarea performantelor de mediu realizate de titularii obiectivelor controlate.
    ART. 27
    Activităţile specifice care se desfăşoară pe parcursul inspecţiei în teren sunt:
    1. Şedinţa de deschidere - activitate obligatorie în etapa de inspecţie de teren necesară pentru informarea titularului obiectivului sau a reprezentantului acestuia asupra tipului de inspecţie care urmează sa se realizeze şi a programului acesteia;
    2. Controlul propriu-zis - cuprinde verificarea amplasamentului şi a dotărilor obiectivului controlat, a activităţilor desfăşurate în incinta acestuia, intervievarea persoanelor cu responsabilităţi şi analiza aspectelor şi deficienţelor constatate;
    3. Întocmirea raportului de inspecţie - etapa în care se definitivează controlul. Raportul de inspecţie va conţine constatările şi concluziile comisarului/comisarilor de mediu, potrivit responsabilităţilor stabilite prin programul de inspecţie, precum şi măsurile ce urmează a fi luate pentru îmbunătăţirea performantelor de mediu de către titularul obiectivului controlat. Modelul şi conţinutul raportului de inspecţie sunt prezentate în Capitolul XII. La raportul de inspecţie se pot anexa şi alte documente concludente, cum ar fi: buletine de analiza calităţii factorilor de mediu, contracte de prestări servicii în domeniul protecţiei mediului şi altele asemenea.
    4. Şedinţa de închidere - acţiune obligatorie pentru creşterea eficientei inspecţiei de mediu, prin care se asigura informarea titularului obiectivului sau a reprezentanţilor desemnaţi de acesta asupra rezultatelor inspecţiei, concluziilor care se desprind, măsurilor stabilite în urma controlului, inclusiv aplicarea de sancţiuni şi prezentarea raportului de inspecţie şi a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, în vederea însuşirii şi semnării acestora.
    ART. 28
    Finalizarea Inspecţiei de mediu: etapa finala, ulterioara inspecţiei în teren, care presupune o activitate la sediul comisariatului GNM desfăşurata de comisarul de mediu şi care urmăreşte:
    a) prezentarea raportului de inspecţie, spre aprobare, Comisarului Regional/Şef. În cazul inspectiilor de mediu neplanificate pentru verificarea documentaţiei în vederea reglementării obiectivului controlat, desfăşurate împreună cu reprezentanţii ATPM, un exemplar din raportul de inspecţie va reveni şi acestei autorităţi.
    b) în cazul inspectiilor neplanificate realizate în urma poluarilor accidentale, comisariatul GNM va transmite imediat comisariatului general al GNM Raportul de informare în cazul poluarilor accidentale, conform modelului prezentat în Capitolul XVII din prezenta anexa.
    c) informarea comisariatului general al GNM, în cazul sesizării organelor de urmărire penală sau pentru solicitarea de asistenta juridică în litigii generate la aplicarea unor sancţiuni titularilor obiectivelor controlate, potrivit procedurii stabilite de comisariatul general al GNM.
    d) înregistrarea raportului de inspecţie în Registrul rapoartelor pentru inspecţii planificate/neplanificate şi includerea raportului de inspecţie, buletinelor de analiza şi a altor documente care au fost anexate acestuia în dosarul obiectivului controlat.
    e) înregistrarea rapoartelor de inspecţie în Registrul rapoartelor pentru inspecţii pianificate/neplanificate se face în ordinea emiterii acestora. Numărul raportului de inspecţie reprezintă numărul de ordine din Registru. Modelul Registrelor de evidenta rapoartelor de inspecţie planificate/neplanificate este prezentat în Capitolul XIV.
    f) urmărirea încasărilor si/sau transmiterii către Direcţia Generală de Finanţe Publice şi Control Financiar de Stat (DGFPCFS) a sancţiunilor contravenţionale aplicate conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 29
    Informaţiile la care poate avea acces publicul sunt următoarele:
    a) date referitoare la capacitatea institutionala şi la resursele GNM;
    b) detalii despre atribuţiile GNM şi despre performanţele obţinute de aceasta în urma activităţilor desfăşurate conform planurilor de inspecţie;
    c) date generale privind inspectiile realizate (numărul de vizite în teren, numărul de obiective controlate existente pe tipuri de clasificare, estimarea duratei inspectiilor funcţie de durata inspectiilor anterioare la tipurile respective de obiective);
    d) date generale privind modul de conformare al obiectivelor controlate la legislaţia din domeniul protecţiei mediului;
    e) un rezumat al acţiunilor şi numărul acestora, desfăşurate în urma unor sesizări întemeiate în domeniu sau pentru investigarea unor evenimente care au condus la neconformităţi cu legislaţia de protecţie a mediului;
    f) o evaluare a activităţilor de inspecţie şi a modului de realizare a planurilor de inspecţie, cu propuneri şi recomandări pentru activitatea viitoare.
    ART. 30
    Documentele la care are acces publicul sunt:
    a) "Registrui Naţional al Obiectivelor Controlate", la sediul comisariatului general al GNM;
    b) "Registrul Teritorial al Obiectivelor Controlate", la sediile comisariatelor teritoriale ale GNM;
    c) "Registrele Rapoartelor de Inspecţie", la sediile comisariatelor GNM.
    ART. 31
    Nu se vor pune la dispoziţia publicului acele date care ar putea afecta în mod negativ;
    a) relaţiile internaţionale, siguranţa naţionala sau securitatea publica;
    b) cursul justiţiei, dreptul unei persoane de a beneficia de o judecata dreapta sau dreptul unei autorităţi publice de a conduce o ancheta de natura civilă sau penală;
    c) confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi industriale, atunci când aceasta este prevăzută de lege în scopul protejării unui interes economic legitim. În acest context, vor fi făcute publice numai informaţiile privind emisiile cu impact semnificativ asupra mediului;
    d) drepturile de autor.

    CAP. VIII
    CRITERII DE ALOCARE A RESURSELOR PENTRU ACTIVITATEA DE INSPECŢIE

    ART. 32
    (1) În cadrul comisariatelor GNM, alocarea resurselor disponibile se va face de către conducătorul comisariatului.
    (2) Se va lua în considerare numărul personalului existent, numărul de ore alocat activităţii de inspecţie şi al celorlalte activităţi, potrivit prevederilor legale privind funcţionarea, atribuţiile şi competentele GNM.
    (3) Vor fi luate în considerare toate aspectele privind specialitatea şi nivelul de pregătire/specializare/calificare al comisarilor de mediu din cadrul comisariatelor GNM, precum şi fondul general de timp.
    (4) Fondul de timp necesar activităţii comisariatelor GNM pentru realizarea planului de inspecţie va sta la baza stabilirii fondului de timp pentru fiecare comisar de mediu.
    (5) Repartizarea instalaţiilor controlate comisarilor de mediu se efectuează de către conducătorul comisariatului GNM ţinând cont de pregătirea profesională şi specialitatea acestora.
    (6) În vederea creşterii eficientei activităţii de inspecţie, se recomanda menţinerea unui comisar pentru inspectarea unui obiectiv controlat maxim doi ani, după care se face o noua repartizare a obiectivelor controlate pe comisarii din cadrul comisariatelor GNM.
    (7) Pentru obiectivele controlate planificat, cel puţin o data pe an se recomanda efectuarea unei inspecţii în echipa de comisari de mediu, condusă de un responsabil de echipa; nominalizarea responsabilului de echipa şi stabilirea responsabilităţilor se face de către conducătorul comisariatului, în faza de pregătire a inspecţiei.
    (8) Comisarii de mediu debutanti din cadrul comisariatelor GNM nu vor avea repartizate obiective controlate, urmând a participa numai la inspecţii în echipe de comisari, pana la obţinerea definitivatului.
    (9) Alocarea fondului general de timp se recomanda a se face astfel:
    a) circa 80% din fondul general de timp va fi destinat desfăşurării inspectiilor de mediu planificate la obiectivele controlate şi inspectiilor neplanificate;
    b) circa 20% din fondul general de timp va fi destinat pentru alte activităţi specifice.

    CAP. IX
    RAPORTAREA ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE

    ART. 33
    (1) Raportarea activităţii de inspecţie desfăşurata de comisariatele GNM se va face anual către comisariatul general al GNM.
    (2) Raportarea va cuprinde:
    a) raportul de activitate conform Capitolului XVI;
    b) planul anual de inspecţie completat la coloana ore totale de inspecţie propuse şi efectuate;
    c) descrierea unor acţiuni eficiente de inspecţie care au condus la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii factorilor de mediu (optional);
    d) propuneri de acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de inspecţie (ex.: instruiri ale personalului în domeniul activităţii de inspecţie, elaborarea de ghiduri, manuale şi altele asemenea)
    (3) Raportul anual privind rezultatele activităţii de inspecţie va fi transmis către GNM - CG pentru evaluare.
    ART. 34
    (1) Comisariatul general al GNM întocmeşte anual un raport privind inspectiile de mediu desfăşurate în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta anexa, utilizând datele transmise de comisariatele GNM.
    (2) Raportul are ca scop principal prezentarea activităţilor de inspecţie şi măsurile aplicate pentru protejarea mediului, în conformitate cu legislaţia de protecţia mediului

    CAP. X
    OBIECTIVE CONTROLATE DE TIP "A"

    ART. 35
    (1) Criteriile de clasificare vor fi menţionate în "Registrul Teritorial al Obiectivelor Controlate".
    (2) Obiectivele controlate de tipul "A" reprezintă toate obiectivele care intra sub incidenta următoarelor prevederi legale:
    a) A(1) - activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 Sa Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, (Directiva IPPC);
    b) A2 - obiective care deţin substanţe periculoase în cantităţile prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, (Directiva SEVESO II);
    c) A(3) - obiective care deţin instalaţii mari de ardere cu puteri termice instalate mai mari de 50 MW cu excepţia instalaţiilor menţionate în art. 3, alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniţi din instalaţiile mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare (Directiva LCP).

    CAP. XI
    INSTALAŢII CONTROLATE DE TIPUL "B"

    ART. 36
    (1) Criteriile de clasificare vor fi menţionate în "Registrul Teritorial al Instalaţiilor Controlate".
    (2) Instalaţii controlate de tipul "B" reprezintă toate instalaţiile controlate în care integral sau în părţi ale acestora (tipul procesului/instalaţiei, capacitatea instalata) se desfăşoară următoarele activităţi: altele decât cele menţionate în Capitolul X, activităţi de transport, agricultura, silvicultura, construcţii hidrotehnice, eliminare de deşeuri şi ambalaje, aglomerări urbane, managementul ariilor protejate, activităţi de recoltare, capturare, achiziţii comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna salbatica, activităţi de comerţ, sport, turism şi agrement, activităţi legate de asigurarea sănătăţii publice, şi care sunt clasificate după cum urmează:
    a) B(1) - Activitate (Valorile prag pentru consumul de solventi cu conţinut de compuşi organici volatili, în tone/an) din Hotărârea de Guvern nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare (Directiva COV);
    Nota: Pentru activitatea "Curăţare chimica uscata" se va considera criteriul de clasificare valoarea limita pentru emisia totală de compuşi organici volatili, tabel 1, coloana 6.
    b) B(2) - staţii de epurare pentru evacuări de ape uzate de la aglomerări umane cu încărcare > 2000 e.l. (echivalent locuitor) conform Hotărârii de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (Directiva 91/271/EG privind epurarea apelor uzate urbane);
    c) B(3) - activităţile enumerate în anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 186/2002, tabelul 4, care generează ape uzate industriale > 240 kg CBO(5)/zi evacuate în receptorii naturali, (Directiva 91/271/EG privind epurarea apelor uzate urbane);
    d) B(4) - activităţi care evacueaza în apele de suprafaţa şi în apele subterane substanţele prevăzute în anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic şi a apelor subterane cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase, (Directiva 76/464/EC privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al comunităţii);
    e) B(5) - activităţi de depozitare, recuperare şi procesare deşeuri periculoase cu capacităţi < 10 t/zi (Directiva 91/669/EEC privind deşeurile periculoase);
    f) B(6) - instalaţii de incinerare şi coincinerare cu excepţia celor prevăzute în art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, (Directiva 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor);
    g) B(7) - alte obiective de categoria B, altele decât cele care au fost clasificate conform criteriilor care răspund Directivelor UE sus menţionate:
    1) Creşterea bovinelor (≥ 100 capete);
    2) Creşterea ovinelor şi caprinelor (≥ 1.000 capete);
    3) Creşterea porcinelor (≥ 300 locuri);
    4) Creşterea cabalinelor, magarilor şi catarilor (≥ 100 capete);
    5) Creşterea pasarilor (≥ 10.000 locuri);
    6) Creşterea animalelor pentru blana şi a altor specii (≥ 1.000 locuri);
    7) Servicii ele reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor (≥ 750 locuri);
    8) Piscicultura;
    9) Extracţia şi prepararea antracitului şi huilei;
    10) Extracţia şi prepararea lignitului;
    11) Extracţia şi prepararea turbei;
    12) Extracţia petrolului brut;
    13) Extracţia sisturilor şi nisipurilor bituminoase;
    14) Extracţia gazelor naturale;
    15) Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospectiunile);
    16) Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive;
    17) Extracţia şi prepararea minereurilor feroase;
    18) Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive);
    19) Extracţia pietrei pentru construcţii;
    20) Extracţia pietrei calcaroase, gipsului şi a cretei;
    21) Extracţia de ardezie;
    22) Extracţia pietrisului şi nisipului;
    23) Extracţia argilei şi caolinului;
    24) Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimica;
    25) Extracţia sării;
    26) Alte activităţi extractive;
    27) Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii (exclusiv carnea de pasare) (≥ 5 t/zi);
    28) Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii de pasare şi de alte animale n.c.a. (≥ 1 t/zi);
    29) Produse pe baza de carne (inclusiv din carne de pasare) (≥ 1 t/zi);
    30) Prelucrarea şi conservarea pestelui şi a produselor din peste (≥ 1 t/zi);
    31) Prelucrarea cartofului şi conservarea produselor din cartofi (≥ 10 t/zi);
    32) Prepararea sucurilor din fructe şi legume (≥ 10 t/zi);
    33) Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (≥ 10 t/zi);
    34) Fabricarea uleiurilor şi grasimilor brute (≥ 10 t/zi);
    35) Fabricarea uleiurilor şi grasimilor rafinate (≥ 10 t/zi);
    36) Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare (≥ 10t/zi);
    37) Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor (≥ 5 t/zi);
    38) Fabricarea inghetatei (≥ 5 t/zi);
    39) Fabricarea produselor de morarit (≥ 300t/zi);
    40) Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon (≥ 100 t/zi);
    41) Fabricarea produselor pentru hrana animalelor (≥ 50 t/zi);
    42) Fabricarea zahărului (≥ 50 t/zi);
    43) Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase (≥ 5 t/zi);
    44) Fabricarea băuturilor alcoolice distilate (≥ 1.000 l/zi);
    45) Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie (≥ 1000 l/zi);
    46) Fabricarea berei;
    47) Fabricarea maltului;
    48) Pregătirea fibrelor şi filarea în fsre bumnbac şi tip bumbac;
    49) Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lâna cardata şi tip lâna cardata (≥ 50 KG/zi);
    50) Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lâna pieptanata şi tip lâna pieptanata (≥ 50 KG/zi);
    51) Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de in, cânepa şi iuta şi tip in, cânepa şi iuta (≥ 50 KG/zi);
    52) Prelucrarea şi rasucirea matasii naturale şi artificiale şi a firelor sintetice;
    53) Fabricarea atei;
    54) Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire (≥ 50 KG/zi);
    55) Finisarea materialelor textile;
    56) Argasirea şi finisarea blănurilor;
    57) Tabacirea şi finisarea pieilor;
    58) Prelucrarea bruta a lemnului şi impregnarea lemnului (instalaţii pentru impregnarea lemnului cu solventi organici cu o capacitate de consum > 10 kg/h sau 50 t/an;
    59) Fabricarea celulozei;
    60) Fabricarea hârtiei şi cartonului;
    61) Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton;
    62) Fabricarea produselor de uz gospodăresc sau sanitar şi a hârtiei de toaleta;
    63) Fabricarea articolelor de papetarie;
    64) Fabricarea tapetului şi a altor materiale de lipit pe pereţi;
    65) Fabricarea altor articole din hârtie şi carton;
    66) Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere (≥ 50 t/zi);
    67) Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor;
    68) Fabricarea uleiurilor esenţiale;
    69) Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic;
    70) Fabricarea altor produse chimice;
    71) Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale;
    72) Fabricarea pneurilor şi a camerelor de aer;
    73) Resaparea pneurilor;
    74) Fabricarea altor produse din cauciuc;
    75) Fabricarea sticlei plate;
    76) Fabricarea fibrelor din sticla;
    77) Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental (≥ 10 t/zi);
    78) Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica (≥ 10 t/zi);
    79) Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramica;
    80) Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic;
    81) Fabricarea altor produse ceramice (≥ 10 t/zi);
    82) Fabricarea produselor ceramice refractare (≥ 10 t/zi);
    83) Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramica (≥ 10 t/zi);
    84) Fabricarea cărămizilor, tiglelor şi altor produse pentru construcţii (≥ 10 t/zi);
    85) Fabricarea cimentului;
    86) Fabricarea varului;
    87) Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
    88) Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate;
    89) Tuburi (ţevi) din fonta;
    90) Tuburi (ţevi) din oţel;
    91) Tragere la rece;
    92) Laminare la rece;
    93) Alte profile obţinute la rece;
    94) Trefilare;
    95) Alte produse metalurgice;
    96) Producţia metalelor preţioase;
    97) Producţia aluminiului;
    98) Prelucrarea aluminiului (exclusiv deşeuri);
    99) Producţia plumbului, zincului şi cositorului;
    100) Producţia cuprului;
    101) Prelucrarea cuprului (exclusiv deşeuri);
    102) Producţia altor metale neferoase;
    103) Turnarea fontei;
    104) Turnarea oţelului;
    105) Turnarea metalelor neferoase uşoare (exclusiv deşeuri);
    106) Turnarea altor metale neferoase (exclusiv deşeuri);
    107) Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;
    108) Tratarea şi acoperirea metalelor;
    109) Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, vehicule şi motociclete);
    110) Fabricarea de pompe şi compresoare;
    111) Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor (instalaţii ce utilizează azbest > 200 t/an);
    112) Fabricarea echipamentelor de ventilare şi condiţionare a aerului (cu excepţia celor pentru uz casnic);
    113) Fabricarea tractoarelor;
    114) Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere;
    115) Fabricarea maşinilor - unelte;
    116) Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    117) Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice;
    118) Producţia de autovehicule;
    119) Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule;
    120) Construcţii navale;
    121) Întreţinerea, repararea şi dezmembrarea navelor;
    122) Construcţia şi repararea materialului rulant;
    123) Construcţii de aeronave;
    124) Producţia de motociclete;
    125) Producţia de vehicule pentru invalizi (cu motor);
    126) Baterea monedelor şi medaliilor (instalaţii pi tratarea suprafeţei metalelor pe baza chimica sau electrolitica);
    127) Recuperarea si/sau valorificarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile (≥ 100 t/zi);
    128) Recuperarea si/sau valorificarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabiie (≥ 50 t/zi);
    129) Gospodărirea resurselor ele apa, captarea, aductiunea şi tratarea apei (numai pentru oraşe şi municipii);
    130) Activităţi ele construcţii cai de comunicaţii terestre;
    131) Construcţii hidrotehnice;
    132) Lucrări de izolaţii şi protecţie anticoroziva;
    133) Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (fără reparaţiile executate în întreprinderi organizate de tip industrial) cu staţii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate;
    134) Reparaţii de autovehicule executate în unităţi organizate de tip industrial cu staţii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate;
    135) Vânzarea cu amănuntul a carburanţilor pentru autovehicule;
    136) Centre comerciale si/sau unităţi pentru comerţ cu ridicată si/sau cu amănuntul al diverselor produse alimentare si/sau nealimentare (cu parcare ≥ 300 locuri);
    137) Hoteluri şi moteluri cu restaurant în afară zonelor urbane;
    138) Sate de vacanţă şi complexe hoteliere în afara zonelor urbane;
    139) Transporturi maritime şi de coastă. Porturi maritime de peste 1350 t;
    140) Transporturi pe cai navigabile interioare. Porturi pentru traficul pe cursuri de apa interne care permit trecerea unor vase de peste 1350 tone;
    141) Transporturi aeriene după grafic. Aeroporturi cu o lungime de baza a pistei de decolare de 2100 m sau mai mult;
    142) Transporturi aeriene ocazionale. Aeroporturi cu o lungime de baza a pistei de decolare de 2100 m sau mai mult;
    143) Depozitări (instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice);
    144) Alte activităţi anexe transporturilor terestre. Piste permanente de curse şi testare auto, depozite carburanţi;
    145) Alte activităţi anexe transporturilor pe apa. Ateliere reparaţii, depozite carburanţi;
    146) Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mica (Unitate dotată cu parcare ≥ 50 locuri);
    147) Închirierea altor mijloace de transport terestru (Unitate dotată cu parcare ≥ 50 locuri);
    148) Închirierea mijloacelor de transport pe apa (Cursuri de apa interne şi porturi pentru traficul pe cursuri de apa interne care permit trecerea unor vase de peste 1350 tone);
    149) Închirierea mijloacelor de transport aerian (aeroporturi cu o lungime de baza a pistei de decolare de 2100 m sau mai mult);
    150) Spitale, sanatorii şi complexe balneoclimaterice;
    151) Activităţi de asistenta socială cu cazare în afară zonelor urbane;
    152) Asanarea, îndepărtarea şi depozitarea gunoaielor, salubritate şi activităţi de prestări servicii (numai pentru oraşe şi municipii);
    153) Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor de orice tip;
    154) Grădini botanice şi zoologice;
    155) Rezervaţii şi arii naturale protejate cu administraţie şi regim de administrare.

    CAP. XII
    Modelul şi conţinutul raportului de inspecţie

    ART. 37
    Modelul şi conţinutul raportului de inspecţie este următorul:

┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐
│ GARDA NAŢIONALĂ DE │ RAPORT DE INSPECŢIE │ Nr...../........2003 │
│ MEDIU │ │ │
│ COMISARIATUL │ PAGINA DE GARDĂ ├───────────────────────┤
│ REGIONAL/JUDEŢEAN │ │ Exemplar: │
│ ............... │ │ Pagina: │
│ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘

       Aprob efectuarea Inspecţiei,
               COMISAR ŞEF
           .....................


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│UNITATEA INSPECTATA: ...................................... │
│ │
│ │
│ │
│PERIOADA INSPECŢIEI: │
│ │
│COMISAR: │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ECHIPA DE INSPECŢIE │
│ │
│ │
│LIDER ECHIPA DE INSPECŢIE │
│ │
│(dacă este cazul) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Nota:
    - pentru fiecare dintre comisarii participanţi la control se va identifica numărul şi data ordinului de deplasare
    - perioada inspecţiei include toate etapele procedurii de inspecţie


┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐
│ GARDA NAŢIONALA DE │ │ Nr...../........2003 │
│ MEDIU │ │ │
│ COMISARIATUL │ RAPORT DE INSPECŢIE ├───────────────────────┤
│ REGIONAL/JUDEŢEAN │ │ Exemplar: │
│ ............... │ │ Pagina: │
│ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘

    Înregistrare la unitate ......./..........

                SECŢIUNEA A: DATE DE IDENTIFICARE ALE INSPECŢIEI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. DATA INSPECŢIEI:........... 2. DURATA INSPECŢIEI: │
│ zi luna an .................. 3. TIP INSPECŢIE...... │
│4. TIP OBIECTIV INSPECTAT: ....... 5. COD CAEN: .................... │
│6. ÎNREGISTRARE IN REGISTRUL NAŢIONAL AL OBIECTIVELOR CONTROLATE (COD UNIC │
│ÎNREGISTRARE): ................................................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                  SECŢIUNEA B: DATE DESPRE UNITATEA INSPECTATĂ

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi adresa unităţii: │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilul unităţii: │
├───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Numele reprezentantului oficial al │Ora şi data intrării în unitate: │
│unităţii (inclusiv funcţie, telefon, fax) ├──────────────────────────────────┤
│ │Ora şi data iesirii din unitate: │
│ │ │
│Contactat: [] Da [] Nu │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Numele responsabilului cu protecţia │Alte date despre obiectiv: │
│mediului (inclusiv funcţie, telefon, fax) │ │
│ │ │
│Contactat: [] Da [] Nu │ │
├───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Nume şi funcţie persoana contactata*): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
──────────
    *) - se completează când nici reprezentantul oficial nici responsabilul cu
mediul al unităţii nu au fost contactati
──────────


     SECŢIUNEA C: ASPECTE/ACTMTATI/ZONE CONTROLATE PE PARCURSUL INSPECŢIEI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│[]Autorizaţie/acord/ []Masurari debite []Prelevare probe []Sistem Manage- │
│ aviz de mediu ment de Mediu │
│ │
│[]Înregistrări/ []Staţii de epurare []Program []Programe de │
│ rapoarte locală a apelor conformare conservare a │
│ resurselor │
│ │
│[]Analiza []Staţii finale de []Zgomot şi []Arii şi zone │
│ amplasamentului epurare ape vibratii protejate/ mo- │
│ numente ale │
│ naturii/amena- │
│ jamente silvice│
│ │
│[]Efluent/Emisar []Prevenire poluare []Management []Analiza reali- │
│ deşeuri zării măsurilor│
│ corective │
│ │
│[]Ape subterane []Operare/ []Reconstructia []Programe de │
│ mentenanta ecologica intervenţie in│
│ caz de poluari│
│ accidentale │
│ şi dezastre │
│ │
│[]Reţea canalizare []Anailze în stu []Zone degradate []Responsabili- │
│ tati/autori- │
│ tati de mediu │
│ │
│[]Alimentari cu []Investiţii noi []Management []Transporturi: │
│ apa de mediu substamte │
│ periculoase │
│ │
│ []Autorizaţie, │
│ []Depozitari de acord, aviz de │
│[]Laboratoare []Program de materii prime, gospodărire a │
│ analiza automonitorizare produse, inter- apelor │
│ mediari │
│ │
│[]Procese tehno- []Instalaţii []Spaţii depozitare │
│ logice, operaţii depoluare gaze deşeuri │
│ │
│ []Imisii/emisii []Spaţii verzi/ []Altele: │
│ perimetre de │
│ protecţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐
│ GARDA NAŢIONALA DE │ │ Nr...../........2003 │
│ MEDIU │ │ │
│ COMISARIATUL │ RAPORT DE INSPECŢIE ├───────────────────────┤
│ REGIONAL/JUDEŢEAN │ │ Exemplar: │
│ ............... │ │ Pagina: │
│ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘


                 SECŢIUNEA D: SUMARUL CONSTATĂRILOR INSPECŢIEI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
│ ............................................................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ │ │ │
 │ GARDA NAŢIONALA DE MEDIU│ │ Nr. ...../..... 2003 │
 │ COMISARIATUL │ RAPORT DE INSPECŢIE ├────────────────────────┤
 │ REGIONAL/JUDEŢEAN │ │ Exemplar: │
 │ ................ │ │ Pagina: │
 │ │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    SECŢIUNEA E: ANALIZA REALIZĂRII MĂSURILOR STABILITE ANTERIOR

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    SECŢIUNEA F: SANCŢIUNI IN TIMPUL INSPECŢIEI

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    SECŢIUNEA G: MĂSURI STABILITE:

 ┌────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
 │Nr. crt.│ Măsura │ Responsabil │Termen de realizare│
 ├────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 └────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ │ │ │
 │ GARDA NAŢIONALA DE MEDIU│ │ Nr. ...../..... 2003 │
 │ COMISARIATUL │ RAPORT DE INSPECŢIE ├────────────────────────┤
 │ REGIONAL/JUDEŢEAN │ │ Exemplar: │
 │ ................ │ │ Pagina: │
 │ │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    SECŢIUNEA H: EVALUAREA GRADULUI DE CONFORMARE A INSTALAŢIEI CONTROLATE
                 CU CERINŢELE DE MEDIU

 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
 │Nr. │CRITERIU APLICABIL │PUNCTAJ│
 │crt.│ │ACORDAT│
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┬───┤
 │ 1 │Realizarea măsurilor stabilite la controalele anterioare │Da │Nu │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┤
 │ 2 │Reglementarea instalaţiei controlate inspectate │Da │Nu │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┤
 │ 3 │Respectarea prevederilor din actele de reglementare │Da │Nu │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┤
 │ 4 │Existenta şi funcţionarea sistemului de automonitorizare │Da │Nu │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┤
 │ 5 │Lipsa incidente de mediu / poluari accidentale generate │ │ │
 │ │de instalatia controlată │Da │Nu │
 ├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┤
 │ La data întocmirii prezentului raport de inspecţie gradul conformării │
 │ activităţii este de:.......% │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Faţă de cele constatate, titularul activităţii, declară:
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................

    Prezentul raport de inspecţie a fost încheiat în ......exemplare, din
 care ..... exemplar(e) pentru autoritatea de control şi ..... exemplar(e)
 pentru titularul activităţii inspectate.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ ÎNSUŞIREA CONSTATĂRILOR ŞI MĂSURILOR STABILITE: │
 │ │
 │ │
 │ DIRECTORUL UNITĂŢII INSPECTATE │ GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU- │
 │ │ │
 │ NUME/PRENUME SEMNĂTURA SI │ COMISARIATUL JUDEŢEAN .......... │
 │ ŞTAMPILA UNITĂŢII │ │
 │ │ NUME/PRENUME SEMNĂTURA │
 │ ............ │ COMISAR │
 │ ............ .............. │ ............. │
 │ │ ............. ........... │
 │ │ │
 │ │ │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ │ │ │
 │ GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU│ │ Nr. ...../..... 2003 │
 │ COMISARIATUL │ RAPORT DE INSPECŢIE ├────────────────────────┤
 │ REGIONAL/JUDEŢEAN │ │ Exemplar: │
 │ ................ │ │ Pagina: │
 │ │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


                        RAPORT PRIVIND PROBELE RECOLTATE

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ │ │ │
 │ GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU│ RAPORT DE INSPECŢIE │ Nr. ...../..... 2003 │
 │ COMISARIATUL ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ REGIONAL/JUDEŢEAN │ PLAN DE INSPECŢIE │ Anexa: 2 │
 │ ................ │ │ Pagina: 1/2 │
 │ │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    1) AGENTUL ECONOMIC INSPECTAT:

    2) OBIECTIVELE INSPECŢIEI:

    3) DOCUMENTE ANALIZATE

    4) COLABORĂRI NECESARE:

    5) INFORMAŢII NECESAR A FI CULESE:


                Aprobat, Întocmit,
              Comisar şef, Comisar,    CAP. XIII
    Modelul şi conţinutul Registrului obiectivelor controlate

    ART. 38
    Modelul şi conţinutul "Registrului obiectivelor controlate" este următorul:


    Aprobat, Comisar Regional Aprobat, GARDA NAŢIONALA DE MEDIU
                                              Comisar General Adjunct,

    Comisariatul Judeţean Director, Direcţia de Control
  ......................... a Protecţiei Mediului                  REGISTRUL OBIECTIVELOR CONTROLATE EXISTENTE

    Obiective controlate de tip A

┌───┬──────┬──────────┬──────┬────┬──────────┬────────┬───────────────────┐
│Nr.│Numele│ │ │ │ │Crite- │ Stadiul reglemen- │
│crt│obiec-│ │Profil│ │Capacitate│riul de │ tarii │
│ │tivu- │Localizare│ de │Cod │maxima de │clasifi-├─────┬────┬──┬─┬─┬─┤
│ │lui │ │acti- │CAEN│producţie │care │ │ │ │ │ │ │
│ │contro│ │vitate│ │ ├──┬──┬──┤ │ │ │ │ │ │
│ │lat │ │ │ │ │A1│A2│A3│Ai+PC│A+PC│Ai│A│S│N│
├───┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼────┼──┼─┼─┼─┤
├───┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼────┼──┼─┼─┼─┤
│ │(număr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│To-│obiec-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tal│tive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contro│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │late) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴──────────┴──────┴────┴──────────┴──┴──┴──┴─────┴────┴──┴─┴─┴─┘


    Obiective controlate de tip B
┌───┬──────┬───┬──────┬────┬──────────┬────────────────────┬───────────────────┐
│Nr.│Numele│Lo-│ │ │ │ Criteriul de │ Stadiul reglemen- │
│crt│obiec-│ca-│Profil│ │Capacitate│ clasificare │ tarii │
│ │tivu- │li-│ de │Cod │maxima de ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼─────┬────┬──┬─┬─┬─┤
│ │lui │za-│acti- │CAEN│producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contro│re │vitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lat │ │ │ │ │B1│B2│B3│B4│B5│B6│B7│Ai+PC│A+PC│Ai│A│S│N│
├───┼──────┼───┼──────┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼────┼──┼─┼─┼─┤
├───┼──────┼───┼──────┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼────┼──┼─┼─┼─┤
│ │(număr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│To-│obiec-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tal│tive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contro│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │late) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴───┴──────┴────┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴────┴──┴─┴─┴─┘


    Nota:
    - Se va completa cu cifra "1" criteriul de clasificare din prezenta metodologie conform căruia a fost încadrat obiectivul.
    - În cazul în care obiectivul controlat se încadrează la doua sau mai multe criterii, se va marca cu cifra "1" fiecare criteriu în parte în care se încadrează obiectul respectiv.
    - În căsuţele nemarcate se va trece cifra "0"
    - Profilul de activitate se va menţiona explicit.
    Pentru «Stadiul Reglementării» se va completa cu cifra «1» în coloana corespunzătoare stadiului de reglementare în care se afla obiectivul respectiv, ţinându-se seama de următoarele simboluri:

    ● Ai+PC - autorizat integrat cu Program de Conformare
    ● A+PC - autorizat cu Program de Conformare
    ● Ai - autorizat integrat
    ● A - autorizat fără Program de Conformare
    ● S - în curs de reglementare
    ● N - neautorizat


    CAP. XIV
    Modelul şi conţinutul "Registrului rapoartelor inspectiilor planificate de mediu"

    ART. 39
    (1) Modelul şi conţinutul "Registrului rapoartelor inspectiilor planificate de mediu" este următorul:

    Registrul Rapoartelor de Inspecţie pentru inspecţii planificate

 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────────────────┬─┬─┬─┐
 │A│B│C│D│E│F│ G │H│I│J│K│ L │ M │N│O│P│
 │ │ │ │ │ │ ├──┬──┤ │ │ │ ├──┬──┼──┬──┬───────┬──┬──┤ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │g1│g2│ │ │ │ │l1│l2│m1│m2│ m3 │m4│m5│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───┤ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m3'│m3"│ │ │ │ │ │
 ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─┼─┼─┤
 ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─┼─┼─┤
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴──┴──┴─┴─┴─┘

    Legenda:
    --------
    A = Nr.
    B = Data
    C = Nr. înregistrare la unitatea controlată
    D = Denumire obiectiv controlat
    E = Cod CAEN
    F = Profil de activitate
    G = Criteriu de clasificare
        g1 = A(1-3)
        g2 = B(1-7)
    H = Stadiul reglementării
    I = Durata inspecţiei (ore)
    J = Neconformităţi constatate
    K = Măsuri impuse cu ocazia controlului
    L = Măsuri impuse cu ocazia controlului anterior
        l1 = Realizate la termen
        l2 = Nerealizate
    M = Sancţiuni aplicate
        m1 = Total
        m2 = Avertismente
        m3 = Amenzi
             m3' = Nr.
             m3" = Val.
        m4 = Sistari activitate
        m5 = Suspendări acte reglementate
    N = Somaţii
    O = Sesizări penale
    P = Echipa de comisari


    (2) Modelul şi conţinutul "Registrului rapoartelor inspectiilor neplanificate de mediu" este următorul:

    Registrul Rapoartelor de Inspecţie pentru inspecţii neplanificate

 ┌─┬─┬─┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬───────────────────┬─┬─┬─┐
 │A│B│C│ D │E│F│G│H│ I │J│K│L│
 │ │ │ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │ │ │ ├──┬──┬───────┬──┬──┤ │ │ │
 │ │ │ │d1│d2│d3│d4│d5│d6│d7│ │ │ │ │i1│i2│ i3 │i4│i5│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │───┬───│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │i3'│i3"│ │ │ │ │ │
 ├─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─┼─┼─┤
 ├─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─┼─┼─┤
 └─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴───┴───┴──┴──┴─┴─┴─┘

    Legenda:
    --------
    A = Nr.
    B = Data
    C = Denumire obiectiv controlat
    D = Tipul inspecţiei neplanificate
        d1 = Inspecţii la proiecte şi activităţi noi
        d2 = În urma autosesizarii
        d3 = Reclamaţii
        d4 = Poluari accidentale
        d5 = Tematice
        d6 = Pentru reglementare
        d7 = Cu alte autorităţi
    E = Durata inspecţiei (ore)
    F = Neconformităţi constatate
    G = Măsuri impuse
    H = Realizarea măsurilor
    I = Sancţiuni aplicate
        i1 = Total
        i2 = Avertismente
        i3 = Amenzi
             i3' = Nr.
             i3" = Val.
        i4 = Sistari activitate
        i5 = Suspendări acte reglementate
    J = Somaţii
    K = Sesizări penale
    L = Echipa de comisari


    (3) Modelul şi conţinutul "Registrul Proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" este următorul:

    Registrul Proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 ┌────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
 ├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┴──────┴──────┼──────┼──────┤
 │Nr. │Nr. şi │Denu- │Nr. si│Încă- │Valoa-│ Achitată │Neachi│Numele│
 │crt.│data │mire │data │drarea│re ├──────┬──────┬──────┤tata │si pre│
 │ │P.V.S. │con- │inre- │faptei│amenda│50% │ │25% │(moţi-│numele│
 │ │ │trave-│gistra│ │ │din │ 100% │din │vul │comisă│
 │ │ │nient │ta la │ │ │minim │ │suma │neachi│rului │
 │ │ │ │unita-│ │ │ │ │încă- │tarii)│care a│
 │ │ │ │tea │ │ │ │ │sata │ │apli- │
 │ │ │ │sancti│ │ │ │ │ │ │cat │
 │ │ │ │onata │ │ │ │ │ │ │sancti│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unea │
 ├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 ├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 └────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    CAP. XV
    MODELUL SI CONŢINUTUL PLANULUI ANUAL DE INSPECŢIE

    ART. 40
    (1) Anual, comisariatele GNM vor comunica comisariatelor regionale şi comisariatului general ale GNM Planul Anual de Inspecţie şi vor solicita avizarea/reactualizarea acestuia (includerea/excluderea unor obiective în Registrul Teritorial al Obiectivelor Controlate), precum şi Registrul Teritorial al Obiectivelor Controlate ele tipul "A" şi de tipul "B", identificate pe baza criteriilor prevăzute în prezenta anexa, precum şi a celei mai bune optiuni profesionale a comisarilor de mediu şi Comisarilor Şefi din comisariatele GNM.
    (2) Planurile Anuale de Inspecţie vor fi transmise spre aprobare comisariatului general al GNM.
    (3) Planul anual de inspecţie pentru anul următor va fi transmis pana la data de 15 noiembrie, urmând a fi aprobate pana la data de 31 decembrie şi vor cuprinde activităţile programate pentru următorul an calendaristic.
    (4) Planurile Anuale de Inspecţie vor fi elaborate potrivit prevederilor prezentei anexe pentru fiecare judeţ în parte, Municipiul Bucureşti sau Rezervatia Biosferei "Delta Dunării"
    (5) Planurile Anuale vor cuprinde:
    a) Registrul Teritorial al Instalaţiilor Controlate de tipul "A" şi de tipul "B", întocmit conform modelului din anexa;
    b) Lista instalaţiilor controlate de tipul "A" şi de tipul "B", preconizate a fi inspectate în anul următor, conform modelului "PLAN ANUAL DE INSPECŢIE PENTRU 01/01/200...-31/12/200...." PARTEA I -LISTA OBIECTIVELOR CONTROLATE LA CARE SE PLANIFICA INSPECŢII DE MEDIU
    c) Activităţi specifice Comisariatelor de Mediu (inspecţii neplanificate conform tipurilor stabilite în prezenta anexa, acţiuni pentru facilitarea accesului publicului la informaţiile de mediu, participarea la cauzele judecate în instanţele judecătoreşti şi alte activităţi) vor fi înscrise în PLANUL ANUAL DE INSPECŢIE - PARTEA II: DATE CENTRALIZATE PENTRU INSPECŢIE PENTRU 01/01/... -31/12/.....
    (6) Modelul şi conţinutul Pianului anual de inspecţie este următorul:

            PLAN ANUAL DE INSPECŢIE PENTRU 1/01/20.... - 31/12/20....

                             Comisariatul Judeţean
                             ......................

                   Avizat
            Comisariatul Regional
            .....................

                                                      Aprobat
                                              GARDA NAŢIONALA DE MEDIU
                                     Direcţia de Control a Protecţiei Mediului
                                                     Director,
                                                   ............


    LISTA OBIECTIVELOR CONTROLATE LA CARE SE PLANIFICA INSPECŢII DE MEDIU

    Tip "A"

 ┌─────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────┐
 │NR. │NUME │LOCALIZARE │PROFIL DE│ COD │CAPACI- │INSPECŢII │TIMP │
 │CRT. │OBIECTIV │ │ACTIVITA-│ CAEN │TATE │PLANIFI- │ALOCAT │
 │ │ │ │TE │ │MAXIMA │CÂTE │PLANIFI-│
 │ │ │ │ │ │ │NR./AN │CAT │
 │ │ │ │ │ │ │ │ORE/AN │
 ├─────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
 ├─────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
 │Total│(număr │ │ │ │ │ │ │
 │ │total │ │ │ │ │ │ │
 │ │obiective│ │ │ │ │ │ │
 │ │controla-│ │ │ │ │ │ │
 │ │te) │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────┘

    Tip "B"
 ┌─────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────┐
 │NR. │NUME │LOCALIZARE │PROFIL DE│ COD │CAPACI- │INSPECŢII │TIMP │
 │CRT. │OBIECTIV │ │ACTIVITA-│ CAEN │TATE │PLANIFI- │ALOCAT │
 │ │ │ │TE │ │MAXIMĂ │CATE │PLANIFI-│
 │ │ │ │ │ │ │NR./AN │CAT │
 │ │ │ │ │ │ │ │ORE/AN │
 ├─────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
 ├─────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
 │Total│(număr │ │ │ │ │ │ │
 │ │total │ │ │ │ │ │ │
 │ │obiective│ │ │ │ │ │ │
 │ │controla-│ │ │ │ │ │ │
 │ │te) │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────┘


                              Aprobat Comisar Şef
                              ...................            PLAN ANUAL DE INSPECŢIE PENTRU 1/01/20.... - 31/12/20....

                             Comisariatul Judeţean
                             ......................

                   Avizat
            Comisariatul Regional
            .....................

                                                      Aprobat
                                              GARDA NAŢIONALA DE MEDIU
                                     Direcţia de Control a Protecţiei Mediului
                                                     Director,
                                                   ............


                               DATE CENTRALIZATE


    ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ORE TOTALE DE
                                                         INSPECŢIE

                                                    PROPUSE EFECTUATE

    A. INSPECŢII DE MEDIU (I+II)
                   (Număr TOTAL) ...... ....... .........
        OBIECTIVE CONTROLATE
                   (Număr TOTAL) ...... ....... .........

      I. INSPECŢII PLANIFICATE
                   (Număr TOTAL) ...... ....... .........

    Din care:

         I.1. OBIECTIVE TIPUL "A" (TOTAL) ......
              NUMĂR DE INSPECŢII (TOTAL) ...... ....... .........
         I.2. OBIECTIVE TIPUL "B" (TOTAL) ......
              NUMĂR DE INSPECŢII (TOTAL) ...... ....... .........


      II. INSPECŢII NEPLANIFICATE
                          (TOTAL) ....... .......

    Din care:

         II.1. Inspecţii pentru emiterea,
               prelungirea sau revizuirea
               actelor de reglementare
                          (TOTAL) ....... .......

         II.2. Inspecţii pentru respectarea
               condiţiilor impuse în actele
               de reglementare pentru
               proiecte şi activităţi noi
                          (TOTAL) ...... ....... .........

         II.3. Inspecţii pentru rezolvarea
               unor reclamaţii
                          (TOTAL) ...... ....... .........

         II.4. Inspecţii pentru investigarea
               unor accidente sau incidente
               cu impact asupra mediului
                          (TOTAL) ...... ....... .........

         II.5. Inspecţii tematice
                          (TOTAL) ...... ....... .........

         II.6. Inspecţii în urma autosesizarii
               Gărzii Naţionale de Mediu
                          (TOTAL) ...... ....... .........

         II.7. Inspecţii efectuate cu alte
               autorităţi
                          (TOTAL) ...... ....... .........


    B. ALTE ACTIVITĂŢI (III+IV+V)
                          (TOTAL) ...... ....... .........

         III. ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAŢIE
                          (TOTAL) ...... ....... .........

         IV. PARTICIPĂRI LA PROCESE CIVILE
             SI PENALE
                          (TOTAL) ...... ....... .........

         V. ALTE ACTIVITĂŢI (participări la
            cursuri de pregătire profesională,
            simpozioane, întocmire de
            sinteze/raportari către ACCIPM,
            participare la procedura de
            reglementare pentru instalaţiile
            controlate de tip "A" şi de
            tip "B" în cadrul Comisiilor
            tehnice de avizare la solicitarea
            APM, participarea la şedinţe
            de tragere,etc.)
                          (TOTAL) ...... ....... .........


      TOTAL ACTIVITATE COMISARIAT DE MEDIU ....... .........


    CAP. XVI
    RAPORTUL DE ACTIVITATE

    ART. 41
    Modelul şi conţinutul raportului de activitate este următorul:


    Comisariatul Regional/Judeţean


                              RAPORT DE ACTIVITATE
                   inspecţii planificate -luna ..... 20......

┌───────┬──────────────────┬───┬───────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ Indicatori │TO-│Obiective tip │ │
│agenţi │ │TAL│ A*) │ Obiective tip B*) │
│econo- │ │col├───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│mici │ │5+9│TO-│ A │ A │ A │TO-│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │
│contro-│ │ │TAL│(1)│(2)│(3)│TAL│(1)│(2)│(3)│(4)│(5)│(6)│(7)│
│lati │ │ │col│ │ │ │col│ │ │ │ │ │ │ │
├───┬───┤ │ │6-8│ │ │ │10-│ │ │ │ │ │ │ │
│tip│tip│ │ │ │ │ │ │ 16│ │ │ │ │ │ │ │
│ A │ B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│
├───┼───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │Nr. controale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │Nr. amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │Valoare amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴──────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

    Inspecţii planificate - cumulat ianuarie - ....... 20.....
┌───────┬──────────────────┬───┬───────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ Indicatori │TO-│Obiective tip │ │
│agenţi │ │TAL│ A*) │ Obiective tip B*) │
│econo- │ │col├───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│mici │ │5+9│TO-│ A │ A │ A │TO-│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │
│contro-│ │ │TAL│(1)│(2)│(3)│TAL│(1)│(2)│(3)│(4)│(5)│(6)│(7)│
│lati │ │ │col│ │ │ │col│ │ │ │ │ │ │ │
├───┬───┤ │ │6-8│ │ │ │10-│ │ │ │ │ │ │ │
│tip│tip│ │ │ │ │ │ │ 16│ │ │ │ │ │ │ │
│ A │ B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│
├───┼───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │Nr. controale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │Nr. amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │Valoare amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴──────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
──────────
    *) obiective controlate, clasificate conform criteriilor din metodologia
 de planificare a inspectiilor de mediu
──────────

    Atenţie:
    --------
    Agenţii economici se vor număra o singură dată, chiar dacă au fost
 controlaţi de mai multe ori în perioada analizată.


   Nr. inspecţii neplanificate - luna ........... 20....
┌───────┬─────────────┬───┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│Persoa-│Date solici- │TO-│Inspec-│Inspec-│Sesi- │Poluari│Tema- │Pt. │Cu │
│ne ju- │ tate │TAL│ţii │ţii în │zări │accid. │tice │Regle- │alte │
│ridice │ │(4-│pentru │urma │ │ │ │mentare│auto- │
│contro-│ │10)│respec-│autose-│ │ │ │ │ri- │
│late │ │ │tarea │sizării│ │ │ │ │tăţi │
│ │ │ │condi- │Gărzii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţiilor │Naţio- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │impuse │nale de│ │ │ │ │ │
│ │ │ │în acte│Mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │le de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regle- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mentare│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiec-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │te şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activi-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tăţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │noi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼─────────────┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Nr. controale│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Nr. amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴───┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

   Nr. inspecţii neplanificate - ianuarie - ... 20....
┌───────┬─────────────┬───┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│Persoa-│Date solici- │TO-│Inspec-│Inspec-│Sesi- │Poluari│Tema- │Pt. │Cu │
│ne ju- │ tate │TAL│tii │tii în │zări │accid. │tice │Regle- │alte │
│ridice │ │(4-│pentru │urma │ │ │ │mentare│auto- │
│contro-│ │10)│respec-│autose-│ │ │ │ │ri- │
│late │ │ │tarea │sizarii│ │ │ │ │tati │
│ │ │ │condi- │Gărzii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tiilor │Natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │impuse │nale de│ │ │ │ │ │
│ │ │ │în acte│Mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │le de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regle- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mentare│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiec-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │te şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activi-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tăţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │noi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼─────────────┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Nr. controale│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Nr. amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴───┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

    Atenţie:
    --------
    Persoanele juridice controlate se vor număra o singură dată, chiar dacă au
 fost controlate de mai multe ori în perioada analizată.
┌──────┬─────┬────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
├──────┼─────┼────┼───────────────────────┼────────────────────┼────┬─────┬────┤
│COMI- │Nr. │Nr. │ Nr. sancţiuni │Valoare amenzi (mii │Nr. │Nr. │Nr. │
│SARIAT│a- │a- ├───┬────┬────┬────┬────┤ lei) │so- │sesi-│în- │
│REGIO-│menzi│menzi TO│Aver│Nr. │Nr. │A- ├────┬────┬────┬─────┤ma- │zări │ce- │
│NAL / │per- │per-│TAL│tis-│sis-│pro-│men │A- │Încă│25% │Nea- │tii │pena-│peri│
│JUDE- │soa- │soa-│col│men-│tari│pu- │zi │pli-│sate│din │chi- │ │le │ur- │
│ŢEAN │ne │ne │5-8│te │acti│neri│ │cate│ *) │suma│tate │ │ │mă- │
│......│fi- │juri│ │ │vita│de │ │ │ │încă│ │ │ │rire│
│ │zice │dice│ │ │te │sus-│ │ │ │sata│ │ │ │pe- │
│ │ │ │ │ │ │pen-│ │ │ │ │ │ │ │nală│
│ │ │ │ │ │ │dări│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │acor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │duri│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │auto│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │riza│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├──────┼─────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Luna..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘
──────────
    *) la amenzile achitate se trec numai cele aplicate în cursul anului 2005,
 şi încasate efectiv (cu document justificativ);
    - pentru cele rămase de achitat din anul anterior se va face nota separată
──────────

                                  COMISAR ŞEF
                                  -----------
                         (nume, semnătura şi ştampila)    CAP. XVII
    RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

    ART. 42
    Modelul şi conţinutul Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale este următorul:


              Raport de informare în cazul poluarilor accidentale

    GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
    Comisariatul Regional/Judeţean ......

    Raport de informare în cazul poluarilor accidentale

┌──────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────────────────┐
│ Date de localizare │ Anul │ Luna │ Ziua │ Ora │
│ exactă a Poluarii ├──────┴──────┴──────┴─────────────────┤
│ (inclusiv timpul de │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ ├───────────┬──────────────────────────┤
│ producere a acestuia) │Localizarea│ │
│ │fenomenului│ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│Cauza producerii poluarii - │ │
│(inclusiv tipul poluantului, │ │
│categoria din care face │ │
│parte, cantitatea) │ │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────────┤
│ Factorii │Aer │ │
│ de mediu ├───────────┼──────────────────────────┤
│ afectaţi │Apa │ │
│ ├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Sol │ │
│ ├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Alţi │ │
│ │subiecti │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ Modul de manifestare a │ │
│fenomenului (inclusiv rezultatele │ │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│analizelor - dacă │ Recoltare proba │
│ s-au efectuat) ├─────────────────────┬────────────────┤
│ │Cine a recoltat │ │
│ ├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Condiţii de recoltare│ │
│ ├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Rezultatul analizelor│ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────┤
│ │ │
│Tendinţa evoluţiei │Creştere Staţionare Descreştere│
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────┬─────────────────────────────┤
│ Măsuri luate │La sursa│De reducere si/sau eliminare │
│ │ │a efectelor │
├──────────────────────────────────────┼────────┴─────────────────────────────┤
│ │ │
│ Alte informaţii │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────┤
│ │Numele şi prenumele│Funcţia │
│ ├───────────────────┴──────────────────┤
│ Cine completează │Unitatea │
│fişa ele informare ├──────────────────────────────────────┤
│ │Data An Luna Ziua │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    CAP. XVIII
    SCHEMA PRIVIND ETAPELE UNEI INSPECŢII DE MEDIU

    ART. 43
    Inspecţia de mediu se desfăşoară conform următoarei scheme:

                   ┌─────────────────────┐
                   │Pregătirea inspecţiei│
                   └───────┬───┬─┬──┬────┘
                           │ │ │ │
                           │ │ │ │
                           │ │ │ └────────────────────────┐
           ┌───────────────┘ │ └─────────────┐ │
           │ │ │ │
           v v v v
┌──────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────┐
│Analiza informaţiilor │ │Elaborarea │ │ │ │ │
│relevante pentru │ │planului │ │Pregătirea │ │Anunţarea │
│unitatea care urmează │ │de inspecţie│ │formularelor│ │agentului │
│sa fie inspectata: │ │ │ │ de │ │economic │
│1. analiza dosarului │ │ │ │ inspecţie │ │(după caz)│
│de obiectiv │ │ │ │ │ │ │
│2. analiza legislaţiei│ │ │ │ │ │ │
│de protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │
│3. analiza literaturii│ │ │ │ │ │ │
│de specialitate │ │ │ │ │ │ │
└────────┬─────────────┘ └─────┬──────┘ └─────┬──────┘ └─────┬────┘
         │ │ │ │
         │ │ ┌─────────────┘ │
         └───────────────────┐ │ │ │
                             │ │ │ ┌──────────────────────────┘
                             │ │ │ │
                             v v v v
                       ┌──────────────────┐
                       │Inspecţia în teren│
                       └─────┬──┬──┬──┬───┘
                             │ │ │ │
       ┌─────────────────────┘ │ │ │
       │ │ │ │
       │ ┌─────────┘ │ └─────────────┐
       │ │ │ │
       v v v v
┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────┐
│Şedinţa │ │Controlul │ │Completarea │ │Şedinţa de│
│ de │ │propriu-zis│ │raportului │ │închidere │
│deschidere │ │ │ │de inspecţie│ │ │
└──────┬────┘ └─────┬─────┘ └──┬─────────┘ └────┬─────┘
       │ │ │ │
       │ │ │ │
       │ └───────┐ │ ┌───────────────┘
       └───────────────────┐ │ │ │
                           │ │ │ │
                           v v v v
                         ┌───────────┐
                         │Faza finală│
                         └───────────┘


    CAP. XIX
    PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE SI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

    ART. 44
    Modelul şi conţinutul Procesul Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor este următorul:

[STEMA) ROMÂNIA
                      GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
                COMISARIATUL .....................

              Localitatea ..... str..... nr. ......
                  Tel. ...... Fax ..........

                                                  Seria ..... nr. .....                                 PROCES VERBAL
                  de constatare şi sancţionare a contravenţiei
                 încheiat astăzi, ziua .... luna .... anul ....
                              la ..... din .......

    Subsemnatul(a) ................. în calitate de comisar la G.N.M. ........,
 împuternicit cu legitimaţia specială de control nr. .... din anul .... în baza
 prevederilor H.G. nr. ..... /2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Gărzii
 Naţionale de Mediu şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
 contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
 cu modificările şi completările ulterioare.
    În urma controlului efectuat la ....................... din localitatea
 str. ....... nr. ....... Bl. ... sc. ...... et. ..... apt. ..... jud(sector)
 ....... în subordinea ....... înmatriculată la O.R.C. sub Nr. J .../..../....
 Cod Unic de înregistrare ........ la sediul (punct de lucru) din ...... am
 constatat următoarele:
    Domnul/Doamna(unitatea) ........... fiul lui ............. şi al .........
 născut la data ....... în localitatea ....... cu domiciliul (sediul) în ......
 str. ....... nr. .... bl. ..... sc. ...... et. ..... apt. .... judeţ (sector)
 ....... cu act de identitate (Certificat înmatriculare) serie ..... nr. ......
 eliberat de ....... în data de ......... C.N.P. (C.U.I.) ....... ocupaţia
 (profil de activitate - cod CAEN) ........ (reprezentată de) .......... (act
 de identitate) ..... serie .... nr. ......... C.N.P. ........ în calitate
 de ...... a săvârşit următoarele fapte în data ........... ora ..........:
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    Faptele descrise mai sus constituie contravenţie(i), prevăzute de ........
 şi se sancţionează cu amenda de la ............ la ........., pentru care se
 aplica următoarele sancţiuni:
    - ........... lei pentru contravenţia prevăzută de ............ art. .....
      alin. ..... prf. ....... lit. ....
    - ........... lei pentru contravenţia prevăzută de ............ art. .....
      alin. ..... prf. ....... lit. ....
    TOTAL LEI ..................... (................)
    Conform prevederilor legale contravenientul poate/nu poate achită în cel
 mult 48 de ore de la data comunicării prezentului proces verbal, jumătate
 din minimul amenzii prevăzute de dispoziţia legală pentru fapta (ele)
 săvârşită(e), care este de ......(........) lei.
    Amenda se va achită în contul ......... deschis la trezoreria ....... iar
 copia dovezii efectuării plăţii va fi înaintată în termen de 48 de ore/15 zile,
 după caz, de la data plăţii amenzii/comunicării procesului verbal, la Garda
 Naţională de Mediu - Comisariatul .........

                                             Am luat la cunoştinţa.
                                             Semnătura ............

    ALTE MENŢIUNI

    În legătura cu faptele arătate contravenientul ............... reprezentat
 prin ................................ în calitate de ... face următoarele
 obiecţiuni: ....................
    ................................................................
    ................................................................

                                                   Semnătura ..............

    Faţă de obiectiunile contravenientului, se constată din actele controlate
 la unitate (documente, declaraţii scrise, etc.) următoarele: ..........
    Prin săvârşirea acestei (acestor) contravenţii s-au produs următoarele
 pagube ............
    În temeiul art. ........ din ............. contravenientului i se aplica
 următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: ........................
    Contravenientul nu poate sa semneze/nu este de fata/refuza sa semneze,
 împrejurare ce se adevereşte de martorul ........ fiul lui ..... şi al .......
 născut la data ....... în .......... localitatea .............. cu domiciliul
 în ......... act de identitate seria ....... nr. ...... eliberat de .......
 la data ............. C.N.P. ............
    Prezentul proces verbal nu a fost încheiat în prezenta unui martor
 deoarece: ...............
    ................................................................
    ................................................................

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ: Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile
 de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executare silită.
    Impotriva procesului verbal se face plângere în termen de 15 zile de la
 data comunicării.
    Plângerea împreună cu procesul verbal, se depune la Garna Naţionala de
 Mediu (adresa din antet).
    Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care unul a
 fost înmânat contravenientului.

    SEMNĂTURA SEMNĂTURA SEMNĂTURA
    COMISAR G.N.M. MARTORULUI CONTRAVENIENTULUI


                                   ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016