Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DE SIGURANTA din 17 noiembrie 1983  pentru nave cu destinatie speciala*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL DE SIGURANTA din 17 noiembrie 1983 pentru nave cu destinatie speciala*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 5 aprilie 2005
-------
*) Traducere

INTRODUCERE
1. Acest cod a fost elaborat în scopul asigurãrii cu un standard internaţional de siguranţã pentru nave cu destinaţie specialã nou-construite, a cãrui aplicare va uşura exploatarea acestor nave şi va avea ca rezultat un nivel de siguranţã pentru nave şi personalul lor, echivalent cu cel cerut de Convenţia internaţionalã pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare în vigoare.
2. În sensul prezentului cod, o navã cu destinaţie specialã este o navã al cãrei tonaj brut nu este mai mic de 500, care transportã un personal de specialitate de peste 12 persoane, şi anume persoane care sunt necesare în mod special pentru sarcini specifice de exploatare a navei şi care sunt în plus faţã de acele persoane necesare pentru conducerea, asistenţa tehnicã şi întreţinerea normalã a navei sau faţã de persoanele angajate pentru asigurarea serviciilor destinate persoanelor transportate la bord.
3. Deoarece se presupune cã personalul de specialitate are cunoştinţe complete asupra planului general al navei şi a fost instruit în ceea ce priveşte procedurile de siguranţã şi de manipulare a echipamentului de siguranţã al navei, navele cu destinaţie specialã la bordul cãrora se aflã acest personal nu trebuie considerate sau tratate drept nave de pasageri.
4. La elaborarea standardelor de siguranţã pentru prezentul cod a fost necesar sã se ia în considerare:
a) numãrul persoanelor de specialitate aflate la bord; şi
b) tipul şi mãrimea navei respective.
5. Recunoscând cã pentru anumite domenii limitate ale caracteristicilor de funcţionare şi exploatare ale navelor ar putea fi imposibilã aplicarea completã a acestui cod, a fost introdusã posibilitatea derogãrilor prin noţiunea voiaje în apropierea coastei.
6. Deşi acest cod a fost elaborat pentru nave noi cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500, administraţiile pot lua în considerare aplicarea prevederilor acestuia şi navelor cu un tonaj mai mic. Termenul navã nouã nu a fost definit, pentru a da administraţiilor libertatea de a decide asupra datei efective de intrare în vigoare.
7. Pentru uşurarea exploatãrii navelor cu destinaţie specialã, acest cod prevede un certificat, numit Certificat de siguranţã pentru nave cu destinaţie specialã, care trebuie eliberat fiecãrei nave de acest tip. Dacã o navã cu destinaţie specialã este în mod normal angajatã în voiaje internaţionale, aşa cum se defineşte în Convenţia SOLAS 1974, ea trebuie sã aibã suplimentar şi un certificat de siguranţã SOLAS, fie:
a) un certificat SOLAS de scutire pentru o navã de pasageri; fie
b) un certificat SOLAS de scutire pentru o navã de marfã, dacã este necesar, dupã cum considerã Administraţia.

CUPRINS
Capitolul 1 - Generalitãţi
Capitolul 2 - Stabilitate şi compartimentare
Capitolul 3 - Instalaţii de maşini
Capitolul 4 - Instalaţii electrice
Capitolul 5 - Încãperi de maşini periodic nesupravegheate
Capitolul 6 - Protecţia contra incendiului
Capitolul 7 - Depozitarea explozibilului
Capitolul 8 - Mijloace de salvare
Capitolul 9 - Radiocomunicaţii
Capitolul 10 - Siguranţa navigaţiei
Apendice - Formular de Certificat de siguranţã pentru nave cu destinaţie specialã

CAP. 1
Generalitãţi

1.1. Scopul acestui cod este de a recomanda criteriile de proiectare, standardele de construcţie şi alte mãsuri de siguranţã pentru nave cu destinaţie specialã.1.1. Scopul acestui cod este de a recomanda criteriile de proiectare, standardele de construcţie şi alte mãsuri de siguranţã pentru nave cu destinaţie specialã.
1.2. Aplicare
Acest cod se aplicã fiecãrei nave noi cu destinaţie specialã, al cãrei tonaj brut nu este mai mic de 500. În mãsura în care este rezonabil şi practic, Administraţia poate aplica aceste prevederi şi navelor cu destinaţie specialã cu un tonaj brut mai mic de 500.
1.3. Definiţii
În sensul acestui cod se aplicã definiţiile date mai jos. Pentru termenii utilizaţi, dar nedefiniţi în acest cod, se aplicã definiţiile date în Convenţia SOLAS 1974.
1.3.1. Echipaj înseamnã toate persoanele transportate la bordul navei în scopul asigurãrii conducerii şi întreţinerii navei, a maşinilor sale, a sistemelor şi a instalaţiilor sale esenţiale pentru propulsia şi navigaţia în siguranţã sau pentru asigurarea serviciilor pentru alte persoane aflate la bord.
1.3.2. Pasager înseamnã fiecare persoanã, alta decât:
a) comandantul şi membrii echipajului sau alte persoane angajate ori care se ocupã, în orice calitate ar fi la bordul navei, de problemele acestei nave, şi
b) un copil cu vârsta sub un an.
1.3.3. Personal de specialitate înseamnã toate persoanele care nu sunt pasageri, membri ai echipajului sau copii cu vârsta sub un an şi care se aflã la bord în legãturã cu destinaţia specialã a navei sau datoritã unei lucrãri speciale care se efectueazã la bordul navei respective. Ori de câte ori în acest cod numãrul persoanelor de specialitate apare ca parametru, el trebuie sã includã şi numãrul de pasageri transportaţi la bord, care nu poate depãşi valoarea 12.
1.3.4. Navã cu destinaţie specialã înseamnã o navã autopropulsatã mecanic care, potrivit destinaţiei sale, transportã la bord un personal de specialitate mai mare de 12 persoane, inclusiv pasagerii. Navele cu destinaţie specialã cãrora li se aplicã acest cod includ urmãtoarele tipuri:
1. nave pentru cercetare, expediţii şi nave hidrografice;
2. nave-şcoalã pentru pregãtirea personalului marinãresc;
3. nave pentru prelucrarea peştelui şi a balenelor, care nu se utilizeazã la capturarea acestora;
4. nave pentru prelucrarea altor resurse vii ale mãrii, care nu se utilizeazã la capturarea acestora;
5. alte nave cu caracteristici de construcţie şi moduri de exploatare similare navelor menţionate de la 1 pânã la 4, care în opinia Administraţiei pot fi incluse în aceastã grupã.
1.3.5. Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, dacã nu se menţioneazã altfel, înseamnã Convenţia internaţionalã din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendatã prin Rezoluţia MSC.1 (XLV), adoptatã la 20 noiembrie 1981.
1.3.6. Voiaj în apropierea coastei înseamnã un voiaj în vecinãtatea coastei unei Administraţii, aşa cum a fost definit de aceastã Administraţie.
1.3.7. Lungimea (L) este egalã cu 96% din lungimea totalã la plutirea corespunzãtoare situatã la o distanţã deasupra chilei egalã cu 85% din înãlţimea de construcţie minimã mãsuratã de la faţa superioarã a chilei sau cu distanţa dintre faţa exterioarã a etravei şi axul cârmei la aceeaşi plutire, dacã aceasta este mai mare. La navele proiectate cu chila înclinatã, linia de plutire la care este mãsuratã aceastã lungime trebuie sã fie paralelã cu linia de plutire de construcţie. Lungimea (L) se mãsoarã în metri.
1.3.8. Lãţimea (B) este lãţimea maximã la mijlocul navei, mãsuratã peste coaste pentru nave cu corp metalic şi mãsuratã peste bordaj pentru nave cu corp din orice alt material. Lãţimea (B) se mãsoarã în metri.
1.3.9. Permeabilitate, referitor la un spaţiu, este raportul dintre volumul din interiorul acestui spaţiu care se presupune a fi ocupat de apã şi volumul total al acestui spaţiu.
1.4. Scutiri
1.4.1. O navã cu destinaţie specialã angajatã într-un voiaj în apropierea coastei poate fi scutitã de la orice cerinţe ale acestui cod, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de siguranţã corespunzãtoare acestei zone limitate de operare.
1.4.2. O navã care în mod normal nu este o navã angajatã ca navã cu destinaţie specialã care întreprinde un singur voiaj excepţional în calitate de navã cu destinaţie specialã poate fi scutitã de cãtre Administraţie de respectarea prevederilor acestui cod, cu condiţia sã îndeplineascã cerinţele de siguranţã, care în opinia Administraţiei corespund voiajului pe care urmeazã sã-l întreprindã nava.
1.5. Echivalenţe
1.5.1. Dacã acest cod impune în mod unitar sã fie prevãzute sau transportate dotãri speciale, materiale, dispozitive, aparate speciale, articole de echipament sau tipuri ale acestuia ori sã fie fãcutã vreo prevedere specialã sau sã se respecte vreo procedurã ori amenajare, Administraţia poate permite sã fie prevãzute sau transportate orice alte dotãri, materiale, dispozitive, aparate, articole de echipament sau tipuri ale acestuia ori sã fie fãcutã în acest mod orice altã prevedere, procedurã sau amenajare, cu condiţia ca prin efectuarea de probe ale acestora sau pe altã cale sã se asigure cã aceste dotãri, materiale, mijloace, aparate, articole de echipament sau tipuri ale acestuia ori cã orice prevedere, procedurã sau amenajare specialã este cel puţin la fel de eficientã ca cele cerute de acest cod.
1.5.2. Dacã o Administraţie permite vreo dotare, vreun material, dispozitiv, aparat, articol de echipament sau tip al acestuia ori vreo prevedere, procedurã, amenajare, regulã de proiectare sau aplicare nouã care sã le substituie pe cele din acest cod, trebuie sã se comunice Organizaţiei caracteristicile acestora, împreunã cu un raport privind evidenţa documentelor transmise, astfel încât Organizaţia sã poatã difuza acelaşi lucru altor guverne spre informarea inspectorilor lor.
1.6. Inspecţii
Toate navele cu destinaţie specialã trebuie sã fie supuse inspecţiilor specificate pentru navele de marfã, altele decât petrolierele, în Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã prin Protocolul la SOLAS din 1978. Aceste inspecţii trebuie sã corespundã prevederilor acestui cod.
1.7. Certificarea
1.7.1. Un certificat poate fi eliberat dupã inspecţie, în conformitate cu pct. 1.6, fie de cãtre Administraţie, fie de cãtre altã persoanã sau organizaţie autorizatã oficial de cãtre aceasta. În fiecare caz Administraţia îşi asumã totala responsabilitate pentru certificat.
1.7.2. Certificatul trebuie redactat în limba oficialã a ţãrii emitente, în forma corespunzãtoare formularului prezentat în apendicele la acest cod. Dacã limba utilizatã nu este nici limba englezã, nici limba francezã, textul trebuie sã includã o traducere în una dintre aceste limbi.
1.7.3. Durata şi valabilitatea certificatului trebuie sã fie determinate de prevederile respective pentru nave de marfã din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã prin Protocolul la SOLAS din 1978.
1.7.4. Dacã un certificat este eliberat unei nave cu destinaţie specialã cu un tonaj brut mai mic de 500, acest certificat trebuie sã indice în ce mãsurã au fost acceptate scutirile în conformitate cu pct. 1.2.

CAP. 2
Stabilitate şi compartimentare

2.1. Stabilitatea intactã a navelor cu destinaţie specialã cu o lungime sub 100 m trebuie sã corespundã prevederilor Rezoluţiei A.167 (ES.IV), cu menţiunea cã criteriile alternative prevãzute la 2.5.2 din Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare pot fi utilizate pentru nave cu destinaţie specialã care au construcţie şi caracteristici similare. Stabilitatea intactã a navelor cu destinaţie specialã cu lungimea mai mare sau egalã cu 100 m trebuie sã fie consideratã satisfãcãtoare de cãtre Administraţie.
2.2. Compartimentarea şi stabilitatea în caz de avarie a navelor cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de cel mult 200 de persoane trebuie sã fie adecvate pentru a respecta standardul de supravieţuire specificat la pct. 2.5, dupã suferirea avariei ipotetice de bordaj la dimensiunea prevãzutã la pct. 2.3, în locuri situate pe lungimea navei, aşa cum se specificã la pct. 2.2.1 şi 2.2.2, pentru orice situaţie de încãrcare. Aceste cerinţe trebuie sã determine pescajul de exploatare pentru oricare situaţie realã de încãrcare, cu condiţia ca pescajul sã nu fie în nici un caz mai mare decât cel corespunzãtor bordului liber minim calculat în conformitate cu Convenţia internaţionalã asupra liniilor de încãrcare în vigoare.
2.2.1. La o navã cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de cel mult 50 de persoane trebuie sã se presupunã cã avaria se produce oriunde pe lungimea sa între pereţii transversali etanşi, aflaţi la o distanţã unul faţã de altul nu mai micã decât extinderea longitudinalã a avariei de bordaj specificatã la pct. 2.3.1, cu excepţia avariei din încãperea de maşini. O navã cu destinaţie specialã care are o lungime de cel mult 50 m şi care transportã un personal de specialitate de cel mult 50 de persoane poate fi scutitã de cerinţele de compartimentare prevãzute în acest cod, cu condiţia sã corespundã cerinţelor de siguranţã pe care Administraţia le considerã corespunzãtoare pentru zona de exploatare.
2.2.2. La o navã cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de peste 50 de persoane, dar pânã la 200 de persoane, trebuie sã se presupunã cã avaria se produce oriunde pe lungimea sa între pereţii transversali etanşi, aflaţi la o distanţã unul faţã de altul nu mai micã decât extinderea longitudinalã a avariei de bordaj specificatã la pct. 2.3.1. La orice navã cu destinaţie specialã cu o lungime mai mare sau egalã cu 100 m avaria presupusã la extremitatea prova trebuie sã includã avaria peretelui de coliziune.
2.2.3. O navã cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate mai mare de 200 de persoane trebuie sã respecte cerinţele de compartimentare şi de stabilitate de avarie pentru o navã de pasageri care transportã acest numãr de pasageri.
2.3. Conform prevederilor acestei secţiuni, extinderea avariei trebuie sã fie consideratã dupã cum urmeazã:
2.3.1. Extinderea longitudinalã: 1/3 L^(2/3) sau 14,5 m, care dintre aceste valori este mai micã.
2.3.2. Extinderea transversalã: B/5 sau 11,5 m, care dintre aceste valori este mai micã (mãsuratã de la suprafaţa interioarã a învelişului exterior perpendicular pe planul diametral al navei) la nivelul liniei de încãrcare de varã.
2.3.3. Extinderea pe verticalã: de la linia teoreticã a învelişului fundului în plan diametral în sus nelimitat.
2.3.4. Dacã o avarie cu o extindere mai micã decât cea specificatã la pct. 2.3.1, 2.3.2 şi/sau 2.3.3 are drept rezultat o situaţie mai severã, aceastã avarie trebuie luatã în considerare.
2.3.5. Dacã tubulaturile, conductele, puţurile sau tunelurile sunt situate în cadrul extinderii ipotetice a avariei, mãsurile trebuie sã fie astfel încât inundarea progresivã sã nu se poatã extinde prin acestea la alte compartimente decât la cele considerate a fi inundate pentru fiecare caz de avarie.
2.4. Cerinţele prevãzute la pct. 2.2 trebuie sã fie confirmate prin calcule care ţin seama de caracteristicile de construcţie ale navei, de amenajarea generalã, de configuraţia şi conţinutul compartimentelor avariate, de distribuţia mãrfii uscate, de repartiţia, greutatea specificã şi de efectul suprafeţei libere al lichidelor şi trebuie sã se bazeze pe urmãtoarele prevederi:
2.4.1. Permeabilitatea spaţiilor considerate a fi avariate trebuie sã fie dupã cum urmeazã:


───────────────────────────────────────────────────────────────────
Spaţii Permeabilitãţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────
corespunzãtoare mãrfii prin calcul,
dar nu mai puţin de 0,60
corespunzãtoare proviziilor 0,60
pentru locuit 0,95
pentru maşini 0,85
goale 0,95
───────────────────────────────────────────────────────────────────2.4.2. În cazul în care un tanc este strãpuns ca urmare a unei avarii ipotetice, trebuie sã se considere cã orice lichid aflat în acesta este complet pierdut şi înlocuit cu apã sãratã pânã la nivelul planului final de echilibru.
2.5. Se poate considera cã nava a realizat standardul de supravieţuire cerut, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
2.5.1. Linia de plutire de avarie înaintea egalizãrii şi/sau în cadrul acestui proces trebuie sã fie sub marginea inferioarã a oricãrei deschideri prin care poate avea loc inundarea progresivã. Aceste deschideri includ tubulaturile, ventilaţiile şi deschiderile care sunt închise cu ajutorul uşilor etanşe sau capacelor de magazie, dar se pot exclude acele deschideri închise prin capace etanşe ale gurilor de vizitã şi prin hublouri îngropate, capace mici etanşe ale tancurilor de marfã care asigurã punţii o înaltã integritate, uşile etanşe glisante cu acţionare de la distanţã şi hublourile de tip fãrã deschidere.
2.5.2. Unghiul de înclinare datoritã inundãrii asimetrice nu trebuie sã depãşeascã 20° înaintea egalizãrii şi dupã egalizare nu trebuie sã depãşeascã:
7° - în cazul inundãrii dintre pereţii etanşi transversali adiacenţi, aşa cum se cere la pct. 2.2.1 şi 2.2.2;
12° - în cazul inundãrii care implicã peretele de coliziune, aşa cum se cere la pct. 2.2.2. În cazuri speciale Administraţia poate permite o înclinare suplimentarã datoritã momentului asimetric, dar în nici un caz unghiul de înclinare final nu trebuie sã depãşeascã 15°.
2.5.3. Înãlţimea metacentricã iniţialã a navei în stadiul final de inundare pentru poziţia de echilibru static, în cazul inundãrii simetrice, şi pentru poziţia neînclinatã, în cazul inundãrii asimetrice, aşa cum s-a calculat prin metoda deplasamentului constant, nu trebuie sã fie mai micã de 0,05 m înaintea luãrii mãsurilor corespunzãtoare pentru mãrirea înãlţimii metacentrice.
2.5.4. Curba braţului de redresare în stadiul final de inundare trebuie sã aibã un domeniu minim de 20° dupã poziţia de echilibru asociat cu un braţ de redresare maxim de cel puţin 100 mm în cadrul acestui domeniu. Deschiderile neprotejate nu trebuie imersate în cadrul acestui domeniu de stabilitate rezidualã, cu excepţia cazului în care spaţiul respectiv este inclus în calculele de stabilitate în caz de avarie, ca spaţiu inundabil. În cadrul acestui domeniu se poate permite imersarea tuturor deschiderilor menţionate la pct. 2.5.1 şi a altor deschideri care pot fi închise etanş.
2.5.5. Administraţia trebuie sã fie satisfãcutã cã stabilitatea şi asieta în caz de avarie sunt suficiente în timpul stadiilor intermediare de inundare.
2.6. Nava trebuie proiectatã cu amenajãri eficiente, astfel încât la o inundare asimetricã sã se menţinã o stare de înclinare minimã. Mijloacele adoptate pentru îndreptarea navei trebuie sã fie cu autoacţionare, unde se poate, dar în orice caz, dacã sunt prevãzute comenzi pentru echipamentul de inundare transversalã, ele trebuie sã fie operabile de deasupra punţii pereţilor etanşi. Aceste echipamente şi comenzi trebuie sã fie acceptabile pentru Administraţie.
2.7. Cerinţele regulilor 9-20 şi 22-25 din partea B a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, trebuie sã fie respectate dupã cum urmeazã:
a) regulile 9, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, de cãtre toate navele cu destinaţie specialã, dupã caz;
b) regula 10, de cãtre navele cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de peste 50 de persoane;
c) regula 11, de cãtre navele cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de cel mult 50 de persoane;
d) regulile 17 şi 20, de cãtre navele cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate mai mare de 200 de persoane;
e) regula 15, de cãtre toate navele cu destinaţie specialã, cu excepţia navelor cu destinaţie specialã care au o lungime de cel mult 50 m, când scutirile pot fi acordate de cãtre Administraţie;
f) regulile 13 şi 16 nu sunt aplicabile.
2.8. Instalaţii de santinã
2.8.1. O navã care transportã un personal de specialitate de cel mult 50 de persoane trebuie sã respecte cerinţele regulii 21.1 şi 21.3 din partea B a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, precum şi urmãtoarele:
a) instalaţia de santinã cerutã la regula 21.1 trebuie sã poatã funcţiona dupã avaria de bordaj specificatã la pct. 2.3, în locurile de pe lungimea navei specificate la pct. 2.2.1. În acest scop trebuie sã fie prevãzute, de regulã, aspiraţii laterale, cu excepţia compartimentelor înguste de la extremitãţile navei, unde o singurã aspiraţie poate fi suficientã. În compartimentele de formã neobişnuitã pot fi cerute aspiraţii suplimentare. Amenajãrile trebuie fãcute astfel încât apa din compartimente sã se poatã scurge la tubulaturile de aspiraţie. Dacã pentru anumite compartimente Administraţia apreciazã cã prevederea drenajului poate fi inoportunã, se poate permite renunţarea la aceastã prevedere, cu condiţia sã nu fie afectatã capacitatea de supravieţuire a navei;
b) trebuie luate mãsuri pentru împiedicarea inundãrii oricãrui compartiment deservit de orice tubulaturã de aspiraţie de santinã, în cazul în care tubulatura din orice alt compartiment s-ar sparge sau s-ar deteriora la coliziune. În acest scop, dacã tubulatura trece prin orice zonã din cadrul extinderii transversale a avariei, aşa cum se specificã la pct. 2.3, în locurile de pe lungimea navei, aşa cum se prevede la pct. 2.2.1, trebuie sã fie montatã o valvulã cu reţinere pe tubulatura compartimentului care conţine sorbul;
c) casetele de distribuţie, robinetele şi valvulele instalaţiei de santinã trebuie sã fie dispuse astfel încât, în caz de inundare a unui compartiment, altul decât compartimentul de maşini, una dintre pompele de santinã sã poatã fi funcţionalã pentru orice compartiment; suplimentar, avarierea unei pompe sau a unei tubulaturi situate în afara compartimentului de maşini şi conectate la tubulatura principalã de santinã din exteriorul zonei de extindere transversalã a avariei, aşa cum se specificã la pct. 2.3, şi în locurile de pe lungimea navei, aşa cum se specificã la pct. 2.2.1, nu trebuie sã scoatã din funcţiune instalaţia de santinã. Valvulele pentru comanda aspiraţiei santinei din alte compartimente decât compartimentele de maşini trebuie sã poatã fi acţionate din interiorul compartimentului de maşini sau de deasupra punţii pereţilor etanşi.
2.8.2. O navã cu destinaţie specialã care are o lungime de cel mult 50 m şi care transportã un personal de specialitate de cel mult 50 de persoane poate fi scutitã de la aplicarea prevederilor pct. 2.8.1, cu condiţia sã corespundã cerinţelor de siguranţã pe care Administraţia le considerã corespunzãtoare zonei de exploatare.
2.8.3. O navã care transportã un personal de specialitate de peste 50 de persoane trebuie sã respecte cerinţele regulilor 21.1 şi 21.2 din partea B a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.

CAP. 3
Instalaţii de maşini

3.1. Trebuie respectate cerinţele regulilor 26-28 şi 30-39 din partea C a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.
3.2. Instalaţia de guvernare
Toate instalaţiile trebuie sã corespundã regulii 29 din partea C a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, cu excepţia instalaţiilor de la navele cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de cel mult 200 de persoane, care, dupã caz, trebuie sã corespundã regulii 29.6.1.2, şi cu excepţia instalaţiilor de la navele cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate mai mare de 200 de persoane, care, dupã caz, trebuie sã respecte regula 29.6.1.1.

CAP. 4
Instalaţii electrice

4.1. Trebuie respectate cerinţele regulilor 40, 41 şi 44 din partea D a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.
4.2. Sursa de energie în caz de avarie
4.2.1. Instalaţiile navelor cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de cel mult 50 de persoane trebuie sã corespundã regulii 43 din partea D a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, şi, suplimentar, navele cu destinaţie specialã cu o lungime mai mare de 50 m trebuie sã respecte cerinţele regulii 42.2.6.1. din aceastã parte.
4.2.2. Instalaţiile navelor cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de peste 50 de persoane trebuie sã corespundã regulii 42 din partea D a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.
4.3. Mãsuri de precauţie împotriva electrocutãrii, incendiului şi altor pericole de naturã electricã
4.3.1. Toate instalaţiile trebuie sã corespundã regulilor 45.1-45.10 inclusiv din partea D a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.
4.3.2. Instalaţiile de pe navele cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de peste 50 de persoane trebuie sã corespundã regulii 45.11 din partea D a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.

CAP. 5
Încãperi de maşini periodic nesupravegheate

5.1. Trebuie respectate cerinţele regulilor 46-53 din partea E a cap. II-1 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.
5.2. Nave cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate mai mare de 200 de persoane
Navele cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate mai mare de 200 de persoane trebuie analizate în mod special de cãtre Administraţie în ceea ce priveşte supravegherea sau nesupravegherea periodicã a încãperilor de maşini şi dacã este necesarã prevederea unor cerinţe suplimentare faţã de cele menţionate în acest capitol, în scopul realizãrii unei siguranţe echivalente celei din încãperile de maşini supravegheate în mod normal.

CAP. 6
Protecţia contra incendiului

6.1. Pentru navele care transportã un personal de specialitate mai mare de 200 de persoane trebuie aplicate cerinţele cap. II-2 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, pentru navele de pasageri care transportã mai mult de 30 de pasageri.
6.2. Pentru navele care transportã un personal de specialitate mai mare de 50 de persoane, dar pânã la 200 de persoane, trebuie aplicate cerinţele cap. II-2 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, pentru navele de pasageri care transportã cel mult 36 de pasageri.
6.3. Pentru navele care transportã un personal de specialitate de cel mult 50 de persoane, trebuie aplicate cerinţele cap. II-2 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, pentru nave de marfã.

CAP. 7
Depozitarea explozibilului

7.1. Materialele explozive asociate navei cu destinaţie specialã trebuie depozitate în una dintre urmãtoarele categorii de magazii:
a) magazii integrate - compartimente ce constituie parte integrantã din navã;
b) magazii independente - care nu sunt compartimente integrate, sunt mobile şi au o capacitate mai mare sau egalã cu 3 mc;
c) chesoane pentru pãstrarea materialelor explozive - compartimente ce nu constituie parte integrantã din navã, sunt mobile şi au capacitatea mai micã de 3 mc.
7.2. Urmãtoarele prevederi minime trebuie aplicate ţinând seama de faptul cã prevederi suplimentare pot fi cerute de cãtre Administraţie în funcţie de tipul materialelor explozive.
7.3. Magaziile integrate nu trebuie sã fie amplasate în imediata vecinãtate a încãperilor de locuit şi niciodatã sub acestea şi nici în imediata vecinãtate a posturilor de comandã.
7.4. Magaziile integrate nu trebuie amplasate adiacent unui compartiment de cãldãri, unui compartiment de maşini, unei bucãtãrii sau altei încãperi care reprezintã un pericol de incendiu. Dacã este necesar sã se construiascã magazia în vecinãtatea acestor zone, trebuie sã fie prevãzut un coferdam de cel puţin 0,6 m, care separã cele douã spaţii. Acest coferdam trebuie prevãzut cu ventilaţie şi nu trebuie sã fie utilizat pentru depozitare. Unul dintre pereţii care formeazã coferdamul trebuie sã fie de construcţie tip A-15, în afarã de cazul când este adiacent compartimentului de maşini de categoria A, caz în care peretele va fi de tip A-30.
7.5. Este de preferat ca accesul la magaziile integrate sã se facã de pe puntea deschisã, dar în nici un caz sã nu se facã prin încãperile menţionate la pct. 7.3 şi 7.4.
7.6. Magaziile independente şi chesoanele trebuie sã fie amplasate pe o punte expusã într-un loc protejat de acţiunea directã a mãrii. Amplasarea trebuie sã asigure o protecţie suficientã împotriva aerului cald sau vaporilor periculoşi provenind din bucãtãrii, compartimentul pompelor etc. O atenţie deosebitã trebuie acordatã riscului posibil de explozie ca urmare a expunerii anumitor substanţe explozive la emisiile radio.
7.7. Chesoanele pentru pãstrarea materialelor explozive trebuie sã fie amplasate pe puntea deschisã, cel puţin la 0,1 m deasupra acesteia şi la aceeaşi distanţã de orice ruf, în locuri de unde se poate arunca uşor conţinutul peste bord.
7.8. Magaziile integrate trebuie sã fie construcţii fixe etanşe la apã şi sã fie formate din pereţi permanenţi de tip A-15. Pot fi permişi pereţi de tip A-0, dacã încãperile adiacente magaziei nu conţin produse inflamabile.
7.9. Magaziile trebuie sã fie izolate cu materiale incombustibile dacã este necesar pentru prevenirea condensãrii vaporilor de apã.
7.10. Corpurile de iluminat care sunt instalate în magazii trebuie sã fie în execuţie antiex şi sã fie echipate cu globuri şi apãrãtori. Comanda instalaţiilor de iluminat trebuie sã se facã din exteriorul magaziei. Un indicator luminos trebuie sã fie prevãzut în locul de comutare pentru indicarea cã circuitele sunt alimentate. Alt echipament electric şi alte cabluri nu trebuie sã fie instalate în magazii sau sã treacã prin acestea, cu excepţia cablurilor electrice pozate în canale etanşe la apã.
7.11. Prin magazii pot trece tubulaturile de apã dulce sau apã de mare, ale instalaţiilor de santinã, precum şi tubulaturile instalaţiilor montate în magazii. Tubulaturile altor instalaţii pot trece prin magazia de explozivi numai dacã sunt pozate în canale etanşe la apã.
7.12. Magaziile trebuie sã fie prevãzute cu un dispozitiv prin care sã poatã fi închise în siguranţã în vederea evitãrii accesului persoanelor neautorizate.
7.13. Stelaje, stâlpi de sprijin, grilaje sau alte dispozitive trebuie sã fie instalate pentru asigurarea depozitãrii în siguranţã a explozibililor în containerele lor de transport aprobate dupã o minimã curãţenie.
7.14. Pardoselile magaziilor pentru materiale explozive se vor prevedea cu o acoperire permanentã, nederapantã, care nu produce scântei.
7.15. Magaziile independente trebuie sã fie cu construcţii din metal, etanşe la intemperii. Interiorul trebuie sã fie cãptuşit cu o izolaţie incombustibilã care sã asigure standardul A-15.
7.16. Terminalele electrice de la magaziile independente pentru conectarea la instalaţia electricã a navei trebuie sã fie etanşe la apã şi sã aibã o etichetã cu indicarea necesarului de energie al magaziei.
7.17. Pe magaziile independente se va prevedea o etichetã care sã indice greutatea lor şi greutatea maximã admisibilã a materialelor explozive.
7.18. Chesoanele trebuie sã fie de construcţie metalicã, etanşe la apã, cu grosimea pereţilor şi a capacului de cel puţin 3 mm. În cazul în care chesoanele sunt expuse în mod direct la razele soarelui, se vor prevedea parasolare.
7.19. Magaziile integrate trebuie sã fie prevãzute cu ventilaţie naturalã sau mecanicã, dotate cu ecrane contra flãcãrii, pentru a se menţine temperatura magaziei sub 38°C.
7.20. Magaziile independente trebuie sã fie prevãzute cu ventilaţie naturalã, dotate cu ecrane contra flãcãrii.
7.21. În magaziile integrate şi independente trebuie sã fie montatã o instalaţie de stingere a incendiului cu sprinklere cu un debit de 24 l/mp pe minut. Mijloace echivalente pot fi acceptate de cãtre Administraţie. Comenzile trebuie sã fie inscripţionate vizibil conform funcţiei lor.
7.22. Magaziile integrate şi magaziile independente se vor inscripţiona în mod clar cu urmãtorul conţinut:
a) "Compartimentul este o magazie de explozibili";
b) "Luminile aprinse şi flacãra trebuie ţinute departe";
c) "Uşa magaziei de explozivi trebuie ţinutã închisã";
d) "Chibriturile şi brichetele trebuie sã fie înlãturate înaintea intrãrii";
e) "A nu se ridica împreunã cu conţinutul (în cazul magaziilor independente)".
7.23. Chesoanele se vor inscripţiona în mod clar cu urmãtorul conţinut:
a) "Containerul este un cheson pentru pãstrarea materialelor explozive";
b) "Luminile aprinse şi flacãra trebuie ţinute departe";
c) "Chesonul va fi ţinut închis".
7.24. Elementele detonante trebuie sã fie pãstrate separat de alte materiale explozive.

CAP. 8
Mijloace de salvare

8.1. Cerinţele cap. III din Convenţia SOLAS 1974*) trebuie aplicate cu precizãrile date mai jos.
___________
*) Toate referirile din acest capitol la regulile din Convenţia SOLAS 1974 se referã la Rezoluţia MSC.6 (48), adoptatã la 17 iunie 1983.

8.2. O navã cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de peste 50 de persoane trebuie sã corespundã cerinţelor cap. III din Convenţia SOLAS 1974 pentru navele de pasageri angajate în voiaje internaţionale care nu sunt voiaje internaţionale scurte.
8.3. O navã cu destinaţie specialã care transportã un personal de specialitate de cel mult 50 de persoane trebuie sã corespundã cerinţelor cap. III din Convenţia SOLAS 1974 pentru navele de marfã, altele decât navecisternã. Totuşi aceste nave pot fi dotate cu mijloace de salvare în conformitate cu pct. 8.2, dacã ele corespund cerinţelor de compartimentare pentru navele care transportã un personal de specialitate de peste 50 de persoane.
8.4. Regulile 2, 18.3.3, 20.1.2, 20.1.3, 26.1.6, 26.1.7, 38.6, 44 şi 45 din cap. III din Convenţia SOLAS 1974 nu se aplicã navelor cu destinaţie specialã.
8.5. Dacã în cap. III din Convenţia SOLAS 1974 se utilizeazã termenul pasager, acesta trebuie sã însemne personal de specialitate în sensul acestui cod.

CAP. 9
Radiocomunicaţii

9.1. Fãrã a contraveni dreptului Administraţiei de a impune cerinţe mai severe decât cele specificate în prezentul cod, navele cu destinaţie specialã trebuie sã corespundã prevederilor pentru navele de marfã din cap. IV din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.
9.2. Navele cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 1600, care opereazã într-o zonã consideratã de cãtre Administraţie a fi acoperitã în mod corespunzãtor de facilitãţi radiotelefonice, pot fi exceptate de cãtre Administraţie de la conformitatea cu regula 3 din cap. IV din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, cu condiţia ca nava sã corespundã regulii 4 din cap. IV.

CAP. 10
Siguranţa navigaţiei

Navele cu destinaţie specialã trebuie sã corespundã prevederilor cap. V din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.

APENDICE


────────

Formular de certificat de siguranţã pentru nave cu destinaţie specialã

CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ
pentru nave cu destinaţie specialã

(sigiliul oficial) (ţara)

Eliberat în virtutea prevederilor Codului de siguranţã pentru nave cu
destinaţie specialã (Codul) şi din împuternicirea Guvernului
.....................................................................
(numele complet al ţãrii)
de cãtre ............................................................
(numele complet al persoanei competente sau organizaţiei,
conform prevederilor Codului)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul maxim al
Numele Numãrul sau Portul de Tonajul personalului de specialitate
navei literele înmatriculare brut (inclusiv pasagerii
distinctive care vor fi
transportaţi)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Destinaţia specialã a navei ...........................................
Data construcţiei .....................................................Se certificã prin prezentul certificat cã:
1. Nava a fost inspectatã în conformitate cu cerinţele pct. 1.6 din Cod.
2. În urma inspecţiei s-a constatat cã:
2.1. starea tehnicã a corpului, maşinilor şi echipamentului a fost satisfãcãtoare din toate punctele de vedere şi cã nava respectã prevederile cap. 2, 3, 4 şi 5 din Cod;
2.2. mijloacele de salvare sunt prevãzute pentru un numãr total de .......... persoane şi nu mai mult. Bãrcile de salvare şi plutele de salvare au fost echipate în conformitate cu prevederile Codului;
2.3. nava a fost dotatã cu aparat de lansare a bandulei şi cu aparate radio portabile folosite pentru ambarcaţiunile de salvare în conformitate cu prevederile Codului;
2.4. nava respectã prevederile Codului cu privire la mijloacele de detectare a incendiului, mijloacele de stingere a incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor;
2.5. nava respectã cerinţele Codului în ceea ce priveşte echipamentul de navigaţie de la bordul navei, scãrile de pilot şi instalaţiile mecanice de ridicare a piloţilor, precum şi publicaţiile maritime;
2.6. nava a fost dotatã cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazurile de pericol, în conformitate cu prevederile Codului şi ale Regulamentului internaţional pentru prevenirea coliziunilor pe mare, în vigoare;
2.7. nava respectã prevederile Codului în ceea ce priveşte radiotelegrafia/radiotelefonia*);
___________
*) Se eliminã, dupã caz.

2.8. funcţionarea instalaţiei radiotelegrafice pentru bãrcile de salvare cu motor şi/sau aparatele radio portabile pentru ambarcaţiunile de salvare, dacã este cazul, respectã prevederile Codului;
2.9. din toate celelalte puncte de vedere nava corespunde prevederilor pertinente ale Codului.
3. Nava, conform prevederilor pct. 1.4/1.7.4*) din Cod, este exceptatã de la prevederile ................... din Cod.
___________
*) Se eliminã, dupã caz.

4. Navei i s-au dat/nu i s-au dat certificatele eliberate conform Convenţiei SOLAS din 1974, aşa cum a fost amendatã prin Protocolul la SOLAS din 1978.

Prezentul certificat este valabil pânã la ........, sub rezerva efectuãrii inspecţiilor anuale şi periodice în conformitate cu ......... din Cod.Eliberat ...............................................
(locul de eliberare a certificatului)

........................................
(data eliberãrii)

(semnãtura persoanei oficiale
autorizate sã elibereze certificatul)

(sigiliul sau ştampila autoritãţii care a eliberat certificatul,
dupã caz)Atestarea inspecţiilor anuale efectuate la corp, maşini şi echipamentele menţionate în secţiunea 2.1 din acest certificat

Se certificã prin prezentul certificat cã nava a fost inspectatã în conformitate cu pct. 1.6 din Cod şi s-a constatat cã ea corespunde prevederilor relevante din Cod.Inspecţia anualã Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)Atestarea inspecţiilor anuale şi periodice efectuate la mijloacele de salvare şi alte echipamente menţionate în secţiunile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 şi 2.9 din acest certificat

Se certificã prin prezentul certificat cã nava a fost inspectatã în conformitate cu pct. 1.6 din Cod şi s-a constatat cã ea corespunde prevederilor relevante din Cod.
Inspecţia anualã Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã/periodica*) Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã/periodic*) Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)
________
*) Se eliminã, dupã caz.Atestarea inspecţiilor periodice efectuate la instalaţiile radio menţionate în secţiunea 2.7 din acest certificat

Se certificã prin prezentul certificat cã nava a fost inspectatã în conformitate cu pct. 1.6 din Cod şi s-a constatat cã ea corespunde prevederilor relevante din Cod.Inspecţia periodica Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia periodica Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia periodica Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)Aviz pentru extinderea acestui certificat


──────────────────────────────────────────

Nava corespunde prevederilor relevante din Cod şi, în conformitate cu pct. 1.7.3, acest certificat trebuie acceptat ca fiind valabil pânã la:

Semnat ..................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)
Locul ...................................................
Data ....................................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)


______________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016