Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL OSV din 23 noiembrie 1997  pentru efectuarea in siguranta a transportului marfurilor si persoanelor de catre navele de aprovizionare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL OSV din 23 noiembrie 1997 pentru efectuarea in siguranta a transportului marfurilor si persoanelor de catre navele de aprovizionare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 4 aprilie 2005

Cuprins

Introducere
1. Generalitãţi
2. Operaţiuni portuare
3. Transportul pe mare
4. Operaţiuni la instalaţia din larg


Apendice 1 Exemple şi tipuri de instalaţii din larg
Apendice 2 Codul culorilor pentru furtunurile utilizate la
transferul substanţelor în vrac
Apendice 3 Activitãţi de cooperare între operatori şi contractanţiINTRODUCERE

Scopul prezentului cod este de a asigura atât operatorului, cât şi contractantului un standard internaţional pentru evitarea sau reducerea la minimum a pericolelor la care sunt expuse navele de aprovizionare, în timpul operaţiunilor lor zilnice de transport de mãrfuri şi persoane la instalaţiile din larg, de la acestea sau între aceste instalaţii. Nu se intenţioneazã direcţionarea problemelor contractuale sau a implicaţiilor financiare care apar în relaţia operator/contractant.
Acest standard trebuie avut în vedere atunci când se pune în practicã Sistemul de management al siguranţei (SMS) în sensul paragrafului 1.4 din Codul internaţional de management al siguranţei (Codul ISM) al IMO (Organizaţiei Maritime Internaţionale).

1. Generalitãţi
1.1. Definiţii
1.1.1. Contractant înseamnã organizaţia care are responsabilitatea pentru exploatarea navei, astfel cum s-a menţionat la paragraful 1.1.2 din Codul internaţional de management al siguranţei (Codul ISM).
1.1.2. Operator*) înseamnã partea care contracteazã o navã de aprovizionare.
----------
*) Un armator/contractant al unitãţii mobile din larg (MOU) este operator în cazurile în care el contracteazã o navã de aprovizionare în larg.

1.1.3. Navã de aprovizionare (OSV) înseamnã o navã care este utilizatã pentru transportul de rezerve, materiale, echipamente sau personal la instalaţiile din larg, de la acestea sau între acestea.
1.1.4. Managerul instalaţiei din larg (OIM) înseamnã persoana responsabilã pentru toate activitãţile de pe instalaţia din larg.
1.1.5. Instalaţia din larg înseamnã o structurã care este, va fi sau a fost utilizatã în timp ce se afla fixatã ori staţiona în apã sau într-o zonã de acţiune a mareei ori pe alt pãmânt acoperit intermitent cu apã (vezi apendicele 1 la prezentul cod).
1.1.6. Coordonator de logisticã înseamnã o persoanã sau persoanele cu baza la uscat sau în larg, care sunt desemnate în mod explicit de cãtre operator ca persoane de contact şi responsabile pentru:
a) pregãtirea corespunzãtoare a mãrfii pentru transportul în larg;
b) planurile de încãrcare/descãrcare/reîncãrcare;
c) programele de navigaţie;
d) evenimente neprevãzute; şi
e) alte probleme impuse de situaţie, inclusiv problemele legate de mãrfurile periculoase.
1.1.7. Manipulator de marfã înseamnã un membru din cadrul personalului OSV sau al instalaţiei din larg care manipuleazã marfa de la bordul OSV la instalaţia din larg.
1.2. Informaţii şi documentaţie
1.2.1. OSV trebuie sã li se furnizeze toate informaţiile utile pentru efectuarea voiajului/voiajelor prevãzut/prevãzute.
Pentru determinarea pertinenţei informaţiilor furnizate trebuie sã se facã distincţie între:
a) navele navlosite pentru o perioadã specificatã sau pentru voiajuri succesive; şi
b) navele navlosite pentru un voiaj sau o perioadã scurtã de timp.
1.2.2. Operatorul şi contractantul trebuie sã aibã documente care conţin proceduri şi instrucţiuni utilizate de preferat pentru descrierea şi implementarea Sistemului de management al siguranţei (SMS), care privesc punctele corespunzãtoare din tabelul 1 şi tabelul 2 de mai jos:


Tabelul 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operator şi contractant
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proceduri detaliate de comunicare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proceduri cu privire la raportarea accidentelor şi neconformitãţilor şi
mãsurile ce se impun
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul de navigaţie al navei, ţinând seama de evaluarea condiţiilor
meteorologice şi stãrilor mãrii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instrucţiuni cu privire la rutã/modificarea rutei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proceduri de sosire/plecare a navei - la baza de la ţãrm
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proceduri de sosire/plecare a navei - la instalaţia din larg
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proceduri detaliate de încãrcare/descãrcare/reîncãrcare, cu listã de control,
inclusiv procedurile referitoare la mãrfurile
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
periculoase, manevrãri de sarcini grele şi sarcini neuzuale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Responsabilitãţi şi autoritãţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proceduri de urgenţã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operaţiuni speciale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operaţiuni critice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tabelul 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operator Contractant
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Materiale provenite de la baza de la Sosirea navei în "zona de siguranţã"
ţãrm destinate a fi transportate la instalaţia din larg
în larg
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proceduri de ancorare şi legare la Procedurã privind marfa
instalaţia din larg
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operaţiuni privind transportul pe mare Procedurã privind marfa în vrac
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Manipularea mãrfii Verificarea dupã lista de control
pentru amararea în siguranţã a mãrfii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Echipament pentru manipularea mãrfii Transportul pasagerilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bene de la instalaţia din larg Lista de verificare cu privire la
(pentru reziduuri), lãzi cu scule starea de navigabilitate şi starea de
transport a mãrfii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tancuri portabile Verificarea condiţiilor de stabilitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Planul general al instalaţiei din
larg şi planuri care prezintã
importanţã pentru navã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Condiţii meteorologice/exploatare
în regiune
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Control maritim la ţãrm/în larg
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Informaţii actualizate din teren
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.2.3. Suplimentar faţã de cele menţionate la pct. 1.2.2 se recomandã sã se ţinã seama de toate activitãţile de cooperare, astfel cum sunt cele menţionate în apendicele 3 la prezentul cod.
1.3. Comunicare
Trebuie sã existe o comunicare eficace între toate persoanele responsabile implicate în toate operaţiunile navelor de aprovizionare. În cazul în care sunt utilizate comunicaţiile radio, pe toatã durata unei operaţiuni trebuie sã fie alocate canale dedicate.
1.4. Manipularea mãrfii şi stabilitatea
1.4.1. Generalitãţi
1.4.1.1. Atât pe timpul transportului pe mare, cât şi pe durata efectuãrii operaţiunilor la instalaţia din larg, navele de aprovizionare cu pupa expusã, în anumite condiţii (de exemplu, condiţii grele meteorologice şi starea mãrii proastã, încãrcãturã mare), au dificultãţi la pãtrunderea apei pe puntea de marfã expusã. Aceasta poate conduce la situaţii periculoase, în special dacã mãrfurile stivuite pe puntea expusã a navei au tendinţa de plutire şi/sau prezintã coeficienţi mici de frecare. Se recomandã ca aceste nave sã fie prevãzute cu instrucţiuni pentru a face faţã acestor pericole.
1.4.1.2. Numãrul manipulatorilor de marfã trebuie sã fie suficient pentru ca operaţiunile legate de marfã sã poatã fi efectuate în deplinã siguranţã şi într-un mod eficient.
1.4.1.3. Echipajul navelor de aprovizionare trebuie sã fie instruit în mod corespunzãtor.
1.4.1.4. Pe durata operaţiunilor de manipulare a mãrfii pe punte trebuie sã fie evitate alte activitãţi pe puntea de marfã a navei.
1.4.1.5. "Adãposturile de siguranţã" şi cãile de evacuare pentru personalul de pe puntea de marfã trebuie sã fie marcate în mod corespunzãtor şi menţinute degajate permanent. O barierã de protecţie, instalatã de-a lungul fiecãrei laturi a punţii, poate fi una dintre metodele de realizare a adãpostului de siguranţã.
1.4.2. Planificarea prealabilã
1.4.2.1. Trebuie stabilit un plan de drum şi un program de navigaţie de care se va ţine seama la stabilirea planului de încãrcare. Dupã plecarea navei, planul de drum nu poate fi modificat decât de coordonatorul de logisticã responsabil, în cooperare cu comandantul. Deci, este indispensabil ca legãtura între OIM şi comandant sã fie stabilitã, de preferinţã prin coordonatorul de logisticã, înainte de descãrcarea sau reîncãrcarea mãrfii.
1.4.2.2. Comandantul trebuie sã fie informat cu privire la întârzierile preconizate ale operaţiunilor. Vor fi evitate perioadele excesive de staţionare în vecinãtatea instalaţiilor din larg.
1.4.3. Marfa
1.4.3.1. Comandantul trebuie sã asigure coordonarea tuturor pãrţilor implicate în încãrcarea sau descãrcarea mãrfurilor ori persoanelor înaintea începerii operaţiunilor de transfer, pentru a se asigura cã toţi cei implicaţi îşi cunosc responsabilitãţile şi ajung la un acord cu privire la echipamentul, comunicaţiile şi procedurile de siguranţã ce vor fi utilizate.
1.4.3.2. Înaintea încãrcãrii, comandantului trebuie sã i se asigure informaţii detaliate cu privire la mãrfurile periculoase, mãrfurile nestandardizate şi mãrfurile care sunt greu sau dificil de stivuit, fixat în siguranţã ori descãrcat.
1.4.3.3. Comandantul nu trebuie sã accepte încãrcarea unei mãrfi care nu este sigurã din punct de vedere al manipulãrii, care nu este ambalatã sau inscripţionatã în mod corespunzãtor ori nu are documente corespunzãtoare. Responsabilitatea pentru asigurarea cã mãrfurile sunt pregãtite în mod corespunzãtor pentru transportul la bordul navelor de aprovizionare îi revine operatorului, navlositorului şi/sau proprietarului produselor respective.
1.4.3.4. Toate operaţiunile privind încãrcarea mãrfii trebuie sã fie supravegheate de ofiţerul responsabil.
1.4.3.5. Operatorii trebuie sã se asigure cã este containerizatã o cantitate de marfã atât cât pot permite stivuirea şi fixarea în siguranţã pe punte. Dacã se utilizeazã containere de dimensiuni diferite, atunci când se planificã arimarea, trebuie avut în vedere ca fixarea lor sã se facã în siguranţã. În ceea ce priveşte prevederile referitoare la construcţia containerelor, trebuie sã se ţinã seama de Instrucţiunile pentru aprobarea containerelor manipulate în mãri deschise (Circulara MSC.613).
1.4.4. Arimarea şi fixarea în siguranţã a mãrfii
1.4.4.1. Comandantul trebuie sã se asigure cã la bordul navei sunt tipuri şi cantitãţi suficiente de materiale pentru arimare şi fixare în siguranţã, pentru exploatarea în siguranţã a navei. Materialele pentru arimare şi fixare în siguranţã trebuie:
a) sã corespundã utilizãrii prevãzute;
b) sã aibã o rezistenţã adecvatã;
c) sã fie uşor de utilizat;
d) sã fie bine întreţinute; şi
e) sã fie inspectate periodic
şi sã fie ţinutã o evidenţã a inspecţiilor.
1.4.5. Marfa în vrac*)
------------
*) Pentru substanţele lichide periculoase şi toxice în vrac se va vedea Rezoluţia IMO A.673(16) "Instrucţiuni pentru transportul şi manipularea cantitãţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi toxice în vrac de la bordul navelor de aprovizionare".

1.4.5.1. Furtunurile utilizate la transferul substanţelor în vrac sã fie colorate codificat la extremitãţi pentru a permite identificarea produselor pentru care se va utiliza furtunul. În apendicele 2 la prezentul cod este recomandat un cod al culorilor.
1.4.5.2. Înainte de începerea operaţiunilor de transfer al mãrfii în vrac trebuie sã se stabileascã urmãtoarele:
a) procedurile de pornire şi oprire;
b) cantitãţile şi categoriile de produs ce vor fi transferate;
c) debitul şi presiunea de pompare permise; şi
d) procedeele de oprire în caz de urgenţã.
1.4.5.3. Pe durata transferului mãrfii în vrac, un membru responsabil al echipajului navei trebuie sã fie prezent pentru supravegherea, dirijarea şi controlul operaţiunii de transfer.
1.4.6. Stabilitatea
Trebuie sã se ţinã seama de Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare [Rezoluţia IMO A.469(XII), astfel cum a fost amendatã].
1.4.7. Echipamentul de protecţie individual
1.4.7.1. Fiecare membru al echipajului şi/sau manipulator de marfã trebuie ca pe durata operãrii mãrfii sã aibã un echipament de protecţie individual (PPE) de o culoare foarte vizibilã, corespunzãtor zonei geografice de exploatare şi activitãţii desfãşurate. Trebuie sã fie disponibil echipament de rezervã suficient.
1.4.7.2. Membrii echipajului şi/sau manipulatorii de marfã care lucreazã pe punte trebuie sã poarte mijloace de flotabilitate şi un echipament de protecţie individual (PPE) corespunzãtor pentru protejarea capului, picioarelor şi mâinilor.
1.4.7.3. Exemple de echipamente de protecţie individuale (PPE) care pot fi cerute sunt:
a) veste de salvare de lucru;
b) costume de lucru antiexpunere (pentru operaţiuni în zone extrem de grele); şi
c) caschete, cizme şi ochelari de protecţie.
2. Operaţiuni portuare
2.1. Comunicaţii
2.1.1. Înainte de plecarea navei de aprovizionare, coordonatorul de logisticã trebuie sã comunice informaţiile cu privire la programul de navigaţie, declaraţia privind marfa şi alte elemente relevante cãtre operator şi contractant (de exemplu, OIM şi comandant).
2.1.2. Înainte de sosirea într-un port a unei OSV, comandantul trebuie sã comunice portului informaţii cu privire la ora estimatã de sosire a navei (ETA), cerinţe referitoare la marfã şi orice alte condiţii speciale în care se aflã OSV.
2.2. Marfa
2.2.1. Operatorul trebuie sã se asigure cã mãrfurile din containere sunt corespunzãtor stivuite şi fixate în siguranţã pentru transportul pe mare. Comandantul este autorizat sã efectueze inspecţii prin sondaj. Dacã la inspectarea vreunui container comandantul constatã cã dispozitivele prevãzute pentru arimare, legare sau fixare în siguranţã sunt necorespunzãtoare, cã mãrfurile periculoase sunt necorespunzãtor marcate şi etichetate sau dacã are îndoieli în ceea ce priveşte gradul de siguranţã al containerului, el trebuie sã refuze acel container pentru transportul pe mare.
2.2.2. Trebuie sã se facã referire la Codul de reguli practice pentru arimarea şi amararea în siguranţã a mãrfii [Codul CSS - Rezoluţia IMO A.714(17)] şi Instrucţiunile IMO/ILO/UN/ECE pentru ambalarea mãrfurilor în unitãţi de transport (CTUs) (MSC/Circulara 787).
3. Transportul pe mare
3.1. Generalitãţi
3.1.1. Mãrfurile trebuie sã fie corespunzãtor stivuite, amarate şi arimate pe durata transportului pe mare. În mod regulat trebuie sã fie efectuate verificãri vizuale ale dispozitivelor de amarare.
3.1.2. În mod normal, containerele închise nu trebuie deschise în timp ce nava se aflã pe mare, în afarã de cazul unei situaţii de urgenţã (de exemplu, incendiu sau scurgere). Trebuie luate toate mãsurile necesare pentru prevenirea rãnirii personalului.
3.2. Comunicare
Pe durata transportului pe mare, comandantul, OIM şi coordonatorul de logisticã trebuie sã se informeze reciproc asupra modificãrilor intervenite în program şi asupra condiţiilor relevante de transport.
4. Operaţiuni la instalaţia din larg
4.1. Generalitãţi
4.1.1. Înaintea începerii operaţiunilor cu marfa, comandantul şi OIM trebuie sã confirme planul de încãrcare/descãrcare.
4.1.2. Orice situaţie care limiteazã operaţiunile cu marfa între OSV şi instalaţia din larg (de exemplu, vizibilitatea pe punte din cabina de comandã a macaralei, iluminare slabã sau evacuãri peste bord de la instalaţie) trebuie sã fie imediat communicatã între comandant şi OIM.
4.1.3. OIM trebuie sã se asigure cã un sapan (coţadã) cu lungime suficientã este ataşat între blocul de macara (palan) şi cârlig pentru a reduce la minimum pericolul pe care îl prezintã blocul asupra manipulatorilor de marfã şi navei. Blocul de macara trebuie sã fie marcat astfel încât sã fie vizibil în toate situaţiile de operare.
4.2. Cerinţe privind amararea navei
4.2.1. Ţinând seama de factorii menţionaţi în continuare, comandantul decide dacã nava trebuie sã fie amaratã şi în ce mod şi confirmã aceastã decizie managerului instalaţiei din larg (OIM):
a) vânt, mare şi hulã;
b) curent;
c) manevrabilitatea navei;
d) zona de amarare la instalaţia din larg şi specificaţii privind macaraua;
e) specificaţii cu privire la marfã (greutate, amplasare, felul mãrfii); şi
f) eficienţa ancorei/ancorelor pe fundul mãrii.
4.2.2. Decizia cu privire la nesiguranţa rãmânerii navei în stare de amarare sau în imediata apropiere a instalaţiei din larg poate fi luatã de cãtre comandant sau OIM.
4.2.3. Sunt permise şocurile la operarea mãrfurilor, când comandantul le considerã nepericuloase, în condiţiile existente.
4.3. Comunicarea
4.3.1. Înaintea sosirii la instalaţia din larg, comandantul trebuie sã obţinã permisiunea de la OIM de a intra în zona exclusivã a instalaţiei.
4.3.2. Pe durata desfãşurãrii operaţiunilor de transfer de marfã şi de personal la instalaţia din larg trebuie menţinutã comunicarea efectivã între ofiţerul responsabil, manipulatorii de marfã, operatorul de macara şi şeful de echipaj la punte al instalaţiei din larg.
4.3.3. Comandantul trebuie sã informeze OIM şi coordonatorul de logisticã asupra orei de plecare a navei şi asupra orei estimate de sosire la urmãtoarea destinaţie.
4.4. Informaţii şi documentaţie
Informaţii referitoare la marfã trebuie sã fie puse la dispoziţie pãrţilor destinatare înaintea începerii operaţiunilor cu marfa.
4.5. Transferul de personal
4.5.1. Dacã se efectueazã transferuri de personal, metodele normale sunt cele cu nacela pentru personal sau cu barca. Niciodatã nu trebuie compromisã siguranţa personalului şi trebuie sã fie asigurat cel mai ridicat nivel de control şi comunicare pentru totalitatea acestor operaţiuni.
4.5.2. Nici un transfer de personal nu trebuie sã aibã loc în locaţie dacã nu a fost obţinut acordul OIM şi dacã procedurile nu au fost agreate de cãtre toate pãrţile responsabile interesate, ţinându-se seama de condiţiile meteorologice reale şi de cele preconizate, de viteza vântului, starea mãrii şi de vizibilitate.
4.5.3. OIM trebuie sã asigure ca nacelele pentru personal şi toate echipamentele de legare aferente sã fie proiectate şi întreţinute astfel încât sã fie realizat un coeficient de siguranţã de 10:1. Nacelele trebuie sã fie inspectate zilnic şi înainte de utilizare.
4.5.4. OIM trebuie sã asigure ca numai macarale certificate şi operatori de macarale autorizaţi sã fie implicaţi în transferul de personal. Pe durata transferului trebuie sã fie stabilite şi menţinute comunicaţiile directe între echipajul de pe puntea navei, operatorii de macara şi puntea de navigaţie a navei.
4.5.5. Persoanele care se transferã trebuie sã poarte veste de salvare, caschete de protecţie şi bocanci. Suplimentar, trebuie sã poarte costume corespunzãtoare de protecţie şi costume antiexpunere, dupã caz.
4.6. Manipularea mãrfii
Pentru reducerea la minimum a pericolului de rãnire a echipajului de pe punte şi/sau a manipulatorilor de marfã, aceştia nu trebuie sã încerce sã îl ajute pe operatorul de macara sã aşeze pe punte marfa suspendatã în cârlig. Marfa trebuie sã fie depusã pe punte, scoasã din cârlig şi, dacã este nevoie, mutatã în poziţie de arimare cu ajutorul vinciurilor de tras obiecte grele sau al troliilor.

Apendicele 1

Exemple şi tipuri de instalaţii din larg

Tabelul de mai jos dã exemple de tipuri de structuri şi nave care, în scopul determinãrii aplicabilitãţii prezentului cod, sunt şi nu sunt instalaţii din larg.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instalaţii din larg Nu sunt instalaţii din larg
(sau sunt pãrţi ale instalaţiilor din larg)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Platforme de producţie fixe Nave cu capacitate mare de ridicare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Platforme de producţie plutitoare Nave pentru lucrãri de scafandrerie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitãţi de stocare plutitoare Nave cisternã pentru navetã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitãţi mobile de foraj marin Nave pentru întreţinere sonde
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Hotel plutitor Unitãţi mobile de foraj marin (MODU)
dezarmate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitãţi plutitoare de producţie, Instalaţii pe fundul mãrii
stocare şi exploatare (FPSO)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Drage
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sonde care nu sunt conectate la o instalaţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nave de supraveghere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Gabare pentru instalare conducte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Conducte situate la mai mult de 500 m de
structura principalã la care sunt fixate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Structuri care sunt permanent ataşate la
teren uscat, poduri sau pasarele
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Apendicele 2
Codul culorilor pentru furtunuri utilizate la
transferul substanţelor în vrac

Pentru evitarea utilizãrii greşite a furtunurilor pentru transferul substanţelor în vrac, între punctele de racordare de la bordul navei şi instalaţia din larg trebuie folosit un cod al culorilor. În scopul identificãrii, capetele furtunurilor şi punctele de racordare trebuie sã poarte o bandã coloratã corespunzãtoare substanţei transferate, iar toate navele de aprovizionare şi instalaţiile din larg trebuie sã adopte un cod al culorilor dupã cum urmeazã:


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Substanţa Banda coloratã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Apã potabilã Albastru
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Apã de foraj Verde
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Combustibil Maro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Marfã uscatã în vrac Galben: ciment
Portocaliu: baritinã/bentonitã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Hidrocarburã de bazã specializatã/noroi Negru
pe bazã de hidrocarburi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Saramurã Opţional
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Metanol Opţional
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Apendicele 3

Activitãţi de cooperare între operatori şi contractanţi

1. Scopul prezentului apendice este de a sprijini operatorii şi contractanţii în conjugarea activitãţilor lor de cooperare, care rezultã din transportul mãrfurilor şi persoanelor de cãtre navele de aprovizionare, de preferat printr-un sistem de management al siguranţei sau proceduri de operare, dupã caz.
2. Operatorul şi contractantul trebuie sã stabileascã proceduri şi criterii de exploatare comune şi sã rezolve conflictele în domeniile în care atât planurile, cât şi instrucţiunile interfereazã unele cu altele. Exemple de astfel de domenii sunt:
2.1. politici de siguranţã şi protecţia mediului;
2.2. foraje periodice; şi
2.3. autoritatea şi responsabilitãţile respectivului personal care reprezintã operatorul şi contractantul, şi anume:
2.3.1. autoritatea şi responsabilitatea comandantului şi a OIM de a se consulta reciproc şi de a întrerupe exploatarea dacã considerã acest lucru necesar din motive de siguranţã şi de protecţie a mediului; şi
2.3.2. responsabilitatea persoanei desemnate de contractant (se face referire la paragraful 4 din Codul ISM) şi a persoanei cu autoritatea corespunzãtoare din partea operatorului de a comunica reciproc în vederea respectãrii normelor de siguranţã şi protecţie a mediului.
3. Operatorul şi contractantul trebuie sã îşi punã reciproc la dispoziţie pãrţile relevante din sistemele lor de management al siguranţei sau din procedurile de exploatare.
4. Operatorul şi contractantul trebuie sã stabileascã proceduri pentru schimbul reciproc de informaţii cu privire la neconformitãţile relevante, accidentele şi evenimentele periculoase, în scopul îmbunãtãţirii siguranţei şi condiţiilor de mediu. Întâlnirile dintre personalul de bazã, incluzând operatorii de macara, pot facilita acest schimb.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016