Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament mai 2004 Twitter Facebook

Acte regulament mai 2004

Monitorul Oficial 478 din 28 Mai 2004 (M. Of. 478/2004)

REGULAMENT din 19 mai 2004 privind descrierea uniformei militare clericale, a insemnelor distinctive si de ierarhizare, specifice clerului militar din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 mai 2004

Art. 1 (1) uniforma personalului militar clerical din ministerul apãrãrii naţionale este aceeaşi cu a ofiţerilor în activitate. (2) culoarea uniformei personalului militar clerical este determinatã de culoarea uniformei categoriei de forţe ale armatei unde acesta este încadrat. art. 2 (1) Însemnele distinctive şi de ierarhizare ale preoţilor militari reprezintã simbolul specific fiecãrei religii, în culorile şi dimensiunile proprii categoriilor de preoţi, astfel: a) pentru preoţii asimilaţi gradului de general de brigadã, însemnul are culoarea galben-aur, cu dimensiunea de 30 x 40 mm şi este ...

Monitorul Oficial 482 din 28 Mai 2004 (M. Of. 482/2004)

REGULAMENT din 12 mai 2004 privind repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004

Art. 1 repartizarea cauzelor pe completuri, în cadrul judecãtoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, se face dupã criteriul alfabetic, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. art. 2 (1) preşedintele instanţei sau, dupã caz, al secţiei stabileşte la începutul fiecãrui an calendaristic: a) numãrul de completuri; b) desemnarea judecãtorilor pe completuri; c) alocarea literelor pe completuri. (2) orice modificare a elementelor prevãzute la alin. (1) poate fi fãcutã în cursul anului calendaristic numai în condiţiile legii şi ale prezentului regulament. ...

Monitorul Oficial 475 din 27 Mai 2004 (M. Of. 475/2004)

REGULAMENT din 14 mai 2004 de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 mai 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) protecţia şi asistenţa martorilor a cãror viaţã, integritate corporalã sau libertate este ameninţatã ca urmare a deţinerii de cãtre aceştia a unor informaţii ori date cu privire la sãvârşirea unor infracţiuni grave, pe care le-au furnizat sau sunt de acord sã le furnizeze organelor judiciare şi care au un rol determinant în descoperirea infractorilor şi în soluţionarea cauzelor penale, se asigurã, în conformitate cu prevederile legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, de cãtre ministerul administraţiei şi internelor, prin oficiul naţional pentru protecţia martorilor, ...

Monitorul Oficial 447 din 19 Mai 2004 (M. Of. 447/2004)

REGULAMENT din 29 aprilie 2004 privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate in elaborarea de studii, proiecte, in executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 19 mai 2004

Cap. i prevederi generale art. 1 activitatea de elaborare de studii, proiecte, lucrari de executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor se poate face numai de unitati specializate certificate de ministerul mediului si gospodaririi apelor. modul de organizare si procedura de certificare sunt prevazute in prezentul regulament. art. 2 recunoasterea oficiala a certificarii unitatilor si persoanelor abilitate sa desfasoare activitatile prevazute la art. 1 se face prin eliberarea certificatelor de atestare in domeniile stabilite ...

Monitorul Oficial 442 din 18 Mai 2004 (M. Of. 442/2004)

REGULAMENT nr. 4 din 7 mai 2004 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 18 mai 2004

Art. i regulamentul nr. 5/2002 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza comisia nationala a valorilor mobiliare, pus in aplicare prin ordinul presedintelui comisiei nationale a valorilor mobiliare nr. 108/2002 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 53 din 30 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. la articolul 1 se introduce liniuta a 5-a, care va avea urmatorul cuprins: "- ordonanta guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital ...

Monitorul Oficial 443 din 18 Mai 2004 (M. Of. 443/2004)

REGULAMENT din 16 aprilie 2004 privind regimul exceptarii acordurilor din domeniul asigurarilor de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 18 mai 2004

In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul concurentei adopta prezentul regulament. cap. i dispozitii generale art. 1 obiectul si domeniul de aplicare a regulamentului (1) in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, beneficiul exceptarii unor categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practicile concertate de la interdictia prevazuta la ...

REGULAMENT din 16 aprilie 2004 privind forma, continutul si alte detalii referitoare la cererile si notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 18 mai 2004

In temeiul art. 28 alin.(1) si (2) din legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul concurentei adopta prezentul regulament: avand in vedere urmatoarele: 1. legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege; 2. cererile pentru certificarea prealabila a neinterventiei consiliului concurentei ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5 alin. (1) si 6 din lege, precum si notificarile pentru obtinerea beneficiului exceptarii individuale de la aplicarea art. 5 alin. (1) din lege au consecinte juridice ...

REGULAMENT din 22 aprilie 2004 privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 18 mai 2004

In temeiul art. 26^1 din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul concurentei adopta prezentul regulament. cap. i procedura de raportare a ajutoarelor de stat catre consiliul concurentei, in vederea intocmirii si actualizarii inventarului ajutoarelor de stat definirea inventarului ajutoarelor de stat art. 1 potrivit legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, consiliul concurentei intocmeste inventarul ajutoarelor de stat, care va cuprinde toate schemele de ajutor de stat ...

Monitorul Oficial 437 din 17 Mai 2004 (M. Of. 437/2004)

REGULAMENT din 14 aprilie 2004 privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 17 mai 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, numitã in continuare lege, consiliul concurenţei adopta prezentul regulament. cap. i scop şi definiţii art. 1 scopul prezentul regulament se aplica consorţiilor, în mãsura în care acestea furnizeazã servicii de transport maritim internaţional de linie, dinspre sau cãtre unul sau mai multe porturi din românia. art. 2 definiţii pentru aplicarea prezentului regulament, termenii şi ...

Monitorul Oficial 428 din 13 Mai 2004 (M. Of. 428/2004)

REGULAMENT din 21 aprilie 2004 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI-AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 13 mai 2004

Partea i organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap art. 1 (1) autoritatea naţionalã pentru persoanele cu handicap este organizatã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei. (2) autoritatea naţionalã pentru persoanele cu handicap, denumitã în continuare autoritatea, are sediul în municipiul bucureşti, calea victoriei nr. 194, sectorul 1. (3) autoritatea coordoneazã la nivel central activitãţile de protecţie specialã şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborând politicile, strategiile ...

REGULAMENT din 21 aprilie 2004 de organizare si functionare a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI-AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 13 mai 2004

Partea i organizarea şi funcţionarea institutului naţional pentru prevenirea şi combaterea excluziunii sociale a persoanelor cu handicap art. 1 (1) institutul naţional pentru prevenirea şi combaterea excluziunii sociale a persoanelor cu handicap, denumit în continuare inpcesph, este organizat şi funcţioneazã ca instituţie publicã cu personalitate juridicã, în subordinea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap. (2) inpcesph are sediul în municipiul bucureşti, str. cezar bolliac nr. 42, sectorul 3. art. 2 inpcesph este condus de un director, numit pe bazã de concurs de ...

REGULAMENT din 21 aprilie 2004 de organizare si functionare a inspectiilor regionale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI-AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 13 mai 2004

Cap. i dispoziţii cu caracter general art. 1 (1) inspecţiile regionale sunt organizate şi funcţioneazã în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 239/2003 , cu modificãrile ulterioare, şi ale prezentului regulament. (2) inspecţiile regionale, denumite în continuare inspecţii, sunt instituţii publice cu personalitate juridicã, în subordinea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap, reprezentând autoritatea publicã care asigurã implementarea şi aplicarea la nivel regional ...

REGULAMENT din 21 aprilie 2004 de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI-AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 13 mai 2004

Cap. i dispoziţii privind organizarea comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi art. 1 În structura autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap funcţioneazã comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi, denumitã în continuare comisia superioarã, cu activitate decizionalã în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi din subordinea consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului bucureşti. art. 2 comisia ...

Monitorul Oficial 429 din 13 Mai 2004 (M. Of. 429/2004)

REGULAMENT din 29 aprilie 2004 de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 13 mai 2004

Art. 1 (1) oficiul naţional pentru cultul eroilor se organizeazã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea secretariatului general al guvernului. (2) oficiul naţional pentru cultul eroilor, denumit în continuare oficiu, are sediul în municipiul bucureşti. (3) În timp de rãzboi oficiul trece în subordinea ministerului apãrãrii naţionale. statul de organizare la rãzboi al oficiului se aprobã de şeful statului major general. art. 2 oficiul are ca scop elaborarea şi asigurarea aplicãrii strategiei şi politicilor în domeniul ...

Monitorul Oficial 430 din 13 Mai 2004 (M. Of. 430/2004)

REGULAMENT din 14 aprilie 2004 privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultarile pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor*) in aeroporturi, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 13 mai 2004

--------- *) conform reglementãrii aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din românia - racr - asap aprobat prin ordinul ministrului mlptl nr. 1019 din 22 iulie 2002 , slot inseamnã timpul programat pentru aterizare sau decolare, disponibil sau alocat mişcãrii unei aeronave la o datã stabilitã, pe un aeroport desemnat ca fiind coordonat în conformitate cu prevederile reglementãrii amintite; În temeiul art. 28 alin.(l) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, numitã în continuare lege, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. l ...

REGULAMENT din 14 aprilie 2004 privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 13 mai 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurentei adoptã prezentul regulament. cap. i dispoziţii generale art. 1 obiectul şi domeniul de aplicare a regulamentului (1) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã in continuare lege, beneficiul exceptãrii unor categorii de înţelegeri, decizii luate de asociaţii de agenţi economici sau practici concertate de la interdicţia prevãzutã la art. 5 alin. ...

REGULAMENT din 14 aprilie 2004 pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale in cazul plangerilor EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 13 mai 2004

In temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament: introducere 1. prezentul regulament reglementeazã anumite aspecte privind iniţierea procedurilor de cãtre consiliul concurenţei în cazul încãlcãrii prevederilor art. 5 şi 6 din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind practicile anticoncurenţiale, modul de analizã a plângerilor depuse de cãtre agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici, precum şi audierea acestora. 2. atunci când consiliul concurenţei ia declaraţii verbale de ...

REGULAMENT din 16 aprilie 2004 pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 13 mai 2004

In temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament: art. 1 dispoziţii generale (1) sunt interzise, fiind nule de drept, înţelegerile, exprese sau tacite, dintre agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici, orice decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate, care intrã sub incidenţa art. 5 alin. (1) din legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, numitã în continuare lege, în afarã de cazurile exceptate de cãtre ...

 REGULAMENT din 14 aprilie 2004 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 13 mai 2004

În temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, consiliului concurentei adoptă prezentul regulament.cap. iinspectorii de concurenţăart. 1descoperirea şi investigarea încălcărilor prevederilor legii concurentei nr. 21/1996 şi ale legii privind ajutorul de stat nr. 143/1999 incumbă consiliului concurentei, care acţionează prin inspectorii de concurenţă.art. 2(1) inspectorii de concurenţă, cu excepţia debutanţilor, sunt abilitaţi următoarele puteri de inspecţie:a) să intre în spaţiile, pe terenurile sau în mijloacele de transport de uz profesional aparţinând agenţilor ...

Monitorul Oficial 409 din 07 Mai 2004 (M. Of. 409/2004)

REGULAMENT din 16 aprilie 2004 de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 7 mai 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament stabileşte condiţiile necesare pentru persoanele fizice şi juridice care solicitã abilitarea pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din normele generale de protecţie a muncii, precum şi procedura de abilitare a acestora. art. 2 pe baza evaluãrii capacitãţii şi competenţei solicitantului de a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, ministerul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei emite certificatul de abilitare pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, denumit ...

Monitorul Oficial 399 din 05 Mai 2004 (M. Of. 399/2004)

REGULAMENT din 7 aprilie 2004 pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 5 mai 2004

Cap. i dispoziţii generale autoritate art. 1 (1) prezentul regulament este emis în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (5) din legea energiei electrice nr. 318/2003 . (2) autoritatea naţionalã de reglementare în domeniul energiei este abilitatã, ca autoritate competentã, sã acorde, sã modifice, sã suspende sau sã retragã autorizaţiile şi licenţele prevãzute de legea nr. 318/2003 . domeniu de aplicare art. 2 prezentul regulament se aplicã de cãtre: a) autoritatea naţionalã de ...

Monitorul Oficial 392 din 04 Mai 2004 (M. Of. 392/2004)

REGULAMENT din 19 aprilie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 mai 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare a agenţilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea masei lemnoase pe picior, indiferent de natura proprietãţii asupra fondului forestier, procedura, condiţiile şi criteriile de atestare conform unei metodologii unitare. (2) comisia de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestierã, denumitã în continuare comisia, este singura abilitatã sã emitã certificate de atestare pentru agenţii economici persoane juridice care solicitã atestarea în condiţiile prezentului regulament. ...

Monitorul Oficial 389 din 03 Mai 2004 (M. Of. 389/2004)

REGULAMENT din 1 aprilie 2004 de organizare si functionare a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 3 mai 2004

Art. 1 comandamentul operativ pentru depoluare marinã, denumit în continuare codm, reprezintã organismul de planificare şi coordonare a rãspunsului în caz de poluare marinã cu hidrocarburi şi se aflã în subordinea prefectului judeţului constanţa, în calitate de coordonator general. art. 2 codm este condus de coordonatorul general prefectul judeţului constanţa şi are ca înlocuitori în activitãţile de depoluare marinã pe preşedintele consiliului judeţean constanţa şi pe preşedintele consiliului judeţean tulcea, pentru zona de responsabilitate a judeţului tulcea. art. 3 personalul din codm îşi va desfãşura ...

REGULAMENT din 9 februarie 2004 de organizare si functionare a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 3 mai 2004

Art. 1 comandamentul operativ pentru depoluare marinã, denumit în continuare codm, reprezintã organismul de planificare şi coordonare a rãspunsului în caz de poluare marinã cu hidrocarburi şi se aflã în subordinea prefectului judeţului constanţa, în calitate de coordonator general. art. 2 codm este condus de coordonatorul general prefectul judeţului constanţa şi are ca înlocuitori în activitãţile de depoluare marinã pe preşedintele consiliului judeţean constanţa şi pe preşedintele consiliului judeţean tulcea, pentru zona de responsabilitate a judeţului tulcea. art. 3 personalul din codm îşi va desfãşura ...

REGULAMENT din 15 aprilie 2004 de organizare si functionare a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 3 mai 2004

Art. 1 comandamentul operativ pentru depoluare marinã, denumit în continuare codm, reprezintã organismul de planificare şi coordonare a rãspunsului în caz de poluare marinã cu hidrocarburi şi se aflã în subordinea prefectului judeţului constanţa, în calitate de coordonator general. art. 2 codm este condus de coordonatorul general prefectul judeţului constanţa şi are ca înlocuitori în activitãţile de depoluare marinã pe preşedintele consiliului judeţean constanţa şi pe preşedintele consiliului judeţean tulcea, pentru zona de responsabilitate a judeţului tulcea. art. 3 personalul din codm îşi va desfãşura ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016