Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 aprilie 2004  de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 16 aprilie 2004 de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 7 mai 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte condiţiile necesare pentru persoanele fizice şi juridice care solicitã abilitarea pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Normele generale de protecţie a muncii, precum şi procedura de abilitare a acestora.
ART. 2
Pe baza evaluãrii capacitãţii şi competenţei solicitantului de a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei emite Certificatul de abilitare pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, denumit în continuare certificat de abilitare.
ART. 3
(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice abilitate de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei pot încheia contracte de prestãri de servicii cu persoane juridice, care desfãşoarã activitãţi cu personal angajat, pentru urmãtoarele activitãţi din domeniul protecţiei muncii:
a) elaborarea documentaţiilor necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protecţiei muncii, în conformitate cu <>art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , republicatã, precum şi cu art. 1 alin. (4) şi <>art. 3 alin. (5) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionãrii comercianţilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
b) elaborarea şi/sau completarea instrucţiunilor tehnice, de lucru, precum şi a instrucţiunilor/regulilor proprii de aplicare a normelor de protecţie a muncii în funcţie de particularitãţile proceselor de muncã, în conformitate cu art. 5 alin. (6) şi <>art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 90/1996 , republicatã;
c) consultanţã în vederea efectuãrii instructajului de protecţie a muncii, precum şi a testãrii cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitãţii contractante, în conformitate cu <>art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, cu art. 86 şi art. 100 alin. (1) din Normele generale de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidaritãţii sociale şi al ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 508/933/2002;
d) consultanţã pentru cercetarea accidentelor de muncã cu incapacitate temporarã de muncã, în conformitate cu <>art. 27 alin. (1) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, şi pentru întocmirea dosarului de cercetare;
e) verificarea dotãrilor echipamentelor tehnice cu aparaturã de mãsurã şi control al parametrilor tehnologici, a dispozitivelor de protecţie, precum şi a dotãrilor cu mijloace de prevenire şi avertizare a stãrilor de pericol, în conformitate cu <>art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, şi informarea conducãtorului unitãţii;
f) studii referitoare la procesele tehnologice şi/sau de muncã şi evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de îmbolnãvire profesionalã, inclusiv stabilirea mãsurilor de asigurare a unor condiţii normale de lucru;
g) verificarea documentaţiilor de proiectare şi execuţie a construcţiilor, a maşinilor/echipamentelor tehnice, precum şi a tehnologiilor de fabricaţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
h) consultanţã în vederea elaborãrii documentaţiei necesare pentru certificarea maşinilor/echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţã a maşinilor industriale, <>Hotãrârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţã, cu art. 12 alin. (4) şi <>art. 15 alin. (3) din Legea nr. 90/1996 , republicatã;
i) formarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu <>art. 20 lit. m) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, şi cu art. 114 din Normele generale de protecţie a muncii;
j) instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu <>art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 90/1996 , republicatã;
k) orice alte servicii care vizeazã îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã, prevenirea accidentelor de muncã şi a îmbolnãvirilor profesionale.
(2) Activitãţile prevãzute la alin. (1) reprezintã rãspunderea angajatorului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 4
Prestãrile de servicii în domeniul protecţiei muncii se pot efectua numai de cãtre persoanele cu studii şi competenţã în domeniu, dupã cum urmeazã:
a) persoanele care au lucrat cel puţin 5 ani în cadrul compartimentelor de specialitate ale Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncã, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale şi caselor teritoriale de pensii şi care, la data depunerii dosarului în vederea abilitãrii, sunt în activitate în alte unitãţi sau sunt pensionate, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitãţile funcţionarilor publici;
b) persoanele cu studii superioare şi cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii din unitãţi, aflate în activitate sau pensionate, având o vechime de cel puţin 5 ani în aceastã activitate;
c) persoanele cu studii medii cu o vechime de cel puţin 10 ani în domeniul protecţiei muncii din unitãţi;
d) persoanele cu studii superioare tehnice care au absolvit cursuri postuniversitare de minimum 8 sãptãmâni în domeniul protecţiei muncii.
ART. 5
Certificatul de abilitare se acordã pentru efectuarea activitãţilor prevãzute la art. 3 alin. (1), dacã sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 4, precum şi condiţiile generale şi specifice din prezentul regulament.
ART. 6
Condiţiile generale pentru solicitanţii menţionaţi la <>art. 3 alin. (1) sunt cunoaşterea prevederilor Legii nr. 90/1996 , republicatã, ale <>Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicatã, ale <>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Normelor generale de protecţie a muncii şi ale normelor specifice de securitate a muncii pentru ramurile, subramurile şi activitãţile din economia naţionalã pentru care se solicitã certificatul de abilitare.
ART. 7
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. a), condiţiile specifice se referã la cunoaşterea dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 76/2001 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurii de autorizare a funcţionãrii comercianţilor - anexa nr. 5 referitoare la procedura de autorizare a funcţionãrii comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii.
ART. 8
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. b) nu sunt necesare condiţii specifice.
ART. 9
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. c) nu sunt necesare condiţii specifice.
ART. 10
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. d), condiţiile specifice se referã la cunoaşterea Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncã şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesionalã.
ART. 11
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. e) nu sunt necesare condiţii specifice.
ART. 12
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. f), condiţiile specifice sunt dupã cum urmeazã:
a) solicitantul trebuie sã fie absolvent al cursurilor postuniversitare de minimum 8 sãptãmâni privind metodele de evaluare a riscurilor;
b) solicitantul trebuie sã posede cunoştinţe în domeniu.
ART. 13
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. g), condiţiile specifice se referã la cunoaşterea cerinţelor esenţiale de securitate şi sãnãtate în muncã transpuse prin norme, standarde şi alte reglementãri în vigoare.
ART. 14
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. h), condiţiile specifice sunt dupã cum urmeazã:
a) solicitantul trebuie sã fie absolvent al cursurilor postuniversitare de minimum 8 sãptãmâni privind certificarea;
b) solicitantul trebuie sã posede cunoştinţe despre reglementãrile în vigoare referitoare la certificarea calitãţii de protecţie a echipamentelor individuale de protecţie;
c) solicitantul trebuie sã posede cunoştinţe despre reglementãrile în vigoare referitoare la certificarea calitãţii din punct de vedere al securitãţii muncii, a maşinilor/echipamentelor tehnice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) solicitantul trebuie sã posede cunoştinţe despre cerinţele esenţiale de securitate şi sãnãtate în muncã transpuse în norme, standarde şi alte reglementãri în vigoare;
e) solicitantul trebuie sã posede cunoştinţe despre seria de standarde ISO 9000, EN 45000 şi OHSAS 18001.
ART. 15
(1) Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. i), condiţiile specifice se referã la obligativitatea solicitantului de a avea cunoştinţe despre Normele metodologice privind avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul protecţiei muncii şi de a demonstra cu documente cã, pentru o perioadã de cel puţin 3 ani, deţine sau are acces la spaţiu, aparaturã şi mobilier, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
(2) Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. i), condiţiile specifice se referã la obligativitatea solicitantului de a prezenta materialul didactic (manuale, suport de curs, norme, standarde, cãrţi, broşuri etc.) şi testele de verificare a cunoştinţelor, avizate de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(3) Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. i), condiţiile specifice se referã la obligativitatea solicitantului de a demonstra cã lectorii au o vechime în domeniul protecţiei muncii de cel puţin 3 ani şi se încadreazã în urmãtoarele categorii:
a) sunt din reţeaua direcţiilor de specialitate în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, C.N.P.A.S. şi caselor teritoriale de pensii, Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncã;
b) sunt din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti sau Institutul Naţional pentru Securitate Minierã şi Protecţie Antiexplozivã INSEMEX - Petroşani;
c) sunt pensionari proveniţi din reţeaua compartimentelor de specialitate în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale şi caselor teritoriale de pensii, Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncã, I.N.C.D.P.M. Bucureşti şi INSEMEX - Petroşani;
d) sunt cadre didactice care predau cunoştinţe generale în domeniul protecţiei muncii pentru instituţiile de învãţãmânt liceal, tehnic, de maiştri, postliceal şi superior.
(4) Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. i), condiţiile specifice se referã la obligativitatea solicitantului de a demonstra cã deţine avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii.
ART. 16
(1) Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. j), condiţiile specifice se referã la obligativitatea solicitantului de a avea cunoştinţe despre Normele metodologice privind avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul protecţiei muncii şi de a demonstra cu documente cã, pentru o perioadã de cel puţin 3 ani, deţine sau are acces la spaţiu, aparaturã şi mobilier, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
(2) Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. j), condiţiile specifice se referã la obligativitatea solicitantului de a prezenta materialul didactic (manuale, suport de curs, norme, standarde, cãrţi, broşuri etc.) şi testele de verificare a cunoştinţelor, avizate de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(3) Condiţiile specifice pe care trebuie sã le îndeplineascã lectorii sunt similare cu cele prevãzute la art. 15 alin. (3).
ART. 17
Pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. k), condiţiile specifice se referã la obligativitatea solicitantului de a avea cunoştinţe despre:
a) Normele metodologice privind locul de muncã cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare;
b) Normele metodologice privind finanţarea cheltuielilor pentru realizarea mãsurilor de protecţie a muncii;
c) Normele metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncã şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesionalã.

CAP. II
Procedura de acordare a certificatului de abilitare

ART. 18
În vederea obţinerii certificatului de abilitare, persoanele fizice şi juridice interesate vor înainta secretariatului Comisiei de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei - Serviciul sãnãtate şi securitate în muncã un dosar cu documentele necesare, conform prezentului regulament.
ART. 19
Pentru persoanele fizice care solicitã abilitarea din punct de vedere al protecţiei muncii, dosarul trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
a) cererea-tip de acordare a certificatului de abilitare (anexa nr. 1) semnatã în original;
b) curriculum vitae;
c) copii ale documentelor care atestã studiile (diplome de studii);
d) copii ale documentelor care atestã pregãtirea profesionalã (certificate sau adeverinţe de absolvire a cursurilor de formare şi/sau de instruire, testare şi perfecţionare în domeniul protecţiei muncii);
e) documente care atestã vechimea în:
- domeniul protecţiei muncii;
- ramurile, subramurile şi activitãţile economiei naţionale pentru care se solicitã certificatul de abilitare (copie a cãrţii de muncã şi adeverinţe în original de la locurile de muncã, din care sã reiasã obiectul de activitate al unitãţii, cu specificarea codului CAEN);
f) copie a deciziei de pensionare, în cazul pensionarilor;
g) copii ale documentelor care dovedesc atestarea sa de cãtre instituţii abilitate, ca de exemplu: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (evaluarea riscurilor), Institutul Naţional pentru Securitate Minierã şi Protecţie Antiexplozivã INSEMEX - Petroşani, organisme abilitate de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei (medii explozive), Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (cazane şi recipiente sub presiune, mecanisme şi instalaţii de ridicat), Societatea Naţionalã de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (instalaţii de alimentare cu gaze naturale) şi altele;
h) documente care sã ateste îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 şi art. 16, dupã caz.
ART. 20
(1) Pentru persoanele juridice care solicitã abilitarea din punct de vedere al protecţiei muncii, dosarul trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
a) cererea-tip de acordare a certificatului de abilitare (anexa nr. 1), semnatã în original;
b) actul constitutiv al societãţii comerciale, cu menţionarea, în cadrul obiectului de activitate al persoanei juridice, a activitãţilor de prestãri de servicii în domeniul protecţiei muncii, stabilite conform art. 3;
c) fişa de prezentare a persoanei juridice;
d) persoana nominalizatã sã coordoneze activitatea de prestãri de servicii în domeniul protecţiei muncii, desfãşuratã în cadrul persoanei juridice, şi care trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 4;
e) curriculum vitae al coordonatorului activitãţii şi al personalului de specialitate în domeniul protecţiei muncii (experţi pe domenii);
f) copii ale documentelor care atestã studiile (diplome de studii) pentru personalul de conducere şi de administrare a persoanei juridice, pentru coordonatorul activitãţii şi pentru personalul de specialitate în domeniul protecţiei muncii;
g) copii ale documentelor care atestã pregãtirea profesionalã (certificate sau adeverinţe de absolvire a cursurilor de formare şi/sau de instruire, testare şi perfecţionare în domeniul protecţiei muncii) pentru personalul de conducere şi de administrare a persoanei juridice, pentru coordonatorul activitãţii şi pentru personalul de specialitate în domeniul protecţiei muncii;
h) copii ale documentelor care sã ateste o vechime minimã de 3 ani în domeniul protecţiei muncii pentru personalul de specialitate angajat ca experţi;
j) cazierul personalului de conducere şi administrare a persoanei juridice, precum şi cazierul coordonatorului activitãţii în domeniul protecţiei muncii;
j) documente care atestã vechimea în:
- activitatea de protecţie a muncii;
- ramurile, subramurile şi activitãţile economiei naţionale pentru care se solicitã certificatul de abilitare (copie a cãrţii de muncã şi adeverinţe în original de la locurile de muncã, din care sã reiasã obiectul de activitate al unitãţii, cu specificarea codului CAEN) a persoanei care va coordona activitatea de prestãri de servicii în domeniu, precum şi a personalului de specialitate în domeniul protecţiei muncii;
k) documente care sã ateste angajarea, de cãtre persoana juridicã, a coordonatorului activitãţii de prestãri de servicii în domeniul protecţiei muncii;
l) documente care sã ateste îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 şi 16, dupã caz, în funcţie de activitãţile pentru care se solicitã certificatul de abilitare.
(2) La interviu persoana juridicã va fi reprezentatã de patronul firmei şi persoana sau persoanele nominalizate sã coordoneze activitatea în domeniul protecţiei muncii.
(3) Din fişa de prezentare a persoanei juridice, însoţitã de memoriu, trebuie sã rezulte:
a) capacitatea persoanei juridice de a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, doveditã prin: numãr de salariaţi, numãr de ingineri, jurişti, alţi specialişti, documente referitoare la sediu (amplasamentul, schiţa spaţiului disponibil), dacã are acces la cabinet amenajat, dotarea cu mobilier, aparaturã, materiale de instruire, de testare şi mijloace de propagandã, eventuale recomandãri etc.;
b) pregãtirea profesionalã şi experienţa personalului de specialitate (experţi pe domenii), a celui de conducere şi de administrare, cursuri de formare şi instruire/perfecţionare, în domeniul protecţiei muncii, absolvite. În funcţie de activitãţile pentru care se solicitã certificatul de abilitare, se vor prezenta copii de pe documentele care dovedesc atestarea de cãtre instituţii abilitate, ca de exemplu: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (evaluarea riscurilor), Institutul Naţional pentru Securitate Minierã şi Protecţie Antiexplozivã INSEMEX - Petroşani, organisme abilitate de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei (medii explozive), Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (cazane şi recipiente sub presiune, mecanisme şi instalaţii de ridicat), Societatea Naţionalã de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (instalaţii de alimentare cu gaze naturale) şi altele.
ART. 21
(1) În cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei se înfiinţeazã Comisia de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, denumitã în continuare Comisia de abilitare, ale cãrei atribuţii sunt:
a) analizarea documentaţiei prin care se solicitã abilitarea;
b) organizarea unui examen scris şi a unui interviu cu solicitanţii pentru evaluarea competenţei şi capacitãţii de a presta servicii în domeniul protecţiei muncii. Examenul scris şi interviul se susţin de cãtre toţi solicitanţii, fãrã excepţii, condiţia de promovare la examenul scris fiind obţinerea a minimum 7 puncte din 10;
c) evaluarea, în funcţie de ramurile, subramurile şi activitãţile pentru care se solicitã abilitarea, a gradului de îndeplinire a condiţiilor prevãzute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 şi, dupã caz, art. 16;
d) realizarea, dacã este cazul, a unui audit la sediul solicitantului;
e) aprobarea sau respingerea solicitãrii de abilitare.
(2) Componenţa şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei de abilitare se stabilesc prin ordin al secretarului de stat coordonator al activitãţii de securitate şi sãnãtate în muncã, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 22
(1) Certificatul de abilitare prezentat în anexa nr. 2 se elibereazã dacã sunt îndeplinite simultan urmãtoarele condiţii:
a) persoana fizicã sau, în cazul persoanei juridice, coordonatorul activitãţii de prestãri de servicii în domeniul protecţiei muncii îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 4 şi dovedeşte aceasta cu documente;
b) solicitantul îndeplineşte, dupã caz, condiţiile prevãzute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 şi 16;
c) dosarul depus la secretariatul Comisiei de abilitare este complet;
d) solicitantul este declarat "admis" la examenul susţinut în faţa Comisiei de abilitare.
(2) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile de mai sus, dosarul se restituie pe bazã de semnãturã, solicitantul având dreptul sã mai depunã documentaţia o singurã datã, în vederea unei examinãri ulterioare.
(3) Certificatul de abilitare se elibereazã în termen de 30 de zile de la data susţinerii examenului.
ART. 23
(1) Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani. Pentru reînnoirea acestuia, personalul de specialitate va absolvi, obligatoriu, cursuri de instruire şi perfecţionare în domeniul protecţiei muncii. Cheltuielile pentru aceste cursuri vor fi suportate de cãtre titularul certificatului de abilitare.
(2) Modificarea oricãrei condiţii iniţiale în baza cãreia s-a obţinut certificatul de abilitare conduce la încetarea valabilitãţii acestuia.
ART. 24
Inspectoratele teritoriale de muncã vor verifica respectarea de cãtre persoanele care deţin certificatul de abilitare a tuturor condiţiilor prevãzute în prezentul regulament, a modului de desfãşurare a activitãţii şi vor propune Comisiei de abilitare, dacã este cazul, retragerea certificatului de abilitare.

CAP. III
Procedura de reînnoire şi/sau de extindere a certificatului de abilitare

ART. 25
Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului, la modificarea condiţiilor iniţiale sau în situaţia extinderii domeniilor de activitate pentru care a fost eliberat certificatul de abilitare.
ART. 26
Cererea de reînnoire a certificatului de abilitare se va depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
ART. 27
În vederea reînnoirii şi/sau extinderii certificatului de abilitare, persoanele fizice şi persoanele juridice abilitate vor prezenta urmãtoarele documente:
a) cerere pentru reînnoirea şi/sau extinderea certificatului de abilitare (anexa nr. 1), semnatã în original;
b) certificatul de abilitare;
c) originalul şi copia documentelor care justificã reînnoirea şi/sau extinderea certificatului de abilitare (certificatul de absolvire a cursurilor de instruire şi perfecţionare în domeniul protecţiei muncii ori de pregãtire profesionalã în alte ramuri şi subramuri de activitate etc.);
d) document de la primãrie, care sã ateste cã persoana fizicã este autorizatã sã desfãşoare activitãţi independente, potrivit legii, sau, în cazul persoanei juridice, actul constitutiv (statut şi/sau contract de societate) şi dovada înmatriculãrii societãţii comerciale în registrul comerţului;
e) documente care sã ateste cã pentru o perioadã de cel puţin 3 ani deţine sau are acces la spaţiu, aparaturã şi mobilier, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii, în cazul în care solicitã certificat de abilitare pentru activitatea prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. i).
ART. 28
(1) Solicitanţii vor susţine un examen scris şi un interviu în vederea reînnoirii certificatului de abilitare, condiţia de promovare la examenul scris fiind obţinerea a minimum 7 puncte din 10.
(2) Pentru persoanele fizice/juridice abilitate care solicitã extinderea domeniului pe parcursul valabilitãţii certificatului, Comisia de abilitare va decide acordarea extinderii numai pe baza documentelor justificative.

CAP. IV
Obligaţiile şi rãspunderile persoanelor fizice şi persoanelor juridice abilitate sã presteze servicii în domeniul protecţiei muncii

ART. 29
Persoanele fizice şi persoanele juridice abilitate sã presteze servicii în domeniul protecţiei muncii au urmãtoarele obligaţii:
a) prezentarea unui raport semestrial asupra activitãţii desfãşurate în domeniul protecţiei muncii, care se va înainta cãtre inspectoratul teritorial de muncã pânã la data de 20 a lunii urmãtoare încheierii semestrului, întocmit conform formularului prevãzut în anexa nr. 3;
b) cunoaşterea legislaţiei în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, a <>Legii nr. 90/1996 , republicatã, a Normelor generale de protecţie a muncii şi a normelor specifice de securitate a muncii, corespunzãtoare obiectului de activitate al unitãţilor cu care încheie contracte de prestãri de servicii în domeniul protecţiei muncii; c) cunoaşterea metodelor de evaluare a nivelului de risc profesional, dupã caz, şi de stabilire a locurilor de muncã cu pericol deosebit;
d) evaluarea situaţiei protecţiei muncii, potrivit contractului de prestãri de servicii, în strictã corelare cu prevederile actelor normative în vigoare;
e) respectarea strictã a regulilor şi mãsurilor de protecţie a informaţiilor confidenţiale privind persoanele juridice contractante de prestãri de servicii;
f) menţinerea capacitãţii tehnice şi organizatorice care sã permitã prestarea serviciilor în domeniul protecţiei muncii în condiţiile pentru care a fost emis certificatul de abilitare.
ART. 30
Persoanele fizice şi juridice care deţin certificat de abilitare au rãspunderea pentru:
a) calitatea şi legalitatea serviciilor prestate;
b) sesizarea în scris a angajatorului asupra unor deficienţe ale echipamentelor tehnice/maşini (lipsa sau nefuncţionarea aparaturii de mãsurã şi control, a dispozitivelor de protecţie etc.), care pot genera accidente de muncã sau boli profesionale;
c) sesizarea în scris a angajatorului asupra unor riscuri care pot genera accidente cu urmãri grave, constatate cu prilejul prestãrii serviciilor;
d) sesizarea în scris a angajatorului şi a inspectoratului teritorial de muncã în situaţia refuzului angajatorului de a lua mãsurile corespunzãtoare propuse în cazul existenţei unor riscuri care pot genera accidente de muncã cu urmãri grave, constatate cu prilejul prestãrii serviciilor;
e) prestarea serviciilor numai în domeniile (ramuri, subramuri şi activitãţi) şi condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de abilitare.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 31
(1) Contractul de prestãri de servicii în domeniul protecţiei muncii, încheiat între prestator şi beneficiar, nu absolvã angajatorul de rãspunderea ce îi revine, potrivit legii, pentru asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii salariaţilor sãi în exercitarea profesiei şi a atribuţiilor pentru care au fost angajaţi.
(2) Persoanele fizice/juridice angajate pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii trebuie sã fie în numãr suficient pentru a se putea ocupa de organizarea mãsurilor de protecţie şi prevenire, ţinând cont de mãrimea întreprinderii/unitãţii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi angajaţii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii/unitãţii.
ART. 32
Tarifele pentru plata serviciilor prestate se stabilesc, în funcţie de complexitatea acestor servicii, pe bazã de negocieri între pãrţile contractante.
ART. 33
Pentru depunerea dosarelor şi eliberarea certificatelor de abilitare nu se percep taxe.
ART. 34
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

Nr. şi data de înregistrare
la persoana solicitantã
............/.......

Cãtre

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE


Comisia de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor
juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii

Prin prezenta vã rugãm sã analizaţi dosarul anexat, în vederea eliberãrii Certificatului de abilitare pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii. Avem competenţã, capacitate şi personal cu pregãtire corespunzãtoare.
În susţinerea celor de mai sus vã prezentãm urmãtoarele:
1. Denumirea/numele şi prenumele, precum şi sediul/adresa persoanei juridice/fizice ..........................., cod poştal ....... telefon acasã ......, telefon serviciu ....., fax ........ .
2. Numele şi prenumele patronului sau persoanei fizice ..................
3. Numele şi prenumele, pregãtirea profesionalã şi experienţa personalului care va presta asemenea servicii:*1) ......................................┌────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│Numele şi prenumele │ Pregãtirea profesionalã │Funcţii îndeplinite*2)│
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
└────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘4. Activitãţile pentru care se solicitã certificatul de abilitare (conform art. 3 din regulament): ................................................
5. Ramurile şi subramurile economiei naţionale pentru care se solicitã certificatul de abilitare (conform CAEN): .....................................


Semnãtura
---------------
*1) Se va completa numai de cãtre persoanele juridice.
*2) Se vor completa funcţiile îndeplinite în activitatea de prestare de servicii în domeniul protecţiei muncii din cadrul persoanei juridice (coordonator al activitãţii, expert tehnic, executant etc.).


ANEXA 2
--------
la regulament
--------------

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

CERTIFICAT DE ABILITARE
pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii

Nr. 43PS ...... din ....

Se abiliteazã persoana fizicã/juridicã ..........................*1) pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii pentru urmãtoarele ramuri, subramuri şi activitãţi:
- ramurile şi subramurile: .........................................
....................................................................
....................................................................
- activitãţile conform anexei care face parte integrantã din prezentul certificat.
Serviciile prestate vor respecta cu stricteţe prevederile <>Legii protecţiei muncii nr. 90/1996 , republicatã, Normele generale de protecţie a muncii, normele metodologice, normele specifice de securitate a muncii şi celelalte acte normative referitoare la securitatea şi sãnãtatea în muncã.
Valabil pânã la ........., cu posibilitate de prelungire.
----------
*1) Se vor completa denumirea şi adresa persoanei fizice/juridice.


Secretar de stat,
................

Preşedintele Comisiei de abilitare
a persoanelor fizice şi persoanelor
juridice pentru a presta servicii în
domeniul protecţiei muncii,
.............................


ANEXĂ
-----
la Certificatul de abilitare nr. .......
----------------------------------------

LISTA
activitãţilor de prestãri de servicii în domeniul protecţiei
muncii, pentru care se elibereazã certificatul de abilitare*)

a) elaborarea documentaţiilor necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protecţiei muncii, în conformitate cu <>art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , republicatã, precum şi cu art. 1 alin. (4) şi <>art. 3 alin. (5) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionãrii comercianţilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
b) elaborarea şi/sau completarea instrucţiunilor tehnice, de lucru, precum şi a instrucţiunilor proprii de aplicare a normelor de protecţie a muncii în funcţie de particularitãţile proceselor de muncã, în conformitate cu art. 5 alin. (6) şi <>art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 90/1996 , republicatã;
c) consultanţã în vederea efectuãrii instructajului de protecţie a muncii, precum şi a testãrii cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitãţii contractante, în conformitate cu <>art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, şi cu art. 86 din Normele generale de protecţie a muncii;
d) consultanţã pentru cercetarea accidentelor de muncã cu incapacitate temporarã de muncã, în conformitate cu <>art. 27 alin. (1) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, şi pentru întocmirea dosarului;
e) verificarea dotãrilor echipamentelor tehnice cu aparaturã de mãsurã şi control al parametrilor tehnologici, a dispozitivelor de protecţie, precum şi a dotãrilor cu mijloace de prevenire şi avertizare a stãrilor de pericol, în conformitate cu <>art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, şi informarea conducãtorului unitãţii;
f) studii referitoare la procesele tehnologice şi/sau de muncã şi evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de îmbolnãvire profesionalã, inclusiv stabilirea mãsurilor de asigurare a unor condiţii normale de lucru;
g) consultanţã în vederea verificãrii documentaţiilor de proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor tehnice, precum şi a tehnologiilor de fabricaţie, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi/sau a standardelor, în conformitate cu <>art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 90/1996 , republicatã;
h) consultanţã în vederea elaborãrii documentaţiei necesare pentru certificarea echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie, precum şi pentru avizarea prototipurilor de echipament individual de protecţie şi de lucru, în conformitate cu art. 12 alin. (4) şi <>art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, şi cu legislaţia în vigoare;
i) formarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu <>art. 20 lit. m) din Legea nr. 90/1996 , republicatã, şi cu art. 114 din Normele generale de protecţie a muncii;
j) instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu <>art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 90/1996 , republicatã;
k) orice alte servicii care vizeazã îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã, prevenirea accidentelor de muncã şi a îmbolnãvirilor profesionale.

Secretarul Comisiei de abilitare a
persoanelor fizice şi persoanelor juridice
pentru a presta servicii în domeniul
protecţiei muncii,
.............................
------------
*) Se vor completa denumirea şi adresa titularului de autorizaţie (persoana fizicã sau persoana juridicã), precum şi numele şi prenumele coordonatorului activitãţii de prestãri de servicii în domeniul protecţiei muncii, dupã caz.


ANEXA 3
--------
la regulament
--------------
Nr. ...../...


Denumirea persoanei juridice/Numele persoanei fizice ............
Adresa ...............................................
Localitatea .............., judeţul ..................
Cod poştal ........ telefon .......... fax ...........
Posesor al Certificatului de abilitare nr. ..... din ....

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

──┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐
N │Activi-│ │ Date referitoare la beneficiar │ │
r.│tatea │Bene-├─────┬─────┬─────┬──────┬───────────────────────────────────┤ │
│desfã- │fici-│Pro- │Numa-│Numa-│Daca │ │ │
c │şuratã │arul │filul│rul │rul │s-au │ │O│
r │ │ │ de │total│de │inre- │ Felul evenimentelor │s│
t.│ │ │acti-│ de │par- │gis- │ │r│
│ │ │vita-│sala-│tici-│trat │ │v│
│ │ │ te │riati│panti│eveni-│ │a│
│ │ │ │ │ la │mente │ │t│
│ │ │ │ │acti-├───┬──┼─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┤i│
│ │ │ │ │vita-│Da │Nu│Acci-│Acci-│Acci-│Inci-│Îmbol-│Cau-│i│
│ │ │ │ │ tea │ │ │dente│dente│dente│dente│naviri│za │ │
│ │ │ │ │des- │ │ │usoa-│ de │ de │peri-│profe-│eve-│ │
│ │ │ │ │fasu-│ │ │ re │munca│tra- │ cu- │siona-│ni- │ │
│ │ │ │ │rata │ │ │ │ │seu │loase│ le │men-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau │ │ │tu- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │lui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │circu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │latie│ │ │ │ │
──┼───────┼────-┼─────┼─────┼─────┼───┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─┤
──┼───────┼────-┼─────┼─────┼─────┼───┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─┤
──┼───────┼────-┼─────┼─────┼─────┼───┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─┤
──┼───────┼────-┼─────┼─────┼─────┼───┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─┤
──┼───────┼────-┼─────┼─────┼─────┼───┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─┤
──┼───────┼────-┼─────┼─────┼─────┼───┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─┤
──┴───────┴────-┴─────┴─────┴─────┼───┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─┘
Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
───────────────-──────────────────┴───┴──┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘

Titularul certificatului de abilitare,*1)

......................................

Coordonatorul activitãţii de prestãri de servicii
în domeniul protecţiei muncii,*2)
................................


--------------
*1) Semnãtura persoanei fizice sau semnãtura şi ştampila conducãtorului persoanei juridice.
*2) Valabil numai pentru persoane juridice.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016