Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-muncii-solidaritatii-sociale-si-familiei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale Si Familiei


Monitorul Oficial 273 din 24 Aprilie 2007 (M. Of. 273/2007)

ORDIN nr. 198 din 13 martie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Romane de Aviatie "Romavia" - R.A. aflate in coordonarea Ministerului Apararii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 24 aprilie 2007

Pentru aplicarea prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale ordonanţei guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii, ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare ...

Monitorul Oficial 264 din 19 Aprilie 2007 (M. Of. 264/2007)

ORDIN nr. 234 din 23 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Observatorului National al Ocuparii si Formarii Profesionale a Fortei de Munca EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007

Având în vedere ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei privind constituirea observatorului naţional al ocupãrii şi formãrii profesionale a forţei de muncã, în baza art. 16 din hotãrârea guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, cu modificãrile ulterioare, ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare a observatorului naţional al ocupãrii şi formãrii profesionale a forţei de muncã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ...

REGULAMENT din 23 martie 2007 de organizare si functionare a Observatorului National al Ocuparii si Formarii Profesionale a Fortei de Munca EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007

Partea i rolul, funcţiile, atribuţiile observatorului art. 1 (1) În baza ordinului ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei privind constituirea observatorului naţional al ocupãrii şi formãrii profesionale a forţei de muncã, aceastã structurã este organizatã la nivelul direcţiei programe şi strategii forţã de muncã, în cadrul ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, având rol de sursã informaţionalã cu privire la fenomenele şi procesele specifice pieţei muncii, utilã procesului de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor în domeniul ocupãrii şi formãrii forţei de muncã. (2) ...

ORDIN nr. 227 din 21 martie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi cultelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 16 din hotãrârea guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ...

Monitorul Oficial 261 din 18 Aprilie 2007 (M. Of. 261/2007)

ORDIN nr. 145 din 21 februarie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

În baza ordonanţei guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, în temeiul legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificãrile ulterioare, având în vedere prevederile hotãrârii guvernului româniei nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi comerţului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ...

Monitorul Oficial 257 din 17 Aprilie 2007 (M. Of. 257/2007)

ORDIN nr. 172 din 6 martie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2007

În temeiul prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale ordonanţei guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, ...

Monitorul Oficial 242 din 11 Aprilie 2007 (M. Of. 242/2007)

ORDIN nr. 112 din 12 februarie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale de Meteorologie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 aprilie 2007

În conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din hotãrârea guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi gospodãririi apelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi ...

ORDIN nr. 113 din 12 februarie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 aprilie 2007

În conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, în baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, precum şi ale art. 4 pct. i subpct. 8 şi pct. ii subpct. 1 din hotãrârea guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi gospodãririi apelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din hotãrârea ...

Monitorul Oficial 241 din 10 Aprilie 2007 (M. Of. 241/2007)

ORDIN nr. 211 din 19 martie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Multiproduct", monitorizata in baza prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002 , cu completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 10 aprilie 2007

Având în vedere prevederile art. 2 şi 3 din ordonanţa guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, în temeiul art. 25 din hotãrârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 11 din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 16 ...

Monitorul Oficial 239 din 06 Aprilie 2007 (M. Of. 239/2007)

ORDIN nr. 200 din 13 martie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 6 aprilie 2007

În temeiul prevederilor: - art. 1 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale; - hotãrârii guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; ...

‹‹ Pagina 1 din 25
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016