Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 martie 2007  de organizare si functionare a Observatorului National al Ocuparii si Formarii Profesionale a Fortei de Munca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 23 martie 2007 de organizare si functionare a Observatorului National al Ocuparii si Formarii Profesionale a Fortei de Munca

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007
PARTEA I
Rolul, funcţiile, atribuţiile Observatorului

ART. 1
(1) În baza ordinului ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei privind constituirea Observatorului Naţional al Ocupãrii şi Formãrii Profesionale a Forţei de Muncã, aceastã structurã este organizatã la nivelul Direcţiei programe şi strategii forţã de muncã, în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, având rol de sursã informaţionalã cu privire la fenomenele şi procesele specifice pieţei muncii, utilã procesului de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor în domeniul ocupãrii şi formãrii forţei de muncã.
(2) Observatorul Naţional al Ocupãrii şi Formãrii Profesionale a Forţei de Muncã, denumit în continuare Observator, are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1, sc. D, et. 6, camera 627, sectorul 1.
ART. 2
Pentru realizarea rolului sãu, Observatorul îndeplineşte funcţiile şi atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi cele conferite ulterior acestuia prin legi sau prin alte acte normative.

PARTEA a II-a
Organizarea Observatorului

ART. 3
Structura organizatoricã a Observatorului este prevãzutã în anexa nr. 1.

PARTEA a III-a
Funcţionarea Observatorului

ART. 4
(1) Coordonarea Observatorului se exercitã de cãtre directorul Direcţiei programe şi strategii forţã de muncã sau de cãtre persoana desemnatã în acest sens de acesta.
(2) Coordonatorul reprezintã Observatorul în raporturile cu autoritãţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţarã şi din strãinãtate.
(3) Coordonatorul rãspunde de întreaga activitate a Observatorului în faţa ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei.

CAP. I
Atribuţiile coordonatorului Observatorului

ART. 5
În vederea realizãrii rolului şi funcţiilor Observatorului, coordonatorul are urmãtoarele atribuţii:
a) acţioneazã pentru aplicarea strategiei proprii a Observatorului, integratã în strategia promovatã la nivelul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
b) asigurã reflectarea în activitãţile Observatorului a prioritãţilor şi ariilor tematice stabilite de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei - Direcţia programe şi strategii forţã de muncã;
c) informeazã conducerea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei cu privire la activitatea desfãşuratã în cadrul Observatorului şi transmite toate rezultatele şi produsele publicistice realizate de Observator;
d) coordoneazã activitatea de colectare, prelucrare, interpretare şi evaluare a datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupãrii şi formãrii profesionale, precum şi celor care au influenţã asupra lor;
e) coordoneazã activitatea de promovare a rezultatelor evaluãrilor;
f) coordoneazã activitatea de comunicare cu partenerii Observatorului;
g) coordoneazã activitatea de creare şi întreţinere a unei reţele favorabile iniţiativelor de ocupare şi formare a forţei de muncã;
h) colaboreazã cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului în cadrul Observatorului;
i) coordoneazã editarea publicaţiilor de specialitate şi informare;
j) îndeplineşte şi alte atribuţii şi delegãri stabilite de conducerea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.

CAP. II
Activitatea de colectare şi prelucrare date

ART. 6
Activitatea de colectare şi prelucrare date constã în:
a) dezvoltarea unui sistem de colectare şi prelucrare a datelor specifice domeniilor ocupãrii şi formãrii profesionale, precum şi a celor care au influenţã asupra lor;
b) organizarea şi întreţinerea unei baze de date referitoare la piaţa muncii;
c) solicitarea de date pe baza protocoalelor şi înţelegerilor încheiate cu partenerii Observatorului;
d) colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupãrii şi formãrii profesionale, precum şi a celor care au influenţã asupra lor; realizarea evidenţei locurilor de muncã vacante;
e) centralizarea şi asigurarea informaţiilor statistice necesare analizei şi evaluãrii fenomenelor economice şi sociale pentru fundamentarea studiilor şi deciziilor în domeniu;
f) furnizarea de date necesare celorlalte activitãţi din cadrul Observatorului.

CAP. III
Activitatea de interpretare şi evaluare date

ART. 7
Activitatea de interpretare şi evaluare date constã în:
a) crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare a impactului politicilor şi acţiunilor derulate în domeniile ocupãrii şi formãrii profesionale, precum şi a celor care au influenţã asupra lor;
b) interpretarea şi evaluarea datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupãrii şi formãrii profesionale, precum şi a celor care au influenţã asupra lor;
c) realizarea analizelor, sintezelor, evaluãrilor;
d) contractarea cu instituţii specializate a unor studii, cercetãri şi prognoze în domeniul de activitate;
e) monitorizarea şi evaluarea implementãrii documentelor programatice relevante;
f) elaborarea periodicã de rapoarte tematice asupra ocupãrii: tendinţele ce se manifestã pe piaţa muncii, precum şi nivelul de integrare a politicii Guvernului în domeniul ocupãrii în ansamblul politicilor europene de ocupare;
g) încheierea de parteneriate/contractarea cu instituţii specializate a unor activitãţi complexe de evaluare ex-ante şi ex-post a politicilor de ocupare şi formare profesionalã;
h) realizarea de studii de impact pentru politicile publice specifice domeniului;
i) asigurarea unui mediu propice pentru informare, consultare şi dezbatere a subiectelor legate de piaţa muncii, inclusiv în context european.

CAP. IV
Activitatea de comunicare

ART. 8
Activitatea de comunicare constã în:
a) identificarea operatorilor, fenomenelor şi proceselor care acţioneazã în domeniul ocupãrii forţei de muncã;
b) evidenţierea, actualizarea şi administrarea unei baze de date privind partenerii Observatorului;
c) evidenţierea, actualizarea şi administrarea unei reţele informaţionale pentru diseminarea rezultatelor activitãţii Observatorului;
d) dezvoltarea şi întreţinerea unei reţele favorabile iniţiativelor de ocupare şi formare a forţei de muncã;
e) organizarea de întâlniri periodice cu membrii fondatori ai Observatorului;
f) promovarea rezultatelor analizelor, evaluãrilor şi studiilor realizate în cadrul Observatorului;
g) editarea şi distribuirea publicaţiilor referitoare la rezultatele activitãţii Observatorului;
h) actualizarea şi furnizarea de informaţii relevante pentru pagina de internet a Direcţiei programe şi strategii forţã de muncã din cadrul site-ului Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei (MMSSF), respectiv pentru Portalul informaţional de formare profesionalã continuã.

CAP. V
Atribuţiile partenerilor reprezentaţi în Observator

ART. 9
(1) Instituţiile/organizaţiile partenere ale Observatorului desemneazã reprezentanţi în cadrul acestei structuri.
(2) Observatorul încheie cu fiecare dintre instituţiile/ organizaţiile partenere câte un protocol de colaborare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(3) Atribuţiile partenerilor reprezentaţi în Observator sunt urmãtoarele:
a) transmit în cadrul Observatorului informaţiile şi datele specifice instituţiilor sau organizaţiilor pe care le reprezintã, referitoare la domeniul ocupãrii şi formãrii profesionale;
b) propun teme specifice în vederea efectuãrii în cadrul Observatorului a unor analize şi evaluãri ale fenomenelor economice şi sociale pentru fundamentarea studiilor şi deciziilor în domeniu;
c) contribuie în mod direct la elaborarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor din domeniul ocupãrii şi formãrii profesionale;
d) participã la reuniunile şi seminariile tematice organizate în cadrul Observatorului şi prezintã punctul de vedere al instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintã;
e) transmit în cadrul Observatorului informaţiile relevante privind modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul ocupãrii şi formãrii profesionale pentru acţiunile care intrã în responsabilitatea instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintã;
f) transmit în cadrul Observatorului date privind necesitãţile de formare şi ocupare din domeniul de activitate al instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintã;
g) asigurã promovarea şi diseminarea rezultatelor activitãţii desfãşurate în cadrul Observatorului în instituţia/organizaţia pe care o reprezintã;
h) contribuie la elaborarea analizelor, sintezelor şi evaluãrilor realizate în cadrul Observatorului;
i) contribuie la elaborarea rapoartelor tematice realizate în cadrul Observatorului privind tendinţele ce se manifestã pe piaţa muncii;
j) contribuie la realizarea publicaţiilor referitoare la rezultatele activitãţii Observatorului;
k) participã la activitãţi de formare desfãşurate în cadrul Observatorului.

PARTEA A IV-A
Dispoziţii finale

ART. 10
Coordonatorul Observatorului are obligaţia sã respecte în desfãşurarea activitãţii programul de activitãţi şi portofoliul de cercetare, stabilite de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia programe şi strategii forţã de muncã.
ART. 11
(1) Personalul din cadrul Observatorului are obligaţia:
- sã asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de coordonatorul Observatorului;
- sã manifeste solicitudine faţã de partenerii Observatorului;
- sã asigure Secretariatul tehnic al Observatorului.
(2) Secretariatul tehnic are urmãtoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte ordinea de zi a reuniunilor de lucru ale partenerilor Observatorului;
b) invitã partenerii reprezentaţi în Observator, alte instituţii/organizaţii, reprezentanţi ai mass-mediei la reuniunile Observatorului;
c) pregãteşte materialele necesare desfãşurãrii reuniunilor în cadrul Observatorului;
d) întocmeşte procesul-verbal al reuniunii desfãşurate în cadrul Observatorului.
ART. 12
(1) Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliazã pentru fiecare post din structura organizatoricã prin fişa postului.
(2) Fişa postului conţine denumirea postului, obiectivul fundamental al postului, colaboratorii direcţi şi indirecţi, atribuţii individuale, limite de responsabilitate, autoritate şi competenţe, colaborãri cu alte posturi, exigenţe cerute titularului (studii, experienţã) etc.
ART. 13
Prevederile prezentului regulament se completeazã cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Observatorului.
ART. 14
Coordonatorul Observatorului este obligat sã asigure cunoaşterea şi respectarea de cãtre întregul personal din subordine a prezentului regulament.
ART. 15
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 16
(1) Prezentul regulament se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA 1


───────
la regulament
─────────────

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Observatorului Naţional al Ocupãrii şi Formãrii Profesionale a Forţei de Muncã

┌──────────────────────┐
│ Ministerul Muncii, │
│ Solidaritãţii │
│ Sociale şi Familiei │
└─────────┬────────────┘

v
┌────────────────────┐
│ Direcţia programe │
│ şi strategii │
│ forţã de muncã │
└────────┬───────────┘

v
┌───────────────┬────────────────────────┐
│ │ Observatorul Naţional │
│ │ al Ocupãrii şi Formãrii│
│ │ Profesionale a Forţei │
│ │ de Muncã │
│ └─────────────┬─────────┬┘
│ │ | │
│ │ | │
│ │ | │
│ │ v │
├────────────────────────┐ │ ┌──┴──────────────────────────────────┐
│ Activitate de colectare├────┤ │ Parteneri │
│ şi prelucrare date │ │ │ - Ministere cu competenţe conexe │
├────────────────────────┘ │ │ (educaţie, economie, agriculturã │
│ │ │ şi dezvoltare ruralã, finanţe │
├──────────────────────────┐ │ │ publice, administraţie) │
│Activitate de interpretare├──┤ │ - Toate departamentele MMSSF şi │
│ şi evaluare date │ │ │ instituţiile aflate în │
├──────────────────────────┘ │ │ subordonarea, coordonarea sau cu │
│ │ │ relaţii de colaborare cu MMSSF │
├──────────────────────────┬──┘ │ (inclusiv reprezentanţele │
│Activitate de comunicare ├ - - -> │ teritoriale) │
└──────────────────────────┴─────────┤ - Comisia Naţionalã de Prognozã │
│ - Institutul Naţional de Statisticã │
│ - Institute de cercetare │
│ - Patronate, sindicate, asociaţii │
│ profesionale │
│ - Agenţi privaţi de ocupare şi │
│ furnizori autorizaţi de │
│ formare │
│ - Reprezentanţi ai mediului academic│
│ - Reprezentanţi ai mediului de │
│ afaceri │
│ - Instituţiile europene relevante │
└─────────────────────────────────────┘ANEXA 2


───────
la regulament
─────────────

PROTOCOL
Având în vedere:
- necesitatea monitorizãrii Programului naţional de reformã;
- ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei privind constituirea Observatorului Naţional al Ocupãrii şi Formãrii Profesionale a Forţei de Muncã; şi
- Adresa nr. ......./..... a instituţiei/organizaţiei partenere a Observatorului ..........................,
între Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi ............. s-a încheiat prezentul protocol, cu urmãtoarele clauze:

I. Pãrţile semnatare
Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de domnul ............................................., ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, în calitate de iniţiator, denumit în continuare MMSSF - Observator, şi instituţiile/organizaţiile partenere, denumite în continuare parteneri

ART. 1
Obiectul protocolului

Obiectul protocolului este colaborarea în cadrul
Observatorului Naţional al Ocupãrii şi Formãrii Profesionale a Forţei de Muncã.
ART. 2
Obligaţiile pãrţilor
A. MMSSF - Observator are urmãtoarele obligaţii:
a) sã stabileascã şi sã dezvolte relaţii de parteneriat cu organisme, organizaţii şi instituţii cu atribuţii în ocuparea şi formarea profesionalã a forţei de muncã;
b) sã asigure crearea şi actualizarea permanentã a reţelei interinstituţionale;
c) sã solicite date partenerilor Observatorului, specifice domeniilor ocupãrii şi formãrii profesionale, precum şi celor care au influenţã asupra lor;
d) sã organizeze întâlniri periodice cu partenerii reprezentaţi în Observator;
e) sã colecteze, sã prelucreze, sã interpreteze şi sã evalueze datele şi informaţiile specifice domeniilor ocupãrii şi formãrii profesionale, precum şi celor care au influenţã asupra lor;
f) sã promoveze rezultatele evaluãrilor şi sã asigure schimbul permanent de informaţii cu şi între membrii reţelei interinstituţionale;
g) sã dezvolte relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale.
B. Partenerul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã realizeze la parametri instituţionali parteneriatul cu MMSSF - Observator;
b) sã menţinã contractul cu MMSSF - Observator;
c) sã asigure furnizarea cãtre MMSSF - Observator a informaţiilor şi datelor proprii, specifice domeniilor ocupãrii şi formãrii profesionale, precum şi celor care au influenţã asupra lor;
d) sã permitã promovarea şi diseminarea informaţiilor şi datelor transmise MMSSF - Observator, atât în cadrul reţelei interinstituţionale, cât şi în mod public;
e) sã desemneze unul sau mai mulţi reprezentanţi în cadrul Observatorului a cãror activitate se va desfãşura în conformitate cu prevederile cap. V din regulament;
f) sã participe, prin reprezentanţii desemnaţi, la întâlnirile organizate de MMSSF - Observator, ori de câte ori sunt solicitaţi.
ART. 3
Durata protocolului
Prezentul protocol intrã în vigoare de la data semnãrii lui de cãtre pãrţile implicate, pe termen de ......... ani, cu posibilitatea prelungirii ulterioare, prin acordul scris al pãrţilor.
ART. 4
Încetarea protocolului
(1) Prezentul protocol înceteazã la data expirãrii perioadei pentru care a fost încheiat sau prin denunţare unilateralã a oricãreia dintre pãrţi, realizatã prin notificarea celeilalte pãrţi.
(2) În cazul denunţãrii, prezentul protocol îşi va înceta valabilitatea dupã .............. zile/luni de la respectiva notificare.
ART. 5
Dispoziţii finale
(1) Protocolul încheiat poate fi modificat prin acte adiţionale numai cu acordul pãrţilor.
(2) Prezentul protocol se încheie în douã exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatarã.
(3) Prezentul protocol s-a încheiat astãzi, ............ .

MMSSF - Observator

Instituţiile/Organizaţiile partenere

_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016