Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament octombrie 2004 Twitter Facebook

Acte regulament octombrie 2004

Monitorul Oficial 987 din 27 Octombrie 2004 (M. Of. 987/2004)

REGULAMENT din 27 octombrie 2004 de organizare si functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est EMITENT: CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 27 octombrie 2004

Cap. i organizarea consiliului pentru dezvoltare regionalã nord-est art. 1 (1) consiliul pentru dezvoltare regionalã nord-est, denumit în continuare consiliul pentru dezvoltare regionalã, este organismul regional deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care este constituit şi funcţioneazã pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare nord-est, în scopul coordonãrii activitãţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionalã. (2) consiliul pentru dezvoltare regionalã îşi desfãşoarã activitãţile în concordanţã cu obiectivele politicii regionale stabilite prin legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în românia. art. ...

Monitorul Oficial 985 din 26 Octombrie 2004 (M. Of. 985/2004)

REGULAMENT din 7 septembrie 2004 de autorizare a administratiei pietelor, targurilor, oboarelor, a burselor de marfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 26 octombrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament se aplicã în cazurile în care administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mãrfuri şi a altora asemenea solicitã sã fie autorizatã pentru comercializarea materialelor lemnoase, aşa cum au fost definite în hotãrârea guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund. art. 2 scopul autorizãrii administraţiei pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mãrfuri şi a altora asemenea este crearea premiselor necesare pentru asigurarea ...

REGULAMENT din 27 septembrie 2004 de autorizare a administratiei pietelor, targurilor, oboarelor, a burselor de marfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 26 octombrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament se aplicã în cazurile în care administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mãrfuri şi a altora asemenea solicitã sã fie autorizatã pentru comercializarea materialelor lemnoase, aşa cum au fost definite în hotãrârea guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund. art. 2 scopul autorizãrii administraţiei pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mãrfuri şi a altora asemenea este crearea premiselor necesare pentru asigurarea ...

Monitorul Oficial 983 din 26 Octombrie 2004 (M. Of. 983/2004)

Monitorul Oficial 970 din 22 Octombrie 2004 (M. Of. 970/2004)

REGULAMENT din 19 octombrie 2004 de organizare si functionare a birourilor electorale EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 22 octombrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) birourile şi oficiile electorale sunt organisme legal constituite în vederea organizãrii şi desfãşurãrii operaţiunilor specifice perioadei electorale. (2) perioada electoralã începe o datã cu aducerea la cunoştinţã publicã a zilei alegerilor şi se încheie o datã cu publicarea rezultatului alegerilor în monitorul oficial al româniei, partea i. art. 2 birourile şi oficiile electorale sunt constituite din membri desemnaţi prin tragere la sorţi, efectuatã de preşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie sau, dupã caz, de ...

Monitorul Oficial 973 din 22 Octombrie 2004 (M. Of. 973/2004)

Monitorul Oficial 965 din 21 Octombrie 2004 (M. Of. 965/2004)

Monitorul Oficial 961 din 20 Octombrie 2004 (M. Of. 961/2004)

Monitorul Oficial 953 din 18 Octombrie 2004 (M. Of. 953/2004)

REGULAMENT din 30 septembrie 2004 privind ajutoarele de stat acordate in industria contructiilor de nave EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 18 octombrie 2004

Regulament din 30 septembrie 2004 privind ajutoarele de stat acordate în industria contructiilor de nave emitent: consiliul concurentei publicat În: monitorul oficial nr. 953 din 18 octombrie 2004 În temeiul art. 28 alin. (1) din legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurentei adopta prezentul regulament. introducere ...

Monitorul Oficial 950 din 18 Octombrie 2004 (M. Of. 950/2004)

REGULAMENT-CADRU din 23 septembrie 2004 al serviciilor de iluminat public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 18 octombrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament-cadru al serviciilor de iluminat public, denumit în continuare regulament-cadru, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 38 din ordonanţa guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 475/2003 , şi ale art. 6 alin. (1) lit. a) din hotãrârea guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare ...

Monitorul Oficial 929 din 12 Octombrie 2004 (M. Of. 929/2004)

REGULAMENT din 27 septembrie 2004 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative ale curtilor de apel si tribunalelor EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 12 octombrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament reglementeazã condiţiile, modul de organizare şi desfãşurare a concursului sau, dupã caz, a probei practice pentru ocuparea funcţiei vacante de manager economic, respectiv a funcţiilor publice şi a posturilor vacante de personal contractual din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative ale curţilor de apel şi tribunalelor. (2) departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul tribunalelor asigurã activitatea economicã, financiarã şi administrativã şi pentru tribunalele specializate şi judecãtoriile din circumscripţia lor. art. 2 managerii economici şi ...

Monitorul Oficial 931 din 12 Octombrie 2004 (M. Of. 931/2004)

REGULAMENT nr. 5 din 23 decembrie 2002 (*republicat*) privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 12 octombrie 2004

*) republicat în temeiul art. iv alin. (3) din regulamentul nr. 4/2004 de modificare a regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã comisia naţionalã a valorilor mobiliare. regulamentul nr. 5/2002 , pus în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 108/2002 , a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 53 din 30 ianuarie 2003 şi a mai fost modificat şi completat prin regulamentul nr. 2/2003 , pus în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. ...

Monitorul Oficial 922 din 11 Octombrie 2004 (M. Of. 922/2004)

REGULAMENT din 17 aprilie 2002 (*republicat*) de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului*) EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 octombrie 2004

------- *) republicat în temeiul art. ii din hotãrârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 1/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei avocatul poporului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 619 din 8 iulie 2004. regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei avocatul poporului a fost aprobat prin hotãrârea biroului permanent al senatului nr. 5/2002 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 326 din 16 mai 2002. cap. i dispoziţii generale art. 1 ...

Monitorul Oficial 921 din 11 Octombrie 2004 (M. Of. 921/2004)

 REGULAMENT din 28 septembrie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 11 octombrie 2004

──────────conţinut de legea nr. 391 din 28 septembrie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 921 din 11 octombrie 2004.──────────art. 1semnul onorific răsplata muncii în serviciul public se acordă pe viaţă.art. 2(1) semnul onorific răsplata muncii în serviciul public este o decoraţie care se poate acorda funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, pentru:a) 20 de ani de activitate în funcţia publică;b) 25 de ani de activitate în funcţia publică;c) 30 de ani de activitate în funcţia publică.(2) În sensul prezentului regulament, prin activitate în funcţia publică se înţelege ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în legea ...

 REGULAMENT din 28 septembrie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial şi Comercial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 11 octombrie 2004

──────────conţinut de legea nr. 392 din 28 septembrie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 921 din 11 octombrie 2004.──────────art. 1ordinul meritul industrial şi comercial se acordă pe viaţă.art. 2(1) ordinul meritul industrial şi comercial este limitat la maximum 5.000 de membri, împărţiţi pe grade astfel:a) cavaler - 2.600;b) ofiţer - 1.300;c) comandor - 800;d) mare ofiţer - 300.(2) depăşirea numărului membrilor fiecărui grad constituie o încălcare a prezentului regulament. decoraţiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.art. 3(1) Însemnul gradului de cavaler al ordinului meritul industrial şi comercial se prezintă sub ...

 REGULAMENT din 28 septembrie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Medaliei Meritul Industrial şi Comercial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 921 din 11 octombrie 2004

──────────conţinut de legea nr. 392 din 28 septembrie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 921 din 11 octombrie 2004.──────────art. 1medalia meritul industrial şi comercial se acordă pe viaţă.art. 2(1) medalia meritul industrial şi comercial se acordă nelimitat pentru clasele a iii-a şi a ii-a şi limitat la 4.000 de membri pentru clasa i.(2) depăşirea numărului de medalii pentru clasa i constituie o încălcare a prezentului regulament. decoraţiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.art. 3(1) Însemnul medaliei meritul industrial şi comercial se prezintă sub forma unei piese circulare, cu diametrul de ...

Monitorul Oficial 915 din 07 Octombrie 2004 (M. Of. 915/2004)

 REGULAMENT din 27 septembrie 2004 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 915 din 7 octombrie 2004

──────────aprobat prin ordinul nr. 208 din 27 septembrie 2004, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 915 din 7 octombrie 2004.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1Înalta curte de casaţie şi justiţie are în structura sa un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic, numit pe bază de concurs de preşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, în condiţiile legii.art. 2personalul din cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ este încadrat de preşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, pe bază de concurs sau probă practică.cap. iiconcursul pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din cadrul departamentului economico-financiar ...

Monitorul Oficial 907 din 06 Octombrie 2004 (M. Of. 907/2004)

REGULAMENT din 23 septembrie 2004 privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normata de utilizare, conditiile de acordare si personalul vamal care beneficiaza de uniforma EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 6 octombrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) personalul vamal, aşa cum acesta este definit prin art. 2 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 10/2004 privind statutul personalului vamal, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 243/2004 , are îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele şi accesoriile specifice, numai în timpul exercitãrii atribuţiilor de serviciu. (2) este interzis portul uniformei, cu însemnele şi accesoriile specifice, în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele autoritãţii naţionale a vãmilor. ...

Monitorul Oficial 897 din 01 Octombrie 2004 (M. Of. 897/2004)

REGULAMENT din 27 septembrie 2004 cu privire la forma, continutul si alte detalii prevazute de plangerea privind ajutorul de stat pretins ilegal EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 1 octombrie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) şi (3) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. introducere elaborarea unui cadru juridic care reglementeazã materia ajutorului de stat reprezintã continuarea armonizãrii legislaţiei româneşti cu legislaţia europeanã, parte a procesului de aderare a româniei la uniunea europeanã. scopul notificãrii şi autorizãrii ajutoarelor de stat acordate de autoritãţile publice sau de organismele care ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016