Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 5 din 23 decembrie 2002 (*republicat*)  privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 5 din 23 decembrie 2002 (*republicat*) privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 12 octombrie 2004

*) Republicat în temeiul <>art. IV alin. (3) din Regulamentul nr. 4/2004 de modificare a <>Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare.
<>Regulamentul nr. 5/2002 , pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 108/2002 , a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 30 ianuarie 2003 şi a mai fost modificat şi completat prin <>Regulamentul nr. 2/2003 , pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 20 mai 2003, Regulamentul nr. 7/2003, pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 31/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, şi <>Regulamentul nr. 8/2003 , pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 40/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte modul de încasare, raportare şi gestionare a veniturilor extrabugetare, care se constituie ca surse proprii de finanţare a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumitã în continuare C.N.V.M., potrivit urmãtoarelor acte normative:
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 514/2002 ;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 513/2002 ;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mãrfuri şi instrumente financiare derivate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 512/2002 ;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 525/2002 ;
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc.
ART. 2
Încasarea veniturilor se face în conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare Statutul C.N.V.M.
ART. 3
(1) C.N.V.M. stabileşte şi modificã nivelul cotelor prevãzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-d) din Statutul C.N.V.M., în cadrul limitei maxime.
(2) Cuantumul tarifelor şi comisioanelor prevãzute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) şi j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament.
(3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor şi veniturilor prevãzute la art. 13 alin. (2) lit. e) şi k) din Statutul C.N.V.M. se stabileşte de C.N.V.M. ca anexã la bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi se aprobã de Parlamentul României.

CAP. II
Determinarea, încasarea şi gestionarea veniturilor C.N.V.M.

ART. 4
(1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru tranzacţiile derulate pe orice piaţã reglementatã, cu excepţia pieţelor reglementate de instrumente financiare derivate, este evidenţiat la pct. 1 din anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.
(2) Sumele provenind din cota prevãzutã la alin. (1) se suportã de cumpãrãtor şi se calculeazã zilnic de cãtre:
- Bursa de Valori Bucureşti, pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa bursierã;
- Societatea Comercialã Bursa Electronicã "RASDAQ" - S.A., pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa RASDAQ;
- pieţele reglementate, altele decât bursele de valori;
- societãţile de bursã, pentru tranzacţiile derulate pe orice piaţã la disponibil organizate de acestea.
(3) Entitãţile prevãzute la alin. (2) au obligaţia sã încaseze de la toţi operatorii pieţelor respective sumele reprezentând cota prevãzutã la alin. (1) aplicatã la valoarea tranzacţiilor zilnice şi sã efectueze viramentele respective, conform alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.
(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel târziu pânã la data de 25 a fiecãrei luni calendaristice, corespunzãtor volumului tranzacţiilor din luna precedentã.
ART. 5
(1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. din valoarea activului net înregistrat de fondurile deschise de investiţii, societãţile de investiţii şi fondurile cu capital de risc este evidenţiat la pct. 2 din anexã.
(2) Baza de calcul la care se aplicã cota prevãzutã la alin. (1) este reprezentatã de valoarea activului net al fondurilor deschise de investiţii, al societãţilor de investiţii şi al fondurilor cu capital de risc, calculatã de depozitar pentru ultima zi lucrãtoare a fiecãrei luni calendaristice.
(3) Suma lunarã datoratã C.N.V.M. se calculeazã pe baza valorii activului net în conformitate cu prevederile alin. (2) şi se determinã conform formulei:

Valoare activ net


───────────────── x nivel cotã (%)
12
(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai târziu pânã la data de 25 a fiecãrei luni calendaristice pentru luna precedentã.
(5) Sumele provenite din cota prevãzutã la alin. (1) se vireazã de cãtre societãţile de investiţii autoadministrate şi de cãtre societãţile de administrare a investiţiilor pentru societãţile de investiţii, pentru fondurile deschise de investiţii şi pentru fondurile cu capital de risc asupra cãrora îşi exercitã activitatea de administrare.
(6) Prevederile alin. (1)-(4) se aplicã şi societãţilor de investiţii financiare, înfiinţate în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietãţii Private în societãţi de investiţii financiare. Virarea sumelor datorate se va realiza lunar de cãtre societãţile de administrare a investiţiilor şi societãţile de investiţii financiare autoadministrate.
(7) Sunt exceptate de la plata sumei prevãzute la alin. (3) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare aflate în perioada de 90 de zile de la autorizare, în conformitate cu prevederile <>art. 53 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 513/2002 .
ART. 6
(1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare este evidenţiat la pct. 3 din anexã.
(2) Sumele provenite din cota prevãzutã la alin. (1) se calculeazã la valoarea determinatã pe baza subscrierilor realizate şi se vireazã de cãtre ofertant la data închiderii derulãrii ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.
(3) Dovada plãţii corecte a sumelor prevãzute la alin. (2) se prezintã la C.N.V.M. o datã cu raportul privind rezultatele ofertei.
ART. 7
(1) Nivelul cotelor percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumpãrare, respectiv de preluare, este evidenţiat la pct. 4 din anexã.
(2) Sumele provenite din aplicarea cotelor prevãzute la alin. (1) se calculeazã la valoarea determinatã pe baza subscrierilor realizate în ofertele publice de cumpãrare, respectiv de preluare, şi se vireazã de cãtre ofertant la data închiderii derulãrii ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.
(3) Dovada plãţii corecte a sumelor prevãzute la alin. (2) se prezintã la C.N.V.M. o datã cu raportul privind rezultatele ofertei.
ART. 8
Sumele provenite din aplicarea tarifelor şi comisioanelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M. se calculeazã şi se reţin lunar de cãtre societatea de bursã de la fiecare parte contractantã şi se vireazã de cãtre aceasta în contul indicat de C.N.V.M., în prima decadã a fiecãrei luni calendaristice pentru luna precedentã.
ART. 9
(1) Tarifele şi comisioanele, percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M., privind operaţiunile efectuate de C.N.V.M. sunt evidenţiate la pct. 5.1-5.6 din anexã.
(2) Eliberarea actelor individuale se va face cu condiţia prezentãrii cãtre C.N.V.M. a dovezii achitãrii sumelor datorate.
(3) Sumele provenite din tarifele de examinare şi de coordonare a activitãţii de formare profesionalã se calculeazã prin aplicarea la veniturile încasate de la beneficiarii serviciilor, de cãtre organismele de formare profesionalã acreditate de C.N.V.M., a cotei evidenţiate la pct. 5.7 din anexã.
(4) Sumele datorate se vireazã în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încasãrii tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.
(5) Sumele percepute pentru monitorizarea entitãţilor autorizate şi supravegheate de C.N.V.M. se determinã prin aplicarea cotei prevãzute la pct. 5.8 din anexã şi au drept bazã de calcul veniturile din exploatare obţinute lunar din activitãţile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea*1).
(6) Sumele datorate conform alin. (5) se vireazã trimestrial, în prima decadã a primei luni din trimestrul urmãtor celui pentru care se datoreazã, în contul indicat de C.N.V.M.
ART. 10
(1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) şi j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidenţiate la pct. 6 şi 9 din anexã.
(2) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaţiunile prevãzute la pct. 6.1-6.3, precum şi la pct. 9.1 şi 9.2 din anexã se achitã de beneficiarii serviciilor la data efectuãrii operaţiunilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.
(3) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaţiunile prevãzute la pct. 6.4 din anexã se plãtesc de cãtre emitenţii de valori mobiliare cel mai târziu în prima lunã a semestrului II al anului pentru care aceste sume se datoreazã.
ART. 11
(1) Veniturile C.N.V.M. se utilizeazã potrivit destinaţiei prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.V.M., aprobat anual de Parlamentul României, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.
(2) Utilizarea veniturilor încasate de C.N.V.M. se face conform prevederilor Statutului C.N.V.M. şi ale reglementãrilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii.
(3) Veniturile rãmase neutilizate la închiderea exerciţiului bugetar rãmân la dispoziţia C.N.V.M., urmând sã fie folosite în anul urmãtor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Statutul C.N.V.M.

CAP. III
Raportarea şi supravegherea încasãrii veniturilor

ART. 12
(1) Entitãţile care datoreazã sumele prevãzute la art. 4, 5, 8 şi art. 9 alin. (3) şi (5) au obligaţia sã informeze C.N.V.M. prin situaţii lunare întocmite în baza datelor prevãzute la alin. (2).
(2) Situaţiile lunare se transmit în formã scrisã şi în format electronic pânã la data de 25 a fiecãrei luni calendaristice pentru luna precedentã şi vor conţine cel puţin urmãtoarele:
- datele de identificare a debitorului;
- categoria de venit;
- scadenţa plãţii;
- baza de calcul;
- nivelul cotei/comisionului;
- cuantumul sumei datorate, din care suma achitatã, inclusiv data şi numãrul documentului de platã, dupã caz;
- observaţii;
- semnãturile autorizate.
ART. 13
(1) În cazul constatãrii unor diferenţe între datele raportate şi situaţia rezultatã în urma verificãrilor efectuate, C.N.V.M. solicitã în scris debitorului în cauzã clarificãrile şi corecturile ce se impun.
(2) Debitorul este obligat sã rãspundã solicitãrii în termen de 5 zile lucrãtoare, iar C.N.V.M. va recalcula obligaţia de platã, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP. IV
Penalitãţi şi sancţiuni

ART. 14
Pentru nevirarea sumelor prevãzute în prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penalitãţi pe zi de întârziere în conformitate cu legislaţia aplicatã veniturilor bugetare.
ART. 15
(1) În cazul neraportãrii în termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor C.N.V.M. se aplicã urmãtoarele penalitãţi:
a) majorarea cu 10% a sumei datorate la întârzieri de pânã la 30 de zile calendaristice;
b) majorarea cu 30% pentru întârzieri cuprinse între 31 şi 60 de zile calendaristice;
c) majorarea cu 50% pentru întârzieri de peste 60 de zile calendaristice.
(2) În cazul raportãrii eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplicã o penalitate de 50% la diferenţele constatate, la care se adaugã în mod corespunzãtor şi penalitãţile prevãzute la art. 14.
ART. 16
Pentru neplata sumelor datorate la termenele şi în condiţiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile în condiţiile art. 15 alin. (1), C.N.V.M. va recurge la executarea silitã a acestora, potrivit legii, şi poate hotãrî, dupã caz, sancţionarea entitãţilor respective în conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M.
ART. 17
Sumele rezultate din penalitãţile aplicate corespunzãtor art. 14 şi 15 se constituie ca venit al C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. h) din Statutul C.N.V.M.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 18
C.N.V.M. actualizeazã periodic, prin ordin al preşedintelui, nivelul tarifelor percepute în conformitate cu evoluţia indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentãrii bugetului de stat.
ART. 19
La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã <>Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2000 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2000 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 26 februarie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


*1) Obligaţia de platã a sumelor percepute în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) a fost suspendatã pentru anul 2003 prin <>Instrucţiunile nr. 3/2003 , începând cu data de 20 mai 2003. Pentru anul 2004, aceastã obligaţie a fost suspendatã prin <>Regulamentul nr. 4/2004 , începând cu data de 18 mai 2004.


ANEXĂ


Sursele de finanţare ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
──────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┐
Nr. │ │ Fel de operaţiune/ │Nivel tarif (lei)/ │
crt. │ Categorie │ entitate │ cotã perceputã │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
1. │Cotã de cel mult 0,08% din │a) Cotã pentru tranzacţiile derulate│0,08% din valoarea │
│valoarea tranzacţiilor derulate│pe pieţele de disponibil │tranzacţiilor │
│pe orice piaţã reglementatã, │b) Cotã de 0,08% din valoarea │derulate pe pieţele│
│suportate de cãtre cumpãrãtor, │tranzacţiilor derulate de SSIF pe │reglementate │
│cu excepţia pieţelor │pieţele reglementate │conform legii │
│reglementate de instrumente │ │Pentru tranzacţiile│
│financiare derivate │ │cu obligaţiuni │
│ │ │aferente anului │
│ │ │financiar 2003 se │
│ │ │aplicã cota 0*2) │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
2. │Cotã de cel mult 0,1% din │a) Cotã asupra activului net al │0,1% din valoarea │
│valoarea activului net al │organismelor de plasament colectiv │activului net, │
│organismelor de plasament │în valori mobiliare; │conform legii │
│colectiv │b) Cotã asupra activului net al │0,025% din valoarea│
│ │fondurilor cu capital de risc │activului net │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
3. │Cotã de cel mult 0,5% din │a) Cotã achitatã la închiderea │0,5% din valoarea │
│valoarea ofertelor publice │ofertelor publice de vânzare │realizatã a │
│de vânzare │ │ofertelor publice │
│ │ │de vânzare, │
│ │ │conform legii │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
4. │Cotã de cel mult 2% din │a) Cotã diferenţiatã achitatã la │1,5% din valoarea │
│valoarea ofertelor publice │închiderea ofertei publice de │realizatã a │
│de cumpãrare-preluare │cumpãrare/preluare │ofertelor publice │
│ │ │de cumpãrare │
│ │ │1,75% din valoarea │
│ │ │realizatã a │
│ │ │ofertelor publice │
│ │ │de preluare │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5. │Tarife şi comisioane percepute │ │ │
│la activitãţile pentru care se │ │ │
│emite de cãtre C.N.V.M. un │ │ │
│act individual │ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1. │Tarife percepute pentru │ │ │
│emiterea autorizaţiei de │ │ │
│funcţionare a entitãţilor │ │ │
│supravegheate de │ │ │
│C.N.V.M.: │ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.1. │ │Societãţi de administrare a │ 30.000.000 │
│ │investiţiilor │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.2. │ │Societãţi de investiţii │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.3. │ │Fonduri deschise de investiţii │ 10.000.000 │
5.1.3.1. │ │Fonduri cu capital de risc │ 10.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.4. │ │Societãţi de servicii de investiţii │ 20.000.000 │
│ │ financiare │ │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │ 40.000.000 │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │ 80.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.5. │ │Societãţi de servicii de investiţii │ │
│ │financiare autorizate sã │ │
│ │tranzacţioneze la bursele de mãrfuri│ │
│ │cu obiectul de activitate, │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.5.1. │ │- servicii de brokeraj constând din │ │
│ │vânzãri şi cumpãrãri de instrumente │ │
│ │financiare derivate │ 20.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.5.2. │ │- servicii conexe │ 12.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.6. │ │Control intern │ 2.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.7. │ │Agenţi pentru servicii de investiţii│ │
│ │financiare │ 2.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.8. │ │Consultanţi de investiţii │ persoanã fizicã │
│ │ │ 10.000.000 │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │ persoanã juridicã │
│ │ │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.9. │ │Asociaţii/societãţi ca organism │ │
│ │cu putere de autoreglementare │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.10. │ │Depozitar │ 100.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.11. │ │Agenţi de compensare şi depozitare │ 100.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.12. │ │Societãţi de registru │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13. │ │Societate de bursã care │ │
│ │administreazã burse de mãrfuri cu │ │
│ │urmãtoarele obiecte de activitate │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.1. │ │- vânzãri-cumpãrãri de mãrfuri şi │ │
│ │titluri reprezentative de mãrfuri │ 20.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.2. │ │- vânzãri-cumpãrãri de instrumente │ │
│ │financiare derivate │ 30.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.3. │ │-navlosiri şi negocieri de asigurãri│ │
│ │maritime şi fluviale de nave şi │ │
│ │încãrcãturã │ 40.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.4. │ │- vânzãri-cumpãrãri de alte │ │
│ │instrumente autorizate de C.N.V.M. │ 30.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.5. │ │- organizarea de licitaţii pentru │ │
│ │vânzãri şi achiziţii de produse, │ │
│ │servicii şi lucrãri, active ale │ │
│ │persoanelor juridice şi fizice │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.6. │ │- alte activitãţi conexe calificate │ │
│ │astfel de C.N.V.M. cum ar fi │ │
│ │organizarea de licitaţii cu creanţe │ │
│ │comerciale │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.7. │ │- operaţiuni de compensare decontare│ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.8. │ │Societãţi de brokeraj cu obiectul │ │
│ │de activitate │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.9. │ │- servicii de brokeraj constând din │ │
│ │vânzãri şi cumpãrãri de mãrfuri şi │ │
│ │titluri reprezentative de mãrfuri │ 15.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │
5.1.13.10.│ │- servicii de brokeraj constând din │ │
│ │vânzãri şi cumpãrãri de instrumente │ │
│ │financiare derivate │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.11.│ │- servicii de brokeraj constând din │ │
│ │navlosiri, asigurãri maritime şi │ │
│ │fluviale de nave şi încãrcãturã │ 10.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.13.12.│ │- servicii conexe │ 12.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.14. │ │Trader pe pieţe reglementate de │ │
│ │instrumente financiare derivate │ 5.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.15. │ │Broker │ 2.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.16. │ │Casã de compensaţie │ 50.000.000 │
5.1.16.1. │ │Operaţiuni de compensare-decontare │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.1.17. │ │Membru compensator general │ 15.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2*3). │Tarife pentru emiterea │ │ │
│autorizaţiei entitãţilor care │ │ │
│au desfãşurat activitãţi în │ │ │
│baza unei autorizaţii emise │ │ │
│anterior intrãrii în vigoare │ │ │
│a noii legislaţii: │ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.1. │ │Societãţi de administrare a │ │
│ │investiţiilor │ 15.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.2. │ │Fonduri deschise de investiţii │ 5.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.3. │ │Depozitar │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ 10.000.000 │
5.2.4. │ │Societãţi de servicii de investiţii ├───────────────────┤
│ │financiare │ 20.000.000 │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │ 40.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.5. │ │Agenţi pentru servicii de investiţii│ │
│ │financiare │ 1.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.6. │ │Consultanţi de investiţii │ persoane fizice │
│ │ │ 5.000.000 │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │ persoane juridice │
│ │ │ 25.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.7. │ │Pieţe reglementate (altele decât │ │
│ │Bursa de valori) cf. O.U.G. │ │
│ │nr. 28/2002 aprobatã şi modificatã │ │
│ │prin <>Legea nr. 525/2002 │ 150.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.8. │ │Asociaţii/societãţi ca organism cu │ │
│ │putere de autoreglementare │ 25.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.9. │ │Agenţi de compensare şi depozitare │ 50.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.10. │ │Persoane juridice specializate în │ │
│ │operaţiuni de compensare, decontare │ │
│ │şi depozitare │ 150.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.2.11. │ │Societãţi de registru │ 25.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.3. │Tarife pentru autorizarea/ │actele ce au stat la baza obţinerii │ │
│avizarea modificãrilor │autorizaţiei de funcţionare a │ │
│intervenite în: │entitãţilor supravegheate │ 5.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.4. │Tarife percepute pentru │ │ │
│eliberarea: │ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.4.1. │ │atestatelor de societate deţinutã │ │
│ │public sau de tip închis │ 5.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.4.2. │ │atestatelor de organism de formare │ │
│ │profesionalã pentru pieţele │ │
│ │reglementate │ 60.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.4.2.1. │ │tarifului de modificare a │ │
│ │atestatelor de organism de formare │ │
│ │profesionalã pentru pieţele │ │
│ │reglementate │ 2.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.4.3. │ │atestatelor profesionale │ 600.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5. │Tarif perceput pentru avizarea:│ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5.1. │ │Pieţelor la disponibil │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5.2. │ │Instrumentelor financiare derivate │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5.3. │ │Societãţii bancare pentru prestarea │ │
│ │de: │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5.3.1. │ │- servicii de brokeraj constând din │ │
│ │vânzãri şi cumpãrãri de instrumente │ │
│ │financiare derivate │ 20.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5.3.2. │ │- servicii conexe │ 12.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5.4. │ │Societãţii comerciale pentru vânzãri│ │
│ │şi cumpãrãri de mãrfuri şi titluri │ │
│ │reprezentative de mãrfuri │ 20.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5.5. │ │Anunţului preliminar pentru oferte │ │
│ │publice │ 2.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.5.6. │ │Contractului de administrare a │ 5.000.000 │
│ │societãţilor de investiţii │ │
│ │ │ │
5.5.6.1. │ │Contractului de administrare a │ │
│ │fondurilor cu capital de risc │ 2.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.6. │Tarif de înregistrare │auditor/cenzor extern independent │ │
│ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- persoanã fizicã │ 500.000 │
│ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- persoanã juridicã │ 1.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.7. │Tarif de examinare şi de │a activitãţii de formare │30% din veniturile │
│coordonare │profesionalã │încasate de │
│ │ │organismele de │
│ │ │formare profesi- │
│ │ │onalã acreditate │
│ │ │de la beneficiarii │
│ │ │serviciilor │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8. │Cotã aplicatã la veniturile de │ │ │
│exploatare obţinute pentru │ │ │
│activitãţile autorizate, │ │ │
│perceputã pentru monitorizarea │ │ │
│entitãţilor supravegheate de │ │ │
│C.N.V.M.: │ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.1. │ │Societãţi de administrare a │1% din veniturile │
│ │investiţiilor │de exploatare │
│ │ │obţinute din │
│ │ │activitatea de │
│ │ │administrare │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.2. │ │Depozitar │1% din veniturile │
│ │ │de exploatare │
│ │ │obţinute din │
│ │ │activitatea de │
│ │ │depozitare │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.3. │ │Societãţi de servicii de investiţii │1% din veniturile │
│ │financiare cu activitãţile lor │de exploatare │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.4. │ │Consultanţi de investiţii │1% din veniturile │
│ │ │realizate │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.5. │ │Pieţe reglementate │1% din veniturile │
│ │ │de exploatare │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.6. │ │Agenţi de compensare şi depozitare │1% din veniturile │
│ │ │din comisionul de │
│ │ │compensare şi │
│ │ │depozitare │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.7 │ │Societãţi de registru │1% din veniturile │
│ │ │de exploatare │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.8. │ │Persoane juridice specializate în │1% din veniturile │
│ │operaţiuni de compensare şi │de exploatare ptr. │
│ │depozitare │activitatea │
│ │ │autorizatã │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.9 │ │Societate de bursã pentru: │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.9.1. │ │- pieţe reglementate de mãrfuri şi │1% din veniturile │
│ │titluri financiare │de exploatare │
│ │ │realizatã │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.9.2. │ │- pieţele instrumentelor financiare │1% din veniturile │
│ │derivate şi alte instrumente │de exploatare │
│ │autorizate de C.N.V.M. │realizatã │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.9.3. │ │- navlosiri şi negocieri de │1% din veniturile │
│ │asigurãri maritime şi fluviale │de exploatare │
│ │de nave şi încãrcãturã │realizatã │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
5.8.9.4. │ │- servicii conexe care pot fi │1% din veniturile │
│ │prestate de bursele de mãrfuri │de exploatare │
│ │ │realizatã │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
6. │Tarife percepute pentru │ │ │
│prestarea de servicii cãtre │ │ │
│entitãţile supravegheate sau │ │ │
│terţe persoane │ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
6.1. │ │Tarif perceput pentru eliberarea de │ │
│ │copii ale documentelor cu caracter │ │
│ │public aflate în pãstrarea şi │ │
│ │administrarea O.E.V.M. │ 5.000/pag. │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
6.2. │ │Tarif perceput pentru eliberarea de │ │
│ │certificat de înregistrare a │ │
│ │valorilor mobiliare │ 3.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
6.3. │ │Tarif perceput pentru înregistrarea │ │
│ │la O.E.V.M. a societãţilor deţinute │ │
│ │public │ 5.000.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
6.4. │ │Tarif de menţinere a valorilor │ │
│ │mobiliare la O.E.V.M. │ │
│ │- societãţi cap. social/val. de │ │
│ │emisiune*4) 3 mld pânã la 10 mld │ │
│ │inclusiv │ 10.000.000/an │
│ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- societãţi cap. social peste 10 mld│ │
│ │pânã la 50 mld inclusiv │ 15.000.000/an │
│ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- societãţi cap. social peste 50 mld│ │
│ │pânã la 100 mld inclusiv │ 20.000.000/an │
│ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- societãţi cap. social peste │ │
│ │100 mld │ 30.000.000/an │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
7. │Penalitãţi stabilite prin │ │0,15% pentru │
│reglementãri proprii ca │ │fiecare zi de │
│sancţiuni patrimoniale │ │întârziere │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
8. │Donaţii │ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
9. │Activitãţi de editurã, │ │ │
│publicitate, multiplicare │ │ │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
9.1. │Tarif perceput pentru │Acte individuale ale entitãţilor, │ │
│publicarea în Buletinul Oficial│emise de C.N.V.M., convocatoare │ │
│al C.N.V.M. │pentru AGA din cadrul societãţilor │ │
│ │de investiţii autorizate de │ │
│ │C.N.V.M., declararea furtului de │ │
│ │valori mobiliare sau instrumente │ │
│ │financiare │ 100.000 │
──────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │a) Rapoarte cerute de C.N.V.M. │ │
│ │privind operaţiuni reclamate şi │ │
│ │rapoarte curente ale societãţilor │ │
│ │deţinute public, care conţin pânã │ │
│ │la 2 pagini │ 1.000.000 │
│ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┤
9.2. │ │b) Rapoarte cerute de C.N.V.M. │ │
│ │privind operaţiuni reclamate şi │ │
│ │rapoarte curente ale societãţilor │ │
│ │deţinute public, care conţin peste │ │
│ │2 pagini │ 500.000/pag. │
──────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────┘


------------
*2) Pentru tranzacţiile cu obligaţiuni prevãzute la pct. 1 coloana a IV-a din anexã, nivelul cotei se va modifica anual prin acte emise de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare. Pentru anul 2004, cota aplicatã este 0.
*3) Pentru exerciţiul financiar aferent anului 2003, tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), respectiv pct. 5.2 din anexã, au fost reduse cu 50% prin <>Instrucţiunile nr. 3/2003 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 20 mai 2003.
*4) Valoarea de emisiune = valoarea nominalã x nr. de valori mobiliare.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016