Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de comisia-nationala-a-valorilor-mobiliare Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Comisia Nationala A Valorilor Mobiliare


Monitorul Oficial 154 din 22 Martie 2013 (M. Of. 154/2013)

ORDIN nr. 20 din 28 februarie 2013 pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la banca naţională a româniei,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 27 februarie 2013, emiterea următorului ordin:art. 1 se aprobă instrucţiunea nr. 2/2013 de modificare a instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, ...

INSTRUCTIUNE nr. 2 din 2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013

Instrucţiunea privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 142/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - prezenta instrucţiune stabileşte obligaţia de raportare a societăţilor de servicii de investiţii financiare (s.s.i.f.), a operatorilor de piaţă şi a operatorilor de sistem cu privire la investiţiile de portofoliu şi la instrumentele financiare derivate, prevăzută în regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la banca naţională a ...

Monitorul Oficial 62 din 29 Ianuarie 2013 (M. Of. 62/2013)

RECTIFICARE nr. 143 din 20 decembrie 2012 referitoare la Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 143/2012 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 29 ianuarie 2013

La ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 143/2012 pentru aprobarea instrucţiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 3 ianuarie 2013, se face următoarea rectificare:- în preambul, la al patrulea paragraf, în loc de: "[...] aprobat prin ordinul comisiei de supraveghere a comisiei valorilor mobiliare nr. 121/2006, [...]" se va citi: "[...] aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 121/2006, [...]"._______

Monitorul Oficial 43 din 19 Ianuarie 2013 (M. Of. 43/2013)

ORDIN nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2013 de modificare si completare a Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 16 ianuarie 2013, emiterea următorului ordin:art. 1 se aprobă instrucţiunea nr. 1/2013 de modificare şi completare a instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţională a valorilor mobiliare, aprobată prin ordinul comisiei ...

INSTRUCTIUNI nr. 1 din 16 ianuarie 2013 de modificare si completare a Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013

Art. i instrucţiunea nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţională a valorilor mobiliare, aprobată prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 30/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) entităţile autorizate de c.n.v.m. ce au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vor ...

Monitorul Oficial 8 din 07 Ianuarie 2013 (M. Of. 8/2013)

ORDIN nr. 144 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 8/2012 privind aplicarea orientarilor cu privire la anumite aspecte ale cerintelor MiFID privind adecvarea EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2013

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 16 şi art. 30 alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 710/2009/ce şi de abrogare a ...

INSTRUCTIUNEA nr. 8 din 2012 privind aplicarea orientarilor cu privire la anumite aspecte ale cerintelor MiFID privind adecvarea EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta instrucţiune stabileşte norme în vederea aplicării orientărilor cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor mifid privind adecvarea, emise de autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (aevm/esma), şi a art. 130 şi 133 şi celor asociate acestora din regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulamentul c.n.v.m. nr. 32/2006.art. 2(1) prezenta instrucţiune se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare (s.s.i.f.) atunci când prestează servicii de consultanţă pentru investiţii şi/sau administrarea portofoliului.(2) prezenta instrucţiune se aplică în ...

Monitorul Oficial 1 din 03 Ianuarie 2013 (M. Of. 1/2013)

ORDIN nr. 140 din 14 decembrie 2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2012 emise in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 13 decembrie 2012, emiterea următorului ordin:art. 1se aprobă instrucţiunea nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin ...

INSTRUCTIUNE nr. 6 din 14 decembrie 2012 emisa in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013

Art. 1prezenta instrucţiune este emisă în aplicarea art. 286^1 din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 297/2004.art. 2(1) prevederile art. 286^1 alin. (2) din legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, deţine direct ori indirect mai mult de 5% din capitalul social al unei societăţi de investiţii financiare, denumită în continuare s.i.f.(2) persoana care, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, atinge, depăşeşte ...

ORDIN nr. 143 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15), precum şi cu cele ale art. 8 din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere solicitarea autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (aevmp) şi prevederile art. 9 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de ...

‹‹ Pagina 1 din 65
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016