Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 140 din 14 decembrie 2012  pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2012 emise in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 140 din 14 decembrie 2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2012 emise in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013

    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 13 decembrie 2012, emiterea următorului ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Instrucţiunea nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
    ART. 3
    Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2007 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2007 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr. 208/2005 şi Legea nr. 97/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, se abrogă.


             Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
                             Eugenia Carmen Negoiţă

    Bucureşti, 14 decembrie 2012.
    Nr. 140.


                            INSTRUCŢIUNEA Nr. 6/2012
                   emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1
                din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

    ART. 1
    Prezenta instrucţiune este emisă în aplicarea art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.
    ART. 2
    (1) Prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, deţine direct ori indirect mai mult de 5% din capitalul social al unei societăţi de investiţii financiare, denumită în continuare S.I.F.
    (2) Persoana care, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, atinge, depăşeşte ori scade, direct sau indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. va transmite către S.I.F., Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), depozitarul central şi operatorul de piaţă o declaraţie autentificată la notariat sau certificată de către un avocat, întocmită conform anexei la prezenta instrucţiune.
    (3) În situaţia în care declaraţia menţionată la alin. (2) este transmisă de o societate-mamă, filialele acestei societăţi sunt exceptate de la obligaţia de a transmite declaraţia respectivă.
    (4) Declaraţia prevăzută la alin. (2) se transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data atingerii, depăşirii sau scăderii, direct ori indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., indiferent dacă aceasta se produce ca urmare a unei operaţiuni de achiziţie sau înstrăinare de acţiuni S.I.F. ori ca urmare a altor operaţiuni.
    (5) Orice modificare a declaraţiei prevăzute la alin. (2) se transmite, în aceleaşi condiţii ca şi declaraţia iniţială, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data apariţiei respectivei modificări.
    (6) Depozitarul central are obligaţia de a notifica conducerea S.I.F./societăţii de administrare a investiţiilor (S.A.I.) care administrează S.I.F., precum şi operatorul de piaţă şi C.N.V.M., în aceeaşi zi lucrătoare în care a luat cunoştinţă de orice depăşire a limitei de 5% prevăzute la art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, apărută ca urmare a unei operaţiuni pe piaţă sau a unui transfer direct efectuat în conformitate cu prevederile legale incidente.
    (7) S.I.F. are obligaţia ca, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii declaraţiei menţionate la alin. (2) sau a modificării prevăzute la alin. (5), să aducă la cunoştinţa publicului, prin publicarea pe site-ul propriu, informaţiile din cuprinsul acesteia.
    ART. 3
    (1) În vederea suspendării prevăzute la art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, respectiv la art. 2 alin. (1) din prezenta instrucţiune, precum şi a realizării notificărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (5) din prezenta instrucţiune, deţinerea directă şi indirectă se determină în conformitate cu Instrucţiunea nr. 3/2009 privind deţinerile directe şi indirecte, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2009.
    (2) În vederea suspendării prevăzute la art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, respectiv art. 2 alin. (1) din prezenta instrucţiune, drepturile de vot deţinute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:
    a) drepturi de vot deţinute de o terţă persoană, cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună în ceea ce priveşte respectiva societate, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deţinute;
    b) drepturi de vot aferente acţiunilor deţinute de respectiva persoană fizică sau juridică, ce sunt constituite în garanţie, cu condiţia ca aceasta să controleze drepturile de vot şi să îşi declare intenţia de a le exercita;
    c) drepturi de vot deţinute sau care pot fi exercitate în conformitate cu lit. a) şi b) de o entitate controlată de respectiva persoană fizică sau juridică;
    d) drepturi de vot aferente acţiunilor aflate în posesia respectivei persoane fizice sau juridice, pe care aceasta, în lipsa unor instrucţiuni specifice de la proprietarii acţiunilor, poate să le exercite fără restricţii;
    e) drepturi de vot exercitate de respectiva persoană fizică sau juridică în calitate de mandatar pe care aceasta, în lipsa unor instrucţiuni specifice de la proprietarii acţiunilor, poate să le exercite fără restricţii;
    f) drepturi de vot deţinute de o terţă persoană, alta decât cea prevăzută la lit. a) şi c), care acţionează în mod concertat cu respectiva persoană fizică sau juridică.
    (3) Când S.I.F. dobândeşte sau înstrăinează, direct sau indirect, propriile acţiuni, aceasta face public şi transmite C.N.V.M. şi operatorului de piaţă ponderea acţiunilor proprii deţinute, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la respectiva înstrăinare sau dobândire, dacă acest procent atinge, depăşeşte sau scade sub pragul de 5% din capitalul social.
    (4) În vederea calculării pragului prevăzut la art. 2 alin. (1), S.I.F. va face public numărul total al acţiunilor emise şi al drepturilor de vot asociate acestora la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, dacă în cursul acesteia a avut loc o majorare sau o reducere a capitalului social/numărului drepturilor de vot.
    (5) Prevederile art. 2 alin. (1) se aplică şi în cazul unei persoane fizice sau juridice care deţine, direct ori indirect, instrumente financiare care îi dau dreptul să achiziţioneze acţiuni, deja emise de S.I.F., la care sunt ataşate drepturi de vot.
    (6) Suspendarea drepturilor de vot pentru acţionarii care acţionează în mod concertat se realizează utilizând metoda "pro-rata".
    ART. 4
    (1) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligaţia să identifice şi să notifice C.N.V.M. deţinerile care depăşesc, în sensul prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni, pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. Odată cu notificarea, conducerea S.I.F. saua S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligaţia să transmită C.N.V.M. orice documente şi informaţii care au stat la baza identificării respectivelor deţineri, inclusiv argumentele luate în considerare pentru stabilirea persoanelor care acţionează în mod concertat.
    (2) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează S.I.F. are obligaţia să realizeze notificările prevăzute la alin. (1) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data la care:
    a) primeşte declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (2) ori (5); sau
    b) a luat cunoştinţă din documentele aflate la dispoziţia sa despre situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1); sau
    c) primeşte din partea depozitarului central notificarea prevăzută la art. 2 alin. (6).
    (3) În situaţia în care, în urma verificărilor realizate în baza documentelor primite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2), (5) sau (6), ale alin. (1) ori (2) al prezentului articol sau ale art. 5 alin. (1), precum şi a altor documente aflate la dispoziţia sa, C.N.V.M. constată că sunt incidente prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni, dispune depozitarului central să opereze în evidenţele acestuia suspendarea exercitării drepturilor de vot, iar conducerii S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. să ia măsurile necesare în conformitate cu art. 5 alin. (2).
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în situaţia în care, din oficiu sau ca urmare a unor sesizări, C.N.V.M. constată că sunt incidente prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni.
    ART. 5
    (1) Anterior adunărilor generale ale acţionarilor, conducerea S.I.F. sau a S.A.I care administrează o S.I.F. are următoarele obligaţii:
    a) să verifice, pentru acţionarii înregistraţi la data de referinţă, deţinerile care depăşesc, în sensul prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni, pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., identificate şi notificate C.N.V.M. conform art. 4 alin (1) şi (2), precum şi orice alte situaţii nou-apărute; şi
    b) să transmită C.N.V.M., cu 10 zile anterioare adunării generale a acţionarilor, lista acţionarilor şi a deţinerilor aferente, identificate potrivit lit. a), precum şi orice documente şi informaţii care au stat la baza identificării respectivelor deţineri, inclusiv argumentele luate în considerare pentru stabilirea persoanelor care acţionează în mod concertat.
    (2) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligaţia îndeplinirii în cadrul adunării generale a acţionarilor a tuturor formalităţilor necesare, astfel încât acţionarii în legătură cu care C.N.V.M. a constatat că au drepturile de vot suspendate în conformitate cu prevederile art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni să nu poată exercita în adunarea generală a acţionarilor poziţia deţinută cu nerespectarea art. 286^1 alin. (1).
    ART. 6
    În termen de o zi lucrătoare de la data la care constată că prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni nu mai sunt incidente, C.N.V.M. confirmă ridicarea suspendării dreptului de vot. C.N.V.M. va informa corespunzător depozitarul central şi conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F.
    ART. 7
    (1) Încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) - (7), art. 3 alin. (3) şi (4), art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 5 se sancţionează cu:
    a) avertisment;
    b) amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele fizice;
    c) amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice.
    (2) Includerea în cuprinsul declaraţiilor/notificărilor prevăzute în prezenta instrucţiune a unor informaţii false intră sub incidenţa art. 292 din Codul penal, republicat, referitor la falsul în declaraţii.
    ART. 8
    (1) Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).
    (2) La art. 12 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, cu modificările ulterioare, referirile la prevederile art. 2 alin. (6) din Instrucţiunea nr. 1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr. 208/2005 şi Legea nr. 97/2006, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2007, se consideră a fi făcute la prevederile art. 2 alin. (6) din prezenta instrucţiune.


             Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
                             Eugenia Carmen Negoiţă


    ANEXĂ

               Model de declaraţie deţineri conform prevederilor
           art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital


                              DECLARAŢIE DEŢINERI
                      Societatea de investiţii financiare
                     .....................................

    Codul unic de înregistrare ...............................................
    Simbol piaţă reglementată ................................................
    Tipul valorii mobiliare ..................................................
    Identificarea deţinătorului de acţiuni S.I.F.:
    Persoana fizică ..........................................................
                        (numele şi prenumele) (B.I./paşaport - seria/nr.)
                                     (codul numeric personal)
                                             (adresa)
    Persoana juridică ........................................................
                            (denumirea completă) (cod unic de înregistrare)
                                     [sediul social (adresa)]

    Descrierea relaţiei deţinătorului de valori mobiliare cu persoanele cu care acţionează în mod concertat în conformitate cu art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv prin descrierea felului de deţinere, respectiv directă/indirectă) ....................
    Numărul de acţiuni deţinute în mod concertat (individual, pentru fiecare persoană care acţionează în mod concertat, precum şi cumulat, pentru toate persoanele care acţionează în mod concertat): ................................................................
    Procentul din capitalul social reprezentat de acţiunile deţinute în mod concertat şi numărul de voturi în AGA S.I.F. (individual, pentru fiecare persoană care acţionează în mod concertat, precum şi cumulat pentru toate persoanele care acţionează în mod concertat)............
    Prezenta declaraţie este dată cunoscându-se consecinţele legale ale declaraţiilor false, prevăzute şi pedepsite de art. 292 din Codul penal.

    Semnătura persoanei/reprezentantului legal al persoanei
    .............................

    Ştampila (pentru persoana juridică)


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016