Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 143 din 20 decembrie 2012  pentru aprobarea Instructiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 143 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013

    În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15), precum şi cu cele ale art. 8 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere solicitarea Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) şi prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, coroborate cu cele ale art. 35 din acelaşi regulament,
    în baza dispoziţiilor art. 23 şi ale art. 35 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 59 alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Comisiei Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 20 decembrie 2012, emiterea următorului ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Instrucţiunea nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora.
    ART. 2
    Instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).


             Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
                             Eugenia Carmen Negoiţă

    Bucureşti, 20 decembrie 2012.
    Nr. 143.


                            INSTRUCŢIUNEA Nr. 7/2012
                privind transmiterea de rapoarte referitoare la
       reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora

    ART. 1
    (1) Prezenta instrucţiune stabileşte obligaţia de transmitere de rapoarte semestriale privind reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta instrucţiune, după cum urmează:
    a) până la 31 iulie pentru semestrul I (1 ianuarie-30 iunie);
    b) până la 31 ianuarie pentru semestrul II (1 iulie-31 decembrie).
    (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise, în format Excel, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă validă, pe adresa de e-mail: raportariESMAarticol9@cnvmr.ro
    (3) Macheta standard în format Excel a rapoartelor prevăzute la alin. (1) poate fi descărcată de pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM, (www.cnvmr.ro), secţiunea Informaţii Publice/Informaţii Utile/Raportări ReSE 3.
    ART. 2
    Prezenta instrucţiune se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare şi, în mod corespunzător:
    a) instituţiilor de credit din România înscrise în Registrul C.N.V.M., la secţiunea Intermediari;
    b) consultanţilor de investiţii;
    c) societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) şi lit. b) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi societăţilor de administrare a investiţiilor care desfăşoară activitate de marketing şi distribuţie;
    d) sucursalelor intermediarilor din alte state membre înscrise în Registrul C.N.V.M., secţiunea Intermediari;
    e) sucursalelor intermediarilor din state nemembre.
    ART. 3
    (1) În sensul prezentei instrucţiuni, prin reclamaţie se înţelege orice exprimare a nemulţumirii, în formă verbală sau scrisă, înregistrată pe un suport durabil, justificată sau nu, de la sau în numele unei persoane, în legătură cu prestarea sau neprestarea unui serviciu financiar care:
    a) susţine că reclamantul a suferit sau este posibil să sufere o pierdere financiară, neajuns material sau alte dificultăţi semnificative; şi
    b) este în legătură cu o activitate a S.S.I.F. în distribuţia sau prestarea de servicii financiare sau produse, care intră în aria de competenţă a C.N.V.M.
    (2) Instituţiile de credit vor raporta în baza acestei instrucţiuni doar reclamaţiile clienţilor care au legătură cu serviciile de investiţii prestate şi cu instrumentele financiare.
    ART. 4
    Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni constituie contravenţie şi se sancţionează conform titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. VII din titlul I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012.


             Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
                             Eugenia Carmen Negoiţă

    ANEXĂ
    -----
la instrucţiune
---------------

    Denumire S.S.I.F. ...............................
    Perioada de raportare ...........................


               Raport privind reclamaţiile primite de la clienţi
                         şi stadiul rezolvării acestora

 ┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
 │ │ Primite │Soluţionate│Soluţionate│
 │ │ │ │în favoarea│
 │ │ │ │clienţilor │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Nr. total de reclamaţii în perioada │ B │ C │ D │
 │raportată*1) │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘

    Vă rugăm să furnizaţi, acolo unde este cazul, o repartizare a reclamaţiilor
în funcţie de cauza acestora*2) şi instrumentul financiar în perioada raportată,
altfel nu completaţi!

 ┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
 │ Nr. de reclamaţii în funcţie de │ Primite │Soluţionate│Soluţionate│
 │obiectul acestora în perioada raportată*3)│ │ │în favoarea│
 │ │ │ │clienţilor │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Preluarea şi transmiterea ordinelor pri- │ │ │ │
 │vind unul sau mai multe instrumente │ │ │ │
 │financiare │ │ │ │
 │Executarea ordinelor în numele clienţilor │ │ │ │
 │Tranzacţionarea pe cont propriu │ │ │ │
 │Administrarea portofoliilor │ │ │ │
 │Consultanţă pentru investiţii (de exemplu,│ │ │ │
 │consultanţă necorespunzătoare) │ │ │ │
 │Subscriere de instrumente financiare şi/ │ │ │ │
 │sau plasamentul instrumentelor financiare │ │ │ │
 │în baza unui angajament ferm │ │ │ │
 │Plasamentul de instrumente financiare fără│ │ │ │
 │un angajament ferm │ │ │ │
 │Administrarea unui sistem alternativ de │ │ │ │
 │tranzacţionare │ │ │ │
 │Informaţiile furnizate clientului (de │ │ │ │
 │exemplu, informaţii/publicări insufi- │ │ │ │
 │ciente) │ │ │ │
 │Termeni şi sume/tarife contestate │ │ │ │
 │Administrare generală/Servicii pentru │ │ │ │
 │clienţi (inclusiv servicii de custodie) │ │ │ │
 │Conflicte de interese │ │ │ │
 │Efectuarea de activităţi neautorizate │ │ │ │
 │Altele (a se specifica în rubrica de mai │ │ │ │
 │jos) │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Subtotal │ B │ C │ D │
 └──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘
----------
    *1) Se completează doar de către S.S.I.F.
    *2) În situaţia în care obiectul unei reclamaţii este multiplu, se
completează doar obiectul principal al acesteia pentru a evita dubla raportare.
    *3) În situaţia în care obiectul reclamaţiei descris nu este aplicabil
pentru S.S.I.F., se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă obiectul
reclamaţiei descris este aplicabil pentru S.S.I.F., dar pentru perioada
raportată nu s-a înregistrat niciun caz, se completează "0".

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Comentarii/note: │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
 │Nr. de reclamaţii după tipul de instrument│ Primite │Soluţionate│Soluţionate│
 │ financiar în perioada raportată*4) │ │ │în favoarea│
 │ │ │ │clienţilor │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Titluri de capital, excluzând titlurile de│ │ │ │
 │valoare structurate │ │ │ │
 │[Shares/stock/equities (excluding │ │ │ │
 │structured securities)] │ │ │ │
 │Titluri de creanţă (Bonds/debentures/loan │ │ │ │
 │stock/debt securities) │ │ │ │
 │Titluri de valoare securitizate şi alte │ │ │ │
 │instrumente de creanţă similare │ │ │ │
 │(Asset-backed securities and other similar│ │ │ │
 │debt instruments) │ │ │ │
 │Warranturi (inclusiv warranturi garantate)│ │ │ │
 │Warrants (including covered warrants) │ │ │ │
 │Titluri de valoare structurate (excluzând │ │ │ │
 │titlurile de valoare garantate) │ │ │ │
 │[Structured securities (excluding non- │ │ │ │
 │SCARPS)] │ │ │ │
 │Titluri de valoare garantate (Non-SCARPS │ │ │ │
 │structured securities) │ │ │ │
 │Titluri de valoare de pe piaţa monetară │ │ │ │
 │(Money-market securities) │ │ │ │
 │Unităţi în organisme de plasament colectiv│ │ │ │
 │în valori mobiliare (fără fondurile │ │ │ │
 │structurate) [Units in collective │ │ │ │
 │investment undertaking (excluding │ │ │ │
 │structured funds)] │ │ │ │
 │Fonduri structurate (Structured funds) │ │ │ │
 │Contracte pe opţiuni, futures, swapuri, │ │ │ │
 │forward pe rata dobânzii şi alte contracte│ │ │ │
 │derivate (Options, futures, swaps, forward│ │ │ │
 │rate agreements and any other derivative │ │ │ │
 │contracts) │ │ │ │
 │Instrumente derivate pentru transferul │ │ │ │
 │riscului de credit │ │ │ │
 │(Derivative instruments for the transfer │ │ │ │
 │of credit risk) │ │ │ │
 │Contracte financiare pentru diferenţe │ │ │ │
 │(Financial contracts for differences) │ │ │ │
 │Alte produse de investiţii/fonduri (a se │ │ │ │
 │specifica în rubrica de mai jos) │ │ │ │
 │[Other investment products/funds (please │ │ │ │
 │specify in Comments/notes section below)] │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Subtotal │ B │ C │ D │
 └──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘
----------
    *4) În situaţia în care S.S.I.F. nu prestează servicii de investiţii în
legătură cu instrumentul financiar menţionat, se completează N/A în rubrica
relevantă. Dacă S.S.I.F. prestează servicii de investiţii în legătură cu
instrumentul financiar menţionat, dar pentru perioada raportată nu s-a
înregistrat nicio reclamaţie, se completează "0".

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Comentarii/note: │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Vă rugăm să includeţi orice altă informaţie relevantă în legătură cu datele │
 │privind reclamaţiile. │
 │De exemplu: │
 │ │
 │Reclamaţiile vizează în special servicii furnizate prin internet? Care este │
 │procedura pentru soluţionarea reclamaţiilor? │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016