Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de comisia-nationala-a-valorilor-mobiliare Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Comisia Nationala A Valorilor Mobiliare


Monitorul Oficial 1 din 03 Ianuarie 2013 (M. Of. 1/2013)

INSTRUCTIUNE nr. 7 din 20 decembrie 2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013

Art. 1(1) prezenta instrucţiune stabileşte obligaţia de transmitere de rapoarte semestriale privind reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta instrucţiune, după cum urmează:a) până la 31 iulie pentru semestrul i (1 ianuarie-30 iunie);b) până la 31 ianuarie pentru semestrul ii (1 iulie-31 decembrie).(2) rapoartele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise, în format excel, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă validă, pe adresa de e-mail: raportariesmaarticol9@cnvmr.ro(3) macheta standard în format excel a rapoartelor prevăzute la alin. (1) poate fi descărcată de pe site-ul comisiei naţionale a valorilor ...

Monitorul Oficial 895 din 28 Decembrie 2012 (M. Of. 895/2012)

ORDIN nr. 142 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 18 alin. (1) şi alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 1.031/2010 al comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu ...

REGULAMENT nr. 12 din 20 decembrie 2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012

Art. 1 prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicării prevederilor art. 6 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, denumită în continuare oug nr. 115/2011, şi a art. 18 alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 1.031/2010 al comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul directivei 2003/87/ce ...

Monitorul Oficial 880 din 22 Decembrie 2012 (M. Of. 880/2012)

ORDIN nr. 141 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare, în şedinţa din data de 20 decembrie 2012, a hotărât emiterea următorului ordin:art. 1se aprobă regulamentul nr. 11/2012 pentru modificarea regulamentului comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la comisia naţională a valorilor mobiliare şi funcţionarea societăţii comerciale "fondul proprietatea" - s.a., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de ...

REGULAMENTUL nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012

Art. iregulamentul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la comisia naţională a valorilor mobiliare şi funcţionarea societăţii comerciale "fondul proprietatea" - s.a., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, aprobat prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 8/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 12 martie 2010, se modifică după cum urmează:1. articolul 18 va avea următorul cuprins:"art. 18. - (1) valoarea totală a activelor fondului proprietatea se calculează lunar, precum şi la orice alte termene impuse prin reglementările pieţei pe care sunt tranzacţionate acţiunile societăţii, conform reglementărilor legale în ...

Monitorul Oficial 822 din 06 Decembrie 2012 (M. Of. 822/2012)

ORDIN nr. 136 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 6 decembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 21 noiembrie 2012, emiterea următorului ordin:art. 1 se aprobă regulamentul nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea unor regulamente ale comisiei naţionale a valorilor mobiliare.art. 2 regulamentul menţionat la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acestuia în monitorul oficial al româniei, partea ...

REGULAMENT nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 6 decembrie 2012

Art. i prevederile regulamentului comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 23/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) investitori calificaţi - persoanele sau entităţile care:1. se încadrează în categoria de clienţi profesionali, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din anexa ...

Monitorul Oficial 766 din 14 Noiembrie 2012 (M. Of. 766/2012)

ORDIN nr. 133 din 7 noiembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 7 noiembrie 2012, emiterea următorului ordin:art. 1se aprobă regulamentul nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 36/2010, publicat în monitorul oficial ...

REGULAMENT nr. 9 din 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Articol unicregulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 36/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 32, alineatele (1), (4), (6) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 32. - (1) operatorii şi specialiştii pentru piaţa de capital autorizaţi de cnvm au obligaţia să urmeze anual cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui ...

Monitorul Oficial 685 din 03 Octombrie 2012 (M. Of. 685/2012)

ORDIN nr. 118 din 1 octombrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 8/2012 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3), (12) şi (15) şi ale art. 8 din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza hotărârii comisiei naţionale a valorilor mobiliare din şedinţa din data de 27 septembrie 2012,preşedintele comisiei naţionale a valorilor mobiliare emite următorul ordin:art. 1 se aprobă regulamentul nr. 8/2012 pentru modificarea regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea comisiei naţionale a valorilor mobiliare, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 6/2004, publicat în monitorul ...

‹‹ Pagina 2 din 65
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016