Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL nr. 11/2012  pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012

    ART. I
    Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, se modifică după cum urmează:

    1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Valoarea totală a activelor Fondului Proprietatea se calculează lunar, precum şi la orice alte termene impuse prin reglementările pieţei pe care sunt tranzacţionate acţiunile societăţii, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:
    a) activelor imobilizate compuse din:
    1. imobilizări necorporale;
    2. imobilizări corporale;
    3. imobilizări financiare;
    b) activelor circulante;
    c) instrumentelor financiare derivate;
    d) cheltuielilor înregistrate în avans.
    (2) Valoarea totală a datoriilor Fondului Proprietatea se determină pe baza informaţiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată şi condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Valoarea unitară a activului net se calculează conform următoarei relaţii:

Valoarea unitară Valoarea netă a activului la acea dată
a activului net la = ----------------------------------------------------------
acea dată Numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea
                     dată, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de
                                          societate"


    2. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Elementele menţionate la art. 18 care se iau în calcul la determinarea valorii activului net sunt evaluate şi reflectate în activul net al Fondului Proprietatea, la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare şi cu prevederile alin. (2)-(38).
    (2) Evaluarea valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, dintr-un stat membru sau nemembru şi evidenţiate în contabilitatea Fondului Proprietatea ca imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicând:
    a) metoda preţului de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul, în cazul valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare;
    b) metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), aprobate de către conducerea societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, în cazul apariţiei unui eveniment constând în modificarea valorii nominale a acţiunii, distribuirea de acţiuni gratuite sau în alte situaţii de acest gen care influenţează valoarea de piaţă a valorilor mobiliare sau instrumentelor pieţei monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut în intervalul menţionat la lit. a);
    c) metodologia stabilită la alin. (4), pentru valorile mobiliare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a).
    (3) Evaluarea valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi evidenţiate în contabilitatea Fondului Proprietatea ca imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicând:
    a) metoda preţului de referinţă furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare, de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare;
    b) metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), aprobate de către conducerea societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, în cazul apariţiei unui eveniment constând în modificarea valorii nominale a acţiunii, distribuirea de acţiuni gratuite sau în alte situaţii de acest gen care influenţează valoarea de piaţă a valorilor mobiliare sau instrumentelor pieţei monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut în intervalul menţionat la lit. a);
    c) metodologia stabilită la alin. (4), pentru valorile mobiliare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a);
    d) metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data achiziţiei, pentru instrumentele pieţei monetare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a).
    (4) Evaluarea acţiunilor neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare, deţinute de Fondul Proprietatea la un emitent, are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului extras din ultima situaţie financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naţionale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară) a acestuia sau metodele de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), aprobate de către conducerea societăţii de administrare a Fondului Proprietatea.
    În cazul instituţiilor de credit, valoarea contabilă pe acţiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR.
    (5) Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de insolvenţă sau reorganizare sunt incluse în activul net al Fondului Proprietatea de la data la care anunţul a fost făcut public pe site-ul web al pieţei reglementate sau sistemului alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează, fie la valoarea zero, fie la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opţiunii administratorului Fondului Proprietatea. În cazul în care administratorul alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al Fondului Proprietatea va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menţionată în raportul de evaluare al evaluatorului independent.
    (6) Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare şi a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului Proprietatea la valoarea zero, de la data la care anunţul a fost făcut public pe site-ul web al pieţei reglementate sau sistemului alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează.
    (7) În cazul societăţilor comerciale aflate în procedura de insolvenţă sau reorganizare, ale căror acţiuni au fost readmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare ca urmare a emiterii unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile privind confirmarea de către judecătorul-sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acţiuni se va face cu respectarea prevederilor alin. (2) sau (3), după caz.
    (8) Acţiunile societăţilor comerciale din portofoliul Fondului Proprietatea neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare, cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero.
    (9) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se efectuează prin una din următoarele metode, metoda aleasă fiind menţinută cel puţin un an:
    1. preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a pieţei respective sau preţul de referinţă, furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; sau
    2. metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; sau
    3. metoda bazată pe utilizarea unor cotaţii de piaţă, în situaţia existenţei unor repere de preţ compozit relevante publicate de instituţii oficiale sau firme private recunoscute la nivel internaţional (de exemplu, BNR, Bloomberg, Reuters).
    (10) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau nemembru se efectuează prin una dintre metodele indicate la alin. (9) pct. 2 sau 3.
    (11) Depozitele bancare şi certificatele de depozit se evaluează prin adăugarea dobânzii aferente practicate de banca respectivă, cuvenită până la data pentru care se efectuează calculul la valoarea nominală a acestora, iar disponibilul în cont curent se evaluează pe baza soldului disponibil la data de calcul al activului net.
    (12) Titlurile de participare ale unui A.O.P.C. şi/sau O.P.C.V.M. netranzacţionate pe o piaţă reglementată, aflate în portofoliul Fondului Proprietatea, sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea şi publicată. Titlurile de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C. tranzacţionate pe o piaţă reglementată se evaluează conform prevederilor alin. (2) lit. a).
    (13) Pentru raportarea întocmită conform anexei nr. 5, valorile mobiliare tranzacţionate în ultimele 30 de zile, titlurile de participare ale O.P.C.V.M., precum şi instrumentele pieţei monetare sunt considerate active circulante.
    (14) Pentru raportarea întocmită conform anexei nr. 5, valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate niciodată sau care nu au fost tranzacţionate în ultimele 30 de zile, valorile mobiliare nou-emise, precum şi alte valori mobiliare decât cele menţionate anterior sunt considerate imobilizări financiare.
    (15) Titlurile de participare ale A.O.P.C. sunt încadrate în categoria «active circulante» sau «imobilizări financiare».
    (16) Efectele de comerţ sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, menţionat în prezentul regulament.
    (17) În cazul evaluării instrumentelor financiare derivate aflate în portofoliul Fondului Proprietatea se aplică următoarele prevederi:
    a) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată, evaluarea se face pe baza preţului de închidere al pieţei pe care sunt tranzacţionate acestea;
    b) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate, evaluarea are la bază tehnici consacrate pe pieţele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a opţiunilor etc.), astfel încât să fie respectat principiul valorii juste.
    (18) Sumele existente în conturile curente ale Fondului Proprietatea la instituţiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.
    (19) În situaţia evaluării valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau în calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerate piaţă principală sau preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui instrument financiar determinată conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind obligaţiile întreprinderilor de investiţii de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor, transparenţa pieţei, admiterea de instrumente financiare în tranzacţii şi definiţia termenilor în sensul directivei în cauză, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.
    (20) În situaţia splitării/consolidării valorii nominale a unor acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, acţiunile rezultate prin splitare se evaluează anterior introducerii la tranzacţionare a acestora, prin împărţirea preţului anterior splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulţirea cu coeficientul de consolidare.
    (21) Dividendele, precum şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în activul Fondului Proprietatea în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.
    (22) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferinţă, acţiunile cuvenite şi suma datorată de Fondul Proprietatea ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului Proprietatea, astfel:
    a) în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situaţia în care preţul de piaţă este mai mare decât preţul de subscriere, iar administratorul Fondului Proprietatea decide să participe la majorarea de capital social a emitentului;
    b) la data plăţii efective a acţiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile menţionate la lit. a).
    (23) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferinţă, acţiunile cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului Proprietatea la data plăţii efective a acţiunilor subscrise la majorarea de capital social.
    (24) Evaluarea acţiunilor deţinute de Fondul Proprietatea ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestaţie în bani, precum şi a celor cu contraprestaţie în bani înregistrate în activ conform prevederilor alin. (22) lit. a) se realizează la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală sau preţul de referinţă furnizat în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.
    (25) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor alin. (22) lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere.
    (26) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferinţă, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.
    (27) Până la momentul primei zile de tranzacţionare evaluarea drepturilor de preferinţă se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă se calculează conform formulei:
    Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă)*[număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)]*(număr de acţiuni vechi/număr de drepturi de preferinţă emise),
    unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital.
    (28) Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerate piaţă principală a pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacţii, se va menţine evaluarea la valoarea teoretică.
    (29) Ulterior perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă şi până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la ultimul preţ de închidere din perioada de tranzacţionare şi evidenţiate în cadrul unei poziţii distincte «Dividende sau alte drepturi de încasat».
    (30) La momentul exercitării drepturilor de preferinţă vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului Proprietatea acţiunile cuvenite.
    (31) Dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani, precum şi cele distribuite cu contraprestaţie în bani şi sumele cuvenite Fondului Proprietatea se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte «Dividende sau alte drepturi de încasat» în cadrul activelor Fondului Proprietatea.
    (32) În situaţia în care dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.
    (33) În situaţia în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menţionată în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.
    (34) Metodele de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste) vor fi incluse în reglementările interne ale societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, ce vor fi supuse aprobării C.N.V.M.
    (35) Evaluarea activelor prin utilizarea metodelor de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste) va fi efectuată de către persoane care au capacitatea profesională de a înţelege şi de a aplica aceste standarde (membri ai ANEVAR sau ai altor organisme profesionale similare) şi se va putea realiza numai ulterior autorizării de către C.N.V.M. a modificărilor intervenite în cadrul reglementărilor interne ale societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, în sensul celor prevăzute la alin. (34).
    (36) Responsabilitatea cu privire la evaluarea activelor revine conducerii societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea intereselor investitorilor şi integritatea pieţei, acţionând cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională.
    (37) Raportul lunar cu privire la situaţia activului net, prevăzut la art. 20 alin. (3), va fi însoţit de o anexă ce va cuprinde metodele de evaluare utilizate pentru fiecare dintre activele din portofoliul Fondului Proprietatea şi care va fi certificată de către depozitarul acestuia.
    (38) În cazul modificării metodei de evaluare, raportul prevăzut la alin. (37) va conţine o descriere a motivelor care au determinat această modificare şi a modului în care această modificare afectează interesele acţionarilor Fondului Proprietatea. Raportul în cauză va fi adus la cunoştinţa investitorilor prin publicarea pe site-ul Fondului Proprietatea şi al Bursei de Valori Bucureşti, după caz."

    3. La capitolul III "Funcţionarea Fondului Proprietatea", după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a "Politica de investiţii a Fondului Proprietatea", alcătuită din articolul 21^1, cu următorul cuprins:

    "SECŢIUNEA a 5-a
    Politica de investiţii a Fondului Proprietatea

    Art. 21^1. - Politica de investiţii a Fondului Proprietatea este stabilită de către societatea de administrare a acestuia, cu respectarea limitelor investiţionale stabilite în Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare."

    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă prevederile Dispunerii de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/2010, precum şi cele ale Dispunerii de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2011.
    ART. III
    Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul www.cnvmr.ro

                        Preşedintele Comisiei Naţionale
                             a Valorilor Mobiliare,
                             Eugenia Carmen Negoiţă

                                  ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016