Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de comisia-nationala-a-valorilor-mobiliare Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Comisia Nationala A Valorilor Mobiliare


Monitorul Oficial 685 din 03 Octombrie 2012 (M. Of. 685/2012)

REGULAMENT nr. 8 din 1 octombrie 2012 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012

Art. iregulamentul nr. 1/2004 privind organizarea comisiei naţionale a valorilor mobiliare, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 6/2004, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 272 din 29 martie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de posturi este de 260, exclusiv membrii comisiei naţionale a valorilor mobiliare".art. iiprezentul regulament se aprobă prin ordin al preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare şi intră în vigoare la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i. preşedintele comisiei naţionale a valorilor ...

Monitorul Oficial 637 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 637/2012)

ORDIN nr. 99 din 3 septembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 3 septembrie 2012, emiterea următorului ordin:art. 1 se aprobă regulamentul nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din regulamentul (ue) nr. 236/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe ...

REGULAMENT nr. 6 din 3 septembrie 2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Art. 1 prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicării art. 41 din regulamentul (ue) nr. 236/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare regulamentul (ue) nr. 236/2012 .art. 2 termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în regulamentul (ue) nr. 236/2012 , în legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de comisia naţională a valorilor mobiliare (c.n.v.m.) în aplicarea ...

Monitorul Oficial 535 din 01 August 2012 (M. Of. 535/2012)

ORDIN nr. 87 din 9 iulie 2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2012 privind forma, continutul si modul de prezentare a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 1 august 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 4 iulie 2012, emiterea următorului ordin:art. 1 se aprobă instrucţiunea nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.art. 2 instrucţiunea menţionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de ...

INSTRUCTIUNI nr. 5 din 2012 privind forma, continutul si modul de prezentare a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 1 august 2012

SecŢiunea 1consideraţii generaleart. 1 (1) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (opcvm) autorizate de comisia naţională a valorilor mobiliare (c.n.v.m.) până la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni au obligaţia să înlocuiască prospectul simplificat (ps) cu documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (dici) în termenul prevăzut la art. 201 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.(2) În acest sens, entităţile prevăzute la alin. (1) vor transmite c.n.v.m. documentul respectiv, ...

Monitorul Oficial 448 din 05 Iulie 2012 (M. Of. 448/2012)

ORDIN nr. 84 din 27 iunie 2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2012 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 5 iulie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 514/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,comisia naţionalã a valorilor mobiliare a hotãrât, în şedinţa din data de 26 iunie 2012, emiterea urmãtorului ordin:art. 1 se aprobã instrucţiunea nr. 3/2012 de modificare a instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilã semestrialã a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţionalã a valorilor mobiliare, aprobatã prin ordinul comisiei naţionale a valorilor ...

INSTRUCTIUNEA nr. 3 din 2012 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 5 iulie 2012

Art. i instrucţiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilã semestrialã a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţionalã a valorilor mobiliare, aprobatã prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 70/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. la articolul 3, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:"(3) contul de profit şi pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare ...

Monitorul Oficial 252 din 13 Aprilie 2012 (M. Of. 252/2012)

ORDIN nr. 53 din 9 aprilie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 13 aprilie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 514/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,comisia naţionalã a valorilor mobiliare a hotãrât, în şedinţa din data de 5 aprilie 2012, emiterea urmãtorului ordin:art. 1se aprobã regulamentul nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionalã, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 36/2010, publicat ...

REGULAMENT nr. 5 din 9 aprilie 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 13 aprilie 2012

Art. iregulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionalã, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 36/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. titlul se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"regulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesionalã a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital"2. articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - prezentul regulament stabileşte condiţiile de atestare a organismelor de formare profesionalã, a ...

Monitorul Oficial 228 din 05 Aprilie 2012 (M. Of. 228/2012)

ORDIN nr. 48 din 28 martie 2012 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 5 aprilie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 514/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,comisia naţionalã a valorilor mobiliare a hotãrât, în şedinţa din data de 28 martie 2012, emiterea urmãtorului ordin:art. 1 se aprobã regulamentul nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a unor prevederi din regulamentul (ce) nr. 1.060/2009 al parlamentului european şi al consiliului din ...

‹‹ Pagina 3 din 65
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016