Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament noiembrie 2004 Twitter Facebook

Acte regulament noiembrie 2004

Monitorul Oficial 1125 din 30 Noiembrie 2004 (M. Of. 1125/2004)

REGULAMENT din 17 noiembrie 2004 de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, prevazute la art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.125 din 30 noiembrie 2004

1. comisia de recunoaştere se organizeazã şi funcţioneazã în cadrul ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului. comisia de recunoaştere este formatã din 9 membri şi este condusã de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. structura comisiei de recunoaştere este urmãtoarea: a) preşedintele comisiei de recunoaştere este secretarul de stat care coordoneazã domeniul construcţii; b) vicepreşedinţii comisiei de recunoaştere sunt secretarul general al ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi directorul direcţiei tehnice; c) membrii comisiei de recunoaştere sunt funcţionari superiori în cadrul direcţiilor de specialitate, astfel: - 3 funcţionari din cadrul ...

Monitorul Oficial 1130 din 30 Noiembrie 2004 (M. Of. 1130/2004)

REGULAMENT din 11 noiembrie 2004 de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004

Cap. i organizarea grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii art. 1 grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare gil, se constituie ca organism de dialog interinstituţional fãrã personalitate juridicã pe lângã agenţia naţionalã pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament. art. 2 evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintã un instrument destinat îmbunãtãţirii calitãţii ...

Monitorul Oficial 1098 din 25 Noiembrie 2004 (M. Of. 1098/2004)

REGULAMENT din 8 octombrie 2004 de organizare si desfasurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluarii pentru definitivarea in functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, sunt debutanţi sau definitivi. (2) funcţionarul public debutant este persoana care ocupã, în urma concursului sau examenului, o funcţie publicã în sistemul administraţiei penitenciare, pânã la definitivare. (3) numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor reuşiţi la concurs se face, de regulã, în calitate de funcţionari publici debutanţi, cu o perioadã de stagiu. art. 2 (1) perioada ...

Monitorul Oficial 1099 din 25 Noiembrie 2004 (M. Of. 1099/2004)

REGULAMENT din 29 octombrie 2004 privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004

Cap. i organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplinã secŢiunea 1 constituirea şi componenţa comisiilor de disciplinã art. 1 (1) comisia de disciplinã pentru funcţionarii publici din administraţia naţionalã a penitenciarelor se constituie prin act administrativ al directorului general al administraţiei naţionale a penitenciarelor. (2) În cadrul fiecãrei unitãţi subordonate administraţiei naţionale a penitenciarelor se constituie, prin act administrativ al conducãtorului unitãţii, comisia de disciplinã, care cerceteazã faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici cu statut special care ...

Monitorul Oficial 1087 din 23 Noiembrie 2004 (M. Of. 1087/2004)

REGULAMENT din 25 octombrie 2004 de ordine interioara a parchetelor EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 23 noiembrie 2004

Titlul i dispoziţii generale art. 1 (1) ministerul public este parte componentã a autoritãţii judecãtoreşti, iar atribuţiile sale sunt prevãzute în constituţia româniei, republicatã, în legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã şi în alte legi. (2) În activitatea judiciarã ministerul public reprezintã interesele generale ale societãţii şi apãrã ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertãţile cetãţenilor. (3) ministerul public îşi exercitã atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii. art. 2 (1) structura şi organizarea ministerului ...

Monitorul Oficial 1073 din 18 Noiembrie 2004 (M. Of. 1073/2004)

REGULAMENT nr. 6 din 2 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1996 privind regimul de decontare speciala si autorizare a caselor de compensatii interbancare, republicat EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.073 din 18 noiembrie 2004

Având în vedere art. 4 din regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţã monetarã efectuate de banca naţionalã a româniei şi facilitãţile de creditare şi de depozit acordate de aceasta bãncilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 2 alin. (2) şi al art. 22 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi al art. 63 din legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, banca naţionalã a româniei emite urmãtorul regulament: articol unic ...

Monitorul Oficial 1048 din 12 Noiembrie 2004 (M. Of. 1048/2004)

REGULAMENT din 29 octombrie 2004 privind ajutorul de stat sub forma compensarilor acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea serviciilor de interes economic general EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. introducere elaborarea unui cadru juridic care reglementeazã materia ajutorului de stat reprezintã continuarea armonizãrii legislaţiei româneşti cu legislaţia europeanã, parte a procesului de aderare a româniei la uniunea europeanã. scopul notificãrii şi autorizãrii ajutoarelor de stat acordate de autoritãţi publice sau de organismele care administreazã surse ...

Monitorul Oficial 1038 din 10 Noiembrie 2004 (M. Of. 1038/2004)

Monitorul Oficial 1036 din 09 Noiembrie 2004 (M. Of. 1036/2004)

REGULAMENT din 22 octombrie 2004 de abilitare a persoanelor fizice si a persoanelor juridice pentru a presta servicii psihologice in domeniul protectiei muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament stabileşte condiţiile necesare pentru persoanele fizice şi juridice care solicitã abilitarea pentru a presta servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din normele generale de protecţie a muncii, precum şi procedura de abilitare a acestora. art. 2 pe baza evaluãrii capacitãţii şi competenţei solicitantului de a presta servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii, comisia de evaluare pentru psihologi emite certificatul de abilitare pentru a presta servicii psihologice în domeniul protecţiei ...

Monitorul Oficial 1030 din 08 Noiembrie 2004 (M. Of. 1030/2004)

 REGULAMENT din 24 februarie 1994 (*republicat*) Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 8 noiembrie 2004

──────────*) republicat în temeiul art. iii din hotărârea camerei deputaţilor nr. 23 din 11 noiembrie 2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 798 din 12 noiembrie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.──────────regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 25 februarie 1994, a mai fost republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 112 din 2 iunie 1995, nr. 53 din 14 martie 1996 şi nr. 51 din 31 ianuarie 2001.prezentul text republicat include modificările şi completările aduse regulamentului ...

Monitorul Oficial 1023 din 05 Noiembrie 2004 (M. Of. 1023/2004)

Monitorul Oficial 1017 din 04 Noiembrie 2004 (M. Of. 1017/2004)

REGULAMENT din 22 octombrie 2004 pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004

Cap. 1 dispoziţii generale 1.1. scop art. 1 (1) prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor care atestã calitatea de instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi de proiectare, execuţie şi exploatare pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţã pentru producţia şi/sau înmagazinarea subteranã a gazelor naturale precum şi pentru obiective aferente transportului, distribuţiei şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. (2) acordarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor precizate la alin. (1) precum şi aplicarea sancţiunilor ...

REGULAMENT din 22 octombrie 2004 pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004

Cap. 1 dispoziţii generale 1.1. scop art. 1 prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor şi procedurilor de acordare, verificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor pentru agenţii economici care desfãşoarã activitãţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. 1.2 domeniul de aplicare art. 2 (1) prezentul regulament se aplicã agenţilor economici care solicitã autorizaţie în vederea proiectãrii, execuţiei şi exploatãrii obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţã pentru producţia şi/sau înmagazinarea subteranã a gazelor naturale precum şi pentru ...

Monitorul Oficial 1013 din 03 Noiembrie 2004 (M. Of. 1013/2004)

REGULAMENT din 26 septembrie 2004 de ordine interioara al Parchetului National Anticoruptie EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 3 noiembrie 2004

Titlul i dispoziţii generale art. 1 (1) parchetul naţional anticorupţie se organizeazã ca structurã autonomã, cu personalitate juridicã, în cadrul ministerului public şi este specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie, potrivit legii. (2) parchetul naţional anticorupţie are sediul în municipiul bucureşti şi îşi exercitã atribuţiile pe întregul teritoriu al româniei, prin procurori specializaţi în combaterea infracţiunilor de corupţie, funcţionând ca parchet pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie. titlul ii Înfiinţarea şi funcţionarea parchetului naţional anticorupţie art. 2 ...

Monitorul Oficial 1016 din 03 Noiembrie 2004 (M. Of. 1016/2004)

REGULAMENT DE FUNCTIONARE din 1 noiembrie 2004 a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, inmagazinare subterana a gazelor naturale si la conductele din amonte EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 3 noiembrie 2004

Cap. i scop art. 1 prezentul regulament stabileşte procedura de soluţionare operativã, eficientã şi echidistantã a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare subteranã a gazelor naturale şi la conductele din amonte. cap. ii procedura de soluţionare a refuzului secŢiunea 1 cererea de soluţionare a refuzului art. 2 (1) În situaţia în care un operator refuzã unui solicitant accesul la sistemul naţional de transport al gazelor naturale (snt), sistemul de distribuţie, înmagazinare ...

REGULAMENT din 1 noiembrie 2004 pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 3 noiembrie 2004

Cap. i secŢiunea 1 obiect art. 1 prezentul regulament stabileşte cerinţele de eligibilitate şi documentele necesare acreditãrii consumatorilor de gaze naturale. secŢiunea a 2-a domeniu de aplicare art. 2 regulamentul este aplicabil consumatorilor care solicitã acreditarea pentru a deveni eligibili. secŢiunea a 3-a definiţii art. 3 termenii din prezentul regulament sunt definiţi în anexa nr. 1. secŢiunea a 4-a ...

Monitorul Oficial 1003 din 01 Noiembrie 2004 (M. Of. 1003/2004)

 REGULAMENT din 18 octombrie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Bărbăţie şi Credinţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 1 noiembrie 2004

──────────conţinut de legea nr. 413 din 18 octombrie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.003 din 1 noiembrie 2004.──────────art. 1ordinul bărbăţie şi credinţă se acordă pe viaţă.art. 2(1) ordinul bărbăţie şi credinţă este limitat la maximum 8.500 de membri, împărţiţi pe grade, astfel:a) cavaler - 4.600;b) ofiţer - 2.800;c) comandor - 850;d) mare ofiţer - 250.(2) depăşirea numărului membrilor fiecărui grad constituie o încălcare a prezentului regulament. decoraţiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.art. 3(1) Însemnul gradului de cavaler al ordinului bărbăţie şi credinţă se prezintă sub forma unei cruci ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016