Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament iunie 2004 Twitter Facebook

Acte regulament iunie 2004

Monitorul Oficial 562 din 24 Iunie 2004 (M. Of. 562/2004)

REGULAMENT din 9 iunie 2004 privind accesul reglementat la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 24 iunie 2004

Cap. i scopul art. 1 prin regulamentul privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, denumit în continuare regulament, se stabilesc criteriile obiective, transparente şi nediscriminatorii pentru asigurarea accesului la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, denumite în continuare depozite. cap. ii domeniul de aplicare art. 2 regulamentul se aplicã autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale, denumitã în continuare anrgn, operatorilor licenţiaţi pentru înmagazinarea subteranã a gazelor naturale, denumiţi în continuare operatori de ...

Monitorul Oficial 549 din 21 Iunie 2004 (M. Of. 549/2004)

REGULAMENT din 31 mai 2004 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iunie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d) din hotãrârea guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare pentru serviciile publice de gospodãrie comunalã - a.n.r.s.c., cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi are ca scop constatarea, notificarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul serviciilor publice de gospodãrie comunalã, aflate în sfera de competenţã a autoritãţii. art. 2 prezentul regulament stabileşte procedurile autoritãţii naţionale de reglementare pentru ...

Monitorul Oficial 525 din 10 Iunie 2004 (M. Of. 525/2004)

REGULAMENT din 21 mai 2004 privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 10 iunie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament reglementeazã procedurile privind asigurarea transparenţei relaţiilor financiare dintre autoritãţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiarã în cadrul anumitor întreprinderi. definiţii art. 2 În ...

REGULAMENT din 21 mai 2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 10 iunie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i alineatul (2) al articolului 4 din regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 92/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor consiliului concurenţei, elaborate în baza legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 470 din 2 iulie 2002, se modificã şi va avea ...

REGULAMENT din 21 mai 2004 pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 10 iunie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 92/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor consiliului concurenţei, elaborate în baza legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 470 din 2 iulie 2002, se modificã dupã cum urmeazã: 1. punctul i al articolului ...

Monitorul Oficial 523 din 10 Iunie 2004 (M. Of. 523/2004)

REGULAMENT din 27 mai 2004 privind descrierea si modul de acordare a Semnului onorific Vulturul Romaniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 10 iunie 2004

Art. 1 semnul onorific vulturul româniei se acordã pe viaţã. art. 2 semnul onorific vulturul româniei se acordã nelimitat. ierarhia, în ordine crescãtoare, este urmãtoarea: a) cavaler; b) ofiţer; c) comandor; d) mare ofiţer; e) mare cruce. art. 3 (1) Însemnul gradului de cavaler al semnului onorific vulturul româniei se prezintã sub forma unei acvile cu aripile semideschise, uşor ovalizate, şi ţinând în cioc o cruce ortodoxã, în gheara dreaptã ...

Monitorul Oficial 521 din 09 Iunie 2004 (M. Of. 521/2004)

REGULAMENT din 26 mai 2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 9 iunie 2004

În temeiul art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 92/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor consiliului concurenţei, elaborate în baza legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã ...

REGULAMENT din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 9 iunie 2004

În temeiul art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 92/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor consiliului concurenţei, elaborate în baza legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: ...

REGULAMENT din 27 mai 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 9 iunie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i alineatul (1) al articolului 11 din regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 în cazul înţelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 63/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor şi instrucţiunilor consiliului concurenţei, elaborate în baza legii concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicat în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 518 din 09 Iunie 2004 (M. Of. 518/2004)

REGULAMENT din 27 mai 2004 privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul pentru Invatamant EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 9 iunie 2004

Art. 1 ordinul meritul pentru Învãţãmânt se acordã pe viaţã. art. 2 (1) ordinul meritul pentru Învãţãmânt este limitat la maximum 12.000 de membri, împãrţiţi pe grade astfel: a) cavaler - 6.400; b) ofiţer - 3.400; c) comandor - 1.400; d) mare ofiţer - 800. (2) depãşirea numãrului membrilor fiecãrui grad constituie o încãlcare a prezentului regulament. decoraţiile conferite peste numãrul limitã sunt nule de drept, iar însemnele se restituie. art. 3 ...

REGULAMENT din 27 mai 2004 privind descrierea si modul de acordare a Medaliei Meritul pentru Invatamant EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 9 iunie 2004

Art. 1 medalia meritul pentru Învãţãmânt se acordã pe viaţã. art. 2 (1) medalia meritul pentru Învãţãmânt este nelimitatã ca numãr de membri pentru clasele a iii-a şi a ii-a şi este limitatã la un numãr de 6.000 de membri pentru clasa i. (2) depãşirea numãrului de membri pentru clasa i constituie o încãlcare a prezentului regulament. decoraţiile conferite peste numãrul limitã sunt nule de drept, iar însemnele se restituie. art. 3 (1) Însemnul medaliei meritul pentru Învãţãmânt se prezintã sub forma ...

Monitorul Oficial 512 din 08 Iunie 2004 (M. Of. 512/2004)

REGULAMENT din 27 mai 2004 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 8 iunie 2004

Cap. i art. 1 (1) institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru maşini şi instalaţii destinate agriculturii şi industriei alimentare - inma, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã, aflatã în coordonarea ministerului educaţiei şi cercetãrii, denumit în continuare minister coordonator. (2) institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016