Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament decembrie 2004 Twitter Facebook

Acte regulament decembrie 2004

Monitorul Oficial 1272 din 30 Decembrie 2004 (M. Of. 1272/2004)

REGULAMENT din 11 noiembrie 2004 de organizare si functionare a consiliilor scolare organizate in cadrul judetelor-pilot nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 1.942/2004 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.272 din 30 decembrie 2004

Cap. 1 dispoziţii generale art. 1 potrivit legii nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în activitatea de conducere, directorul unitãţii de învãţãmânt este ajutat, dupã caz, de directorul adjunct şi se bazeazã pe consiliul profesoral şi pe consiliul şcolar. art. 2 consiliul şcolar decide şi rãspunde de realizarea politicii educaţionale la nivel local, cu respectarea politicii educaţionale elaborate la nivel naţional. cap. ii nivel de relaţionare art. 3 consiliul şcolar ...

Monitorul Oficial 1264 din 29 Decembrie 2004 (M. Of. 1264/2004)

 REGULAMENT din 14 decembrie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul Diplomatic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1264 din 29 decembrie 2004

──────────conţinut de legea nr. 572 din 14 decembrie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004.──────────art. 1ordinul meritul diplomatic se acordă pe viaţă.art. 2(1) ordinul meritul diplomatic este limitat la maximum 500 de membri împărţiţi pe grade, astfel:a) cavaler - 250;b) ofiţer - 120;c) comandor - 80;d) ...

 REGULAMENT din 14 decembrie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Medaliei Meritul Diplomatic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1264 din 29 decembrie 2004

──────────conţinut de legea nr. 572 din 14 decembrie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004.──────────art. 1medalia meritul diplomatic se acordă pe viaţă.art. 2(1) medalia meritul diplomatic se acordă nelimitat ca număr pentru clasele a iii-a şi a ii-a şi limitat la 400 de membri pentru clasa i.(2) depăşirea numărului pentru clasa i constituie o încălcare a prezentului regulament. decoraţiile conferite peste numărul-limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.art. 3(1) Însemnul medaliei meritul diplomatic se prezintă sub forma unei piese pătrate, realizată din tombac, cu laturile de 32 mm, având colţurile ...

Monitorul Oficial 1267 din 29 Decembrie 2004 (M. Of. 1267/2004)

 REGULAMENT din 14 decembrie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1267 din 29 decembrie 2004

──────────conţinut de legea nr. 573 din 14 decembrie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004.──────────art. 1semnul onorific În serviciul patriei se acordă pe viaţă.art. 2semnul onorific În serviciul patriei este o decoraţie care se poate acorda ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, pentru:a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.art. 3(1) Însemnul ...

 REGULAMENT din 14 decembrie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1267 din 29 decembrie 2004

──────────conţinut de legea nr. 574 din 14 decembrie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004.──────────art. 1semnul onorific În serviciul patriei se acordă pe viaţă.art. 2semnul onorific În serviciul patriei este o decoraţie care se poate acorda maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru:a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice ...

Monitorul Oficial 1262 din 28 Decembrie 2004 (M. Of. 1262/2004)

REGULAMENT din 11 noiembrie 2004 de organizare si functionare a consiliului de administratie al unitatii de invatamant din judetele-pilot nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 1.942/2004 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.262 din 28 decembrie 2004

Cap. i dispoziŢii generale art. 1 consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt preuniversitar îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. art. 2 unitatea de învãţãmânt preuniversitar de stat este condusã de un consiliu de administraţie. consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ. cap. ii componenŢa art. 3 a) consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt este format din: ...

Monitorul Oficial 1259 din 27 Decembrie 2004 (M. Of. 1259/2004)

REGULAMENT din 27 decembrie 2004 de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest EMITENT: CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.259 din 27 decembrie 2004

Cap. i organizarea consiliului pentru dezvoltare regionalã al regiunii de dezvoltare nord-vest art. 1 (1) consiliul pentru dezvoltare regionalã al regiunii de dezvoltare nord-vest, denumit în continuare consiliul, este organismul regional deliberativ, fãrã personalitate juridicã, constituit în vederea coordonãrii dezvoltãrii regionale, a activitãţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionalã, la nivelul regiunii de dezvoltare formate din judeţele bihor, bistriţa-nãsãud, cluj, maramureş, satu mare şi sãlaj (denumitã în continuare regiunea). (2) consiliul îşi desfãşoarã activitatea pe principii parteneriale, în concordanţã cu atribuţiile ce îi ...

Monitorul Oficial 1256 din 27 Decembrie 2004 (M. Of. 1256/2004)

Monitorul Oficial 1252 din 24 Decembrie 2004 (M. Of. 1252/2004)

REGULAMENT din 7 decembrie 2004 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative ale Ministerului Public EMITENT: MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.252 din 24 decembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) parchetul de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, parchetele de pe lângã curţile de apel şi parchetele de pe lângã tribunale au în structurã câte un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic numit pe bazã de concurs, prin ordin al procurorului general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, în condiţiile legii. (2) departamentele economico-financiare şi administrative din cadrul parchetelor de pe lângã tribunale asigurã activitatea economicã, financiarã şi administrativã şi pentru ...

Monitorul Oficial 1250 din 24 Decembrie 2004 (M. Of. 1250/2004)

REGULAMENT din 6 decembrie 2004 de organizare si functionare a Comisiei de desemnare a serviciului tehnic care efectueaza incercarile pentru motoarele destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si pentru motoarele secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004

1. comisia analizeazã cererea de desemnare şi solicitã organismului în cauzã documentele prevãzute în anexa nr. 2. 2. decizia de acceptare sau de respingere, dupã caz, se consemneazã într-un registru unic gestionat de comisie. 3. comisia poate lua hotãrâri valabile în prezenţa a cel puţin 3 membri. 4. deciziile se iau cu majoritatea simplã a celor prezenţi. 5. comisia monitorizeazã activitatea serviciului tehnic periodic, pe baza raportãrilor anuale şi prin vizite programate sau inopinate la sediul şi în spaţiile de încercare ale acestuia. 6. modificarea ...

Monitorul Oficial 1 din 23 Decembrie 2004 (M. Of. 1/2004)

 REGULAMENT nr. 12 din 23 decembrie 2004 privind serviciile de investiţii financiare EMITENT: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 23 decembrie 2004

──────────aprobat prin ordinul nr. 64 din 23.12.2004, publicat în monitorul oficial nr. 1.271 din 29 decembrie 2004.──────────titlul idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri în aplicarea legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu privire la serviciile de investiţii financiare.art. 2(1) termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:a) agent pentru servicii de investiţii financiare - persoana fizica aflată sub responsabilitatea deplina şi necondiţionată a unui singur intermediar, care prestează servicii de investiţii financiare exclusiv în numele ...

Monitorul Oficial 1229 din 21 Decembrie 2004 (M. Of. 1229/2004)

REGULAMENT din 24 noiembrie 2004 de organizare si functionare a inspectiilor regionale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.229 din 21 decembrie 2004

Cap. i dispoziţii cu caracter general art. 1 (1) inspecţiile regionale sunt organizate şi funcţioneazã în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 239/2003 , cu modificãrile ulterioare, şi ale prezentului regulament. (2) inspecţiile regionale, denumite în continuare inspecţii, sunt instituţii publice cu personalitate juridicã, în subordinea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap, reprezentând autoritatea publicã care asigurã implementarea şi aplicarea la nivel regional ...

Monitorul Oficial 1220 din 20 Decembrie 2004 (M. Of. 1220/2004)

Monitorul Oficial 1222 din 20 Decembrie 2004 (M. Of. 1222/2004)

Monitorul Oficial 1215 din 17 Decembrie 2004 (M. Of. 1215/2004)

REGULAMENT din 23 noiembrie 2004 privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.215 din 17 decembrie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) şi (2) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. introducere art. 1 (1) ieşirea întreprinderilor ineficiente de pe piaţã este o consecinţã normalã a funcţionãrii acesteia. faptul cã o întreprindere care se aflã în dificultate este salvatã de stat nu poate constitui regula. ajutoarele pentru operaţiunile de salvare şi restructurare au fost la ...

Monitorul Oficial 1206 din 16 Decembrie 2004 (M. Of. 1206/2004)

REGULAMENT din 1 iunie 2000 de aplicare a Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.206 din 16 decembrie 2004

_____________ *) traducere. regula 1 expresii abreviate (1) [tratat; articol] a) În înţelesul prezentului regulament, cuvântul tratat înseamnã tratatul privind dreptul brevetelor. b) În înţelesul prezentului regulament, cuvântul articol se referã la un anumit articol din tratat. (2) [expresii abreviate definite în cadrul tratatului] expresiile abreviate definite în art. 1 din tratat au acelaşi sens şi în înţelesul prezentului regulament. regula 2 detalii referitoare la data de depozit conform art. 5 ...

Monitorul Oficial 1211 bis din 16 Decembrie 2004 (M. Of. 1211 bis/2004)

REGULAMENT din 26 august 2004 privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.211 bis din 16 decembrie 2004

---------- *) aprobat de ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558 din 26 august 2004 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.211 din 16 decembrie 2004. art. 1 prezentul regulament stabileşte procedurile aferente sistemelor de atestare a conformitãţii cu specificaţiile tehnice relevante aplicabile diferitelor familii şi tipuri de produse pentru construcţii, potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii. art. 2 sistemele de atestare a ...

Monitorul Oficial 1203 din 15 Decembrie 2004 (M. Of. 1203/2004)

REGULAMENT din 15 decembrie 2004 de organizare si functionare a Consiliului pentru dezvoltare regionala Sud Vest Oltenia EMITENT: CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD VEST OLTENIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.203 din 15 decembrie 2004

Cap. i organizarea consiliului pentru dezvoltare regionalã sud vest oltenia art. 1 (1) consiliul pentru dezvoltare regionalã sud vest oltenia este organismul regional deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care este constituit şi funcţioneazã pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare regionalã sud vest oltenia, în scopul coordonãrii activitãţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionalã. (2) consiliul pentru dezvoltare regionalã sud vest oltenia îşi desfãşoarã activitatea în concordanţã cu obiectivele politicii regionale stabilite prin legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în românia. ...

Monitorul Oficial 1192 din 14 Decembrie 2004 (M. Of. 1192/2004)

Monitorul Oficial 1170 din 10 Decembrie 2004 (M. Of. 1170/2004)

REGULAMENT din 26 noiembrie 2004 privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de manager economic si a altor functii vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ al Parchetului National Anticoruptie EMITENT: PARCHETUL NATIONAL ANTICORUPTIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.170 din 10 decembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 parchetul naţional anticorupţie are în structura sa un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic, subordonat procurorului general al parchetului naţional anticorupţie. art. 2 departamentul economico-financiar şi administrativ asigurã activitatea economicã, financiarã şi administrativã a parchetului naţional anticorupţie. art. 3 personalul departamentului economico-financiar şi administrativ este încadrat de cãtre procurorul general al parchetului naţional anticorupţie pe bazã de concurs sau examen. cap. ii organizarea şi ...

Monitorul Oficial 1171 din 10 Decembrie 2004 (M. Of. 1171/2004)

Monitorul Oficial 1165 din 09 Decembrie 2004 (M. Of. 1165/2004)

REGULAMENT din 2 noiembrie 2004 de programare, functionare si dispecerizare a depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.165 din 9 decembrie 2004

Cap. i scop. domeniu de aplicare art. 1 prin prezentul regulament se stabilesc reguli şi cerinţe de ordin tehnic, tehnologic şi comercial, menite sã asigure desfãşurarea proceselor de înmagazinare în mod transparent, obiectiv şi nediscriminatoriu. art. 2 prezentul regulament se aplicã operatorilor licenţiaţi pentru înmagazinarea subteranã a gazelor naturale, denumiţi în continuare operatori de înmagazinare, precum şi producãtorilor, operatorului sistemului naţional de transport (snt), furnizorilor, consumatorilor eligibili şi persoanelor juridice strãine, beneficiare ale tranzitului pe teritoriul româniei, ca beneficiari ai serviciilor de înmagazinare (rezervare capacitate, ...

REGULAMENT din 2 noiembrie 2004 privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordati direct in Sistemul national de transport si/sau la conductele din amonte si a consumatorilor eligibili EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.165 din 9 decembrie 2004

Cap. i scop. domeniu de aplicare art. 1 prezentul regulament stabileşte reguli şi cerinţe de ordin tehnic şi comercial, menite sã asigure funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor de utilizare aparţinând consumatorilor captivi racordaţi direct la sistemul naţional de transport (snt) şi/sau la conductele din amonte şi consumatorilor eligibili, denumiţi în continuare consumatori. art. 2 prezentul regulament se aplicã consumatorilor, operatorilor de distribuţie, operatorului de transport, producãtorilor şi furnizorilor de gaze naturale. cap. ii condiţii specifice de proiectare, ...

Monitorul Oficial 1155 din 07 Decembrie 2004 (M. Of. 1155/2004)

Monitorul Oficial 1150 din 06 Decembrie 2004 (M. Of. 1150/2004)

REGULAMENT din 10 octombrie 2004 de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 6 decembrie 2004

Cap. i componenţa subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activitãţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii art. 1 subgrupul pentru coordonarea şi evaluarea activitãţii de prevenire şi combatere a traficului de copii, denumit în continuare subgrup, se constituie şi funcţioneazã în baza art. 2 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii, în subordinea grupului interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activitãţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane, constituit în baza hotãrârii guvernului ...

REGULAMENT din 22 noiembrie 2004 de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 6 decembrie 2004

Cap. i componenţa subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activitãţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii art. 1 subgrupul pentru coordonarea şi evaluarea activitãţii de prevenire şi combatere a traficului de copii, denumit în continuare subgrup, se constituie şi funcţioneazã în baza art. 2 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii, în subordinea grupului interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activitãţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane, constituit în baza hotãrârii guvernului ...

Monitorul Oficial 1145 din 03 Decembrie 2004 (M. Of. 1145/2004)

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016