Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 1 iunie 2000  de aplicare a Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 1 iunie 2000 de aplicare a Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.206 din 16 decembrie 2004
_____________
*) Traducere.

REGULA 1
Expresii abreviate

(1) [Tratat; articol]
a) În înţelesul prezentului regulament, cuvântul tratat înseamnã Tratatul privind dreptul brevetelor.
b) În înţelesul prezentului regulament, cuvântul articol se referã la un anumit articol din tratat.
(2) [Expresii abreviate definite în cadrul tratatului] Expresiile abreviate definite în art. 1 din tratat au acelaşi sens şi în înţelesul prezentului regulament.

REGULA 2
Detalii referitoare la data de depozit conform art. 5

(1) [Termene prevãzute de art. 5 alin. 3 şi 4 lit. b)] Sub rezerva dispoziţiilor alin. (2), termenele prevãzute de art. 5 alin. 3 şi alin. 4 lit. b) nu pot fi mai scurte de douã luni de la data notificãrii menţionate în art. 5 alin. 3.
(2) [Excepţii de la termenele prevãzute de art. 5 alin. 4 lit. b)] În cazul în care notificarea prevãzutã la art. 5 alin. 3 nu a fost fãcutã, ca urmare a lipsei indicaţiilor care sã permitã Oficiului sã îl contacteze pe solicitant, termenul prevãzut de art. 5 alin. 4 lit. b) nu poate fi mai scurt de douã luni de la data la care unul sau mai multe dintre elementele prevãzute la art. 5 alin. 1 lit. a) au fost primite de Oficiu.
(3) [Termene prevãzute de art. 5 alin. 6 lit. a) şi b)] Termenele prevãzute de art. 5 alin. 6 lit. a) şi b) nu pot fi:
(i) mai scurte de douã luni de la data notificãrii, dacã aceasta a fost fãcutã conform art. 5 alin. 5;
(ii) mai scurte de douã luni de la data la care unul sau mai multe dintre elementele prevãzute la art. 5 alin. 1 lit. a) au fost primite de Oficiu, dacã notificarea nu a fost fãcutã.
(4) [Cerinţe prevãzute de art. 5 alin. 6 lit. b)] În scopul stabilirii datei de depozit conform art. 5 alin. 6 lit. b), sub rezerva regulii 4(3), orice parte contractantã poate dispune:
(i) depunerea unei copii a cererii anterioare în termenul aplicabil conform alin. 3;
(ii) depunerea, la cererea Oficiului, a unei copii a cererii anterioare şi a datei de depozit a cererii anterioare, certificatã de oficiul la care cererea anterioarã a fost depusã, într-un termen care nu poate fi mai mic de 4 luni de la data la care Oficiul a cerut acest lucru sau în termenul prevãzut la regula 4(1), aplicabil fiind termenul care expirã mai devreme;
(iii) în cazul în care cererea anterioarã nu este redactatã într-o limbã acceptatã de Oficiu, depunerea unei traduceri a cererii anterioare în termenul prevãzut la alin. 3;
(iv) ca partea lipsã din descriere sau desenele lipsã sã se regãseascã integral în cererea anterioarã;
(v) ca cererea, la data la care unul sau mai multe dintre elementele prevãzute la art. 5 alin. 1 lit. a) au fost primite de Oficiu, sã conţinã o indicaţie a faptului cã cererea anterioarã este inclusã în cerere;
(vi) depunerea, în termenul prevãzut la alin. (3), a unei indicaţii conform cãreia partea lipsã din descriere sau desenele lipsã se regãsesc în cererea anterioarã sau în traducerea la care se face referire la pct. (iii).
(5) [Cerinţe prevãzute de art. 5 alin. 7 lit. a)]
a) Referirea la cererea depusã anterior conform art. 5 alin. 7 lit. a) trebuie sã indice faptul cã, în scopul atribuirii datei de depozit, descrierea şi desenele sunt înlocuite prin referirea la cererea depusã anterior; referirea trebuie sã indice şi numãrul acelei cereri, precum şi oficiul la care a fost depusã respectiva cerere. Pãrţile contractante pot cere şi ca aceastã referire sã indice data de depozit a cererii depuse anterior.
b) Sub rezerva prevederilor regulii 4(3), pãrţile contractante pot dispune:
(i) depunerea la Oficiu a unei copii a cererii depuse anterior şi, dacã cererea depusã anterior nu este redactatã într-o limbã acceptatã de Oficiu, a traducerii acestei cereri, într-un termen care nu poate fi mai mic de douã luni de la data la care cererea conţinând referirea menţionatã la art. 5 alin. 7 lit. a) a fost primitã de Oficiu;
(ii) depunerea la Oficiu a unei copii certificate a cererii depuse anterior, într-un termen care nu poate fi mai mic de 4 luni de la data primirii cererii care conţine referirea menţionatã la art. 5 alin. 7 lit. a).
c) Pãrţile contractante pot cere ca referirea menţionatã la art. 5 alin. 7 lit. a) sã se facã la o cerere depusã anterior de cãtre solicitant sau de cãtre predecesorul ori succesorul în drepturi al acestuia.
(6) [Excepţii prevãzute la art. 5 alin. 8 (ii)] Tipurile de cereri la care se referã art. 5 alin. 8 (ii) sunt:
(i) cereri divizionare;
(ii) cereri de continuare sau de continuare în parte;
(iii) cereri ale unui nou solicitant despre care s-a stabilit cã este persoanã îndreptãţitã în legãturã cu o invenţie conţinutã într-o cerere anterioarã.

REGULA 3
Detalii referitoare la cererea de brevet conform art. 6 alin. 1, 2 şi 3

(1) [Alte condiţii prevãzute la art. 6 alin. 1 (iii)]
a) Pãrţile contractante pot dispune ca solicitantul care doreşte ca cererea sa sã fie tratatã ca o cerere divizionarã conform regulii 2(6)(i) sã indice:
(i) faptul cã doreşte ca cererea sa sã fie tratatã în acest mod;
(ii) numãrul şi data de depozit ale cererii prin divizarea cãreia a rezultat cererea în cauzã.
b) Pãrţile contractante pot cere ca solicitantul care doreşte ca cererea sa sã fie tratatã conform regulii 2(6)(iii) sã indice:
(i) faptul cã doreşte ca cererea sa sã fie tratatã în acest mod;
(ii) numãrul şi data de depozit ale cererii anterioare.
(2) [Formularul de cerere prevãzut la art. 6 alin. 2 lit. b)] Pãrţile contractante vor accepta prezentarea conţinutului la care face referire art. 6 alin. 2 lit. a):
(i) pe un formular de cerere, dacã acesta corespunde prevederilor PCT cu privire la formularul de cerere, cu oricare dintre modificãrile prevãzute la regula 20(2);
(ii) pe un formular de cerere PCT, dacã acesta este însoţit de o indicaţie din care sã reiasã cã solicitantul doreşte ca cererea sa sã fie tratatã ca o cerere naţionalã sau regionalã, caz în care formularul de cerere trebuie sã conţinã modificãrile prevãzute la pct. (i);
(iii) pe un formular de cerere PCT care conţine o indicaţie din care sã reiasã cã solicitantul doreşte ca cererea sa sã fie tratatã ca o cerere naţionalã sau regionalã, dacã un astfel de formular de cerere PCT existã.
(3) [Condiţii prevãzute la art. 6 alin. 3] Pãrţile contractante pot solicita, conform art. 6 alin. 3, o traducere a titlului, revendicãrilor şi rezumatului unei cereri care este redactatã într-o limbã acceptatã de Oficiu, în oricare dintre celelalte limbi acceptate de Oficiul respectiv.

REGULA 4
Disponibilitatea unei cereri anterioare conform art. 6 alin. 5 şi regulii 2(4) sau a unei cereri depuse anterior conform Regulii 2(5) b)

(1) [Copia unei cereri anterioare prevãzutã la art. 6 alin. 5] Sub rezerva respectãrii prevederilor alin. (3), pãrţile contractante pot solicita depunerea la Oficiu a unei copii a cererii anterioare menţionate la art. 6 alin. 5 într-un termen care nu poate fi mai scurt de 16 luni de la data de depozit a cererii anterioare sau, dacã existã mai multe astfel de cereri anterioare, de la cea mai veche dintre datele de depozit ale acestora.
(2) [Certificare] Sub rezerva respectãrii prevederilor alin. (3), pãrţile contractante pot dispune ca oficiul la care a fost depusã cererea anterioarã sã certifice conformitatea copiei menţionate la alin. (1) şi corectitudinea datei de depozit a cererii anterioare.
(3) [Disponibilitatea cererii anterioare sau a cererii depuse anterior] Nici una dintre pãrţile contractante nu poate cere depunerea unei copii sau a unei copii certificate a cererii anterioare sau a certificãrii datei de depozit conform alin. (1) şi (2) şi regulii 2(4), nici a unei copii sau a unei copii certificate a unei cereri depuse anterior conform regulii 2(5) b), dacã cererea anterioarã sau cererea depusã anterior a fost depusã la Oficiul sãu sau este disponibilã într-o bibliotecã digitalã acceptatã de Oficiu în acest scop.
(4) [Traducere] Dacã cererea anterioarã nu este redactatã într-o limbã acceptatã de Oficiu şi valabilitatea revendicãrii prioritãţii este relevantã pentru a se putea stabili dacã invenţia este brevetabilã, partea contractantã poate dispune depunerea de cãtre solicitant a unei traduceri a cererii anterioare, menţionatã la alin. (1), la cererea Oficiului sau a altei autoritãţi competente, într-un termen care nu poate fi mai scurt de douã luni de la data la care Oficiul a cerut acest lucru şi nici mai scurt decât termenul aplicabil conform alineatului respectiv, dacã este cazul.

REGULA 5
Dovezi conform art. 6 alin. 6 şi art. 8 alin. 4 lit. c) şi regulilor 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) şi 18(4)

Dacã Oficiul notificã solicitantului, titularului sau altei persoane cã este necesarã aducerea unei dovezi conform art. 6 alin. 6 sau art. 8 alin. 4 lit. c) ori regulilor 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) sau 18(4), notificarea trebuie sã precizeze motivele pentru care Oficiul se îndoieşte de corectitudinea chestiunii expuse, a indicaţiei ori a semnãturii sau, dupã caz, de exactitatea traducerii.

REGULA 6
Termene referitoare la o cerere conform art. 6 alin. 7 şi 8

(1) [Termene conform art. 6 alin. 7 şi 8] Sub rezerva respectãrii alin. (2) şi (3), termenele prevãzute la art. 6 alin. 7 şi 8 nu pot fi mai mici de douã luni de la data notificãrii menţionate la art. 6 alin. 7.
(2) [Excepţii de la termenele prevãzute la art. 6 alin. 8] Sub rezerva respectãrii prevederilor alin. (3), dacã notificarea prevãzutã la art. 6 alin. 7 nu a fost fãcutã din lipsa indicaţiilor care sã permitã Oficiului sã îl contacteze pe solicitant, termenul prevãzut de art. 6 alin. 8 nu poate fi mai mic de 3 luni de la data la care unul sau mai multe dintre elementele prevãzute la art. 5 alin. 1 lit. a) au fost primite de Oficiu.
(3) [Termene prevãzute de art. 6 alin. 7 şi 8 referitoare la plata taxelor aferente cererii în conformitate cu PCT] În caz de neplatã a oricãreia dintre taxele prevãzute la art. 6 alin. 4 cu privire la depunerea unei cereri, pãrţile contractante pot impune, conform art. 6 alin. 7 şi 8, termene de platã, inclusiv de platã cu întârziere, care sunt aceleaşi cu cele impuse de PCT cu privire la componenta de bazã a taxei internaţionale.

REGULA 7
Detalii referitoare la reprezentare conform art. 7

(1) [Alte proceduri prevãzute la art. 7 alin. 2 lit. a) (iii)] Celelalte proceduri prevãzute la art. 7 alin. 2 lit. a) (iii), pentru care pãrţile contractante nu pot cere desemnarea unui mandatar, sunt:
(i) depunerea unei copii a unei cereri anterioare conform regulii 2(4);
(ii) depunerea unei copii a unei cereri înregistrate anterior conform regulii 2(5) lit. b).
(2) [Desemnarea unui mandatar conform art. 7 alin. 3]
a) Pãrţile contractante trebuie sã accepte desemnarea unui mandatar, dacã aceasta este depusã la Oficiu:
(i) sub forma unei comunicãri separate (care în cele ce urmeazã va fi numitã procurã), semnatã de solicitant, de titular sau de altã persoanã interesatã, care sã indice numele şi adresa mandatarului; sau conform opţiunii solicitantului;
(ii) în cadrul formularului de cerere prevãzut la art. 6 alin. 2, semnat de solicitant.
b) O singurã procurã este suficientã, chiar dacã este vorba despre mai multe cereri de brevet sau brevete ale aceleiaşi persoane sau despre una sau mai multe cereri şi unul sau mai multe brevete ale aceleiaşi persoane, cu condiţia ca toate cererile şi brevetele respective sã fie menţionate în procura unicã. O singurã procurã este suficientã şi atunci când se referã la toate cererile sau brevetele existente şi viitoare ale aceleiaşi persoane, cu excepţiile indicate de persoana care desemneazã mandatarul. În cazul unei procuri unice, depuse pe hârtie sau în alt mod acceptat de Oficiu, Oficiul poate dispune depunerea câte unei copii a procurii pentru fiecare cerere sau brevet la care aceasta se referã.
(3) [Traducerea procurii] Pãrţile contractante pot pretinde ca, în cazul în care procura nu este redactatã într-o limbã acceptatã de Oficiu, ea sã fie însoţitã de o traducere.
(4) [Dovezi] Pãrţile contractante pot pretinde depunerea la Oficiu a unor dovezi, numai dacã Oficiul are motive rezonabile pentru a se îndoi de corectitudinea indicaţiilor conţinute în oricare dintre comunicãrile menţionate la alin. (2) lit. a).
(5) [Termene prevãzute la art. 7 alin. 5 şi 6] Sub rezerva dispoziţiilor alin. (6), termenele prevãzute la art. 7 alin. 5 şi 6 nu pot fi mai scurte de douã luni de la data notificãrii prevãzute la art. 7 alin. 5.
(6) [Excepţii de la termenele prevãzute la art. 7 alin. 6] Dacã notificarea prevãzutã la art. 7 alin. 5 nu a fost fãcutã din lipsa indicaţiilor care sã permitã Oficiului sã îl contacteze pe solicitant, titular sau altã persoanã interesatã, termenul prevãzut la art. 7 alin. 6 nu poate fi mai scurt de 3 luni de la data începerii procedurii prevãzute la art. 7 alin. 5.

REGULA 8
Depunerea comunicãrilor conform art. 8 alin. 1

(1) [Comunicãri depuse pe suport hârtie]
a) Dupã data de 2 iunie 2005 fiecare parte contractantã poate decide, sub rezerva respectãrii dispoziţiilor art. 5 alin. 1 şi art. 8 alin. 1 lit. d), sã excludã posibilitatea depunerii pe suport hârtie a comunicãrilor sau sã permitã în continuare depunerea comunicãrilor în acest mod. Pânã la aceastã datã toate pãrţile contractante trebuie sã permitã depunerea comunicãrilor pe suport hârtie.
b) Sub rezerva respectãrii prevederilor art. 8 alin. 3 şi lit. c), pãrţile contractante pot stabili condiţiile cu privire la forma comunicãrilor pe suport hârtie.
c) Dacã o parte contractantã permite depunerea comunicãrilor pe suport hârtie, Oficiul va permite depunerea comunicãrilor pe suport hârtie în conformitate cu cerinţele cu privire la forma comunicãrilor pe suport hârtie prevãzute de PCT.
d) Dacã se considerã cã primirea sau prelucrarea unei comunicãri pe suport hârtie nu este posibilã din pricina caracterului sau dimensiunii sale, pãrţile contractante pot pretinde, fãrã a ţine seama de prevederile lit. a), depunerea comunicãrii respective în altã formã sau prin alte mijloace de transmitere.
(2) [Comunicãri depuse în formã electronicã sau folosind mijloace electronice de transmitere]
a) Dacã o parte contractantã permite depunerea unei comunicãri la Oficiul sãu, într-o anumitã limbã, în formã electronicã sau folosind mijloace electronice de transmitere, inclusiv depunerea pe cale telegraficã, prin teleimprimator, fax sau prin alte mijloace de transmitere, iar PCT prevede condiţii aplicabile acelei pãrţi contractante cu privire la comunicãrile depuse în acea limbã, în formã electronicã sau prin mijloace electronice de transmitere, Oficiul respectiv va permite depunerea comunicãrilor în acea limbã, în formã electronicã sau folosind mijloace electronice de transmitere, conform condiţiilor menţionate.
b) Partea contractantã care permite depunerea comunicãrilor la Oficiul sãu în formã electronicã sau folosind mijloace electronice de transmitere informeazã Biroul Internaţional asupra condiţiilor privitoare la aceastã depunere, conform legislaţiei sale în vigoare. Orice astfel de informare se publicã de Biroul Internaţional în limba în care a fost transmisã şi în limbile prevãzute conform art. 25 din Tratatul pentru redactarea textelor autentice şi oficiale.
c) Dacã o parte contractantã permite, conform lit. a), depunerea comunicãrilor pe cale telegraficã, prin teleimprimator, fax sau prin alte mijloace de transmitere asemãnãtoare, ea poate pretinde ca originalul oricãrui document transmis prin astfel de mijloace, însoţit de o scrisoare referitoare la transmiterea sus-menţionatã, sã fie depus la Oficiu pe suport hârtie, într-un termen care nu poate fi mai scurt de o lunã de la data transmiterii.
(3) [Copii, depuse în formã electronicã sau prin mijloace electronice, ale comunicãrilor depuse pe suport hârtie]
a) În cazul în care o parte contractantã permite depunerea în formã electronicã sau prin mijloace electronice de transmitere a unei copii a comunicãrii depuse pe suport hârtie, într-o limbã acceptatã de Oficiu, iar PCT prevede condiţii aplicabile acelei pãrţi contractante cu privire la depunerea unor astfel de copii ale comunicãrilor, Oficiul respectiv va permite depunerea acestor copii în formã electronicã sau prin mijloace electronice de transmitere, în conformitate cu condiţiile menţionate.
b) Alin. (2) lit. b) se aplicã mutatis mutandis copiilor în formã electronicã sau prin mijloace electronice de transmitere ale comunicãrilor depuse pe suport hârtie.

REGULA 9
Detalii referitoare la semnãturã, conform art. 8 alin. 4

(1) [Indicaţii care însoţesc semnãtura] Pãrţile contractante pot cere ca semnãtura unei persoane fizice sã fie însoţitã de:
(i) o indicaţie în clar a numelui şi prenumelui (prenumelor) persoanei respective sau, în funcţie de opţiunea acesteia, a numelui sau numelor sub care persoana respectivã este cunoscutã în mod obişnuit;
(ii) o indicaţie a calitãţii în care a semnat persoana respectivã, dacã aceastã calitate nu reiese în mod evident la citirea comunicãrii.
(2) [Data semnãrii] Pãrţile contractante pot prevedea ca semnãtura sã fie însoţitã de o indicaţie referitoare la data semnãrii. Dacã aceastã indicaţie a fost prevãzutã, dar nu a fost furnizatã, data semnãrii se considerã a fi data la care comunicarea ce poartã semnãtura în cauzã a fost primitã de Oficiu sau, dacã pãrţile contractante permit acest lucru, o datã anterioarã acesteia.
(3) [Semnãtura în cazul comunicãrii pe suport hârtie] În cazul unei comunicãri adresate Oficiului unei pãrţi contractante şi depuse pe suport hârtie, la care este necesarã prezenţa semnãturii, partea contractantã:
(i) trebuie sã accepte o semnãturã olografã, conform pct. (iii);
(ii) poate accepta folosirea în locul semnãturii olografe a altor forme de semnãturã, de exemplu semnãtura tipãritã sau utilizarea unei ştampile ori a unei etichete cu cod de bare;
(iii) în cazul în care comunicarea este semnatã de o persoanã fizicã, cetãţean al pãrţii contractante, şi adresa acestei persoane se aflã pe teritoriul pãrţii contractante sau în cazul în care persoana juridicã în numele cãreia este semnatã comunicarea este înfiinţatã în conformitate cu legislaţia pãrţii contractante şi are sediul sau un centru de activitate industrialã şi comercialã, real şi efectiv, pe teritoriul acesteia, partea contractantã poate cere utilizarea unei ştampile în locul semnãturii olografe.
(4) [Semnãtura care apare ca reprezentare graficã în cazul comunicãrilor depuse în formã electronicã sau prin mijloace electronice de transmitere] În cazul în care o parte contractantã permite depunerea comunicãrilor în formã electronicã sau prin mijloace de transmitere electronice, o astfel de comunicare se considerã semnatã dacã pe comunicarea în cauzã, aşa cum a fost primitã de Oficiul pãrţii contractante, apare o reprezentare graficã a semnãturii respective, acceptatã de partea contractantã în virtutea alin. (3).
(5) [Semnãtura care nu apare ca reprezentare graficã în cazul comunicãrilor depuse în formã electronicã sau prin mijloace electronice de transmitere]
a) În cazul în care o parte contractantã permite depunerea comunicãrilor în formã electronicã, iar pe comunicarea în cauzã, aşa cum a fost primitã de Oficiul pãrţii contractante, nu apare o reprezentare graficã a semnãturii respective, acceptatã de partea contractantã în virtutea alin. (3), partea contractantã poate cere ca acea comunicare sã fie semnatã în formã electronicã, în conformitate cu dispoziţiile sale.
b) În cazul în care o parte contractantã permite depunerea comunicãrilor în formã electronicã, într-o anumitã limbã, iar PCT prevede condiţii speciale, aplicabile pãrţii contractante, cu privire la semnãtura în formã electronicã ce nu apare ca reprezentare graficã în cazul comunicãrilor depuse în formã electronicã în limba respectivã, Oficiul pãrţii contractante acceptã, fãrã a ţine seama de dispoziţiile lit. a), semnãtura în formã electronicã, în conformitate cu condiţiile menţionate.
c) Regula 8 (2) b) se aplicã mutatis mutandis.
(6) [Excepţii de la certificarea semnãturii prevãzute la art. 8 alin. 4 lit. b)] Orice parte contractantã poate cere ca orice semnãturã menţionatã la alin. (5) sã fie confirmatã printr-un procedeu de certificare a semnãturilor în formã electronicã, specificat de partea contractantã respectivã.

REGULA 10
Detalii referitoare la indicaţiile menţionate la art. 8 alin. 5, alin. 6 şi alin. 8

(1) [Indicaţii menţionate la art. 8 alin. 5]
a) Pãrţile contractante pot dispune ca orice comunicare:
(i) sã indice numele şi adresa solicitantului, titularului sau ale altei persoane interesate;
(ii) sã indice numãrul cererii de brevet sau al brevetului la care se referã;
(iii) sã conţinã, dacã solicitantul, titularul sau altã persoanã interesatã este înregistratã la Oficiu, numãrul sau altã indicaţie sub care este înregistratã;
b) Pãrţile contractante pot dispune ca orice comunicare fãcutã de un mandatar, în legãturã cu o procedurã în faţa Oficiului, sã conţinã:
(i) numele şi adresa mandatarului;
(ii) o referire la procurã sau la altã comunicare prin care mandatarul este sau a fost desemnat şi în baza cãreia acţioneazã mandatarul;
(iii) dacã mandatarul este înregistrat la Oficiu, numãrul sau altã indicaţie sub care este înregistrat.
(2) [Adresa pentru corespondenţã şi adresa pentru citarea în justiţie] Orice parte contractantã poate dispune ca adresa pentru corespondenţã menţionatã la art. 8 alin. 6 (i) şi adresa pentru citarea în justiţie menţionatã la art. 8 alin. 6 (ii) sã se afle pe un teritoriu stabilit de aceastã parte.
(3) [Adresa atunci când nu a fost desemnat un mandatar] În cazul în care nu a fost desemnat un mandatar, iar solicitantul, titularul sau altã persoanã interesatã a indicat o adresã aflatã pe un teritoriu stabilit de partea contractantã, conform alin. (2), drept adresa sa, partea contractantã considerã acea adresã drept adresa pentru corespondenţã menţionatã la art. 8 alin. 6 (i) sau adresa pentru citarea în justiţie menţionatã la art. 8 alin. 6 (ii), conform dispoziţiei pãrţii contractante, cu excepţia cazului în care solicitantul, titularul sau altã persoanã interesatã indicã în mod expres o altã adresã, conform art. 8 alin. 6.
(4) [Adresa atunci când a fost desemnat un mandatar] În cazul în care a fost desemnat un mandatar, partea contractantã considerã adresa acestuia drept adresa pentru corespondenţã menţionatã la art. 8 alin. 6 (i) sau adresa pentru citarea în justiţie menţionatã la art. 8 alin. 6 (ii), conform dispoziţiei pãrţii contractante, cu excepţia cazului în care solicitantul, titularul sau altã persoanã interesatã indicã în mod expres o altã adresã, conform art. 8 alin. 6.
(5) [Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor prevãzute de art. 8 alin. 8] Nici o parte contractantã nu poate prevedea respingerea unei cereri pe motiv de nerespectare a oricãreia dintre condiţiile referitoare la depunerea la Oficiu a unui numãr de înregistrare sau a altei indicaţii conform alin. (1) lit. a) (iii) şi lit. b) (iii).

REGULA 11
Termene referitoare la comunicãrile menţionate la art. 8 alin. 7 şi 8

(1) [Termene menţionate la art. 8 alin. 7 şi 8] Sub rezerva respectãrii dispoziţiilor alin. (2), termenele menţionate la art. 8 alin. 7 şi 8 nu pot fi mai scurte de douã luni de la data notificãrii menţionate la art. 8 alin. 7.
(2) [Excepţii referitoare la termene menţionate la art. 8 alin. 8] În cazul în care o notificare prevãzutã la art. 8 alin. 7 nu a fost fãcutã ca urmare a lipsei indicaţiilor care sã permitã Oficiului sã îl contacteze pe solicitant, pe titular sau altã persoanã interesatã, termenul menţionat la art. 8 alin. 8 nu poate fi mai scurt de 3 luni de la data la care comunicarea prevãzutã la art. 8 alin. 7 a fost primitã la Oficiu.

REGULA 12
Detalii referitoare la exceptarea cu privire la termene prevãzutã la art. 11

(1) [Condiţii menţionate la art. 11 alin. 1]
a) Pãrţile contractante pot dispune ca cererea prevãzutã la art. 11 alin. 1:
(i) sã fie semnatã de solicitant sau de titular;
(ii) sã conţinã o indicaţie a solicitãrii prelungirii unui termen, cu identificarea termenului în cauzã.
b) În cazul în care cererea de prelungire a unui termen este depusã dupã expirarea termenului respectiv, pãrţile contractante pot impune ca toate cerinţele în legãturã cu acţiunea la care se referã termenul în cauzã sã fie îndeplinite la data depunerii cererii de prelungire.
(2) [Perioada şi termenul menţionate la art. 11 alin. 1]
a) Perioada de prelungire a termenului, menţionatã la art. 11 alin. 1, nu poate fi mai scurtã de douã luni de la data expirãrii termenului neprelungit.
b) Termenul menţionat la art. 11 alin. 1 (ii) nu poate expira mai devreme de douã luni de la data expirãrii termenului neprelungit.
(3) [Condiţii menţionate la art. 11 alin. 2 (i)] Pãrţile contractante pot dispune ca cererea menţionatã la art. 11 alin. 2:
(i) sã fie semnatã de solicitant sau de titular;
(ii) sã conţinã o indicaţie a solicitãrii exceptãrii de la mãsurile care se iau în caz de nerespectare a unui termen, cu indicarea termenului în cauzã.
(4) [Termenul de depunere a cererii prevãzute la art. 11 alin. 2) (ii)] Termenul menţionat la art. 11 alin. 2 (ii) nu poate expira mai devreme de douã luni de la data la care Oficiul notificã solicitantului sau titularului faptul cã acesta nu a respectat termenul stabilit de Oficiu.
(5) [Excepţii prevãzute la art. 11 alin. 3]
a) Pãrţilor contractante nu li se poate cere sã acorde, în virtutea art. 11 alin. 1 sau 2:
(i) o a doua prelungire a unui termen pentru care a fost deja acordatã o prelungire conform art. 11 alin. 1 sau 2;
(ii) exceptarea de la obligaţia de depunere a cererii de prelungire prevãzutã la art. 11 alin. 1 sau 2 ori a cererii de repunere în drepturi, prevãzutã la art. 12 alin. 1;
(iii) prelungirea termenului de platã a taxei de menţinere în vigoare;
(iv) prelungirea termenului prevãzut la art. 13 alin. 1, 2 sau 3;
(v) prelungirea unui termen de acţiune în faţa unei comisii de apeluri sau a altui organism de revizuire similar constituit în cadrul Oficiului;
(vi) prelungirea termenului de acţiune în procedurile "inter partes".
b) Pãrţilor contractante care prevãd un termen maxim pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor referitoare la o procedurã în faţa Oficiului nu li se poate cere sã acorde, în virtutea art. 11 alin. 1 sau 2 prelungiri ale termenului de acţiune în cadrul procedurii respective, pentru oricare dintre cerinţe, peste limita maximã menţionatã.

REGULA 13
Detalii referitoare la repunerea în drepturi dupã ce Oficiul a constatat cã au fost depuse toate diligenţele necesare sau cã nerespectarea a fost neintenţionatã, conform art. 12

(1) [Condiţii prevãzute la art. 12 alin. 1 (i)] Pãrţile contractante pot dispune cã cererea menţionatã la art. 12 alin. 1 (i) sã fie semnatã de solicitant sau de titular.
(2) [Termenul prevãzut la art. 12 alin. 1 (ii)] Termenul de depunere a cererii şi de îndeplinire a cerinţelor prevãzute la art. 12 alin. 1 (ii) este primul care expirã dintre urmãtoarele:
(i) nu mai puţin de douã luni de la data la care motivul nerespectãrii termenului de acţiune în cauzã a încetat sã mai existe;
(ii) nu mai puţin de 12 luni de la data expirãrii termenului de acţiune în cauzã sau, dacã cererea se referã la neplata taxelor de menţinere în vigoare, nu mai puţin de 12 luni de la data expirãrii perioadei de graţie prevãzute la art. 5 bis din Convenţia de la Paris.
(3) [Excepţii prevãzute la art. 12 alin. 2] Excepţiile prevãzute la art. 12 alin. 2 se referã la nerespectarea urmãtoarelor termene:
(i) termenul de acţiune în faţa comisiei de apeluri sau a altui organism de revizuire similar constituit în cadrul Oficiului;
(ii) termenul de depunere a cererii de prelungire, prevãzutã la art. 11 alin. 1 sau 2, sau a cererii de repunere în drepturi, prevãzutã la art. 12 alin. 1;
(iii) termenul prevãzut la art. 13 alin. 1, 2 sau 3;
(iv) termenul de acţiune în procedurile "inter partes".

REGULA 14
Detalii referitoare la corectarea sau adãugarea revendicãrii unei prioritãţi şi la restaurarea dreptului de prioritate conform art. 13

(1) [Excepţii prevãzute la art. 13 alin. 1] Nici o parte contractantã nu este obligatã sã prevadã corectarea sau adãugarea revendicãrii unei prioritãţi în virtutea art. 13 alin. 1, dacã cererea menţionatã la art. 13 alin. 1 (i) este primitã dupã ce cererea de publicare înainte de termen sau de examinare de urgenţã a fost fãcutã de cãtre solicitant, cu excepţia cazului în care cererea de publicare înainte de termen sau de prelucrare prioritarã ori de urgenţã este retrasã înainte de terminarea preparativelor tehnice pentru publicarea cererii de brevet.
(2) [Condiţii prevãzute la art. 13 alin. 1 (i)] Pãrţile contractante pot dispune ca cererea menţionatã la art. 13 alin. 1 (i) sã fie semnatã de solicitant.
(3) [Termenul prevãzut la art. 13 alin. 1 (ii)] Termenul prevãzut la art. 13 alin. 1 (ii) nu poate fi mai scurt decât termenul aplicabil conform PCT unei cereri internaţionale pentru revendicarea unei prioritãţi ulterior depunerii unei cereri internaţionale.
(4) [Termene prevãzute la art. 13 alin. 2]
a) Termenul prevãzut în prima parte a art. 13 alin. 2 nu poate expira mai devreme de douã luni de la data expirãrii perioadei de prioritate.
b) Termenul prevãzut la art. 13 alin. 2 (ii) este fie termenul aplicat în virtutea lit. a), fie momentul în care se încheie preparativele tehnice pentru publicarea cererii ulterioare, aplicabil fiind termenul care expirã primul.
(5) [Condiţii prevãzute la art. 13 alin. 2 (i)] Pãrţile contractante pot dispune ca cererea prevãzutã la art. 13 alin. 2 (i):
(i) sã fie semnatã de solicitant; şi
(ii) dacã în cererea de brevet nu se invocã prioritatea unei cereri anterioare, sã fie însoţitã de revendicarea prioritãţii.
(6) [Condiţii prevãzute la art. 13 alin. 3]
a) Pãrţile contractante pot dispune ca cererea prevãzutã la art. 13 alin. 3 (i):
(i) sã fie semnatã de solicitant; şi
(ii) sã indice oficiul cãruia i s-a solicitat copia cererii anterioare şi data solicitãrii.
b) Pãrţile contractante pot dispune ca:
(i) o declaraţie sau o altã probã care sã susţinã cererea prevãzutã la art. 13 alin. 3 sã fie depusã la Oficiu într-un termen fixat de acesta;
(ii) copia cererii anterioare la care se face referire în art. 13 alin. 3 (iv) sã fie depusã la Oficiu într-un termen care nu poate fi mai scurt de o lunã de la data la care solicitantul primeşte copia de la oficiul la care a fost depusã cererea anterioarã.
(7) [Termenul prevãzut la art. 13 alin. 3 (iii)] Termenul prevãzut la art. 13 alin. 3 (iii) expirã cu douã luni înaintea expirãrii termenului prevãzut la regula 4 (1).

REGULA 15
Cererea de înregistrare a unei schimbãri de nume sau adresã

(1) [Cererea] În cazul în care solicitantul sau titularul nu se schimbã, dar apare o schimbare de nume sau de adresã a acestuia, orice parte contractantã trebuie sã accepte ca cererea de înregistrare a schimbãrii sã fie fãcutã printr-o comunicare semnatã de solicitant sau de titular şi care sã conţinã urmãtoarele indicaţii:
(i) o indicaţie a faptului cã se solicitã înregistrarea schimbãrii de nume sau de adresã;
(ii) numãrul cererii de brevet sau al brevetului în cauzã;
(iii) schimbarea care urmeazã sã fie înregistratã;
(iv) numele şi adresa solicitantului sau titularului înainte de schimbare.
(2) [Taxe] Pãrţile contractante pot dispune ca cererea prevãzutã la alin. (1) sã fie supusã plãţii unei taxe.
(3) [Cerere unicã]
a) O singurã cerere este suficientã, chiar dacã schimbarea se referã atât la numele, cât şi la adresa solicitantului sau titularului.
b) O singurã cerere este suficientã şi în cazul în care schimbarea se referã la mai multe cereri de brevet sau brevete ale aceleiaşi persoane sau la una ori mai multe cereri sau la unul ori mai multe brevete ale aceleiaşi persoane, cu condiţia ca numãrul tuturor acestor cereri de brevet sau brevete sã fie indicat în cerere. Pãrţile contractante pot dispune ca, în cazul depunerii unei astfel de cereri unice, pe suport hârtie sau în alt mod permis de Oficiu, câte o copie a acesteia sã fie depusã pentru fiecare cerere de brevet şi fiecare brevet la care ea se referã.
(4) [Dovezi] Pãrţile contractante pot dispune depunerea de dovezi numai dacã Oficiul are motive rezonabile sã se îndoiascã de autenticitatea oricãreia dintre indicaţiile conţinute în cerere.
(5) [Interzicerea altor condiţii] Nici o parte contractantã nu poate impune îndeplinirea altor condiţii de formã în afara celor prevãzute la alin. (1)-(4) cu privire la cererea menţionatã la alin. (1), cu excepţia cazului în care tratatul sau prezentul regulament prevãd altfel. În mod special, nu se poate dispune depunerea vreunui certificat cu privire la schimbarea în cauzã.
(6) [Notificare] În cazul în care una sau mai multe dintre condiţiile impuse de o parte contractantã în virtutea alin. (1)(4) nu au fost îndeplinite, Oficiul notificã acest lucru solicitantului sau titularului, oferindu-i posibilitatea de a îndeplini aceste condiţii şi de a face observaţii, într-un termen care nu poate fi mai scurt de douã luni de la data notificãrii.
(7) [Nerespectarea condiţiilor]
a) În cazul în care una sau mai multe condiţii impuse de partea contractantã în virtutea alin. (1)-(4) nu au fost îndeplinite în termenul prevãzut la lit. b), partea contractantã poate decide sã nu accepte cererea de înregistrare a schimbãrii, dar nu poate aplica sancţiuni mai severe.
b) Termenul prevãzut la lit. a) va fi;
(i) nu mai scurt de douã luni de la data notificãrii, sub rezerva respectãrii dispoziţiilor pct. (ii);
(ii) în lipsa indicaţiilor care sã permitã Oficiului sã contacteze persoana care a depus cererea, prevãzute la alin. (1), nu mai scurt de 3 luni de la data la care cererea de înregistrare a schimbãrii a fost primitã la Oficiu.
(8) [Schimbarea numelui sau adresei mandatarului, a adresei pentru corespondenţã sau a adresei pentru citarea în justiţie] alin. (1)-(7) se aplicã mutatis mutandis în cazul oricãrei schimbãri de nume sau de adresã a mandatarului, precum şi în cazul oricãrei schimbãri referitoare la adresa pentru corespondenţã sau la adresa pentru citarea în justiţie.

REGULA 16
Cererea de înregistrare a schimbãrii solicitantului sau titularului

(1) [Cererea de înregistrare a schimbãrii solicitantului sau titularului]
a) În cazul schimbãrii solicitantului sau titularului, pãrţile contractante acceptã ca cererea de înregistrare a schimbãrii sã fie fãcutã printr-o comunicare semnatã de solicitant sau de titular ori de noul solicitant sau de noul titular şi care sã conţinã urmãtoarele indicaţii:
(i) o indicaţie a faptului cã se solicitã înregistrarea schimbãrii solicitantului sau titularului;
(ii) numãrul cererii de brevet sau al brevetului în cauzã;
(iii) numele şi adresa solicitantului sau titularului;
(iv) numele şi adresa noului solicitant sau noului titular;
(v) data schimbãrii solicitantului sau titularului;
(vi) dupã caz, denumirea statului al cãrui cetãţean este noul solicitant sau noul titular, denumirea statului în care noul solicitant sau noul titular îşi are domiciliul şi denumirea statului în care noul solicitant sau noul titular are un centru de activitate industrialã sau comercialã, real şi efectiv;
(vii) documentaţia în baza cãreia este solicitatã înregistrarea schimbãrii.
b) Pãrţile contractante pot dispune ca cererea sã mai conţinã:
(i) o declaraţie care sã ateste veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor pe care cererea le conţine;
(ii) informaţii referitoare la orice interese de stat ale pãrţii contractante.
(2) [Documentaţia în baza cãreia se efectueazã schimbarea solicitantului sau titularului]
a) În cazul în care schimbarea solicitantului sau a titularului rezultã în urma unui contract, pãrţile contractante pot dispune ca cererea sã includã informaţii referitoare la înregistrarea contractului, dacã înregistrarea este obligatorie în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi sã fie însoţitã, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã schimbarea, de unul dintre urmãtoarele documente:
(i) o copie a contractului pentru care pãrţile contractante pot cere certificarea conformitãţii cu originalul de cãtre un notar public sau altã autoritate publicã competentã sau, acolo unde legislaţia în vigoare permite, de cãtre un reprezentant autorizat pentru procedurile în faţa Oficiului, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã schimbarea;
(ii) un extras din contract, din care sã rezulte schimbarea pentru care pãrţile contractante pot cere certificarea conformitãţii cu originalul de cãtre un notar public sau altã autoritate publicã competentã sau, acolo unde legislaţia în vigoare permite, de cãtre un mandatar autorizat pentru procedurile în faţa Oficiului, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã schimbarea;
(iii) un certificat de transfer de drepturi, redactat în conformitate cu formularul internaţional tipizat referitor la certificatele de transfer, neautentificat, semnat atât de solicitant sau titular, cât şi de noul solicitant sau noul titular.
b) Dacã schimbarea de solicitant sau de titular rezultã ca urmare a unei fuziuni ori ca urmare a unei reorganizãri sau divizãri a unei persoane juridice, pãrţile contractante pot dispune ca cererea sã fie însoţitã de o copie a unui document care emanã de la o autoritate competentã şi dovedeşte fuziunea, reorganizarea sau diviziunea şi orice atribuire de drepturi pe care aceasta o presupune, precum şi de o copie de pe un extras din registrul comerţului. Pãrţile contractante pot dispune şi certificarea conformitãţii cu originalul a acestei copii de cãtre autoritatea care a eliberat documentul sau de cãtre un notar public ori o altã autoritate competentã sau, dacã legislaţia în vigoare permite, de cãtre un reprezentant autorizat pentru procedurile în faţa Oficiului, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã schimbarea.
c) Dacã schimbarea de solicitant sau titular nu rezultã dintr-un contract, nici ca urmare a unei fuziuni, reorganizãri sau divizãri a unei persoane juridice, ci dintr-un alt motiv, de exemplu prin efectul legii sau ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreşti, pãrţile contractante pot dispune ca cererea sã fie însoţitã de copia unui document care dovedeşte schimbarea. Pãrţile contractante pot dispune şi certificarea conformitãţii cu originalul a acestei copii de cãtre autoritatea care a eliberat documentul sau de cãtre un notar public ori de o altã autoritate competentã sau, dacã legislaţia în vigoare permite, de cãtre un mandatar autorizat pentru procedurile în faţa Oficiului, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã schimbarea.
d) Dacã schimbarea se referã la persoana unuia sau mai multora, dar nu a tuturor cosolicitanţilor ori cotitularilor, pãrţile contractante pot dispune ca o dovadã a consimţãmântului la schimbare al fiecãruia dintre cosolicitanţii sau cotitularii care rãmân neschimbaţi sã fie depusã la Oficiu.
(3) [Traducere] Pãrţile contractante pot dispune traducerea oricãrui document depus în conformitate cu alin. (2), care nu a fost redactat într-o limbã acceptatã de Oficiu.
(4) [Taxe] Pãrţile contractante pot dispune ca cererea prevãzutã la alin. (1) sã fie supusã plãţii unei taxe.
(5) [Cerere unicã] O singurã cerere este suficientã chiar dacã schimbarea se referã la mai multe cereri de brevet sau la mai multe brevete ale aceleiaşi persoane ori la una sau mai multe cereri şi unul ori mai multe brevete ale aceleiaşi persoane, cu condiţia ca schimbarea de solicitant sau titular sã fie aceeaşi pentru toate cererile de brevet ori pentru toate brevetele în cauzã, iar numerele tuturor cererilor de brevet şi ale tuturor brevetelor în cauzã sã fie indicate în cerere. Pãrţile contractante pot dispune ca, în cazul depunerii unei cereri unice pe suport hârtie sau în alt mod acceptat de Oficiu, pentru fiecare cerere de brevet şi fiecare brevet la care se referã cererea unicã sã se depunã câte o copie a acesteia.
(6) [Dovezi] Pãrţile contractante pot dispune depunerea la Oficiu a unei dovezi sau a unei dovezi în plus, în cazul menţionat la alin. (2), dacã Oficiul are motive rezonabile sã se îndoiascã de corectitudinea vreuneia dintre indicaţiile conţinute în cerere sau în oricare dintre documentele menţionate în prezenta regulã sau de conformitatea vreuneia dintre traducerile la care face referire alin. (3).
(7) [Interzicerea altor condiţii] Nici o parte contractantã nu poate impune îndeplinirea altor condiţii de formã în afara celor prevãzute la alin. (1)-(6) cu privire la cererea la care se referã prezenta regulã, cu excepţia cazului în care tratatul sau prezentul regulament prevede altfel.
(8) [Notificare; nerespectarea condiţiilor] Regula 15(6) şi (7) se aplicã mutatis mutandis în cazul în care una sau mai multe condiţii prevãzute la alin. (1)-(5) nu sunt respectate sau în cazul în care s-a dispus depunerea de dovezi, conform alin. (6).
(9) [Excluderea schimbãrilor cu privire la calitatea de inventator] Pãrţile contractante pot exclude aplicarea prezentei reguli cu privire la schimbarea calitãţii de inventator. Definirea calitãţii de inventator se va face conform legii aplicabile.

REGULA 17
Cererea de înregistrare a unei licenţe sau a unei garanţii reale

(1) [Cerera de înregistrare a unei licenţe]
a) Dacã, în conformitate cu legislaţia în vigoare, o licenţã referitoare la o cerere de brevet sau la un brevet poate fi înregistratã, pãrţile contractante acceptã ca cererea de înregistrare a acelei licenţe sã fie fãcutã prin intermediul unei comunicãri semnate de licenţiator sau de licenţiat şi care sã conţinã urmãtoarele indicaţii;
(i) o indicaţie a faptului cã se solicitã înregistrarea unei licenţe;
(ii) numãrul cererii de brevet sau al brevetului în cauzã;
(iii) numele şi adresa licenţiatorului;
(iv) numele şi adresa licenţiatului;
(v) o indicaţie asupra caracterului exclusiv sau neexclusiv al licenţei;
(vi) dupã caz, denumirea statului al cãrui cetãţean este licenţiatul, a statului în care domiciliazã licenţiatul şi a statului în care licenţiatul are un centru de activitate industrialã sau comercialã, real şi efectiv.
b) Orice parte contractantã poate dispune ca cererea sã mai conţinã:
(i) o declaraţie care sã ateste veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor pe care cererea le conţine;
(ii) informaţii cu privire la orice interese de stat ale pãrţii contractante;
(iii) informaţii referitoare la înregistrarea licenţei, dacã înregistrarea este obligatorie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
(iv) data licenţei şi durata acesteia.
(2) [Documentaţia care stã la baza acordãrii licenţei]
a) Dacã licenţa rezultã dintr-un acord liber încheiat, pãrţile contractante pot dispune ca cererea menţionatã sã fie însoţitã de unul dintre documentele urmãtoare, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã înregistrarea:
(i) o copie a acordului pentru care pãrţile contractante pot cere certificarea conformitãţii cu originalul de cãtre un notar public sau o altã autoritate competentã ori, dacã legislaţia în vigoare permite, de cãtre un mandatar autorizat pentru procedurile în faţa Oficiului, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã înregistrarea;
(ii) un extras din acord constând în acele pãrţi ale acordului din care rezultã drepturile asupra cãrora s-a acordat licenţa şi întinderea acestora, pentru care se poate cere certificarea autenticitãţii de cãtre un notar public sau o altã autoritate competentã ori, dacã legislaţia în vigoare permite, de cãtre un mandatar autorizat pentru procedurile în faţa Oficiului, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã înregistrarea.
b) În cazul în care licenţa rezultã dintr-un acord liber încheiat, pãrţile contractante pot dispune ca solicitantul, titularul, deţinãtorul licenţei exclusive, cosolicitanţii, cotitularii sau codeţinãtorii licenţei exclusive care nu sunt parte la acord sã îşi dea consimţãmântul la înregistrarea acordului prin intermediul unei comunicãri adresate Oficiului.
c) În cazul în care licenţa nu rezultã în urma unui acord liber încheiat, de exemplu rezultã prin efectul legii sau în urma unei hotãrâri judecãtoreşti, pãrţile contractante pot dispune ca cererea sã fie însoţitã de copia unui document care sã dovedeascã licenţierea. Pãrţile contractante pot cere şi certificarea conformitãţii cu originalul a acestei copii de cãtre autoritatea care a eliberat documentul, de cãtre un notar public sau o altã autoritate publicã competentã ori, dacã legislaţia în vigoare permite, de cãtre un mandatar autorizat pentru procedurile în faţa Oficiului, în funcţie de opţiunea pãrţii care solicitã înregistrarea.
(3) [Traducerea] Pãrţile contractante pot cere traducerea oricãrui document depus conform alin. (2) care nu este redactat într-o limbã acceptatã de Oficiu.
(4) [Taxe] Pãrţile contractante pot dispune ca cererea prevãzutã la alin. (1) sã fie supusã plãţii unei taxe.
(5) [Cerere unicã] Regula 16(5) se aplicã mutatis mutandis cererilor de înregistrare a unei licenţe.
(6) [Dovezi] Regula 16(6) se aplicã mutatis mutandis cererilor de înregistrare a unei licenţe.
(7) [Interzicerea altor condiţii] Nici o parte contractantã nu poate impune respectarea altor condiţii de formã în afara celor prevãzute la alin. (1)-(6) cu privire la cererea prevãzutã la alin. (1), cu excepţia cazului în care tratatul sau prezentul regulament prevede altfel.
(8) [Notificare; nerespectarea condiţiilor] Regula 15(6) şi (7) se aplicã mutatis mutandis dacã una sau mai multe condiţii prevãzute la alin. (1)-(5) nu sunt respectate sau dacã s-a dispus depunerea de dovezi conform alin. (6).
(9) [Cererea de înregistrare a unei garanţii reale sau de anulare a înregistrãrii licenţei ori a unei garanţii reale] Alin. (1)-(8) se aplicã mutatis mutandis cererilor de:
(i) înregistrare a unei garanţii reale cu privire la o cerere de brevet sau la un brevet;
(ii) anularea înregistrãrii unei licenţe ori a unei garanţii reale cu privire la o cerere de brevet sau la un brevet.

REGULA 18
Cererea de corectare a unei erori

(1) [Cerere]
a) În cazul în care o cerere de brevet, un brevet sau orice altã comunicare fãcutã la Oficiu cu privire la o cerere de brevet sau la un brevet conţine o eroare care nu este legatã de cercetarea documentarã ori de examinarea de fond şi care, conform legislaţiei în vigoare, este corectabilã de cãtre Oficiu, acesta acceptã ca cererea de corectare a erorii în înregistrãrile şi publicaţiile Oficiului sã fie fãcutã sub forma unei comunicãri adresate Oficiului, semnatã de solicitant sau de titular şi conţinând urmãtoarele indicaţii;
(i) o indicaţie a faptului cã se solicitã corectarea erorii;
(ii) numãrul cererii de brevet sau al brevetului în cauzã;
(iii) eroarea care urmeazã a fi corectatã;
(iv) corectura care urmeazã a fi fãcutã;
(v) numele şi adresa pãrţii care solicitã corectarea.
b) Pãrţile contractante pot dispune ca cererea sã fie însoţitã de o parte amendatã sau o parte care include corectura ori, în cazul aplicãrii prevederilor alin. (3), de câte o astfel de parte amendatã sau parte care include corectura pentru fiecare dintre cererile de brevet şi brevetele la care se referã cererea.
c) Pãrţile contractante pot dispune ca cererea sã fie însoţitã de o declaraţie a pãrţii care solicitã corectarea, care sã ateste faptul cã eroarea a fost neintenţionatã.
d) Pãrţile contractante pot dispune ca cererea sã fie însoţitã de o declaraţie a pãrţii care solicitã corectarea, care sã ateste faptul cã cererea a fost fãcutã în cel mai scurt timp dupã descoperirea erorii, fãrã nici o întârziere nemotivatã sau fãrã nici o întârziere intenţionatã, în funcţie de opţiunea pãrţii contractante.
(2) [Taxe]
a) Sub rezerva aplicãrii lit. b), pãrţile contractante pot dispune ca cererea prevãzutã la alin. (1) sã fie supusã plãţii unei taxe.
b) Erorile Oficiului vor fi corectate de acesta, din oficiu sau la cerere, fãrã plata nici unei taxe.
(3) [Cerere unicã] Regula 16(5) se aplicã mutatis mutandis la cererile de corectare a unei erori, cu condiţia ca atât eroarea, cât şi corectura care urmeazã a fi fãcutã sã fie identice pentru toate cererile de brevet şi toate brevetele în cauzã.
(4) [Dovezi] Pãrţile contractante pot cere depunerea la Oficiu de dovezi în sprijinul cererii, numai dacã Oficiul are motive rezonabile pentru a se îndoi de faptul cã presupusa eroare este în realitate o eroare ori dacã are motive rezonabile pentru a se îndoi de autenticitatea oricãror elemente conţinute în cerere sau a oricãror documente depuse în legãturã cu cererea de corectare a erorii.
(5) [Interzicerea altor condiţii] Nici o parte contractantã nu poate impune respectarea altor condiţii de formã, în afara celor prevãzute la alin. (1)-(4) cu privire la cererea menţionatã la alin. (1), cu excepţia cazului în care tratatul sau prezentul regulament prevede altfel.
(6) [Notificare; nerespectarea condiţiilor] Regula 15(6) şi (7) se aplicã mutatis mutandis în cazul în care una sau mai multe condiţii prevãzute la alin. (1)-(3) nu sunt respectate sau în cazul în care s-a dispus depunerea de dovezi conform alin. (4).
(7) [Excludere]
a) Pãrţile contractante pot exclude aplicarea prezentei reguli cu privire la schimbarea calitãţii de inventator. Definirea calitãţii de inventator se va face conform legii aplicabile.
b) Pãrţile contractante pot exclude aplicarea prezentei reguli cu privire la orice eroare care trebuie corectatã în cadrul pãrţii contractante respective prin intermediul unei proceduri de republicare a brevetului.

REGULA 19
Modul de identificare a unei cereri de brevet în lipsa numãrului de cerere

(1) [Modul de identificare] În cazul în care este necesarã identificarea unei cereri de brevet dupã numãrul de cerere, dar acest numãr nu a fost încã atribuit sau nu este cunoscut persoanei în cauzã ori mandatarului acesteia, cererea se considerã identificatã dacã se furnizeazã una dintre urmãtoarele informaţii, la alegerea persoanei în cauzã:
(i) un numãr provizoriu al cererii, dacã existã, dat de Oficiu;
(ii) o copie a pãrţii în care se solicitã explicit acordarea brevetului împreunã cu data la care cererea a fost transmisã Oficiului;
(iii) un numãr de referinţã dat cererii de cãtre solicitant sau de cãtre mandatarul acestuia şi indicat în cerere, împreunã cu numele şi adresa solicitantului, titlul invenţiei şi data la care cererea a fost transmisã la Oficiu.
(2) [Interzicerea altor condiţii] Nici o parte contractantã nu poate impune obligaţia de furnizare a altor mijloace de identificare decât cele prevãzute la alin. (1), în vederea identificãrii cererii în cazul în care numãrul de cerere nu a fost încã atribuit sau nu este cunoscut persoanei în cauzã ori mandatarului acesteia.

REGULA 20
Stabilirea formularelor internaţionale tipizate

(1) [Formulare internaţionale tipizate] În virtutea art. 14 alin. 1 lit. c), adunarea stabileşte formularele internaţionale tipizate în fiecare dintre limbile menţionate la art. 25 alin. 1, cu privire la:
(i) procurã;
(ii) cererea de înregistrare a unei schimbãri de nume sau adresã;
(iii) cererea de înregistrare a schimbãrii solicitantului sau titularului;
(iv) un certificat de transfer;
(v) cererea de înregistrare sau de anulare a înregistrãrii unei licenţe;
(vi) cererea de înregistrare sau de anulare a înregistrãrii unei garanţii reale;
(vii) cererea de corectare a unei erori.
(2) [Modificãri prevãzute la regula 3(2)(i)] Adunarea stabileşte modificãrile aplicabile formularului de cerere PCT conform regulii 3(2)(i).
(3) [Propuneri ale Biroului Internaţional] Biroul Internaţional prezintã adunãrii propuneri privind:
(i) stabilirea unui formular internaţional tipizat prevãzut la alin. (1);
(ii) modificãri ale formularului de cerere PCT prevãzut la alin. (2).

REGULA 21
Condiţia de unanimitate conform art. 14 alin. 3

Stabilirea sau amendarea urmãtoarelor reguli presupune unanimitate:
(i) orice regulã referitoare la art. 5 alin. 1 lit. a);
(ii) orice regulã referitoare la art. 6 alin. 1(iii);
(iii) orice regulã referitoare la art. 6 alin. 3;
(iv) orice regulã referitoare la art. 7 alin. 2 lit. a)(iii);
(v) regula 8(1) lit. a);
(vi) prezenta regulã.
Declaraţii comune ale Conferinţei diplomatice referitoare la Tratatul privind dreptul brevetelor şi la Regulamentul de aplicare a acestuia*1)
1 şi 2 ...*2)
___________
*1) Titlul original în limba englezã este: "Agreed Statements by the Diplomatic Conference Regarding the Patent Law Treaty and the Regulations under the Patent Law Treaty".
*2) v. "Industrial Property Laws and Treaties," MULTILATERAL TREATIES - Text 2-015


3. La adoptarea art. 6 alin. 5 şi art. 13 alin. 3 şi a regulilor 4 şi 14, Conferinţa diplomaticã referitoare la Tratatul privind dreptul brevetelor a cerut OMPI sã urgenteze implementarea sistemului de bibliotecã digitalã pentru documente de prioritate. De un astfel de sistem ar beneficia atât titularii de brevet, cât şi alte persoane care doresc acces la documentele de prioritate.
4. În vederea facilitãrii aplicãrii regulii 8(1) lit. a), Conferinţa diplomaticã cere Adunãrii Generale OMPI şi pãrţilor contractante sã ofere ţãrilor în curs de dezvoltare, ţãrilor mai puţin dezvoltate şi ţãrilor în tranziţie asistenţã tehnicã pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în conformitate cu acest tratat, chiar înainte de intrarea în vigoare a acestuia.
Conferinţa diplomaticã mai cere statelor industrializate cu economie de piaţã sã facã, la cerere sau în termeni şi condiţii care se vor stabili de comun acord, oferte de cooperare tehnicã şi financiarã în beneficiul ţãrilor în curs de dezvoltare, al ţãrilor mai puţin dezvoltate şi al ţãrilor în tranziţie.
Conferinţa diplomaticã cere Adunãrii Generale OMPI ca, dupã intrarea în vigoare a tratatului, sã monitorizeze şi sã evalueze evoluţia acestei cooperãri la fiecare sesiune ordinarã.
5. La adoptarea regulilor 12(5)(vi) şi 13(3)(iv), Conferinţa diplomaticã a considerat cã, deşi excluderea acţiunilor în procedurile "inter partes" de la exceptãrile prevãzute de art. 11 şi 12 este normalã, este de dorit ca legislaţia aplicabilã pãrţilor contractante sã prevadã exceptarea cuvenitã în anumite circumstanţe, luând în considerare interesele concurenţiale ale terţilor, precum şi interesele altor persoane care nu se constituie ca parte la proceduri.
6. S-a convenit ca orice litigiu apãrut între douã sau mai multe pãrţi contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea tratatului şi a regulamentului de aplicare a acestuia sã fie rezolvat pe cale amiabilã, prin consultare sau mediere sub auspiciile directorului general.

Sursa: Biroul Internaţional OMPI

NOTĂ:
Au fost reproduse mai sus numai declaraţiile comune referitoare la Regulamentul de aplicare a Tratatului privind dreptul brevetelor.
Declaraţiile referitoare la Tratatul privind dreptul brevetelor se gãsesc în "Industrial Property Laws and Treaties," Multilateral Treaties - Text 2-015.

________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016