Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 august 2004  privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 26 august 2004 privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii*)

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.211 bis din 16 decembrie 2004

----------
*) Aprobat de <>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558 din 26 august 2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte procedurile aferente sistemelor de atestare a conformitãţii cu specificaţiile tehnice relevante aplicabile diferitelor familii şi tipuri de produse pentru construcţii, potrivit prevederilor <>art. 21 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii.
ART. 2
Sistemele de atestare a conformitãţii utilizate în prezentul Regulament sunt definite conform prevederilor de la pct. 2 din anexa nr. 3 a <>Hotãrîrii Guvernului nr. 622/2004 .
ART. 3
Produsele şi familiile de produse pentru construcţii prevãzute în anexa nr. I la prezentul regulament trebuie sã aibã conformitatea atestatã printr-o procedurã în care producãtorul, sub unica sa responsabilitate, menţine un sistem de control al producţiei în fabricã apt sã asigure cã produsul este în conformitate cu specificaţiile tehnice relevante.
ART. 4
Produsele şi familiile de produse pentru construcţii prevãzute în anexa nr. II la prezentul regulament trebuie sã aibã conformitatea atestatã printr-o procedurã în care, pe lângã sistemul de control al producţiei în fabricã efectuat de producãtor, un organism de certificare notificat este implicat în evaluarea şi supravegherea controlului producţiei sau a produsului însuşi.
ART. 5
Sistemele de atestare a conformitãţii care trebuie aplicate produselor şi familiilor de produse pentru construcţii prevãzute în anexele nr. I şi II sunt stabilite în anexa nr. III la prezentul regulament, în funcţie de utilizãrile preconizate şi de nivelurile/clasele aferente produselor conform sistemelor de clasificare adoptate la nivel european, în sensul prevederilor <>art. 6 alin. (2) din Hotãrîrea Guvernului nr. 622/2004 .
ART. 6
Clasele de reacţie la foc la care se face referire în prezentul regulament, respectiv A1, A2, B, C, D, E, F, A1(FL), A2(FL), B(FL), C(FL), D(FL), E(FL) şi F(FL), se definesc conform prevederilor din "Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc", aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
ART. 7
Elementele componente ale sistemului de control al producţiei în fabricã şi caracteristicile produsului care fac obiectul atestãrii conformitãţii sunt stabilite în standardele române care transpun standardele europene armonizate din domeniu sau în agrementele tehnice europene realizate conform regulamentului prevãzut la pct. 3 din anexa nr. 2 a <>Hotãrîrii Guvernului nr. 622/2004 .
ART. 8
Notele explicative numerotate de la (^1) la (12), prevãzute în anexele nr. I-III, sunt cuprinse în anexa nr. IV la prezentul regulament.
ART. 9
Prevederile prezentului regulament se adreseazã urmãtoarelor entitãţi, în exercitarea urmãtoarelor atribuţii şi activitãţi:
a) producãtorilor sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, aşa cum sunt definiţi la <>art. 4 alin. (1) lit. v) şi z) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor, cu modificãrile ulterioare, pentru alegerea procedurii adecvate produsului lor, potrivit utilizãrilor preconizate pentru produsul respectiv şi în funcţie de nivelul(urile) sau clasa(ele) în care se încadreazã acesta;
b) organismelor pentru atestarea conformitãţii - organisme de certificare, organisme de inspecţie şi laboratoare de încercãri, care solicitã desemnarea/notificarea şi care au fost desemnate/notificate, pentru alegerea domeniului(ilor) specifice în care pot sã opereze şi pentru stabilirea şi aplicarea procedurilor proprii în concordanţã cu sarcinile prevãzute;
c) organismului naţional de acreditare şi autoritãţilor competente pentru desemnarea/notificarea organismelor pentru atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, pentru definirea domeniilor de desemnare specifice şi a cerinţelor aferente pentru acreditare şi desemnare în domeniile respective;
d) elaboratorilor de agremente tehnice europene, pentru includerea în acestea a procedurilor de atestare a conformitãţii indicate;
e) autoritãţilor de supraveghere a pieţei, pentru constatarea neconformitãţilor şi stabilirea mãsurilor de corecţie necesare;
f) Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, pentru efectuarea evaluãrilor referitoare la specificaţii tehnice şi organisme pentru atestarea conformitãţii produselor.
ART. 10
Anexele nr. I-IV la prezentul regulament se actualizeazã periodic pentru corelare cu deciziile Comisiei Europene privind atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului care se publicã în Monitorul Oficial al României.
ART. 11
Anexele I, II, III şi IV fac parte integrantã din prezentul Regulament*).
---------
*) Prezentul regulament transpune urmãtoarele decizii ale Comisiei Europene privind atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, emise în implementarea articolului 20(2) al Directivei Consiliului 89/106/EEC: 95/467/EC amendatã conform 2001/596/EC şi 2002/592/EC; 96/577/EC amendatã conform 2002/592/EC; 96/578/EC amendatã conform 2001/596/EC şi 2002/592/EC; 96/579/EC amendatã conform 1999/453/EC; 96/580/EC amendatã conform 2001/596/EC; 96/581/EC; 96/582/EC; 97/161/EC; 97/176/EC amendatã conform 2001/596/EC; 97/177/EC; 97/462/EC amendatã conform 2001/596/EC; 97/463/EC; 97/464/EC; 97/555/EC; 97/556/EC amendatã conform 2001/596/EC; 97/597/EC; 97/638/EC; 97/740/EC amendatã conform 2001/596/EC; 97/808/EC amendatã conform 1999/453/EC şi 2001/596/EC; 98/143/EC; 98/213/EC amendatã conform 2001/596/EC; 98/214/EC amendatã conform 2001/596/EC; 98/279/EC amendatã conform 2001/596/EC; 98/436/EC amendatã conform 2001/596/EC; 98/437/EC amendatã conform 2001/596/EC; 98/456/EC; 98/598/EC amendatã conform 2002/592/EC; 98/599/EC amendatã conform 2001/596/EC; 98/600/EC amendatã conform 2001/596/EC; 98/601/EC amendatã conform 2001/596/EC; 1999/89/EC amendatã conform 2001/596/EC; 1999/90/EC amendatã conform 2001/596/EC; 1999/91/EC amendatã conform 2001/596/EC; 1999/92/EC; 1999/93/EC; 1999/94/EC; 1999/454/EC amendatã conform 2001/596/EC; 1999/455/EC; 1999/469/EC amendatã conform 2001/596/EC; 1999/470/EC amendatã conform 2001/596/EC; 1999/471/EC amendatã conform 2001/596/EC; 1999/472/EC amendatã conform 2001/596/EC; 2000/245/EC amendatã conform 2001/596/EC; 2000/273/EC amendatã conform 2001/596/EC; 2000/447/EC amendatã conform 2001/596/EC; 2000/606/EC; 2001/19/EC; 2001/308/EC; 2002/359/EC; 2003/640/EC şi 2003/722/EC.


ANEXA I
-------
la regulament
-------------

(1.1) Varuri de zidãrie, incluzând: varuri calcaroase, varuri dolomitice şi varuri hidraulice.
(1.2) Teci şi manşoane pentru protecţia sau ghidarea produselor de oţel pentru precomprimare.
(1.3) Îmbinãri structurale: toate tipurile de îmbinãri structurale destinate utilizãrii în clãdiri şi construcţii inginereşti pentru care cerinţele pentru îmbinãri individuale nu sunt critice(^1).
(1.4) Piese de fixare pentru produse din lemn pentru structuri: piese de legãturã pentru cherestea, conectori cu inel despicat, ghermele cilindrice de oţel şi lemn, şuruburi de lemn, bolţuri filetate, cuie de lemn. Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului sau atacului biologic.
(1.5) Dispozitive de reducere a zgomotului şi bariere pentru trafic rutier.
(1.6) Ecrane de protecţie contra luminii orbitoare în zone de trafic.
(1.7) Produse din ipsos: plãci din ipsos, blocuri, elemente de plafon şi tencuieli, inclusiv produse auxiliare relevante, diferite de cele menţionate în Anexa II.
(1.8) Obiecte sanitare: chiuvete de bucãtãrie, lavoare şi jgheaburi; cãzi de baie; cuve de duş; bideuri; pisoare; vase sau rezervoare WC; closete de pãmânt, chimice şi cu compost; toalete cu macerare; toalete turceşti, rezervoare cu jet; bãi cu turbulenţã; ecrane sau cabine pentru duş şi cadã.
(1.9) Obiecte sanitare: toalete publice modulare şi grupuri de toaletã, altele decât cele specificate în Anexa II.
(1.10) Pereţi cortinã: seturi de pereţi cortinã destinaţi pentru utilizare fie ca pereţi exteriori nesupuşi unor cerinţe de reacţie la foc, fie ca pereţi exteriori supuşi cerinţelor de reacţie la foc dar care nu se aflã în niciuna din situaţiile menţionate pentru aceste produse în Anexa II.
(1.11) Panouri pe bazã de lemn: panouri pe bazã de lemn brute, cãptuşite şi furniruite sau vopsite, din clasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, pentru elemente nestructurale în aplicaţii la interior sau la exterior.
(1.12) Produse de zidãrie de categoria II: pentru utilizare în pereţi, stâlpi şi compartimentãri.
(1.13) Produse de zidãrie speciale de categoria II cu materiale termoizolante încorporate: pentru utilizare în pereţi şi compartimentãri şi neincluse în Anexa II.
(1.14) Mortare de zidãrie prescrise fabricate industrial: pentru utilizare în pereţi, stâlpi şi compartimentãri.
(1.15) Mortare de tencuialã/finisaj fabricate industrial: pentru utilizare la finisarea pereţilor, stâlpilor, compartimentãrilor şi plafoanelor.
(1.16) Produse auxiliare pentru zidãrie: etrieri, benzi de întindere, cârlige pentru bârne, console, corniere suport, armãturã pentru patul de rost şi buiandrugi.
(1.17) Produse pentru pardoseli rigide (unitãţi de pavaj, incluzând pavele, lespezi, borduri, blocuri, lãmpi de paviment; tablier autofinisat din foi metalice; dale de pardosealã rigide; ardezie; plãci; mozaicuri; dale de piatrã; dale terrazzo; îmbrãcãminte de pardosealã din metal expandat sau gen reţea; grãtare de pardosealã): pentru utilizãri la exterior şi pentru finisarea drumurilor.
(1.18) Produse pentru pardoseli rigide, sub formã de componente (unitãţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasã sau foi, grãtare de pardosealã, laminate rigide de pardosealã, produse pe bazã de lemn) şi sub formã de sisteme portante introduse pe piaţã ca seturi (planşee supraînãlţate; cavitãţi), altele decât cele menţionate în Anexa II: pentru utilizãri la interior, incluzând incinte închise pentru transportul public.
(1.19) Pardoseli elastice şi textile sub formã de îmbrãcãminţi de pardosealã elastice omogene şi heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbrãcãminţi de pardosealã textile incluzând dale; foi de plastic şi de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum şi plutã; foi antistatice; dale pozate liber pe pardosealã; laminate elastice de pardosealã), altele decât cele menţionate în Anexa II: pentru utilizãri la interior.
(1.20) Pardoseli elastice şi textile sub formã de îmbrãcãminţi de pardosealã elastice omogene şi heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbrãcãminţi de pardosealã textile incluzând dale; foi de plastic şi de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum şi plutã; foi antistatice; dale pozate liber pe pardosealã; laminate elastice de pardosealã): pentru utilizãri la exterior.
(1.21) Materiale pentru şape de pardosealã: pentru utilizãri la exterior.
(1.22) Materiale pentru şape de pardosealã, altele decât cele menţionate în Anexa II: pentru utilizãri la interior.
(1.23) Terminale de hornuri.
(1.24) Geotextile: geosintetice (membrane şi textile), geocompozite, geogrile, geomembrane şi geoplase pentru utilizãri în toate construcţiile:
- ca strat de separare.
(1.25) Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse cu formare in-situ): pentru orice utilizare, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.26) Membrane:
- Straturi impermeabile la umiditate:
- Substraturi la acoperiş:
- Straturi pentru controlul vaporilor de apã:
pentru utilizare în clãdiri, cu excepţia utilizãrilor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.27) Uşi şi porţi (cu sau fãrã feronerie aferentã):
- numai pentru comunicãri interioare;
- pentru utilizãri specifice declarate şi/sau utilizãri supuse unor cerinţe specifice, în special zgomot, energie, etanşeitate şi securitate în exploatare, altele decât cele menţionate în Anexa II.
(1.28) Ferestre (cu sau fãrã feronerie aferentã): - pentru alte utilizãri decât cele specificate în Anexa II.
(1.29) Obloane şi jaluzele (cu sau fãrã feronerie aferentã): - pentru utilizare la exterior.
(1.30) Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat(^5) (în special, garduri de graniţã, cutii de conexiune pentru telecomunicaţii, casete mici pentru canale de scurgere, elemente de pereţi neportanţi şi elemente de cãptuşire): destinate unor utilizãri cu rol structural redus(^6) sau fãrã rol structural.
(1.31) Fibre pentru utilizãri în beton, mortar şi pastã de ciment, altele decât cele specificate în Anexa II.
(1.32) Produse pentru protejarea şi repararea betonului: pentru utilizãri cu cerinţe de performanţã reduse în clãdiri şi construcţii de inginerie civilã, la care clasa de reacţie la foc, dacã este cerutã, nu este A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.33) Adezivi pentru plãci (în special lianţi hidraulici, lianţi cimentoşi, polimeri în dispersie, rãşini reactive): pentru utilizãri la interior şi exterior în clãdiri şi alte construcţii de inginerie civilã, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.34) Aparate de încãlzire a spaţiului fãrã sursã de energie internã (exclusiv aparate de încãlzire electrice), precum radiatoare, convectoare, ventiloconvectoare incluzând bobina ventilatorului, încãlzitoare de plintã, panouri şi alte emiţãtoare statice de cãldurã montate pe plafon, seturi de încãlzire de perete şi de pardosealã: pentru utilizare în clãdiri, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.35) Aparate de încãlzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi şi lichizi (exclusiv aparatele cu ardere de combustibili gazoşi şi aparatele proiectate special pentru utilizare în procese industriale desfãşurate în incinte industriale), precum sobe cu motorinã cu coş, cuptoare casnice, încãlzitoare de camerã, sobe cu şemineu, inserţii de încãlzire, sobe de saunã: pentru utilizare în clãdiri, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.36) Seturi de conducte, ţevi, rezervoare, sisteme de alarmã pentru scurgeri, dispozitive de prevenire a deversãrilor, fitinguri, adezivi, îmbinãri, materiale de etanşare a îmbinãrilor, garnituri, teci şi conducte de protecţie, suporturi pentru ţevi/teci, supape şi robinete, auxiliare de siguranţã: pentru utilizare în instalaţii de transport/distribuţie/stocare a gazului/combustibilului destinat pentru alimentarea sistemelor de încãlzire/rãcire a clãdirilor, de la rezervorul de stocare exterior sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din reţea pânã la ştuţul de intrare în sistemul de încãlzire/rãcire al clãdirii, şi în instalaţii de transport/evacuare/depozitare a apei nedestinatã consumului uman şi a apei pentru sisteme de încãlzire, altele decât cele specificate în Anexa II.
(1.37) Agregate minerale pentru beton, mortar, pastã de ciment, mixturi bituminoase, tratamente de suprafaţã, mixturi fãrã lianţi şi cu lianţi hidraulici: cu utilizare la drumuri şi alte construcţii de inginerie civilã.
(1.38) Anrocament cu piatrã sortatã: pentru utilizãri în structuri hidraulice şi alte construcţii de inginerie civilã.
(1.39) Balast de cale feratã: pentru utilizãri în construcţii feroviare.
(1.40) Filere pentru beton, mortar, pastã de ciment, mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţã: cu utilizare la drumuri şi alte construcţii de inginerie civilã.
(1.41) Panouri destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior, ca elemente complete, pentru protecţia la foc a pereţilor şi plafoanelor.
(1.42) Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior pentru protecţia la foc a plafoanelor.
(1.43) Panouri destinate pentru utilizare ca elemente de rigidizare la interior sau la exterior în pereţi şi plafoane.
(1.44) Dale şi panouri, din materiale casante, destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior în pereţi şi plafoane supuse unor cerinţe de protecţie contra rãnirilor accidentale cauzate de obiecte tãioase.
(1.45) Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior pentru plafoane supuse cerinţelor de securitate în exploatare.
(1.46) Dale şi panouri destinate pentru utilizare în plafoane suspendate la interior sau la exterior supuse cerinţelor de securitate în exploatare.
(1.47) Profile fasonate şi cadre de suspendare destinate susţinerii finisajelor de interior sau de exterior la pereţi sau plafoane şi a plafoanelor suspendate, supuse cerinţelor de securitate în exploatare.
(1.48) Tapete în suluri şi cãptuşeli de plafoane, din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior la pereţi şi plafoane supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(1.49) Şindrile şi dale de placaj, din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de exterior la pereţi şi plafoane supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(1.50) Plafoane suspendate (seturi), cu componente din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(1.51) Dale, profile şi panouri, din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior şi de exterior la pereţi şi plafoane supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(1.52) Profile fasonate şi cadre de suspendare din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca susţineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(1.53) Plafoane suspendate (seturi), destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementãrilor privind substanţele periculoase(^7).
(1.54) Plãci, şindrile, profile, dale de placaj şi panouri destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereţi sau plafoane, dupã caz, supuse reglementãrilor privind substanţele periculoase(^7).
(1.55) Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane pentru alte utilizãri prevãzute în standarde europene armonizate(^8).
(1.56) Tapete în suluri, cãptuşeli de plafoane, plãci, şindrile, profile, dale de placaj şi panouri destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane pentru alte utilizãri prevãzute în standarde europene armonizate(^8).
(1.57) Profile fasonate şi cadre de suspendare destinate pentru utilizare ca susţineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, pentru alte utilizãri prevãzute în standarde europene armonizate(^8).
(1.58) Foi plane şi profilate pentru acoperişuri; Ţigle, ardezie, dale de piatrã şi şindrile; Panouri compozite sau panouri sandviş fabricate industrial; Luminatoare; Lucarne; Pazii şi plãci de intrados: pentru toate utilizãrile, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în euroclasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.59) Mastic asfaltos pentru acoperiş; Pavimente de acoperiş; Sisteme de acces pe acoperiş, pasarele şi platforme; Cârlige şi ancoraje de siguranţã pentru acoperiş; Piese mecanice de fixare a învelitorilor de acoperiş; Accesorii pentru învelitori de acoperiş: pentru toate utilizãrile.
(1.60) Produse auxiliare (de exemplu, dibluri, umpluturi de rost, chituri de rost): pentru utilizãri la drumuri de beton.
(1.61) Panouri din sticlã planã şi curbatã (între care, sticlã simplã, sticlã tratatã, sticlã specialã sau sticlã incasabilã, sticlã acoperitã cu un film, emailatã, tratatã la suprafaţã sau sticlã cu efect oglindã): pentru toate utilizãrile, cu excepţia urmãtoarelor:
- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc;
- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant.
(1.62) Sticlã profilatã în U (armatã sau nu): pentru toate utilizãrile, cu excepţia urmãtoarelor:
- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc.
(1.63) Vitraje izolante: pentru toate utilizãrile, cu excepţia urmãtoarelor:
- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc;
- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant.
(1.64) Cãrãmizi de sticlã: pentru utilizare în aplicaţii neportante, altele decât:
- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant.
(1.65) Panouri de pereţi din cãrãmizi de sticlã: pentru utilizãri neportante, altele decât:
- pentru compartimentãri anti-foc;
- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant.
(1.66) Seturi pentru compartimentãri interioare:
- seturi realizate din materiale încadrate în clasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate utilizãrilor supuse cerinţelor privind reacţia la foc;
- seturi destinate compartimentãrilor la foc;
- seturi destinate utilizãrilor supuse regelementãrilor privind substanţele periculoase;
- seturi destinate utilizãrilor supuse reglementãrilor privind securitatea în exploatare;
- seturi destinate altor utilizãri.
(1.67) Seturi de hidroizolaţii de acoperiş aplicate lichid: pentru toate utilizãrile, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.68) Seturi de acoperiş translucide autoportante (cu excepţia celor pe bazã de sticlã): pentru toate utilizãrile, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.69) Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor de impact pentru pardoseli flotante (ref. EOTA 05.03/03): pentru toate utilizãrile, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4), C(FL)(^4).
(1.70) Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor pentru pereţi (ref. EOTA 06.01/09): pentru toate utilizãrile, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.71) Plãcuţe din oţel inoxidabil pentru îmbinarea pereţilor (ref. EOTA 06.04/04).
(1.72) Set de preaplin pentru ape uzate (ref. EOTA 07.04/04).
(1.73) Panouri portante prefabricate cu schelet de lemn: pentru utilizare în clãdiri, cu excepţia aplicaţiilor care contribuie la capacitatea portantã a structurii şi/sau a celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4), A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4), C(FL)(^4).
(1.74) Panouri compozite uşoare autoportante: pentru utilizare în clãdiri, cu excepţia aplicaţiilor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.75) Sistem de acoperire la interior din plãci de ipsos armat cu fibre (ref. EOTA 05.04/01): pentru toate utilizãrile, cu excepţia celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(1.76) Membrane de etanşare preformate pentru perete dublu (ref. EOTA 06.04/05).
(1.77) Panouri tip "veture": pentru utilizare la clãdiri, cu excepţia celor prevãzute în Anexa II.


ANEXA II
--------
la regulament
-------------

(2.1) Cimenturi obişnuite, incluzând:
- Cimenturi Portland,
- Cimenturi Portland compozite: (Cimenturi Portland cu zgurã: A-S şi B-S; Cimenturi Portland cu fulgi de silice: A-D; Cimenturi Portland puzzolanice: natural A-P, natural B-P, artificial A-Q şi artificial B-Q; Cimenturi Portland cu cenuşã zburãtoare: silicios A-V, silicios B-V, calcaros A-W şi calcaros B-W; Cimenturi Portland cu şist argilos ars: A-T şi B-T; Cimenturi Portland pe bazã de var: A-L şi B-L; Cimenturi Portland compozite: A-M şi B-M),
- Cimenturi de furnal: A, B şi C,
- Cimenturi puzzolanice: A şi B, şi
- Cimenturi compozite: A şi B.
(2.2) Cimenturi speciale, incluzând:
- Cimenturi cu cãldurã de hidratare redusã,
- Cimenturi rezistente la sulfaţi,
- Cimenturi albe,
- Cimenturi rezistente la apa de mare, şi
- Cimenturi slab alcaline.
(2.3) Cimenturi calciu-aluminate
(2.4) Cimenturi pentru zidãrie
(2.5) Lianţi hidraulici rutieri
(2.6) Produse din oţel-beton pentru armarea betonului:
- Bare,
- Tije, frete,
- Plase sudate,
- Spalieri,
- Platbande ştanţate.
(2.7) Produse din oţel pentru precomprimarea betonului:
- Sârme (sârme trase la rece detensionate, sârme netede, sârme profilate),
- Toroane (toroane multi-fir, toroane multi-fir compactate, toron amprentat cu mare aderenţã),
- Bare (bare laminate şi prelucrate la cald, bare filetate, bare cu nervuri sau plane sau netede),
- Cabluri de precomprimare.
(2.8) Îmbinãri structurale: toate tipurile de îmbinãri structurale destinate utilizãrii în clãdiri şi construcţii inginereşti pentru care cerinţele pentru îmbinãri individuale sunt critice(^9).
(2.9) Produse din lemn masiv pentru structuri:
- Elemente: elemente de pod, elemente de soclu, traverse, elemente de planşeu, elemente de pereţi, elemente de acoperiş, cum ar fi grinzi, arce, bârne, cãpriori, coloane, stâlpi, piloţi;
- Seturi: socluri, planşee, pereţi, acoperişuri, cadre.
Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului şi atacului biologic.
(2.10) Stâlpi din lemn.
(2.11) Produse lamelate încleiate pentru structuri şi alte produse din lemn încleiat:
- Elemente: elemente de pod, elemente de soclu, elemente de planşeu, elemente de pereţi, elemente de acoperiş, cum ar fi grinzi, arce, bârne, cãpriori, coloane, stâlpi, piloţi;
- Seturi: socluri, planşee, pereţi, acoperişuri, cadre.
Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului şi atacului biologic.
(2.12) Mijloace fixe pentru alarmã/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru prevenirea exploziilor:
- Seturi de sisteme de detectare a incendiului şi de alarmare la incendiu: seturi de sisteme combinate de detectare a incendiului şi alarmare la incendiu, seturi de sisteme de detectare a incendiului, seturi de sisteme de alarmare la incendiu, seturi de sisteme de comunicaţii de alertare în caz de incendiu.
- Componente pentru sisteme de detectare a incendiului şi de alarmare la incendiu: detectoare de fum, cãldurã şi flacãrã, dispozitive de control şi indicatoare, dispozitive de transmitere a alarmei la distanţã, izolatori pentru scurtcircuit, dispozitive de alarmã, surse de energie, dispozitive de pornire/oprire, butoane manuale de semnalizare.
- Autodetectoare/semnalizatoare de fum.
- Seturi de sisteme de prevenire şi stingere a incendiului: sisteme de hidranţi interiori, sisteme de hidranţi exteriori cu coloanã uscatã şi umedã, seturi de sisteme cu sprinklere şi apã pulverizatã, seturi de sisteme de stingere cu spumã, seturi de sisteme de stingere cu pulbere uscatã, seturi de sisteme de stingere cu gaze (incluzând sisteme de stingere cu CO2).
- Componente pentru sisteme de prevenire şi stingere a incendiului: hidranţi de incendiu, indicatoare/comutatoare pentru debitul de apã, indicatoare/comutatoare pentru presiune, ventile de coborâre, tubulaturã de admisie, pompe şi seturi de pompare pentru combaterea focului, ştuţuri/sprinklere/drencere, seturi de supape pentru containere sub presiune ridicatã şi dispozitivele lor de acţionare, supape de distribuţie şi dispozitivele lor de acţionare, dispozitive neelectrice de dezactivare, racorduri flexibile, manometre şi presostate, dispozitive mecanice de mãsurare şi supape de închidere şi supape de reţinere.
- Seturi de sisteme de protecţie la explozii.
- Componente pentru sisteme de protecţie, la explozii: detectoare, depresurizatoare, senzori la explozie, produse pentru diminuarea exploziilor.
- Seturi de instalaţii pentru controlul focului şi fumului: seturi pentru sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi (desfumare), seturi pentru sisteme cu presiune diferenţialã.
- Componente pentru instalaţii pentru controlul focului şi fumului: perdele de furci, umidificatori, canale, ventilatoare electrice, ventilatoare naturale, panouri de control, panouri de control de siguranţã, surse de energie.
(2.13) Produse pentru marcarea drumurilor:
- Materiale granulate (perle de sticlã, agregate antiderapante şi combinaţii între cele douã),
- Benzi de marcaj permanente şi marcaje preformate,
- Vopsele pentru trafic, termoplaste aplicate la cald, plastice aplicate la rece (cu sau fãrã agregate antiderapante) incluzând perle de sticlã preamestecate,
- Vopsele pentru trafic, termoplaste aplicate la cald, plastice aplicate la rece (destinate pentru marcarea drumurilor) introduse pe piaţã cu indicaţii asupra tipurilor şi proporţiilor necesare de perle de sticlã şi/sau de agregate antiderapante,
- Stâlpi rutieri retro-reflectorizanţi.
(2.14) Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizãri în traficul vehiculelor şi al pietonilor:
- Indicatoare de trafic permanente,
- Borne de trafic,
- Stâlpi marcatori,
- Semafoare şi lãmpi avertizoare fixe,
- Dispozitive şi repere de avertizare permanente,
- Indicatoare de trafic cu semnalizare variabilã.
(2.15) Stâlpi de iluminare a drumurilor.
(2.16) Sisteme de restricţionare pentru vehicule:
- Protecţii contra prãbuşirilor,
- Bariere de trecere,
- Cabluri,
- Parapeţi.
(2.17) Sisteme de restricţionare pentru pietoni incluzând parapeţi pentru poduri pietonale.
(2.18) Produse din ipsos: plãci din ipsos şi elemente de plafon cu grosime micã, plãci din ipsos armat cu fibre şi panouri compozite, inclusiv produse auxiliare relevante, care se încadreazã în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4) şi destinate pentru utilizare în pereţi, plafoane (sau pentru cãptuşirea acestora) supuse cerinţelor privind reacţia la foc.
(2.19) Obiecte sanitare: toalete publice modulare şi grupuri de toaletã cu finisaje realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).
(2.20) Pereţi cortinã: seturi de pereţi cortinã destinaţi pentru utilizare ca pereţi exteriori supuşi cerinţelor privind reacţia la foc şi încadraţi în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).
(2.21) Panouri pe bazã de lemn: panouri pe bazã de lemn brute, cãptuşite şi furniruite sau vopsite pentru elemente structurale în aplicaţii la interior sau la exterior.
(2.22) Panouri pe bazã de lemn: panouri pe bazã de lemn brute, cãptuşite şi furniruite sau vopsite din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4), pentru elemente nestructurale în aplicaţii la interior sau la exterior.
(2.23) Produse de zidãrie de categoria I: pentru utilizare în pereţi, stâlpi şi compartimentãri.
(2.24) Produse de zidãrie speciale de categoria I sau II având încorporate materiale termoizolante încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4) pentru utilizare în pereţi şi compartimentãri supuse reglementãrilor privind reacţia la foc, dar numai dacã aceste materiale sunt susceptibile de a fi expuse la foc în situaţia aplicaţiei reale.
(2.25) Mortare de zidãrie proiectate fabricate industrial: pentru utilizare în pereţi, stâlpi şi compartimentãri.
(2.26) Produse pentru pardoseli rigide, sub formã de componente (unitãţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasã sau foi, grãtare de pardosealã, laminate rigide de pardosealã, produse pe bazã de lemn) şi sub formã de sisteme portante introduse pe piaţã ca seturi (podele cu acces ridicat; cavitãţi), din clasele de reacţie la foc A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4): pentru utilizãri la interior, incluzând incinte închise pentru transportul public.
(2.27) Pardoseli elastice şi textile sub formã de îmbrãcãminţi de pardosealã elastice omogene şi heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbrãcãminţi de pardosealã textile incluzând dale; foi de plastic şi de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum şi plutã; foi antistatice; dale pozate liber pe pardosealã; laminate elastice de pardosealã), din clasele de reacţie la foc A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4): pentru utilizãri la interior.
(2.28) Materiale pentru şape de pardosealã din clasele de reacţie la foc A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4): pentru utilizãri la interior.
(2.29) Secţiuni/profile metalice pentru structuri: secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placã, foaie, bandã), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire.
(2.30) Elemente de construcţie metalice pentru structuri: produse metalice finite, cum ar fi cadre metalice pentru plafoane suspendate (cu sarcinã grea), socluri, grinzi, coloane, scãri, piloni subterani, piloţi portanţi şi palplanşe, secţiuni tãiate la dimensiuni dupã proiect pentru anumite aplicaţii şi şine şi traverse.
Aceste produse pot fi neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire, sudate sau nesudate.
(2.31) Materiale de sudurã.
(2.32) Piese de legãturã cu rol structural: nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de fricţiune de mare rezistenţã), cuie, şuruburi, piese de fixare pentru calea feratã.
(2.33) Piese de fixare pentru lemn masiv pentru structuri: plãci foarfecã, conectori placã-dinţatã, plãci perforate pentru cuie, plãci cu cuie.
(2.34) Coşuri, burlane şi produse specifice: coşuri prefabricate (elemente cu înãlţimea unui etaj), cãptuşeli pentru burlane (elemente sau blocuri), coşuri multi-celule (elemente sau blocuri), blocuri de horn înzidite separat, seturi de coşuri independente şi de coşuri ancorate.
(2.35) Geosintetice (membrane şi textile), geocompozite, geogrile, geomembrane şi geoplase: pentru utilizare la drumuri, cãi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tunele şi structuri pentru metrou, evacuarea sau pãstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau pentru evacuarea reziduurilor:
- ca bariere pentru gaze sau fluide,
- ca strat de protecţie,
- pentru scurgere şi filtrare,
- pentru armare.
(2.36) Produse pentru instalaţii de ape uzate în interiorul clãdirilor:
- Dispozitive de reflux: conducte de ventilaţie cu supapã de prizã de aer,
- Seturi pentru staţie de pompare ape uzate şi instalaţii de ridicare a efluentului.
(2.37) Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clãdirilor:
- Seturi şi elemente pentru instalaţii de tratare a apelor uzate şi echipamente de tratare pe şantier.
- Rezervoare septice,
- Canale de scurgere prefabricate,
- Guri şi cãmine de vizitare,
- Capace, trepte, scãri pliante şi mânã curentã pentru guri şi cãmine de vizitare, capace de rigolã,
- Separatori.
(2.38) Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse destinate formãrii in-situ) realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizãri supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.39) Membrane:
- Foi impermeabile la umiditate:
- Foi de acoperiş: pentru utilizare în clãdiri.
- Straturi impermeabile la umiditate:
- Substraturi la acoperiş:
- Straturi pentru controlul vaporilor de apã: realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizãri supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.40) Uşi şi porţi (cu sau fãrã feronerie aferentã): pentru utilizare în compartimentãri anti-foc/fum şi pe traseele de ieşire la incendiu.
(2.41) Ferestre (cu sau fãrã feronerie aferentã): pentru utilizare în compartimentãri anti-foc/fum şi pe traseele de ieşire la incendiu.
(2.42) Feronerie pentru clãdiri aferentã uşilor şi porţilor: pentru utilizare în compartimentãri antifoc/fum şi pe traseele de ieşire la incendiu.
(2.43) Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (în special, elemente de planşeu precomprimate cu goluri, stâlpi şi piloni (cu excepţia stâlpilor de iluminat pe autostrãzi), piloţi de fundaţie, plãci de închidere, elemente de grindã, unitãţi şi elemente de grindã/bloc pentru planşeu, plãci cu nervuri pentru planşee, elemente structurale lineare (grinzi şi stâlpi), elemente de perete portant, elemente pentru perete de stãvilar, elemente de acoperiş, silozuri (cu excepţia celor pentru depozitarea lichidelor), scãri, elemente pentru platforme de pod şi casete mari pentru canale de scurgere): pentru utilizãri cu rol structural.
(2.44) Fibre: pentru utilizãri structurale în beton, mortar şi pastã de ciment.
(2.45) Produse pentru protejarea şi repararea betonului: pentru utilizãri în clãdiri şi construcţii de inginerie civilã, altele decât cele specificate în Anexa I.
(2.46) Aditivi. Adaosuri de tip I şi Adaosuri de tip II: pentru utilizare în beton, mortar şi pastã de ciment.
(2.47) Adezivi pentru plãci (în special lianţi hidraulici, lianţi cimentoşi, polimeri în dispersie, rãşini reactive) realizaţi din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizãri supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.48) Adezivi de construcţii (în special, rãşini epoxidice, rãşini poliuretanice, rãşini acrilice, rãşini aminoplastice, rãşini fenolice): pentru utilizãri cu rol structural în clãdiri şi alte construcţii de inginerie civilã.
(2.49) Aparate de încãlzire a spaţiului fãrã sursã de energie internã (exclusiv aparate de încãlzire electrice), precum radiatoare, convectoare, ventiloconvectoare incluzând bobina ventilatorului, încãlzitoare de plintã, panouri şi alte emiţãtoare statice de cãldurã montate pe plafon, seturi de încãlzire de perete şi de pardosealã: pentru utilizãri supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(2.50) Aparate de încãlzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi şi lichizi (exclusiv aparatele cu ardere de combustibili gazoşi şi aparatele proiectate special pentru utilizare în procese industriale desfãşurate în incinte industriale), precum sobe cu motorinã cu coş, cuptoare casnice, încãlzitoare de camerã, sobe cu şemineu, inserţii de încãlzire, sobe de saunã, realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizãri supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.51) Rezervoare, canale şi conducte de protecţie: pentru utilizãri în zone supuse reglementãrilor privind rezistenţa la foc, în instalaţii de transport/distribuţie/depozitare a combustibilului lichid/gazos prevãzut pentru alimentarea sistemelor de încãlzire/rãcire a clãdirii, de la rezervorul de depozitare extern sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din reţea pânã la ştuţul de intrare al sistemelor de încãlzire/rãcire a clãdirii.
(2.52) Seturi de ţevi, ţevi, rezervoare, sisteme de semnalizare a scurgerilor, dispozitive de prevenire a deversãrilor, fitinguri, adezivi, îmbinãri, materiale de etanşare a rosturilor, garnituri, canale şi conducte de protecţie, suporturi pentru ţevi/canale, supape şi robinete, materiale auxiliare de siguranţã, realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizãri în zone supuse reglementãrilor privind reacţia la foc, în instalaţii de transport/distribuţie/depozitare a combustibilului lichid/gazos prevãzut pentru alimentarea sistemelor de încãlzire/rãcire a clãdirii, de la rezervorul de depozitare extern sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din reţea pânã la ştuţul de intrare al sistemelor de încãlzire/rãcire a clãdirii şi în instalaţii pentru transportul/distribuţia/depozitarea apei nedestinatã consumului uman.
(2.53) Agregate minerale pentru beton, mortar, pastã de ciment, mixturi bituminoase, tratamente de suprafaţã, mixturi fãrã lianţi şi cu lianţi hidraulici: cu utilizare la drumuri şi alte construcţii de inginerie civilã cu cerinţe de siguranţã ridicate.
(2.54) Anrocament cu piatra sortatã: pentru utilizãri în structuri hidraulice şi alte construcţii de inginerie civilã cu cerinţe de siguranţã ridicate.
(2.55) Balast de cale feratã: pentru utilizãri în construcţii feroviare cu cerinţe de siguranţã ridicate.
(2.56) Filere pentru beton, mortar, pastã de ciment, mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţã: cu utilizare la drumuri şi alte construcţii de inginerie civilã cu cerinţe de siguranţã ridicate.
(2.57) Tapete în suluri, cãptuşeli de plafoane şi dale, din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior la pereţi şi plafoane supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.58) Şindrile şi dale de placaj, din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca finisaje de exterior la pereţi şi plafoane supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.59) Plafoane suspendate (seturi), cu componente din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.60) Dale, profile şi panouri, din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior şi de exterior la pereţi şi plafoane supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.61) Profile fasonate şi cadre de suspendare din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca susţineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.62) Foi plane şi profilate pentru acoperişuri: Ţigle, ardezie, dale de piatrã şi şindrile; Panouri compozite sau panouri sandviş fabricate industrial; Luminatoare; Lucarne; Pazii şi plãci de intrados, realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizãri supuse reglementãrilor privind reacţia la foc.
(2.63) Bitum (de exemplu, bitum simplu, bitum modificat cu polimeri, bitum oxidat, bitum oxidat modificat cu polimeri, bitum tãiat, emulsie de bitum, emulsie de bitum oxidat, emulsie de bitum modificat cu polimeri, emulsie de bitum oxidat modificat cu polimeri, asfalturi/bitumuri naturale): pentru utilizãri în construcţia drumurilor şi la tratarea suprafeţei drumurilor.
(2.64) Mixturi bituminoase (de exemplu, beton asfaltos incluzând asfalt foarte moale şi cel pentru straturi foarte subţiri, asfalt poros, mastic asfaltos turnat (Gussasphalt), mastic asfaltos cu piatrã, asfalt laminat la cald): pentru utilizãri în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor.
(2.65) Tratamente de suprafaţã (de exemplu, lapte de ciment, microtratamente, îmbrãcãminţi de suprafaţã): pentru utilizare la tratarea suprafeţei drumurilor.
(2.66) Produse şi seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod (de exemplu, mastic asfaltos turnat, membrane prefabricate, foi bituminoase preformate, rãşini/poliuretani): pentru utilizare la platforme de pod.
(2.67) Panouri de sticlã planã şi curbatã (de exemplu, sticlã simplã, sticlã tratatã, sticlã specialã sau sticlã securizatã, sticlã acoperitã cu un film, emailatã, tratatã la suprafaţã sau sticlã cu efect de oglindã), pentru utilizãri:
- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant,
- într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc.
(2.68) Sticlã profilatã în U (armatã sau nearmatã): pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc.
(2.69) Vitraj izolant pentru utilizare:
- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant,
- într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc.
(2.70) Cãrãmizi de sticlã: pentru vitraje anti-glonţ sau antideflagrante.
(2.71) Panouri de perete din cãrãmizi de sticlã pentru utilizare:
- la compartimentãri anti-foc,
- în vitraje anti-glonţ sau antideflagrante.
(2.72) Seturi de etanşare cu rol structural (pereţi cortinã): seturi de tipul I, II, III şi IV de închideri structurale cu geam, pentru utilizare ca pereţi exteriori şi acoperişuri.
Tipul I: Cu mijloace mecanice de transfer al greutãţii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii şi de aici la structurã. Se utilizeazã dispozitive pentru reducerea pericolului în cazul unei ruperi a închiderii.
Tipul II: Cu mijloace mecanice de transfer al greutãţii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii şi de aici la structurã. Preluarea în totalitate de cãtre închiderea structuralã a transferului tuturor celorlalte acţiuni.
Tipul III: Cu transferul greutãţii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii şi de aici la structurã prin intermediul unui adeziv structural. Se utilizeazã dispozitive pentru reducerea pericolului în cazul unei ruperi a închiderii.
Tipul IV: Preluarea în totalitate de cãtre închiderea structuralã a transferului tuturor acţiunilor, inclusiv a greutãţii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii şi de aici la structurã.
(2.73) Ancore metalice pentru utilizare în beton (tip pentru lucrãri grele): pentru a folosi la fixarea şi/sau sprijinirea elementelor structurale de beton sau a unor unitãţi grele de placaje sau plafoane suspendate.
(2.74) Ancore metalice pentru utilizare în beton la fixarea sistemelor uşoare: pentru utilizare în sisteme suplimentare de fixare şi/sau sprijinire de beton a unor elemente, cum ar fi plafoane suspendate uşoare, precum şi instalaţii.
(2.75) Ancore metalice de injecţie pentru utilizare în zidãrii: pentru fixarea şi/sau sprijinirea de zidãrie a elementelor structurale (care contribuie la stabilitatea construcţiei) sau a unitãţilor grele de placaje sau de instalaţii.
(2.76) Ancore de plastic pentru utilizare în beton şi zidãrii: pentru utilizare în sisteme, cum ar fi sisteme de faţadã, la fixarea sau sprijinirea elementelor care contribuie la stabilitatea sistemelor.
(2.77) Seturi de sisteme compozite de izolare termicã exterioarã cu tencuialã (ETICS):
- realizate din produse încadrate în clasele de reacţie la foc A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F pentru aplicare pe pereţi exteriori nesupuşi reglementãrilor privind securitatea la incendiu;
- realizate din produse încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4) pentru aplicare pe pereţi exteriori supuşi reglementãrilor privind securitatea la incendiu.
(2.78) Sisteme de membrane hidroizolante pentru acoperiş fixate mecanic, incluzând sistemul de fixare în câmp, la capete şi pe laturi, şi uneori izolaţia termicã, limitate la sisteme de etanşare la apã bazate pe foi flexibile: pentru hidroizolarea acoperişului.
(2.79) Seturi de compartimentãri interioare, realizate din materiale încadrate în euroclasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate unor utilizãri supuse cerinţelor privind reacţia la foc.
(2.80) Seturi/sisteme de cofraje pierdute neportante, pentru turnare beton simplu şi, dacã e cazul, cu armãturã, bazate pe blocuri realizate dintr-un material izolant (sau dintr-o combinaţie între un material izolant şi alte materiale) sau panouri realizate dintr-un material izolant (sau dintr-o combinaţie între un material izolant şi alte materiale), constând din pereţi de cofraj legaţi prin antretoaze, în ambele situaţii materialele fiind încadrate în oricare din euroclasele privind reacţia la foc:
- pentru construirea în clãdiri a pereţilor exteriori şi interiori supuşi reglementãrilor la incendiu;
- pentru construirea în clãdiri a pereţilor exteriori şi interiori nesupuşi reglementãrilor la incendiu.
(2.81) Seturi de post-tensionare pentru structuri precomprimate.
(2.82) Seturi de hidroizolaţii de acoperiş aplicate lichid: pentru utilizãrile supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).
(2.83) Seturi de acoperiş translucide autoportante (cu excepţia celor pe bazã de sticlã): pentru utilizãrile supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).
(2.84) Seturi de scãri prefabricate - scara completã, introdusã pe piaţã ca un set cuprinzând treptele şi alte elemente prefabricate (cu excepţia scãrilor de beton monolitic, a celor de oţel şi a scãrilor prefabricate prin metode tradiţionale din lemn masiv pentru utilizare în interiorul locuinţelor individuale): pentru utilizare în locuinţe şi alte clãdiri.
(2.85) Grinzi şi stâlpi din compozite uşoare pe bazã de lemn (incluzând grinzi T, respectiv combinaţii grindã/placã): pentru utilizare în clãdiri.
(2.86) Produse pentru oprirea focului*), produse pentru etanşare contra focului*) şi produse pentru protecţie la foc*)**): pentru compartimentãri anti-foc şi/sau pentru protecţie la foc sau pentru performanţã la foc.
-----------
*) Cu excepţia produselor din ipsos (de exemplu, plãci, blocuri, mortare), a produselor din vatã mineralã, a blocurilor şi componentelor prefabricate din AAC şi LAC, a mortarului de zidãrie, a mortarului de finisaj/tencuialã, a produselor din silicat de calciu şi a produselor din sticlã celularã.
**) Se exclud, de asemenea, panourile pentru protecţia la foc a pereţilor şi plafoanelor şi seturile de plafoane suspendate, menţionate la poz. 2.58 şi 2.59.

(2.87) Seturi de clãdiri prefabricate cu cadre şi bârne de lemn masiv: pentru construcţia de clãdiri.
Regulamentul acoperã seturi confecţionate industrial, comercializate drept clãdire, compuse din componente proiectate în prealabil şi prefabricate ca producţie de serie, care îndeplinesc anumite cerinţe minimale definite. Cerinţele minimale se referã la urmãtoarele: elementele structurale ale clãdirii, componentele principale ale anvelopei externe, incluzând toatã izolaţia termicã necesarã, şi cãptuşeala interioarã, în mãsura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile clãdirii. Seturile parţiale, care nu corespund cerinţelor minimale menţionate, se exclud.
Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplicã numai la setul final pregãtit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.
(2.88) Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor de impact pentru pardoseli flotante (ref. EOTA 05.03/03): pentru utilizãrile supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4).
(2.89) Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor pentru pereţi (ref. EOTA 06.01/09): pentru utilizãrile supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).
(2.90) Şine în U pentru inserţii de fixare în beton (ref. EOTA 06.01/01).
(2.91) Set de ancorare chimicã (ref. EOTA 06.01/11).
(2.92) Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlã/mortar epoxi (ref. EOTA 06.03/03).
(2.93) Panouri portante prefabricate cu schelet de lemn: pentru utilizare în aplicaţii care contribuie la capacitatea portantã a structurii şi/sau a celor supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4), A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4).
(2.94) Panouri compozite uşoare autoportante: pentru utilizare în clãdiri, în aplicaţii supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(2.95) Sistem de acoperire la interior din plãci de ipsos armat cu fibre (ref. EOTA 05.04/01): pentru utilizãri nestructurale supuse reglementãrilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(2.96) Racorduri şi mufe pentru bare de armare standard (ref. EOTA 03.01/02).
(2.97) Plãci de rigidizare ondulate din oţel (ref. EOTA 05.02/02): destinate pentru sisteme de planşeu structural mixt.
(2.98) Lambã specialã (ref. EOTA 01.03/09): dispozitiv special de asamblare pentru stâlpi portanţi prefabricaţi din beton.
(2.99) Sabot (ref. EOTA 01.03/09): dispozitiv de ancorare pentru stâlpi portanţi prefabricaţi din beton.
(2.100) Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere: pentru utilizare la poduri rutiere pentru a asigura continuitatea suprafeţei de trafic şi continuitatea capacitãţii portante de trafic şi pentru a prelua mişcarea podurilor.
(2.101) Seturi de ţevi şi sisteme de depozitare, ţevi, rezervoare, supape, robinete, pompe, apometre, dispozitive de protecţie şi siguranţã, fitinguri, adezivi, îmbinãri, închideri de rost, garnituri, membrane, rãşini, acoperiri, inclusiv cãptuşeli, lubrifianţi şi uleiuri, în contact cu apa destinatã consumului uman.
(2.102) Panouri tip "veture": pentru utilizare la clãdiri supuse reglementãrilor privind reacţia la foc, pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).
(2.103) Seturi de cãptuşeli pentru pereţi exteriori: pentru pereţi exteriori sau finisaje exterioare la pereţi.
(2.104) Seturi de hidroizolaţii aplicate lichid la platforme de pod: numai pentru utilizare la platforme de pod.


ANEXA III
-------------
la regulament
-------------

NOTĂ:
În cazul produselor care au mai mult de una din utilizãrile preconizate specificate pentru urmãtoarele familii de produse, sarcinile organismelor notificate, care derivã din sistemele de atestare a conformitãţii relevante, sunt cumulative.

Tabel 3.1.1 Familia de produse: CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Cimenturi obişnuite, incluzând: │Prepararea betonului, │ - │ 1+ │
│──────────────────── │mortarului, pastei de ciment │ │ │
│- Ciment Portland │şi a altor amestecuri pentru │ │ │
│- Cimenturi Portland compozite: │construcţii şi pentru │ │ │
│ - ciment Portland de zgurã │fabricarea produselor pentru │ │ │
│ - ciment Portland cu praf de silice │construcţii │ │ │
│ - ciment Portland cu puzzolanã │ │ │ │
│ naturalã │ │ │ │
│ - ciment Portland cu cenuşã │ │ │ │
│ zburãtoare │ │ │ │
│ - ciment Portland cu şist argilos │ │ │ │
│ calcinat │ │ │ │
│ - ciment Portland cu adaos de calcar│ │ │ │
│ - ciment Portland compozit │ │ │ │
│- Cimenturi de furnal │ │ │ │
│- Cimenturi puzzolanice │ │ │ │
│- Cimenturi compozite │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────────┤
│Cimenturi speciale incluzând: │ │ - │ 1+ │
│────────────────── │ │ │ │
│- cimenturi cu cãldurã de hidratare │ │ │ │
│ limitatã │ │ │ │
│- ciment rezistent la agresivitatea │ │ │ │
│ apelor cu conţinut de sulfaţi │ │ │ │
│- ciment alb │ │ │ │
│- ciment rezistent la apa de mare │ │ │ │
│- ciment slab alcalin │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────────┤
│Cimenturi calciu-aluminoase │ │ - │ 1+ │
│─────────────────────────── │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────────┤
│Cimenturi de zidãrie │ │ - │ 1+ │
│───────────────────── │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────────┤
│Varuri pentru construcţii, incluzînd: │ │ │ │
│────────────────────────── │ │ │ │
│- varuri calcice │ │ │ │
│- varuri dolomitice │ │ - │ 2 │
│- varuri hidraulice │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Lianţi rutieri hidraulici │Prepararea betonului, │ - │ 2+ │
│───────────────────────── │mortarului, pastei de ciment │ │ │
│ │şi a altor amestecuri pentru │ │ │
│ │stabilizarea bazei drumurilor│ │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.2.1 Familia de produse: OŢEL-BETON ŞI OŢEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (1/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
┌──────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
│Produse de oţel-beton:│Utilizate la armarea betonului │ │ 1+ │
│───────────────────── │ │ │ │
│- bare │ │ │ │
│- tije, frete │ │ │ │
│- plase sudate │ │ │ │
│- spalier │ │ │ │
│- platbande ştanţate │ │ │ │
└──────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.2.2 Familia de produse: OŢEL-BETON ŞI OŢEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (2/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Produse de oţel pentru precomprimare: │Utilizate pentru │ │ 1+ │
│───────────────────────────────────── │precomprimarea │ │ │
│- sârme (sârme trase la rece detensionate, │betonului │ │ │
│sârme netede, sârme profilate) │ │ │ │
│- toroane (toroane multi-fir, toroane multi-fir│ │ │ │
│compactate, toron amprentat şi cu aderenţã mare│ │ │ │
│- bare (bare laminate şi prelucrate la cald, │ │ │ │
│bare filetate, bare cu nervuri sau plane sau │ │ │ │
│netede) │ │ │ │
│- cabluri de precomprimare │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.2.3 Familia de produse: OŢEL-BETON ŞI OŢEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (3/3)


Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
┌────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │ conformitãţii │
├────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│Teci şi manşoane│Pentru protecţia sau ghidarea produselor│ │ 4 │
│────────────────│din oţel pentru precomprimare │ │ │
└────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘Tabel 3.3.1 Familia de produse: ÎMBINĂRI STRUCTURALE (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Îmbinãri │În clãdiri şi lucrãri de inginerie civilã unde cerinţele│ │ │
│──────── │asupra îmbinãrilor individuale sunt critice(^9) │ │ 1 │
│structurale├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│───────────│În clãdiri şi lucrãri de inginerie civilã unde cerinţele│ │ │
│ │asupra îmbinãrilor individuale nu sunt critice(^1) │ │ 3 │
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.4.1 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI ACCESORII (1/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │clasã(e) pentru│ atestare a │
│ │ │reacţia la foc │conformitãţii │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Produsele menţionate mai jos pot fi tratate │ │ │ │
│împotriva focului şi/sau a atacului biologic │ │ │ │
│sau pot fi netratate. │ │ │ │
│Produse din lemn masiv pentru structuri: │Poduri, linii de│ A1(^4),A2(^4),│ 1 │
│──────────────────────────────────────── │cale feratã şi │ B(^4), C(^4) │ │
│- Elemente: elemente de pod, elemente de │clãdiri │ A1(^2),A2(^2),│ │
│soclu, traverse, elemente de planşeu, │ │ B(^2), C(^2) │ │
│elemente de perete, elemente de acoperiş, cum│ │ D, E │ 2+ │
│ar fi grinzi, arce, bârne, cãpriori, coloane,│ │ (de la A1 │ │
│stâlpi, piloţi │ │ la E)(^3), F │ │
│- Seturi: socluri, planşee, pereţi, │ │ │ │
│acoperişuri, cadre │ │ │ │
│Stâlpi din lemn │Linii suspendate│ │ 2+ │
│─────────────── │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┘Tabel 3.4.2 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI ACCESORII (2/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │clasã(e) pentru│ atestare a │
│ │ │reacţia la foc │conformitãţii│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Produsele menţionate mai jos pot fi tratate │ │ │ │
│împotriva focului şi/sau a atacului biologic │ │ │ │
│sau pot fi netratate. │ │ │ │
│Produse lamelate încleiate pentru structuri │ │ │ │
│─────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│şi alte produse din lemn încleiat: │Poduri şi clãdiri│ │ 1 │
│─────────────────────────────────── │ │ │ │
│- Elemente: elemente de pod, elemente de │ │ │ │
│soclu, elemente de planşeu, elemente de │ │ │ │
│perete, elemente de acoperiş, cum ar fi │ │ │ │
│grinzi, arce, bârne, cãpriori, coloane, │ │ │ │
│stâlpi, piloţi │ │ │ │
│- Seturi: socluri, planşee, pereţi, │ │ │ │
│acoperişuri, cadre │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┘Tabel 3.4.3 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI ACCESORII (3/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │Utilizare(ãri)│clasã(e) pentru│ atestare a │
│ │preconizatã(e)│reacţie la foc │conformitãţii│
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Produsele menţionate mai jos pot fi tratate │ │ │ │
│împotriva focului şi/sau a atacului biologic │ │ │ │
│sau pot fi netratate. │ │ │ │
│Piese de fixare pentru produse din lemn pentru │Produse din │ │ 3 │
│────────────────────────────────────────────── │lemn pentru │ │ │
│structuri: │structuri │ │ │
│────────── │ │ │ │
│Piese de legãturã pentru cherestea, conectori │ │ │ │
│cu inel despicat, ghermele cilindrice din oţel │ │ │ │
│şi lemn, şuruburi din lemn, bolţuri filetate, │ │ │ │
│cuie din lemn │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┘Tabel 3.5.1 Familia de produse: MIJLOACE FIXE PENTRU ALARMĂ/DETECTARE A INCENDIULUI, PENTRU STINGEREA INCENDIULUI, PENTRU CONTROLUL FOCULUI ŞI FUMULUI ŞI PENTRU PREVENIREA EXPLOZIILOR (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:


┌───────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │Utilizare(ãri)│ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │preconizatã(e)│clasã(e) (Rezistenţa│ atestare a │
│ │ │ la foc(12) │conformitãţii│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Seturi pentru instalare │Securitate la │ │ 1 │
│Detectarea incendiului/alarmare la incendiu│incendiu │ │ │
│───────────────────────────────────────────│ │ │ │
│Seturi de sisteme combinate de detectare a │ │ │ │
│incendiului şi alarmare la incendiu │ │ │ │
│Seturi de sisteme de detectare a │ │ │ │
│incendiului │ │ │ │
│Seturi de sisteme de alarmare la incendiu │ │ │ │
│Seturi de sisteme de comunicaţii de │ │ │ │
│alertare în caz de incendiu │ │ │ │
│Prevenirea şi stingerea incendiului │ │ │ │
│─────────────────────────────────── │ │ │ │
│Seturi de sisteme de hidranţi interiori │ │ │ │
│Seturi de sisteme de hidranţi exteriori cu │ │ │ │
│coloanã uscatã şi umedã │ │ │ │
│Seturi de sisteme cu sprinklere şi apã │ │ │ │
│pulverizatã │ │ │ │
│Seturi de sisteme de stingere cu spumã │ │ │ │
│Seturi de sisteme de stingere cu pulbere │ │ │ │
│uscatã │ │ │ │
│Seturi de sisteme de stingere cu gaz │ │ │ │
│(inclusiv cu CO2) │ │ │ │
│Protecţie la explozii │ │ │ │
│───────────────────── │ │ │ │
│Seturi de sisteme de protecţie la explozii │ │ │ │
│Instalaţii pentru controlul focului │ │ │ │
│─────────────────────────────────── │ │ │ │
│Seturi de sisteme de evacuare a fumului şi │ │ │ │
│fazelor fierbinţi (desfumare) │ │ │ │
│Seturi de sisteme cu presiune diferenţialã │ │ │ │
│Autodetectoare/semnalizatoare de fum │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Componente │Securitate la │ │ 1 │
│Detectarea incendiului/alarmarea la │incendiu │ │ │
│──────────────────────────────────── │ │ │ │
│incendiu │ │ │ │
│──────── │ │ │ │
│Detectoare de fum, de cãldurã şi de flacãrã│ │ │ │
│Dispozitive de control şi indicatoare │ │ │ │
│Dispozitive de transmitere a alarmei la │ │ │ │
│distanţã │ │ │ │
│Izolatori pentru scurtcircuit │ │ │ │
│Dispozitive de alarmã │ │ │ │
│Surse de energie │ │ │ │
│Dispozitive de pornire/oprire │ │ │ │
│Butoane manuale de semnalizare │ │ │ │
│Prevenirea şi stingerea incendiului │ │ │ │
│─────────────────────────────────── │ │ │ │
│Hidranţi de incendiu │ │ │ │
│Indicatoare/comutatoare pentru debitul de │ │ │ │
│apã │ │ │ │
│Indicatoare/comutatoare pentru presiune │ │ │ │
│Ventile de coborâre │ │ │ │
│Tubulatura de admisie │ │ │ │
│Pompe şi seturi de pompare pentru │ │ │ │
│combaterea focului │ │ │ │
│Ştuţuri/sprinklere/drencere │ │ │ │
│Seturi de supape de alarmã în circuit umed │ │ │ │
│Seturi de supape de alarmã uscate │ │ │ │
│Seturi de supape de alarmã inundate │ │ │ │
│Dispozitive de control multiple │ │ │ │
│Seturi de supape pentru containere sub │ │ │ │
│presiune ridicatã şi dispozitivele lor de │ │ │ │
│acţionare │ │ │ │
│Supape de distribuţie şi dispozitivele lor │ │ │ │
│de acţionare │ │ │ │
│Dispozitive neelectrice de dezactivare │ │ │ │
│Racorduri flexibile │ │ │ │
│Manometre şi presostate │ │ │ │
│Dispozitive mecanice de mãsurare │ │ │ │
│Supape de închidere şi supape de control │ │ │ │
│Prevenirea exploziilor │ │ │ │
│────────────────────── │ │ │ │
│Detectoare │ │ │ │
│Depresurizatoare, │ │ │ │
│Senzori la explozie │ │ │ │
│Produse pentru diminuarea exploziilor │ │ │ │
│Controlul focului │ │ │ │
│───────────────── │ │ │ │
│Perdele de fum │ │ │ │
│Umidificatori │ │ │ │
│Canale │ │ │ │
│Ventilatoare electrice │ │ │ │
│Ventilatoare naturale │ │ │ │
│Panouri de control │ │ │ │
│Panouri de control pentru urgenţe │ │ │ │
│Surse de energie │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.6.1 Familia de produse: DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAŢIE (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Utilizare(ãri)│Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │preconizatã(e)│ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│Produse pentru marcajul drumurilor: │În zone de │ │ 1 │
│─────────────────────────────────── │circulaţie │ │ │
│- materiale granulate (perle de sticlã, agregate │ │ │ │
│ antiderapante şi combinaţii între acestea) │ │ │ │
│- benzi de marcaj permanente şi marcaje preformate, │ │ │ │
│- vopsele de trafic, termoplaste aplicate la cald, │ │ │ │
│ plastice aplicate la rece (cu sau fãrã agregate │ │ │ │
│ antiderapante) incluzând perle de sticlã │ │ │ │
│ preamestecate, │ │ │ │
│- vopsele de trafic, termoplaste aplicate la cald, │ │ │ │
│ plastice aplicate la rece (prevãzute pentru a fi │ │ │ │
│ folosite la marcajul drumurilor) introduse pe piaţã│ │ │ │
│ cu indicaţii asupra tipurilor şi proporţiilor de │ │ │ │
│ perle de sticlã şi/sau de agregate antiderapante, │ │ │ │
│- stâlpi rutieri retro-reflectorizanţi │ │ │ │
│Indicatoare rutiere şi dispozitive de control al │ │ │ │
│──────────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│traficului instalate permanent pentru utilizãri în │ │ │ │
│─────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│traficul vehiculelor şi al pietonilor: │ │ │ │
│────────────────────────────────────── │ │ │ │
│- indicatoare de trafic permanente, │ │ │ │
│- borne de trafic, │ │ │ │
│- stâlpi marcatori, │ │ │ │
│- semafoare şi lãmpi avertizoare fixe, │ │ │ │
│- dispozitive şi repere de avertizare permanente, │ │ │ │
│- indicatoare de trafic cu semnalizare variabilã │ │ │ │
│Stâlpi de iluminare a drumurilor. │ │ │ │
│───────────────────────────────── │ │ │ │
│Sisteme de restricţionare pentru vehicule: │ │ │ │
│────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│- protecţii contra prãbuşirilor, │ │ │ │
│- bariere de trecere, │ │ │ │
│- cabluri, │ │ │ │
│- parapeţi │ │ │ │
│Sisteme de restricţionare pentru pietoni incluzând │ │ │ │
│────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│parapeţi pentru poduri pietonale │ │ │ │
│──────────────────────────────── │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.6.2 Familia de produse: DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAŢIE (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Utilizare(ãri)│Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │preconizatã(e)│ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│Dispozitive de reducere a zgomotului circulaţiei │În zone de │ - │ 3 │
│rutiere şi bariere de trafic rutier │circulaţie │ │ │
│Ecrane de protecţie împotriva luminii orbitoare │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.7.1 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (1/4)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │ │
│ │ Utilizare(ãri) │ clasã(e) (Reacţia │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ la foc a │ atestare a │
│ │ │ materialelor │conformitãţii│
│ │ │ încorporate)(11) │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Plãci din ipsos şi elemente de plafon cu│În pereţi, │ A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│grosime micã, plãci din ipsos armat cu │compartimentãri │ B(^4), C(^4) │ │
│fibre, mulaje din ipsos armat cu fibre │sau plafoane (sau │ │ │
│şi panouri compozite (stratificate) în │acoperirea │ A1(^2), A2(^2), │ 3 │
│care materialul încorporat este plasat │acestora), supuse │ B(^2), C(^2), D, │ │
│pe o suprafaţã susceptibilã de a fi │cerinţelor privind│ E │ │
│expusã la foc, incluzând şi produsele │reacţia la foc │ (de la A1 la │ 4 │
│auxiliare relevante │ │ E)(^3), F │ │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.7.2 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (2/4)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │clasã(e) (Rezistenţa│ atestare a │
│ │ │ la foc)(12) │conformitãţii│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Plãci din ipsos, blocuri, │În pereţi, compartimentãri│ oricare │ 3 │
│elemente de plafon, mortare de │sau plafoane, dupã caz, │ │ │
│ipsos şi mulaje din ipsos armat│prevãzute pentru utilizare│ │ │
│cu fibre, incluzând şi │ca protecţie la foc a │ │ │
│produsele auxiliare relevante │elementelor structurale │ │ │
│ │şi/sau compartimentarea la│ │ │
│ │foc în clãdiri │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.7.3 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (3/4)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Plãci din ipsos, inclusiv │Pentru ridigizarea pereţilor cu cadre de│ - │ 3 │
│produse auxiliare relevante│lemn, portanţi la acţiunea vântului sau │ │ │
│ │a structurilor din lemn la acoperişuri │ │ │
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.7.4 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (4/4)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Plãci din ipsos, blocuri, elemente │În pereţi, compartimentãri sau │ - │ 4 │
│de plafon şi mortare de ipsos, │plafoane, dupã caz, pentru │ │ │
│mulaje din ipsos armat cu fibre, │situaţii şi utilizãri care nu au│ │ │
│inclusiv produse auxiliare │fost menţionate în tabelele │ │ │
│relevante │3.7.1-3.7.3. │ │ │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.8.1 Familia de produse: OBIECTE SANITARE (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ preconizatã(e) │ (Reacţia la │conformitãţii│
│ │ │ foc)(11) │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Chiuvete de bucãtãrie │La pregãtirea mâncãrii,│ - │ 4 │
│ │spãlarea veselei şi │ │ │
│ │evacuarea apei │ │ │
│ │reziduale menajere │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Lavoare şi lavoare colective; cãzi de │Igiena personalã │ - │ 4 │
│baie şi cuve de duş; bideuri; pisoare;│ │ │ │
│vase sau rezervoare WC; closete de │ │ │ │
│pãmânt, chimice şi cu compost; toalete│ │ │ │
│cu macerare; toalete turceşti; │ │ │ │
│rezervoare cu jet; bãi cu turbulenţã; │ │ │ │
│ecrane şi cabine pentru duş şi cadã şi│ │ │ │
│module preformate de toaletã │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Toalete publice modulare şi grupuri │Igiena personalã │ A1(^4), A2(^4),│ 1 │
│prefabricate de toaletã │ │ B(^4), C(^4) │ │
│ │ │ A1(^2), A2(^2),│ 3 │
│ │ │B(^2),C(^2),D, E│ │
│ │ │ (de la A1 │ 4 │
│ │ │ la E)(^3), F │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.9.1 Familia de produse: PEREŢI CORTINĂ (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │clasã(e) (Reacţia la│ atestare a │
│ │ │ foc)(11) │conformitãţii│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Seturi de pereţi cortinã│Ca pereţi exteriori supuşi │A1(^4),A2(^4),B(^4),│ 1 │
│ │cerinţelor privind reacţia la foc│ C(^4) │ │
│ │ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │A1(^2),A2(^2),B(^2),│ 3 │
│ │ │ C(^2), D, E, (de la│ │
│ │ │ A1 la E)(^3),F │ │
│ │ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Ca pereţi exteriori nesupuşi │ - │ 3 │
│ │cerinţelor privind reacţia la foc│ │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.10.1 Familia de produse: PANOURI PE BAZĂ DE LEMN (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │Utilizare(ãri) preconizatã(e)│ clasã(e) pentru │ atestare a │
│ │ │ reacţia la foc │conformitãţii│
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Panouri pe bazã de lemn │Pentru elemente structurale │A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│nefinisate sau finisate cu │în aplicaţii interne sau │ B(^4), C(^4) │ │
│placaj, furnir, vopsea │externe ├───────────────────┼─────────────┤
│ │ │A1(^2), A2(^2), │ 2+ │
│ │ │B(^2), C(^2), D, E,│ │
│ │ │(de la A1 la E) │ │
│ │ │ (^3), F │ │
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.10.2 Familia de produse: PANOURI PE BAZĂ DE LEMN (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau clasã(e) │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ pentru reacţia la foc │ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│Panouri pe bazã de lemn │Pentru elemente │A1(^4),A2(^4),B(^4),C(^4)│ 1 │
│nefinisate sau finisate cu│nestructurale în aplicaţii ├────────────────────────┼─────────────┤
│placaj, furnir, vopsea │interne sau externe │ A1(^2), A2(^2), B(^2),│ 3 │
│ │ │ C(^2), D, E │ │
│ │ ├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │
└──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.11.1 Familia de produse: PRODUSE DE BAZĂ ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE (1/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Produse de zidãrie categoria I(*) │În pereţi, stâlpi şi│ - │ 2+ │
│───────────────────────────────── │compartimentãri │ │ │
│ (*) Unitãţi cu o rezistenţã medie la │ │ │ │
│ compresiune specificatã, pentru care │ │ │ │
│ probabilitatea de a nu o realiza nu e mai │ │ │ │
│ mare de 5%). │ │ │ │
│Mortare de zidãrie proiectate, fabricate │ │ │ │
│────────────────────────────── │ │ │ │
│industrial(**) │ │ │ │
│ (**) Mortare proiectate şi fabricate pentru │ │ │ │
│ a atinge cerinţe de performanţã specifice. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Produse de zidãrie categoria II │În pereţi, stâlpi şi│ - │ 4 │
│─────────────────────────────── │compartimentãri │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│Mortare de zidãrie prescrise, fabricate │ │ │ │
│──────────────────────────── │ │ │ │
│industrial(***) │ │ │ │
│ (***) Mortare fabricate conform unor │ │ │ │
│ proporţii specifice ale componenţilor, care │ │ │ │
│ sunt presupuse cã ating cerinţele de │ │ │ │
│ performanţã asociate. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┤ │
│Mortare de tencuialã/finisaj, fabricate │La finisaje de │ │ │
│──────────────────────────── │pereţi, stâlpi, │ │ │
│industrial │compartimentãri şi │ │ │
│ │plafoane │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.11.2 Familia de produse: PRODUSE DE BAZĂ ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE (2/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │preconizatã(e) │ sau clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │ conformitãţii │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────────┤
│Etrieri, benzi de întindere, cârlige pentru │La pereţi şi │ - │ 3 │
│bârne, console, corniere suport, armãturã │compartimentãri│ │ │
│pentru patul de rost şi buiandrugi │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────┘Tabel 3.11.3 Familia de produse: PRODUSE DE BAZĂ ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE (3/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │clasã(e) (Reacţia│ atestare a │
│ │ │ la foc)(11) │conformitãţii │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│Produse de zidãrie │La pereţi şi compartimentãri│ A1(^4), A2(^4),│ 1 │
│────────────────── │supuse reglementãrilor │ B(^4), C(^4) │ │
│care încorporeazã materiale │privind reacţia la foc ├─────────────────┼──────────────┤
│termoizolante plasate pe o faţã│ │ A1(^2), A2(^2),│ 3 │
│susceptibilã de a fi expusã la │ │B(^2),C(^2), D,E │ │
│foc │ ├─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘Tabel 3.12.1 Familia de produse: PARDOSELI (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Produse pentru pardoseli rigide pentru │Pentru utilizãri la │ - │ 4 │
│─────────────────────────────────────── │exterior şi finisarea│ │ │
│utilizãri la exterior │drumurilor, pentru a │ │ │
│────────────────────── │acoperi zone de │ │ │
│Unitãţi de pavaj (cu suprafaţã netedã sau │circulaţie exterioare│ │ │
│texturatã) incluzînd pavele; lespezi; borduri;│pietonale şi rutiere │ │ │
│blocuri; lãmpi de paviment; tablier │ │ │ │
│autofinisat din tablã, dale rigide; ardezie; │ │ │ │
│dale; mozaicuri; dale de piatrã; dale terrazo;│ │ │ │
│tablier din metal expandat sau din plasã; │ │ │ │
│grãtare de pardosealã. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.12.2 Familia de produse: PARDOSELI (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produse │ preconizatã(e) │ clasã(e) pentru │ atestare a │
│ │ │ reacţia la foc │conformitãţii│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│Produse pentru pardoseli rigide │Pentru utilizãri │A1(FL)(^4),A2(FL)(^4),│ 1 │
│─────────────────────────────── │la interior, │ B(FL)(^4), C(FL)(^4)│ │
│(A) Componente: │inclusiv în ├─────────────────────┼─────────────┤
│ Unitãţi de pavaj, dale, mozaicuri,│incinte închise │ │ │
│ parchet, învelitori din plase sau │pentru transportul│A1(FL)(^2),A2(FL)(^2)│ 3 │
│ foi, grãtare de pardosealã, │public │B(FL)(^2), C(FL)(^2),│ │
│ laminate rigide pentru pardosealã,│ │ D(FL), E(FL) │ │
│ produse pe bazã de lemn │ │ │ │
│(B) Sisteme portante introduse pe │ ├─────────────────────┼─────────────┤
│ piaţã ca seturi: │ │ [de la A1(FL) la │ 4 │
│ Planşee supraînãlţate, cavitãţi │ │ E(FL)](^3), F(FL) │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│Pardoseli elastice şi textile │Pentru utilizãri │A1(FL)(^4),A2(FL)(^4),│ 1 │
│───────────────────────────── │la interior │ B(FL)(^4), C(FL)(^4)│ │
│Îmbrãcãminţi pentru pardosealã │ │ │ │
│elastice, omogene şi eterogene, │ │ │ │
│livrate ca dale, foi sau suluri │ ├─────────────────────┼─────────────┤
│(îmbrãcãminţi de pardosealã din │ │A1(FL)(^2),A2(FL)(^2)│ 3 │
│materiale textile, incluzând dale; foi│ │ B(FL)(^2),C(FL)(^2),│ │
│de plastic şi cauciuc (pardoseli din │ │D(FL), E(FL), [de la │ │
│termorigide aminoplaste); linoleum şi │ │A1(FL) la E(FL)](^3),│ │
│plutã; foaie antistaticã; dale de │ │ F(FL) │ │
│pardosealã pozate liber; laminate de │ │ │ │
│pardosealã elastice) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│Pardoseli elastice şi textile │Pentru utilizãri │ - │ 4 │
│───────────────────────────── │la exterior │ │ │
│Îmbrãcãminţi pentru pardosealã │ │ │ │
│elastice, omogene şi eterogene, │ │ │ │
│livrate ca dale, foi sau suluri │ │ │ │
│(îmbrãcãminţi de pardosealã din │ │ │ │
│materiale textile, incluzând dale; foi│ │ │ │
│de plastic şi cauciuc (pardoseli din │ │ │ │
│termorigide aminoplaste); linoleum şi │ │ │ │
│plutã; foaie antistaticã; dale de │ │ │ │
│pardosealã pozate liber; laminate de │ │ │ │
│pardosealã elastice) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│Materiale de şapã de pardosealã │Pentru utilizãri │A1(FL)(^4),A2(FL)(^4),│ 1 │
│─────────────────────────────── │la interior │ B(FL)(^4), C(FL)(^4)│ │
│ │ ├─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │A1(FL)(^2),A2(FL)(^2),│ 3 │
│ │ │ B(FL)(^2),C(FL)(^2),│ │
│ │ │ D(FL), E(FL) │ │
│ │ ├─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [de la A1(FL) la │ 3 │
│ │ │ E(FL)](^3), F(FL) │ │
│ ├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru utilizãri │ │ 4 │
│ │la exterior │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.13.1 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (1/4)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Secţiuni/profile metalice pentru structuri │ │ │ │
│────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│Secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, │Pentru utilizare în│ - │ 2+ │
│U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) │structuri metalice │ │ │
│obţinute prin laminare la cald, formare la │sau în structuri │ │ │
│rece sau prin orice alt procedeu, produse │compozite din metal│ │ │
│plate (placã, foaie, bandã), bare, piese │şi beton │ │ │
│turnate şi piese forjate, realizate din │ │ │ │
│diferite materiale metalice, neprotejate sau │ │ │ │
│protejate contra coroziunii prin vopsire │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────┘Tabel 3.13.2 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (2/4)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţia la foc)│conformitãţii│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │ │
│──────────────────────────────────────── │ │ │ │
│structuri │ │ │ │
│───────── │ │ │ │
│Produse metalice finite, cum ar fi socluri, │Pentru utilizãri│ │ 2+ │
│grinzi, coloane, scãri, piloni subterani, │în cadrele şi │ │ │
│piloţi portanţi şi palplanşe, secţiuni tãiate│fundaţiile │ │ │
│la dimensiuni dupã proiect pentru anumite │construcţiei │ │ │
│aplicaţii şi şine şi traverse. │ │ │ │
│ Aceste produse pot fi neprotejate sau │ │ │ │
│ protejate contra coroziunii prin vopsire, │ │ │ │
│ sudate sau nesudate. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │ │
│──────────────────────────────────────── │ │ │ │
│structuri │ │ A1(^4), A2(^4),│ │
│───────── │ │ B(^4), C(^4) │ 1 │
│Cadre metalice finite pentru plafoane │Pentru utilizãri│ │ │
│suspendate (cu sarcinã grea). │în cadrele │ A1(^2), A2(^2),│ 2+ │
│ Aceste produse pot fi neprotejate sau │construcţiei │B(^2),C(^2), D,E│ │
│ protejate contra coroziunii prin vopsire, │ │ (de la A1 la │ │
│ sudate sau nesudate. │ │ E)(^3), F │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.13.3 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (3/4)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │ │
│ Produs(e) │Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de atestare │
│ │ │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Materiale de sudurã│Pentru utilizãri în structuri │ │ 2+ │
│───────────────────│metalice │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘Tabel 3.13.4 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (4/4)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Niveluri sau │ Sistem(e) de│
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Piese de legãturã │ │ │ │
│───────────────── │ │ │ │
│Nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) │Pentru utilizãri în│ │ 2+ │
│şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de │structuri metalice │ │ │
│fricţiune de mare rezistenţã), cuie, │ │ │ │
│şuruburi, piese de fixare pentru calea │ │ │ │
│feratã │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴─────────────┘Tabel 3.14.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante elaborare de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ atestare a │
│ │ │ │ conformitãţii │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Plãci foarfecã, conectori │Pentru produse din lemn│ │ 2+ │
│placã-dinţatã, plãci perforate pentru │masiv pentru structuri │ │ │
│cuie, plãci cu cuie │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┴────────────────┘Tabel 3.15.1 Familia de produse: COŞURI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │Utilizare(ãri)│ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │preconizatã(e)│ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţia la foc)│conformitãţii│
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Coşuri prefabricate (elemente cu înãlţimea unui│Coşuri │ oricare │ 2+ │
│etaj), cãptuşeli pentru burlane (elemente sau │ │ │ │
│blocuri), coşuri multi-celule (elemente sau │ │ │ │
│blocuri), blocuri de horn înzidite separat, │ │ │ │
│seturi de coşuri independente şi de coşuri │ │ │ │
│ancorate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Terminale de hornuri │Coşuri │ oricare │ 4 │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.16.1 Familia de produse: GEOTEXTILE (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │Utilizare(ãri) preconizatã(e)│ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Geosintetice (membrane şi │La drumuri, cãi ferate, │ - │ 2+ │
│textile), geotextile, │fundaţii şi pereţi, sisteme │ │ │
│geocompozite, georeţele, │de drenaj, controlul │ │ │
│geomembrane şi geoplase │eroziunii, rezervoare şi │ │ │
│folosite: │baraje, canale, tuneluri şi │ │ │
│- ca bariere pentru fluide sau │structuri de metrou, │ │ │
│ gaze, │evacuarea sau pãstrarea │ │ │
│- ca strat de protecţie, │deşeurilor lichide, pentru │ │ │
│- pentru drenaj şi/sau filtrare,│depozitarea deşeurilor solide│ │ │
│- pentru armare. │sau evacuarea deşeurilor │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.16.2 Familia de produse: GEOTEXTILE (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Geosintetice (membrane şi textile), │În toate construcţiile │ - │ 4 │
│geotextile, geocompozite, georeţele, │ │ │ │
│geomembrane şi geoplase folosite: │ │ │ │
│- ca strat de protecţie │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.17.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Dispozitive de reflux: conducte de │Pentru utilizare în │ │ 4 │
│ventilaţie cu supapã de prizã de aer│interiorul clãdirilor│ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.17.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi pentru staţie de pompare ape │Pentru utilizare în │ │ 3 │
│reziduale şi instalaţii de ridicare │interiorul clãdirilor│ │ │
│a efluentului │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.18.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (1/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ atestare a │
│ │ │ │ conformitãţii │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
│Seturi şi elemente pentru instalaţii│Pentru utilizare în afara │ │ 3 │
│de tratare a apei reziduale şi │clãdirilor, pentru apa │ │ │
│echipament de tratare pe şantier │pluvialã, ape uzate menajere│ │ │
│- Rezervoare septice │şi efluenţi organici │ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────┴───────────────┘Tabel 3.18.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (2/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │sau clasã(e)│ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Canal de scurgere prefabricat│În afara clãdirilor, pentru apa │ │ 3 │
│ │uzatã din clãdiri şi lucrãri de │ │ │
│ │inginerie civilã, inclusiv drumuri │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘Tabel 3.18.3 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (3/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Guri şi cãmine de vizitare │Pe şosele, în zone de parcare, │ │ 4 │
│Capace, trepte, scãri mobile şi │acostamente şi în afara │ │ │
│mânã curentã pentru guri şi cãmine│clãdirilor │ │ │
│de vizitare, capace de rigolã │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Separatori │Pentru apa uzatã/canalizare din│ │ 4 │
│ │clãdiri şi lucrãri de inginerie│ │ │
│ │civilã, inclusiv drumuri │ │ │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘Tabel 3.19.1 Familia de produse: PRODUSE TERMOIZOLANTE (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │preconizatã(e) │sau clasã(e)│ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│Produse termoizolante │Orice utilizare│ │ 3 │
│(produse fabricate industrial şi produse cu │ │ │ │
│formare in-situ) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┘Tabel 3.19.2 Familia de produse: PRODUSE TERMOIZOLANTE (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │clasã(e) (Reacţia│ atestare a │
│ │ │ la foc) │ conformitãţii │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Produse termoizolante │Pentru utilizãri supuse │ A1(^4), A2(^4),│ 1 │
│(produse fabricate industrial şi │reglementãrilor privind │ B(^4), C(^4) │ │
│produse cu formare in-situ) │reacţia la foc │ ─────┼─── │
│ │ │ A1(^2), A2(^2),│ 3 │
│ │ │B(^2), C(^2),D, E│ │
│ │ │ ─────┼─── │
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘Tabel 3.20.1 Familia de produse: MEMBRANE (1/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │Utilizare(ãri)│ Nivel(uri) │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │preconizatã(e)│sau clasã(e)│ atestare a │
│ │ │ │ contabilitãţii │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Straturi impermeabile la umiditate │În clãdiri │ - │ 3 │
│Substraturi la acoperiş │ │ │ │
│Straturi pentru controlul vaporilor de apã│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Foi impermeabile la umiditate │În clãdiri │ - │ 2+ │
│Foi de acoperiş │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘Tabel 3.20.2 Familia de produse: MEMBRANE (2/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ (Reacţie la foc) │ conformitãţii │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Foi impermeabile la umiditate │Pentru utilizãri │ A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│Straturi impermeabile la umiditate │supuse │ B(^4), C(^4) │ │
│Substraturi la acoperiş │reglementãrilor │ ──────┼─── │
│Foi de acoperiş │privind reacţia la│A1(^2),A2(^2), B(^2),│ 3 │
│Straturi de control al vaporilor de│foc │ C(^2), D, E │ │
│apã │ │ ──────┼─── │
│ │ │(de la A1 la E)(^3),F│ 4 │
└───────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘Tabel 3.20.3 Familia de produse: MEMBRANE (3/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │ conformitãţii │
├───────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤
│Substraturi la acoperiş│Pentru utilizãri supuse │produse care │ 3 │
│Foi de acoperiş │reglementãrilor privind │trebuie încercate │ │
│ │performanţa la foc din exterior│ ────────────┼─── │
│ │ │produse "considerate│ 4 │
│ │ │satisfãcãtoare" fãrã│ │
│ │ │încercare │ │
└───────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘Tabel 3.21.1 Familia de produse: UŞI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORŢI ŞI FERONERIE AFERENTĂ (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri) sau│ Sistem(e) de│
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Uşi şi porţi (cu sau │Compartimentãri anti-foc/fum şi pe │ - │ 1 │
│fãrã feronerie aferentã)│trasee de evacuare la incendiu │ │ │
│ │ ───────────┼──────────────┼─── │
│ │Alte utilizãri specifice declarate │ - │ 3 │
│ │şi/sau utilizãri supuse altor cerinţe │ │ │
│ │specifice, în special zgomot, energie, │ │ │
│ │etanşare şi securitate în exploatare │ │ │
│ │ ───────────┼──────────────┼─── │
│ │Numai pentru comunicãri interioare │ - │ 4 │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Feronerie pentru clãdiri│Compartimentãri anti-foc/fum şi pe │ - │ 1 │
│aferentã uşilor şi │trasee de evacuare la incendiu │ │ │
│porţilor │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Ferestre (cu sau fãrã │Compartimentãri anti-foc/fum şi pe │ - │ 1 │
│feronerie aferentã) │trasee de evacuare la incendiu │ │ │
│ │ ───────────┼──────────────┼─── │
│ │ Orice alte utilizãri │ - │ 3 │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Obloane şi jaluzele (cu │Utilizare la exterior │ - │ 4 │
│sau fãrã feronerie │ │ │ │
│aferentã) │ │ │ │
└────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘Tabel 3.22.1 Familia de produse: PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UŞOR/CELULAR AUTOCLAVIZAT (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│Produse prefabricate din beton│Pentru utilizãri structurale │ - │ 2+ │
│normal/uşor/celular │ ─────────┼─────────────────┼───── │
│autoclavizat │Pentru utilizãri nestructurale│ - │ 4 │
│ │sau cu rol structural redus(^6)│ │ │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘Tabel 3.23.1 Familia de produse: PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI PASTEI DE CIMENT (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Aditivi │Pentru beton, mortar şi pastã de ciment │ - │ 2+ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Adaosuri de tip I │Pentru beton, mortar şi pastã de ciment │ - │ 2+ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Adaosuri de tip II │Pentru beton, mortar şi pastã de ciment │ - │ 1+ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Fibre │Pentru utilizãri structurale în beton, │ - │ 1 │
│ │mortar şi pastã de ciment │ │ │
│ │Pentru alte utilizãri în beton, mortar şi │ - │ 3 │
│ │pastã de ciment │ │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Produse de protejare a │Pentru utilizãri cu cerinţe de performanţã│ - │ 4 │
│betonului şi de reparaţii│reduse în clãdiri şi lucrãri de inginerie │ │ │
│ │civilã │ │ │
│ │Pentru alte utilizãri în clãdiri şi │ - │ 2+ │
│ │lucrãri de inginerie civilã │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.23.2 Familia de produse: PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI PASTEI DE CIMENT (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) (Reacţie │ atestare a │
│ │ │ la foc) │conformitãţii│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Produse de protejare a │Pentru utilizãri supuse │ A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│betonului şi de reparaţii│reglementãrilor privind reacţia │ B(^4), C(^4) │ │
│ │la foc │ ──────────┼────── │
│ │ │A1(^2),A2(^2),B(^2)│ 3 │
│ │ │ C(^2), D, E │ │
│ │ │ ──────────┼────── │
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.24.1 Familia de produse: ADEZIVI PENTRU CONSTRUCŢII (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri) sau│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Adezivi cu rol structural│Pentru utilizãri structurale la │ - │ 2+ │
│ │clãdiri şi alte lucrãri de inginerie │ │ │
│ │civilã │ │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Adezivi pentru plãci │Pentru utilizãri la interior şi la │ - │ 3 │
│ │exterior la clãdiri şi alte lucrãri de│ │ │
│ │inginerie civilã │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Pentru utilizãri sub incidenţa │ │ │
│ │reglementãrilor contra incendiilor │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘Tabel 3.24.2 Familia de produse: ADEZIVI PENTRU CONSTRUCŢII (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) (Reacţie │ atestare a │
│ │ │ la foc) │ conformitãţii │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│Adezivi cu rol structural│Pentru utilizãri supuse │ A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│Adezivi pentru plãci │reglementãrilor privind reacţia│ B(^4), C(^4) │ │
│ │la foc │ ──────────┼──────── │
│ │ │A1(^2),A2(^2),B(^2)│ 3 │
│ │ │ C(^2), D, E │ │
│ │ │ ──────────┼──────── │
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘Tabel 3.25.1 Familia de produse: APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAŢIULUI (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ atestare a │
│ │ │ │ conformitãţii │
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Aparate de încãlzire a spaţiului fãrã │La clãdiri │ - │ 3 │
│sursã internã de energie │ │ │ │
│Aparate de încãlzire a spaţiului cu ardere│ │ │ │
│de combustibili solizi sau lichizi │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────────┘Tabel 3.25.2 Familia de produse: APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAŢIULUI (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │clasã(e) (Reacţie │ atestare a │
│ │ │ la foc) │conformitãţii│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│Aparate de încãlzire a spaţiului │Pentru utilizãri supuse│ A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│fãrã sursã internã de energie │reglementãrilor privind│ B(^4), C(^4) │ │
│Aparate de încãlzire a spaţiului cu │reacţia la foc │ ─────────┼───── │
│ardere de combustibili solizi sau │ │ A1(^2), A2(^2), │ 3 │
│lichizi │ │ B(^2), C(^2), D,E│ │
│ │ │ ────────┼───── │
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.1 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (1/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│- Seturi de ţevi │În instalaţii de │ - │ 3 │
│- Ţevi │transport/distribuţie/ │ │ │
│- Rezervoare │depozitare a │ │ │
│- Sisteme de semnalizare a │gazului/combustibilului │ │ │
│ scurgerilor şi dispozitive de │destinat alimentãrii │ │ │
│ prevenire a deversãrilor │sistemelor de │ │ │
│- Armãturi, adezivi, îmbinãri, │încãlzire/rãcire a clãdirii,│ │ │
│ închideri de rost şi garnituri │de la rezervorul de │ │ │
│- Canale şi conducte de protecţie│depozitare exterior sau de │ │ │
│- Suporturi pentru ţevi/canale │la ultima unitate de │ │ │
│- Supape şi robinete │reducere a presiunii din │ │ │
│- Auxiliare de siguranţã │reţea pânã la ştuţul de │ │ │
│ │intrare al sistemelor de │ │ │
│ │încãlzire/rãcire a clãdirii │ │ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.2 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (2/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│- Seturi de ţevi │În instalaţii de │ - │ 4 │
│- Ţevi │transport/evacuare/│ │ │
│- Rezervoare │depozitare a apei │ │ │
│- Sisteme de semnalizare a scurgerilor şi │nedestinatã │ │ │
│ dispozitive de prevenire a deversãrilor │consumului uman │ │ │
│- Armãturi, adezivi, îmbinãri, închideri │ │ │ │
│ de rost şi garnituri │ │ │ │
│- Canale şi conducte de protecţie │ │ │ │
│- Suporturi pentru ţevi/canale │ │ │ │
│- Supape şi robinete │ │ │ │
│- Auxiliare de siguranţã │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.3 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (3/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Rezistenţa la foc)│conformitãţii│
├────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│- Rezervoare │În instalaţii din zone supuse │ oricare │ 1 │
│- Canale şi conducte│reglementãrilor privind rezistenţa la │ │ │
│ de protecţie │foc, utilizate pentru transportul/ │ │ │
│ │distribuţia/depozitarea gazului/ │ │ │
│ │combustibilului destinat │ │ │
│ │alimentãrii sistemelor de │ │ │
│ │încãlzire/rãcire a clãdirii, de la │ │ │
│ │rezervorul de depozitare exterior sau │ │ │
│ │de la ultima unitate de reducere a │ │ │
│ │presiunii din reţea pânã la ştuţul de │ │ │
│ │intrare al sistemelor de │ │ │
│ │încãlzire/rãcire a clãdirii │ │ │
└────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.4 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (4/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│- Seturi de ţevi │În instalaţii din zone supuse │ oricare │ 1 │
│- Ţevi │reglementãrilor privind reacţia │ │ │
│- Rezervoare │la foc, utilizate pentru │ │ │
│- Sisteme de semnalizare a │transportul/distribuţia/ │ │ │
│ scurgerilor şi dispozitive │depozitarea gazului/ │ │ │
│ de prevenire a deversãrilor│combustibilului destinat │ │ │
│- Armãturi, adezivi, │alimentãrii sistemelor de │ │ │
│ îmbinãri, închideri de rost│încãlzire/rãcire a clãdirii, de la│ │ │
│ şi garnituri │rezervorul de depozitare exterior │ │ │
│- Canale şi conducte de │sau de la ultima unitate de │ │ │
│ protecţie │reducere a presiunii din reţea │ │ │
│- Suporturi pentru │pânã la ştuţul de intrare al │ │ │
│ ţevi/canale │sistemelor de încãlzire/rãcire a │ │ │
│- Supape şi robinete │clãdirii │ │ │
│- Auxiliare de siguranţã ├──────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │în instalaţii din zone supuse │ A1(^4), A2(^4),│ 1 │
│ │reglementãrilor privind reacţia la│ B(^4), C(^4) │ │
│ │foc, utilizate pentru transportul/│ │ │
│ │evacuarea/depozitarea apei │ A1(^2), A2(^2),│ 3 │
│ │nedestinatã consumului uman │ B(^2), C(^2), D│ │
│ │ │ E │ │
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.5 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (5/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│- Seturi de ţevi │În instalaţii din zone │ - │ 3 │
│- Ţevi │supuse reglementãrilor │ │ │
│- Rezervoare │privind conservarea │ │ │
│- Sisteme de semnalizare a │energiei, folosite pentru │ │ │
│ scurgerilor şi dispozitive de │transportul/evacuarea/ │ │ │
│ prevenire a deversãrilor │depozitarea apei nedestinatã│ │ │
│- Armãturi, adezivi, îmbinãri, │consumului uman şi pentru │ │ │
│ închideri de rost şi garnituri │sisteme de încãlzire │ │ │
│- Canale şi conducte de protecţie│ │ │ │
│- Suporturi pentru ţevi/canale │ │ │ │
│- Supape şi robinete │ │ │ │
│- Auxiliare de siguranţã │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.27.1 Familia de produse: AGREGATE MINERALE PENTRU UTILIZĂRI NESUPUSE UNOR CERINŢE STRICTE DE SECURITATE (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Agregate pentru: │Drumuri şi alte lucrãri de │ - │ 4 │
│- mixturi bituminoase şi tratamente │inginerie civilã │ │ │
│ de suprafaţã │ │ │ │
│- mixturi cu sau fãrã lianţi │ │ │ │
│ hidraulici │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Anrocament cu piatrã sortatã │Construcţii hidraulice şi alte│ - │ 4 │
│ │lucrãri de inginerie civilã │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Balast de cale feratã │Lucrãri de cãi ferate │ - │ 4 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Filere pentru: │Drumuri şi alte lucrãri de │ - │ 4 │
│- mixturi bituminoase şi tratamente │inginerie civilã │ │ │
│ de suprafaţã │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Agregate şi filere pentru beton, │La clãdiri, drumuri şi alte │ - │ 4 │
│mortar şi pastã de ciment │lucrãri de inginerie civilã │ │ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.27.2 Familia de produse: AGREGATE MINERALE PENTRU UTILIZĂRI SUPUSE UNOR CERINŢE STRICTE DE SECURITATE (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Agregate pentru: │Drumuri şi alte lucrãri de │ - │ 2+ │
│- mixturi bituminoase şi tratamente │inginerie civilã │ │ │
│ de suprafaţã │ │ │ │
│- mixturi cu sau fãrã lianţi │ │ │ │
│ hidraulici │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Anrocament cu piatrã sortatã │Construcţii hidraulice şi alte│ - │ 2+ │
│ │lucrãri de inginerie civilã │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Balast de cale feratã │Lucrãri de cãi ferate │ - │ 2+ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Filere pentru: │Drumuri şi alte lucrãri de │ - │ 2+ │
│- mixturi bituminoase şi tratamente │inginerie civilã │ │ │
│ de suprafaţã │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Agregate şi filere pentru beton, │La clãdiri, drumuri şi alte │ - │ 2+ │
│mortar şi pastã de ciment │lucrãri de inginerie civilã │ │ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.28.1 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (1/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Rezistenţa la foc)│conformitãţii│
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Panouri │Pentru finisaje interioare şi │ oricare │ 3 │
│─────── │exterioare, ca elemente │ │ │
│ │complete, pentru ignifugarea │ │ │
│ │pereţilor sau plafoanelor │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Plafoane suspendate (seturi)│Ca finisaje interioare şi │ oricare │ 3 │
│────────────────────────────│exterioare, pentru ignifugarea│ │ │
│ │pereţilor sau plafoanelor │ │ │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.28.2 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (2/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate ele organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Panouri │Ca elemente exterioare sau interioare │ │ │
│──────── │de rigidizare a pereţilor sau │ │ │
│ │plafoanelor │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ │
│Plãci │Ca finisaje interioare sau exterioare │ │ │
│───── │la pereţi sau plafoane supuse │ │ │
│Panouri │cerinţelor de protecţie contra │ │ │
│─────── │rãnirilor accidentale provocate de │ │ │
│(din materiale casante) │obiecte tãioase │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ │
│Plafoane suspendate (seturi)│Ca finisaje interioare sau exterioare │ - │ 3 │
│────────────────────────────│la plafoane supuse cerinţelor privind │ │ │
│ │securitatea în exploatare │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ │
│Plãci │În plafoane suspendate interioare sau │ │ │
│───── │exterioare supuse cerinţelor privind │ │ │
│Panouri │securitatea în exploatare │ │ │
│─────── │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ │
│Profile fasonate │Pentru sprijinirea finisajelor │ │ │
│──────────────── │interioare sau exterioare ale pereţilor│ │ │
│Cadre de suspendare │sau plafoanelor, precum şi a │ │ │
│─────────────────── │plafoanelor suspendate supuse │ │ │
│ │cerinţelor privind securitatea în │ │ │
│ │exploatare │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.28.3 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (3/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Tapete în suluri │Ca finisaje interioare la pereţi │ │ │
│──────────────── │sau plafoane supuse │ │ │
│Cãptuşeli pentru plafoane │reglementãrilor privind reacţia │ │ │
│───────────────────────── │la foc │ │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ A1(^4), A2(^4),│ 1 │
│Şindrile │Ca finisaje exterioare la pereţi │ B(^4), C(^4) │ │
│──────── │sau plafoane supuse │ │ │
│Dale de placaj │reglementãrilor privind reacţia │ │ │
│────────────── │la foc │ │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Plafoane suspendate (seturi)│Ca finisaje interioare sau │ │ │
│────────────────────────────│exterioare la plafoane supuse │ │ │
│ │reglementãrilor privind reacţia │ │ │
│ │la foc │ │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │
│Plãci │Ca finisaje interioare sau │ A1(^2), A2(^2),│ 3 │
│────── │exterioare la pereţi sau plafoane│ B(^2), C(^2),D,│ │
│Şindrile │supuse reglementãrilor privind │ E │ │
│──────── │reacţia la foc │ │ │
│Panouri │ │ │ │
│──────── │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Profile fasonate │Pentru sprijinirea finisajelor │ │ │
│───────────────── │interioare sau exterioare ale │ (de la A1 la │ 4 │
│Cadre de suspendare │pereţilor sau plafoanelor, sau a │ E)(^3), F │ │
│─────────────────── │plafoanelor false, supuse │ │ │
│ │reglementãrilor privind reacţia │ │ │
│ │la foc │ │ │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.28.4 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (4/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau│Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Plafoane suspendate │Ca finisaje interioare sau │ │ │
│─────────────────── │exterioare la pereţi sau plafoane │ │ │
│(seturi) │supuse reglementãrilor privind │ │ │
│──────── │substanţele periculoase(^7) │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │
│Plãci │Ca finisaje interioare sau │ │ │
│───── │exterioare la pereţi sau plafoane │ - │ 3 │
│Şindrile │supuse, dupã caz, reglementãrilor │ │ │
│───────── │privind substanţele periculoase(^7)│ │ │
│Plãcuţe │ │ │ │
│─────── │ │ │ │
│Dale placaj │ │ │ │
│─────────── │ │ │ │
│Panouri │ │ │ │
│─────── │ │ │ │
└────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.28.5 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (5/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau│Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Plafoane suspendate (seturi)│Ca finisaje interioare sau │ │ │
│─────────────────────────── │exterioare la plafoane │ │ │
│ │pentru alte utilizãri │ │ │
│ │prevãzute(^8) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ │
│Tapete în suluri │Ca finisaje interioare sau │ │ │
│──────────────── │exterioare la pereţi sau │ │ │
│Cãptuşeli de plafoane │plafoane pentru alte │ │ │
│───────────────────── │utilizãri prevãzute(^8) │ │ │
│Şindrile │ │ │ │
│──────── │ │ │ │
│Plãcuţe │ │ │ │
│─────── │ │ - │ 4 │
│Dale de placaj │ │ │ │
│────────────── │ │ │ │
│Panouri │ │ │ │
│─────── │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ │
│Profile fasonate │Pentru sprijinirea │ │ │
│──────────────── │finisajelor interioare sau │ │ │
│Cadre de suspendare │exterioare ale pereţilor │ │ │
│─────────────────── │sau plafoanelor, sau a │ │ │
│ │plafoanelor false, pentru │ │ │
│ │alte utilizãri prevãzute(^8) │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.29.1 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (1/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Rezistenţa la foc)│conformitãţii│
├────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Foi plane şi profilate │Pentru utilizãri │ oricare │ 3 │
│────────────────────── │supuse reglementãrilor│ │ │
│Ţigle, ardezie, dale de piatrã şi │privind rezistenţa la │ │ │
│───────────────────────────────── │foc (de exemplu, │ │ │
│şindrile │compartimentare │ │ │
│───────── │anti-foc) │ │ │
│Panouri compozite sau panouri │ │ │ │
│────────────────────────────── │ │ │ │
│sandviş fabricate industrial │ │ │ │
│──────────────────────────── │ │ │ │
│Luminatoare │ │ │ │
│─────────── │ │ │ │
│Lucarne │ │ │ │
│─────── │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.29.2 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (2/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţia la foc)│conformitãţii│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Foi plane şi profilate │Pentru utilizãri│ A1(^4), A2(^4),│ 1 │
│────────────────────── │supuse │ B(^4), C(^4) │ │
│Ţigle, ardezie, dale de piatrã şi şindrile │reglementãrilor │ │ │
│────────────────────────────────────────── │privind reacţia │ │ │
│Panouri compozite sau panouri sandviş │la foc │ A1(^2), A2(^2),│ │
│───────────────────────────────────── │ │B(^2),C(^2),D, E│ 3 │
│fabricate industrial │ │ │ │
│──────────────────── │ │ │ │
│Luminatoare │ │ │ │
│─────────── │ │ │ │
│Lucarne │ │ (de la A1 la │ 4 │
│─────── │ │ E)(^3), F │ │
│Pazii şi plãci de intrados │ │ │ │
│───────────────────────── │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.29.3 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (3/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile, preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţia la foc)│conformitãţii│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Foi plane şi profilate │Pentru utilizãri supuse│ produse care │ 3 │
│────────────────────── │reglementãrilor privind│ trebuie │ │
│Ţigle, ardezie, dale de piatrã şi │comportarea la foc din │ încercate │ │
│───────────────────────────────── │exterior │ │ │
│şindrile │ │ │ │
│──────── │ │ │ │
│Panouri compozite sau panouri sandviş │ │ │ │
│───────────────────────────────────── │ │ │ │
│fabricate industrial │ │ │ │
│──────────────────── │ │ │ │
│Mastic asfaltos pentru acoperiş │ │ produse │ 4 │
│─────────────────────────────── │ │ "considerate │ │
│Pavimente de acoperiş │ │satisfãcãtoare" │ │
│───────────────────── │ │ fãrã încercãri │ │
│Luminatoare │ │ │ │
│─────────── │ │ │ │
│Lucarne │ │ │ │
│──────── │ │ │ │
│Sisteme de acces pe acoperiş, pasarele│ │ │ │
│──────────────────────────────────────│ │ │ │
│şi platforme │ │ │ │
│──────────── │ │ │ │
│Accesorii pentru învelitori de │ │ │ │
│────────────────────────────── │ │ │ │
│acoperiş │ │ │ │
│──────── │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.29.4 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (4/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Foi plane şi profilate │Pentru utilizãri care │ │ 3 │
│────────────────────── │contribuie la consolidarea│ │ │
│Panouri compozite sau panouri sandviş │structurii acoperişului │ │ │
│───────────────────────────────────── │ │ │ │
│fabricate industrial │ │ │ │
│──────────────────── │ │ │ │
│Luminatoare │ │ │ │
│─────────── │ │ │ │
│Lucarne │ │ │ │
│──────── │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.29.5 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (5/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Toate tipurile de învelitori, │Pentru utilizãri supuse │ - │ 3 │
│luminatoare, lucarne şi produse │reglementãrilor privind substanţele│ │ │
│auxiliare │periculoase(^7) │ │ │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.29.6 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (6/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Foi plane şi profilate │ │ │ │
│────────────────────── │ │ │ │
│Ţigle, ardezie, dale de piatrã şi şindrile │ │ │ │
│────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│Panouri compozite sau panouri sandviş fabricate │ │ │ │
│─────────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│industrial │ │ │ │
│────────── │ │ │ │
│Pavimente de acoperiş │ │ │ │
│───────────────────── │ │ │ │
│Pazii şi plãci de intrados │ │ │ │
│────────────────────────── │Pentru alte │ - │ 4 │
│Piese mecanice de fixare a învelitorilor de │utilizãri decât │ │ │
│─────────────────────────────────────────── │cele specificate│ │ │
│acoperiş │în tabelele │ │ │
│──────── │3.29.1-3.29.5 │ │ │
│Accesorii pentru învelitori de acoperiş │ │ │ │
│─────────────────────────────────────── │ │ │ │
│Sisteme de acces pe acoperiş, pasarele şi │ │ │ │
│───────────────────────────────────────── │ │ │ │
│platforme │ │ │ │
│───────── │ │ │ │
│Cârlige şi ancoraje de siguranţã pentru acoperiş │ │ │ │
│──────────────────────────────────────────────── │ │ │ │
│Mastic asfaltos pentru acoperiş │ │ │ │
│─────────────────────────────── │ │ │ │
│Lucarne │ │ │ │
│─────── │ │ │ │
│Luminatoare │ │ │ │
│─────────── │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┘Tabel 3.30.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢIA DRUMURILOR (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Bitumuri │Utilizate la construcţia şi │ - │ 2+ │
│ │tratarea suprafeţei drumurilor│ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Mixturi bituminoase │Utilizate la construcţia şi │ - │ 2+ │
│ │tratarea suprafeţei drumurilor│ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Tratamente de suprafaţã │Utilizate la tratarea │ - │ 2+ │
│ │suprafeţei drumurilor │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Produse şi seturi pentru │Utilizate pentru platforme de │ - │ 2+ │
│hidroizolarea platformelor de │pod │ │ │
│pod │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Produse auxiliare │Utilizate la drumuri din beton│ - │ 4 │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.30.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢIA DRUMURILOR (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤
│Mixturi bituminoase │Utilizãri supuse unei│ A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), │ 1 │
│Tratamente de suprafaţã│reglementãri privind │ B(FL)(^4), C(FL)(^4) │ │
│ │reacţia la foc │ ────────────────┼───── │
│ │ │ A1(FL)(^2), A2(FL)(^2), │ 3 │
│ │ │B(FL)(^2),C(FL)(^2),D(FL),│ │
│ │ │ E(FL) │ │
│ │ │ ────────────────┼────── │
│ │ │ [de la A1(FL) la │ 4 │
│ │ │ E(FL)](^3), F(FL) │ │
└───────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.31.1 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (1/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Rezistenţa la foc)│conformitãţii│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Panouri de sticlã planã şi curbatã│Pentru utilizare într-un│ oricare │ 1 │
│──────────────────────────────────│ansamblu vitrat destinat│ │ │
│Sticlã profilatã în U │special pentru a servi │ │ │
│───────────────────── │ca protecţie la foc │ │ │
│Vitraj izolant │ │ │ │
│────────────── │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Panouri de perete din cãrãmizi de │Pentru compartimentãri │ oricare │ 1 │
│───────────────────────────────── │anti-foc │ │ │
│sticlã │ │ │ │
│────── │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.31.2 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (2/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Reacţie la foc)│conformitãţii│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Panouri de sticlã planã şi curbatã │Pentru utilizãri supuse│ A1, A2, B, C, │ 3 │
│────────────────────────────────── │reglementãrilor privind│ D, E │ │
│Sticlã profilatã în U │reacţia la foc │ │ │
│───────────────────── │ │ ───────┼─ │
│Vitraj izolant │ │ (de la A1 la │ 4 │
│────────────── │ │ E)(^3), F │ │
│Cãrãmizi de sticlã │ │ │ │
│────────────────── │ │ │ │
│Panouri din cãrãmizi de sticlã │ │ │ │
│────────────────────────────── │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.31.3 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (3/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Panouri de sticlã planã şi curbatã│Pentru utilizãri supuse│Produse care trebuie│ 3 │
│──────────────────────────────────│reglementãrilor privind│ încercate │ │
│Sticlã profilatã în U │comportarea la foc din │ ──────────┼────── │
│───────────────────── │exterior │Produse "considerate│ 4 │
│Vitraj izolant │ │satisfãcãtoare" fãrã│ │
│────────────── │ │ încercãri │ │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.31.4 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (4/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Panouri de sticlã planã şi curbatã│Pentru utilizãri ca vitraj │ - │ 1 │
│──────────────────────────────────│anti-glonţ sau antideflagrant │ │ │
│Vitraj izolant │Pentru alte utilizãri │ │ │
│────────────── │susceptibile de a prezenta │ │ │
│Cãrãmizi de sticlã │riscuri faţã de "securitatea în │ │ │
│────────────────── │exploatare" şi supuse │ - │ 3 │
│Pereţi din cãrãmizi de sticlã │reglementãrilor aplicabile în │ │ │
│───────────────────────────── │acest domeniu │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Sticlã profilatã în U │Pentru alte utilizãri │ - │ 3 │
│───────────────────── │susceptibile de a prezenta │ │ │
│ │riscuri faţã de "securitatea în │ │ │
│ │exploatare" şi supuse │ │ │
│ │reglementãrilor aplicabile în │ │ │
│ │acest domeniu │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘Tabel 3.31.5 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (5/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Panouri de sticlã planã şi profilatã│Sticlã destinatã aplicaţiilor │ - │ 3 │
│────────────────────────────────────│privind conservarea energiei │ │ │
│(tratate special) │şi/sau reducerea poluãrii │ │ │
│───────────────── │sonore │ │ │
│Sticlã profilatã în U │ │ │ │
│───────────────────── │ │ │ │
│Vitraj izolant │ │ │ │
│────────────── │ │ │ │
│Cãrãmizi de sticlã │ │ │ │
│────────────────── │ │ │ │
│Panouri din cãrãmizi de sticlã │ │ │ │
│────────────────────────────── │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.31.6 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (6/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Panouri de sticlã planã şi profilatã │Pentru alte utilizãri │ - │ 4 │
│──────────────────────────────────── │decât cele indicate în │ │ │
│Sticlã profilatã în U │tabelele 3.31.1-3.31.5 │ │ │
│───────────────────── │ │ │ │
│Vitraj izolant │ │ │ │
│────────────── │ │ │ │
│Cãrãmizi de sticlã │ │ │ │
│────────────────── │ │ │ │
│Panouri de perete din cãrãmizi de sticlã │ │ │ │
│──────────────────────────────────────── │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.32.1 Familia de produse: PEREŢI CORTINĂ: Produs generic: Seturi de etanşare cu rol structural (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Seturi de închideri structurale cu geam, │ │ │ 1 │
│Tipul II şi IV │Pereţi exteriori şi│ │ │
├────────────────────────────────────────────┤acoperişuri │ - ├─────────────┤
│Seturi de închideri structurale cu geam, │ │ │ 2+ │
│Tipul II şi IV │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴─────────────┘Tabel 3.33.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICĂ: Produs generic: Ancore metalice pentru utilizare în beton (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Ancore metalice pentru │Pentru fixarea şi/sau sprijinirea │ │ 1 │
│utilizare în beton (tip │elementelor structurale din beton sau a│ │ │
│sarcinã grea) │unor unitãţi grele, cum ar fi cãptuşeli│ │ │
│ │şi plafoane suspendate │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.34.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICĂ: Produs generic: Ancore metalice pentru utilizare în beton pentru fixarea sistemelor uşoare (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Ancore metalice pentru │Pentru utilizare în sisteme suplimentare │ │ 2+ │
│utilizare în beton (tip│pentru fixarea şi/sau sprijinirea de beton a│ │ │
│sarcinã uşoarã) │unor elemente precum plafoane suspendate │ │ │
│ │uşoare şi instalaţii │ │ │
└───────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.35.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICĂ: Produs generic: Ancore metalice de injecţie pentru utilizare în zidãrii (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Ancore metalice de injecţie │Pentru fixarea şi/sau sprijinirea de │ │ 1 │
│pentru utilizare în zidãrii │zidãrie a unor elemente structurale │ │ │
│ │(care contribuie la stabilitatea │ │ │
│ │construcţiei) sau a unor unitãţi grele │ │ │
│ │de cãptuşealã sau de instalaţii │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.36.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICĂ: Produs generic: Ancore din plastic pentru utilizare în beton şi zidãrii (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│Ancore din plastic │Pentru utilizare în sisteme, cum ar fi sisteme │ │ 2+ │
│pentru utilizare în│de faţadã, pentru fixarea sau sprijinirea │ │ │
│beton şi zidãrii │elementelor care contribuie la stabilitatea │ │ │
│ │sistemelor │ │ │
└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.37.1 Familia de produse: SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICĂ EXTERIOARĂ/SETURI CU TENCUIALĂ (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) pentru │ atestare a │
│ │ │ reacţia la foc │conformitãţii│
├────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│Sisteme compozite de izolare│În pereţi exteriori supuşi │A1(^4), A2(^4),B(^4),│ 1 │
│termicã exterioarã/seturi cu│reglementãrilor la foc │ C(^4) │ │
│tencuialã (ETICS) │ │─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │A1(^2),A2(^2), B(^2),│ 2+ │
│ │ │C(^2), D, E,(de la A1│ │
│ │ │ la E)(^3), F │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │În pereţi exteriori nesupuşi│ oricare │ 2+ │
│ │reglementãrilor la foc │ │ │
└────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.38.1 Familia de produse: SISTEME DE MEMBRANE HIDROIZOLATOARE FLEXIBILE PENTRU ACOPERIŞ CU FIXARE MECANICĂ (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Utilizare(ãri)│Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │preconizatã(e)│ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│Sisteme de membrane hidroizolatoare flexibile pentru │Pentru │ │ 2+ │
│acoperiş cu fixare mecanicã, incluzând sistemul de │hidroizolarea │ │ │
│fixare în câmp, la capete şi pe margini, şi uneori │acoperişului │ │ │
│izolaţia termicã, limitate la sisteme continue etanşe│ │ │ │
│la apã bazate pe foi flexibile │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.39.1 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (1/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau clasã(e) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ (Reacţie la foc) │ a conformitãţii │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de │Pentru utilizãri supuse │ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4) │ 1 │
│compartimentãri│cerinţelor privind ├──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│interioare │reacţia la foc │A1(^2),A2(^2),B(^2),C(^2),D, E│ 3 │
│ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │
└───────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.39.2 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (2/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau clasã(e)│ Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ (Rezistenţa la foc) │ atestare a │
│ │ │ │ conformitãţii │
├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤
│Seturi de compartimentãri│Pentru compartimentãri│ oricare │ 3 │
│interioare │anti-foc │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘Tabel 3.39.3 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (3/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de │Pentru utilizãri supuse │ - │ 3 │
│compartimentãri │reglementãrilor privind substanţele│ │ │
│interioare │periculoase(^7) │ │ │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.39.4 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (4/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de │Pentru utilizãri susceptibile de a │ - │ 3 │
│compartimentãri│prezenta riscuri faţã de "securitatea în │ │ │
│interioare │exploatare" şi supuse reglementãrilor │ │ │
│ │aplicabile în acest domeniu │ │ │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.39.5 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (5/5)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de compartimentãri│Pentru alte utilizãri decât cele│ - │ 4 │
│interioare │indicate în tabelele 3.39.1 - │ │ │
│ │3.39.4 │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.40.1 Familia de produse: SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ (Reacţie la foc) │conformitãţii│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│Seturi/sisteme de cofraje pierdute │ │ │ │
│────────────────────────────────── │ │ │ │
│neportante, pentru umplere cu beton │ │ │ │
│─────────── │ │ │ │
│normal, dupã caz, cu armãturã, │ │ │ │
│compuse fie din │ │ A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│- blocuri constituite dintr-un │Pentru construirea în │ B(^4), C(^4) │ │
│ material izolant (sau dintr-o │clãdiri a pereţilor ├──────────────────┼─────────────┤
│ combinaţie între un material │exteriori şi interiori │A1(^2),A2(^2),B(^2)│ │
│ izolant şi alte materiale) │supuşi reglementãrilor │C(^2), D, E,(de la│ 2+ │
│ sau din │la foc │ A1 la E)(^3), F │ │
│- panouri constituite dintr-un ├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ material izolant (sau dintr-o │Pentru construirea în │ │ │
│ combinaţie între un material │clãdiri a pereţilor │ oricare │ 2+ │
│ izolant şi alte materiale) │exteriori şi interiori │ │ │
│ alcãtuite din pereţi de cofraj │nesupuşi │ │ │
│ legaţi prin antretoaze │reglementãrilor la foc │ │ │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘Tabel 3.41.1 Familia de produse: SETURI DE POST-TENSIONARE PENTRU STRUCTURI PRECOMPRIMATE (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de atestare a │
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ conformitãţii │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────┤
│Seturi de post-tensionare│Structuri precomprimate│ - │ 1 │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────────────┘Tabel 3.42.1 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLAŢII DE ACOPERIŞ APLICATE LICHID (1/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de hidroizolaţii de│Toate utilizãrile privind │ - │ 3 │
│acoperiş aplicate lichid │asigurarea etanşeitãţii │ │ │
│ │acoperişurilor │ │ │
└──────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.42.2 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLAŢII DE ACOPERIŞ APLICATE LICHID (2/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de hidroizolaţii│Toate utilizãrile supuse│ Produse care │ 3 │
│de acoperiş aplicate │reglementãrilor privind │ trebuie încercate │ │
│lichid │comportarea la foc din │ Produse "considerate │ 4 │
│ │exterior │ satisfãcãtoare" fãrã │ │
│ │ │ încercãri │ │
└───────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.42.3 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLAŢII DE ACOPERIŞ APLICATE LICHID (3/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ sau clasã(e) │ a conformitãţii │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de hidroizolaţii de│Toate utilizãrile │ A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│acoperiş aplicate lichid │supuse reglementãrilor│ B(^4), C(^4) │ │
│ │privind reacţia la foc│ ────────┼─────── │
│ │ │ A1(^2), A2(^2), │ 3 │
│ │ │ B(^2), C(^2), D, E │ │
│ │ │ ────────┼─────── │
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.43.1 Familia de produse: SETURI DE ACOPERIŞURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE PE STICLĂ) (1/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de acoperişuri translucide │Acoperişuri şi │ - │ 3 │
│autoportante (cu excepţia celor │învelitori de acoperiş│ │ │
│bazate pe sticlã) │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.43.2 Familia de produse: SETURI DE ACOPERIŞURI TRANSLUCIDE
AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE PE STICLĂ) (2/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├─────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de acoperişuri │Utilizãri supuse │ Produse care trebuie │ 3 │
│translucide autoportante │reglementãrilor │ încercate │ │
│(cu excepţia celor bazate│privind comportarea│ ───────────┼───────── │
│pe sticlã) │la foc din exterior│ Produse "considerate │ │
│ │ │ satisfãcãtoare" fãrã │ 4 │
│ │ │ încercãri │ │
└─────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.43.3 Familia de produse: SETURI DE ACOPERIŞURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE PE STICLĂ) (3/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de acoperişuri │Utilizãri supuse │ A1(^4), A2(^4), │ 1 │
│translucide autoportante (cu │reglementãrilor │ B(^4), C(^4) │ │
│excepţia celor bazate pe │privind reacţia la foc│ ───────┼──────── │
│sticlã) │ │ A1(^2), A2(^2), │ 3 │
│ │ │ B(^2), C(^2),D,E │ │
│ │ │ ───────┼──────── │
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└─────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.44.1 Familia de produse: SETURI DE SCĂRI PREFABRICATE (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de scãri │Pentru locuinţe şi alte clãdiri│ - │ 2+ │
│prefabricate │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.44.2 Familia de produse: SETURI DE SCĂRI PREFABRICATE (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de scãri│Utilizãri supuse reglementãrilor │A1(^4),A2(^4),B(^4),│ 1 │
│prefabricate │privind reacţia la foc │ C(^4) │ │
│ │ │ ───────┼────── │
│ │ │A1(^2),A2(^2),B(^2),│ 3 │
│ │ │ C(^2), D, E │ │
│ │ │ ────────┼────── │
│ │ │ (de la A1 la │ 4 │
│ │ │ E)(^3), F │ │
└───────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.45.1 Familia de produse: GRINZI ŞI STÂLPI DIN COMPOZITE UŞOARE PE BAZĂ DE LEMN (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Utilizare(ãri)│ Nivel(uri) sau clasã(e) │Sistem(e) de atestare│
│ Produs(e) │preconizatã(e)│ (Reacţie la foc) │ a conformitãţii │
│ │ │ (Rezistenţa la foc) │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
│Grinzi şi stâlpi din compozite│ În clãdiri │ oricare │ 1 │
│uşoare pe bazã de lemn │ │ │ │
│(incluzând grinzi-T, respectiv│ │ │ │
│combinaţii grindã/placã) │ │ │ │
└──────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.46.1 Familia de produse: PRODUSE CU ROL DE PROTECŢIE LA FOC (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Rezistenţa la foc)│conformitãţii│
├────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Produse pentru oprirea focului şi │Pentru compartimentãri│ oricare │ 1 │
│pentru etanşare la foc │anti-foc şi/sau │ │ │
│Produse pentru protecţie la foc │protecţie la foc sau │ │ │
│(incluzând vopsele) │performanţã la foc │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.46.2 Familia de produse: PRODUSE CU ROL DE PROTECŢIE LA FOC (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ (Reacţie la foc) │conformitãţii│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│Produse pentru oprirea focului şi│Pentru utilizãri │ A1(^4),A2(^4), B(^4),│ 1 │
│pentru etanşare la foc │supuse reglementãrilor│ C(^4) │ │
│Produse pentru protecţie la foc │privind reacţia la foc│ ───────┼─────── │
│(incluzând vopsele) │ │ A1(^2),A2(^2), B(^2),│ 3 │
│ │ │ C(^2), D, E │ │
│ │ │ ───────┼─────── │
│ │ │(de la A1 la E)(^3),F │ 4 │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.47.1 Familia de produse: SETURI DE CLĂDIRI PREFABRICATE CU CADRE ŞI BÂRNE DE LEMN (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │Utilizare(ãri)│Nivel(uri) sau clasã(e)│Sistem(e) de atestare│
│ │preconizatã(e)│ (Reacţie la foc) │ a conformitãţii │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de clãdiri prefabricate │În construirea│ oricare │ 1 │
│cu cadre şi bârne de lemn (aşa │clãdirilor │ │ │
│cum sunt definite în Anexa II) │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.48.1 Produs generic: Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibraţiilor şi zgomotelor de impact (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de izolare a pardoselilor │Pentru aplicaţii în │ - │ 3 │
│flotante contra vibraţiilor şi │interiorul clãdirilor│ │ │
│zgomotelor de impact │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.48.2 Produs generic: Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibraţiilor şi zgomotelor de impact (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├─────────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de izolare a │Utilizãri supuse│ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4) │ 1 │
│pardoselilor flotante│reglementãrilor │A1(FL)(^4),A(FL)(^4), B(FL)(^4),│ │
│contra vibraţiilor şi│privind reacţia │ C(FL)(^4) │ │
│zgomotelor de impact │la foc │A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2),D,E│ 3 │
│ │ │A1(FL)(^2),A2(FL)(^2),B(FL)(^2),│ │
│ │ │ C(FL)(^2), D(FL), E(FL) │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │
│ │ │ [de la A1(FL) la E(FL)](^3), │ │
│ │ │ E(FL) │ │
└─────────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.49.1 Produs generic: Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor pentru pereţi (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de izolare contra vibraţiilor│Pentru aplicaţii în │ - │ 3 │
│şi zgomotelor pentru pereţi │interiorul clãdirilor│ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.49.2 Produs generic: Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor pentru pereţi (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de izolare contra │Utilizãri supuse │A1(^4), A2(^4), B(^4),│ 1 │
│vibraţiilor şi zgomotelor│reglementãrilor │ C(^4) │ │
│pentru pereţi │privind reacţia la foc│A(FL)(^4), A2(FL)(^4),│ │
│ │ │ B(FL)(^4), C(FL)(^4)│ │
│ │ │ ───────────┼──────── │
│ │ │ A1(^2), A2(^2), │ 3 │
│ │ │ B(^2), C(^2), D, E │ │
│ │ │A1(FL)(^2), A2(FL)(^2)│ │
│ │ │ B(FL)(^2), C(FL)(^2),│ │
│ │ │ D(FL), E(FL) │ │
│ │ │ ───────────┼──────── │
│ │ │(de la A1 la E)(^3), F│ 4 │
│ │ │ [de la A1(FL) la │ │
│ │ │ E(FL)](^3), F(FL) │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.50.1 Produs generic: Plãcuţe din oţel inoxidabil de îmbinare între pereţi (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Plãcuţe din oţel inoxidabil de│Pentru pereţi din zidãrie │ - │ 3 │
│îmbinare între pereţi │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.51.1 Produs generic: Seturi de prea-plin de ape uzate (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de prea-plin de ape uzate│Pentru aplicaţii în │ - │ 4 │
│ │interiorul clãdirilor │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.52.1 Produs generic: Şine în U pentru inserţii de fixare în beton (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Şine în U pentru inserţii de fixare în │Pentru ancorãri │ - │ 1 │
│beton │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.53.1 Produs generic: Seturi de ancorare chimicã (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de ancorare chimicã │Pentru ancorãri │ - │ 1 │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.54.1 Produs generic: Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlã/mortar epoxi (1/1)


Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Set de ancorare din beton │Pentru reparaţii │ - │ 1 │
│epoxi/poliester armat cu fibre de │structurale │ │ │
│sticlã/mortar epoxi │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.55.1 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (1/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Panouri portante cu schelet│Pentru aplicaţii care │ - │ 1 │
│prefabricat de lemn │contribuie la capacitatea │ │ │
│ │portantã a structurii │ │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Panouri compozite uşoare │Pentru aplicaţii care │ - │ 3 │
│autoportante │contribuie la rigidizarea │ │ │
│ │structurii │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.55.2 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (2/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │(Rezistenţa la foc)│conformitãţii│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Panouri portante cu │Utilizãri supuse reglementãrilor │ oricare │ 3 │
│schelet prefabricat de │privind rezistenţa la foc (de │ │ │
│lemn │exemplu, pentru compartimentare │ │ │
│Panouri compozite uşoare │anti-foc) │ │ │
│autoportante │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.55.3 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (3/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau clasã(e) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ (Reacţie la foc) │ a conformitãţii │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Panouri portante│Utilizãri supuse │ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4)│ 1 │
│cu schelet │reglementãrilor │A1(FL)(^4),A2(FL)(^4),B(FL)(^4)│ │
│prefabricat de │privind reacţia la foc│ C(FL)(^4) │ │
│lemn │ │ ──────────────┼─────────── │
│ │ │A1(^2), A2(^2),B(^2),C(^2),D,E │ 3 │
│ │ │A1(FL)(^2),A2(FL)(^2),B(FL)(^2)│ │
│ │ │ C(FL)(^2), D(FL), E(FL) │ │
│ │ │ ──────────────┼─────────── │
│ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │
│ │ │ [de la A1(FL) la E(FL)](^3) │ │
│ │ │ F(FL) │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Panouri │Utilizãri supuse │ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4)│ 1 │
│compozite uşoare│reglementãrilor │ ──────────────┼─────────── │
│autoportante │privind reacţia la foc│A1(^2),A2(^2),B(^2),C(^2), D,E │ 3 │
│ │ │ ──────────────┼─────────── │
│ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │
└────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.55.4 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (4/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│Panouri portante cu schelet│Pentru aplicaţii supuse │ Produse care │ 3 │
│prefabricat de lemn │reglementãrilor privind │trebuie încercate│ │
│ │comportarea la foc din exterior ├─────────────────┼─────────────┤
│Panouri compozite uşoare │ │ Produse │ 4 │
│autoportante │ │ "considerate │ │
│ │ │ satisfãcãtoare" │ │
│ │ │ fãrã încercãri │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘Tabel 3.55.5 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (5/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Panouri portante cu schelet │Utilizãri supuse │ - │ 3 │
│prefabricat de lemn │reglementãrilor privind │ │ │
│Panouri compozite uşoare │substanţele periculoase(^7) │ │
│autoportante │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.55.6 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (6/6)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Panouri portante cu schelet│Pentru alte utilizãri │ - │ 4 │
│prefabricat de lemn │decât cele indicate în │ │ │
│Panouri compozite uşoare │tabelele 3.55.1-3.55.5 │ │ │
│autoportante │ │ │ │
└───────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.56.1 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din plãci de ipsos armat cu fibre (1/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Sistem de acoperire de │Pentru aplicaţii │ - │ 3 │
│interior din plãci de ipsos│nestructurale în interiorul│ │ │
│armat cu fibre │clãdirilor │ │ │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.56.2 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din plãci de ipsos armat cu fibre (2/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│Sistem de acoperire de │Utilizãri supuse │A1(^4), A2(^4), B(^4), │ 1 │
│interior din plãci de │reglementãrilor │C(^4) A1(^2), A2(^2), │ 3 │
│ipsos armat cu fibre │privind reacţia la foc│ B(^2), C(^2), D, E │ │
│ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │
└───────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.56.3 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din plãci de ipsos armat cu fibre (3/3)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Sistem de acoperire de interior din│Utilizãri supuse │ oricare │ 3 │
│plãci de ipsos armat cu fibre │reglementãrilor │ │ │
│ │privind reacţia la foc│ │ │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.57.1 Produs generic: Membrane de etanşare preformate pentru perete dublu (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Membrane de etanşare preformate│Pentru aplicaţii în pereţi│ - │ 3 │
│pentru perete dublu │de zidãrie │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.58.1 Produs generic: Racorduri şi mufe pentru bare de armare standard (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Racorduri şi mufe pentru bare de armare │Pentru armãturi│ - │ 1+ │
│standard │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.59.1 Produs generic: Plãci de rigidizare ondulate din oţel (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Plãci de rigidizare ondulate din │Pentru aplicaţii în │ - │ 2+ │
│oţel (destinate sistemelor de │interiorul clãdirilor│ │ │
│planşeu structural mixt) │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.60.1 Produs generic: Lambã specialã pentru asamblare stâlpi (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Lambã specialã (dispozitiv de asamblare │Pentru aplicaţii│ - │ 2+ │
│pentru stâlpi portanţi prefabricaţi din │structurale │ │ │
│beton) │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.61.1 Produs generic: Sabot pentru ancorare stâlpi (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Sabot (dispozitiv de ancorare pentru │Pentru aplicaţii│ - │ 2+ │
│stâlpi portanţi prefabricaţi din beton) │structurale │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.62.1 Produs generic: Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Rosturi de dilatare │Pentru asigurarea continuitãţii │ - │ 1 │
│pentru poduri rutiere│suprafeţei de trafic şi a │ │ │
│ │capacitãţii portante de trafic şi │ │ │
│ │atenuarea mişcãrii podului │ │ │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.63.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptã standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri)│Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ sau │ atestare a │
│ │ │ clasã(e) │conformitãţii│
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Seturi (ţevi şi sisteme de depozitare) │La instalaţii de │ - │ 1+(10) │
│- Ţevi │transport/distribuţie/ │ │ │
│- Rezervoare │depozitare a apei │ │ │
│- Supape, robinete, pompe, apometre, │destinate consumului uman,│ │ │
│ dispozitive de protecţie şi siguranţã │pânã la şi inclusiv │ │ │
│- Fitinguri, adezivi, îmbinãri, închideri│robinetele consumatorului │ │ │
│ de rost şi garnituri │ │ │ │
│- Membrane, rãşini │ │ │ │
│- Acoperiri │ │ │ │
│- Lubrifianţi, uleiuri │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.64.1 Produs generic: Panouri tip "veture" (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌─────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ a conformitãţii │
├─────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Panouri tip "veture" │La clãdiri │ - │ 3 │
│──────────────────── │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.64.2 Produs generic: Panouri tip "veture" (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de │
│ Produs(e) │ preconizatã(e) │ clasã(e) │ atestare a │
│ │ │ │conformitãţii│
├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤
│Panouri tip "veture" │Pentru utilizãri supuse│ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4)│ 1 │
│ │reglementãrilor privind│A1(^2),A2(^2),B(^2),C(^2),D,E │ 3 │
│ │reacţia la foc │ (de A1 la E)(^3), F │ 4 │
└────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.65.1 Familia de produse: Seturi de cãptuşeli pentru pereţi exteriori (1/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) preconizatã(e) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare│
│ │ │sau clasã(e)│ a conformitãţii │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de cãptuşeli pentru│Pentru pereţi exteriori sau │ - │ 2+ │
│pereţi exteriori │finisaje exterioare la pereţi │ │ │
└──────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.65.2 Familia de produse: Seturi de cãptuşeli pentru pereţi exteriori (2/2)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │ Nivel(uri) sau clasã(e) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ (reacţie la foc) │ a conformitãţii │
├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de cãptuşeli │Pentru utilizãri supuse│ A1(^4), A2(^4), B(^4), │ 1 │
│pentru pereţi │reglementãrilor privind│C(^4) A1(^2),A2(^2),B(^2),│ 3 │
│exteriori │reacţia la foc │ C(^2), D, E │ │
│ │ │ (de A1 la E)(^3), F │ 4 │
└────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.66.1 Familia de produse: Seturi de hidroizolaţii aplicate lichid la platforme de pod (1/1)

Pentru produsul(ele) şi utilizãrile preconizate indicate mai jos, urmãtoarele sisteme de atestare a conformitãţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

┌──────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Produs(e) │ Utilizare(ãri) │Nivel(uri) sau clasã(e) │Sistem(e) de atestare│
│ │ preconizatã(e) │ (reacţie la foc │ a conformitãţii │
├──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│Seturi de cãptuşeli pentru│La platforme de pod│ - │ 2+ │
│pereţi exteriori │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘
ANEXA IV
--------
la regulament
-------------

(0) Nu sunt critice, în sensul cã aceste cerinţe, în cazul ruperii îmbinãrii şi în circumstanţe normale, nu pot pune construcţiile sau pãrţi ale acestora în stãri sub cele admise pentru funcţionalitate şi ca stare limitã.
(0) Produse/Materiale care nu sunt acoperite de nota (^4).
(0) Produse/Materiale care nu trebuie încercate pentru reacţia la foc (de exemplu materiale din clasa A1, conform "Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc").
(0) Produse/Materiale pentru care o etapã clar identificabilã din procesul de fabricaţie conduce la o îmbunãtãţire a clasificãrii privind reacţia la foc (de exemplu o adãugare de produse ignifuge sau o limitare a materialelor organice).
(0) Cu excepţia tuburilor şi a rezervoarelor.
(0) Utilizãrile cu rol structural redus se referã la aplicaţii care, în caz de deteriorare, se presupune cã nu provoacã prãbuşirea construcţiilor sau a unor pãrţi din construcţii, deformaţii inacceptabile sau rãnirea oamenilor.
(0) În special, acele substanţe periculoase definite într-o Hotãrâre a Guvernului referitoare la restricţiile introducerii pe piaţã a anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.
(0) Alte utilizãri prevãzute, acoperite de standarde europene armonizate, sunt: pentru controlul vaporilor de apã, pentru controlul penetraţiei apei, pentru controlul acustic şi pentru controlul termic.
(0) Critice, în sensul cã aceste cerinţe, în cazul ruperii îmbinãrii, pot pune construcţiile sau pãrţi ale acestora în stãri sub cele admise pentru funcţionalitate şi ca stare limitã.
(0) Alte performanţe ale produselor, în afara celor legate de proprietãţile sanitare ale acestora (care reflectã adecvarea pentru contactul cu apa destinatã consumului uman), trebuie evaluate conform prevederilor din Tabelele 3.26.1-3.26.5.
(0) Pentru reacţia la foc, a se vedea prevederile Cap. IV al "Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc".
(0) Pentru rezistenţa la foc, a se vedea prevederile Cap. V al "Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc".

----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016