Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-transporturilor-constructiilor-si-turismului Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Transporturilor, Constructiilor Si Turismului


Monitorul Oficial 628 din 13 Septembrie 2007 (M. Of. 628/2007)

RECTIFICARE nr. 480 din 15 martie 2007 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 480/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 13 septembrie 2007

În ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 480/2007 privind acceptarea anexei i şi a anexei ii revizuite la convenţia internaţionalã din 1973 pentru prevenirea poluãrii de cãtre nave, aşa cum a fost modificatã prin protocolul din 1978 referitor la aceasta, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 396 şi 396 bis din 12 iunie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexa nr. 1, la capitolul 4 regula 28 pct. 3.3, ultima propoziţie, în loc de: "... etanş la apã." se va citi: ...

Monitorul Oficial 396 din 12 Iunie 2007 (M. Of. 396/2007)

ORDIN nr. 480 din 15 martie 2007 privind acceptarea anexei I revizuite si a anexei II revizuite la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 pct. 17 şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: art. 1 se acceptã amendamentele la anexa la protocolul din 1978 referitor la convenţia internaţionalã din 1973 pentru prevenirea poluãrii de cãtre nave, adoptate de organizaţia maritimã internaţionalã prin rezoluţia mepc.117(52) a comitetului ...

Monitorul Oficial 257 din 17 Aprilie 2007 (M. Of. 257/2007)

ORDIN nr. 381 din 2 martie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2007

În temeiul prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale ordonanţei guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, ...

Monitorul Oficial 246 din 12 Aprilie 2007 (M. Of. 246/2007)

ORDIN nr. 675 din 3 aprilie 2007 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 12 aprilie 2007

Vãzând referatul de aprobare nr. 35.240 din 6 decembrie 2006, întocmit de direcţia generalã de inspecţie şi coordonare pif din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 243/2002 , cu ...

Monitorul Oficial 243 din 11 Aprilie 2007 (M. Of. 243/2007)

ORDIN nr. 677 din 3 aprilie 2007 privind aprobarea Programului "Bazine de inot" realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 11 aprilie 2007

În temeiul art. 9 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii "c.n.i." - s.a., aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 117/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã programul "bazine de înot", program de interes public şi social, denumit în continuare program, ...

Monitorul Oficial 239 din 06 Aprilie 2007 (M. Of. 239/2007)

ORDIN nr. 674 din 3 aprilie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Scolii Superioare de Aviatie Civila EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 6 aprilie 2007

În temeiul prevederilor art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, ale art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea academiei române de aviaţie, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 352/2003 , şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului ...

Monitorul Oficial 237 din 05 Aprilie 2007 (M. Of. 237/2007)

ORDIN nr. 628 din 27 martie 2007 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la spitalele publice din reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 5 aprilie 2007

Având în vedere prevederile ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor de organizare şi desfãşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoanã fizicã, la spitalele publice din reţeaua sanitarã a ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, precum şi devizul de calcul al tarifului întocmit de Şcoala naţionalã de sãnãtate publicã şi management sanitar, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: ...

Monitorul Oficial 236 din 05 Aprilie 2007 (M. Of. 236/2007)

ORDIN nr. 625 din 27 martie 2007 pentru scutirea de la plata serviciilor de navigatie aeriana terminala a anumitor categorii de aeronave care opereaza in spatiul aerian national EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: art. 1 sunt scutite de la plata serviciilor de navigaţie aerianã terminalã în spaţiul aerian ...

Monitorul Oficial 233 din 04 Aprilie 2007 (M. Of. 233/2007)

ORDIN nr. 518 din 19 martie 2007 privind aprobarea formei si continutului Certificatului de tonaj pentru navele de pescuit cu o lungime intre perpendiculare mai mica de 24 metri EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 4 aprilie 2007

Având în vedere prevederile regulamentului uniunii europene nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 care defineşte caracteristicile navelor de pescuit, astfel cum a fost amendat prin regulamentul consiliului uniunii europene nr. 3.259/94 din 22 decembrie 1994 şi prin decizia comisiei uniunii europene 95/84/ce din 20 martie 1995, şi în temeiul art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: art. 1 prezentul ordin aprobã forma şi conţinutul certificatului de ...

ORDIN nr. 596 din 23 martie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritatii Feroviare Romane EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 4 aprilie 2007

În temeiul prevederilor art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, ale art. 8 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii feroviare române - afer, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului ...

‹‹ Pagina 1 din 59
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016