Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 518 din 19 martie 2007  privind aprobarea formei si continutului Certificatului de tonaj pentru navele de pescuit cu o lungime intre perpendiculare mai mica de 24 metri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 518 din 19 martie 2007 privind aprobarea formei si continutului Certificatului de tonaj pentru navele de pescuit cu o lungime intre perpendiculare mai mica de 24 metri

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 4 aprilie 2007

Având în vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 care defineşte caracteristicile navelor de pescuit, astfel cum a fost amendat prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 3.259/94 din 22 decembrie 1994 şi prin Decizia Comisiei Uniunii Europene 95/84/CE din 20 martie 1995, şi în temeiul <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Prezentul ordin aprobã forma şi conţinutul Certificatului de tonaj pentru navele de pescuit cu o lungime între perpendiculare mai micã de 24 metri, astfel cum este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Certificatele de tonaj pentru navele de pescuit cu o lungime între perpendiculare mai micã de 24 metri, emise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, rãmân valabile.
ART. 3
Autoritatea Navalã Românã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu

Bucureşti, 19 martie 2007.
Nr. 518.


ANEXĂ


┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│[siglã ANR]│ AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ │
│ │ ROMANIAN NAVAL AUTHORITY │
│ │ │
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CERTIFICAT DE TONAJ
TONNAGE CERTIFICATE
pentru nave de pescuit cu o lungime între perpendiculare mai micã
de 24 metri
for a fishing vessel with a length between perpendiculars less
than 24 meters
Emis în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr.
2930/86, aşa cum a fost fost amendat, în numele Guvernului României, de cãtre
Autoritatea Navalã Românã.
Issued under the provisions of the Council Regulation (EEC) No. 2930/86, as
amended, under the authority of the Government of Romania, by Romania Naval
Authority.
┌────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────┐
│Numele navei│Numãrul sau literele distinctive│Port de înmatriculare│ Data*) │
│Name of Ship│ Distinctive number of letters │ Port of Registry │ Date*) │
├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────┘
*) Data la care a fost pusã chila navei sau la care nava se aflã într-o
stare de construcţie echivalentã (Articolul 2(6) din Convenţia Internaţionala
din 1969 asupra mãsurãrii tonajului navelor denumitã în continuare Convenţia
1969) sau data la care nava a suferit transformãri sau modificãri importante
(Articolul 3(2)(b) din aceeaşi Convenţie), dupã cum e cazul
*) Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of
construction (Article 2(6) of the International Convention on Tonnage
Measurement of Ships, drawn up in 1969, named below as 1969 Convention), or
date on which the ship underwent alterations or modifications of a major
character (Article 3(2)(b) of the same Conventions), as appropriate.

DIMENSIUNI PRINCIPALE
MAIN DIMENSIONS
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Lungimea maximã │Lungimea între │ Lãţimea │ Înãlţimea │
│(Art. 2(1)din Reg.│perpendiculare**) │(Art. 3 din Reg. │(Reg. 2(2) din │
│Cons.(CEE) nr. │(Art. 2(2) din │Cons. (CEE) nr. │Anexa 1 a Conven- │
│2930/86) │Reg. Cons. (CEE) │2930/86) │ţiei 1969) │
│ Length overall │nr. 2930/86) │ Breadth │ Deph │
│(Art.2(1)of │Length between │(Art. 3 of Council │(Reg. 2(2) of │
│Council Reg.(EEC) │perpendiculars**) │Reg. (EEC) No. │Annex 1 from 1969 │
│No. 2930/86) │(Art. 2(2) of │2930/86) │Convention) │
│ │Council Reg. (EEC)│ │ │
│ │No. 2930/86) │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

TONAJELE NAVEI
THE TONNAGES OF THE SHIP
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│TONAJ BRUT │ │TONAJ NET**) │ │
│GROSS TONNAGE │ │NET TONNAGE**) │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
**) Se mãsoarã numai pentru navele cu lungimea maximã egala sau mai mare
de 15 m.
**) It is measured only for the ships with an overall lenght equal to, or
greater than 15 m.

Se certificã prin prezentul cã tonajele navei de pescuit au fost
determinate în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE)
nr. 2930/86 care defineşte caracteristicile navelor de pescuit,
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3259/94 ce amendeazã Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 2930/86 şi Deciziei, din 20.03.1995 privitoare la
implementarea Anexei Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2930/86.
This is to certify that the tonnages of this fishing vessel have been
determinated in accordance with the provisions of the Council Regulation
(EEC) No. 2930/86 of 22 September 1986, Council Regulation (EC) No 3259/94 of
22 December 1994 amending Regulation (EEC) No 2930/86 and Decision on 20
March 1995 in line with the Annex implementation of the Council Regulation
(EEC) No 2930/86 of 22 September 1986.

Nr. Certificat _____________________ Emis la _________________________
(Certificate no/) (Locul de emitere a certificatului)
(Place of issue certificate)
Loc ştampilã
(Stamp)
Dara emiterii ________________ _________________________________
(Date of issue) (Semnãtura inspectorului care emite
certificatul)
(Signature of official issuing the
certificate)

Reversul certificatului (Revers of the certificate)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SPAŢII INCLUSE ÎN TONAJ/SPACES INCLUDED IN TONNAGE │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ TONAJ BRUT/GROSS TONNAGE │ TONAJ NET/NET │
├──────────────────┬──────────┬────────┼────────────────┬───────────┬────────┤
│Denumirea spaţiu- │Amplasare │Lungime │Denumirea spa- │Amplasare │Lungime │
│lui │(Coaste) │Length │ţiului │(Coaste) │Length │
│Name of space │Location │ (m) │Name of space │Location │ (m) │
│ │(Frames) │ │ │(Frames) │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────┤
│Sub punte/ │ │ │ │ │ │
│Underdeck │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────┴────────┼────────────────┴───────────┴────────┤
│Spaţii excluse (Reg.2(5) din Anexa I a│PESCAJUL (Reg. 4(2) din Anexa I a │
│Convenţiei 1969) │Convenţiei 1969) │
│Excluded spaces (Reg.2(5) of Annex I │DRAUGHT (Reg. 4(2) of Annex I from │
│from 1969 Convention) │1969 Convention) │
│ │ │
│ │ │
│Se marcheazã cu un asterisc(*) acele │ │
│dintre spaţiile enumerate mai sus care│ │
│cuprind în acelaşi timp incluse şi │ │
│excluse. │ │
│An asterisk(*) should be added to │ │
│those spaces listed above which │ │
│comprise both enclosed and excluded │ │
│spaces. │ │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│Data şi locul mãsurãrii iniţiale a tonajului │
│Date and place of original measurement │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data şi locul ultimei remãsurãri a tonajului │
│Date and place of last previous remeasurement │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Menţiuni/Remarks: │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Notã: Tabelul se va completa numai pentru navele cu lungimea maximã egalã
sau mai mare de 15 m.
Note: The table will be filled in only for the ships with an overall
length equal to, or greater than 15 m.

FORMULAR STANDARD CONŢINÂND DATELE PENTRU
CALCULUL UNITAR AL TONAJULUI
STANDARD FORM GIVING PARTICULARS OF UNIFORM TONNAGE CALCULATION

TONAJ BRUT/GROSS TONNAGE
┌───┬──────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────┐
│Nr.│ Denumirea spaţiului │Amplasare(Coaste)│Lungime/Length│Volum/Volume│
│No.│ Name of space │Location(Frames) │ (m) │ (mc) │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 1 │Sub punte/Underdeck │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────────┼─────────────────┴──────────────┼────────────┤
│ TOTAL VOLUM/TOTAL VOLUME │ │
│ V(mc) │ │
└────────────────────────────────┴────────────┘

TONAJ NET/NET TONNAGE
┌───┬──────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────┐
│Nr.│ Denumirea spaţiului │Amplasare(Coaste)│Lungime/Length│Volum/Volume│
│No.│ Name of space │Location(Frames) │ (m) │ (mc) │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────────┼─────────────────┴──────────────┼────────────┤
│ TOTAL VOLUM/TOTAL VOLUME │ │
│ Vc(mc) │ │
└────────────────────────────────┴────────────┘

Notã: Formularul se va completa numai pentru navele cu lungimea maximã
egalã sau mai mare de 15 m.
Note: The form will be filled in only for the ships with an overall length
equal to, or greater than 15 m.----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016