Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 596 din 23 martie 2007  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritatii Feroviare Romane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 596 din 23 martie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritatii Feroviare Romane

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 4 aprilie 2007

În temeiul prevederilor <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, ale <>art. 8 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Feroviare Române - AFER, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autoritãţii Feroviare Române, care funcţioneazã în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, finanţatã din venituri proprii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autoritãţii Feroviare Române se aprobã de cãtre consiliul de conducere al acesteia.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autoritãţii Feroviare Române reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviarã Românã poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
ART. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Contravenţia se constatã şi amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Constantin Dascãlu,
secretar de stat

Bucureşti, 23 martie 2007.
Nr. 596.

ANEXĂ


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

BUGETUL PE ANUL 2007
al Autoritãţii Feroviare Române

- mii lei -
┌──────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Cap./ │Subcap./ │Paragraf/│ Denumirea indicatorilor │ Program │
│Titlu │Articol │Alineat │ │ 2007 │
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 31.525,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │VENITURI CURENTE │ 31.041,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ C │ │ │VENITURI NEFISCALE │ 31.041,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ C1 │ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 40,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │31.10 │ │Venituri din dobânzi │ 40,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │Alte venituri din dobânzi │ 40,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ C2 │ │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 30.531,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │33.10 │ │Venituri din prestãri de servicii şi │ │
│ │ │ │alte activitãţi │ 30.531,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │08 │Venituri din prestãri de servicii │ 26.441,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │16 │Venituri din valorificarea produselor │ │
│ │ │ │obţinute din producţia proprie │ 2.020,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │20 │Venituri din cercetare │ 70,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │50 │Alte venituri din prestãri │ 2.000,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │35.10 │ │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 470,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │50 │Alte amenzi, penalitãţi şi confiscãri │ 470,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │39.10 │ │VENITURI DIN CAPITAL │ 484,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alte venituri din valorificarea │ │
│ │ │ │unor bunuri │ 484,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI TOTAL │ 31.525,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE (10+20) │ 29.935,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 10 │ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23.040,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 17.230,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Salarii de bazã │ 11.040,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │Indemnizaţie de conducere │ 220,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │04 │Spor de vechime │ 2.320,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 840,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │06 │Alte sporuri │ 56,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │07 │Ore suplimentare │ 104,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │09 │Prima de vacantã │ 745,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane │ │
│ │ │ │din afara unitãţii │ 655,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 350,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 900,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în naturã │ 900,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Tichete de masã │ 900,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │10.03 │ │Contribuţii │ 4.910,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Contribuţii pentru asigurãrile │ │
│ │ │ │sociale de stat │ 3.292,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │ 338,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │Contribuţii pentru asigurãrile sociale │ │
│ │ │ │de sãnãtate │ 1.013,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │04 │Contribuţii pentru asigurãrile de │ │
│ │ │ │accidente de muncã │ 82,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │06 │Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii │ 143,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │07 │Contribuţii la fondul de garantare pt. │ │
│ │ │ │plata creanţelor salariale │ 42,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 20 │ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 6.895,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.01 │ │Bunuri şi servicii │ 3.455,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Furnituri de birou │ 100,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ 15,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 650,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 100,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 530,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │06 │Piese de schimb │ 100,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ │
│ │ │ │internet │ 750,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │09 │Materiale şi prestãri de servicii │ │
│ │ │ │cu caracter funcţional │ 650,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │
│ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ 560,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.02 │ │Reparaţii curente │ 700,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.03 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ 10,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Medicamente │ 10,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de │ │
│ │ │ │in ventar │ 450,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │05 │Uniforme şi echipament │ 50,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 30,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 370,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 700,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Deplasãri interne │ 300,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ 400,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 100,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 200,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.13 │ │Pregãtire profesionalã │ 250,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.14 │ │Protecţia muncii │ 180,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ 850,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 350,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │04 │Chirii │ 300,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.590,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 71 │ │ │Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.590,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │71.01 │ │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │
│ │ │ │capitale) │ 1.590,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │01 │Construcţii │ 680,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace │ │
│ │ │ │de transport │ 840,00│
├──────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │30 │Alte active fixe (inclusiv reparaţii │ │
│ │ │ │capitale) │ 70,00│
└──────┴─────────┴─────────┴────────────────────────────────────────┴──────────┘


Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007:
1) Numãr mediu de personal: 565 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 2.327 lei(RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsã şi suma destinatã plãţii Directorului General, Directorilor de organisme (suma de 585 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 655 mii lei).
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016