Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 19 octombrie 2004  de organizare si functionare a birourilor electorale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 19 octombrie 2004 de organizare si functionare a birourilor electorale

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 22 octombrie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Birourile şi oficiile electorale sunt organisme legal constituite în vederea organizãrii şi desfãşurãrii operaţiunilor specifice perioadei electorale.
(2) Perioada electoralã începe o datã cu aducerea la cunoştinţã publicã a zilei alegerilor şi se încheie o datã cu publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 2
Birourile şi oficiile electorale sunt constituite din membri desemnaţi prin tragere la sorţi, efectuatã de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, dupã caz, de preşedintele tribunalului, din persoane stabilite de lege şi din reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, stabiliţi de conducerile acestora.

CAP. II
Categorii de birouri electorale

ART. 3
Pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale se constituie urmãtoarele categorii de birouri electorale:
a) Biroul Electoral Central;
b) birourile electorale de circumscripţii;
c) birourile electorale ale secţiilor de votare.
ART. 4
(1) În municipiul Bucureşti, la nivelul fiecãrui sector, se constituie câte un oficiu electoral, ca structurã electoralã intermediarã între Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti şi birourile electorale ale secţiilor de votare din sectorul respectiv.
(2) Legãtura dintre birourile electorale ale secţiilor de votare din sectoare şi Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti - repartizarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votãrii, centralizarea rezultatelor votãrii şi orice altã operaţiune electoralã din municipiul Bucureşti - se realizeazã prin intermediul oficiilor electorale.

CAP. III
Componenţa birourilor electorale

SECŢIUNEA 1
Biroul Electoral Central

ART. 5
(1) Biroul Electoral Central este format din 7 judecãtori ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, stabiliţi de preşedintele acestei Curţi, prin tragere la sorţi, efectuatã în şedinţã publicã.
(2) Rezultatul tragerii la sorţi se consemneazã într-un proces-verbal semnat de preşedintele Curţii şi de consultantul-şef al acesteia. Procesul-verbal constituie actul de învestire a judecãtorilor.
(3) În termen de 24 de ore de la încheierea procesului-verbal, judecãtorii aleg din rândul lor, prin vot secret, un preşedinte şi un locţiitor al acestuia, care devin preşedinte al Biroului Electoral Central, respectiv locţiitor al acestuia.
(4) Biroul Electoral Central, constituit potrivit alin. (1)-(3), se completeazã, în termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, un reprezentant al Grupului parlamentar al minoritãţilor naţionale din Camera Deputaţilor, precum şi cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autoritãţii Electorale Permanente. Numele şi prenumele reprezentanţilor partidelor politice parlamentare se comunicã în scris Biroului Electoral Central, pânã la data completãrii acestuia.
(5) Completarea Biroului Electoral Central potrivit alin. (4) se consemneazã într-un proces-verbal semnat de membrii biroului, care constituie actul de învestire a acestora.
(6) Refuzul unora dintre membrii Biroului Electoral Central de a semna procesul-verbal de învestire nu are nici un fel de influenţã asupra valabilitãţii acestuia.
(7) Absenţa unora dintre judecãtori de la şedinţa de tragere la sorţi sau a unora dintre persoanele prevãzute la alin. (4) de la şedinţa de completare a Biroului Electoral Central nu are nici o influenţã asupra valabilitãţii constituirii, respectiv completãrii şi componenţei acestuia.
ART. 6
(1) În organizarea şi componenţa prevãzute la art. 5 alin. (2) şi (5), Biroul Electoral Central îndeplineşte toate atribuţiile şi rezolvã toate însãrcinãrile ce îi revin potrivit prevederilor <>Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale <>Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
(2) Prevederile <>art. 39 din Legea nr. 373/2004 se aplicã în mod corespunzãtor şi în activitatea Biroului Electoral Central constituit potrivit art. 5 alin. (2) şi (5).
ART. 7
(1) Dupã rãmânerea definitivã a candidaturilor, Biroul Electoral Central se completeazã, în termenul prevãzut de lege, cu câte un reprezentant al partidelor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi al alianţelor politice ori alianţelor electorale ale acestora. Numãrul total al acestor reprezentanţi nu poate fi mai mare de 10.
(2) Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora, care participã la alegeri, vor comunica în scris Biroului Electoral Central, în termen de douã zile de la rãmânerea definitivã a candidaturilor, numele şi prenumele reprezentantului lor în Biroul Electoral Central.
(3) Termenul de douã zile prevãzut la alin. (2) este termen de decãdere. Comunicãrile fãcute dupã expirarea acestuia nu se mai iau în considerare.
(4) Desemnarea celor 10 reprezentanţi ai partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice sau ai alianţelor electorale ale acestora se face de preşedintele Biroului Electoral Central, în ordinea descrescãtoare a numãrului de liste complete de candidaturi definitive, centralizate pe ţarã, cumulat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat. Dacã la atribuirea ultimului loc existã mai multe partide care au depus acelaşi numãr de liste complete de candidaturi definitve, desemnarea se face prin tragere la sorţi, efectuatã de preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale în cauzã.
(5) Completarea Biroului Electoral Central potrivit alin. (4) se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de douã zile prevãzut la alin. (2).

SECŢIUNEA a 2-a
Birourile electorale de circumscripţie

ART. 8
(1) Birourile electorale de circumscripţie se constituie în fiecare dintre cele 42 de circumscripţii electorale stabilite potrivit anexei nr. 1 la <>Legea nr. 373/2004 .
(2) Birourile electorale de circumscripţie se constituie din câte 3 judecãtori, în exerciţiu la tribunalul din circumscripţia respectivã, şi din cel mult 10 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau ai organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, care participã la alegeri în circumscripţia electoralã respectivã.
ART. 9
(1) Desemnarea celor 3 judecãtori se face în şedinţã publicã, de cãtre preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi.
(2) Tragerea la sorţi se face pe funcţii: preşedinte, locţiitor, membru şi se consemneazã într-un proces-verbal care constituie actul de învestire a judecãtorilor.
ART. 10
În componenţa prevãzutã la art. 9 biroul electoral de circumscripţie îndeplineşte toate atribuţiile şi însãrcinãrile ce îi revin potrivit prevederilor <>Legii nr. 373/2004 şi ale <>Legii nr. 370/2004 . Prevederile <>art. 39 din Legea nr. 373/2004 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 11
(1) Fiecare partid politic, alianţã politicã, alianţã electoralã şi organizaţie a cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, care participã la alegeri în circumscripţia respectivã, va comunica, în scris, biroului electoral de circumscripţie constituit potrivit art. 9 numele şi prenumele reprezentantului.
(2) Comunicarea se face în termen de douã zile de la rãmânerea definitivã a candidaturilor. Termenul de douã zile este termen de decãdere. Comunicãrile transmise dupã împlinirea acestuia nu se mai iau în considerare.
ART. 12
(1) Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, prevãzute la alin. (1) al art. 11, se face de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în ordinea descrescãtoare a ponderii numãrului de candidaturi definitive ale fiecãrui partid politic, fiecãrei alianţe politice, alianţe electorale şi organizaţii a cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, în totalul candidaturilor definitive din circumscripţie, cumulat pentru Senat şi Camera Deputaţilor.
(2) Completarea se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de douã zile prevãzut la alin. (2) al art. 11, în şedinţã publicã.

SECŢIUNEA a 3-a
Birourile electorale ale secţiilor de votare

ART. 13
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcãtuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 7 membri.
(2) Preşedintele şi locţiitorul acestuia nu pot face parte din partide politice.
(3) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt, de regulã, magistraţi sau alţi jurişti şi sunt stabiliţi prin tragere la sorţi, efectuatã de preşedintele tribunalului.
(4) Pentru tragerea la sorţi, preşedintele tribunalului întocmeşte o listã cu magistraţii din judeţ. La întocmirea listei cu ceilalţi jurişti participã şi câte un reprezentant al fiecãrui partid politic parlamentar.
ART. 14
(1) Dacã numãrul juriştilor este insuficient, lista va fi completatã de cãtre prefect cu alte persoane care se bucurã de prestigiu şi nu sunt membri de partid.
(2) Lista întocmitã de prefect cuprinde un numãr de persoane cu 10% mai mare decât numãrul necesar. Persoanele care nu sunt desemnate preşedinţi sau locţiitori rãmân la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor, respectiv pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare, în situaţia în care partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale îndreptãţite nu îşi desemneazã reprezentanţi.
(3) În vederea tragerii la sorţi a preşedintelui secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, preşedintele tribunalului efectueazã gruparea în listã a participanţilor, având în vedere ca locuinţele acestora sã fie cât mai aproape de sediul biroului electoral al secţiei de votare.
ART. 15
Membrii biroului electoral al secţiei de votare provin din câte un reprezentant al partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, care participã la alegeri în circumscripţia respectivã. Desemnarea membrilor se face în ordinea descrescãtoare a numãrului de candidaturi definitive, cumulat pentru Senat şi Camera Deputaţilor, depuse în circumscripţia respectivã.
ART. 16
(1) Pentru desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunicã fiecãrui preşedinte de birou electoral al secţiei de votare numãrul de candidaturi definitive ale fiecãrui partid politic, fiecãrei alianţe politice, alianţe electorale şi organizaţii a cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale. Comunicarea se face în scris în termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1), partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, care au depus candidaturi în circumscripţie, comunicã preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare numele şi prenumele reprezentantului lor.
(3) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale participante la alegeri în circumscripţie pot comunica un numãr mai mare de reprezentanţi, pentru situaţia în care alte partide sau alianţe nu îşi nominalizeazã reprezentanţii.
(4) Un partid politic, o alianţã politicã, o alianţã electoralã sau o organizaţie a cetãţenilor aparţinând cetãţenilor minoritãţilor naţionale nu poate avea mai mult de 3 reprezentanţi în acelaşi birou electoral al secţiei de votare.
(5) Dacã douã sau mai multe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau organizaţii aparţinând cetãţenilor minoritãţilor naţionale au depus acelaşi numãr de candidaţi, iar numãrul locurilor de ocupat este inferior, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda la tragerea la sorţi, în prezenţa reprezentanţilor celor interesaţi.
ART. 17
Birourile electorale ale secţiilor de votare pot funcţiona cu un numãr mai mic de membri decât cel prevãzut de lege, dar nu mai puţin de 3, la care se adaugã preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia.
ART. 18
Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare se consemneazã într-un proces-verbal care constituie actul de atestare a calitãţii de membru al biroului.

SECŢIUNEA a 4-a
Birourile electorale ale unor secţii de votare speciale

ART. 19
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare, care se organizeazã pe lângã misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, se constituie dintr-un preşedinte şi 2 membri.
(2) Preşedintele este desemnat de şeful misiunii diplomatice.
(3) Membrii biroului electoral al secţiei de votare sunt stabiliţi prin tragere la sorţi efectuatã de preşedintele Biroului Electoral Central. Lista persoanelor care vor participa la tragerea la sorţi se întocmeşte de Ministerul Afacerilor Externe. Partidele politice parlamentare vor fi consultate la întocmirea listei, acestea putând formula propuneri de completare a listei sau de înlocuire a unor persoane.
(4) Pentru tragerea la sorţi, persoanele cuprinse în listã vor fi astfel grupate încât acestea sã locuiascã în localitatea în care se organizeazã secţia sau cât mai aproape de aceasta.
ART. 20
(1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare organizate pe o navã este locţiitorul comandantului.
(2) Biroul electoral al secţiei de votare cuprinde şi 2 membri, stabiliţi de comandant prin tragere la sorţi.

SECŢIUNEA a 5-a
Oficiile electorale

ART. 21
În sectoarele municipiului Bucureşti se organizeazã câte un oficiu electoral.
ART. 22
Birourile electorale ale oficiilor electorale sunt alcãtuite dintr-un preşedinte şi un locţiitor al acestuia şi din cel mult 7 membri.
ART. 23
Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt magistraţi desemnaţi de preşedintele Tribunalului Bucureşti, prin tragere la sorţi, dintre judecãtorii în exerciţiu ai judecãtoriei sectorului.
ART. 24
Membrii biroului electoral al oficiului electoral sunt reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor aparţinând cetãţenilor minoritãţilor naţionale participante la alegeri în municipiul Bucureşti. Prevederile art. 15 şi ale art. 16 alin. (1), (2) şi (5) se aplicã în mod corespunzãtor.

CAP. IV
Funcţionarea birourilor electorale

ART. 25
(1) Birourile electorale funcţioneazã legal în prezenţa majoritãţii membrilor.
(2) La stabilirea majoritãţii prevãzute la alin. (1) intrã în calcul şi preşedintele şi locţiitorul acestuia.
(3) Pânã la completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, acestea sunt legal constituite dacã sunt prezenţi toţi cei 3 judecãtori.
ART. 26
(1) Convocarea membrilor biroului electoral în şedinţã se face telefonic sau prin orice alt mijloc, în timp util, din dispoziţia preşedintelui sau a locţiitorului acestuia, prin aparatul tehnic.
(2) În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare, convocarea se face de cãtre preşedinte sau de locţiitorul acestuia.
(3) În convocare se vor preciza ora şi locul de desfãşurare a şedinţei.
ART. 27
(1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de cãtre preşedinte sau de locţiitorul acestuia şi se aprobã cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobãrii biroului electoral. Dacã acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat sã le supunã dezbaterii.
ART. 28
(1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea biroului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.
ART. 29
(1) Şedinţele biroului electoral sunt conduse de preşedinte sau de locţiitorul acestuia.
(2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul sãu.
ART. 30
(1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai dupã acordarea acestuia de cãtre preşedinte.
(2) În luãrile de cuvânt în cadrul biroului electoral membrii acestuia se vor limita strict la problema pusã în discuţie şi nu vor profera acuzaţii la adresa celorlalţi membri.
ART. 31
(1) Preşedintele poate retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacã cel în cauzã nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
(2) Se interzice intervenţia unui membru al biroului electoral în discuţii în timpul prezentãrii de cãtre un alt membru a punctului sãu de vedere.
(3) Asupra unui subiect aflat în discuţie un membru al biroului electoral poate interveni cel mult de douã ori.
(4) Membrilor biroului electoral li se poate acorda dreptul la replicã, în situaţia în care la adresa lor au fost aduse acuzaţii de un alt membru al biroului electoral şi pot solicita sã li se prezinte scuze de cãtre aceştia.
ART. 32
Prezenţa la şedinţe a membrilor biroului electoral este obligatorie. În cazuri justificate, preşedintele biroului electoral poate aproba ca unii membri ai acestuia sã lipseascã de la şedinţã.
ART. 33
Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale în biroul electoral nu pot primi şi nu pot exercita alte însãrcinãri în afara celor prevãzute de lege.
ART. 34
(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt stabilite prin <>Legea nr. 373/2004 şi <>Legea nr. 370/2004 , birourile electorale adoptã hotãrârile cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
(2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotãrâtor.
(3) Hotãrârile biroului electoral se semneazã de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membri.
(4) Lipsa semnãturilor unor membri nu are nici o influenţã asupra valabilitãţii hotãrârii, dacã aceasta a fost adoptatã în condiţiile alin. (1).
(5) Hotãrârile biroului electoral se aduc la cunoştinţã în şedinţã publicã şi prin orice mijloace de publicitate.
ART. 35
Hotãrârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritãţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii electorale, de la data aducerii lor la cunoştinţã publicã.
ART. 36
Hotãrârile Biroului Electoral Central, prin care se dau interpretãri unor prevederi ale legilor electorale, se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 37
(1) Din birourile electorale pot face parte numai cetãţenii cu drept de vot.
(2) Candidaţii în alegeri, soţiile, rudele şi afinii acestora pânã la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
ART. 38
(1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale pot fi înlocuiţi, pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, la cererea celor care i-au propus.
(2) Înlocuirea se poate face numai cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior şi numai pânã în preziua votãrii.
(3) În caz de deces, îmbolnãviri sau accidente, înlocuirea se poate face chiar şi în ziua alegerilor.
ART. 39
Biroul Electoral Central îşi înceteazã activitatea dupã publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor.
ART. 40
Birourile electorale de circumscripţie îşi înceteazã activitatea dupã publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor şi dupã predarea cãtre autoritãţile competente, pe bazã de proces-verbal, a tuturor documentelor pe care le-au deţinut.
ART. 41
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi înceteazã activitatea dupã încheierea de cãtre birourile electorale de circumscripţie a proceselor-verbale şi predarea acestora la Biroul Electoral Central.
(2) În cazul organizãrii turului al doilea de scrutin, birourile electorale ale secţiilor de votare îşi reiau activitatea în ziua premergãtoare desfãşurãrii acestuia. În acest caz, birourile îşi înceteazã activitatea în condiţiile alin. (1).
ART. 42
Preşedintele biroului electoral stabileşte care dintre problemele cu care a fost sesizat acesta este de naturã a fi supusã dezbaterii biroului electoral şi rezolvatã prin hotãrâre.
ART. 43
(1) Pentru soluţionarea de cãtre biroul electoral a unor probleme complexe, preşedintele acestuia poate desemna unul sau mai mulţi membri care vor întocmi şi vor prezenta un referat cu propuneri de soluţionare.
(2) Problemele supuse dezbaterii şi deliberãrii biroului electoral vor fi prezentate membrilor acestuia cu cel puţin 12 ore înaintea şedinţei.
ART. 44
(1) Birourile electorale sunt obligate sã stabileascã un program de funcţionare care se aduce la cunoştinţã publicã prin afişare şi care va fi respectat întocmai.
(2) Preşedintele biroului electoral este obligat sã asigure permanenţa activitãţii pe întreaga duratã a programului, iar în cazul termenelor care expirã la ora 24,00 va fi prezent în mod obligatoriu cel puţin unul dintre magistraţi.
ART. 45
(1) În vederea realizãrii transparenţei în activitatea birourilor electorale de circumscripţie şi a Biroului Electoral Central, acestea desemneazã un purtãtor de cuvânt, de regulã, din rândul magistraţilor. Purtãtorul de cuvânt este împuternicit sã informeze mass-media cu problemele dezbãtute şi soluţionate.
(2) Prefectul şi preşedintele consiliului judeţean vor asigura spaţii adecvate pentru reprezentanţii mass-media şi pentru desfãşurarea conferinţelor de presã.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016