Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 septembrie 2004  privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normata de utilizare, conditiile de acordare si personalul vamal care beneficiaza de uniforma    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 23 septembrie 2004 privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normata de utilizare, conditiile de acordare si personalul vamal care beneficiaza de uniforma

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 6 octombrie 2004

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Personalul vamal, aşa cum acesta este definit prin <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 243/2004 , are îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele şi accesoriile specifice, numai în timpul exercitãrii atribuţiilor de serviciu.
(2) Este interzis portul uniformei, cu însemnele şi accesoriile specifice, în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
ART. 2
Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), reprezentanţi ai personalului vamal pot primi aprobarea sã poarte uniforma de serviciu, cu însemnele şi accesoriile specifice, în situaţii speciale, stabilite prin ordin al secretarului de stat, şeful Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
ART. 3
Uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice se acordã gratuit.
ART. 4
Fişa de evidenţã a fiecãrui funcţionar public din cadrul personalului vamal, care beneficiazã de uniformã de serviciu, în care sunt consemnate data acordãrii, durata normatã de folosinţã, caracteristicile funcţionale şi mãrimea, precum şi orice alte date utile, este ţinutã de serviciul de specialitate din cadrul aparatului central al Autoritãţii Naţionale a Vãmilor sau, dupã caz, de compartimentele similare din cadrul direcţiilor regionale vamale.
ART. 5
(1) Personalul vamal este obligat sã pãstreze uniforma de serviciu în stare normalã de utilizare, curatã şi îngrijitã, şi sã respecte cu stricteţe reglementãrile stabilite privind portul acesteia.
(2) Funcţionarii publici care exercitã funcţii de conducere au îndatorirea sã verifice permanent modul în care personalul din subordine rãspunde cerinţelor instituite la alin. (1) şi sã ia mãsurile corespunzãtoare pentru asigurarea respectãrii acestora.
ART. 6
(1) În cazul deteriorãrii sau distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, datoritã unor cauze imprevizibile şi imposibil de înlãturat, asimilate forţei majore sau cazului fortuit, funcţionarul aflat în aceastã situaţie primeşte o nouã uniformã sau, dupã caz, însemne ori accesorii specifice, fãrã suportarea contravalorii acestora.
(2) Deteriorarea sau distrugerea, parţialã ori totalã, a uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, din motive imputabile funcţionarului public, atrage rãspunderea patrimonialã a acestuia, proporţional cu durata normatã de folosinţã neîndeplinitã. În acest caz obţinerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice se face cu plata contravalorii acestora.
ART. 7
(1) Funcţionarii publici ale cãror raporturi de serviciu au încetat din motive imputabile acestora, potrivit prevederilor <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ulterioare, sunt obligaţi sã restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, proporţional cu durata normatã de folosinţã neîndeplinitã.
(2) Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplicã funcţionarilor publici ale cãror raporturi de serviciu au încetat din motive neimputabile lor.
ART. 8
În perioada suspendãrii din funcţie uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice nu se acordã, iar perioada suspendãrii nu se include în calculul duratei normate de folosinţã a acestora.
ART. 9
Portul uniformei de serviciu corespunzãtoare sezonului rece sau cald se stabileşte prin ordin al secretarului de stat, şeful Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, din oficiu sau la propunerea directorilor executivi ai direcţiilor regionale vamale.
ART. 10
Este interzisã purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu aprobatã potrivit prevederilor prezentului regulament.
ART. 11
Lista cuprinzând articolele componente ale uniformei de serviciu şi numãrul acestora, însemnele şi accesoriile specifice, precum şi durata normatã de folosinţã sunt cuprinse în anexa nr. 1.
ART. 12
Asigurarea uniformei de serviciu pentru personalul vamal se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru aceastã naturã de cheltuieli.

CAP. II
Descrierea uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive

SECŢIUNEA 1
Costumul pentru iarnã şi costumul pentru varã

ART. 13
Uniforma de serviciu este de culoare gri-verzui şi se compune din: veston, pantalon pentru femei şi bãrbaţi, fustã pentru femei, cãmaşã cu mânecã lungã, cãmaşã cu mânecã scurtã, bluzon primãvarã-varã, scurtã toamnã-iarnã, manta de ploaie, combinezon/salopetã, pulover, vestã, şapcã, bonetã, pantofi, cizme, bocanci, ghete, fular, cravatã, mãnuşi, curea, geantã.
ART. 14
(1) Vestonul se confecţioneazã, atât pentru bãrbaţi, cât şi pentru femei, din stofã de culoare gri-verzui, adaptatã pentru ţinuta varã-iarnã, croit drept, puţin cambrat în talie, cu şliţ în spate.
(2) Vestonul pentru bãrbaţi este prevãzut pe partea din faţã cu douã rânduri de nasturi, a câte 3 pe rând (anexa nr. 2), iar cel pentru femei, cu 3 nasturi pe un singur rând (anexa nr. 3). Nasturii sunt confecţionaţi din material argintiu, uşor bombaţi, având imprimat în relief însemnul "Mercur".
(3) Vestonul este prevãzut cu douã buzunare ascunse, laterale, cu clapetã, la nivelul ultimului rând de nasturi, la bãrbaţi, şi la cel al ultimului nasture, la femei. În partea superioarã, stânga sus, fiecare model are aplicat un buzunar.
(4) Vestonul are ataşaţi pe umãr epoleţi, fixaţi prin cusãturã la una dintre extremitãţi şi cu nasturi la cealaltã. Nasturii sunt confecţionaţi din material argintiu, uşor bombaţi, având imprimat în relief însemnul "Mercur".
ART. 15
Pantalonul se confecţioneazã din acelaşi material ca şi vestonul şi are croiala dreaptã, fãrã manşetã. Pantalonul este prevãzut cu douã buzunare laterale şi cu un buzunar la spate, închis prin clapetã cu nasture de format mic. Modelul pantalonului este acelaşi pentru bãrbaţi şi femei (anexele nr. 2 şi 3).
ART. 16
Fusta pentru femei se confecţioneazã din acelaşi material ca şi vestonul şi are croiala dreaptã (anexa nr. 3).
ART. 17
Cãmaşa cu mânecã lungã se confecţioneazã, atât pentru bãrbaţi, cât şi pentru femei, din material tip tercot, de culoare gri sau albã; este croitã drept, cu un buzunar exterior în partea stângã sus (anexa nr. 4). Se poartã cu cravatã şi, dupã caz, cu veston, cu pulover sau cu vestã. Cãmaşa albã se poartã în situaţii speciale, stabilite prin ordin al secretarului de stat, şeful Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
ART. 18
Cãmaşa cu mânecã scurtã se confecţioneazã, atât pentru bãrbaţi, cât şi pentru femei, din material tip tercot, de culoare gri; este prevãzutã cu 7 nasturi de format mic, din plastic, şi cu douã buzunare cu clape, pe piept, care se închid cu câte un nasture de acelaşi format. Mâneca este scurtã, terminatã cu manşetã, iar pe umãr cãmaşa are fixaţi epoleţi (anexa nr. 5). Se poartã cu cravatã sau descheiatã la gât.
ART. 19
Bluzonul pentru primãvarã-varã este confecţionat din material impermeabil, de culoarea vestonului, cu bandã reflectorizantã în partea inferioarã a mânecilor, pentru identificarea pe timp de noapte; este prevãzut cu douã buzunare laterale ascunse (anexa nr. 6).
ART. 20
Scurta pentru toamnã-iarnã este confecţionatã din material impermeabil, de culoarea vestonului, croitã drept, tip 3/4, cu glugã şi mesadã detaşabile, cu douã buzunare ascunse în partea superioarã, închise cu clapete şi capse, iar în partea inferioarã este prevãzutã cu douã buzunare cu burduf şi închise cu fermoar. Gulerul este realizat din ţesãturã sinteticã, iar în partea inferioarã a mânecilor sunt ataşate banderole reflectorizante pentru identificarea pe timp de noapte (anexa nr. 7).
ART. 21
(1) Combinezonul (salopeta) este confecţionat în varianta varã-iarnã din material impermeabil, de culoarea vestonului, cu glugã detaşabilã şi cu banderole reflectorizante în partea inferioarã a mânecilor şi a pantalonului, în vederea identificãrii pe timp de noapte. Este prevãzut cu 4 buzunare cu burduf, cu clape închise cu capse, douã în partea superioarã şi douã în partea posterioarã, la limita bazinului (anexa nr. 8).
(2) Pentru echipele care au în dotare câini, folosiţi la activitãţile specifice, se confecţioneazã salopeta, care se realizeazã dupã modelul combinezonului şi este formatã din bluzã şi pantalon, iar pe spate poartã inscripţiile reflectorizante CUSTOMS-VAMA-DOUANE.
(3) Combinezonul (salopeta) se acordã numai personalului vamal care efectueazã control vamal fizic şi celui din echipele care au în dotare câini.
ART. 22
(1) Mantaua de ploaie este confecţionatã din material impermeabil de culoarea vestonului, atât pentru bãrbaţi, cât şi pentru femei, şi este prevãzutã cu banderole reflectorizante la partea inferioarã a mânecilor.
(2) Mantaua de ploaie pentru bãrbaţi este croitã drept, cu douã buzunare ascunse, oblice, la nivelul limitei inferioare a mânecilor (anexa nr. 9).
(3) Mantaua de ploaie pentru femei este croitã evazat în partea inferioarã, are glugã şi douã buzunare ascunse, oblice, la nivelul limitei inferioare a mânecilor (anexa nr. 9).
ART. 23
Cravata, de culoarea vestonului, este confecţionatã din fire sintetice, iar la circa 30 cm de la bazã are imprimat însemnul "Mercur", cu dimensiunile 20/15 mm (anexa nr. 10).
ART. 24
(1) Şapca, de culoarea vestonului, are calota de formã ovalã, menţinutã în interior cu un arc de oţel pentru evitarea deformãrii, acoperit cu o bandã de susţinere. La partea exterioarã, corespunzãtor benzii de susţinere, este aplicatã o bandã de ţesãturã întãritoare de culoare neagrã. Cozorocul, tot de culoare neagrã, de formã ovalã, se fixeazã de şapcã. Lateral, în stânga şi în dreapta şepcii, pe banda de susţinere exterioarã, la îmbinarea acesteia cu cozorocul, se fixeazã 2 nasturi din metal alb, uşor bombaţi, având imprimat în relief însemnul "Mercur", care sunt legaţi peste partea superioarã de îmbinare a benzii de susţinere cu cozorocul printr-un şnur împletit dublu, de culoare albã (anexa nr. 11).
(2) Însemnul se fixeazã pe locul dintre marginea superioarã a cozorocului şi extrema din faţã a calotei. Pentru echipele care au în dotare câini, precum şi pentru personalul vamal care efectueazã control vamal fizic, se asigurã suplimentar şepci speciale (model poliţia de frontierã), personalizate (anexa nr. 15).
(3) Boneta are culoarea vestonului, având douã pliuri laterale pe toatã lungimea. Pe partea din faţã, central, se aplicã însemnul (anexa nr. 11).
ART. 25
(1) Pantofii pentru bãrbaţi sunt confecţionaţi din piele de culoare neagrã.
(2) Ghetele pentru bãrbaţi sunt confecţionate din piele de culoare neagrã şi sunt îmblãnite sau cãptuşite.
(3) Pantofii pentru femei sunt confecţionaţi din piele de culoare neagrã.
(4) Cizmele pentru femei sunt confecţionate din piele de culoare neagrã şi sunt îmblãnite.
(5) Bocancii sunt confecţionaţi din piele de culoare neagrã. Se doteazã cu bocanci numai personalul vamal care efectueazã control vamal fizic şi cel din echipele care au în dotare câini.
ART. 26
Fularul pentru iarnã este confecţionat din ţesãturã de lânã sau tip lânã, de culoarea vestonului. Fularul pentru perioada primãvarã-toamnã este confecţionat din ţesãturã tip mãtase şi are culoarea vestonului.
ART. 27
(1) Puloverul este confecţionat din lânã sau ţesãturã tip lânã, are anchior şi este de culoarea vestonului.
(2) Vesta este confecţionatã din ţesãturã de lânã sau tip lânã şi are culoarea vestonului.
ART. 28
Mãnuşile sunt confecţionate din piele şi au culoarea neagrã.
ART. 29
Geanta este destinatã pãstrãrii documentelor, are culoarea neagrã şi este confecţionatã din piele sau din înlocuitori sintetici.
ART. 30
Cureaua este confecţionatã din piele şi are culoarea neagrã.

SECŢIUNEA a 2-a
Însemnele distinctive

ART. 31
Emblema pentru mânecã reproduce modelul şi caracteristicile siglei Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, are dimensiunile 105 mm/90 mm şi este confecţionatã din fibre poliesterice. Marginea galbenã are lãţimea de 4 mm. Emblema se aplicã pe mâneca stângã a vestonului, a bluzonului, a scurtei, a combinezonului/salopetei şi a mantalei de ploaie, la 100 mm sub limita superioarã a cusãturii mânecii, respectiv la nivelul umãrului (anexa nr. 12).
ART. 32
Însemnul pentru piept, în formã de scut, are dimensiunile de 60 mm/80 mm, fondul albastru şi o margine galbenã de 4 mm. În partea superioarã este înscris cuvântul "ROMÂNIA", în culoare albã, iar în cea inferioarã cuvântul "VAMA", tot în culoare albã. În centrul însemnului este inscripţionatã stema României în culorile oficiale. Este confecţionat din metal inoxidabil, emailat, cu sistem de prindere, pentru veston şi cãmãşi (anexa nr. 13).
ART. 33
(1) Însemnul conţinând elementele de identificare are dimensiunile 100 mm/15 mm, este confecţionat din metal inoxidabil, emailat, cu fondul argintiu şi cu sistem de prindere. În partea superioarã este înscris, dupã caz, numele biroului vamal, al direcţiei regionale vamale sau al Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, iar în partea inferioarã, funcţia lucrãtorului. Însemnul se aplicã pe veston (anexa nr. 14).
(2) Inscripţionarea se face în culorile: albastru - pentru Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, roşu - pentru direcţiile regionale vamale şi negru - pentru birourile vamale.
ART. 34
Însemnul pentru şapcã şi bonetã are dimensiunile 100 mm/70 mm, reprezintã stema României în culorile oficiale şi este confecţionatã din metal inoxidabil, emailat (anexa nr. 15).
ART. 35
Însemnul pentru revere este confecţionat din metal inoxidabil, emailat, şi are inscripţionat cuvântul "VAMA" în culoare argintie. Se fixeazã pe gulerul vestonului, pe ambele pãrţi, la nivelul umãrului şi la o distanţã de 30 mm de marginea gulerului.
ART. 36
Nasturii sunt confecţionaţi din material argintiu, uşor bombaţi, având imprimat în relief însemnul "Mercur". Dimensiunile nasturilor sunt de 15 mm şi, respectiv, 22 mm în diametru. Nasturii cu diametrul de 15 mm se ataşeazã la şapcã, la mânecile şi epoleţii vestonului, iar cei cu diametrul de 22 mm la veston.
ART. 37
Anexele nr. 1-15 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1

ARTICOLELE COMPONENTE
ale uniformei de serviciu şi durata normatã de folosinţã (ani)


┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│Nr. │ │ Bucãţi │ Durata │
│crt.│ Denumirea articolului │(perechi) │ normatã de│
│ │ │ │ folosinţã │
│ │ │ │ (ani) │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │Scurtã pentru toamnã-iarnã │ 1 │ 3 │
│ 2.│Bluzon pentru primãvarã-varã │ 1 │ 2 │
│ 3.│Costum de iarnã pentru bãrbaţi │ │ │
│ │> veston │ 1 │ 1 │
│ │> pantalon │ 2 │ 1 │
│ 4.│Costum de varã pentru bãrbaţi │ │ │
│ │> veston │ 1 │ 1 │
│ │> pantalon │ 2 │ 1 │
│ 5.│Costum de varã pentru femei │ │ │
│ │> veston │ 1 │ 1 │
│ │> fustã │ 1 │ 1 │
│ │> pantalon │ 1 │ 1 │
│ 6.│Costum de iarnã pentru femei │ │ │
│ │> veston │ 1 │ 1 │
│ │> fustã │ 1 │ 1 │
│ │> pantalon │ 1 │ 1 │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 7.│Cãmaşã cu mânecã lungã │ 4 │ 1 │
│ 8.│Cãmaşã cu mânecã scurtã │ 4 │ 1 │
│ 9.│Pulover │ 1 │ 2 │
│ 10.│Vestã │ 1 │ 2 │
│ 11.│Şapcã │ 1 │ 1 │
│ 12.│Bonetã │ 1 │ 1 │
│ 13.│Cravatã │ 1 │ 1 │
│ 14.│Curea │ 1 │ 1 │
│ 15.│Pantofi pentru bãrbaţi │ 1 │ 1 │
│ 16.│Pantofi pentru femei │ 1 │ 1 │
│ 17.│Ghete pentru bãrbaţi │ 1 │ 2 │
│ 18.│Cizme pentru femei │ 1 │ 2 │
│ 19.│Bocanci │ 1 │ 2*) │
│ 20.│Manta de ploaie pentru bãrbaţi │ 1 │ 3 │
│ 21.│Manta de ploaie pentru femei │ 1 │ 3 │
│ 22.│Combinezon/salopetã │ 1 │ 1*) │
│ 23.│Fular din lânã │ 1 │ 2 │
│ 24.│Fular subţire │ 1 │ 2 │
│ 25.│Geantã │ 1 │ 3 │
│ 26.│Mãnuşi │ 1 │ 2 │
│ 27.│Insemne: │ │ │
│ │> pentru mânecã │ 6 │ 1 │
│ │> pentru şapcã │ 1 │ 1 │
│ │> pentru bonetã │ 1 │ 1 │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │> pentru piept │ 1 │ 3 │
│ │> identificare │ 1 │ 3 │
│ │> revere │ 2 │ 3 │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘____________
*) Se acordã numai pentru lucrãtorii desemnaţi sã execute controlul vamal fizic al automarfarelor, trenurilor etc. şi pentru cei din echipele care au în dotare câini. Propunerile nominale sunt fãcute de şefii birourilor vamale şi de directorii executivi ai direcţiilor regio nale vamale şi sunt aprobate de conducerea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.


ANEXA 2

COSTUM BĂRBAŢI

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea costumului barbatesc, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 5, a se vedea imaginea asociata.


ANEXA 3

COSTUM FEMEI

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea costumului pentru femei, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 6, a se vedea imaginea asociata.


ANEXA 4

CAMASA CU MANECA LUNGA

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea camasii cu maneca lunga, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 7, a se vedea imaginea asociata.


ANEXA 5

CAMASA CU MANECA SCURTA

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea camasii cu maneca scurta, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 8, a se vedea imaginea asociata.


ANEXA 6


BLUZON PRIMĂVARĂ-VARĂ

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea bluzonului primavara-vara, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 9, a se vedea imaginea asociata.


ANEXA 7

SCURTĂ TOAMNĂ-IARNĂ

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea scurtei tomana-iarna, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 10, a se vedea imaginea asociata.

ANEXA 8

COMBINEZON

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea combinezonului, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 11, a se vedea imaginea asociata.

ANEXA 9

MANTA DE PLOAIE

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea mantalei de ploaie, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 12, a se vedea imaginea asociata.


ANEXA 10

CRAVATĂ

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea cravatei se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 13, a se vedea imaginea asociata.

ANEXA 11

ŞAPCĂ ŞI BONETĂ

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea sapca si boneta se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 14, a se vedea imaginea asociata.

ANEXA 12

EMBLEMA PENTRU MÂNECĂ

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea emblemei pentru maneca se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 14, a se vedea imaginea asociata.


ANEXA 13

ÎNSEMN PENTRU PIEPT

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea insemn pentru piept, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 15, a se vedea imaginea asociata.ANEXA 14

ÎNSEMN ELEMENTE DE IDENTIFICARE┌───────────────────────┐
│ │
│ │
│ VAMA BORS │
│ CONTROLOR GENERAL │
│ │
│ │
└───────────────────────┘
ANEXA 15

INSEMN SAPCA/BONETA

NOTA CTCE Piatra Neamt
Imaginea insemn sapca/boneta, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 907 din 6 octombrie 2004, la pagina nr. 16, a se vedea imaginea asociata.

_______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016