Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 aprilie 2004  privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate in elaborarea de studii, proiecte, in executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 29 aprilie 2004 privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate in elaborarea de studii, proiecte, in executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 19 mai 2004
CAP. I
Prevederi generale
ART. 1
Activitatea de elaborare de studii, proiecte, lucrari de executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor se poate face numai de unitati specializate certificate de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Modul de organizare si procedura de certificare sunt prevazute in prezentul regulament.
ART. 2
Recunoasterea oficiala a certificarii unitatilor si persoanelor abilitate sa desfasoare activitatile prevazute la art. 1 se face prin eliberarea certificatelor de atestare in domeniile stabilite de comisia de certificare.

CAP. II
Organizarea activitatii de certificare
ART. 3
Certificarea unitatilor solicitante se realizeaza de comisia de certificare infiintata in acest scop, care isi desfasoara activitatea pe langa Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
ART. 4
Componenta comisiei de certificare este urmatoarea:
- presedinte - secretarul de stat pentru ape din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
- un vicepresedinte - directorul Directiei de coordonare, reglementare, gestionare, protectia ecologica a apelor si districte internationale;
- un reprezentant din Directia dezvoltare si achizitii publice;
- 3 reprezentanti din invatamantul superior;
- secretarul comisiei de certificare - seful Inspectiei de Stat a Apelor.

CAP. III
Atributiile comisiei de certificare
ART. 5
Comisia de certificare are urmatoarele atributii:
a) analizeaza documentele ce insotesc cererile de certificare;
b) evalueaza, pe baza documentelor depuse la dosar si a interviului, capabilitatea stiintifica si tehnica a solicitantului, in vederea certificarii;
c) aproba eliberarea certificatelor.
ART. 6
Pentru indeplinirea atributiilor sale Comisia de certificare are un secretariat tehnic asigurat de Inspectia de Stat a Apelor, avand urmatoarele atributii:
- asigura inregistrarea dosarelor depuse in scopul obtinerii certificarii;
- verifica intocmirea corecta a dosarelor si existenta tuturor documentelor solicitate prin prezentul regulament;
- propune data de desfasurare a sedintei comisiei de certificare si intocmeste ordinea de zi;
- redacteaza referatul tehnic aferent fiecarei persoane juridice solicitante, cu propunerea catre comisia de certificare a domeniilor ce urmeaza a fi acordate;
- inregistreaza si tine evidenta certificatelor emise;
- indeplineste alte sarcini stabilite de membii comisiei de certificare.

CAP. IV
Functionarea comisiei de certificare
ART. 7
La analizarea fiecarui dosar inaintat comisiei de certificare se vor evalua realizarile si posibilitatile solicitantului, impreuna cu referatul tehnic intocmit in acest sens.
ART. 8
Comisia de certificare va decide daca acorda sau nu certificatul. In cazul neacordarii certificatului toate documentele vor fi returnate solicitantului.
ART. 9
(1) Certificatele se vor atribui pe 3 niveluri dupa cum urmeaza:
- nivelul 1:
● unitatilor specializate care desfasoara activitati de proiectare, studii, consultanta aferenta, precum si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, indiferent de amploarea si complexitatea tehnica a acestora (valoarea de proiectare estimata la peste 12.000 euro, valoare echivalenta in lei la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei);
● unitatilor specializate care executa lucrari si acorda consultanta tehnologica aferenta in domeniul general al gospodaririi apelor, indiferent de amploarea si complexitatea tehnica a acestora (valoarea de investitie estimata la peste 1.500.000 euro, valoare echivalenta in lei la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei);
- nivelul 2:
● unitatilor specializate care desfasoara activitati de proiectare, studii, consultanta aferenta, precum si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, (valoarea de proiectare estimata intre 5.000 si 12.000 euro, valoare echivalenta in lei la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei);
● unitatilor specializate care executa lucrari si acorda consultanta tehnologica aferenta in domeniul general al gospodaririi apelor (valoarea de investitie estimata intre 600.000 si 1.500.000 euro, valoare echivalenta in lei a cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei);
- nivelul 3:
● unitatilor specializate care desfasoara activitati de proiectare, studii, consultanta aferenta, precum si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, (valoarea de proiectare estimata sub 5.000 euro, valoare echivalenta in lei la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei);
● unitatilor specializate care executa lucrari si acorda consultanta tehnologica aferenta in domeniul general al gospodaririi apelor, (valoarea de investitie estimata sub 600.000 euro, valoare echivalenta in lei la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei).
(2) Trecerea de la un nivel la altul se poate face numai printr-o noua solicitare de certificare.
(3) Domeniile de certificare, in sensul prezentului ordin, sunt urmatoarele:
a) intocmirea de studii de gospodarire a apelor: studii hidrologice, hidrogeologice, de explorare prin foraje si bilanturi;
b) intocmirea de studii de fezabilitate si proiectare in domeniile:
b1) gospodarirea apelor: ansamblul activitatilor de protectie si valorificare rationala a folosintelor de apa;
b2) hidroedilitare: lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente, respectiv alimentari cu apa potabila si industriala, lucrari de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor;
b3) constructii hidrotehnice: baraje, acumulari, derivatii, aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, traversari de cursuri de apa cu poduri, conducte, linii electrice, extragerea agregatelor minerale, depozite de deseuri etc.;
b4) amenajari hidrotehnice pentru irigatii si desecari si instalatiile aferente;
b5) lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti, lucrari de corectare a torentilor;
c) executie (c1-c5) aferenta domeniilor prevazute la lit. b1)-b5);
d) consultanta (d1-d5) aferenta domeniilor prevazute la lit. a), b) si c);
e) intocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
ART. 10
Certificatele acordate de comisia de certificare se refera numai la persoane juridice.
ART. 11
Comisia de certificare are dreptul sa retraga certificatul in cazul in care unitatii i se resping, din cauza calitatii slabe, de catre autoritatile competente in domeniu, cel putin doua documentatii intocmite, in cazul antreprenorilor care nu respecta pe parcursul executiei reglementarile in vigoare legate de calitatea si siguranta constructiilor sau in cazul unor declaratii neconforme cu realitatea. Inspectia de Stat a Apelor poate suspenda certificatul pana cand comisia de certificare analizeaza si anuleaza certificatul. Pe perioada suspendarii certificatului toate unitatile subordonate Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor vor fi informate operativ in vederea luarii masurilor legale ce se impun.
ART. 12
Lucrarile comisiei de certificare sunt conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
ART. 13
Convocarea comisiei de certificare si ordinea de zi se aproba de presedintele acesteia, la propunerea secretariatului tehnic.
ART. 14
Propunerile facute in cadrul comisiei de certificare se aproba cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiei (deschis exprimate).
ART. 15
Sedintele comisiei de certificare sunt statutare daca sunt prezente doua treimi din numarul membrilor acesteia.
ART. 16
Hotararile comisiei de certificare se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal va fi redactat de secretariatul tehnic si semnat de fiecare membru al comisiei de certificare.

CAP. V
Criterii de certificare
ART. 17
(1) Stabilirea nivelului de certificare se face in functie de politica de personal, de politica de calitate (in conformitate cu standardele ISO 9000, 9001 si 9002) si de experienta in domeniul pentru care se solicita certificarea. Politica de personal a firmelor ce doresc certificarea in domeniile stabilite de prezentul regulament va consta in stabilirea unui numar optim necesar de specialisti in domeniu (apreciat de comisia de certificare), atestati conform <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, pentru complexitatea si tipul activitatilor ce vor fi realizate.
(2) Politica de calitate se va inscrie in prevederile <>Legii nr. 10/1995 si pachetului de reglementari ISO 9000.

CAP. VI
Procedura de certificare
ART. 18.
Dosarul pentru obtinerea certificarii va fi insotit de urmatoarele documente:
- cerere-tip;
- memoriu de activitate in domeniu cu exemple de lucrari realizate in domeniul pentru care se solicita certificarea;
- lista cuprinzand personalul atestat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, curriculum vitae al acestuia, copii de pe atestatele eliberate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului expertilor care reprezinta societatea solicitanta (sustinuta de acte doveditoare), la cererea secretariatului comisiei de certificare);
- copie de pe statutul unitatii;
- copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului;
- copie de pe codul fiscal;
- lista cuprinzand personalul de specialitate angajat, insotita de curriculum vitae al acestuia (copii de pe diploma ce atesta calificarea);
- lista cuprinzand utilajele si aparatura de calcul, dupa caz, din dotare;
- recomandari de la asociatiile profesionale din domeniu si de la beneficiarii lucrarilor realizate in domeniul pentru care se solicita certificarea;
- recomandare din partea Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. - Laboratorul de hidrogeologie si izotopi de mediu - pentru societatile care proiecteaza si executa foraje sau realizeaza studii hidrogeologice.
ART. 19
Dosarul complet se depune si se inregistreaza de solicitant la Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, urmand a fi transmis spre verificare la secretariatul tehnic al comisiei de certificare, asigurat de Inspectia de Stat a Apelor.
ART. 20
Comisia de certificare analizeaza in plen dosarul solicitantului in prezenta acestuia si in urma interviului cu reprezentantul legal al solicitantului decide admiterea sau respingerea, nivelul si domeniul acordat.
ART. 21
In termen de maximum 60 de zile de la desfasurarea interviului, comisia de certificare trebuie sa se pronunte asupra acordarii sau neacordarii certificatului.
ART. 22
Pentru prelungirea valabilitatii certificatului se intocmeste un dosar care trebuie sa contina:
- cerere de solicitare a prelungirii certificatului;
- memoriu de activitate al unitatii certificate privind activitatea din perioada certificata, cu exemple de lucrari;
- copie de pe certificatul detinut anterior;
- recomandari de la beneficiarii lucrarilor prezentate in memoriu;
- eventuale modificari referitoare la obiectul de activitate al unitatii certificate, la structura de personal sau orice alte modificari survenite.

CAP. VII
Dispozitii finale
ART. 23
Membrii comisiei de certificare sunt nominalizati in anexa nr. 1.
ART. 24
Specialistii care au responsabilitati in domeniul certificarii sunt atestati pentru domeniile definite de prezentul ordin. Exercitarea acestui drept se poate face numai dupa incetarea activitatii desfasurate de catre acestia in cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, inclusiv in unitatile sale teritoriale.
ART. 25
Modelul cererii pentru obtinerea certificarii este prezentat in anexa nr. 2.
ART. 26
Modelul certificatului este prezentat in anexa nr. 3.
ART. 27
Certificatele sunt valabile pe termen de 2 ani de la data emiterii lor, putand fi reinnoite la cerere.
ART. 28
Prelungirea valabilitatii certificatului se aproba de comisia de certificare, pe baza propunerii secretariatului tehnic, care primeste si verifica dosarul de solicitare a prelungirii valabilitatii certificatului, in urma unui nou interviu.
ART. 29
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA 1
la regulament

COMPONENTA
comisiei de certificare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Florin Stadiu - secretar de stat pentru ape presedinte
2. Gheorghe Constantin - director, Directia de coordonare,
reglementare, gestionare, protectia vicepresedinte
ecologica a apelor si districte
internationale
3. Dan Stacescu - director, Directia dezvoltare si
achizitii publice membru
4. Dan Stematiu - prof. univ. dr. ing., prorectorul
Universitatii Tehnice de Constructii membru
5. Simion Hancu - prof. univ. dr. ing., Facultatea de
imbunatatiri funciare membru
6. Eugeniu Luca - prof. univ. dr. ing., Facultatea de
imbunatatiri funciare membru
7. Ana Maria - sef, Inspectia de Stat a Apelor secretar
Constantinescu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

COMPONENTA
secretarului tehnic
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Ana Maria Constantinescu - consilier superior, Inspectia de Stat a Apelor
2. Tiberiu Macarascu - consilier principal, Inspectia de Stat a Apelor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2
la regulamentNr..../....

CERERE
pentru obtinerea certificarii
Unitatea ......................., codul fiscal nr. ........., inregistrata
(denumirea)
in registrul comertului la nr. ......, cu sediul in ..................., str.
............................ nr. ... , judetul/sectorul ....................,
tel./fax ..............., reprezentata legal prin director/manager ..........
solicit participarea la verificarea in vederea eliberarii certificatului
pentru nivelul .................. in domeniul/domeniile .....................
de catre comisia de certificare din cadrul Ministerului Mediului si Gospoda-
ririi Apelor.
Anexam dosarul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului pri-
vind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate in
elaborarea de studii, proiecte, in executie, consultanta in domeniul gospo-
daririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autori-
zatiilor de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului
si gospodaririi apelor nr. 50/2004.

Data ..............
.......................................
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L.S.


ANEXA 3
la regulament

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
Comisia de certificare a unitatilor specializate in
elaborarea de studii, proiecte, in executie, consultanta
in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice
pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de
gospodarire a apelor

CERTIFICAT
Cod numeric ............. Ordinul nr. 50/2004
In conformitate cu prevederile <>Legii apelor nr. 107/1996 , cu modificarile
ulterioare, si ale Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor
nr. 50/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii
de certificare a unitatilor specializate in elaborarea de studii, proiecte,
in executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii
tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor,
se certifica ........................, codul fiscal nr. ......., inregistrata
(denumirea)
in registrul comertului la nr. ...., cu sediul in ...........................,
pentru efectuarea de ................, nivelul de certificare ...............,
in baza cererii si dosarului nr. ..... .
Emis la data de ........... .
Valabil pana la data de ........,
cu respectarea conditiilor inscrise pe verso.

Presedintele comisiei de certificare,
....................................
- verso -

Prezentul certificat poate fi utilizat numai de titular.
Cu 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul
va solicita reinnoirea certificatului.
Responsabilitatea pentru corectitudinea si calitatea lucrarilor proiectate
si executate revine in exclusivitate elaboratorului.
Prezentul certificat isi pierde valabilitatea in conditiile prevazute la
art. 11 din Regulamentul privind organizarea activitatii de certificare a
unitatilor specializate in elaborarea de studii, proiecte, in executie,
consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru
obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor.


-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016