Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 aprilie 2004  privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la   art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 14 aprilie 2004 privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 17 mai 2004
În temeiul <>art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, numitã in continuare lege,

Consiliul Concurenţei adopta prezentul Regulament.

CAP. I
Scop şi definiţii

ART. 1
Scopul
Prezentul Regulament se aplica consorţiilor, în mãsura în care acestea furnizeazã servicii de transport maritim internaţional de linie, dinspre sau cãtre unul sau mai multe porturi din România.
ART. 2
Definiţii
Pentru aplicarea prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnificã dupã cum urmeazã:
1. Consorţiu - un acord între doi sau mai mulţi transportatori maritimi, prestatori de servicii de transport internaţional maritim de linie, exclusiv pentru transportul de marfa, cu preponderenţa în containere, pe una sau mai multe relaţii de trafic, care are ca obiect operarea în comun a unui serviciu de transport maritim, în scopul îmbunãtãţirii acestuia fata de cel oferit individual de membrii în absenţa acordului, în scopul raţionalizãrii activitãţii acestora prin intermediul înţelegerilor tehnice, operaţionale şi/sau comerciale, cu excepţia fixãrii preturilor;
2. Transport maritim de linie - transportul regulat de mãrfuri, pe o anumitã rutã sau rute între porturi, conform orarelor şi datelor de navigaţie publicate în avans şi disponibil chiar ocazional oricãrui utilizator de transport, la cerere, contra cost;
3. Acord de servicii - un acord contractual încheiat între unul sau mai mulţi utilizatori de transport, pe de o parte, şi un membru al consorţiului sau consorţiul însuşi, pe de alta parte, conform cãruia, unui utilizator i se desemneazã, de cãtre un membru al consorţiului sau consorţiul însuşi, o companie care sã-i presteze un serviciu individualizat, de o calitate stabilitã sau special adaptat cerinţelor sale, în schimbul angajamentului de a-i transporta o anumitã cantitate de mãrfuri în decursul unei anumite perioade de timp;
4. Utilizator de transport - un agent economic (de ex. expeditor, destinatar, intermediar etc.) care a încheiat sau şi-a manifestat intenţia de a încheia un acord contractual cu un consorţiu (sau cu unul din membri unui consorţiu) in vederea transportului de mãrfuri, sau orice asociaţie de intermediari de transport;
5. Acţiune tarifarã independentã - dreptul unui membru al conferinţei de a oferi, de la caz la caz şi în funcţie de marfã, tarife diferite de cele stabilite prin tarifarul conferinţei, cu condiţia inştiinţãrii prealabile a celorlalţi membri ai acordului.
6. Conferinţa maritima sau conferinţa - un grup de doi sau mai mulţi operatori de nave, care presteazã servicii maritime internaţionale pentru transportul de marfa pe o ruta specialã sau pe rute în cadrul unor limite geografice determinate şi care au încheiat o înţelegere sau un aranjament de orice natura, în cadrul cãrora opereazã, in condiţii de navlu uniforme sau comune şi orice fel de condiţii agreate pentru prestarea de servicii maritime de linie;

CAP. II
Exceptãri

ART. 3
Acorduri exceptate
(1) Acordurile prevãzute la art. 1 si 2 din prezentul regulament, sub rezeva îndeplinirii condiţiilor şi obligaţiilor prevãzute în acelaşi regulament, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege pentru activitãţile prevãzute la alin. (2) al acestui articol.
(2) Sunt excepate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege numai urmãtoarele activitãţi:
a) operarea în comun a serviciilor de transport maritim de linie care cuprind numai urmãtoarele activitãţi:
(i) coordonarea şi/sau fixarea în comun a orarelor de navigaţie şi stabilirea porturilor de escala;
(ii) schimbul, vânzarea sau navlosirea încrucişatã de spaţiu sau de sloturi pe nave;
(iii) asocierea (pooling) de navele şi/sau instalaţii porturare;
(iv) utilizarea în comun a unuia sau a mai multor birouri;
(v) asigurarea de containere, echipamente de rulare şi alte echipamente şi/sau contracte de închiriere, leasing sau cumpãrare de asemenea echipamente;
(vi) utilizarea unui sistem de schimb de date informatizate şi/sau a unui sistem de documentare comun;
b) ajustarea temporarã a capacitãţilor;
c) operarea sau utilizarea în comun a terminalelor portuare şi a serviciilor aferente (servicii de uşurare sau stivuire);
d) participarea la unul sau mai multe dintre urmãtoarele pool-uri: încãrcaturi, încasãri sau beneficii;
e) exercitarea în comun a drepturilor de vot ale consorţiului în conferinţa în care membrii sãi opereazã, în mãsura în care votul, exercitat în comun, are în vedere activitãţi proprii consorţiului;
f) o structura comuna de comercializare şi/sau emiterea unui conosament comun;
g) orice altã activitate auxiliara celor menţionate de la lit. a) la f), necesarã realizãrii acestora.
(3) Urmãtoarele clauze sunt considerate a fi activitãţi auxiliare, în înţelesul alin. (2) lit. g):
a) obligaţia membrilor consorţiului de a utiliza, pe relaţia sau relaţiile de trafic în cauzã nave alocate consorţiului şi de a se abţine de la navlosirea de spaţii pe nave aparţinând terţilor;
b) obligaţia membrilor consorţiului de a se abţine sã aloce sau sã navloseascã spaţii altor transportatori, pe relaţia sau relaţiile de trafic în cauza fãrã autorizarea prealabilã a celorlalţi membri ai consorţiului.
ART. 4
Neutilizarea capacitãţii
Exceptarea prevãzutã la art. 3 nu se aplicã unui consorţiu care include înţelegeri privind neutilizarea capacitãţilor existente, conform cãrora transportatorii de linie, membri ai consorţiului, nu utilizeazã un anumit procent al capacitãţii vasului operat în cadrul consorţiului.

CAP. III
Condiţii de exceptare

ART. 5
Condiţia de baza pentru acordarea exceptãrii
Exceptarea prevãzutã de art. 3 se aplicã doar dacã cel puţin una din condiţiile de mai jos este indeplinitã:
a) între membrii conferinţei, în cadrul cãreia opereazã consorţiul, existã o concurenţa efectivã in materie de preţuri, datoratã faptului cã membri sunt autorizaţi expres prin prevederile acordului conferinţei, în virtutea obligaţiilor statutare sau altfel, sa aplice o acţiune de tarifare independentã, tuturor tarifelor de navlosire stabilite prin tarifarul conferinţei; sau
b) între membrii conferinţei, în cadrul cãreia opereazã consorţiul, existã o concurenţa efectivã prin serviciile furnizate, datoritã faptului cã prin acordul conferinţei este permis consorţiului sã ofere propriile acorduri de servicii (frecvenţa şi calitate), indiferent de formã, având libertatea de a adapta, în orice moment, serviciile pe care le oferã diferiţilor utilizatori de transport; sau
c) între membrii consorţiului existã o concurenţa efectivã, realã sau potenţialã, din partea companiilor nemembre ale consorţiului, indiferent dacã o conferinţa opereazã pe relaţia sau relaţiile de trafic in cauzã.
ART. 6
Condiţii privind cota de piaţã
(1) Pentru a beneficia de exceptarea prevãzutã la art. 3, un consorţiu, pe fiecare din pieţele pe care opereazã, trebuie sã deţinã o cotã de piaţa de:
- pânã la 30% (calculatã prin referire la volumul mãrfurilor transportate - tone încãrcate sau unitãţi echivalente de 20 picioare), în condiţiile în care opereazã în cadrul unei conferinţe, şi
- de pânã la 35%, când opereazã în afara conferinţei.
(2) Exceptarea prevãzutã în art. 3 continuã sa se aplice in condiţiile în care cota de piaţã, definitã în alin. (1) al acestui articol, este depãşitã cu cel mult o zecime, pe durata oricãrei perioade de doi ani calendaristici consecutivi.
(3) În condiţiile în care una din limitele, specificate în alin. (1) si (2), este depãşita, exceptarea prevãzutã la art. 3 va continua sã se aplice pe o perioada de şase luni, urmãtoare sfârşitului de an calendaristic în care s-a înregistrat depãşirea. Aceasta perioadã se extinde la 12 luni, in condiţiile în care depãşirea se datoreazã retragerii de pe piaţã a unui transportator care nu face parte din consorţiu.
ART. 7
Procedura de exceptare
(1) Exceptarea prevãzutã la art. 3 si 10 se poate aplica şi consorţiului a cãrui cotã de piaţã, pe oricare dintre pieţele pe care acesta opereazã, depãşeşte limitele stabilite în art. 6, dar, totuşi, nu depãşeşte o cotã de piaţã de 50% pe niciuna dintre pieţe, in condiţiile în care acordurile în cauza sunt notificate Consiliului Concurentei conform prevederilor Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii referitoare la notificãrile prevãzute în Regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor <>art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind practicile anticoncurenţiale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã doar dacã în notificare sau în documentul care însoţeşte notificarea se face referire expresã la prezentul articol.
(3) În situaţia în care Consiliul Concurenţei nu acordã beneficiul exceptãrii, notificarea fãcutã în baza prezentului Regulament poate fi convertitã într-o notificare privind obţinerea unei exceptãri individuale conform Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii referitoare la notificãrile prevãzute în Regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor <>art. 5 si 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind practicile anticoncurenţiale.
ART. 8
Condiţii suplimentare
Pentru acordarea exceptãrilor prevãzute în art. 3 si 10, trebuiesc îndeplinite urmãtoarele condiţii suplimentare:
a) consorţiul trebuie sã permitã fiecãrui membru sã ofere, în baza unui contract individual, propriile acorduri de serviciu;
b) acordul consorţiului trebuie sã permitã companiilor membre sã se retragã din consorţiu fãrã penalizãri financiare sau de altã naturã, cum ar fi, în special, obligaţia de a înceta toate activitãţile de transport, pe relaţia sau relaţiile în cauzã, cumulatã sau nu cu condiţia ca aceastã activitate sã poatã fi reluatã numai dupã trecerea unei anumite perioade de timp. Acest drept este condiţionat de acordarea unui preaviz de maxim 6 luni, care poate fi dat dupã o perioada iniţiala de 18 luni de la data intrãrii in vigoare a acordului. Totodatã, in cazul unui consorţiu puternic integrat, care are un pool de beneficii şi/sau implica un grad înalt de investiţii, datorate cumpãrãrii sau navlosirii de cãtre membrii sãi a navelor, în special în scopul înfiinţãrii sale, termenul maxim de preaviz este de şase luni, care se poate acorda dupã o perioada iniţiala de 30 de luni de la intrarea în vigoare a acordului;
c) în condiţiile în care un consorţiu opereazã cu o structurã comunã de comercializare, fiecare membru al consorţiului trebuie sã fie liber sa se angajeze, fãrã a fi penalizat, într-o acţiune de comercializare independenta, cu obligaţia unui preaviz de maxim 6 luni.
d) consorţiile sau membrii acestora nu trebuie sã aducã prejudicii unor porturi, transportatori sau utilizatori prin aplicarea unor tarife şi condiţii diferite transportului de mãrfuri identice în zona geograficã a acordului, funcţie de ţara de origine sau de destinaţie sau funcţie de portul de încãrcare sau descãrcare, cu excepţia cazului în care aceste preturi sau condiţii pot fi justificate economic.

CAP. IV
Obligaţii

ART. 9
Obligaţii ataşate exceptãrii
(1) Obligaţiile prevãzute în alin. (2) - (5) din acest articol vor fi anexate exceptãrilor prevãzute de art. 3.
(2) Utilizatorii sau organizaţiile lor reprezentative, se vor consulta cu consorţiul pentru a gãsi soluţii pentru problemele importante (altele decât cele pur operaţionale de importanţa minora) privind condiţiile şi calitatea serviciilor de transport maritim regulate oferite de consorţiu sau membrii sãi.
Aceste consultãri se vor tine oricând la cererea pãrţilor.
Cu excepţia cazurilor de forţã majorã, consultãrile trebuie sa aibã loc înainte de implementarea masurilor care constituie subiectul consultãrilor. Dacã, în urma unei forţe majore, membrii unui consorţiu sunt obligaţi sã punã în aplicare o decizie înainte de ţinerea consultãrilor, orice consultare solicitatã va avea loc în termen de 10 zile lucrãtoare de la data solicitãrii. Cu excepţia unei asemenea forte majore, care va fi menţionatã în înştiinţarea mãsurii, aceasta din urmã nu va fi fãcutã publicã înaintea consultãrilor.
Consultãrile se vor ţine respectând urmãtoarele etape procedurale:
a) înaintea consultãrilor, consorţiul va înştiinţa, în scris, cealaltã parte cu privire la detaliile subiectelor care vor face obiectul consultãrilor;
b) pãrţile vor face un schimb de opinii în scris sau în cursul întâlnirilor sau sub ambele forme la care reprezentanţii consorţiului şi ai celeilalte pãrţi vor depune toate eforturile de a ajunge la un punct de vedere comun;
c) în condiţiile în care, cu toate eforturile ambelor pãrţi, nu se ajunge la un punct de vedere comun, acest lucru va fi consemnat şi dat publicitãţii. Consiliul Concurenţei va fi înştiinţat de cãtre oricare dintre pãrţi;
d) cele doua pãrţi, dacã este posibil de comun acord, vor stabili, un termen rezonabil pentru finalizarea consultãrilor. Acest termen nu va fi mai mic de o luna, în afara cazurilor excepţionale sau a cazurilor stabilite prin acordul pãrţilor;
(3) Condiţiile privind serviciile de transport maritim, prevãzute de consorţiu şi membrii sãi, incusiv cele legate de calitatea acestor servicii şi toate modificãrile relevante, vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor de transport, la cerere, la costuri rezonabile şi vor fi disponibile spre examinare, fãrã platã, la sediile membrilor consorţiului, al consorţiului şi a agenţilor acestora.
(4) Sentinţele arbitrajului şi recomandãrile conciliatorilor, acceptate de pãrţi şi care rezolvã disputele privind practicile consorţiului care cad sub incidenţa acestui Regulament, dacã existã, vor fi notificate neîntârziat Consiliului Concurentei de cãtre consorţiu.
(5) Orice consorţiu, care a solicitat beneficiul exceptãrii conform acestui regulament, trebuie, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei de la caz la caz, dar care sã nu fie mai mic de o lunã, sã demonstreze, la cererea Consiliului Concurenţei, îndeplinirea condiţiilor şi obligaţiilor impuse de articolele 5, 6, 7 şi 8 si alin. (2) si (3), din prezentul articol, şi sã supunã spre analizã Consiliului Concurenţei acordul consorţiului în cauzã, în limita acestui termen.
ART. 10
Exceptarea acordurilor dintre utilizatorii de transport şi consorţiu privind utilizarea serviciilor de transport maritim regulate
Acordurile, deciziile şi practicile concertate dintre utilizatorii de transport sau organizaţiile lor reprezentante, pe de o parte şi un consorţiu exceptat conform art. 3, pe alta parte, care au în vedere condiţiile sau calitatea serviciilor de transport maritim de linie furnizate de consorţiu şi toate problemele generale legate de astfel de servicii rezultate ca urmare a consultãrilor purtate conform prevederilor alin. (2) din art. 9, sunt exceptate de interdicţia prevãzutã în art. 5 alin. (1) din lege.

CAP. V
Prevederi diverse

ART. 11
Secretul profesional
(1) Informaţiile dobândite ca urmare a aplicãrii prevederilor art. 7 şi alin. (5) din art. 9 vor fi folosite doar în scopul acestui Regulament.
(2) Consiliul Concurenţei, funcţionarii şi angajaţii acestuia nu vor divulga informaţiile primite în urma aplicãrii acestui Regulament; sunt incidente prevederile art. 65 din lege.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu împiedica publicarea de informaţii generale sau studii care nu conţin informaţii cu identificarea anumitor agenţi economici sau asociaţii de agenţi economici.
ART. 12
Retragerea unei exceptãri pe categorii
Consiliul Concurenţei poate retrage beneficiul exceptãrii conform acestui Regulament, în condiţiile în care constatã cã într-un anumit caz, un acord, decizie sau practicã concertatã, exceptate conform art. 3 din prezentul Regulament, contravine, totuşi, condiţiilor stabilite de <>art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , mai ales atunci când:
a) pe relaţia de trafic datã, concurenţa din afara conferinţei în care opereazã consorţiul sau din afara unui anumit consorţiu nu existã;
b) un consorţiu, in mod repetat, nu respectã obligaţiile prevãzute prin art. 9;
c) comportamentul unui consorţiu produce efecte incompatibile cu prevederile art. 6 din lege;
d) aceste efecte sunt rezultatul unei sentinţe de arbitraj.
ART. 13
Dispoziţii finale
Prezentul Regulament se pune în aplicare, prin ordin al Preşedintelui Consiliului Concurentei şi se publicã în Monitorul Oficial al României.
Prezentul Regulament se aplicã şi acordurilor existente la data intrãrii sale în vigoare.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016