Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 mai 2004  de aplicare a   Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 14 mai 2004 de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 mai 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Protecţia şi asistenţa martorilor a cãror viaţã, integritate corporalã sau libertate este ameninţatã ca urmare a deţinerii de cãtre aceştia a unor informaţii ori date cu privire la sãvârşirea unor infracţiuni grave, pe care le-au furnizat sau sunt de acord sã le furnizeze organelor judiciare şi care au un rol determinant în descoperirea infractorilor şi în soluţionarea cauzelor penale, se asigurã, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M.
(2) O.N.P.M. implementeazã Programul de protecţie a martorilor, denumit în continuare Program. Pentru desfãşurarea în bune condiţii a activitãţilor de protecţie şi asistenţã a martorilor, O.N.P.M. coopereazã cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, precum şi ale celorlalte autoritãţi publice centrale şi locale.
ART. 2
(1) O.N.P.M. se organizeazã în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, la nivel de direcţie, şi funcţioneazã potrivit <>Legii nr. 682/2002 şi prezentului regulament.
(2) O.N.P.M. îşi desfãşoarã activitatea în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevãzute la <>art. 3 alin. (2) din Legea nr. 682/2002 .
ART. 3
Pentru realizarea atribuţiilor sale O.N.P.M. utilizeazã personalul şi mijloacele materiale proprii şi colaboreazã cu structurile specializate ale inspectoratelor judeţene de poliţie, ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ale Jandarmeriei Române.
ART. 4
O.N.P.M. îşi desfãşoarã întreaga activitate cu respectarea condiţiilor necesare asigurãrii secretului cu privire la persoanele incluse în Program şi la datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la acestea, precum şi a secretului cu privire la personalul, dotãrile şi activitãţile proprii, urmãrind cu prioritate protejarea vieţii, integritãţii şi sãnãtãţii martorilor incluşi în Program.
ART. 5
Înţelesul termenilor şi expresiilor urmãtoare: martor, stare de pericol, martor protejat, membru de familie, persoanã apropiatã, Program de protecţie a martorilor, mãsuri urgente, infracţiune gravã, Protocol de protecţie, schemã de sprijin, prejudiciu deosebit, grup sau organizaţie criminalã este cel definit la <>art. 2 din Legea nr. 682/2002 .

CAP. II
Mãsurile urgente

ART. 6
(1) În cazul în care se constatã faptul cã un martor se aflã în stare de pericol şi este necesarã dispunerea mãsurilor urgente de protecţie, se procedeazã dupã cum urmeazã:
1. Unitatea de poliţie ia, cu acordul martorului, una sau mai multe dintre urmãtoarele mãsuri:
a) instalarea unui sistem de alarmã la domiciliul sau la reşedinţa martorului;
b) schimbarea numãrului de telefon al martorului;
c) interceptarea convorbirilor martorului, în condiţiile legii;
d) supravegherea martorului prin intermediul mijloacelor audio-video, în condiţiile legii;
e) asigurarea pazei domiciliului sau a reşedinţei martorului;
f) plasarea martorului într-o reşedinţã temporarã;
g) protejarea deplasãrilor martorului la şi de la organele judiciare;
h) limitarea temporarã a deplasãrilor martorului la cele strict necesare;
i) orice alte mãsuri specifice pe care le considerã necesare.
2. Organul care administreazã locul de deţinere ia una sau mai multe dintre urmãtoarele mãsuri:
a) cazarea martorului într-o camerã specialã, amenajatã în acest scop;
b) protejarea deplasãrilor martorului la şi de la organele judiciare;
c) transferarea martorului într-un alt loc de deţinere;
d) asigurarea unor mãsuri de protecţie specialã în cadrul locului de deţinere;
e) orice alte mãsuri specifice pe care le considerã necesare.
(2) Mãsurile urgente se pot lua şi în colaborare cu O.N.P.M.
ART. 7
Organul care aplicã mãsurile urgente are obligaţia ca, în termen de 24 de ore de la iniţierea acestora, sã informeze procurorul sau instanţa, dupã caz, cu privire la demersurile întreprinse în acest sens.
ART. 8
Mãsurile urgente au un caracter temporar, putând fi aplicate pânã la încetarea pericolului iminent sau pânã la includerea martorului în Program.

CAP. III
Procedura de includere a unei persoane în Program

ART. 9
Includerea unei persoane în Program se poate realiza numai dacã sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevãzute la <>art. 4 din Legea nr. 682/2002 , conform procedurii prevãzute în prezentul capitol.
ART. 10
În faza de urmãrire penalã procurorul, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penalã, iar în faza de judecatã instanţa, la solicitarea procurorului, analizeazã includerea în Program a unui martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei persoane apropiate, dupã caz, în condiţiile <>Legii nr. 682/2002 .
ART. 11
(1) În situaţia în care o persoanã, fãrã a avea o calitate procesualã în cauzã, deţine date sau informaţii cu caracter determinant pentru aflarea adevãrului în cauze privind infracţiuni grave sau pentru prevenirea producerii ori pentru recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin sãvârşirea unor astfel de infracţiuni şi doreşte sã coopereze cu organele judiciare şi sã beneficieze de mãsuri specifice de asistenţã şi protecţie prevãzute de lege, aceasta prezintã organului de urmãrire penalã o declaraţie în acest sens.
(2) Organul de urmãrire penalã, dacã începe urmãrirea penalã cu privire la infracţiunea gravã menţionatã la alin. (1), procedeazã potrivit <>art. 5 şi urmãtoarele din Legea nr. 682/2002 .
ART. 12
(1) Organul de cercetare penalã sau, dupã caz, procurorul transmite O.N.P.M., în vederea evaluãrii posibilitãţii de includere în Program a unei persoane, un referat preliminar cuprinzând şi mãsurile concrete de protecţie şi asistenţã pe care le considerã necesare, însoţit de fişa martorului, completatã de acesta.
(2) Modelul referatului preliminar şi cel al fişei martorului sunt prevãzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2.
(3) Conţinutul referatului preliminar prevãzut în anexa nr. 1 nu este limitat la rubricile prevãzute în aceasta, putând fi completat, modificat şi adaptat în funcţie de fiecare caz.
ART. 13
(1) O.N.P.M. poate solicita date şi informaţii suplimentare cu privire la martorul a cãrui includere în Program este analizatã şi la membrii sãi de familie, precum şi orice alte informaţii pe care le considerã necesare pentru realizarea unei evaluãri corespunzãtoare.
(2) În funcţie de mãsurile de asistenţã şi protecţie solicitate, O.N.P.M. asigurã realizarea activitãţilor necesare de verificare şi investigare cu privire la martor şi membrii sãi de familie, în vederea cunoaşterii şi evaluãrii tuturor aspectelor necesare pentru includerea lor în Program.
(3) La solicitarea O.N.P.M., organul de urmãrire penalã care instrumenteazã cauza stabileşte o întâlnire directã între specialiştii O.N.P.M. şi martorul pentru care se solicitã protecţie.
ART. 14
(1) O.N.P.M. realizeazã un calcul estimativ cu privire la cheltuielile necesare pentru includerea în Program, pentru fiecare persoanã.
(2) În funcţie de concluziile rezultate în urma analizei datelor puse la dispoziţie de organul de urmãrire penalã şi a verificãrilor efectuate de O.N.P.M., ţinând seama şi de resursele pe care le are la dispoziţie, O.N.P.M. elaboreazã şi înainteazã organului de urmãrire penalã evaluarea cu privire la includerea martorului în Program, pronunţându-se în special cu privire la compatibilitatea acestuia cu Programul, posibilitãţile financiare de asigurare a protecţiei şi asistenţei, mãsurile de asistenţã şi de protecţie pe care considerã cã le poate aplica.
ART. 15
Organul de cercetare penalã sau, dupã caz, procurorul întocmeşte propunerea motivatã de includere în Program, pe care o înainteazã procurorului, respectiv instanţei, împreunã cu acordul scris al martorului şi cu evaluarea realizatã de O.N.P.M.
ART. 16
Procurorul sau instanţa, dupã caz, se pronunţã asupra propunerii de includere în Program în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la primirea acesteia, prin ordonanţã, respectiv prin încheiere pronunţatã în camera de consiliu.
ART. 17
Dacã este de acord cu propunerea, procurorul sau instanţa comunicã O.N.P.M. ordonanţa, respectiv încheierea de includere în Program.
ART. 18
(1) În termen de 7 zile de la data emiterii ordonanţei sau a încheierii de includere în Program, O.N.P.M. elaboreazã schema de sprijin şi ia toate mãsurile necesare pentru implementarea acesteia.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1) O.N.P.M. definitiveazã textul individualizat al Protocolului de protecţie, dupã modelul prevãzut în anexa nr. 3, şi îl supune spre semnare persoanei a cãrei includere în Program a fost aprobatã.
(3) În cazul în care persoana inclusã în Program este un minor, se aplicã în mod corespunzãtor dispoziţiile <>art. 9 alin. (3) din Legea nr. 682/2002 .
(4) Din momentul semnãrii Protocolului de protecţie persoana a cãrei includere în Program a fost aprobatã dobândeşte calitatea de martor protejat, iar mãsurile prevãzute în schema de sprijin se pun în aplicare.
(5) Protocolul de protecţie se încheie într-un singur exemplar, care se pãstreazã la O.N.P.M. în condiţii de deplinã confidenţialitate.
ART. 19
O.N.P.M. comunicã procurorului sau, dupã caz, instanţei faptul cã a început implementarea Programului, în termen de 3 zile de la data încheierii Protocolului de protecţie.

CAP. IV
Mãsurile de protecţie şi mãsurile de asistenţã

ART. 20
(1) În funcţie de particularitãţile fiecãrui caz, O.N.P.M. întocmeşte, pentru fiecare martor protejat, o schemã de sprijin care cuprinde mãsurile concrete de protecţie şi asistenţã, conform celor stabilite de procuror, respectiv instanţã.
(2) În schema de sprijin pot fi prevãzute una sau mai multe dintre mãsurile de protecţie menţionate la <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 682/2002 şi, dupã caz, una sau mai multe dintre mãsurile de asistenţã prevãzute la art. 12 alin. (3) din aceeaşi lege.
(3) Dacã pentru martorul aflat în stare de pericol au fost adoptate mãsuri urgente, acestea pot continua prin includerea lor în schema de sprijin.
ART. 21
Ascultarea martorului protejat de cãtre organele judiciare sub o altã identitate decât cea realã sau prin modalitãţi speciale de distorsionare a imaginii şi vocii se face în condiţiile Codului de procedurã penalã.
Art. 22
(1) Pentru aplicarea mãsurii de schimbare a domiciliului, O.N.P.M., cu sprijinul autoritãţilor publice centrale şi locale, desfãşoarã activitãţi de identificare a unor spaţii de locuit corespunzãtoare.
(2) Autoritãţile publice centrale şi locale transmit gratuit, cu respectarea reglementãrilor în vigoare, în proprietatea publicã sau privatã a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, imobilele disponibile, solicitate de O.N.P.M. pentru asigurarea unui nou domiciliu martorilor protejaţi.
ART. 23
(1) Protejarea deplasãrilor martorului la şi de la organele judiciare se realizeazã de O.N.P.M. prin personalul propriu.
(2) În situaţia în care O.N.P.M. nu dispune de mijloace suficiente, protejarea deplasãrilor martorilor la şi de la organele judiciare se realizeazã în colaborare cu structurile specializate centrale sau locale ale Poliţiei Române.
ART. 24
(1) Mãsurile de protecţie care presupun supravegherea sau paza domiciliului ori a reşedinţei martorului protejat se dispun, la propunerea motivatã a O.N.P.M., de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) Mãsurile prevãzute la alin. (1) se executã, de regulã, de cãtre personalul specializat din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
ART. 25
(1) O.N.P.M. reevalueazã, periodic şi ori de câte ori situaţia concretã o impune, riscurile la care este expus martorul pe tot parcursul procesului penal, astfel încât sã se poatã revizui schema de sprijin, cu acordul martorului, urmãrindu-se permanent asigurarea unui raport optim între necesitãţile reale de protecţie şi asistenţã şi resursele avute la dispoziţie.
(2) O.N.P.M. reanalizeazã în mod obligatoriu schema de sprijin în momentul încetãrii procesului penal, în vederea adaptãrii acesteia la noua situaţie.
ART. 26
(1) Procedurile de schimbare a domiciliului şi a identitãţii, precum şi procedurile de emitere a noilor documente de identitate, respectiv a altor documente ale persoanei care a devenit martor protejat, se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor sau, dupã caz, prin ordin comun al miniştrilor de resort.
(2) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul evidenţei persoanelor desemneazã un reprezentant cãruia îi revine responsabilitatea desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţii de emitere a noilor documente de identitate pentru martorul protejat.
ART. 27
Mãsurile de asistenţã prevãzute în schema de sprijin sunt detaliate pentru fiecare caz, specificându-se, dupã caz, unul sau mai multe dintre urmãtoarele elemente:
a) locul şi mediul în care se poate efectua reinserţia socialã, precum şi mãsurile concrete ce urmeazã a fi luate;
b) domeniul recalificãrii profesionale, locul, forma, cursurile sau programele la care martorul protejat urmeazã a participa, cuantumul costurilor acestora şi valoarea ce poate fi asiguratã prin Program;
c) mãsurile ce urmeazã a fi întreprinse de O.N.P.M. pentru identificarea şi obţinerea de cãtre martorul protejat a unui loc de muncã, domeniile în care poate fi identificat noul loc de muncã, pe cât posibil similare celui sau celor în care martorul protejat şi-a desfãşurat activitatea, precum şi condiţiile în care martorul poate refuza locul de muncã identificat de O.N.P.M.;
d) suma care se poate asigura martorului protejat de cãtre O.N.P.M. ca venit lunar pânã la gãsirea unui loc de muncã şi modalitãţile de transmitere a acestei sume.
ART. 28
O.N.P.M. urmãreşte ca mãsurile de asistenţã sã fie permanent corelate cu mãsurile de protecţie.
ART. 29
O.N.P.M. poate adopta unele mãsuri de consiliere psihologicã şi personalã în vederea adaptãrii martorului protejat în cadrul Programului.
ART. 30
O.N.P.M. acordã asistenţã martorului protejat în privinţa interviurilor pentru angajare sau a concursurilor la care acesta se prezintã în vederea încadrãrii în muncã, prin furnizarea documentelor necesare.
ART. 31
(1) Venitul lunar care se asigurã prin Program trebuie sã asigure nevoile de existenţã ale martorului protejat şi ale membrilor sãi de familie.
(2) Cuantumul venitului lunar care urmeazã a fi asigurat prin Program şi perioada în care martorul protejat beneficiazã de aceastã mãsurã de asistenţã se stabilesc, pentru fiecare caz, în Protocolul de protecţie, cu încadrarea în bugetul aprobat O.N.P.M.

CAP. V
Protecţia martorilor aflaţi în stare de detenţie, incluşi în Program

ART. 32
Ministerul Justiţiei, prin Direcţia Generalã a Penitenciarelor, ia mãsuri pentru organizarea şi amenajarea unor camere speciale în cadrul unitãţilor de penitenciare, pentru a se asigura protecţia persoanelor arestate sau deţinute, incluse în Program.
ART. 33
Regimul de detenţie al acestor persoane se stabileşte printr-un regulament special, elaborat de Direcţia Generalã a Penitenciarelor cu consultarea O.N.P.M., aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, urmãrindu-se cu prioritate separarea martorilor protejaţi de ceilalţi deţinuţi.
ART. 34
Schema de sprijin şi Protocolul de protecţie pentru martorii protejaţi care executã o pedeapsã privativã de libertate se întocmesc de O.N.P.M. în colaborare cu Direcţia Generalã a Penitenciarelor.
ART. 35
(1) Comandantul locului de deţinere are obligaţia de a aduce de îndatã la cunoştinţã O.N.P.M. datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la eventualii factori de risc pentru martorii protejaţi, incidentele survenite, situaţiile personale deosebite sau orice alte date importante.
(2) O.N.P.M. transmite comandantului locului de deţinere orice date şi informaţii de interes operativ pentru desfãşurarea în condiţii optime a activitãţii de protecţie a martorului inclus în Program, aflat în locurile de deţinere.
ART. 36
Comandantul locului de deţinere asigurã realizarea unei evidenţe separate a cheltuielilor ocazionate de protecţia în locul de deţinere a martorilor incluşi în Program. Situaţiile deosebite se evidenţiazã individual din punctul de vedere al cheltuielilor.
ART. 37
(1) Direcţia Generalã a Penitenciarelor informeazã anual O.N.P.M. cu privire la activitatea desfãşuratã în cadrul Programului şi cheltuielile efectuate în acest scop, transmiţându-i totodatã şi o estimare cu privire la necesarul de fonduri pentru anul urmãtor.
(2) O.N.P.M. va deconta lunar Direcţiei Generale a Penitenciarelor, pentru luna precedentã, cheltuielile strict legate de desfãşurarea Programului, efectuate cu martorii incluşi în Program.
ART. 38
Pânã la aprobarea includerii în Program, la solicitarea O.N.P.M., comandantul locului de deţinere ia mãsuri urgente de protecţie a martorului aflat în stare de pericol, care executã o pedeapsã privativã de libertate. În situaţia în care nu se poate asigura protecţia efectivã în penitenciar a unei asemenea persoane, aceasta poate fi transferatã într-un loc de reţinere administrat de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

CAP. VI
Proceduri speciale pentru strãini

ART. 39
Strãinii incluşi în Program pot beneficia de oricare dintre mãsurile de protecţie şi de asistenţã prevãzute de <>Legea nr. 682/2002 , cu excepţia mãsurii de schimbare a identitãţii, pentru aplicarea cãreia se colaboreazã, în condiţiile legii, cu autoritãţile competente ale statului ai cãrui cetãţeni sunt.
ART. 40
În vederea asigurãrii şederii strãinilor incluşi în Program pe teritoriul României, O.N.P.M., cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã, al Autoritãţii pentru strãini şi, dupã caz, al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, asigurã îndeplinirea de cãtre aceştia a condiţiilor prevãzute de lege în acest sens.
ART. 41
Pentru aprobarea şederii pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 40, a strãinilor incluşi în Program, în condiţii de deplinã confidenţialitate, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã, Autoritatea pentru strãini şi Oficiul Naţional pentru Refugiaţi desemneazã câte un reprezentant care menţine permanent legãtura cu O.N.P.M.
ART. 42
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã, Autoritatea pentru strãini şi Oficiul Naţional pentru Refugiaţi adoptã mãsurile necesare pentru protejarea datelor şi informaţiilor legate de persoana, rezidenţa şi, dupã caz, scopul şederii strãinilor incluşi în Program.

CAP. VII
Modalitatea de realizare a legãturii cu martorul protejat

ART. 43
O.N.P.M. nominalizeazã din rândul personalului propriu, în cuprinsul Protocolului de protecţie, un poliţist care urmeazã sã îndeplineascã atribuţiile de persoanã de legãturã cu martorul protejat, precum şi un alt poliţist care sã asigure aceastã legãturã în situaţii critice şi care are aceleaşi obligaţii ca şi persoana de legãturã.
ART. 44
(1) Persoana de legãturã se asigurã cã, în momentul semnãrii Protocolului de protecţie, martorul protejat a reţinut numele sãu şi modalitãţile de contactare.
(2) În cazul în care survin modificãri cu privire la modalitãţile de contactare a persoanei de legãturã sau în cazul în care atribuţiile acesteia nu mai pot fi îndeplinite de persoana nominalizatã, O.N.P.M. aduce noile date la cunoştinţã martorului protejat în cel mai scurt timp posibil.
ART. 45
Persoana de legãturã are obligaţia de a instrui martorul cu privire la obligaţiile derivate din statutul sãu de persoanã protejatã, precum şi de a asigura cã modalitãţile de comunicare sunt permanent funcţionale şi cã în situaţii critice martorul are posibilitatea efectivã de a semnala apariţia unei eventuale stãri de pericol.
ART. 46
Persoana de legãturã are obligaţia de a consemna orice comunicare din partea martorului protejat şi de a informa structurile abilitate în vederea verificãrii aspectelor semnalate şi dispunerii mãsurilor care se impun pentru prevenirea unor eventuale incidente.
ART. 47
(1) Reprezentarea martorului protejat în orice activitãţi legate de drepturile şi obligaţiile acestuia se poate realiza prin unul sau mai mulţi mandatari desemnaţi de martorul protejat prin procurã specialã, în condiţiile legii.
(2) Legãtura dintre martorul protejat şi mandatarii sãi se realizeazã prin intermediul persoanei de legãturã.

CAP. VIII
Încetarea Programului

ART. 48
(1) Dacã în cursul implementãrii Programului intervine una dintre situaţiile prevãzute la <>art. 17 alin. (1) din Legea nr. 682/2002 , O.N.P.M. informeazã în scris procurorul sau instanţa care a dispus includerea în Program.
(2) O datã cu informarea prevãzutã la alin. (1) O.N.P.M. propune încetarea Programului, dacã a intervenit una dintre situaţiile prevãzute la <>art. 17 alin. (1) lit. b)-f) din Legea nr. 682/2002 .
(3) Propunerea de încetare a Programului fãcutã de O.N.P.M. trebuie însoţitã de probele deţinute, care se pãstreazã de O.N.P.M. în arhiva proprie pentru o perioadã de 10 ani.
ART. 49
(1) Dupã analiza în cel mai scurt timp posibil a situaţiei intervenite, procurorul sau, dupã caz, instanţa comunicã O.N.P.M. ordonanţa sau încheierea prin care se dispune cu privire la încetarea sau continuarea Programului.
(2) În situaţia în care martorul protejat decedeazã, încetarea Programului opereazã din oficiu, din momentul primirii de cãtre procuror sau de cãtre instanţã a comunicãrii fãcute de O.N.P.M., aplicarea Programului continuând însã pentru membrii de familie şi persoanele apropiate martorului protejat decedat, incluse în Program.
ART. 50
Decizia de încetare a Programului se comunicã în scris martorului cu cel puţin 7 zile înainte de încetarea aplicãrii mãsurilor de protecţie şi asistenţã.
ART. 51
(1) În situaţia în care martorul protejat solicitã în scris încetarea Programului, iar O.N.P.M., pe baza datelor şi informaţiilor deţinute, apreciazã cã existã în continuare o stare de pericol, O.N.P.M. este obligat sã îi aducã martorului la cunoştinţã riscurile care se menţin pentru el sau pentru membrii sãi de familie ori pentru persoanele apropiate.
(2) În situaţia în care martorul protejat îşi menţine opţiunea, refuzul martorului de a mai beneficia de protecţie şi asistenţã se consemneazã în scris.

CAP. IX
Finanţare, gestiune şi control

ART. 52
(1) Finanţarea Programului se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din programe de finanţare externã.
(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora un program distinct intitulat "Programul de protecţie a martorilor", pe care îl va anexa la bugetul sãu în vederea finanţãrii acestuia.
ART. 53
Elaborarea şi urmãrirea în execuţie a programului prevãzut la art. 52 se realizeazã de O.N.P.M.
ART. 54
Metodologia gestionãrii fondurilor prevãzute la art. 52 se aprobã, la propunerea O.N.P.M., prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza prevederilor legale în vigoare.
ART. 55
Activitatea de control cu privire la gestionarea fondurilor Programului se desfãşoarã în condiţiile legii, luându-se în considerare şi principiile de organizare a acestei gestiuni, caracterul specific al activitãţilor, necesitatea unei cât mai riguroase confidenţialitãţi, cât şi normele specifice cu privire la justificarea cheltuielilor şi descãrcarea de gestiune.
ART. 56
(1) Resursele necesare pentru începerea activitãţii O.N.P.M. se alocã, în limita fondurilor aprobate prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin programul intitulat "Programul de protecţie a martorilor".
(2) Personalul se asigurã prin redistribuire, precum şi prin încadrarea directã de specialişti, în condiţiile legii, în limita numãrului maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor prin legea bugetului de stat.

CAP. X
Dispoziţii finale

ART. 57
În situaţia în care, cu ocazia exercitãrii atribuţiilor de serviciu, funcţionarii O.N.P.M. constatã sãvârşirea uneia dintre faptele prevãzute la <>art. 20 din Legea nr. 682/2002 , aceştia iau mãsurile necesare prevenirii pericolelor îndreptate împotriva martorilor protejaţi şi pentru modificarea schemei de sprijin.
ART. 58
(1) În vederea desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţilor de protecţie şi asistenţã a martorilor, O.N.P.M. poate propune Inspectoratului General al Poliţiei Române iniţierea, în condiţiile legii, a unor protocoale de cooperare cu structuri ale Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, ale altor instituţii care au competenţe în domeniul siguranţei naţionale, precum şi cu orice autoritãţi ale administraţiei publice.
(2) În acelaşi scop O.N.P.M. poate propune Inspectoratului General al Poliţiei Române iniţierea procedurii pentru încheierea unor instrumente juridice internaţionale de cooperare în domeniul protecţiei şi asistenţei martorilor cu structuri similare din alte state, în condiţiile legii, urmãrindu-se în principal:
a) derularea în comun a unor programe de protecţie a martorilor;
b) formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
c) obţinerea de resurse suplimentare pentru protecţia martorilor;
d) îmbunãtãţirea dotãrilor proprii;
e) dezvoltarea schimbului de informaţii şi experienţã în domeniu.
ART. 59
(1) O.N.P.M. înainteazã ministrului administraţiei şi internelor proiectul raportului anual privind modul de îndeplinire a Programului, ce se prezintã de cãtre Guvern Parlamentului.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) cuprinde:
a) numãrul solicitãrilor de includere în Program;
b) numãrul persoanelor incluse în Program;
c) fondurile primite de la bugetul statului şi din programele de finanţare externã, precum şi modul de utilizare a acestora;
d) estimarea cheltuielilor pentru anul urmãtor;
e) modalitãţi de realizare a cooperãrii internaţionale;
f) alte date pe care O.N.P.M. le considerã necesare;
g) orice alte informaţii solicitate de Parlament în condiţiile legii.
(3) O.N.P.M. formuleazã şi înainteazã Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin intermediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, propunerile cu privire la îmbunãtãţirea cadrului juridic în domeniul protecţiei şi asistenţei martorilor, perfecţionarea cooperãrii dintre instituţiile centrale şi/sau locale implicate în aceastã activitate, dezvoltarea cooperãrii internaţionale în domeniu.
ART. 60
Ordinele, instrucţiunile, dispoziţiile şi normele interne elaborate în baza şi în aplicarea prezentului regulament au caracter secret şi se comunicã numai instituţiilor interesate.
ART. 61
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament şi se comunicã numai autoritãţilor interesate.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016