Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2007 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2007

Monitorul Oficial 511 din 31 Iulie 2007 (M. Of. 511/2007)

NOMENCLATORUL NATIONAL din 10 iulie 2007 al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutica EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 31 iulie 2007

Cap. i terminologie art. 1 În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: a) donare autologã înseamnã sânge şi componente sanguine colectate de la un individ, cu unica intenţie/scop de terapie transfuzionalã autologã ulterioarã sau alte terapii, aplicate aceluiaşi individ; b) donare alogenicã înseamnã colectarea de sânge şi componente sanguine de la un individ, cu intenţia/scopul de a le transfuza unui alt individ, pentru utilizarea în dispozitive medicale sau ca sursã de materie primã pentru obţinerea de produse medicale; ...

Monitorul Oficial 513 din 31 Iulie 2007 (M. Of. 513/2007)

ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicata**)(*actualizata*) privind Codul de procedura fiscala**) (aplicabila incepand cu data de 1 ianuarie 2012*) EMITENT: GUVERNUL -----------     *) Textul republicat al ordonantei a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 1 ianuarie 2012, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 27 februarie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 52 din 1 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; LEGEA nr. 194 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 29 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 46 din 4 aprilie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 30 martie 2011; LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011; DECIZIA nr. 536 din 28 aprilie 2011; ORDONANTA nr. 29 din 31 august 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011; LEGEA nr. 188 din 24 octombrie 2011. -----------     **) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.     Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 2 noiembrie 2005, si a mai fost modificata prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 19 mai 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, respinsa prin Legea nr. 185/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006; Legea nr. 15/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006. ---------------     ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:     Conform art. IV, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili in anul 2006 si achitate de catre acestia cu indicarea eronata a numarului de evidenta a platii se sting de catre organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor in vigoare la data platii.     Art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 prevede urmatoarele:     "Art. III     (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2010, cu urmatoarele exceptii:     a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 si 26, care intra in vigoare la data publicarii;     b) prevederile art. I pct. 27, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.     (2) La data publicarii prezentei ordonante de urgenta se desfiinteaza Comisia de proceduri fiscale."

****) nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:prin hotĂrÂrea nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicatã în monitorul oficial nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice.Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicatã în monitorul oficial nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat ministerul administraţiei şi internelor prin reorganizarea ministerului internelor şi reformei administrative.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.*****) nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:art. 21, cap. iii din legea nr. 287 din 28 decembrie 2010, publicatã în monitorul oficial nr. 880 ...

Monitorul Oficial 509 din 30 Iulie 2007 (M. Of. 509/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 772 din 17 iulie 2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 30 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul apărării naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 171 din 18 martie 2003, cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiprezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 august 2007.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul apărării,corneliu dobriţoiu,secretar de statministrul economiei şi finanţelor,varujan vosganianbucureşti, 17 iulie 2007.nr. 772.anexa 1 domeniile de activitate,structurile organizatorice şiactivităţile înfiinţate pe lângă ministerul apărării,prin care se realizează venituri proprii ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── nr. ...

Monitorul Oficial 504 din 27 Iulie 2007 (M. Of. 504/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 698 din 28 iunie 2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 27 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2*) la hotărârea guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "secţiunea 2b pe teritoriul localităţilor câmpia turzii, gilău, floreşti, săvădisla, petreştii de jos, luna şi sănduleşti din judeţul cluj şi secţiunea 3c pe teritoriul localităţilor abram, suplacu de barcău, balc, chişlaz, tăuteu, sârbi şi biharia din judeţul bihor" din cadrul obiectivului de investiţie "autostrada braşov-cluj-borş", publicată în ...

Monitorul Oficial 497 din 25 Iulie 2007 (M. Of. 497/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 729 din 4 iulie 2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al administraţiei naţionale a rezervelor materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 276 din 14 octombrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:"hotĂrÂrepentru aprobarea normelor privind nivelul de constituireşi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulăriipersonalului din ...

Monitorul Oficial 491 din 23 Iulie 2007 (M. Of. 491/2007)

STUDIU PRELIMINAR din 21 iunie 2007 referitor la determinarea prevalentei germenilor din genul Salmonella la porcinele pentru ingrasare taiate in abatoare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 23 iulie 2007

Studiu preliminar din 21 iunie 2007 referitor la determinarea prevalenţei germenilor din genul salmonella la porcinele pentru îngrãşare tãiate în abatoare emitent: autoritatea naŢionalà sanitarà veterinarà Şi pentru siguranŢa alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 491 din 23 iulie 2007 art. 1 obiectul şi scopul studiului preliminar (1) obiectul şi scopul prezentului studiu este realizarea unei evaluãri preliminarii a prevalenţei germenilor din genul salmonella la porcinele pentru îngrãşare tãiate în abatoare ...

Monitorul Oficial 485 din 19 Iulie 2007 (M. Of. 485/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 697 din 28 iunie 2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 660/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 4 Drajna-Feteşti" şi "Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Bucureşti-Cernavodă" pe teritoriul localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa şi al localităţilor Borcea, Dragalina, Perişoru şi Ştefan cel Mare din judeţul Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 19 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 660/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "secţiunea 4 drajna-feteşti" şi "secţiunea 5 feteşti-cernavodă" din cadrul obiectivului de investiţie "autostrada bucureşti-cernavodă" pe teritoriul localităţii feteşti din judeţul ialomiţa şi al localităţilor borcea, dragalina, perişoru şi Ştefan cel mare din judeţul călăraşi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 622 din 18 iulie ...

Monitorul Oficial 483 din 19 Iulie 2007 (M. Of. 483/2007)

Monitorul Oficial 485 din 19 Iulie 2007 (M. Of. 485/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 762 din 11 iulie 2007 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 669/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor măsuri speciale determinate de conflictul din Fâşia Gaza EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 19 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 669/2007 privind suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor măsuri speciale determinate de conflictul din fâşia gaza, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 465 din 11 iulie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2cheltuielile prevăzute la art. 1 se suportă, cu titlu gratuit, de către statul român, prin suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe pe anul 2007 cu suma de 265 mii lei, ...

Monitorul Oficial 483 din 19 Iulie 2007 (M. Of. 483/2007)

 REGLEMENTĂRI din 21 iunie 2007 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 19 iulie 2007

──────────aprobate prin ordinul nr. 510/230/2007, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 483 din 19 iulie 2007.──────────art. 1prezentele reglementări stabilesc procedura şi condiţiile tehnice care se aplică la efectuarea controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere care circulă pe drumurile publice din românia.art. 2În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:a) rar - "registrul auto român" - ra;b) ctt - controlul tehnic în trafic;c) itp - inspecţia tehnică periodică;d) itpi - inspecţia tehnică periodică internaţională;e) rntr 1 - reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform ...

Monitorul Oficial 480 din 18 Iulie 2007 (M. Of. 480/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 688 din 28 iunie 2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 - 17+165 sector Băneasa - Otopeni" din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 18 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 755/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "fluidizare trafic dn 1 km 11+938 - 17+165 sector băneasa - otopeni" din cadrul etapei a ii-a de reabilitare a drumurilor naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 656 din 25 iulie 2005, se completează conform anexei la prezenta hotărâre.art. ii(1) se aprobă suplimentarea ...

Monitorul Oficial 472 din 13 Iulie 2007 (M. Of. 472/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 332 din 28 martie 2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.obiectiveart. 1prezenta hotărâre se aplică motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip în scopul limitării emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la aceste motoare. prezenta hotărâre contribuie la buna funcţionare a pieţei interne, asigurând protecţia sănătăţii persoanelor şi a mediului.definiţiiart. 2pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:1. maşina mobilă nerutieră - orice maşină mobilă, echipament industrial mobil sau ...

Monitorul Oficial 472 bis din 13 Iulie 2007 (M. Of. 472 bis/2007)

 ANEXE din 28 martie 2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 bis din 13 iulie 2007

──────────*) aprobate prin hotărârea nr. 332 din 28 martie 2007 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 472 din 13 iulie 2007.──────────anexa 1domeniul de aplicare, definiŢii, simboluri Şi abrevierimarcarea motoarelor, specificaŢii tehnice Şi ÎncercĂri  dispoziŢii privind evaluarea conformitĂŢii producŢiei, parametrii  care definesc familia de motoare, alegerea motorului reprezentativ1. domeniul de aplicareprezenta hotărâre se aplică la toate motoarele destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi la motoarele secundare montate pe vehicule destinate transportului rutier de persoane sau de marfă.această hotărâre nu se aplică motoarelor destinate propulsării pentru:a) autovehicule şi remorci;b) tractoare agricole şi/sau forestiere;c) vehicule cu 2 sau 3 ...

Monitorul Oficial 471 din 12 Iulie 2007 (M. Of. 471/2007)

ATRIBUTIILE din 4 iulie 2007 autoritatilor si institutiilor publice cu responsabilitati in derularea Programului de furnizare a produselor alimentare catre persoanele defavorizate din Romania, cu finantare din Fondul European de Garantare Agricola, aferenta exercitiului financiar al anului 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007

AtribuŢiile din 4 iulie 2007 autoritãţilor şi instituţiilor publice cu responsabilitãţi în derularea programului de furnizare a produselor alimentare cãtre persoanele defavorizate din românia, cu finanţare din fondul european de garantare agricolã, aferentã exerciţiului financiar al anului 2007 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 471 din 12 iulie 2007 art. 1 ministerul muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, denumit în continuare mmfes, are urmatoarele atribuţii: a) stabileşte criteriile de eligibilitate ...

Monitorul Oficial 470 din 12 Iulie 2007 (M. Of. 470/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 705 din 4 iulie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.413/2002 privind declararea Societăţii Comerciale "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti societate comercială de interes strategic EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.413/2002 privind declararea societăţii comerciale "i.c.p.e." - s.a. bucureşti societate comercială de interes strategic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 927 din 18 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea comercială "i.c.p.e." - s.a. bucureşti."2. articolul 1 se abrogă.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:Şeful cancelariei primului-ministru,ion-mircea plângup. preşedintele autorităţii pentru valorificarea activelor statului,constantin botezp. ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,anton antonministrul economiei şi finanţelor,varujan vosganianbucureşti, 4 iulie 2007.nr. 705.----

Monitorul Oficial 466 din 11 Iulie 2007 (M. Of. 466/2007)

 PROCEDURĂ din 8 iunie 2007 de restituire a accizelor plătite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă EMITENT: Ministerul Economiei şi Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 11 iulie 2007

Cap. iprocedura de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă potrivit pct. 21.3, 22 şi 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului vii "accize şi alte taxe speciale" din codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioaresecŢiunea 1depunerea, înregistrarea şi prelucrarea cererilor de restituire de accize1. utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă, potrivit pct. 22 şi 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului ...

Monitorul Oficial 455 din 05 Iulie 2007 (M. Of. 455/2007)

 NORME din 19 iunie 2007 privind suplimentele alimentare EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 5 iulie 2007

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.069 din 19 iunie 2007, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 455 din 5 iulie 2007.──────────art. 1(1) prezentele norme se aplică suplimentelor alimentare comercializate ca produse alimentare şi prezentate ca atare.(2) produsele prevăzute la alin. (1) vor fi livrate consumatorului final numai sub formă preambalată.(3) prezentele norme nu se aplică medicamentelor definite în titlul xvii "medicamentul" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.(4) normele privind suplimentele alimentare sunt obligatorii pentru toţi producătorii, importatorii sau persoanele responsabile cu plasarea acestora pe piaţă.art. 2În sensul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc ...

Monitorul Oficial 451 din 04 Iulie 2007 (M. Of. 451/2007)

SISTEMUL din 26 iunie 2007 de raportare contabila la 30 iunie 2007 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007

A. norme metodologice privind întocmirea şi verificarea raportarilor contabile ale societaţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2007 1. generalitaţi societaţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asiguratori, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, în conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurarilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi a normelor emise în aplicarea acesteia, au obligaţia sa întocmeasca şi sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2007 astfel: un exemplar la comisia ...

 NORME din 29 iunie 2007 privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 4 iulie 2007

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.149 din 29 iunie 2007, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 451 din 4 iulie 2007.──────────art. 1(1) laboratoarele de analize medicale, indiferent de forma de înfiinţare şi organizare, trebuie să funcţioneze numai în baza autorizaţiei sanitare de funcţionare.(2) punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în sistem ambulatoriu se înfiinţeaza potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul ordin şi funcţioneaza pe baza autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti.(3) autorizaţia sanitara de funcţionare a laboratoarelor de analize medicale constituie actul care atesta întrunirea condiţiilor igienico-sanitare pentru ...

Monitorul Oficial 447 din 02 Iulie 2007 (M. Of. 447/2007)

CODUL DEONTOLOGIC din 2 iulie 2007 al profesiei de arhitect EMITENT: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 2 iulie 2007

Creaţia arhitecturalã, expresie a culturii, este o activitate aflatã în serviciul dezvoltãrii umane, cu implicaţii sociale, economice şi culturale asupra mediului natural şi construit şi asupra calitãţii vieţii. prezentul cod deontologic este întocmit în temeiul prevederilor art. 20 lit. b), art. 28 alin. (1) lit. a) şi art. 46 alin. (2) din legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicatã. cap. i principii generale art. 1 codul deontologic al profesiei de arhitect cuprinde normele de conduitã obligatorii în legãturã cu exerciţiul ...

Monitorul Oficial 448 din 02 Iulie 2007 (M. Of. 448/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 631 din 20 iunie 2007 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 2 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1-4, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.art. 2anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,tudor-alexandru chiuariuministrul afacerilor externe,adrian mihai cioroianuministrul internelor şi reformei administrative,administrative,cristian davidbucureşti, 20 iunie 2007.nr. 631.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţenieiromâne cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de date cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016