Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 729 din 4 iulie 2007  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 729 din 4 iulie 2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 14 octombrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "HOTĂRÂRE
    pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire
    şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării
    personalului din aparatul propriu al Administraţiei
    Naţionale a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale
    subordonate acesteia"

    2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articol unic. - Se aprobă Normele privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

    3. Titlul normelor se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NORME
    privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare
    a fondului destinat stimulării personalului din aparatul
    propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
    şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia"

    4. După alineatul (1) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) Nivelul fondului pentru stimularea personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia se constituie şi prin reţinerea unei cote de 15% din sumele încasate de unităţile teritoriale subordonate şi virate la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, după data de 14 decembrie 2006, care reprezintă majorări de întârziere.
(3) Cota de 15% pentru constituirea fondului de stimulente pentru personalul din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia se reţine din sumele încasate în cadrul activităţii finanţate din venituri proprii, cu titlu de majorări de întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale pentru produsele scoase din rezerva de stat în condiţiile legii şi, respectiv, ca urmare a reîntregirii cu întârziere a stocurilor diminuate sub orice formă fără aprobare legală.
(4) Reţinerea cotei de 15% pentru produsele scoase sub formă de împrumut sau în cadrul programului de împrospătare se va face din sumele încasate cu titlu de majorări de întârziere rămase după reîntregirea stocurilor."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Aprobarea stimulentelor individuale se face de către preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, pentru:
    - directorul general, directorii de direcţii şi membrii Comisiei de negociere din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat;
    – celelalte categorii de personal din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale subordonate, la propunerea directorului general şi a directorilor de direcţii din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, după caz."

    6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Stimulentele acordate personalului din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia nu fac parte din salariul de bază, nu se asigură din fondul de salarii, iar asupra lor instituţia nu calculează contribuţia de asigurări sociale de stat, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări de şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, contribuţia la fondul de garantare a creanţelor salariale.
    (2) Stimulentele aprobate sunt supuse impozitării, potrivit legii, iar asupra lor se calculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat.
    (3) Sumele datorate de operatorii economici, reprezentând majorări de întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale pentru produsele scoase din rezerva de stat în condiţiile legii şi, respectiv, ca urmare a reîntregirii cu întârziere a stocurilor diminuate sub orice formă fără aprobare, se calculează şi se încasează de unităţile teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, pe bază de factură, în contul de disponibil al activităţii finanţate din venituri proprii deschis la Trezoreria Statului.
    (4) Unităţile teritoriale subordonate, în termen de 48 de ore de la încasarea sumelor în extrasul de cont, virează cu ordin de plată sumele încasate în contul de disponibil al activităţii finanţate din venituri proprii al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat deschis la Trezoreria Statului.
    (5) Lunar, până la data de 10 a lunii următoare, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat întocmeşte situaţia sumelor încasate de la unităţile teritoriale subordonate, prin aplicarea cotei de 15% potrivit anexei la prezentele norme, iar fondul de stimulare astfel constituit se virează în contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială deschis la Trezoreria Statului."

    7. Normele se completează cu o anexă, care are cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
    8. În cuprinsul hotărârii, denumirea "Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale" se înlocuieşte cu denumirea "Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat", iar denumirea "secretar de stat" se înlocuieşte cu denumirea "preşedinte".

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 14 octombrie 1997, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul internelor şi reformei administrative,
                    Cristian David
                    Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat,
                    Dκzsi Iosif Zoltan
                    Ministrul economiei şi finanţelor,
                    Varujan Vosganian

    Bucureşti, 4 iulie 2007.
    Nr. 729.
    ANEXA 1

    (Anexă la norme)
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT
    SITUAŢIA
    sumelor încasate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat din cota de 15%
    din cele încasate în cadrul activităţii finanţate din
    venituri proprii, reprezentând majorări sau penalităţi de întârziere
    pe luna .......................

┌───┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬───────┬──────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Felul │ │ │ │şi │ │ │ │
│ │ │Nr. şi│ │ │operaţi-│ │ │ │data │Data │ │Suma │
│ │ │data │Produ-│Nr. şi│unii │ │Suma │Suma │ordi-│înre- │Suma │re- │
│ │Unita-│factu-│sul │data │(împros-│Suma │înca- │rămasă│nului│gistră-│înca- │zul- │
│ │tea │rii │livrat│con- │pătare, │calcu-│sată │de în-│de │rii în │sată │tată │
│Nr.│teri- │întoc-│din │trac- │valori- │lată │de │casat │plată│extra- │în │din │
│crt│tori- │mite │rezer-│tului │ficare, │în │unita-│din │cu │sul de │extra-│apli-│
│ │ală │de │va de │econo-│împru- │factu-│te din│factu-│care │cont a │sul de│carea│
│ │ │unita-│stat │mic │mut, di-│ră │factu-│ră │s-a │sumei │cont │cotei│
│ │ │te │ │ │minuare │ │ră │ │virat│virate │ │de │
│ │ │ │ │ │etc.) │ │ │ │suma │de UT │ │15%*)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANRS │ │ │ │
├───┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13 = │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │12 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15% │
├───┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┤
└───┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴───────┴──────┴─────┘


                  Aprob Vizat
          Ordonator de credite, Control financiar preventiv
                Întocmit Verificat
          ................... ....................
____________
    *) Coloana 13 se completează de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016