Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 19 iunie 2007  privind suplimentele alimentare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 19 iunie 2007 privind suplimentele alimentare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 455 din 5 iulie 2007
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.069 din 19 iunie 2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezentele norme se aplică suplimentelor alimentare comercializate ca produse alimentare şi prezentate ca atare.
    (2) Produsele prevăzute la alin. (1) vor fi livrate consumatorului final numai sub formă preambalată.
    (3) Prezentele norme nu se aplică medicamentelor definite în titlul XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Normele privind suplimentele alimentare sunt obligatorii pentru toţi producătorii, importatorii sau persoanele responsabile cu plasarea acestora pe piaţă.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
    a) suplimente alimentare - produsele alimentare al căror scop este să completeze dieta normală şi care sunt surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutriţional ori fiziologic, separat sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, cum ar fi: capsule, pastile, tablete, pilule şi alte forme similare, pachete de pulbere, fiole cu lichid, sticle cu picurător şi alte forme asemănătoare de preparate lichide sau pulberi destinate consumului în cantităţi mici, măsurabile;
    b) nutrienţi - următoarele substanţe:
    (i) vitamine;
    (ii) minerale.    ART. 3
    Suplimentele alimentare pot fi comercializate în România numai dacă respectă prevederile prezentelor norme.

    ART. 4
    (1) Pot fi utilizate în suplimentele alimentare numai vitaminele şi mineralele prevăzute în anexa nr. I şi doar sub formele prevăzute în anexa nr. II.
    (2) Pentru substanţele prevăzute în anexa nr. II, pentru care criteriile de puritate nu sunt specificate în legislaţia comunitară, până la adoptarea unor astfel de specificaţii, vor fi aplicate criteriile de puritate, general acceptate, recomandate de organismele internaţionale, dar pot fi menţinute şi regulile naţionale existente, ce stabilesc criterii de puritate mai stricte.
    (3) Modificări în anexa nr. I sau anexa nr. II se vor face în concordanţă cu procedurile prevăzute la art. 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE , amendată prin Decizia 2006/512/CE.
    (4) Ministerul Sănătăţii Publice poate acorda derogare de la prevederile art. 4 alin. (1), pentru utilizarea vitaminelor şi mineralelor nemenţionate în anexa nr. I sau sub formele nemenţionate în anexa nr. II, până la data de 31 decembrie 2009, pe baza unui referat tehnic întocmit de unul dintre institutele de sănătate publică - Bucureşti, Iaşi, Timişoara sau Cluj-Napoca, numai cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) substanţele respective sunt utilizate în unul sau mai multe suplimente alimentare comercializate în Uniunea Europeană la data intrării în vigoare a Directivei 2002/46/CE , respectiv 12 iulie 2002;
    b) Autoritatea Europeană de Siguranţă a Alimentului să nu fi emis un aviz nefavorabil pentru utilizarea acestor substanţe sau pentru utilizarea acestora în forma menţionată, în producerea suplimentelor alimentare, pe baza unui dosar ce susţine utilizarea substanţei în cauză, prezentat Comisiei Europene, până la 12 iulie 2005, de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.


    ART. 5
    (1) Cantităţile maxime de vitamine şi minerale prezente în suplimentele alimentare sunt fixate în funcţie de porţia zilnică recomandată de către fabricant, ţinându-se cont de următoarele elemente:
    a) limitele superioare de securitate pentru vitaminele şi mineralele stabilite după o evaluare ştiinţifică a riscurilor, în baza datelor ştiinţifice general acceptate, ţinându-se cont, după caz, de diferenţa nivelurilor de sensibilitate ale diferitelor grupuri de consumatori;
    b) aportul de vitamine şi minerale din alte surse alimentare.

    (2) Când sunt stabilite limitele maxime prevăzute la alin. (1), trebuie să se ia în considerare şi aportul de referinţă al vitaminelor şi mineralelor pentru populaţie.
    (3) Pentru a garanta prezenţa în cantităţi suficiente a vitaminelor şi mineralelor în suplimentele alimentare, producătorul va stabili cantităţile minime într-un mod adecvat, în funcţie de porţia zilnică recomandată.

    ART. 6
    (1) Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, numele sub care sunt vândute produsele specificate în prezentele norme este acela de "supliment alimentar".
    (2) Etichetarea, prezentarea şi reclama nu trebuie să atribuie suplimentelor alimentare proprietatea de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane ori să facă referire la asemenea proprietăţi.
    (3) Fără a prejudicia prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare, etichetarea trebuie să conţină următoarele menţiuni:
    a) numele categoriilor de nutrienţi sau de substanţe ce caracterizează produsul ori o indicaţie a naturii acestor nutrienţi sau substanţe;
    b) porţia din produs care este recomandată pentru consumul zilnic;
    c) un avertisment de a nu se depăşi doza zilnică recomandată;
    d) o atenţionare că suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat şi echilibrat;
    e) o atenţionare că produsele nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor mici.


    ART. 7
    Etichetarea, prezentarea şi reclama suplimentelor alimentare nu trebuie să includă afirmaţii directe sau care să inducă ideea că un regim alimentar variat şi echilibrat nu poate asigura cantităţi adecvate de nutrienţi în general.

    ART. 8
    (1) Cantitatea de nutrienţi sau substanţe cu efect nutriţional ori fiziologic prezentă în produs este declarată pe etichetă sub formă numerică. Unităţile utilizate pentru vitamine şi minerale sunt cele specificate în anexa nr. I.
    (2) Cantităţile de nutrienţi sau alte substanţe declarate vor fi acelea pentru o porţie de produs recomandată pentru consumul zilnic şi menţionată pe etichetă.
    (3) Informaţiile privind vitaminele şi mineralele sunt exprimate şi sub formă de procent din valoarea de referinţă menţionată, doza zilnică recomandată, după caz, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Valorile declarate, menţionate la art. 8 alin. (1) şi (2), sunt valorile medii obţinute pe baza analizei produsului, efectuată de către fabricant.
    (2) Procentul valorilor de referinţă pentru vitaminele şi mineralele menţionate la art. 8 alin. (3) poate fi, de asemenea, prezentat sub formă grafică.

    ART. 10
    (1) Pentru facilitarea unei monitorizări eficiente a suplimentelor alimentare producătorul, importatorul sau persoana responsabilă cu plasarea produsului pe piaţă în România trebuie să notifice autoritatea competentă, respectiv Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, prin completarea formularului de notificare menţionat în anexa nr. III şi ataşarea modelului de etichetă pentru produsul în cauză, în format electronic şi folio.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1), semnate şi ştampilate de către solicitant, se vor expedia şi prin poştă.
    (3) În vederea unei eficiente şi rapide notificări, Ministerul Sănătăţii Publice va asigura accesibilitatea la formularul electronic de notificare prin afişarea acestuia pe site-ul oficial al instituţiei.

    ART. 11
    Persoanele responsabile din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii Publice evaluează datele de pe eticheta(ele) depusă(e) şi transmit solicitantului, în termen de 48 de ore, formularul de înregistrare a notificării.

    ART. 12
    Publicitatea suplimentelor alimentare este permisă numai după avizarea conţinutului materialului publicitar de către Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi nu poate face referiri la tratamente, prevenţie, afecţiuni. Suplimentele alimentare se administrează pentru menţinerea sănătăţii, pentru promovarea creşterii şi dezvoltării organismului.

    ART. 13
    (1) Autoritatea de Sănătate Publică şi Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi producătorii, importatorii şi persoanele responsabile cu plasarea produselor pe piaţă a suplimentelor alimentare în România vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor norme.
    (2) Ministerul Sănătăţii Publice are obligaţia să facă publică informaţia privind suplimentele alimentare notificate pe site-ul oficial al instituţiei.

    ART. 14
    Dacă în urma unor noi informaţii sau a reevaluării informaţiilor existente în prezentele norme există motive să se stabilească faptul că un produs prevăzut la art. 1 periclitează sănătatea umană, deşi este în conformitate cu prevederile prezentelor norme. Ministerul Sănătăţii Publice, prin Inspecţia sanitară de stat, poate suspenda sau restricţiona temporar comercializarea produsului în cauză pe teritoriul României şi informează prin sistemul rapid de alertă statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană despre această decizie, precum şi despre motivele care au stat la baza acesteia.

    ART. 15
    Supravegherea şi controlul pe piaţă al suplimentelor alimentare se fac de către inspectorii sanitari de stat din cadrul inspecţiilor sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 16
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage, după caz, răspunderea civilă, contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.

    ART. 17
    (1) Înregistrarea notificării emise de Ministerul Sănătăţii Publice - Autoritatea de Sănătate Publică pentru un supliment alimentar este valabilă până la modificarea calitativă sau cantitativă a compoziţiei acestuia.
    (2) Notificările emise pentru suplimentele alimentare înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme rămân valabile dacă se respectă cerinţa prevăzută la art. 17 alin. (1).

    ART. 18
    Anexele nr. I - IV fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA I

    la norme
    VITAMINE ŞI MINERALE
    care pot fi utilizate în fabricarea suplimentelor alimentare
    1. Vitamine
    Vitamina A (micrograme RE)
    Vitamina D (micrograme)
    Vitamina E (mg f2α-TE)
    Vitamina K (micrograme)
    Vitamina B1 (mg)
    Vitamina B2 (mg)
    Niacina (mg NE)
    Acid pantotenic (mg)
    Vitamina B6 (mg)
    Acid folie (micrograme)
    Vitamina B12 (micrograme)
    Biotina (micrograme)
    Vitamina C (mg)

    2. Minerale
    Calciu (mg)
    Magneziu (mg)
    Fier (mg)
    Cupru (micrograme)
    Iod (micrograme)
    Zinc (mg)
    Mangan (mg)
    Sodiu (mg)
    Potasiu (mg)
    Seleniu (micrograme)
    Crom (micrograme)
    Molibden (micrograme)
    Fluor (mg)
    Clor (mg)
    Fosfor (mg)


    ANEXA II

    la norme
    SUBSTANŢE VITAMINICE ŞI MINERALE
    ce pot fi utilizate pentru fabricarea suplimentelor alimentare
    A. Vitamine
    1. Vitamina A
    a) retinol
    b) acetat de retinil
    c) palmitat de retinil
    d) beta-caroten

    2. Vitamina D
    a) colecalciferol
    b) ergocalciferol

    3. Vitamina E
    a) D-alfa-tocoferol
    b) DL-alfa-tocoferol
    c) acetat de D-alfa-tocoferil
    d) acetat de DL-alfa-tocoferil
    e) succinat acid de D-alfa-tocoferil

    4. Vitamina K
    a) filochinonă (fitomenadionă)

    5. Vitamina B1
    a) clorhidrat de tiamină
    b) mononitrat de tiamină

    6. Vitamina B2
    a) riboflavină
    b) riboflavin 5'-fosfat de sodiu

    7. Niacină
    a) acid nicotinic
    b) nicotinamidă

    8. Acid pantotenic
    a) D-pantotenat de calciu
    b) D-pantotenat de sodiu
    c) dexpantenol

    9. Vitamina B6
    a) clorhidrat de piridoxină
    b) piridoxin 5'-fosfat

    10. Folat
    a) acid pteroilmonoglutamic
    b) L-metilfolat de calciu

    11. Vitamina B12
    a) ciancobalamină
    b) hidroxicobalamină

    12. Biotină
    a) D-biotină

    13. Vitamina C
    a) acid L-ascorbic
    b) L-ascorbat de sodiu
    c) L-ascorbat de calciu
    d) L-ascorbat de potasiu
    e) L-ascorbil 6-palmitat


    B. Minerale
    Calciu
    1. carbonat de calciu
    2. clorură de calciu
    3. săruri de calciu ale acidului citric
    4. gluconat de calciu
    5. glicerofosfat de calciu
    6. lactat de calciu
    7. săruri de calciu ale acidului ortofosforic
    8. hidroxid de calciu
    9. oxid de calciu

    Magneziu
    10. acetat de magneziu
    11. carbonat de magneziu
    12. clorură de magneziu
    13. săruri de magneziu ale acidului citric
    14. gluconat de magneziu
    15. glicerofosfat de magneziu
    16. săruri de magneziu ale acidului ortofosforic
    17. lactat de magneziu
    18. hidroxid de magneziu
    19. oxid de magneziu
    20. sulfat de magneziu

    Fier
    21. carbonat feros
    22. citrat feros
    23. citrat feric de amoniu
    24. gluconat feros
    25. fumarat feros
    26. difosfat feric de sodiu
    27. lactat feros
    28. sulfat feros
    29. difosfat feric (pirofosfat feric)
    30. zaharat feric
    31. fier elementar (carbonil+electrolitic+hidrogen redus)
    32. bisglicinat feros

    Cupru
    33. carbonat de cupru
    34. citrat de cupru
    35. gluconat de cupru
    36. sulfat de cupru
    37. complex cupru-lizină

    Iod
    38. iodură de sodiu
    39. iodat de sodiu
    40. iodură de potasiu
    41. iodat de potasiu

    Zinc
    42. acetat de zinc
    43. clorură de zinc
    44. citrat de zinc
    45. gluconat de zinc
    46. lactat de zinc
    47. oxid de zinc
    48. carbonat de zinc
    49. sulfat de zinc

    Mangan
    50. carbonat de mangan
    51. clorură de mangan
    52. citrat de mangan
    53. gluconat de mangan
    54. glicerofosfat de mangan
    55. sulfat de mangan

    Sodiu
    56. bicarbonat de sodiu
    57. carbonat de sodiu
    58. clorură de sodiu
    59. citrat de sodiu
    60. gluconat de sodiu
    61. lactat de sodiu
    62. hidroxid de sodiu
    63. săruri de sodiu ale acidului ortofosforic

    Potasiu
    64. bicarbonat de potasiu
    65. carbonat de potasiu
    66. clorură de potasiu
    67. citrat de potasiu
    68. gluconat de potasiu
    69. glicerofosfat de potasiu
    70. lactat de potasiu
    71. hidroxid de potasiu
    72. săruri de potasiu ale acidului ortofosforic

    Seleniu
    73. selenat de sodiu
    74. hidrogenoselenit de sodiu
    75. selenit de sodiu

    Crom
    76. Clorură de crom (III)
    77. sulfat de crom (III)

    Molibden
    78. molibdat de amoniu [molibden (VI)]
    79. molibdat de sodiu [molibden (VI)]

    Flor
    80. fluorură de potasiu
    81. fluorură de sodiu


    ANEXA III

    la norme
    FORMULAR DE NOTIFICARE
    1. Date despre notificator (numele, adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare la registrul comerţului etc.)
    - Producător ....................................................
    – Importator ....................................................
    – Persoana responsabilă cu plasarea produsului pe piaţă .........

    2. Denumirea comercială a produsului ............................
    3. Precizări privind conţinutul produsului:
    Vitamine [] Minerale [] Vitamine şi minerale []
    (Se bifează cu "x" în căsuţele corespunzătoare.)

    4. Ţiara de origine .............................................
    5. Solicit derogare (motivaţie) .................................
    6. Declar pe propria răspundere că datele de mai sus sunt corecte; suplimentul alimentar pentru care se solicită notificare NU a fost înregistrat în nicio altă ţară ca produs medicamentos fără prescripţie medicală (produs OTC). Îmi asum responsabilitatea conformării suplimentelor alimentare fabricate/importate cu prevederile legale în vigoare*).
    Numele şi prenumele directorului (persoana care va semna Formularul de notificare) .................................................
    (semnătura, ştampila, data)

    ANEXA IV

    la norme
    FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A NOTIFICĂRII
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
    Autoritatea de Sănătate Publică
    NOTIFICARE**)
    Nr. .... din ......
    1. Notificator (numele, adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare la registrul comerţului etc.)
    2. Notificare privind produsul (denumirea comercială)
    3. Notificare primită la data de:
    Director general,
    ....................
──────────
*) Prevederile legale în vigoare:
    - Directiva 2002/46/CE privind suplimentele alimentare;
    – Lista substanţelor pentru care s-a cerut derogare, pe baza dosarelor depuse la Comisia Europeană înainte de 12 iulie 2005;
    – Directiva 2006/37/CE care completează anexele I şi II la Directiva 2002/46/CE ;
    – Regulamentul nr. 2006/1924/CE privind informaţiile nutriţionale şi atributele de sănătate referitoare la alimente;
    – Directiva 2000/13/CE privind etichetarea, prezentarea şi publicitatea alimentelor;
    – Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────
──────────
**) Notificarea emisă de Ministerul Sănătăţii Publice - Autoritatea de Sănătate Publică pentru un supliment alimentar este valabilă până la modificarea calitativă sau cantitativă a compoziţiei acestuia.──────────
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016