Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2007 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2007

Monitorul Oficial 739 din 31 Octombrie 2007 (M. Of. 739/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.304 din 24 octombrie 2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 31 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, se completează cu un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:"art. 6În perioada septembrie-decembrie 2007, finanţarea lucrărilor de ...

Monitorul Oficial 715 din 23 Octombrie 2007 (M. Of. 715/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 23 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul internelor şireformei administrative,cristian davidministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,paul păcuraruministrul afacerilor externe,adrian mihai cioroianuministrul sănătăţii publice,gheorghe eugen nicolăescuministrul economieişi finanţelor,varujan vosganianministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,cristian mihai adomniţeibucureşti, 10 octombrie 2007.nr. 1.238.anexa 1 standarde naŢionale

Monitorul Oficial 713 din 22 Octombrie 2007 (M. Of. 713/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 16 octombrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 22 octombrie 2007

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdoamna deputat dumitrescu liana, aparţinând grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, se desemnează în calitatea de membră a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a francofoniei, prevăzută în anexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 9/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 210 din 11 martie 2005, în locul doamnei deputat manolescu oana.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 16 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorbogdan olteanupreŞedintele senatuluinicolae vĂcĂroiubucureşti, 16 octombrie 2007.nr. 74.-------

Monitorul Oficial 710 din 22 Octombrie 2007 (M. Of. 710/2007)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 22 octombrie 2007

În scopul ducerii la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare, conform cărora guvernul va asigura o creştere a calităţii vieţii viitorilor pensionari mai apropiată de cea din perioada activă, prin introducerea şi implementarea unui mecanism viabil şi eficient de funcţionare a sistemului de pensii private, în condiţiile unui control public transparent asupra gestionării acestora, exercitat de către comisia de supraveghere a sistemului de pensii private, şi ţinând cont de faptul că pe parcursul etapei de implementare a prevederilor din cuprinsul legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, precum şi ale legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative s-au constatat anumite ...

Monitorul Oficial 707 din 19 Octombrie 2007 (M. Of. 707/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.257 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 19 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiinţarea societăţii comerciale de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă "t.b.r.c.m." - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 950 din 24 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. articolul 9 va avea următorul cuprins:"art. 9(1) administrarea societăţii comerciale de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă "t.b.r.c.m." - s.a. se realizează de către consiliul de administraţie, numit şi revocat de către adunarea generală a acţionarilor, la propunerea preşedintelui casei naţionale de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.(2) ...

Monitorul Oficial 703 bis din 18 Octombrie 2007 (M. Of. 703 bis/2007)

 ANEXE din 30 iulie 2007 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit (anexe nr. I-III) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 bis din 18 octombrie 2007

Anexa i*font 7*denumirea instituŢiei de credit:data raportĂrii:formular 1: caadecvarea capitalului la riscuri┌─────┬────────────┬───────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│indi-│ nr. crt. │ eticheta │ va- │ referinţe si comentarii ││cativ│ │ ...

Monitorul Oficial 698 din 16 Octombrie 2007 (M. Of. 698/2007)

CERINTELE TEHNICE din 12 octombrie 2007 pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate in scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite in timpul transplantarii lor EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 octombrie 2007

CerinŢele tehnice din 12 octombrie 2007 pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umanã utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantãrii lor emitent: ministerul sanatatii publice publicat În: monitorul oficial nr. 698 din 16 octombrie 2007 art. 1 În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 16 octombrie 2007

Având în vedere degradarea spaţiilor verzi de pe teritoriul localităţilor din românia, cauzată de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltării activităţilor economice şi sociale,în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii prin creşterea suprafeţelor reprezentate de spaţiile verzi din localităţi, al protejării şi gestionării durabile a acestora, precum şi al creşterii standardelor de viaţă ale locuitorilor,ţinând cont de faptul că în lipsa unei reglementări imediate, implementarea programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi este greu de realizat, fondurile prevăzute iniţial fiind insuficiente din cauza impactului deosebit al programului,elemente care vizează interesul ...

Monitorul Oficial 696 din 15 Octombrie 2007 (M. Of. 696/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 15 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în românia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (a.d.r.), încheiat la geneva la 30 septembrie 1957, la care românia a aderat prin legea nr. 31/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 9 ianuarie ...

Monitorul Oficial 692 din 11 Octombrie 2007 (M. Of. 692/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 11 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla articolul 1, alineatele (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 912 din 9 noiembrie 2006, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) pentru anul 2007 se aprobă recoltarea unui volum maxim de lemn pe picior de 19,5 milioane mc din următoarele categorii de resurse:a) 10,65 milioane mc din păduri proprietate publică a statului;b) 3,20 milioane mc din păduri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;c) 2,35 ...

Monitorul Oficial 688 din 10 Octombrie 2007 (M. Of. 688/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.194 din 4 octombrie 2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 10 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor care au promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,tudor-alexandru chiuariuministrul afacerilor externe,adrian mihai cioroianuministrul internelor şi reformei administrative,cristian davidbucureşti, 4 octombrie 2007.nr. 1.194.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei ...

Monitorul Oficial 671 din 01 Octombrie 2007 (M. Of. 671/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2007 privind utilizarea în anul 2007 a surselor proprii aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, destinate dotărilor independente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 1 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 408/2007 privind utilizarea în anul 2007 a surselor proprii aprobate în bugetul ministerului sănătăţii publice, destinate dotărilor independente, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 326 din 15 mai 2007, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) din veniturile proprii ale ministerului sănătăţii publice se realizează:1. dotarea unităţilor sanitare din reţeaua acestui minister, precum şi a serviciilor publice de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016