Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2007 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2007

Monitorul Oficial 74 din 31 Ianuarie 2007 (M. Of. 74/2007)

ORDIN nr. 729 din 29 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 31 ianuarie 2007

Art. 1 se aproba metodologia de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor, prevazuta in anexa nr. 1. art. 2 se aproba metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor, prevazuta in anexa nr. 2. art. 3 atestatele eliberate specialistilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor si a studiilor de transformare a pasunilor impadurite, in baza ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 207/2001 ...

METODOLOGIE din 29 iulie 2005 (*republicata*) de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 31 ianuarie 2007

Cap. i dispozitii generale art. 1 prezenta metodologie are ca obiect atestarea sefilor de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor, denumiti in continuare sefi de proiect. art. 2 (1) atestarea persoanelor fizice ca sefi de proiect se face de catre o comisie de atestare a carei componenta este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta metodologie. (2) atestarea are drept scop asigurarea personalului necesar pentru fundamentarea si propunerea solutiilor tehnice adoptate in lucrarile de amenajare a fondului forestier national, potrivit reglementarilor ...

METODOLOGIE din 29 iulie 2005 (*republicata*) de atestare a sefilor de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 31 ianuarie 2007

Cap. i dispozitii generale art. 1 prezenta metodologie are ca obiect atestarea expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor, denumiti in continuare experti ctap. art. 2 (1) atestarea persoanelor fizice ca experti ctap se face de catre o comisie de atestare a carei componenta este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta metodologie. (2) atestarea are drept scop asigurarea personalului necesar pentru certificarea solutiilor tehnice adoptate in lucrarile de amenajare a fondului forestier national, potrivit ...

Monitorul Oficial 76 din 31 Ianuarie 2007 (M. Of. 76/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 76 din 31 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea ministerului economiei şi comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 şi care vor beneficia de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 64 din 26 Ianuarie 2007 (M. Of. 64/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 24 ianuarie 2007 pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 64 din 26 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicregulamentul de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.391/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 876 din 26 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:1. la articolul 29, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) pregătirea practică a persoanei prevăzute la alin. (2), în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile a, b, be şi subcategoriile a1 şi b1, se poate efectua şi de către un instructor auto autorizat ...

Monitorul Oficial 65 din 26 Ianuarie 2007 (M. Of. 65/2007)

 NORME METODOLOGICE din 12 ianuarie 2007 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2007

 ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivitlegii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale. situaţiile financiare anuale se compun din : bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative.situaţiile financiare ale anului 2006 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri ...

Monitorul Oficial 60 din 25 Ianuarie 2007 (M. Of. 60/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.161/2006 privind aprobarea listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (10^1) şi (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 60 din 25 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (10), (10^1) şi (11) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.161/2006 privind aprobarea listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (10^1) şi (11) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 768 din 8 septembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. articolul unic va avea următorul cuprins:"art. unicse aprobă lista operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ...

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 746/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 Craiova - Filiaşi între km 233+200 şi km 268+390 pe teritoriul localităţilor Almăj, Brădeşti şi Filiaşi din judeţul Dolj" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 60 din 25 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 746/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "reabilitare dn 6 craiova - filiaşi între km 233+200 şi km 268+390 pe teritoriul localităţilor almăj, brădeşti şi filiaşi din judeţul dolj", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 645 din 21 iulie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În titlu şi în tot cuprinsul hotărârii denumirea ...

Monitorul Oficial 59 din 25 Ianuarie 2007 (M. Of. 59/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 59 din 25 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (3) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:───────────────ministrul educaţiei şi cercetării,mihail hărdăuministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,gheorghe barbup. ministrul finanţelor publice,doina-elena dascălu,secretar de statbucureşti, 10 ianuarie 2007.nr. 22.anexa 1 metodologie

Monitorul Oficial 56 bis din 24 Ianuarie 2007 (M. Of. 56 bis/2007)

 NORME METODOLOGICE din 14 decembrie 2006 privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 1.700/2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 28 decembrie 2006

Partea iplan de vaccinare orală de urgenţă a mistreţilor împotriva pestei porcine clasicecap. i introducere1.1. În baza prevederilor art. 20 din anexa la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 67/2005 pentru aprobarea normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 şi 707 bis din 5 august 2005, ce transpune directiva consiliului 2001/89/ce, şi, în condiţiile în care s-a propus de către autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi s-a agreat de către statele membre efectuarea vaccinării de urgenţă a ...

Monitorul Oficial 58 din 24 Ianuarie 2007 (M. Of. 58/2007)

 NORME din 29 decembrie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Regulamentului nr. 141/2000/CE privind medicamentele orfane EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 24 ianuarie 2007

Art. 1reprezentantul româniei în comitetul prevăzut la art. 4 alin. (3) din regulamentul nr. 141/2000/ce privind medicamentele orfane, denumit în continuare regulament, este propus de preşedintele agenţiei naţionale a medicamentului şi supus spre aprobare consiliului de administraţie al acesteia.art. 2cererea acceptată de agenţia naţionala a medicamentului cu nerespectarea art. 8 alin. (1) din regulament este nulă.art. 3autoritatea naţionala competenţa sa realizeze informarea prevăzută la art. 8 alin. (2) şi actualizarea informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) din regulament este agenţia naţionala a medicamentului.-----

Monitorul Oficial 43 din 19 Ianuarie 2007 (M. Of. 43/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 10 ianuarie 2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,ion codescu,secretar de statministrul afacerilor externe,mihai răzvan ungureanuministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 10 ianuarie 2007.nr. 20.anexa 1 listapersoanelor care au deja alte cetăţenii, pentru care comisia aavizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiulart. 26 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date ...

Monitorul Oficial 38 din 18 Ianuarie 2007 (M. Of. 38/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 10 ianuarie 2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 18 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 24 alin. (3) lit. a) şi al art. 29 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă standardele de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă standardele de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2.art. 3standardele de autorizare de funcţionare provizorie, precum şi standardele de acreditare şi de evaluare periodică ...

Monitorul Oficial 23 bis din 15 Ianuarie 2007 (M. Of. 23 bis/2007)

 INSTRUCŢIUNI nr. 201 din 23 noiembrie 2006 pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 bis din 15 ianuarie 2007

──────────*) aprobate de ordinul nr. 2229 din 23 noiembrie 2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 23 din 15 ianuarie 2007.──────────dispozitii generaleart. 1(1) instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar - nr. 201 stabilesc oblibaţiile personalului de locomotiva în legătură cu: executarea serviciului privind circulatia trenurilor şi manevrarea vehiculelor feroviare, instruirea şi utilizarea personalului de locomotiva, precum şi cu exploatarea şi verificarea tehnica a vehiculelor feroviare motoare.(2) prezentele instrucţiuni conţin de asemenea obligaţii ale personalului care are atribuţii în legătură cu organizarea activităţii personalului de locomotiva, exploatarea şi verificarea tehnica a locomotivelor. (3) prevederile prezentelor ...

Monitorul Oficial 16 din 10 Ianuarie 2007 (M. Of. 16/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.866 din 21 decembrie 2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autorităţilor administraţiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 16 din 10 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin agenţia naţională pentru dezvoltarea zonelor miniere autorităţilor administraţiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în legea nr. 167/2005 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 860 din 23 septembrie 2005, se completează după cum urmează:1. la articolul 5, ...

Monitorul Oficial 13 din 09 Ianuarie 2007 (M. Of. 13/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.818 din 21 decembrie 2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 9 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei cu stabilirea domiciliului în românia.art. 2se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 3-5, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei cu menţinerea domiciliului în străinătate.art. 3anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul ...

Monitorul Oficial 14 din 09 Ianuarie 2007 (M. Of. 14/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.813 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 674 din 4 august 2006, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) când este necesară ajustarea preţului efectiv plătit sau de plătit conform art. 8 din acordul privind aplicarea articolului vii al acordului general pentru tarife vamale şi comerţ 1994, ratificat prin legea nr. 133/1994, cu modificările ulterioare, denumit ...

Monitorul Oficial 9 bis din 08 Ianuarie 2007 (M. Of. 9 bis/2007)

INDRUMAR din 20 noiembrie 2006 privind educatia si protectia elevilor in caz de cutremur*) EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 bis din 8 ianuarie 2007

_________ *) aprobat de ordinul nr. 1508 din 20 noiembrie 2006 , publicate in monitorul oficial nr. 9, partea i, din 8 ianuarie 2007. partea i recomandari pentru elevii din invatamantul primar - clasele i-ii - text si postere [imagine]__________ nota(ctce) imaginea se gaseste in monitorul oficial nr. 9bis, partea i, din 8 ianuarie 2007. ce trebuie sã facem pentru a şti sã ne protejãm în caz de cutremur 1. afişãm posterele despre ...

INDRUMAR din 23 noiembrie 2006 privind educatia si protectia elevilor in caz de cutremur*) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 bis din 8 ianuarie 2007

_________ *) aprobat de ordinul nr. 5709 din 23 noiembrie 2006 , publicate in monitorul oficial nr. 9, partea i, din 8 ianuarie 2007. partea i recomandari pentru elevii din invatamantul primar - clasele i-ii - text si postere [imagine]__________ nota(ctce) imaginea se gaseste in monitorul oficial nr. 9bis, partea i, din 8 ianuarie 2007. ce trebuie sã facem pentru a şti sã ne protejãm în caz de cutremur 1. afişãm posterele despre ...

INDRUMAR din 7 noiembrie 2006 privind educatia si protectia elevilor in caz de cutremur*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 bis din 8 ianuarie 2007

_________ *) aprobat de ordinul nr. 2058 din 7 noiembrie 2006 , , publicate in monitorul oficial nr. 9, partea i, din 8 ianuarie 2007. partea i recomandari pentru elevii din invatamantul primar - clasele i-ii - text si postere [imagine]__________ nota(ctce) imaginea se gaseste in monitorul oficial nr. 9bis, partea i, din 8 ianuarie 2007. ce trebuie sã facem pentru a şti sã ne protejãm în caz de cutremur 1. afişãm posterele ...

Monitorul Oficial 12 din 08 Ianuarie 2007 (M. Of. 12/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 1.870 din 21 decembrie 2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 8 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă alineatul (2) al articolului 5 din hotărârea guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 662 din 22 iulie 2004, se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) cantităţile de produse rămase nedistribuite producătorilor agricoli din judeţele prevăzute la art. 1 alin. (2) se preiau în stocul rezervă de stat de către administraţia naţională a rezervelor de stat.(4) cheltuielile ocazionate ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016