Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2007 Twitter Facebook

Acte altele august 2007

Monitorul Oficial 601 din 31 August 2007 (M. Of. 601/2007)

CODUL DEONTOLOGIC din 22 iunie 2007 al profesiei de geodez EMITENT: ORDINUL GEODEZILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 31 august 2007

Cap. i introducere art. 1 (1) prezentul cod deontologic al profesiei de geodez, denumit în continuare cod, stabileşte normele de conduitã ce revin membrilor ordinului geodezilor din românia, denumit în continuare ordin. codul are ca scop adoptarea şi aplicarea unor principii şi reguli de comportament al membrilor ordinului pentru a evita apariţia unor situaţii care ar putea afecta reputaţia membrilor sãi, dezvoltarea şi consolidarea ordinului, precum şi imaginea acestuia. (2) prezentul cod este întocmit în temeiul prevederilor art. 17 din legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea ...

Monitorul Oficial 602 din 31 August 2007 (M. Of. 602/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 991 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din românia în parlamentul european, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 106 din 12 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor membrilor din românia în parlamentul european, se suplimentează bugetul ministerului internelor şi reformei administrative, cel al secretariatului general al guvernului pentru ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 31 august 2007

Prevederile actelor normative ce reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membri din românia în parlamentul european trebuie să asigure realizarea unui control eficient pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor care votează multiplu.având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect şi necesitatea unei bune gestionări a acţiunii de imprimare a buletinelor de vot la alegerile pentru membri din românia în parlamentul european,ţinând cont de faptul că la data de 1 iulie 2007 a expirat termenul prevăzut la art. iv alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2007, cu modificările ulterioare, în acest moment fiind inaplicabile dispoziţiile referitoare la exercitarea ...

Monitorul Oficial 598 din 30 August 2007 (M. Of. 598/2007)

 ORDONANŢĂ nr. 45 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 30 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.1 din legea nr. 266/2007 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"art. 12^1(1) În cazul unei operaţiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier iniţial este efectuat în cont ...

Monitorul Oficial 565 din 16 August 2007 (M. Of. 565/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 868 din 1 august 2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 16 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia, şi care sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,zsuzsanna pκter,secretar de statministrul afacerilor externe,adrian mihai cioroianuministrul internelor şi reformei administrative,cristian davidbucureşti, 1 august 2007.nr. 868.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitivredobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în românia──────────din ...

Monitorul Oficial 564 din 16 August 2007 (M. Of. 564/2007)

 INSTRUCŢIUNI nr. 129 din 19 iulie 2007 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunoştinţei faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 16 august 2007

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. f) din legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea secretariatului de stat pentru problemele revoluţionarilor din decembrie 1989,secretarul de stat al secretariatului de stat pentru problemele revoluţionarilor din decembrie 1989 emite următoarele instrucţiuni:art. 1(1) de subvenţia de stat prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. f) din legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei ...

Monitorul Oficial 562 bis din 16 August 2007 (M. Of. 562 bis/2007)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 8 mai 2007 "Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei postseism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor-cadru de intervenţie", indicativ ME 003-2007 EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 bis din 16 august 2007

──────────aprobată prin ordinul nr. 127 din 8 mai 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 562 bis din 16 august 2007.────────── memoriu de prezentareobiectul prezentei metodologii îl constituie precizarea modului de organizare şi desfăşurare al activităţilor tehnice menite să asigure utilizarea în condiţii de siguranţă a construcţiilor în cazul producerii unui seism de mare intensitate.prin seism de mare intensitate se înţelege acel eveniment care produce în mediul construit prăbuşiri generale sau locale, avarii şi degradări semnificative pe arii întinse.activităţile prezentei metodologii se referă, în principal, la următoarele aspecte:a) evaluarea stării tehnice a construcţiilor în vederea luării de decizii ...

Monitorul Oficial 561 din 15 August 2007 (M. Of. 561/2007)

SISTEMUL din 9 august 2007 de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 15 august 2007

I. În cuprinsul sistemului de raportare contabilã semestrialã a instituţiilor de credit termenul "bilanţ" se va înlocui cu sintagma "situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii". ii. normele metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportãrilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit, prevãzute la capitolul i, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la punctul 1, teza a doua a alineatului 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "la întocmirea raportãrilor contabile semestriale care reflectã operaţiunile şi situaţia financiarã a reţelei cooperatiste de credit se vor avea în vedere ...

SISTEMUL din 9 august 2007 de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 15 august 2007

I. În cuprinsul sistemului de raportare contabilã semestrialã a instituţiilor de credit termenul "bilanţ" se va înlocui cu sintagma "situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii". ii. normele metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportãrilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit, prevãzute la capitolul i, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la punctul 1, teza a doua a alineatului 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "la întocmirea raportãrilor contabile semestriale care reflectã operaţiunile şi situaţia financiarã a reţelei cooperatiste de credit se vor avea în vedere ...

 HOTĂRÂRE nr. 895 din 1 august 2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 15 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,având în vedere prevederile legii nr. 157/2005 pentru ratificarea tratatului dintre regatul belgiei, republica cehă, regatul danemarcei, republica federală germania, republica estonia, republica elenă, regatul spaniei, republica franceză, irlanda, republica italiană, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat al luxemburgului, republica ungară, republica malta, regatul Ţărilor de jos, republica austria, republica polonă, republica portugheză, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord (state membre ale uniunii europene) şi republica bulgaria şi românia privind aderarea republicii bulgaria şi a româniei la uniunea europeană, semnat de ...

Monitorul Oficial 550 bis din 13 August 2007 (M. Of. 550 bis/2007)

CAIET DE SARCINI - CADRU din 9 iulie 2007 al serviciului de salubrizare*) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 bis din 13 august 2007

---- *) caietul de sarcini-cadru este aprobat de ordinul nr. 111/2007 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 550, din data de 13 august 2007. obiectul caietului de sarcini-cadru 1. prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte conţinutul şi modul de întocmire a caietelor de sarcini de cãtre consiliile locale, consiliul general al municipiului bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitarã, dupã caz, care înfiinţeazã, organizeazã, conduc, coordoneazã şi controleazã funcţionarea serviciului de salubrizare şi care au totodatã atribuţia de monitorizare şi exercitare a controlului cu privire la prestarea serviciului de ...

Monitorul Oficial 552 din 13 August 2007 (M. Of. 552/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 872 din 1 august 2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.794/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional ”Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4-1833E-Electroalimentare pentru sistemul de Asistenţă tehnică terestră pentru navigaţia aeriană (ATTNA)” EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 13 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.794/2006 privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "cazarma 1833 câmpia turzii 2004-4-1833e- electroalimentare pentru sistemul de asistenţă tehnică terestră pentru navigaţia aeriană (attna)", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 5 din 4 ianuarie 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,laszlo borbelyκlyp. ministrul economiei şi finanţelor,doina-elena dascălu,secretar de statministrul internelor şi reformei administrative,cristian davidbucureşti, 1 august 2007.nr. ...

Monitorul Oficial 542 din 09 August 2007 (M. Of. 542/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 812 din 25 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti” EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 9 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "construcţia autostrăzii bucureşti-braşov, tronsonul bucureşti-ploieşti, pe teritoriul localităţilor moara vlăsiei, snagov, gruiu, balta doamnei, gherghiţa, drăgăneşti, râfov, dumbrava, berceni, bărcăneşti şi ploieşti", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 923 din 14 noiembrie 2006, se completează cu numerele curente 930-1.274, conform anexei la ...

Monitorul Oficial 539 din 08 August 2007 (M. Of. 539/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 24 iulie 2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, pentru persoanele care au fost declarate admise în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil din 5 decembrie 2004 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 8 august 2007

În temeiul art. 50 lit. e) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 983/2004,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, legal întrunit în şedinţa din 26 iunie 2007, adoptă următoarea hotărâre:art. 1se aprobă modificarea şi completarea normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 39/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 114 din 14 februarie 2005, cu modificările ulterioare, pentru persoanele care au fost declarate admise în urma testului de verificare a cunoştinţelor în ...

Monitorul Oficial 537 din 08 August 2007 (M. Of. 537/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 900 din 7 august 2007 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 839/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru Patriarhia Română EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 8 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 125/2002,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 839/2007 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor din fondul de rezervă bugetară ...

Monitorul Oficial 528 din 03 August 2007 (M. Of. 528/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 810 din 25 iulie 2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 3 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,tudor-alexandru chiuariup. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statministrul internelor şi reformei administrative,cristian davidbucureşti, 25 iulie 2007.nr. 810.anexa 1 listapersoanelor care au deja altă cetăţenie, pentru carecomisia a avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia românăîn temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului ...

Monitorul Oficial 520 din 01 August 2007 (M. Of. 520/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 703 din 4 iulie 2007 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 520 din 1 august 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1-4, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.art. 2anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,tudor-alexandru chiuariuministrul afacerilor externe,adrian mihai cioroianup. ministrul internelor şi reformei administrative,liviu radu,secretar de statbucureşti, 4 iulie 2007.nr. 703.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului ...

Monitorul Oficial 519 din 01 August 2007 (M. Of. 519/2007)

 NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ NML 018-07 din 18 iunie 2007 "Sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă)" EMITENT: Biroul Român de Metrologie Legală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 1 august 2007

1. domeniu de aplicare1.1. prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice şi modalităţile specifice de atestare a legalităţii sistemelor de măsurare a cantităţilor de fluide (apă, abur, gaz natural) şi energie termică convenţională, inclusiv a cantităţilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber, denumite în continuare sisteme de măsurare sau sisteme, utilizate în măsurările efectuate în cadrul unor tranzacţii comerciale. În prezenta normă de metrologie legală termenii masă şi, respectiv, kg pot fi înlocuiţi, după caz, cu volum şi simbolul l.1.2. pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate, sistemele de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016