Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2007 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2007

Monitorul Oficial 283 din 27 Aprilie 2007 (M. Of. 283/2007)

MODUL DE IMPLEMENTARE din 3 aprilie 2007 a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2007

Art. 1 În cadrul plãţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (pndc), primele se acordã producãtorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plãţi directe şi plãţi naţionale directe complementare, care se acordã în agriculturã începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã. art. 2 (1) prima pe exploataţie se acordã producãtorilor agricoli menţionaţi la art. 1 o singurã datã pe an, ...

Monitorul Oficial 282 din 27 Aprilie 2007 (M. Of. 282/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 382 din 25 aprilie 2007 pentru modificarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica Muntenia Sud” - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 282 din 27 aprilie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 13 din hotărârea guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea strategiei de privatizare a societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica muntenia sud" - s.a., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 587 din 7 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 13(1) se constituie comisia pentru coordonarea privatizării societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a energiei ...

Monitorul Oficial 274 din 25 Aprilie 2007 (M. Of. 274/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 367 din 18 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 25 aprilie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului, având sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1.(2) ministerul transporturilor stabileşte politica în domeniul transporturilor, la nivel naţional, elaborează strategia şi ...

Monitorul Oficial 277 din 25 Aprilie 2007 (M. Of. 277/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 351 din 11 aprilie 2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 592/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 25 aprilie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 67 din legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicalineatul (1) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 592/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul apărării naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 376 din 2 iunie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă înfiinţarea pe lângă ministerul apărării, în cadrul unităţilor militare angajate în sprijinul coaliţiei împotriva irakului, al coaliţiei de luptă Împotriva terorismului şi al misiunilor sub comanda nato, ...

Monitorul Oficial 271 din 24 Aprilie 2007 (M. Of. 271/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 359 din 11 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 24 aprilie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 684 din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (3) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) bursele se acordă numai elevilor sau studenţilor care urmează studiile în ţară şi reprezintă românia."2. alineatele (1) şi (2) ale articolului ...

Monitorul Oficial 270 din 23 Aprilie 2007 (M. Of. 270/2007)

PROPUNERE DE METODOLOGIE din 10 aprilie 2007 privind reproducerea fonogramelor publicate in scop comercial, destinate exclusiv comunicarii publice in scop ambiental si lucrativ EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007

1. (1) utilizatorii, persoane fizice autorizate sau juridice, care reproduc fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora în scopul comunicãrii publice au obligaţia sã obţinã din partea organismului de gestiune colectivã a drepturilor conexe ale producãtorilor de fonograme o licenţã neexclusivã pentru reproducerea unui numãr de fonograme, în schimbul unei remuneraţii. (2) reproducerea menţionatã la alin. (1) este destinatã exclusiv comunicãrii publice a fonogramelor în scop ambiental sau lucrativ. (3) remuneraţia menţionatã la alin. (1) este stabilitã conform tabelului urmãtor şi va fi indexatã anual ţinând cont de indicele de inflaţie: ...

Monitorul Oficial 268 din 20 Aprilie 2007 (M. Of. 268/2007)

PRINCIPII UNIFORME din 20 decembrie 2006 de evaluare si omologare a produselor de protectie a plantelor ce contin microorganisme EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 20 aprilie 2007

Cap. a introducere 1. principiile prevãzute în prezenta anexã urmãresc ca evaluãrile şi deciziile referitoare la omologarea produselor de protecţie a plantelor, în mãsura în care este vorba despre produse de protecţie a plantelor biologice, sã se traducã prin aplicarea cerinţelor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-d) din hotãrârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasãrii pe piaţã şi a utilizãrii lor pe teritoriul româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la un nivel ridicat de protecţie a sãnãtãţii oamenilor şi animalelor, precum ...

PRINCIPII UNIFORME din 26 ianuarie 2007 de evaluare si omologare a produselor de protectie a plantelor ce contin microorganisme EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 20 aprilie 2007

Cap. a introducere 1. principiile prevãzute în prezenta anexã urmãresc ca evaluãrile şi deciziile referitoare la omologarea produselor de protecţie a plantelor, în mãsura în care este vorba despre produse de protecţie a plantelor biologice, sã se traducã prin aplicarea cerinţelor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-d) din hotãrârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasãrii pe piaţã şi a utilizãrii lor pe teritoriul româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la un nivel ridicat de protecţie a sãnãtãţii oamenilor şi animalelor, precum ...

PRINCIPII UNIFORME din 21 martie 2007 de evaluare si omologare a produselor de protectie a plantelor ce contin microorganisme EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 20 aprilie 2007

Cap. a introducere 1. principiile prevãzute în prezenta anexã urmãresc ca evaluãrile şi deciziile referitoare la omologarea produselor de protecţie a plantelor, în mãsura în care este vorba despre produse de protecţie a plantelor biologice, sã se traducã prin aplicarea cerinţelor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-d) din hotãrârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasãrii pe piaţã şi a utilizãrii lor pe teritoriul româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la un nivel ridicat de protecţie a sãnãtãţii oamenilor şi animalelor, precum ...

Monitorul Oficial 265 bis din 19 Aprilie 2007 (M. Of. 265 bis/2007)

 REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007 aeronautice civile Române RACR-AAUN EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 19 aprilie 2007

──────────aprobate prin ordinul nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 19 aprilie 2007.──────────autorizarea persoanelor juridice pentru certificareîn domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizateediţia 1/2007cap. 1generalităţiracr aaun. 1.005 - aplicabilitatea) prezenta reglementare are drept scop stabilirea cerinţelor privind autorizarea persoanelor juridice care efectuează activităţi de certificare în numele, sub supravegherea, controlul şi responsabilitatea aacr.b) activităţile specifice de certificare în domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizate, care se pot efectua în numele aacr, sunt următoarele:- elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniului activităţilor aeronautice civile şi conexe legate de aeronavele ultrauşoare nemotorizate, supravegherea şi punerea ...

 REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007 aeronautice civile Române RACR-CCO AUN EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 19 aprilie 2007

──────────aprobate prin ordinul nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 19 aprilie 2007.──────────cerinţele de certificare şi operaţionalepentru aeronavele ultrauşoare nemotorizateediţia 1/2007cap. 1generalităţiracr-cco aun. 1005 - introducere(1) având în vedere diversitatea de cerinţe, diferite în lume, privind admiterea la zbor a aeronavelor ultrauşoare nemotorizate (aun) şi că majoritatea aeronavelor aun din românia sunt din import, prezenta reglementare îşi propune să acopere din punct de vedere al certificării (al emiterii certificatelor de identificare - ci) sau anexe la ci şi al operării/utilizării, toate categoriile de aeronavele aun, de diferite clase şi tipuri/modele.(2) ...

 REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007 aeronautice civile Române RACR-LPAN AUN EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 19 aprilie 2007

──────────aprobate prin ordinul nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 19 aprilie 2007.──────────licenŢierea personalului aeronautic civil navigant -aeronave ultrauŞoare nemotorizateediţia 1/2007cap. 1definiţii şi abrevieriracr-lpan aun.1005 - definiţiiatunci când următorii termeni sunt folosiţi în prezenta reglementare, ei au următorul înţeles:┌─────────────┬─┬──────────────────────┐│aprobat │-│aprobat de autoritatea││corespunzător│ │de certificare │├─────────────┼─┼──────────────────────┤│ │ │procedeu ││ ...

 REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007 aeronautice civile Române RACR-CCO ULM EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 19 aprilie 2007

──────────aprobate prin ordinul nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 19 aprilie 2007.──────────cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizateediţia 1/2007cap. 1generalităţiracr-cco ulm. 1005 - introducere(1) având în vedere diversitatea de cerinţe, diferite în lume, privind admiterea la zbor a aeronavelor ultrauşoare motorizate (ulm) şi că majoritatea aeronavelor ulm din românia sunt din import, prezenta reglementare îşi propune să acopere din punct de vedere al certificării (al emiterii certificatelor de identificare - ci şi, după caz, a autorizaţiilor de zbor - az) şi al operării/utilizării toate categoriile de aeronavele ...

 REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007 aeronautice civile Române RACR-LPAN ULM EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 19 aprilie 2007

──────────aprobate prin ordinul nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 19 aprilie 2007.──────────licenţierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultrauşoare motorizateediţia 1/2007cap. 1generalităţiracr-lpan ulm. 1000 - definiţii şi abrevieriracr-lpan ulm. 1000 (a) - definiţiiatunci când următorii termeni sunt folosiţi în prezenta reglementare referitoare la licenţierea personalului aeronautic civil aeronave ultrauşoare motorizate, ei au următorul înţeles:┌─────────────┬────────────────────────┐│ │aprobat de autoritatea ││ │de certificare. ...

 ANEXĂ din 27 martie 2007 privind categoriile de aeronave ultrauşoare din România EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 19 aprilie 2007

──────────aprobată prin ordinul nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 19 aprilie 2007.──────────aeronave ultrauşoare- definiţii -1. aeronavele ultrauşoare motorizate (denumite prescurtat ulm)1.1. aeronavele ultrauşoare motorizate sunt: avioanele ultrauşoare (incluzând motodeltaplanele), elicopterele ultrauşoare, motoparapantele/motoparaşutele, autogirele (girocopterele) ultrauşoare şi dirijabilele ultrauşoare.1.2. aeronavele ultrauşoare motorizate sunt definite după cum urmează:1.2.1. aeronavele ultrauşoare motorizate primarecu excepţia dirijabilelor ultrauşoare, aeronavele ultrauşoare motorizate primare sunt aeronavele care:(i) sunt proiectate şi construite pentru a avea o masă maximă la decolare, în cazul aeronavelor care decolează şi aterizează pe uscat, de 560 kg, inclusiv sistemul de recuperare totală ...

Monitorul Oficial 258 din 18 Aprilie 2007 (M. Of. 258/2007)

AVIZ CONSULTATIV nr. 1 din 5 aprilie 2007 privind propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 18 aprilie 2007

Prin adresa înregistratã la senat sub nr. 172 din 21 martie 2007 şi la camera deputaţilor sub nr. 821/1/b.o. din 21 martie 2007, cele douã camere ale parlamentului româniei au solicitat curţii constituţionale, în temeiul dispoziţiilor art. 95 şi art. 146 lit. h) din constituţia româniei, ale art. 42 şi 43 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, precum şi ale art. 67 şi 68 din regulamentul şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, avizul consultativ cu privire la propunerea de suspendare din funcţie a preşedintelui româniei, domnul traian bãsescu. adresa a fost ...

Monitorul Oficial 252 din 16 Aprilie 2007 (M. Of. 252/2007)

ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 19 octombrie 2006 pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Republica Ungara in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 16 aprilie 2007

În conformitate cu dispoziţiile art. 33 paragraful (1) din acordul dintre românia şi republica ungarã în domeniul securitãţii sociale, semnat la bucureşti la 20 octombrie 2005, autoritãţile competente ale pãrţilor contractante, reprezentate prin: - pentru românia: ministerul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi ministerul sãnãtãţii publice; - pentru republica ungarã: ministerul sãnãtãţii, au convenit urmãtoarele: partea i dispoziţii generale art. 1 definiţii În aplicarea prezentului aranjament administrativ: 1. prin acord se înţelege acordul dintre românia şi ...

CUANTUMUL TOTAL din 16 aprilie 2007 al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2006, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 16 aprilie 2007

Alianţa dreptate şi adevãr partidul naţional liberal-partidul democrat venituri din cotizaţii ale membrilor = 0 venituri din donaţii = 83.023,12 lei venituri din contribuţii = 5.430 lei venituri din alte surse = 143.812 lei, din care persoane fizice şi juridice care au depãşit ...

Monitorul Oficial 249 din 13 Aprilie 2007 (M. Of. 249/2007)

CUANTUMUL TOTAL din 13 aprilie 2007 al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2006, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 13 aprilie 2007

Uniunea democratã maghiarã din românia - cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 22.898,71 lei partidul conservator - filiala judeţeanã mehedinţi - cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 5.913 lei comunitatea ruşilor lipoveni din românia - cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 3.000 lei uniunea sârbilor din românia 1. cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 123,05 lei; 2. lista persoanelor juridice care au fãcut în anul 2006 donaţii a cãror valoare cumulatã depãşeşte 10 salarii ...

Monitorul Oficial 239 din 06 Aprilie 2007 (M. Of. 239/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 3 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea parlamentară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2007

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. uniccomponenţa nominală a delegaţiei parlamentului româniei la iniţiativa central-europeană - dimensiunea parlamentară, prevăzută în anexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 10/2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:"1. domnul deputat băeşu george, aparţinând grupului parlamentar al p.s.d., este desemnat în calitate de supleant al domnului deputat iancu iulian;2. domnul senator antonie Ştefan mihail, aparţinând grupului parlamentar al alianţei "dreptate şi adevăr" p.n.l.-p.d. este desemnat în calitate de supleant al domnului senator popa dan gabriel;3. domnul deputat longher ghervazen, aparţinând grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, este desemnat în calitate de supleant al domnului deputat ...

MECANISME din 21 martie 2007 de derulare a actiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei si Comertului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 6 aprilie 2007

Cap. i participarea la târguri şi expoziţii internaţionale art. 1 (1) participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale se realizeazã pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziţii, pe bazã de programe anuale elaborate de ministerul economiei şi comerţului, în consultare cu patronatele de ramurã, aprobate de consiliul de export. (2) selectarea târgurilor şi expoziţiilor prevãzute în programul anual se face în baza urmãtoarelor criterii: a) asigurarea expansiunii şi diversificãrii geografice a exportului românesc pe pieţe cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 3 aprilie 2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2007

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdomnul deputat ciucă liviu bogdan, aparţinând grupului parlamentar al partidului conservator, îl înlocuieşte pe domnul deputat hellvig eduard raul din componenţa nominală a comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la activitatea ice dunărea, prevăzută în anexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 40/2006.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 3 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorbogdan olteanupreŞedintele senatuluinicolae vĂcĂroiubucureşti, 3 aprilie 2007.nr. 18.-----------

Monitorul Oficial 237 din 05 Aprilie 2007 (M. Of. 237/2007)

 PROCEDURĂ din 21 martie 2007 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii - 2007 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 5 aprilie 2007

1. obiectivul programuluiobiectivul programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, îl constituie promovarea unui sistem de informare şi instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi a prejudecăţilor existente la nivel local.programul urmăreşte:- stimularea autoangajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţii de afaceri;- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;- folosirea optimă ...

Monitorul Oficial 226 din 03 Aprilie 2007 (M. Of. 226/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 312 din 28 martie 2007 privind abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 806/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., ca urmare a întreruperii procesului de privatizare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 din legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicpe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ca urmare a întreruperii procesului de privatizare, se abrogă alin. (10), (11), (13), (14) şi (15) ale art. 7 din strategia de privatizare a casei de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a., aprobată prin hotărârea guvernului nr. 806/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 700 din 3 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul finanţelor publice,sebastian teodor ...

Monitorul Oficial 227 din 03 Aprilie 2007 (M. Of. 227/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 227 din 3 aprilie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 51 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare unitară a legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene, ...

 NORME METODOLOGICE din 7 martie 2007 de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 227 din 3 aprilie 2007

──────────*) aprobate prin hotĂrÂrea nr. 250 din 7 martie 2007, publicată în monitorul oficial nr. 227 din 3 aprilie 2007.──────────prezentele norme metodologice vizează aplicarea unitară a prevederilor legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum şi urgentarea aplicării acesteia prin clarificarea unor concepte şi situaţii juridice apărute în cadrul procedurilor administrative de soluţionare a notificărilor depuse de persoanele îndreptăţite.cap. iprincipiile de soluţionare a notificărilor1. În procesul de soluţionare a notificărilor depuse de persoanele îndreptăţite, instituţiile şi persoanele implicate ...

Monitorul Oficial 223 din 02 Aprilie 2007 (M. Of. 223/2007)

 HOTĂRÂRE nr. 313 din 28 martie 2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 2 aprilie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul apărării naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 171 din 18 martie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"anexa 1 domeniile de activitate, structurile organizatorice Şi activitĂŢileînfiinţate pe lângă ministerul apărării,prin care se realizează venituri proprii┌────┬─────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┐│nr. │ domeniul │ structuri │ ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016