Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI nr. 201 din 23 noiembrie 2006  pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI nr. 201 din 23 noiembrie 2006 pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 23 bis din 15 ianuarie 2007
──────────
    *) Aprobate de Ordinul nr. 2229 din 23 noiembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 15 ianuarie 2007.
──────────
    Dispozitii generale
    ART. 1
    (1) Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar - nr. 201 stabilesc oblibaţiile personalului de locomotiva în legătură cu: executarea serviciului privind circulatia trenurilor şi manevrarea vehiculelor feroviare, instruirea şi utilizarea personalului de locomotiva, precum şi cu exploatarea şi verificarea tehnica a vehiculelor feroviare motoare.
    (2) Prezentele instrucţiuni conţin de asemenea obligaţii ale personalului care are atribuţii în legătură cu organizarea activităţii personalului de locomotiva, exploatarea şi verificarea tehnica a locomotivelor.
    (3) Prevederile prezentelor instrucţiuni sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar şi/sau manevra feroviara.
    (4) Personalul de locomotiva este obligat sa cunoasca şi să respecte prezentele instrucţiuni, regulamentul de semnalizare CFR, regulamentul de remorcare şi franare, precum şi instrucţiunile de exploatare şi deservire a vehiculelor feroviare motoare pe care le conduce şi/sau deserveşte.
    (5) Reglementarile prevăzute la partea a VII-a din prezentele instrucţiuni, sunt obligatorii numai pentru personalul care executa serviciul pe sectiile respective.
    (6) Dacă diferitele aspecte ale aceleasi probleme sunt cuprinse în mai multe articole din prezentele instrucţiuni, ele trebuie să fie înţelese şi aplicate în totalitatea lor.

    ART. 2
    (1) În prezentele instrucţiuni, prin "locomotiva" se înţelege orice tip de locomotiva, automotor, rama electrica, precum şi alte asemenea vehicule feroviare motoare, aflate în exploatare pe infrastructura feroviara, iar prin personal de locomotiva se înţelege mecanicul de locomotiva/automotor, respectiv conducatorul vehiculului feroviar motor - denumit în continuare mecanic - şi mecanicul ajutor/fochistul care conduc şi/sau deservesc vehiculele menţionate mai sus.
    (2) Conducerea locomotivei consta în actionarea efectiva a comenzilor locomotivei, în vederea pornirii, deplasarii şi opririi locomotivei şi, după caz, a remorcarii trenului sau convoiului de vehicule feroviare la care aceasta este legata.
    (3) Deservirea locomotivei consta în efectuarea tuturor operaţiunilor de exploatare şi supraveghere a funcţionarii locomotivei, în timpul remorcarii trenurilor, manevrarii vehiculelor feroviare şi deplasarii izolate a locomotivei.
    (4) Conducerea şi deservirea locomotivelor se face numai de personal cu responsabilităţii în siguranţa circulaţiei, instruit, examinat şi autorizat conform reglementarilor specifice în vigoare.

    ART. 3
    (1) Prin termenul "conducere în sistem simplificat a locomotivei" se înţelege conducerea şi deservirea locomotivei numai de către mecanic, fără mecanic ajutor.
    (2) Mecanicul de locomotiva care conduce locomotive în sistem simplificat va fi examinat şi autorizat pentru modul de lucru respectiv, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.

    ART. 4
    (1) În prezentele instrucţiuni, prin "unitate de tractiune" se înţelege structura organizatorica aparţinând unui operator de transport feroviar - denumit în continuare OTF -, unui operator de manevra feroviara - denumit în continuare OMF -, respectiv unui proprietar sau administrator/gestionar de infrastructura feroviara, în cadrul careia se desfăşoară activităţi de coordonare, comanda şi indrumare a personalului de locomotiva.
    (2) Intr-o unitate de tractiune, în functie de existenta dotarilor tehnice necesare, se pot desfăşura şi activităţi de: echipare, alimentare cu combustibil, lubrifianti şi apa tehnologica, întreţinere, revizii şi reparatii ale locomotivelor.

     PARTEA I
    Instruire, examinare şi autorizare. Obligaţii şi raspunderi generale ale personalului de locomotiva
    CAP. I
    Instruirea, examinarea şi autorizarea personalului de locomotiva
    ART. 5
    (1) Personalul de locomotiva care desfăşoară activităţi şi/sau operaţiuni în legătură cu circulatia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare este obligat sa cunoasca şi să respecte prevederile din reglementarile specifice functiei/activităţii pe care o exercită.
    (2) Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiva trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii:
    a) să deţină atestare profesionala de specialitate, obtinuta în urma absolvirii unui curs de calificare/recalificare;
    b) să deţină avizul de aptitudine din punct de vedere medical şi psihologic;
    c) să deţină autorizatiile necesare exercitarii functiei/activităţii pe care o desfăşoară şi/sau manipularii instalaţiilor de siguranţă circulaţiei pe care le utilizeaza în timpul serviciului;
    d) să fie declarat "corespunzător" la verificarea profesionala periodica.

    (3) Modul de efectuare a examinarii medicale şi psihologice, al verificării profesionale şi periodicitatea acesteia, precum şi modul de autorizare în functie/activitate şi pentru manipularea instalaţiilor de siguranţă circulaţiei sunt stabilite în reglementarile specifice în vigoare.

    ART. 6
    Personalul de locomotiva este obligat să îşi menţină un nivel de pregatire profesionala corespunzător functiei, prin participarea la cursurile organizate în acest scop şi prin autoinstruire, conform reglementarilor specifice în vigoare.

    ART. 7
    (1) Personalul de locomotiva trebuie să cunoasca atât sectiile de circulatie pe care remorca trenul cat şi statiile unde executa manevrarea vehiculelor feroviare.
    (2) Prin cunoasterea unei sectii de circulatie se înţelege observarea şi memorarea particularitatilor liniei curente şi/sau a statiilor unde îşi desfăşoară activitatea şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi fixarea reperelor necesare remorcarii şi franarii trenului, respectiv efectuării manevrei în condiţiile de siguranţă circulaţiei,
    (3) Cunoasterea unei sectii de circulatie/statii este obligatorie pentru personalul de locomotiva în cazul când:
    a) nu a remorcat nici un tren pe sectia respectiva;
    b) nu a efectuat manevra în statia respectiva.

    (4) Prin recunoasterea unei sectii de circulatie se înţelege reobservarea particularitatilor liniei curente/statiilor şi instalaţiilor aferente, a reperelor necesare remorcarii şi franarii trenului/efectuării manevrei în condiţiile de siguranţă circulaţiei pe o secţie de circulatie sau intr-o statie, unde personalul de locomotiva a mai efectuat o activitate anterioara.
    (5) Mecanicul de locomotiva care face recunoasterea unei sectii de circulatie/statii va fi insotit de un mecanic care cunoaste sectia de circulatie/statia.
    (6) Recunoasterea unei sectii de circulatie/statii este obligatorie pentru personalul de locomotiva în cazul când:
    a) timp de mai mult de 6 luni calendaristice consecutive nu a remorcat nici un tren pe sectia respectiva sau nu a efectuat manevra în statie;
    b) a intrerupt mai mult de 12 luni consecutive, activitatea de remorcare a trenurilor sau de manevra, indiferent de motiv.

    (7) Cunoasterea/recunoasterea se vor efectua prin:
    a) parcurgerea cel puţin de doua ori pe timp de zi şi de doua ori pe timp de noapte, în ambele sensuri, a unei sectii de circulatie sau a portiunii din sectia de circulatie pe care personalul de locomotiva urmeaza sa remorce trenul;
    b) parcurgerea tuturor liniilor statiei în care personalul de locomotiva urmeaza să efectueze manevra, în decursul a cel puţin două ture de serviciu pe timp de zi şi doua ture de serviciu pe timp de noapte.

    (8) Dacă activitatea pe sectia de circulatie sau în statia respectiva se desfăşoară numai pe timp de zi sau numai pe timp de noapte, cunoasterea/recunoasterea se poate face numai pe timp de zi sau numai pe timp de noapte, prin parcurgerea de cel puţin patru ori a secţiei/portiunii din sectia de circulatie pe care personalul urmeaza sa remorce trenul, respectiv timp de cel puţin patru ture de serviciu la manevra în statie.
    (9) Înainte de începerea cunoasterii/recunoasterii statiei sau secţiei, personalul trebuie să fie instruit din planul tehnic de exploatare al statiei - denumit în continuare PTE -, respectiv din caietele de secţie intocmite pentru sectiile/statiile respective. În cazul în care activitatea se desfăşoară pe infrastructura feroviara neinteroperabila sau linii ferate industriale este necesară insusirea prevederilor din regulamentul de exploatare al secţiei neinteroperabile, respectiv prevederile din autorizatia de exploatare a liniei ferate industriale.
    (10) În timpul cunoasterii şi recunoasterii sectiilor, personalul de locomotiva trebuie să memoreze, pe lângă semnalele şi indicatoarele prevăzute în reglementarile specifice, şi alte puncte de reper - cantoane, cladiri, şi altele asemanatoare - de care să se foloseasca pentru stabilirea şi reglarea vitezei trenului, respectiv a momentului actionarii franei, în vederea opririi la semnale, în statii, în halte şi în punctele de oprire din linie curenta.

    ART. 8
    (1) Cunoasterea/recunoasterea sectiilor de remorcare şi a statiilor unde se efectueaza manevra trebuie să fie confirmata sub semnatura, pe proprie raspundere, de către personalul de locomotiva care a efectuat cunoasterea/recunoasterea sectiilor respective.
    (2) Evidenta cunoasterii sectiilor de remorcare/statiilor unde se efectueaza manevra se tine de către fiecare operator economic care desfăşoară activităţi de transport feroviar pentru personalul de locomotiva propriu.
    (3) În situaţii excepţionale: inchideri accidentale de linii din cauza unor calamitati naturale, accidente sau evenimente feroviare, precum şi în situaţia efectuării de lucrari la linie care impun devierea temporara a circulaţiei se admite:
    a) indrumarea unui mecanic pe o secţie de remorcare pe care nu o cunoaste, însă numai insotit şi supravegheat de un mecanic sau de un mecanic instructor care cunoaste sectia de remorcare;
    b) indrumarea unui mecanic ajutor pe o secţie de remorcare pe care nu o cunoaste, cu un mecanic care cunoaste sectia.

    (4) În situaţiile excepţionale menţionate la alin. (3) raspunderea asupra respectarii tuturor condiţiilor de siguranţă a circulaţiei revine atât personalului de locomotiva indrumat pe sectia pe care nu o cunoaste cat şi personalului care insoteste respectivul personal.

    CAP. II
    Obligaţii şi raspunderi generale ale personalului de locomotiva
    ART. 9
    (1) În timpul serviciului, personalul de locomotiva este obligat:
    a) să aibă o ţinuta decenta şi o comportare corespunzătoare;
    b) să aibă asupra sa în timpul executarii serviciului urmatoarele:

    b1) autorizatiile prevăzute prin reglementarile specifice;
    b2) livretele de mers sau extrasele din livretele de mers - fisele de tren necesare, corectate la zi;
    b3) regulamentul de semnalizare CFR, regulamentul de remorcare şi franare şi instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar;
    b4) ghidul/indrumatorul de exploatare, pentru tipul de locomotiva pe care îl conduce/deserveşte;
    b5) ceas în stare corespunzătoare de functionare, potrivit la ora oficiala;
    b6) ochelarii de vedere, dacă personalul medical i-a recomandat utilizarea acestora;
    c) sa cunoasca modul de functionare, de exploatare şi de verificare în parcurs a locomotivei pe care o conduce/deserveşte în remorcarea trenului sau la manevra;
    d) sa conduca trenul conform graficului de circulatie, respectiv să efectueze manevra la timp şi în condiţii depline de siguranţă a circulaţiei;
    e) sa nu părăsească locomotiva la terminarea programului de lucru până la efectuarea tuturor operaţiilor de remizare şi/sau predare a locomotivei, respectiv până la sosirea schimbului conform programului, iar în caz de neprezentare a acestuia, sa anunte conducerea OTF/OMF pentru a se lua masurile necesare;
    f) la terminarea serviciului sa ia la cunoştinţa în scris sau telefonic de urmatoarea comanda, şi să se conformeze intocmai; confirmarea primirii comenzii se va face în scris sau telefonic;
    g) sa pastreze, sa completeze foaia de parcurs a locomotivei, conform Anexei 1 şi sa predea respectiva foaie de parcurs sefului de tura, în mod direct sau prin alte forme conform reglementarilor intocmite de OTF/OMF;
    h) sa completeze carnetul de bord al locomotivei cu datele cerute de formular şi observatiile privind functionarea locomotivei în timpul remorcarii trenurilor sau la manevra;
    i) sa intocmeasca raport de eveniment în cazurile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare, precum şi în toate situaţiile în care este necesar sa aduca la cunoştinţa conducerii unităţii de tractiune problemele aparute în circulatia trenului;
    j) sa conduca/deserveasca locomotiva în conformitate cu reglementarile tehnice şi de exploatare specifice tipului de locomotiva respectiv;
    k) sa semnalizeze corespunzător locomotiva în toate situaţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare;
    l) sa menţină locomotiva în stare de curăţenie corespunzătoare;
    m) sa indrume activitatea personalului aflat în stagiu de practica pe locomotiva şi sa acorde sub semnatura, un calificativ privind pregătirea şi comportarea acestuia în timpul stagiului de practica, conform reglementarilor în vigoare;
    n) în relatiile de serviciu cu ceilalti agenti feroviari autorizati să se informeze reciproc şi sa nu intreprinda nicio operaţiune până nu a luat în prealabil masurile de siguranţă circulaţiei şi protecţie a muncii în toate imprejurarile, indiferent de locul unde se găseşte locomotiva;
    o) să efectueze toate operaţiunile cerute prin instrucţiunile specifice de exploatare a sistemelor informatice şi de siguranţă circulaţiei instalate pe locomotive;
    p) sa verifice existenta benzii de vitezometru unde este cazul;
    q) sa verifice functionarea ceasului instalatiei de înregistrare a parametrilor locomotivei şi sa-l potriveasca după ora oficiala;
    r) sa utilizeze în timpul serviciului echipamentul de lucru şi/sau de protecţie;
    s) să respecte şi să aplice intocmai normele de protecţie a muncii şi de aparare împotriva incendiilor, precum şi reglementarile în vigoare privind protectia mediului;
    t) să se prezinte şi să raporteze activităţile pe care le desfăşoară, pe scurt, personalului ierarhic superior aflat în control; prezenta pe locomotiva a personalului cu o functie ierarhic superioara, nu scuteste personalul de locomotiva de raspunderea indeplinirii obligaţiilor sale;
    u) să execute integral şi la timp dispozitiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara, cu excepţia celor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, a calatorilor, a bunurilor încredinţate la transport, precum şi a celor care contravin normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturile feroviare. Pentru indeplinirea unei dispozitii, executantul poarta raspunderea împreună cu personalul ierarhic superior care a dat dispoziţia;
    v) să respecte legislatia în vigoare privind informaţiile confidentiale la care are acces.

    (2) Personalul de locomotiva este obligat sa comunice unităţii de tractiune din care face parte, adresa unde locuieste şi telefonul la care poate fi gasit, precum şi orice schimbare a acestora.
    (3) Personalul de locomotiva trebuie să răspundă la orice chemare în legătură cu serviciul, după ce i s-a asigurat odihna necesară, precum şi în cazuri excepţionale cum ar fi: calamitati, accidente şi evenimente feroviare inclusiv pentru înlăturarea urmarilor acestora,
    (4) În cazul când, din motive bine justificate, nu se poate prezenta la serviciu în cadrul programului normal de lucru, personalul de locomotiva trebuie să anunte seful de tura din unitatea de tractiune unde urma să se prezinte, respectiv din unitatea de tractiune de unde a luat respectiva comanda, cu cel puţin patru ore înainte de ora programata pentru prezentare.

    ART. 10
    Mecanicul va urmări activitatea mecanicului ajutor şi/sau a masinistului WIT în tot timpul cat se afla în serviciu.

    ART. 11
    În timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de:
    a) respectarea reglementarilor specifice în vigoare privind remorcarea trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare;
    b) semnalizarea locomotivei conform regulamentului de semnalizare CFR;
    c) utilizarea corespunzătoare a combustibilului şi lubrifiantilor folositi pentru remorcarea trenurilor, respectiv pentru manevra;
    d) completarea corespunzătoare a carnetului de bord al locomotivei cu datele cerute de formular ce-i revin.


    ART. 12
    (1) Personalului de locomotiva îi este interzis:
    a) să se prezinte la serviciu obosit, sub influenţa bauturilor alcoolice, a substanţelor stupefiante, a medicamentelor şi/sau substanţelor care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei;
    b) sa transporte şi/sau sa consume în timpul serviciului bauturi alcoolice, medicamente/substante care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substante stupefiante;
    c) sa transporte pe locomotiva corespondenta, bagaje şi/sau orice alte obiecte straine de activitatea feroviara;
    d) sa scoata nejustificat din functie instalatiile de siguranţă şi vigilenta, instalatiile de control automat al vitezei trenului şi de înregistrare a parametrilor locomotivei. În situaţia defectării acestor instalaţii se va proceda conform Anexei 2 şi a reglementarilor specifice în vigoare;
    e) sa părăsească locomotiva în timpul serviciului, fără respectarea reglementarilor în vigoare;
    f) sa intervina în executarea sarcinilor în legătură cu circulatia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare atunci când nu este în serviciu, în afara cazurilor excepţionale în care prin aceasta interventie s-ar evita un pericol iminent;
    g) sa inlocuiasca în serviciu alti salariati sau să fie inlocuit în serviciu, fără aprobarea prealabila a personalului competent;
    h) sa foloseasca sau să permită folosirea instalaţiilor de telecomunicatii destinate efectuării circulaţiei trenurilor şi manevrei vehiculelor feroviare în alt scop decat cel stabilit sau de către alt personal decat cel de serviciu;
    i) sa doarma sau să aibă preocupari în afara celor de serviciu;
    j) sa faca modificari constructive sau descompletari de piese la locomotive fără aprobarea personalului competent; orice interventie tehnica la locomotive se va face numai conform reglementarilor tehnice în vigoare, specifice tipului de locomotiva respectiv;
    k) să permită accesul pe locomotiva a personalului care nu are acest drept, conform prezentelor instrucţiuni şi reglementarilor specifice în vigoare;
    l) sa fumeze în alte locuri decat cele amenajate corespunzător, să se apropie cu tigari aprinse sau flacara deschisa de vagoanele incarcate cu marfuri din categoria celor explozibile sau inflamabile, inscriptionate corespunzător.

    (2) Mecanicului îi este interzis sa puna locomotiva în miscare fără ca agentii autorizati, masinistul WIT şi/sau personalul în stagiu, după caz, să se gaseasca la locul lor de muncă.
    (3) Mecanicului ajutor/fochistului îi este interzis sa puna locomotiva în miscare.

    ART. 13
    (1) Nu se considera parasirea locomotivei în cazurile când după luarea masurilor de asigurarea mentinerii pe loc a trenului, respectiv a locomotivei:
    a) mecanicul verifica legarea locomotivei la tren;
    b) personalul de locomotiva executa verificări tehnice ale locomotivei şi efectueaza interventii tehnice în interiorul şi/sau exteriorul locomotivei;
    c) personalul de locomotiva intervine pentru remedierea unor probleme aparute la vagoanele din corpul trenului care nu au putut fi remediate de ceilalti agenti autorizati ai trenului, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare;
    d) personalul de locomotiva se deplaseaza la biroul/postul de miscare pentru a efectua inscrieri în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare, respectiv pentru a cere sau a da telefonic relatii în legătură cu circulatia trenului.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), în cabina de conducere a locomotivei va rămâne în mod obligatoriu un agent autorizat, conform reglementarilor specifice în vigoare.

    CAP. III
    Conducerea şi deservirea locomotivelor
    ART. 14
    (1) Conducerea locomotivelor care remorca trenuri, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza izolat, se face de către mecanicul de locomotiva.
    (2) Deservirea locomotivelor care remorca trenuri, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza izolat, se face de către mecanic sau mecanic ajutor.
    (3) Personalul care efectueaza stagii de practica în vederea obtinerii unei autorizaţii pentru conducerea locomotivei conform reglementarilor specifice în vigoare, poate conduce locomotiva numai sub supravegherea mecanicului de locomotiva titular, care raspunde de producerea oricăror accidente şi evenimente feroviare de către practicant.

    ART. 15
    (1) Locomotivele care remorca trenuri sau circula izolate în linie curenta vor fi conduse de un mecanic şi deservite de un mecanic ajutor.
    (2) Ramele electrice şi automotoarele care nu au echipamente de comanda a mai multor vehicule feroviare motoare de la un singur post de conducere - comanda multipla - vor fi conduse şi deservite conform reglementarilor specifice de exploatare a acestora, astfel:
    a) de către un mecanic şi un mecanic ajutor în cabina ramei electrice sau automotorului din faţa, precum şi un mecanic în cabina ramei electrice sau automotorului de la postul secundar. În cazul schimbarii sensului de mers mecanicul ajutor va ocupa loc în cabina de conducere a ramei electrice sau automotorului de unde se conduce trenul;
    b) de către un mecanic de locomotiva în sistem simplificat; seful de tren trebuie să fie autorizat pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute în reglementarile specifice în vigoare în situaţia în care mecanicul îşi pierde capacitatea de conducere.

    (3) Ramele electrice şi automotoarele prevăzute din construcţie cu cupla pentru comanda multipla, vor fi conduse de un mecanic şi un mecanic ajutor în cabina ramei electrice respectiv a automotorului sau de un mecanic în cazul conducerii în sistem simplificat.
    (4) Locomotivele electrice şi diesel, ramele electrice şi automotoarele care remorca trenuri sau circula izolate în linie curenta pot fi conduse şi deservite numai de către mecanic în condiţiile prevăzute de reglementarile specifice în vigoare.
    (5) Prin locomotiva izolata în contextul prezentelor instrucţiuni se înţelege locomotiva care circulă fără a remorca alte vehicule feroviare. Locomotiva diesel care remorca un vagon WIT apt pentru încălzirea trenului este considerata tot locomotiva izolata.

    ART. 16
    (1) Locomotivele electrice şi diesel utilizate în activitatea de manevra vor fi conduse de către un mecanic şi deservite de un mecanic ajutor.
    (2) În functie de condiţiile concrete de manevra, conducerea OTF/OMF poate stabili, de la caz la caz, zonele de manevra unde aceste locomotive pot fi conduse şi deservite numai de către mecanic. Condiţiile specifice de lucru pentru manevra în aceste zone se prevad în PTE al statiei respective.
    (3) Zonele de manevra unde conducerea şi deservirea locomotivelor se poate face numai de către mecanic, precum şi condiţiile specifice de manevra prevăzute în PTE pentru aceste zone, se aduc la cunoştinţa tuturor OTF/OMF interesati.

    ART. 17
    Locomotivele cu abur vor fi conduse şi deservite în toate cazurile de un mecanic şi un fochist.

    CAP. IV
    Accesul pe locomotiva
    ART. 18
    Locurile normale de lucru ale personalului de locomotiva sunt în cabina de conducere a vehiculelor feroviare motoare pe care le conduc şi le deservesc, astfel:
    a) la locomotivele electrice, diesel, ramele electrice şi automotoarele prevăzute din construcţie să fie deservite în echipa completa - mecanic şi mecanic ajutor:
    - mecanicul - în cabina de conducere, în partea unde este amplasat pupitrul de conducere;
    – mecanicul ajutor în cabina de conducere, în partea opusa pupitrului de conducere;

    b) la locomotivele electrice, diesel, ramele electrice şi automotoarele prevăzute din construcţie să fie deservite în sistem simplificat (fără mecanic ajutor):
    - mecanicul - în cabina de conducere, în partea unde este amplasat pupitrul de conducere;
    – agentul autorizat, în partea stanga a cabinei de conducere, în cazurile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare;

    c) la locomotivele cu abur în cabina de conducere, lângă ferestrele laterale:
    - mecanicul în partea dreaptă;
    – fochistul în partea stanga.    ART. 19
    (1) Remorcarea trenurilor se face de regula prin actionarea comenzilor locomotivei aflate în:
    a) cabina din faţa, în sensul de mers, la locomotivele prevăzute din construcţie cu doua cabine - denumita în continuare cabina de conducere;
    b) postul de conducere din dreapta sensului de mers la locomotivele cu o singura cabina, - denumit în continuare postul de conducere.

    (2) Remorcarea trenurilor prin actionarea comenzilor locomotivei aflate în cabina de conducere din spate, în sensul de mers sau, după caz, de la postul de conducere de pe partea stanga a locomotivei se poate face pe distantele şi în condiţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare.
    (3) Locomotivele şi automotoarele prevăzute prin construcţie cu comanda multipla vor fi conduse din postul de conducere din faţa, în sensul de mers, în conformitate cu reglementarile de exploatare specifice tipului de locomotiva/automotor respectiv.

    ART. 20
    (1) Accesul pe locomotiva aflata în incinta unei unităţi de tractiune sau a unei statii, este permis numai personalului cu atribuţii de control, precum şi personalului care are ca sarcini de serviciu exploatarea, întreţinerea, repararea şi pregătirea pentru serviciu a locomotivei, în timpul programului sau normal de lucru.
    (2) În cabina de conducere a locomotivei care remorca un tren sau care circulă ca tren, manevreaza vehicule feroviare sau se deplaseaza izolata la şi de la tren, cu excepţia personalului de locomotiva aflat în serviciu, este permis accesul altor persoane numai dacă prezinta mecanicului documente care atesta ca au acest drept şi se afla în timpul serviciului, respectandu-se urmatoarea ordine de prioritate:
    a) agentii autorizati cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementarilor specifice în vigoare;
    b) membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotiva, împreună cu personalul examinat în vederea autorizarii;
    c) personalul cu sarcini de însoţire, instruire, indrumare şi control a activităţii personalului de locomotiva;
    d) personalul cu sarcini de verificare a stării caii şi instalaţiilor aferente pe sectia de circulatie pe care se remorca trenul, respectiv în statia unde se efectueaza manevra;
    e) personalul tehnic de specialitate care efectueaza probe sau receptioneaza locomotiva după reparatii, interventii, modernizari şi alte asemenea.

    (3) La urcarea în cabina de conducere, personalul prevăzut la alin. (2) prezinta mecanicului documentele care atesta dreptul de acces pe locomotiva şi inscrie în mod obligatoriu în foaia de parcurs a locomotivei: numele şi prenumele, functia, statia unde a urcat în cabina de conducere şi statia unde urmeaza sa coboare.
    (4) Numărul total de persoane aflat în cabina de conducere a locomotivei nu poate fi mai mare de 6 persoane, inclusiv personalul de locomotiva aflat în serviciu.
    (5) În cabina de unde nu se conduce trenul a locomotivelor dotate din construcţie cu doua cabine, se permite accesul personalului de locomotiva care se deplaseaza "regie" cu locomotiva respectiva la şi de la schimb, a personalului de locomotiva şi de tren ramas pe secţie prin descompunerea trenului, sau când urmeaza a se remorca un tren format intr-o statie intermediara, precum şi agentilor din partida de manevra, cu respectarea reglementarilor intocmite de OTF/OMF care detine/exploateaza locomotiva respectiva.
    (6) La locomotivele dotate din construcţie cu o singura cabina, se permite accesul în cabina de conducere a personalului mentionat la alin. (5) numai cu respectarea numarului maxim de persoane stabilit la alin. (4).
    (7) Prin deplasare regie sau regie se înţelege deplasarea personalului de locomotiva cu orice mijloace de transport, pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarea manevrei, de la unitatea de tractiune unde s-a prezentat pentru intrare în serviciu la o alta unitate de tractiune sau la o statie, precum şi de la statia unde a predat locomotiva la unitatea de tractiune sau la domiciliu. În timpul deplasarii regie, personalul de locomotiva este considerat în serviciu.

    CAP. V
    Utilizarea personalului de locomotiva. Prezentarea la serviciu.
    ART. 21
    (1) Personalul de locomotiva poate efectua urmatoarele tipuri de prestatii:
    a) serviciul pe locomotiva în remorcarea trenurilor sau la manevra;
    b) serviciul de rezerva cu sau fără locomotiva;
    c) alte prestatii conform reglementarilor în vigoare,

    (2) Repartizarea personalului de locomotiva pentru serviciu se face conform reglementarilor proprii ale OTF/OMF de care aparţine personalul respectiv.
    (3) Utilizarea personalului de locomotiva se va efectua în conformitate cu legislatia şi reglementarile specifice în vigoare.

    ART. 22
    (1) Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotiva se înţelege sosirea personalului de locomotiva la locul stabilit pentru luarea în primire a serviciului conform programului de lucru.
    (2) Personalul de locomotiva se considera în serviciu începând cu ora la care a fost comandat să se prezinte la seful de tura sau la operatorul din statii după caz, aceasta ora va fi înscrisă în mod obligatoriu în foaia de parcurs.
    (3) Oblibaţiile sefului de tura privind utilizarea personalului de locomotiva şi a locomotivelor sunt prevăzute în Anexa 3.

    ART. 23
    (1) Operatorii de transport feroviar, respectiv operatorii de manevra feroviara au obligaţia să asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului de locomotiva propriu.
    (2) În cazul când locomotiva se ia în primire în unităţi de tractiune sau statii în care OTF/OMF, nu au structuri organizatorice proprii, verificarea personalului de locomotiva la intrarea în serviciu se face:
    a) prin structuri organizatorice aparţinând OTF/OMF care administreaza respectiva unitate de tractiune;
    b) prin structuri organizatorice aparţinând unui alt OTF/OMF;
    c) prin structuri organizatorice aparţinând administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare.

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se incheie conventii bilaterale pentru asigurarea verificării stării personalului la intrarea în serviciu, în care se stabilesc prevederi de amanunt referitoare la consemnarea datelor privind verificarea personalului, precum şi modul în care se procedeaza dacă se constată că personalul verificat este inapt pentru serviciu.

    ART. 24
    (1) Prezentarea la serviciu a personalului de locomotiva, se face la seful de tura din unitatea de tractiune de unde se ia în primire locomotiva.
    (2) Când locomotiva se ia în primire intr-o statie unde este organizata o structura de urmărire şi coordonare a utilizarii locomotivelor şi a personalului de locomotiva, denumita în continuare regulator, prezentarea personalului de locomotiva se face la salariatul care are şi sarcini de verificare a personalului de locomotiva denumit în continuare operator.
    (3) Când locomotiva se ia în primire intr-o statie aflata la distanta mare de unitatea de tractiune şi unde nu este organizat un regulator, prezentarea personalului se face la IDM.
    (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), modul de prezentare şi de verificare a personalului de locomotiva înainte de indrumare se va stabili prin reglementari speciale intocmite de OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.

    ART. 25
    (1) La prezentarea personalului de locomotiva la unitatea de tractiune, respectiv la regulator, seful de tura, respectiv operatorul, verifica dacă:
    a) starea generală a personalului de locomotiva îi permite acestuia efectuarea în bune condiţii a serviciului pentru care s-a prezentat;
    b) personalul de locomotiva a consumat bauturi alcoolice; verificarea se va face conform reglementarilor în vigoare;
    c) personalul de locomotiva se afla în posesia autorizaţiilor prevăzute în prezentele instrucţiuni reglementarile în vigoare şi cunoaste sectia de circulatie, statia respectiv locul de lucru la manevra unde urmeaza a efectua serviciul respectiv;
    d) personalul are asupra sa regulamentele, instrucţiunile şi ghidurile/indrumatoarele de depanare prevăzute în prezentele instrucţiuni;
    e) personalul a luat la cunoştinţa şi şi-a insusit ordinele din condica de ordine;
    f) personalul de locomotiva are asupra sa echipamentul de lucru şi protecţie, precum şi, după caz, ochelarii de vedere recomandati de comisia medicală.

    (2) Personalul de locomotiva va confirma sub semnatura, la rubrica respectiva din foaia de parcurs, în faţa personalului care face verificarea, ca este odihnit şi în stare normala.
    (3) După efectuarea instructajului de protecţie a muncii, conform reglementarilor în vigoare, seful de tura respectiv operatorul, va nota în foaia de parcurs ora prezentarii personalului de locomotiva, precum şi una din menţiunile "apt" sau "inapt" serviciu, după care va semna şi aplica stampila.
    (4) Personalul constatat în stare de oboseala, bolnav, sub influenţa bauturilor alcoolice nu va fi admis în serviciu, iar personalul care face verificarea va lua imediat masurile ce se impun.

    ART. 26
    (1) Personalul de locomotiva care se deplaseaza regie la statia de schimb unde verificarea la intrarea în serviciu se efectueaza de către IDM, la sosirea în statie se va prezenta la IDM de serviciu pentru verificarea stării generale, după care se va efectua schimbul.
    (2) Personalul de locomotiva este obligat sa confirme în foaia de parcurs, sub semnatura, în prezenta IDM, ca este odihnit şi în stare normala, iar IDM noteaza în foaia de parcurs ora şi una din menţiunile "apt" sau "inapt" serviciu, după caz, apoi semneaza şi aplica stampila statiei.
    (3) În cazul în care IDM constata ca personalul de locomotiva este inapt pentru serviciu, acesta comunică imediat situaţia operatorului de circulatie, care va aviza OTF/OMF care are în subordine respectivul personal, în vederea luării masurilor necesare.

    ART. 27
    (1) Prezentarea personalului de locomotiva pentru luarea în primire a locomotivei în unitatile de tractiune se va face înainte de ora iesirii cu locomotiva la postul de control, cu un interval de timp stabilit prin reglementari proprii de către OTF/OMF caruia îi aparţine respectiva unitate de tractiune. Stabilirea acestui interval de timp se va face ţinând cont de:
    a) configuratia unităţii de tractiune;
    b) tipul locomotivei;
    c) modul de organizare şi efectuare a procesului tehnologic de alimentare cu combustibili şi lubrifianti, revizie şi echipare a locomotivelor;
    d) felul serviciului pentru care este comandat personalul de locomotiva.

    (2) Când personalul de locomotiva se deplaseaza pentru luarea în primire a locomotivei intr-o statie, după prezentarea la seful de tura din unitatea de tractiune deplasarea se va face pe traseul, cu mijloacele şi în intervalul de timp stabilit prin reglementari proprii de către OTF/OMF caruia îi aparţine respectivul personal, astfel încât personalul de locomotiva sa soseasca în statia unde ia în primire locomotiva, cu cel puţin 15 minute înainte de ora plecarii din statie a trenului ce urmeaza a fi remorcat.
    (3) Când locomotiva se ia în primire în tranzit în statie, prezentarea personalului de locomotiva la IDM din statia respectiva se face cu cel puţin 15 minute înainte de ora sosirii itinerarice, respectiv de ora sosirii reale în statie a trenului ce urmeaza a fi remorcat.
    (4) Seful de tura, odata cu transmiterea spre luare la cunoştinţa a comenzii respective comunică personalului de locomotiva ora de prezentare.
    (5) Personalul care preda locomotiva în tranzit intr-o statie se considera în serviciu până la plecarea din statie a trenului pe care l-a remorcat, sau cel mult 15 minute dacă durata stationarii trenului respectiv este mai mare.

    ART. 28
    (1) La schimbul în tranzit intr-o statie, personalul de locomotiva care iese din serviciu este obligat sa comunice personalului care intră în serviciu toate observatiile necesare în legătură cu starea tehnica şi functionarea în exploatare a locomotivei.
    (2) Se interzice predarea locomotivei personalului de locomotiva care nu este în stare normala.

    CAP. VI
    Serviciul continuu maxim admis pe locomotiva
    ART. 29
    (1) Prin serviciul continuu maxim admis pe locomotiva se înţelege timpul de la ora iesirii personalului de locomotiva cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tractiune/ora luării în primire a locomotivei în cazul schimbului în statie, până la ora intrarii cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tractiune/ora predarii locomotivei în cazul schimbului în statie.
    (2) În cazul când este necesară deplasarea regie a personalului de locomotiva pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarea manevrei, timpul necesar pentru aceasta deplasare nu va intra în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotiva.
    (3) Serviciul pe locomotiva poate fi intrerupt de perioade de odihnă în dormitoare special amenajate sau în unităţi de cazare.
    (4) Durata serviciului continuu maxim admis pentru personalul de locomotiva, precum şi a perioadei de odihnă în dormitor sau la domiciliu a acestuia, între doua comenzi consecutive, se stabilesc prin reglementari specifice.
    (5) La unitatile de tractiune sau statiile unde turnusul impune o perioadă de odihnă, personalul de locomotiva este obligat să se odihneasca în dormitorul amenajat în acest scop sau după caz în unitatea de cazare stabilita.
    (6) Personalul de locomotiva poate părăsi dormitorul pentru masa sau procurarea de alimente, cu aprobarea sefului de tura sau instiintarea IDM de serviciu care vor nota ora parasirii dormitorului în condica de odihnă a personalului, fără ca prin aceasta să se micşoreze timpul minim de odihnă, stabilit prin reglementarile specifice în vigoare.

     PARTEA a II-a
    Reglementări generale privind exploatare şi întreţinerea locomotivelor
    CAP. I
    Remizarea locomotivelor
    ART. 30
    (1) Remizarea este operatia de garare a unei locomotive şi staţionarea sa în stare inactiva în intervalul de timp programat între doua utilizari succesive, pe o linie special destinata intr-o unitate de tractiune sau statie.
    (2) Locomotivele se introduc cel puţin o dată la sapte zile intr-o unitate de tractiune care poate asigura efectuarea tuturor operaţiunilor tehnice prevăzute în prezentele instrucţiuni şi în reglementarile specifice în vigoare.
    (3) Pe timpul remizarii, locomotiva nu este deservita de personal de locomotiva.

    ART. 31
    (1) În perioada de timp în care este remizata, locomotiva trebuie să fie:
    a) asigurata contra pornirii din loc;
    b) deconectata de la sursa principala de energic;
    c) incuiata.

    (2) OTF/OMF trebuie să stabileasca prin reglementari proprii modul în care supraveghează locomotivele remizate pentru a nu se permite accesul pe locomotiva a persoanelor care nu au acest drept.

    ART. 32
    Mecanicul sau revizorul de locomotiva care pregăteşte locomotiva pentru remizare, trebuie să efectueze urmatoarele operaţiuni:
    a) asigurarea locomotivei contra pornirii din loc, conform reglementarilor specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotiva şi în conformitate cu reglementarile cuprinse în PTE sau în planul tehnic de exploatare al unităţii feroviare unde se remizeaza locomotiva;
    b) verificarea, în locuri special amenajate, a părţii de rulare, a suspensiei şi a stării suprafetei de rulare a bandajelor rotilor locomotivei; scurgerea apei acumulate în instalatia de aer comprimat;
    c) completarea aerului comprimat în rezervorul principal la presiunea maxima;
    d) verificarea stării de încărcare a bateriei de acumulatoare şi completarea incarcarii acesteia, după caz;
    e) decuplarea sursei principale de energic, prin oprirea motorului la locomotivele şi automotoarele cu motoare diesel, respectiv deconectarea intrerupatorului principal, coborarea pantografului şi punerea la masa a instalatiei de înaltă tensiune la locomotivele şi ramele electrice;
    f) incuierea pupitrului de comanda şi a robinetului de frana;
    g) verificarea nivelului lichidelor din instalatiile de racire a agregatelor de pe locomotiva, după caz;
    h) verificarea nivelului combustibilului şi a lubrifiantilor;
    i) verificarea cantităţii şi calităţii nisipului din instalatia de nisipare a liniei;
    j) verificarea inventarului de scule şi piese de schimb aflate pe locomotiva, conform reglementarilor specifice în vigoare;
    k) deconectarea sigurantelor şi intrerupatoarelor automate prevăzute în reglementarile specifice fiecarui tip de locomotiva, după caz, şi a intrerupatorului bateriei de acumulatoare;
    l) completarea carnetului de bord al locomotivei cu observatiile facute în urma verificărilor efectuate.


    ART. 33
    (1) Dacă locomotiva se remizeaza intr-o unitate de tractiune, inaintea operaţiunilor în vederea remizarii se pot efectua şi alte verificări tehnice şi revizii intermediare în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.
    (2) După remizarea locomotivei intr-o unitate de tractiune, personalul care efectueaza operaţiunile de remizare aduce la cunoştinţa sefului de tura efectuarea operaţiunilor respective şi eventualele observatii privind locomotiva.
    (3) Dacă locomotiva se remizeaza intr-o statie, IDM va fi instiintat despre efectuarea operaţiilor de remizare şi eventuale observatii privind locomotiva.

    ART. 34
    (1) Toate operaţiunile prevăzute la art. 35 din prezentul capitol se vor efectua conform reglementarilor tehnice specifice fiecarui tip de locomotiva, cu respectarea normelor de protecţie a muncii în vigoare.
    (2) Dacă reglementarile specifice prevad şi alte verificări, acestea vor fi efectuate de către personalul tehnic de specialitate care are în atribuţiile de serviciu respectivele operaţiuni.
    (3) Dacă la locomotiva se constata anumite probleme în exploatare sau cu ocazia verificărilor facute în vederea remizarii, acestea vor fi consemnate în carnetul de bord al locomotivei şi vor fi aduse la cunoştinţa în scris persoanelor competente pentru rezolvare.
    (4) Dacă locomotiva este remizata intr-o unitate de tractiune, seful de tura va fi informat despre eventualele probleme la locomotiva, conform reglementarilor specifice stabilite de OTF/OMF care administreaza respectiva unitate de tractiune.

    ART. 35
    (1) În cazul remizarii locomotivelor/automotoarelor în spatii cu temperaturi scazute se vor efectua operaţiunile suplimentare prevăzute de reglementarile tehnice specifice în vederea protejarii echipamentelor de efectele acestor temperaturi.
    (2) Dacă necesitatile impun menţinerea în functiune a motorului termic sau a unor instalaţii care asigura menţinerea în stare calda a motorului la locomotivele/automotoarele cu motoare diesel, respectiv menţinerea alimentarii din reteaua de contact a locomotivelor şi ramelor electrice, acestea nu se vor considera remizate; după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 32 din prezentul capitol, se va asigura supravegherea cu personal a acestor locomotive/automotoare.
    (3) Personalul care supraveghează locomotive/automotoare aflate în situaţia de la alin. (1) trebuie să cunoasca modul de functionare a agregatelor rămase în functie, modul de scoatere din functie a acestor agregate şi de remizare a locomotivei, precum şi modul de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor de pe locomotivele respective.

    ART. 36
    (1) Pe timpul remizarii locomotivei, personalul tehnic de specialitate poate efectua operaţiuni de întreţinere, remedieri şi reparatii la instalatiile şi agregatele la care personalul de locomotiva a semnalat probleme în exploatare, cu condiţia ca durata acestor interventii sa nu fie mai mare decat durata programata de remizare a locomotivei.
    (2) Dacă durata interventiilor de la alin. (1) este mai mare decat durata programata de remizare a locomotivelor, iar problemele semnalate nu permit ieşirea locomotivei din unitatea de tractiune în condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni, personalul de specialitate va aviza revizorul de locomotiva şi seful de tura din unitatea de tractiune despre situaţia creata, iar locomotiva va fi inlocuita în program cu o locomotiva corespunzătoare.
    (3) Oblibaţiile revizorului de locomotiva privind starea tehnica a locomotivei sunt prevăzute în Anexa 4.

    CAP. II
    Punerea în serviciu a locomotivei
    ART. 37
    (1) Prin punerea în serviciu a locomotivei se înţelege efectuarea operaţiunilor tehnice de punere în functiune a locomotivei după remizare, revizii, reparatii sau conservare.
    (2) Punerea în serviciu se face de către personalul de locomotiva numai după ce s-au incheiat procesele tehnologice de revizie şi reparatii ale echipamentelor locomotivei, fapt certificat sub semnatura de către personalul tehnic de specialitate în carnetul de bord al locomotivei.
    (3) Pentru punerea în serviciu a locomotivei, trebuie să se efectueze urmatoarele operaţiuni:
    a) verificarea vizuala a existentei şi integritatii tuturor pieselor şi subansamblelor locomotivei;
    b) verificarea şi insusirea inscrisurilor obligatorii din documentele aflate în cabina de conducere, conform Anexei 5 şi din carnetul de bord al locomotivei;
    c) verificarea şi completarea inventarului sculelor şi a pieselor de rezerva, după caz;
    d) verificarea stingatoarelor de incendiu, din punct de vedere al numarului şi tipului prevăzut în reglementari pentru fiecare tip de locomotiva şi a respectarii termenului de valabilitate a verificării periodice a acestora;
    e) verificarea şi completarea, dacă este necesar, a nivelului combustibilului la locomotivele cu motoare termice;
    f) verificarea şi completarea, dacă este necesar, nivelului lubrifiantilor;
    g) verificarea şi completarea nivelului lichidelor de racire a motorului termic şi/sau a altor agregate, după caz;
    h) verificarea şi completarea nisipului, în rezervoarele de nisip ale instalatiei de nisipare a liniei;
    i) verificarea sigiliilor aplicate la instalatiile de protecţie a echipamentelor şi instalaţiilor locomotivei;
    j) verificarea funcţionarii corecte a instalatiile de siguranţă, vigilenta, controlul vitezei trenului şi înregistrare a parametrilor locomotivei precum şi a sigiliilor aplicate la acestea. La instalatiile de înregistrare a vitezei trenului dotate cu banda inregistratoare se va verifica existenta acesteia;
    k) punerea în functiune a instalaţiilor şi echipamentelor de comanda a locomotivei;
    l) pornirea motorului diesel, respectiv conectarea la reteaua electrica de tractiune feroviara;
    m) probarea instalaţiilor şi echipamentelor fără deplasarea locomotivei;
    n) verificarea gabaritului pieselor inferioare suspendate elastic sau neelastic, conform reglementarilor specifice în vigoare.


    ART. 38
    (1) Operaţiunile prevăzute la art. 37 din prezentul capitol, se efectueaza conform reglementarilor tehnice specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotiva/automotor, cu respectarea normelor de protecţie a muncii.
    (2) Dacă în cadrul operaţiunilor de punere în serviciu se constata functionarea necorespunzatoare a unor instalaţii şi echipamente, aceste neconformitati se aduc la cunoştinţa personalului tehnic de specialitate în vederea remedierii.
    (3) După incheierea operaţiunilor de punere în serviciu, personalul de locomotiva trebuie să aduca la cunoştinţa sefului de tura din unitatea de tractiune, respectiv IDM din statie dacă starea locomotivei permite utilizarea sa în remorcarea trenurilor sau la manevra.
    (4) Când se constată că locomotiva prezinta lipsuri şi/sau defectiuni care nu permit utilizarea acesteia conform programului stabilit, seful de tura respectiv IDM, trebuie să fie informat imediat, pentru luarea masurilor ce se impun pentru inlocuirea locomotivei necorespunzatoare cu o alta locomotiva.

    ART. 39
    Operaţiunile de remizare, respectiv punere în serviciu a locomotivelor, care se desfăşoară în incinta unităţilor de tractiune, se efectueaza sub supravegherea revizorului de locomotiva care certifica sub semnatura în caietul de bord al locomotivei faptul ca s-au efectuat operaţiunile prevăzute în reglementarile tehnice specifice fiecarui tip de locomotiva, iar locomotiva corespunde/nu corespunde pentru remorcarea trenurilor sau pentru manevra.

    ART. 40
    Este interzisa ieşirea locomotivelor din unităţi de tractiune pentru remorcarea trenurilor sau manevra, cu urmatoarele piese, instalaţii şi echipamente lipsa sau defecte:
    a) instalatiile de frana de orice fel cu care este dotata locomotiva;
    b) aparatele de măsura şi indicatoare, inclusiv lampile de control;
    c) instalatiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă;
    d) piese ale suspensiei locomotivei;
    e) piese ale timoneriei de frana, inclusiv sigurantele timoneriei franei;
    f) piese ale aparatului de rulare: lagare de osie cu cuzineti sau rulmenti, lagare de biela, cutii de unsoare;
    g) aparatele de ciocnire şi legare;
    h) instalatia de nisipare a liniei;
    i) instalatiile de siguranţă, vigilenta, controlul vitezei trenului şi înregistrare a parametrilor locomotivei;
    j) instalatia de telecomunicatii: radio-telefon, radio emisie receptie, numita în continuare RTF;
    k) sigiliile aplicate la aparate, conform reglementarilor în vigoare;
    l) instalatia de iluminat şi semnalizare a locomotivei, inclusiv farul central, dacă exista;
    m) obiectele de inventar şi piesele de rezerva, după caz, conform reglementarilor în vigoare;
    n) oglinzile retrovizoare;
    o) defectiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de instalatiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masa a circuitelor de comanda sau de forta ale locomotivei;
    p) izolatoare conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare;
    q) aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din functie sau scurtcircuitate;
    r) bateria de acumulatori descarcata şi instalatia de încărcare defecta;
    s) instalatiile sau echipamentele necesare funcţionarii în caz de avarii;
    t) aparatele speciale de legare - cupla portativa - la locomotivele/automotoarele dotate cu cupla automata;
    u) stingatoarele de incendiu cu termenul de revizie expirat sau cu defecte vizibile;
    v) unul din compresoare defect la locomotivele inzestrate cu doua compresoare;
    w) fluierul, claxonul sau sirena;
    x) defectiuni sau uzuri ale osiilor montate care depasesc limitele prevăzute în Anexa nr. 6 şi/sau din reglementarile în vigoare.


    ART. 41
    (1) Dacă locomotiva se pune în serviciu după remizare intr-o statie care nu este deservita de o unitate de tractiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constata piese, instalaţii şi echipamente menţionate la art. 40 lipsa sau defecte, precum şi posibilitatea ca termenul de valabilitate al reviziei ale echipamentelor de înaltă tensiune montate pe acoperisul locomotivelor şi ramelor electrice - RAc -, sa expire până la intrarea locomotivei electrice intr-o unitate de tractiune unde poate efectua RAc, mecanicul de locomotiva va aviza IDM din statie şi conducerea OTF/OMF care detine/exploateaza respectiva locomotiva, asupra stării tehnice a locomotivei şi va lua urmatoarele măsuri:
    a) remedierea defectiunilor conform reglementarilor tehnice specifice şi a ghidurilor/indrumatoarelor de exploatare în vigoare pentru respectivul tip de locomotiva;
    b) completarea pieselor lipsa, dacă locomotiva este inzestrata cu piese de rezerva;
    c) solicitarea interventiei personalului tehnic de specialitate pentru punerea în functiune a echipamentelor şi instalaţiilor defecte ale locomotivei şi/sau inlocuirea pieselor lipsa care nu sunt prevăzute în inventarul de piese de rezerva al locomotivei, după caz;
    d) solicitarea indrumarii izolate a locomotivei sau cu tren la o unitate de tractiune unde poate efectua RAc până la data expirarii perioadei de valabilitate a acesteia;
    e) solicitarea locomotivei de ajutor pentru remorcarea trenului ce urma să fie remorcat de locomotiva respectiva, şi după caz, indrumarea inactiva a locomotivei defecte la unitatea de tractiune care poate efectua operaţiunile de remediere şi punere în functie a respectivei locomotive, inclusiv RAc.

    (2) Dacă defectiunile constatate nu permit circulatia locomotivei la unitatea de tractiune în condiţii de siguranţă a circulaţiei sau impun reducerea vitezei de circulatie a locomotivei în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare mecanicul de locomotiva, inscrie în registrul de cai libere, comenzi şi miscare al statiei menţiunile asupra condiţiilor de circulatie a locomotivei de la statia respectiva până la unitatea de tractiune unde urmeaza a se efectua remedierile necesare şi punerea în serviciu a locomotivei.
    (3) Dacă mecanicul de locomotiva solicita pentru stabilirea condiţiilor de circulatie interventia personalului tehnic de specialitate, aceste condiţii trebuie să fie menţionate de personalul tehnic de specialitate în foaia de parcurs a locomotivei. Mecanicul face inscrierile privind condiţiile de circulatie, în baza menţiunilor facute în foaia de parcurs.
    (4) Reglementarile de la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazurile în care defectiunile se constata cu ocazia verificărilor tehnice efectuate în parcurs de către personalul de locomotiva, conform prezentelor instrucţiuni şi reglementarilor specifice în vigoare, respectiv locomotiva a fost implicata intr-o statie într-un eveniment sau accident feroviar, care a avut drept consecinţa avarierea unor piese, agregate sau instalaţii ale locomotivei.
    (5) Dacă defectiunile locomotivei se produc în linie curenta, respectiv dacă evenimentul sau accidentul feroviar s-a produs în circulatie sau la manevra în linie curenta, se vor respecta reglementarile specifice în vigoare pentru: remedierea defectiunilor, solicitarea mijlocului de ajutor, precum şi pentru avizarea evenimentelor şi accidentelor feroviare.

    CAP. III
    Reviziile şi reparatiile locomotivelor. Verificări tehnice efectuate de personalul de locomotiva în parcurs
    ART. 42
    (1) Revizia locomotivei consta în verificarea modului de functionare a agregatelor locomotivei, efectuarea operaţiunilor de întreţinere a acestora, inlocuirea lubrifiantilor, pieselor şi subansamblurilor necorespunzatoare, restabilirea parametrilor tehnici normali de functionare precum şi probarea agregatelor, echipamentelor şi instalaţiilor locomotivei în vederea certificării funcţionarii normale în exploatare până la urmatoarea revizie.
    (2) Reviziile locomotivelor sunt:
    a) revizii planificate, efectuate în unităţi specializate de către personal tehnic de specialitate, în conformitate cu procesele tehnologice aprobate conform reglementarilor specifice pentru fiecare tip de locomotiva;
    b) revizii intermediare, efectuate în unităţi de tractiune, de către personal tehnic de specialitate, eventual împreună cu personalul de locomotiva;
    c) revizii ale echipamentelor de înaltă tensiune montate pe acoperisul locomotivelor şi ramelor electrice - RAc.


    ART. 43
    Revizia planificata a locomotivei se efectueaza în unităţi de tractiune amenajate şi dotate corespunzător, la intervale de timp stabilite prin reglementari specifice, pentru fiecare tip de locomotiva.

    ART. 44
    (1) Revizia intermediara a locomotivei se executa în unităţi de tractiune, pe liniile special destinate în acest scop.
    (2) Locomotivele trebuie să fie introduse pentru revizie intermediara intr-o unitate de tractiune cel puţin o dată la sapte zile.
    (3) Revizia intermediara se efectueaza la solicitarea revizorului de locomotiva şi cuprinde:
    a) verificările pieselor, instalaţiilor şi agregatelor cuprinse în procesul tehnologic de revizie intermediara;
    b) remedierea defectiunilor la piesele, instalatiile şi agregatele la care au aparut probleme în exploatarea locomotivei, semnalate de către mecanic în carnetul de bord al locomotivei şi de către revizorul de locomotiva în nota de comanda;
    c) probe tehnologice de functionare ale tuturor instalaţiilor de siguranţă circulaţiei şi de înregistrare a parametrilor de functionare a locomotivei, instalate pe locomotiva, în conformitate cu reglementarile specifice pentru tipul de instalatie respectiv;
    d) alte verificări, masuratori şi probe cuprinse în reglementarile specifice în vigoare.

    (4) Procesul tehnologic de revizie intermediara se întocmeşte de către OTF/OMF proprietar al locomotivei şi se aplică indiferent de unitatea de tractiune unde se efectueaza revizia intermediara.
    (5) Procesul tehnologic de revizie intermediara trebuie să cuprindă neconditionat verificări şi probe de functionare ale pieselor, instalaţiilor şi echipamentelor a caror lipsa sau defectare interzic ieşirea locomotivei din unităţi de tractiune pentru remorcarea trenurilor sau manevra, precum şi verificarea instalatiei pneumatice şi de frana a locomotivei, conform Anexei 7.
    (6) Data şi ora efectuării reviziei intermediare se consemneaza sub semnatura de către personalul tehnic de specialitate care a efectuat-o, în caietul de bord al locomotivei.

    ART. 45
    (1) Revizia echipamentelor de înaltă tensiune montate pe acoperisul locomotivelor şi ramelor electrice - RAc - se efectueaza de către personal tehnic de specialitate, pe liniile special destinate în acest scop în unitatile de tractiune şi dotate corespunzător.
    (2) Revizia echipamentelor de înaltă tensiune montate pe acoperisul locomotivelor şi ramelor electrice - RAc - se efectueaza la un interval de cel mult sapte zile, conform procesului tehnologic întocmit de OTF/OMF proprietar al locomotivei, indiferent de unitatea de tractiune unde se efectueaza respectiva revizie.
    (3) Data şi ora efectuării RAc se consemneaza sub semnatura de către personalul tehnic de specialitate care a efectuat-o, în caietul de bord al locomotivei.
    (4) Este interzisa ieşirea din unităţi de tractiune a locomotivelor şi ramelor electrice dacă termenul pentru RAc, expira până la data programata de intrare a locomotivei/ramei electrice în urmatoarea unitate de tractiune unde poate efectua RAc.

    ART. 46
    (1) În linie curenta sau în statii, personalul de locomotiva trebuie să faca verificări - denumite în continuare verificări tehnice la locomotiva - privind modul de functionare a anumitor instalaţii şi agregate, conform prevederile prezentelor instrucţiuni şi a reglementarilor specifice în vigoare pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor. Scopul acestor verificări tehnice este de a constata defectele vizibile şi/sau sesizabile care pot periclita siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor.
    (2) Verificările tehnice la locomotiva se efectueaza de către personalul de locomotiva, astfel:
    a) în parcurs, de către mecanicul ajutor;
    b) în statiile din parcurs în care trenul are oprire mai mare de 3 minute, de către mecanicul de locomotiva;
    c) în unitatile de tractiune sau statiile unde se face numai schimbul personalului de locomotiva, de către mecanicul de locomotiva care preda serviciul împreună cu mecanicul de locomotiva care preia serviciul.

    (3) Orice verificare tehnica la locomotiva se efectueaza cu respectarea stricta a reglementarilor specifice şi a normelor de protecţie a muncii în vigoare pentru fiecare tip de locomotiva în parte.
    (4) În timpul verificărilor tehnice la locomotiva se admite oprirea motorului diesel, respectiv deconectarea locomotivei electrice de la reteaua de energie electrica de tractiune, numai dacă acest lucru nu pericliteaza siguranţa circulaţiei.
    (5) În cadrul verificărilor tehnice la locomotiva se verifica în functie de tipul şi dotarile vehiculului feroviar motor după caz, urmatoarele:
    a) starea motorului diesel, presiunile şi temperaturile lichidului de racire şi a lubrifiantilor la locomotivele cu motoare diesel;
    b) zgomote anormale în functionarea motorului diesel, respectiv a motoarelor şi generatoarelor electrice;
    c) etanseitatea instalaţiilor sub presiune (lichide de racire, aer comprimat, lubrifianti);
    d) supraincalziri ale agregatelor de forta şi ale cablajelor electrice aferente;
    e) starea transmisiei, temperatura şi presiunea uleiului din transmisia hidraulica şi la reductorul-inversor;
    f) nivelul şi temperatura uleiului din cuva transformatorului principal, la locomotivele şi ramele electrice;
    g) starea blocurilor de aparate şi a masinilor electrice;
    h) starea de încărcare a bateriilor de acumulatoare;
    i) starea cuzinetilor, respectiv a rulmentilor de osie;
    j) starea bandajelor, prin lovirea cu ciocanul. În cazul sunetului dubios, se verifica obligatoriu dacă acestea nu prezinta unul din defectele menţionate în Anexa 6;
    k) starea suspensiei şi a pieselor suspendate;
    l) functionarea aparatelor de măsura şi control, inclusiv a instalaţiilor de măsura şi înregistrare a vitezei;
    m) functionarea lampilor de control din cabina locomotivei şi a luminilor de semnalizare a locomotivei, inclusiv a farului central;
    n) verificarea stării de integritate a sigiliilor aparatelor;
    o) starea dispozitivului de siguranţă şi vigilenta, fără a descarca conducta generală de aer, când locomotiva este legata la tren şi frana;
    p) functionarea pantografelor la locomotivele şi ramele electrice.

    (6) Verificările tehnice la locomotiva efectuate în statii se vor începe numai după ce locomotiva şi trenul au fost asigurate contra pornirii din loc, conform reglementarilor în vigoare.
    (7) Personalul de locomotiva trebuie să verifice toate subansamblurile vizibile şi accesibile ale locomotivei, fără demontari de piese,
    (8) Volumul verificărilor tehnice care se efectueaza în timpul opririlor în statie, se va extinde în functie de timpul de stationare, însă personalul de locomotiva îşi va organiza activitatea astfel încât locomotiva să poată fi pusa în stare de serviciu în orice moment.
    (9) La locomotivele/automotoarele dotate cu instalaţii computerizate de supraveghere a parametrilor de functionare, se vor efectua verificările prevăzute în reglementarile specifice de exploatare a respectivei locomotive/automotor.
    (10) Orice neregula va fi consemnata în carnetul de bord al locomotivei, în vederea remedierii cu ocazia primei intrari a locomotivei intr-o unitate de tractiune organizata şi dotata corespunzător.

    ART. 47
    (1) În situaţia în care personalul de locomotiva constata nereguli în functionarea agregatelor, echipamentelor sau instalaţiilor de pe locomotiva, în timpul remorcarii trenului sau la manevra, respectiv cu ocazia verificărilor tehnice la locomotiva, va lua măsuri de remediere, dar numai în conformitate cu ghidurile/indrumatoarele de exploatare, şi numai cu respectarea normelor de protecţie a muncii.
    (2) Dacă personalul de locomotiva nu poate remedia neregulile aparute în functionarea locomotivei în cel mult 15 minute de la constatarea acestora, mecanicul de locomotiva va solicita locomotiva de ajutor, la cea mai apropiata statie, conform reglementarilor specifice în vigoare, după care se poate continua remedierea defectiunilor aparute.
    (3) Dacă personalul de locomotiva reuseste remedierea defectiunilor, mecanicul poate renunta la locomotiva de ajutor solicitata, conform reglementarilor specifice în vigoare.
    (4) Este interzisa punerea în miscare a trenului sau locomotivei după solicitarea locomotivei de ajutor, până la primirea acceptului de renuntare la aceasta, transmis mecanicului conform reglementarilor specifice în vigoare.

    ART. 48
    (1) Personalul de locomotiva care participa la efectuarea probelor functionale locomotivei după efectuarea reparatiilor planificate, va efectua o verificare tehnica privind modul de functionare a instalaţiilor şi agregatelor de pe locomotiva în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni şi a reglementarilor specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotiva/automotor.
    (2) Orice nereguli constatate cu ocazia verificării efectuate de personalul de locomotiva conform alin. (1) va fi adusa la cunoştinţa personalului tehnic de specialitate pentru remediere. Personalul care va efectua receptia din punct de vedere tehnic, va verifica modul de remediere a neregulilor constatate de personalul de locomotiva.

     PARTEA a III-a
    Organizarea circulaţiei trenurilor
    CAP. I
    Puncte de sectionare, posturi de miscare. Sisteme de organizare a circulaţiei trenurilor
    ART. 49
    (1) Circulatia trenurilor se face la distante separate prin puncte de sectionare, iar în cazuri excepţionale, la interval de timp.
    (2) Punctele de sectionare sunt:
    a) statiile;
    b) haltele de miscare;
    c) posturile de miscare în linie curenta;
    d) semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat - denumit în continuare BLA.

    (3) Se considera puncte de sectionare şi semnalele de parcurs din statii.
    (4) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin statii se înţeleg şi haltele de miscare.
    (5) Posturile de miscare din linie curenta sunt puncte de sectionare care deservesc ramificatii în alte direcţii de mers, ramificatii din linie curenta care deservesc linii aparţinând operatorilor economici, traversari, incalecari şi descalecari de linii.
    (6) Statiile, haltele de miscare şi posturile de miscare din linie curenta sunt deservite de către IDM, exceptand punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor, care sunt deservite de către agenti.

    ART. 50
    (1) În linie curenta pot functiona şi posturi ajutatoare de miscare care deservesc jonctiuni ale liniilor operatorilor economici. Acestea nu sunt acoperite de semnale, nu sunt puncte de sectionare şi servesc pentru eliberarea liniei curente, după gararea convoiului de manevra pe linia operatorului economic.
    (2) Postul ajutator de miscare este deservit de către IDM, cu excepţia posturilor ajutatoare de miscare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor care sunt deservite de agenti.
    (3) În unele cazuri, între punctele de sectionare pot exista posturi de macazuri în linie curenta, afiliate unei statii şi destinate deservirii unei linii de cale ferata aparţinând unui gestionar al infrastructurii feroviare private racordate din linie curenta. Acestea nu sunt puncte de sectionare. Reglementari de amanunt privind deservirea şi functionarea posturilor de macazuri din linie curenta se stabilesc în PTE al statiei de care apartin.

    ART. 51
    (1) Limitele incintei unei statii sunt semnalele de intrare din ambele capete ale acesteia.
    (2) Pe liniile duble, în cazul în care nu exista semnal de intrare pentru circulatia de pe linia falsa, respectiv pentru linia din stanga a caii duble, semnalele de intrare în sensul normal de circulatie a trenului delimiteaza incinta statiei pentru ambele linii.
    (3) Pe sectii cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor, în cazul statiilor neinzestrate cu semnale de intrare, delimitarea incintei statiei se face prin indicatoarele permanente de acoperire ale punctelor de sectionare.
    (4) Portiunea de linie cuprinsa între semnalele de intrare a doua statii consecutive se numeste linie curenta.

    ART. 52
    (1) Din punct de vedere al executarii serviciului, fiecare punct de sectionare cu excepţia semnalelor luminoase de trecere ale BLA precum şi fiecare tren trebuie să fie sub conducerea unei singure persoane.
    (2) În punctele de sectionare şi posturile din linia curenta, deservite de IDM, care nu sunt situate pe sectii cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor, dreptul de a manipula instalatiile de siguranţă circulaţiei, de a cere şi de a obtine cale libera, de a dispune executarea tuturor obligaţiilor legate de primirea, expedierea, trecerea trenurilor, executarea manevrei, precum şi alte operaţiuni de exploatare, revine IDM, denumit în continuare IDM dispozitor.
    (3) În punctele de sectionare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor, asupra primirii şi expedierii trenurilor decide operatorul de circulatie.
    (4) În linie curenta, asupra continuarii mersului trenului oprit dispune seful de tren. Mecanicul, personalul de tren, personalul de manevra şi personalul din activitatea de linii este obligat să execute dispozitiile sefului de tren.
    (5) Asupra trenului aflat în mers precum şi asupra continuarii mersului trenului oprit care nu este deservit de sef de tren dispune mecanicul locomotivei de remorcare a trenului.

    ART. 53
    (1) În functie de instalatiile cu care sunt inzestrate statiile şi liniile curente, pentru organizarea circulaţiei trenurilor se utilizeaza urmatoarele sisteme:
    a) circulatia trenurilor pe baza înţelegerii telefonice - cale libera;
    b) circulatia trenurilor pe bază de BLA;
    c) circulatia trenurilor pe bază de bloc de linie semiautomat;
    d) circulatia trenurilor pe bază de instalatie dispecer, cu sau fără tehnica de calcul - conducerea circulaţiei trenurilor şi dispunerea executarii manevrelor se face de la un post central, de la care sunt actionate prin telecomanda macazurile şi semnalele din statii şi din linie curenta; circulatia trenurilor după sistemul dispecer între punctele de sectionare se face pe baza BLA;
    e) conducerea centralizata a circulaţiei trenurilor - după ordinele date direct de operatorul de la regulatorul de circulatie - pe anumite sectii de circulatie stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice.

    (2) Circulatia trenurilor după sistemul înţelegerii telefonice se face la interval de puncte de sectionare, pe bază de cale libera.
    (3) Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, circulatia trenurilor se face la intervale de sector de bloc.
    (4) Pe sectiile de circulatie inzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulatia trenurilor se face la interval de statie.
    (5) Avizarea mecanicului de locomotiva privind condiţiile de circulatie în cazul scoaterii din functiune a BLA, respectiv în cazul trecerii accidentale de la sistemele de circulatie prevăzute la alin. (1) lit. b), c), sau d) la sistemul de circulatie al trenurilor pe baza înţelegerii telefonice - cale libera, se face prin ordin de circulatie.

    CAP. II
    Numerotarea trenurilor
    ART. 54
    (1) Numerotarea trenurilor de calatori şi marfa pe reteaua CFR se face conform reglementarilor specifice intocmite de către administratorul infrastructurii feroviare publice, de acord cu reglementarile internationale.
    (2) Fiecarui tren i se atribuie un numar stabilit prin graficul de circulatie a trenurilor.
    (3) Regula generală în numerotarea trenurilor este:
    a) în sensul de la Bucureşti - numar fără sot;
    b) în sensul spre Bucureşti - numar cu sot.

    (4) Pentru trenurile neprevazute în graficul de circulatie a trenurilor, numerele se atribuie prin dispoziţia de punere în circulatie a trenurilor respective.
    (5) În anumite cazuri, numerele trenurilor de calatori şi marfa pot fi precedate de un indicativ sau urmate de o cifra.

    CAP. III
    Mersul trenurilor
    ART. 55
    (1) Fiecare tren trebuie să poarte un numar şi sa circule după un mers dinainte stabilit. Mersul trenurilor se stabileste prin graficul de circulatie şi este prevăzut în livretele cu mersul trenurilor.
    (2) Circulatia trenurilor prevăzute în graficul de circulatie şi a celor suplimentare se aduce la cunoştinţa personalului interesat, astfel:
    a) prin livretele cu mersul trenurilor;
    b) prin programul de circulatie, periodic;
    c) prin dispoziţie scrisa a operatorului de circulatie, ori de cate ori intervin anulari sau suplimentari de trenuri faţă de programul de circulatie zilnic.

    (3) Conţinutul şi forma livretelor de mers se stabilesc de intocmitorul planului de mers, conform reglementarilor specifice în vigoare. Livretele se editeaza de administratorul infrastructurii feroviare publice şi se pun la dispoziţia operatorilor de transport feroviar.
    (4) Extrase din mersul trenului din livret pot fi utilizate pentru trenul respectiv numai dacă acestea conţin toate informaţiile cuprinse în livretul de mers.

    ART. 56
    În toate cazurile de circulatie a trenurilor suplimentare, pentru care nu se întocmeşte un mers special, mecanicul este instiintat, asupra condiţiilor în care circulă trenurile suplimentare, prin ordin de circulatie în care se specifică: "... circulati în condiţiile de circulatie din livret ale trenului - numărul .....", precum şi alte condiţii de circulatie - ora de plecare, suprimarea unor opriri, dacă este cazul.

    CAP. IV
    Suprimarea opririlor. Anularea trenurilor. Circulatia timpurie a trenurilor
    ART. 57
    (1) Pentru trenurile de marfa, pentru garniturile goale de calatori precum şi pentru anumite trenuri de calatori prevăzute în livretele cu mersul trenurilor, în caz de necesitate se admite suprimarea unor opriri sau circulatia timpurie - înainte de ora prevăzută în mers.
    (2) Se interzice suprimarea opririi trenurilor de calatori şi mixte în statiile în care mersul prevede oprire, cu excepţia cazurilor prevăzute în reglementarile specifice în vigoare.
    (3) Anumite trenuri de calatori prevăzute în livretele cu mersul trenurilor pot circula fără oprire prin punctele de sectionare în care mersul acestora prevedea oprire impusa prin grafic - fără urcare/coborare calatori - atunci când aceasta oprire nu mai este necesară. În acest caz trenul poate circula timpuriu până la prima statie în care acesta are oprire, conform dispozitiei operatorului de circulatie.
    (4) Trenul timpuriu circula cu numărul trenului prevăzut în grafic şi are condiţiile de circulatie prevăzute în mersul trenului care prin grafic circula regulat, dacă nu se dispune altfel prin dispoziţia operatorului de circulatie.
    (5) Circulatia timpurie, suprimarea opririi, noile condiţii de circulatie ale trenului şi ora reala a plecarii se aduc la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulatie, inmanat de IDM în ultima statie cu oprire.
    (6) Circulatia timpurie şi suprimarea opririi trenurilor de marfa, în statiile la care semnalul de intrare da indicatii asupra semnalului de iesire, se face în baza indicatiei de liber a semnalului de iesire. În aceste cazuri nu mai este necesară avizarea prin ordin de circulatie a mecanicului.

    ART. 58
    (1) În cazul circulaţiei trenurilor de marfa prin statiile inzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire, trecerea trenului fără oprire, se face numai pe baza indicatiei de "liber" a semnalului de iesire.
    (2) În cazul circulaţiei trenurilor fără oprire prin statiile neinzestrate cu semnal de iesire, IDM trebuie să dea semnalul "trecerea fără oprire a trenului" înainte ca trenul să depăşească primul aparat de cale de la intrare, respectiv la aparitia trenului, în cazul în care nu are vizibilitate până la primul aparat de cale, postandu-se astfel încât să fie perceput de către mecanic; după aceasta IDM se deplaseaza la locul stabilit pentru supravegherea prin defilare a trenului.

    CAP. V
    Opriri neprevazute în graficul de circulatie
    ART. 59
    În cazul în care necesitatile de exploatare impun oprirea trenului intr-o statie prin care urma sa treaca fără oprire, se procedeaza astfel:
    a) în statiile inzestrate cu instalaţii de centralizare electrodinamica - denumite în continuare CED - şi cu instalaţii de centralizare electronică - denumite în continuare CE -, precum şi în statiile ale caror semnale de intrare dau indicatii asupra semnalului de iesire, oprirea trenului în statie se face pe baza indicatiei date de semnalul de intrare şi a semnalului de iesire aflat în pozitie de oprire;
    b) în statiile în care semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire, IDM din ultima statie cu oprire aduce la cunoştinţa mecanicului, prin ordin de circulatie, oprirea neprevazuta a trenului. În cazul în care necesitatea opririi trenului a intervenit după plecarea din ultima statie cu oprire, IDM din statia în care se impune oprirea acestuia, opreste trenul la semnalul de intrare şi numai după ce s-a convins personal sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de bariera sau a mecanicului, după caz, prin instalaţii de telecomunicatii - TC, ca trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber. Modul în care se convinge IDM ca trenul este oprit la semnalul de intrare, se stabileste în PTE.


    CAP. VI
    Reguli generale de compunere şi legare a trenurilor
    ART. 60
    (1) Se numeste tren, un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele şi de locomotiva de remorcare, semnalizat cu semnale de cap şi fine de tren şi deservit de cel puţin doi agenti, din care unul este mecanicul de locomotiva.
    (2) Automotoarele, ramele electrice sau diesel, utilaje automotoare pentru mecanizare denumite în continuare UAM - cu sau fără vagoane, precum şi locomotivele izolate sunt considerate tot trenuri.

    ART. 61
    (1) Fiecare tren trebuie să fie compus potrivit reglementarilor specifice în vigoare, precum şi a prevederilor cuprinse în planul de formare a trenurilor şi în livretele cu mersul trenurilor.
    (2) Datele privind compunerea trenurilor - numărul de vagoane şi numărul de osii, tonajul de remorcat, masa franata reala, masa franata necesară de franat şi lungimea trenului - vor fi trecute în foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor care remorca trenul.

    ART. 62
    Pentru trenurile de marfa prevăzute sa circule în rangul VII, în cazul în care în statiile din parcurs în care se efectueaza atasari/detasari de vagoane nu exista revizor tehnic de vagoane, se admite ca verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri, să se faca de către personalul de specialitate al OTF/OMF, autorizat să efectueze probele de frana. În cazul în care acest personal nu poate decide dacă unele vagoane pot circula în compunerea trenului, solicita mecanicului să-şi dea avizul asupra introducerii acestor vagoane în tren; avizul mecanicului se da în scris, în rubrica "Menţiuni asupra trenurilor" din foaia de parcurs a locomotivei, iar vagoanele pentru care mecanicul nu şi-a dat avizul ca pot circula în tren, se retin în statie.

    ART. 63
    Condiţiile de circulatie stabilite de către revizorul tehnic de vagoane, respectiv de către personalul tehnic de specialitate, în avizul scris dat pentru introducerea în trenuri a vehiculelor feroviare care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, se aduc la cunoştinţa mecanicului, de către IDM, prin ordin de circulatie.

    ART. 64
    Când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", IDM avizeaza mecanicul prin ordin de circulatie.

    ART. 65
    (1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, numai după ce garnitura a fost asigurata contra fugirii.
    (2) În cazul dezlegarii locomotivei impingatoare legate la tren şi frana, agentul OTF/OMF care efectueaza aceasta operaţiune are obligaţia sa puna cupla vagonului de semnal în carligul de tractiune, semiacuplarile în suporturi şi sa semnalizeze regulamentar trenul.

    CAP. VII
    Documentele insotitoare ale trenului
    ART. 66
    Fiecare tren trebuie să fie însoţit de urmatoarele documente:
    a) foaia de parcurs a locomotivei - conform Anexei 1;
    b) aratarea vagoanelor trenului - conform Anexei 8;
    c) nota de repartizare a franelor de mana - numai pentru trenurile de marfa - conform Anexei 9;
    d) documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenului, conform reglementarilor specifice.


    ART. 67
    (1) Foaia de parcurs a locomotivei se întocmeşte, se completeaza şi se manipuleaza, după caz, conform reglementarilor cuprinse în Anexa 1.
    (2) Datele consemnate în foaia de parcurs se certifica prin semnatura de către personalul care efectueaza înscrierea şi prin aplicarea stampilei corespunzătoare postului, dacă aceasta exista.
    (3) În cazul în care personalul care completeaza foaia de parcurs nu are stampila, certificarea datelor se face prin înscrierea în clar a numelui, prenumelui, functiei şi prin semnatura acestuia.
    (4) În timpul circulaţiei trenului, foaia de parcurs se păstrează la mecanicul locomotivei.

    ART. 68
    (1) Nota de repartizare a franelor de mana se completeaza de către IDM, înainte de expedierea trenului şi se inmaneaza sefului de tren sau mecanicului locomotivei care remorca trenul în cazul în care trenul nu este deservit de sef de tren, pentru a se putea strange franele de mana necesare mentinerii pe loc.
    (2) În cazul trenurilor remorcate cu multipla tractiune şi fără sef de tren, nota de repartizare a franelor de mana se preda mecanicului locomotivei din capul trenului. După detasarea locomotivei de multipla tractiune, nota de repartizare a franelor de mana se preda mecanicului locomotivei care remorca trenul în continuare.

    ART. 69
    (1) La trenurile deservite de sef de tren, originalul aratarii vagoanelor şi după caz, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului, se predau acestuia.
    (2) La trenurile fără sef de tren, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se sigileaza şi se preda mecanicului, împreună cu originalul aratarii vagoanelor, fără semnatura de primire. În cazul trenurilor remorcate cu multipla tractiune şi fără sef de tren, pachetul cu documentele şi originalul aratarii vagoanelor se predau mecanicului locomotivei din capul trenului.
    (3) Mecanicul care remorca un tren de marfa care nu este deservit de sef de tren nu va pleca cu trenul din statie dacă nu se afla în posesia aratarii vagoanelor şi a pachetului cu documente.
    (4) În statiile în care se schimba locomotiva trenului, precum şi în statia finala, se interzice mecanicului sa plece cu locomotiva din statie dacă nu a predat aratarea vagoanelor şi pachetul cu documente către agentul OTF stabilit în PTE; în situaţiile schimbului de locomotiva sau în cazul scoaterii locomotivei de pe tren, în statii fără personal al OTF, aratarea vagoanelor şi pachetul cu documente se predau către personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, stabilit în PTE.

    CAP. VIII
    Deservirea şi echiparea trenurilor
    ART. 70
    (1) Trenurile trebuie să fie conduse şi deservite de către cel puţin doi agenti, din care unul este mecanicul; al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, sef de tren sau un alt agent autorizat pentru a executa functia de sef de tren. Prin sef de tren, în înţelesul prezentelor instrucţiuni se înţelege şi seful de manevra de secţie.
    (2) Trenurile care pot fi conduse şi deservite de cel puţin un agent - mecanicul de locomotiva sau conducatorul vehiculului feroviar - sunt:
    a) automotoarele şi ramele electrice sau diesel;
    b) UAM cu sau fără vagoane;
    c) locomotiva izolata.

    (3) Echipamentele şi/sau dispozitivele de siguranţă şi vigilenta din dotarea vehiculelor feroviare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi c), trebuie să indeplineasca cerinţele obligatorii impuse, să fie în stare de functionare şi în actiune.
    (4) Trenurile de marfa pentru care s-au prevăzut atasari/detasari de vagoane în statiile din parcurs, pot fi deservite de partida de manevra pe secţie. În cazul în care aceste trenuri nu sunt deservite de partide de manevra pe secţie, operatorul de transport feroviar este obligat să asigure partida de manevra în statiile respective.

    ART. 71
    (1) Trenurile de marfa se îndrumă de regula, fără agent la urma.
    (2) Indrumarea trenurilor de marfa cu agent la urma este obligatorie în cazurile în care:
    a) lungimea trenului este mai mare decat lungimea maxima admisa pe sectia de circulatie pe care circulă trenul;
    b) declivitatea secţiei de circulatie, indiferent de sensul de circulatie este mai mare de 21 la mie şi trenul nu are locomotiva impingatoare legata la tren şi frana;
    c) nu sunt asigurate condiţiile de deplasare a celui de al doilea agent al trenului în cazul opririi neprevazute a trenului în linie curenta, de la locomotiva la urma trenului, în timp de cel mult 12 minute; portiunile de linie pe care nu sunt asigurate aceste condiţii se stabilesc de administratorul infrastructurii feroviare şi se comunică operatorilor de transport feroviar care remorca trenuri pe portiunea de secţie respectiva.

    (3) În toate cazurile când trenurile circula cu agent la urma, vagonul de semnal trebuie să fie inzestrat obligatoriu cu ghereta de frana, iar agentul va fi dotat cu radio-telefon.

    ART. 72
    Dacă seful de tren devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului, atribuţiile sale sunt preluate de:
    a) un alt agent stabilit de către OTF, la indrumarea din statia de domiciliu;
    b) mecanicul trenului - în cazul trenurilor deservite numai de mecanic şi sef de tren - până la prima statie din parcurs, în care acesta opreste trenul chiar dacă nu are oprire, aducand cazul la cunoştinţa IDM; acesta avizeaza operatorul de circulatie în vederea înştiinţării OTF, pentru remedierea neajunsului.


    ART. 73
    (1) Franele de mana necesare asigurarii mentinerii trenului pe loc se stabilesc de către IDM la indrumarea trenului, prin nota de repartizare a franelor de mana pentru menţinerea pe loc şi se repartizeaza de către:
    a) mecanic, pentru mecanicul ajutor şi alti agenti ai trenului, dacă acestia exista;
    b) seful de tren, dacă exista, pentru agentii din partida de tren (de manevra).

    (2) În cazul în care exista agent la urma trenului, după sosirea şi gararea trenului, acesta strange frana de mana a vagonului de semnal, coboara şi supraveghează trenul de lângă vagonul de semnal. Frana de mana se slabeste numai la semnalul "atenţie" sau la semnalul "desfa frana" dat de către mecanic cu fluierul locomotivei, înainte de pornirea trenului.

    ART. 74
    În timpul parcursului, agentii din partida de manevra a trenului care manevreaza pe secţie au locul stabilit, de regula, în vagonul de serviciu, în cazul în care nu se asigura vagon de serviciu, OTF poate dispune ca partida de manevra să aibă locul stabilit în cabina locomotivei din care nu se conduce trenul sau în cabina de conducere la locomotivele dotate cu o singura cabina, cu respectarea reglementarilor în vigoare privind accesul pe locomotiva.

    ART. 75
    Locomotivele izolate, precum şi alte vehicule feroviare motoare se semnalizeaza de către mecanicul ajutor sau de către mecanic în cazul deservirii locomotivelor numai de către mecanic.

    CAP. IX
    Restrictii de viteza
    ART. 76
    (1) Toate restrictiile de viteza prevăzute, din linie curenta şi de pe liniile de primire-expediere, se aduc la cunoştinţa mecanicului prin Buletinul de avizare a restrictiilor de viteza - denumit în continuare BAR.
    (2) Buletinul de avizare a restrictiilor de viteza se întocmeşte pentru fiecare decada a lunii şi cuprinde restrictiile de viteza care sunt pe teren în decada respectiva.
    (3) Restrictiile de viteza care nu sunt cuprinse în BAR, cele modificate faţă de BAR precum şi orice nepotrivire între prevederile din BAR şi situaţia de pe teren - treapta de viteza superioara sau inferioara celei indicate pe teren, pozitie kilometrica diferita a portiunii de linie cu restrictie şi alte asemenea - se aduc la cunoştinţa personalului de locomotiva prin ordin de circulatie de către IDM din statia de compunere a trenului sau de către IDM din ultima statie cu oprire a trenului. Avizarea mecanicilor cu privire la restrictiile de viteza în statiile care au posturi deservite de IDM exteriori, se face prin ordin de circulatie inmanat de către acestia, din ordinul IDM dispozitor.
    (4) Toate locomotivele, automotoarele şi celelalte vehicule cu motor trebuie dotate cu BAR de către OTF/OMF sau operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar care deţin şi/sau exploateaza respectivele vehicule feroviare, fiind interzisa indrumarea acestora în statie fără BAR.
    (5) În cazul în care, în parcurs, locomotiva nu are BAR corespunzător secţiei pe care urmeaza sa circule, la solicitarea mecanicului IDM inmaneaza acestuia un ordin de circulatie prin care îi comunică toate restrictiile de viteza existente pe sectia de circulatie respectiva sau face menţiunea că nu sunt restrictii de viteza prevăzute în BAR. În acest caz operatorul de circulatie este avizat în scris despre restrictiile de viteza care au fost avizate mecanicului.
    (6) Este interzisa introducerea altor restrictii de viteza în afara celor cuprinse în BAR valabil în decada respectiva, cu excepţia celor neprevazute şi a celor pentru protectia echipelor de lucru,
    (7) Restrictiile de viteza de pe liniile statiei, altele decat liniile de primire-expediere, precum şi cele de pe liniile ferate industriale pe care manevra este executata cu mijloace şi personal aparţinând OTF/OMF sau operatori economici, nu se trec în BAR. Aceste restrictii se aduc la cunoştinţa personalului de locomotiva prin ordin de circulatie, în care se precizeaza locul unde se afla portiunea de linie slabita şi viteza de circulatie maxima admisa.
    (8) În cazul locomotivelor de manevra din statiile tehnice şi de triaj, ordinul de circulatie pentru avizarea restrictiilor de viteza se poate emite cu valabilitate pentru întreaga tura de serviciu a IDM.

    ART. 77
    La trenurile de marfa care circulă pe sectii de circulatie în care statiile sunt dotate cu semnale de intrare care dau indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire, avizarea restrictiilor de viteza necuprinse în BAR sau modificate faţă de BAR se face de către IDM din statia cap de secţie sau din statia de formare a trenului, pentru întreaga distanta, până la urmatoarea statie cap de secţie, în care trenul are prevăzută oprire sau până la statia de descompunere în cazul în care aceasta este situata inaintea ultimei statii cap de secţie.

    ART. 78
    În cazul în care, în timpul unei ploi torentiale, apa depăşeşte suprafaţa de rulare a sinei, mecanicul ia măsuri de oprire a trenului până la sosirea personalului de întreţinere a caii care va stabili condiţiile de circulatie.

    CAP. X
    Ordinul de circulatie
    ART. 79
    (1) Ordinul de circulatie este un formular tipizat şi inseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa mecanicului şi după caz, conducătorului manevrei, condiţii în legătură cu circulatia trenurilor şi/sau executarea manevrei.
    (2) În ordinul de circulatie se inscriu urmatoarele condiţii:
    a) restrictiile de viteza necuprinse în BAR;
    b) restrictiile de viteza modificate faţă de BAR;
    c) pozitia kilometrica a santierelor mobile pentru restrictiile de viteza cuprinse în BAR;
    d) condiţii de circulatie, de manevra sau menţiuni rezultate din cazurile prevăzute în instrucţiunile de serviciu;
    e) alte condiţii şi/sau menţiuni în legătură cu circulatia şi manevra.

    (3) Ordinul de circulatie se inmaneaza mecanicului în toate cazurile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare, prevăzute în Anexa 10.
    (4) În afară de cazurile prevăzute în Anexa 10, mecanicul de locomotiva este avizat prin ordin de circulatie şi despre situaţiile în care siguranţa circulaţiei impune să se ia anumite măsuri, despre care acesta trebuie să ia cunoştinţa.

    ART. 80
    (1) În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de calatori se inscriu toate condiţiile de circulatie care trebuie aduse la cunoştinţa mecanicului, până la prima statie în care trenul are oprire, conform mersului.
    (2) În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa şi pentru cele care circulă în condiţiile trenurilor de marfa, condiţiile de circulatie care trebuie aduse la cunoştinţa mecanicului se inscriu pentru întreaga distanta de avizare.

    ART. 81
    (1) Ordinul de circulatie se întocmeşte, de regula, în doua exemplare - unicatul şi duplicatul - prin copiere cu hartie copiativa (indigo), completandu-se citet, fără modificari sau corecturi, cu stampila subunitatii emitente şi semnatura intocmitorului.
    (2) În cazul în care ordinul de circulatie trebuie întocmit în mai multe exemplare se folosesc formularele care se gasesc în continuare în carnet. Copiile intocmite trebuie să aibă inscrise de către intocmitor aceeasi serie şi numar cu unicatul, iar eventualul duplicat care rămâne necompletat, se anulează.
    (3) În cazul în care, din cauza intarzierii, trenul se îndrumă dintr-o statie la o dată ulterioară celei în care trebuia sa circule, în ordinul de circulatie emis în statia respectiva se inscrie atât data în care trenul trebuia sa plece, cat şi data reala de plecare a trenului.
    (4) Inmanarea ordinului de circulatie se face după semnarea de către primitor a duplicatului - exemplar care rămâne la carnet.

    ART. 82
    (1) În cazul în care trenul circula cu multipla tractiune, unicatul ordinului de circulatie se inmaneaza mecanicului locomotivei din capul trenului şi cate o copie celorlalţi mecanici, cu semnaturi de primire aplicate pe exemplarul care rămâne la carnet.
    (2) În cazul remorcarii trenului cu multipla tractiune, mecanicul locomotivei din capul trenului trebuie să fie instiintat prin ordin de circulatie despre: numărul locomotivelor de remorcare, seria şi pozitia acestora, distanta pe care circulă, precum şi dacă locomotiva impingatoare este sau nu legata la tren şi frana.
    (3) În cazul în care trenul circula cu locomotiva impingatoare nelegata la tren, care urmeaza să se inapoieze în statie, după impingerea trenului până la locul fixat din linie curenta, se inmaneaza mecanicului locomotivei impingatoare o copie a ordinului de circulatie în care se menţionează condiţiile de circulatie prin impingere a trenului, locul din care urmeaza să se inapoieze din linie curenta şi eventualele condiţii de circulatie la inapoiere; mecanicul locomotivei impingatoare nelegata la tren, nu va pleca din statie fără acest ordin de circulatie.

    ART. 83
    (1) Ori de cate ori este necesar ca intr-o statie din parcurs să se aduca în scris, la cunoştinţa mecanicului alte condiţii de circulatie, iar acesta este în posesia unui ordin de circulatie emis anterior din care nu s-au consumat toate condiţiile inscrise, trebuie să se emita un nou ordin de circulatie în care se precizeaza atât noile condiţii de circulatie cat şi cele rămase valabile. În acest caz, ordinul de circulatie emis anterior se retrage şi se ataseaza la duplicatul noului ordin de circulatie emis.
    (2) În cazul când ordinul de circulatie a fost inmanat mecanicului şi se impune retinerea trenului în statie, ordinul de circulatie trebuie retras imediat de la mecanic.
    (3) În cazul opririi unui tren intr-o statie în care nu este prevăzută oprirea, ordinul de circulatie nu se retrage şi rămâne valabil, în continuare, în urmatoarele cazuri:
    a) atunci când condiţiile de circulatie nu se schimba până la statia în care trenul urmeaza sa opreasca;
    b) atunci când se emite un alt ordin de circulatie, în care s-au inscris condiţii de circulatie şi manevra cu caracter local, care îşi pierd valabilitatea după plecarea trenului din statia respectiva.


    ART. 84
    (1) La trenurile de calatori şi mixte, ordinul de circulatie se inmaneaza mecanicului de către IDM care expediaza trenul. La aceste trenuri, ordinul de circulatie se poate inmana şi după ce semnalul de iesire a fost pus pe liber.
    (2) La celelalte trenuri, ordinul de circulatie se inmaneaza din ordinul IDM dispozitor de către IDM exterior sau de către alt agent al administratorul/gestionarului infrastructurii feroviare stabilit în PTE.
    (3) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor, ordinul de circulatie se inmaneaza mecanicului din dispoziţia operatorului de circulatie, de către agentul care expediaza trenul.
    (4) Pentru trenurile cu sef de tren oprite în linie curenta, ordinul de circulatie se întocmeşte şi se inmaneaza, atunci când este cazul, de către seful de tren din ordinul IDM sau din proprie iniţiativă, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.

    CAP. XI
    Operaţiuni pregatitoare în vederea indrumarii trenului
    ART. 85
    (1) La sosirea în statie a locomotivei de remorcare a trenului, când se ataseaza la tren locomotiva pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipla tractiune, sau când IDM trebuie să faca inscrieri în foaia de parcurs a locomotivei, mecanicul de locomotiva inmaneaza foaia de parcurs IDM sau unui agent al statiei/trenului prevăzut în PTF, care se prezinta în acest scop la locomotiva.
    (2) Completarea foii de parcurs se face conform Anexei 1 şi reglementarilor specifice în vigoare.
    (3) În statiile de indrumare şi în statiile din parcurs, foaia de parcurs a locomotivei care remorca trenul şi foaia de parcurs a vagonului WIT se manipuleaza de impiegatul de miscare, seful de tren şi revizorul tehnic de vagoane, pentru completarea cu datele privind compunerea, revizia tehnica, franarea şi încălzirea trenului, manevre executate, numar de vagoane, precum şi alte date şi observatii.
    (4) Datele consemnate în foaia de parcurs vor fi certificate prin semnatura agentului care a facut înscrierea şi prin aplicarea stampilei. Dacă agentul nu are stampila, corectitudinea datelor inscrise în foaia de parcurs se certifica prin înscrierea în clar a numelui şi prenumelui agentului care efectueaza înscrierea datelor şi prin semnatura acestuia.
    (5) În statiile unde se ataseaza la tren locomotiva/locomotivele pentru remorcarea trenului cu multipla tractiune, IDM sau un agent al trenului/statiei prevăzut în PTE va inscrie în foaia de parcurs a fiecarei locomotive datele referitoare la celelalte locomotive active din compunerea trenului, legate sau nelegate la trenul respectiv.
    (6) În statiile de formare sau în care trenul a suferit modificari în compunere, datele privind compunerea şi franarea trenului se vor inscrie în foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor de remorcare, după aratarea vagoanelor, de către IDM sau alt agent stabilit prin PTE, respectiv de seful de tren sau seful de manevra de secţie dacă exista; aratarea vagoanelor va fi verificata în prealabil de către IDM. Datele inscrise în foaia de parcurs a locomotivei nu vor fi trecute şi în ordinul de circulatie.
    (7) În cazul trenurilor prevăzute în livret sa schimbe numărul în parcurs fără modificarea datelor privind compunerea şi franarea trenului, completarea foii de parcurs se face de mecanicul de locomotiva fără a mai fi necesară aplicarea stampilei.
    (8) Foaia de parcurs completata cu datele cerute de reglementarile specifice în vigoare se inmaneaza mecanicului de locomotiva de către IDM sau un agent al statiei/al trenului, înainte de expedierea trenului.

    ART. 86
    (1) La trenurile de calatori compuse din vagoane echipate cu instalaţii de climatizare şi surse de producere a tensiunilor pentru serviciile auxiliare alimentate cu tensiunea de 1500 V, legarea conductei de înaltă tensiune a trenului la locomotiva de remorcare se face în tot timpul anului.
    (2) Când remorcarea trenurilor de calatori se face în multipla tractiune, alimentarea cu tensiunea de 1500 V a conductei de înaltă tensiune a trenului se face de către locomotiva a doua în ordinea asezarii în capul trenului, denumita în continuare locomotiva pentru multipla tractiune.
    (3) Când locomotiva pentru multipla tractiune nu poate furniza tensiunea de 1500 V, alimentarea conductei generale de înaltă tensiune se face de către locomotiva din capul trenului, numai dacă instalatiile locomotivei pentru multipla tractiune permit acest mod de lucru.
    (4) Dacă la trenurile de calatori, în afara locomotivei de remorcare şi a locomotivei pentru multipla tractiune se mai ataseaza în capul trenului o locomotiva inactiva conform reglementarilor specifice în vigoare, locomotiva inactiva trebuie să indeplineasca condiţiile necesare pentru încălzirea electrica a trenului de către locomotiva pentru multipla tractiune, respectiv de către locomotiva de remorcare.
    (5) Atunci când la indrumare sau în parcurs, la instalatia de alimentare cu tensiunea de 1500 V a conductei de înaltă tensiune a trenului apar defectiuni ce nu se pot remedia în timp de 10 minute, mecanicul de locomotiva va aviza seful de tren şi IDM despre situaţia aparuta; IDM va comunică imediat conţinutul avizarii operatorului de circulatie, care va dispune după caz masurile ce se impun.
    (6) Maneta de comutare a instalatiei de alimentare cu tensiunea de 1500 V a conductei generale de înaltă tensiune a trenului şi cheia cuplei electrice de înaltă tensiune de la locomotiva/locomotivele care nu alimenteaza cu energie conducta generală de înaltă tensiune a trenului se vor preda mecanicului locomotivei care alimenteaza conducta generală de înaltă tensiune a trenului.

    ART. 87
    (1) Încălzirea trenurilor de calatori se face conform reglementarilor specifice în vigoare.
    (2) Preincalzirea inaintea indrumarii şi încălzirea în parcurs a automotoarelor se va face de către personalul care le deserveşte.

    ART. 88
    (1) Înainte de indrumarea trenului, schimbatoarele de regim "marfa - persoane" sau "marfa - persoane - rapid" din instalatiile de frana a locomotivelor active din compunerea trenului se vor aseza în pozitia corespunzătoare felului de tren remorcat.
    (2) La locomotiva din capul trenului instalatia de control punctual a vitezei se va comuta în pozitia corespunzătoare trenului remorcat, astfel:
    a) în pozitia "M" la trenurile de marfa şi similare lor;
    b) în pozitia "P" pentru trenurile de calatori şi marfa care circulă cu viteza maxima prevăzută în livret de 100 km/h;
    c) în pozitia "R" la trenurile de calatori care circulă cu viteza maxima prevăzută în livret mai mare de 100 km/h.

    (3) Instalatiile de control punctual al vitezei din dotarea celorlalte locomotive din compunerea trenului se vor scoate din functie, conform prevederilor specifice fiecarei instalaţii; în carnetele de bord ale locomotivelor se vor face insemnarile corespunzătoare, prevăzute în Anexa 2 şi în reglementarile specifice în vigoare.
    (4) Dacă locomotivele sunt dotate cu instalaţii de control continuu al vitezei trenurilor, se vor efectua operaţiunile prevăzute în reglementarile specifice de exploatare a acestor instalaţii.
    (5) Dacă locomotiva este dotata cu instalaţii de înregistrare a parametrilor de functionare a locomotivei, mecanicul va efectua operaţiunile de înregistrare a datelor cerute de reglementarile specifice de exploatare ale instalaţiilor respective, după caz.

    ART. 89
    Înainte de indrumarea trenului, mecanicul de locomotiva este obligat sa verifice dacă:
    a) instalatia de înregistrare a parametrilor de functionare a locomotivei este în stare corespunzătoare de functionare şi ceasul instalatiei indica ora reala;
    b) lungimea benzii inregistratoare este suficienta - pentru instalatiile dotate cu benzi inregistratoare - starea acesteia, precum şi, dacă resortul de orologerie al mecanismului de indicare şi înregistrare a orei este strans. Verificările se vor efectua conform reglementarilor specifice fiecarei instalaţii în parte;
    c) au fost efectuate inscrisurile în foaia de parcurs a locomotivei conform reglementarilor specifice în vigoare, inclusiv dacă pe foaia de parcurs exista semnaturile agentilor autorizati care au efectuat revizia tehnica şi proba franelor la tren;
    d) tonajul trenului inscris în foaia de parcurs nu depăşeşte tonajul inscris în livret şi dacă masa franata reala a trenului este cel puţin egala cu masa franata necesară de franat, conform livretului de mers;
    e) presiunea aerului din instalatia pneumatica şi de frana este la valoarea de regim;
    f) parametrii de functionare ai locomotivei/automotorului se încadrează în valorile prescrise, inclusiv valoarea curentului din circuitele alimentate din conducta generală de înaltă tensiune a trenului;
    g) este în posesia documentelor trenului, în cazul trenurilor de marfa nedeservite de sef tren, conform art. 66 şi dacă în aratarea trenului sau în nota de frane sunt menţiuni privind vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L;
    h) la locomotiva cu abur, dacă focul este activat, cazanul alimentat suficient cu apa şi adus la presiunea de regim.


    ART. 90
    (1) Înainte de indrumarea trenului, personalul de locomotiva consulta şi îşi insuseste:
    a) toate prevederile inscrise în livretul de mers la pagina corespunzătoare trenului pe care urmeaza sa-l remorce sau în condiţiile în care urmeaza sa circule. Se vor urmări în mod deosebit statiile în care trenul are oprire, vitezele maxime de circulatie, timpii de mers, precum şi celelalte inscrisuri legate de circulatia trenului, consemnate în livretul de mers;
    b) prevederile din BAR corespunzătoare secţiei de circulatie pe care urmeaza sa remorce trenul.

    (2) În situaţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare, după primirea unui ordin de circulatie, personalul de locomotiva este obligat să-şi insuseasca conţinutul acestuia, în care scop, mecanicul îl va citi cu voce tare mecanicului ajutor/fochistului, iar acesta va repeta conţinutul cu voce tare şi va semna unicatul care rămâne la mecanic; în cazul conducerii simplificate oblibaţiile privind ordinul de circulatie revin numai mecanicului de locomotiva.

    CAP. XII
    Reglementari privind ocuparea liniei curente
    ART. 91
    (1) Ocuparea liniei curente de către un tren se face numai în baza ordinului de plecare.
    (2) Pentru trenurile de calatori sau mixte, ordinul de plecare se da astfel:
    a) în statii inzestrate cu semnale de iesire la fiecare linie, cu semnale de parcurs sau cu semnale de iesire de grup şi indicator de linie aprins, prin:
    - indicatia de liber a semnalului de iesire de la linia de unde se expediaza trenul, a semnalului de parcurs, respectiv a semnalului de iesire de grup şi indicatorul de linie aprins, indicand cifra corespunzătoare liniei de la care se expediaza trenul;
    – semnalul "pornirea trenului" dat de IDM;

    b) în statii cu semnal de iesire de grup fără indicator de linie sau cu indicator de linie stins, prin:
    - indicatia de liber a semnalului de iesire de grup fără indicator de linie sau cu indicator de linie stins care deserveşte linia de unde se expediaza trenul;
    – ordinul de circulatie inmanat mecanicului în care se menţionează că trenul se expediaza cu indicatorul de linie al semnalului de grup stins;
    – semnalul "pornirea trenului" dat de IDM;

    c) în statii inzestrate cu semafoare de iesire de grup, prin:
    - indicatia de liber a semaforului de iesire de grup;
    – semnalul "pornirea trenului" dat de către IDM;

    d) în statiile fără semnal de iesire de la linia de unde se expediaza trenul, prin semnalul "pornirea trenului" dat de IDM;
    e) în statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau în anumite statii inzestrate cu instalaţii CED şi CE, aprobate de administratorul infrastructurii feroviare, prin:
    - indicatia de liber a semnalului de iesire,
    – semnalul "pornirea trenului" dat de către un agent;

    f) în haltele de calatori, punctele de oprire în linie curenta şi în punctele de sectionare de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer fără IDM sau alt agent, precum şi în cazurile de oprire neprevazuta a trenului în linie curenta, prin semnalul "pornirea trenului", dat de către seful de tren.

    (3) În cazurile de la alin. (2), lit. b, c, şi d, dacă în statie se afla mai multe trenuri de expediat în aceeasi direcţie, IDM da semnalul "pornirea trenului" de lângă locomotiva trenului care se expediaza.
    (4) Semnalul "pornirea trenului" pentru trenurile de calatori sau mixte se da dintr-un loc vizibil, astfel încât să poată fi perceput în mod direct de către personalul aflat în cabina de conducere a locomotivei.
    (5) În cazul deservirii simplificate a locomotivei, când cladirea statiei se afla pe partea stanga a sensului de mers, mecanicul se deplaseaza în stanga cabinei de conducere a locomotivei pentru a percepe semnalul "pornirea trenului", dat de către IDM sau un agent; mecanicul procedeaza în mod similar şi în cazul în care semnalul "pornirea trenului" este dat de către seful de tren, iar peronul se afla pe partea stanga a sensului de mers.

    ART. 92
    (1) La celelalte trenuri ordinul de plecare se da astfel:
    a) în statii cu semnal de iesire la fiecare linie - prin indicatia de liber a semnalului de iesire;
    b) în statii inzestrate cu semnale de iesire de grup şi indicator de linie aprins - prin indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup şi a indicatorului de linie aprins indicand numărul liniei de la care se expediaza trenul;
    c) în statii inzestrate semnale de iesire de grup fără indicator de linie sau cu indicator de linie stins, prin:
    - indicatia de liber a semnalului de iesire de grup, fără indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins;
    – semnalul "pornirea trenului" dat de către IDM, de lângă locomotiva trenului care se expediaza;
    – ordinul de circulatie inmanat mecanicului în care se menţionează că trenul se expediaza cu indicatorul de linie al semnalului de grup stins;

    d) în statii inzestrate cu semafoare de iesire de grup, prin:
    - indicatia de liber a semaforului de iesire de grup;
    – semnalul "pornirea trenului" dat de către IDM, de lângă locomotiva trenului care se expediaza;

    e) în statiile fără semnal de iesire la linia de la care se expediaza trenul, prin semnalul "pornirea trenului" dat de către IDM, de lângă locomotiva trenului care se expediaza.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) literele c) şi d) când semnalul "pornirea trenului" nu poate fi dat de către IDM de lângă locomotiva trenului care se expediaza, ordinul de plecare a trenului se da prin ordin de circulatie cu menţiunea "Liber la de la linia ... statia ......." inmanat mecanicului, din ordinul IDM, de către un alt agent din subordinea sa.
    (3) În cazul în care ordinul de circulatie a fost inmanat mecanicului şi se impune retinerea trenului în statie, ordinul de circulatie se retrage imediat de la mecanic, se anulează şi se ataseaza la copia rămasă la carnet.

    ART. 93
    (1) Trecerea trenurilor care circulă fără oprire prin punctele de sectionare se face pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire.
    (2) Trecerea trenurilor care circulă fără oprire prin punctele de sectionare fără semnal de iesire, se face pe baza semnalului "trecerea fără oprire" dat de către IDM.

    ART. 94
    Ordinul de plecare pentru trenurile care pleaca dintr-un punct de sectionare, pe timp cu vizibilitate redusa sau când indicatia de liber a semnalului de iesire nu se poate observa de către mecanic, în cazul tuturor sistemelor de circulatie, se da prin:
    a) semnalul "pornirea trenului" dat de către IDM de lângă locomotiva, la trenurile de calatori şi mixte;
    b) ordin de circulatie inmanat mecanicului printr-un agent, la trenurile de marfa.


    ART. 95
    În cazul când necesitatile impun expedierea unui tren de pe o linie neinzestrata cu semnal luminos de iesire, aflata intr-o statie situata pe o secţie inzestrata cu bloc de linie automat, expedierea trenului se face în condiţiile prevăzute pentru cazul defectării semnalului luminos de iesire, potrivit reglementarilor specifice în vigoare.

    ART. 96
    (1) În toate cazurile în care locomotiva de remorcare a trenului se afla după semnalul de iesire, ordinul de plecare se da prin ordin de circulatie inmanat mecanicului, în care se precizeaza indicatia semnalului de iesire şi se menţionează: "Trenul numărul ... este liber la statia ........"
    (2) În statiile situate pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA, dacă locomotiva de remorcare a trenului se afla după semnalul de iesire, în cazul în care acesta nu se poate pune pe "liber", pentru expediere se procedeaza conform reglementarilor specifice în vigoare pentru cazul defectării semnalului luminos de iesire.

    ART. 97
    (1) În cazul în care după darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta statiei inzestrata cu semnal de iesire, continuarea mersului se face astfel:
    a) dacă locomotiva de remorcare a trenului a oprit inaintea semnalului de iesire în pozitie pe liber, continuarea mersului se face numai după înlăturarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire. Dacă semnalul de iesire da indicatie de oprire şi nu se poate manipula pe liber, continuarea mersului se face în condiţiile prevăzute pentru trecerea pe lângă semnalul de iesire defect în pozitia pe oprire;
    b) dacă locomotiva de remorcare a trenului a oprit după depăşirea semnalului de iesire cu indicatia de "liber", continuarea mersului se face conform prevederilor art. 91, alin. (1) din prezentul capitol, după înlăturarea cauzelor care au impus oprirea;
    c) dacă trenul a fost expediat cu semnalul de iesire pe oprire şi locomotiva de remorcare a trenului a oprit inaintea semnalului de iesire sau după depăşirea lui, continuarea mersului se face după înlăturarea cauzelor care au impus oprirea şi în baza ordinului de circulatie care a fost inmanat mecanicului, la expediere;
    d) dacă trenul a fost expediat dintr-o statie de pe o secţie de circulatie inzestrata cu BLA cu semnalul de iesire pe liber şi trenul a oprit după ce locomotiva de remorcare a trenului a depasit semnalul de iesire pe oprire, din cauza schimbarii indicatiei acestuia în faţa trenului, pentru expedierea trenului se procedeaza ca şi în cazul defectării semnalului luminos de iesire din statiile de pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA;
    e) în cazul în care trenul a fost expediat cu semnalul de iesire pe liber dintr-o statie de pe o secţie fără BLA şi locomotiva de remorcare a trenului a oprit după depăşirea semnalului de iesire pe oprire, din cauza schimbarii indicatiei acestuia în faţa trenului, continuarea mersului se face după verificarea parcursului de iesire, şi numai în baza ordinului de circulatie, cu menţiunea: "Liber la statia ...... circulati cu viteza de cel mult 20 km/ora în zona macazurilor la iesire".

    (2) În cazul în care după darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta unei statii neinzestrate cu semnal de iesire, continuarea mersului se face după înlăturarea cauzelor care au impus oprirea, respectand condiţiile din ordinul de circulatie ce a fost inmanat la expediere.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) în care este necesară inmanarea unui ordin de circulatie, aceasta se poate face din ordinul IDM şi de către un alt agent din subordinea acestuia.

    ART. 98
    Inapoierea în statie a unui tren expediat până la un punct din linie curenta, respectiv a locomotivei impingatoare nelegata la tren, se face pe baza condiţiilor prevăzute în ordinul de circulatie inmanat la expediere.

    CAP. XIII
    Oprirea şi gararea trenurilor în statie
    ART. 99
    (1) Trenurile care au oprire în statie se primesc cu semnalul de iesire pe oprire.
    (2) La trenurile de calatori şi mixte care au opriri de cel mult 3 minute, semnalul de iesire se poate pune pe liber numai după ce trenul s-a angajat pe linia de primire.
    (3) În statiile necentralizate electrodinamic, situate pe sectii de circulatie cu trafic redus, în care administratorul infrastructurii feroviare publice a aprobat ca serviciul de miscare să se execute de către IDM şi un singur acar pentru ambele capete ale statiei, primirea trenurilor de calatori şi mixte, cu oprire în statie, se poate face şi cu semnalul de iesire pe liber.

    ART. 100
    (1) Trenul care soseste în statie trebuie să fie garat. Un tren se considera garat atunci când s-a oprit efectiv între marcile de siguranţă de la extremitatile liniei de primire sau între marca de siguranţă de la urma trenului şi semnalul de iesire al liniei respective şi numai dacă este semnalizat conform reglementarilor în vigoare.
    (2) Staţionarea trenului peste marcile de siguranţă este interzisa. Când partea din urma a trenului rămâne dincolo de marca de siguranţă, agentul de la urma trenului sau acarul postului de macazuri este obligat sa dea semnale mecanicului pentru tragerea trenului până la semnalul de iesire al liniei respective sau în cazul în care nu exista semnal de iesire, până la marca de siguranţă de la iesire.
    (3) În statiile inzestrate cu instalaţii CED sau CE situate pe sectii de circulatie cu BLA, în care nu exista agentii menţionaţi la alin. (2), comunicarile privind gararea trenului se fac între IDM şi mecanic direct sau prin radiotelefon.

    ART. 101
    (1) În cazul în care datorita lungimii, trenul nu se poate gara între marcile de siguranţă, respectiv între semnalul de iesire şi marca de siguranţă de la urma trenului, acarul, respectiv agentul de la urma trenului, trebuie să comunice ocuparea marcii de siguranţă către IDM, care dispune după caz:
    a) staţionarea părţii din urma a trenului peste marca de siguranţă;
    b) depăşirea semnalului de iesire, până la marca de siguranţă;
    c) tragerea trenului şi staţionarea peste marca de siguranţă de la iesire;
    d) fractionarea trenului şi gararea acestuia pe doua sau mai multe linii.

    (2) În cazul în care IDM dispune staţionarea părţii din urma a trenului peste marca de siguranţă, acesta da dispoziţie scrisa posturilor de macazuri interesate, mentionand ora până la care marca de siguranţă rămâne ocupata. Mecanicul este instiintat prin ordin de circulatie în care se inscrie ora până la care marca de siguranţă de la urma trenului rămâne ocupata.
    (3) În cazul în care IDM dispune depăşirea semnalului de iesire până la marca de siguranţă, respectiv tragerea trenului şi staţionarea peste marca de siguranţă de la iesire, acesta da dispoziţie scrisa în acest sens posturilor de macazuri interesate şi mecanicului, prin ordin de circulatie, în care se precizeaza ora până la care se poate depăşi semnalul de iesire până la marca de siguranţă, respectiv ora până la care se poate ocupa marca de siguranţă de la iesire.
    (4) În cazul în care IDM dispune fractionarea trenului şi gararea acestuia pe doua sau mai multe linii, acesta întocmeşte program de manevra pe care îl aduce la cunoştinţa posturilor de macazuri interesate prin dispoziţie scrisa şi mecanicului prin ordin de circulatie.
    (5) În cazul atasarii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, dacă locomotiva rămâne dincolo de marca de siguranţă, IDM aduce la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulatie, ora până la care locomotiva stationeaza dincolo de marca de siguranţă; în cazul în care nu este în posesia ordinului de circulatie, mecanicul da semnale de alarma cu fluierul sau sirena locomotivei până la primirea ordinului de circulatie.
    (6) Darea inapoi a trenului, cu atacarea marcii de siguranţă de la urma, este permisa numai după manipularea macazurilor în pozitie corespunzătoare, dacă este cazul şi numai cu incuviintarea scrisa a IDM dispozitor, data mecanicului prin ordin de circulatie.

    ART. 102
    În cazul în care exista agent la urma trenului, după sosirea şi gararea trenului, acesta strange frana de mana a vagonului de semnal, coboara şi supraveghează trenul de lângă vagonul de semnal. Frana de mana se slabeste numai la semnalul "atenţie" sau la semnalul "desfa frana" dat de către mecanic cu fluierul locomotivei, înainte de pornirea trenului.

    ART. 103
    În statiile inzestrate cu instalaţii CED sau CE, în cazul în care indicatia de liber a semnalului de intrare s-a anulat în faţa trenului şi locomotiva a depasit semnalul pe oprire, primirea trenului în statie se face în baza ordinului de circulatie inmanat mecanicului.

    CAP. XIV
    Supravegherea prin defilare a trenurilor în circulatie
    ART. 104
    (1) În cazul în care trenul este oprit, datorita constatarii la tren a unor defecte care pericliteaza siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor, constatarea cauzelor care au produs defectele respective, precum şi stabilirea altor condiţii de circulatie pentru vehiculele din tren se fac de către:
    a) revizorii tehnici de vagoane, acolo unde exista;
    b) un agent al trenului, în linie curenta şi în statiile unde nu exista revizori tehnici de vagoane.

    (2) Noile condiţii de circulatie sunt comunicate în scris către IDM din statia în care a fost oprit trenul, sau prin instalaţii TC de către mecanicul trenului oprit în linie curenta către IDM din statia cea mai apropiata cu care acesta poate lua legătură.

    CAP. XV
    Eliberarea liniei curente sau a liniei directe dintr-o statie CFR
    ART. 105
    Atunci când mijlocul de tractiune ce asigura remorcarea unui tren în circulatie sau a unui convoi de manevra nu mai poate asigura remorcarea trenului/convoiului de manevra dintr-un punct din linie curenta sau de pe linia directa a unei statii, producandu-se intreruperea traficului feroviar, administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare şi operatorii de transport feroviar au obligaţia de a elibera cu prioritate linia curenta, respectiv linia directa din statia unde se afla trenul respectiv.

    ART. 106
    Pentru reluarea circulaţiei pe linia curenta sau pe linia directa din statia unde se afla trenul respectiv mecanicul de locomotiva solicita IDM din statia cea mai apropiata locomotiva de ajutor, conform prevederilor din reglementarile specifice în vigoare;

    ART. 107
    (1) În cazul când locomotiva de ajutor acordată nu poate asigura condiţiile de circulatie, de remorcare şi de franare conform livretului cu mersul trenurilor şi/sau reglementarilor specifice în vigoare, operatorul de circulatie va dispune asupra circulaţiei trenului cu respectarea noilor condiţii de circulatie, remorcare şi franare ce pot fi asigurate trenului pentru circulatia în condiţii de siguranţă. Noile condiţii de circulatie se transmit către IDM din prima statie prin dispoziţie scrisa, în vederea opririi trenului şi aducerii acestora la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulatie.
    (2) Expedierea locomotivei de ajutor în linie curenta inchisa se face în baza ordinului de circulatie inmanat mecanicului de către IDM, în care se menţionează condiţiile de circulatie, ca şi în cazul circulaţiei mijloacelor de interventie pe linie curenta inchisa, valabile atât la ducere cat şi la inapoiere. Locomotiva de ajutor trebuie să fie dotata cu radiotelefon în buna stare de functionare.

    ART. 108
    (1) După cuplarea la tren, conform reglementarilor specifice în vigoare, mecanicul locomotivei de ajutor va lua la cunoştinţa:
    a) numărul trenului pe care urmeaza sa îl remorce;
    b) codul locomotivei defecte;
    c) codul unităţii de tractiune de domiciliu al locomotivei defecte şi operatorul de transport feroviar care exploateaza locomotiva respectiva;
    d) datele privind remorcarea şi franarea trenului - tonajul şi lungimea trenului, masele franate cu frana automata şi de mana, după livret şi reale, modul de repartizare a franelor de mana active din tren;
    e) eventualele menţiuni asupra trenurilor, efectuate în foaia de parcurs a locomotivei defecte, care afectează circulatia trenului pe portiunea de linie unde urmeaza sa circule cu locomotiva de ajutor;
    f) inscrierile din ordinul de circulatie primit de mecanicul locomotivei defecte privind circulatia trenului pe portiunea de linie unde urmeaza sa circule cu locomotiva de ajutor, după caz.

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se vor lua la cunoştinţa, după caz, din aratarea vagoanelor trenului, din foaia de parcurs a locomotivei defecte respectiv din ordinul de circulatie inmanat mecanicului locomotivei defecte, şi se vor inscrie de către mecanicul locomotivei de ajutor în foaia de parcurs a locomotivei de ajutor, la rubricile respective.
    (3) Dacă locomotiva de ajutor nu are BAR pentru sectia pe care urmeaza sa remorce trenul respectiv, mecanicul locomotivei de ajutor va solicita mecanicului locomotivei defecte BAR cu care aceasta locomotiva este dotata, urmand a fi inapoiat în statia unde se detaseaza locomotiva de ajutor.

    ART. 109
    (1) Mecanicul locomotivei defecte trece în cabina de conducere a locomotivei de ajutor, ia la cunoştinţa condiţiile inscrise în ordinul de circulatie inmanat la expedierea locomotivei de ajutor, după care conduce trenul în condiţiile stabilite.
    (2) Dacă mecanicul locomotivei defecte nu este autorizat sa conduca tipul de locomotiva acordată ca locomotiva de ajutor, mecanicul locomotivei de ajutor conduce trenul ca mecanic asistent, sub supravegherea mecanicului locomotivei defecte.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), mecanicul locomotivei defecte va pregati locomotiva defecta pentru a circula în stare inactiva, iar în cabina de conducere a locomotivei defecte va rămâne mecanicul locomotivei de ajutor, mecanicul ajutor dacă exista sau seful de tren, după caz.
    (4) Mecanicii celor două locomotive vor face inscrierile corespunzătoare în foile de parcurs ale locomotivelor respective.

     PARTEA a IV-a
    Efectuarea serviciului privind circulaţia trenurilor
    CAP. I
    Ieşirea/intrarea locomotivelor din/în unitatile de tractiune
    ART. 110
    (1) Pentru ieşirea locomotivei dintr-o unitate de tractiune, după primirea foii de parcurs de la seful de tura care îndrumă locomotiva şi după efectuarea tuturor operaţiunilor de pregatire pentru punerea în serviciu a locomotivei, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare, personalul de locomotiva îşi ocupa locurile normale de lucru iar mecanicul conduce locomotiva până la postul de control conform reglementarilor stabilite prin planul tehnic de exploatare al unităţii de tractiune respective.
    (2) Când este necesară intrarea locomotivei intr-o unitate de tractiune, după dezlegarea de la tren mecanicul conduce locomotiva la postul de control în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare şi planul tehnic de exploatare al statiei.
    (3) După sosirea locomotivei la postul de control pentru intrare/iesire din unitatea de tractiune, mecanicul inmaneaza foaia de parcurs agentului care deserveşte postul respectiv, direct sau prin mecanicul ajutor.
    (4) Dacă locomotiva circula cuplata cu un vagon WIT mecanicul va inmana agentului de la postul de control şi foaia de parcurs a acestui vagon.
    (5) Agentul de la postul de control va inregistra în foaia/foile de parcurs, la rubrica "iesit locomotiva la post control" respectiv "intrat locomotiva la post control" ziua, luna, ora şi minutul iesirii/intrarii locomotivei respectiv vagonului WIT la postul de control după care va semna şi va aplica stampila postului.
    (6) Mecanicul verifica dacă datele inscrise de agent corespund realitatii şi dacă sunt completate în rubricile corespunzătoare ale foii de parcurs.

    ART. 111
    (1) Locomotivele pot circula în ambele sensuri între statie şi unitatea de tractiune astfel:
    a) cate o singura locomotiva/automotor, - locomotiva izolata;
    b) în convoi format din una sau mai multe locomotive la care pot fi legate unul sau mai multe vagoane, inclusiv vagoane WIT.

    (2) Condiţiile de circulatie a locomotivelor izolate sau în convoi şi a automotoarelor cu sau fără remorci între unitatea de tractiune şi statia care deserveşte respectiva unitate de tractiune se reglementeaza prin planul tehnic de exploatare a statiei respective.
    (3) Vehiculele feroviare care circulă în convoi între unitatea de tractiune şi statie şi invers vor fi legate între ele şi la frana automata, iar conducerea şi franarea convoiului se va face de la postul de conducere al locomotivei din capul convoiului.

    ART. 112
    (1) Circulatia şi manevra locomotivelor izolate sau în convoi şi a automotoarelor, cu sau fără remorci, pe liniile statiei se face pe baza semnalelor optice şi acustice, date de personalul posturilor de macazuri şi a indicatiilor semnalelor fixe de manevra, dacă exista, completate, după caz, cu comunicarile facute de către IDM prin radiotelefon.
    (2) În statiile inzestrate cu instalaţii CED şi CE, manevra vehiculelor feroviare de la alin. (1) pe liniile statiei se face pe baza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevra, completate după caz, cu comunicarile facute de către IDM prin radiotelefon.
    (3) Extrase din PTE al statiilor unde se efectueaza schimbul locomotivelor de remorcare, precum şi a statiilor unde se efectueaza manevrarea vehiculelor feroviare, cuprinzand reglementari de amanunt privind circulatia locomotivelor între unitatea de tractiune şi statie precum şi reglementari specifice modului de lucru la manevra în statiile respective se transmit la OTF/OMF interesati la cererea scrisa a acestora adresata administratorului/gestionarului de infrastructura, pentru instruirea personalului de locomotiva.

    ART. 113
    (1) Pe parcursul de la postul de control la tren, personalul de locomotiva şi orice alt personal care se afla în cabina de conducere trebuie să-şi ocupe locurile normale şi sa urmareasca indicatiile semnalelor fixe şi semnalele date de personalul statiei cu instrumente portative.
    (2) Mecanicul şi mecanicul ajutor îşi vor comunică reciproc indicatia semnalelor fixe, semnalele date de personalul statiei şi de alti agenti ai caii ferate, eventualele comunicari primite de la IDM prin instalatia de radiotelefon.
    (3) Nu se vor depăşi marcile de siguranţă până când personalul de locomotiva nu se va convinge ca indicatiile semnalelor fixe şi semnalele date cu instrumente portative sunt date pentru locomotiva/automotorul pe care le conduc şi/sau le deservesc.
    (4) Dacă personalul de locomotiva constata indicatii eronate sau dubioase ale semnalelor fixe sau date de agentii statiei cu instrumente portative, va lua măsuri de oprire imediata a locomotivei/automotorului şi va solicita IDM remedierea situaţiei.
    (5) Când locomotiva circula cu vagon WIT, masinistul WIT este obligat sa actioneze semnalul de alarma în caz de pericol.

    ART. 114
    (1) Conducerea locomotivelor/automotoarelor dotate din construcţie cu cabine de conducere la ambele capete, se face de la postul de conducere din faţa.
    (2) Conducerea locomotivelor dotate din construcţie cu o singura cabina de conducere se va face de la postul de conducere din partea dreaptă a sensului de mers.
    (3) Dacă vizibilitatea liniilor, semnalelor, peroanelor dintr-o statie impune conducerea locomotivelor de la un anumit post, acest lucru va fi stabilit de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu OTF/OMF, prin conventii care vor fi anexate la PTE al statiei respective.

    CAP. II
    Cuplarea, legarea şi dezlegarea locomotivelor la şi de la trenuri
    ART. 115
    (1) Cuplarea locomotivei la trenurile de calatori, mixte sau la vagoane ocupate cu oameni, se face pe baza semnalelor date de un agent al trenului sau alt agent al OTF.
    (2) La trenurile de marfa, mecanicul se va apropia cu deosebită atenţie de garnitura trenului şi va cupla locomotiva astfel încât sa nu produca tamponarea primului vehicul feroviar remorcat din tren.
    (3) În toate cazurile, mecanicul va opri locomotiva la o distanta de cel puţin 2 metri inaintea primului vehicul feroviar remorcat din compunerea trenului, după care face cuplarea.
    (4) Când garnitura trenului este acoperita inspre locomotiva cu disc rosu, mecanicul va opri în faţa discului şi va cupla la tren numai după ridicarea acestuia de către agentul autorizat.
    (5) Înainte de atasarea locomotivei la trenurile de marfa şi trenuri de calatori grele, mecanicul va nisipa linia pentru a preveni patinarea rotilor locomotivei la demarare, evitand însă nisiparea macazurilor.

    ART. 116
    (1) Legarea şi dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la şi de la tren şi frana se face cu respectarea reglementarilor specifice în vigoare, de către personalul operatorului de transport feroviar.
    (2) După legarea la tren a locomotivei şi asigurarea acesteia contra pornirii din loc, mecanicul verifica dacă legarea locomotivei de primul vehicul remorcat din tren s-a executat în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare, astfel încât:
    a) cupla activa este cupla locomotivei;
    b) legarea locomotivei la tren este facuta corespunzător;
    c) diferenţa între centrele tampoanelor locomotivei şi ale primului vehicul remorcat din tren se încadrează în valorile stabilite;
    d) tubul de aer pentru conducta generală şi, după caz, tubul de aer pentru conducta de 10 bar sunt cuplate etans şi robinetele frontale de aer sunt deschise;
    e) la trenurile de calatori incalzite cu abur, tubul de abur este cuplat etans şi fisa de incalzire electrica este asigurata;
    f) la trenurile de calatori compuse din vagoane cu incalzire electrica şi/sau surse statice, conducta generală de înaltă tensiune a trenului a fost legata la locomotiva conform prevederilor din reglementarile specifice în vigoare.


    ART. 117
    (1) Legarea şi dezlegarea locomotivelor între ele se face de către mecanicul ajutor, astfel:
    a) legarea se face de către mecanicul ajutor al locomotivei care stationeaza;
    b) dezlegarea se face de mecanicul ajutor de la locomotiva care se detaseaza;
    c) legarea şi dezlegarea locomotivelor între ele în cazul în care o locomotiva este condusa în sistem simplificat şi cealalta este condusa în echipa completa se va face de către mecanicul ajutor al locomotivei cu echipa completa.

    (2) Legarea şi dezlegarea locomotivelor între ele, când sunt deservite numai de mecanic, se face de către un agent al OTF/OMF.

    ART. 118
    (1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, transmis direct prin instalaţii de telecomunicatii sau printr-un agent autorizat al operatorului de transport feroviar, numai după ce garnitura a fost asigurata contra fugirii.
    (2) Înainte de dezlegarea locomotivei de la tren, mecanicul va da semnalul "Strange frana" cu fluierul locomotivei.
    (3) În cazul dezlegarii locomotivei impingatoare legate la tren şi frana, agentul operatorului de transport feroviar care efectueaza aceasta operaţie are obligaţia sa puna cupla vagonului de semnal în carligul de tractiune, semiacuplarile în suporti şi sa semnalizeze trenul conform reglementarilor specifice în vigoare.

    CAP. III
    Oblibaţiile personalului de locomotiva în vederea ocuparii liniei curente
    ART. 119
    (1) Înainte de plecarea trenului dintr-o statie, personalul de locomotiva este obligat sa consulte livretul de mers, BAR-ut şi ordinul de circulatie asupra condiţiilor de circulatie a trenului respectiv, comunicandu-le reciproc.
    (2) Înainte de plecarea din statie, personalul de locomotiva trebuie să îşi ocupe locurile normale de lucru, urmarind indicatiile semnalelor fixe şi semnalele date de personalul statiei sau al trenului.
    (3) Personalul de locomotiva verifica şi îşi comunică reciproc dacă indicatia semnalului de iesire este pe liber pentru trenul pe care îl remorca.
    (4) Mecanicul pune trenul în miscare la ora prevăzută în livretul de mers sau în ordinul de circulatie numai după primirea ordinului de plecare a trenului, conform prevederilor din reglementarile specifice în vigoare.
    (5) În situaţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare mecanicul pune trenul în miscare numai după primirea ordinului de circulatie, în baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, dacă acesta exista.
    (6) Mecanicul noteaza în foaia de parcurs a locomotivei ora plecarii trenului din statie, ora plecarii corespunde cu ora punerii trenului în miscare de către mecanic.
    (7) În toate cazurile, ora de plecare/trecere/sosire a trenului este ora indicată de ceasul locomotivei.

    ART. 120
    (1) Semnalul "pornirea trenului" se da de la un loc vizibil, astfel ca el să poată fi perceput în mod direct de către personalul de locomotiva care conduce trenul şi va fi confirmat printr-un semnal de atenţie dat de mecanic cu fluierul sau sirena locomotivei.
    (2) În cazul deservirii locomotivei în echipa completa (mecanic şi mecanic ajutor) când semnalul "pornirea trenului" se da pe partea mecanicului ajutor, acesta îl va comunică mecanicului şi rămâne direct răspunzător de perceperea acestui semnal.
    (3) În cazul conducerii simplificate, când cladirea statiei se afla pe partea stanga a sensului de mers, mecanicul se deplaseaza în stanga cabinei locomotivei pentru a percepe în mod direct semnalul "pornirea trenului", dat de către IDM sau un agent; mecanicul procedeaza în mod similar şi în cazul în care semnalul "pornirea trenului" este dat de către seful de tren, iar peronul se afla pe partea stanga a sensului de mers.

    ART. 121
    (1) Personalul de locomotiva tine în permanenta sub observatie indicatia semnalului de iesire al statiei şi urmareste eventualele semnale de oprire date de personalul statiei sau personalul de tren. La schimbarea indicatiei semnalului de iesire sau în cazul când personalul de statie sau de tren da semnale de oprire, mecanicul trenului va lua imediat masurile ce se impun pentru oprirea trenului în condiţii de siguranţă.
    (2) În cazul conducerii simplificate, oblibaţiile de la alin. (1), revin în exclusivitate mecanicului de locomotiva.

    ART. 122
    (1) Pornirea trenului remorcat cu locomotiva electrica sau diesel se face prin manipularea treptata a controlerului, respectiv a graduatorului.
    (2) Dacă la plecare mecanicul nu reuseste sa porneasca trenul din loc dintr-o dată, după ce s-a convins ca presiunea în conducta generală nu a scăzut sub 5 bar, preseaza tampoanele din prima parte a trenului şi numai după aceea incearca din nou pornirea trenului.
    (3) Darea inapoi a trenului în vederea demararii este admisa numai cu condiţia ca sa nu se depăşească marca de siguranţă de la urma trenului.
    (4) Darea inapoi cu atacarea marcii de siguranţă de la urma trenului este admisa numai cu incuviintarea scrisa a IDM data mecanicului prin ordin de circulatie, în care se va menţiona distanta pe care poate fi dat inapoi trenul.

    ART. 123
    (1) Când trenul este remorcat cu multipla tractiune, înainte de pornire mecanicii dau semnalele prevăzute în reglementarile specifice în vigoare,
    (2) Mecanicul ultimei locomotive active din tren, după ce raspunde la semnalul locomotivei din capul trenului, va începe demararea trenului.
    (3) Mecanicii celorlalte locomotive active din tren, vor trece controlerul sau graduatorul în pozitia de mers în ordinea asezarii locomotivelor în tren, începând cu ultima locomotiva activa din compunerea trenului.
    (4) Mecanicul din capul trenului nu va trece controlerul sau graduatorul în pozitia de mers decat după ce trenul a fost pus în miscare de către locomotivele impingatoare, intercalate sau multipla tractiune.
    (5) Când remorcarea trenului se face cu locomotive electrice sau diesel conduse de la un singur post de comanda, forta de remorcare se aplică simultan de către locomotivele respective.

    ART. 124
    (1) În cazul când pornirea trenului se face din statii sau linie curenta, din puncte a caror rezistenta caracteristica nu permite ultimei locomotive active din tren sa puna trenul în miscare, se procedeaza astfel:
    a) mecanicul locomotivei din capul trenului da semnalul de atenţie cu fluierul sau sirena locomotivei, în vederea demararii trenului, după care se dau semnalele regulamentare de către toate celelalte locomotive;
    b) mecanicul ultimei locomotive active din tren este obligat ca odata cu darea semnalului de atenţie sa duca controlerul, respectiv graduatorul pe pozitia de pornire;
    c) după ce s-a auzit semnalul ultimei locomotive, toţi ceilalti mecanici duc controlerul, respectiv graduatorul pe pozitia de pornire, fără a mai astepta punerea trenului în miscare de către ultima locomotiva,

    (2) Modul de comunicare între mecanicii locomotivelor echipate cu instalaţii de radiotelefon se stabileste prin reglementari speciale.

    CAP. IV
    Oblibaţiile personalului de locomotiva în parcurs
    ART. 125
    (1) Personalul de locomotiva trebuie să cunoasca mersul trenului pe care îl remorca şi să asigure circulatia acestuia fără intarziere şi în condiţii de siguranţă, cu respectarea stricta a vitezelor de circulatie, a timpilor de mers, a opririlor şi a duratei acestora, prevăzute în livretul de mers sau în mersul întocmit la indrumarea trenului.
    (2) În cazul remorcarii trenurilor cu multipla tractiune, personalul de la toate locomotivele active din tren raspunde solidar de respectarea timpilor de mers şi a vitezei de circulatie, iar de respectarea indicatiilor semnalelor şi a indicatoarelor din cale raspunde personalul locomotivei din capul trenului.
    (3) În timpul parcursului, personalul de locomotiva va respecta dispozitiile inscrise în ordinul de circulatie şi BAR. Aceste dispozitii nu scutesc personalul de locomotiva de observarea atenta şi respectarea indicatiilor semnalelor şi indicatoarelor din parcurs.
    (4) La observarea unei indicatii care ordona reducerea vitezei într-un anumit punct sau pe o anumita portiune de linie, mecanicul va regla viteza trenului în asa fel încât viteza trenului în punctul sau pe portiunea de linie respectiva să fie cu 2-3 km/h mai mica decat cea ordonata.
    (5) Pe timp cu vizibilitate redusa personalul de locomotiva, trebuie să conduca trenul cu o viteză care să-i permita oprirea sigura inaintea unui semnal care ordona oprirea sau reducerea vitezei la restrictii. Pe sectiile echipate cu bloc de linie automat se vor respecta vitezele indicate de semnale, cele prevăzute în BAR şi/sau în ordinul de circulatie.

    ART. 126
    (1) În situaţia în care condiţiile mediului ambiant sau starea liniei conduc la diminuarea coeficientului de frecare între rotile osiilor motoare şi sina, în scopul prevenirii patinarii rotilor, mecanicul este obligat sa foloseasca nisipul.
    (2) Farul central se va folosi obligatoriu pe timp de noapte în urmatoarele cazuri:
    a) la restrictii de viteza;
    b) la continuarea mersului după depăşirea semnalelor defecte;
    c) la semnalele de avarie la care este aprinsa lumina rosie.

    (3) Personalul de locomotiva trebuie să stinga farul central la incrucisari de trenuri pe cale dubla şi în stationare.
    (4) În timpul parcursului, când trenul circula în curbe cu firul interior pe stanga, mecanicul ajutor/fochistul îşi va ocupa locul normal de lucru. Verificările aparatelor şi instalaţiilor din sala masinilor şi alimentarea focului se vor face când mecanicul are vizibilitate buna.

    ART. 127
    (1) În remorcarea trenului, în timpul parcursului personalul de locomotiva trebuie să urmareasca cu atenţie:
    a) indicatia semnalelor fixe şi mobile şi a indicatoarelor amplasate în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare;
    b) semnalele date cu instrumente portative de către personalul de tren sau de către agentii care au sarcini de supraveghere prin defilare a trenului, conform reglementarilor specifice în vigoare;
    c) semnalele de oprire date în situaţiile care impun acest lucru;
    d) starea liniei, a trecerilor la nivel şi a retelei de contact, după caz, în vederea observarii situaţiilor care pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
    e) modul cum ruleaza vehiculele din compunerea trenului cat şi eventualele defectiuni ale acestora, care pot fi observate folosind în acest scop oglinzile retrovizoare montate la locomotiva/automotor;
    f) modul de functionare a locomotivei/automotorului, prin urmarirea indicatiilor aparatelor de măsura, indicatoarelor, display-urilor din dotare, în conformitate cu reglementarile de exploatare specifice fiecarui tip în parte;
    g) modul de functionare a instalaţiilor de control al vitezei din cale şi de pe locomotiva.

    (2) Personalul de locomotiva trebuie să ia masurile impuse de observatiile efectuate în timpul parcursului, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.
    (3) În cazul constatarii unor defectiuni la instalatiile amplasate în cale pentru controlul vitezei trenului, mecanicul de locomotiva va informa prin radiotelefon pe IDM din prima statie şi va aviza în scris pe IDM din prima statie cu oprire despre defectiunea constatata.

    ART. 128
    Dacă observa nereguli la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor cu care se incruciseaza sau pe lângă care trece, mecanicul va aduce la cunoştinţa mecanicului trenului respectiv, prin radiotelefon, cele constatate. Dacă nu poate lua legătură cu mecanicul trenului respectiv, va transmite cele constatate, prin radiotelefon, IDM din prima statie.

    ART. 129
    (1) Personalul de locomotiva trebuie să îşi comunice reciproc, cu glas tare, observatiile efectuate în parcurs conform art. 127 şi art. 128 din prezentele instrucţiuni.
    (2) Mecanicul sau mecanicul ajutor care observa primul indicatia unui semnal sau indicator din parcurs comunică interpretarea corecta a indicatiei utilizand denumirile din reglementarile specifice în vigoare, exprimate astfel încât să fie înţeles fără dubiu. Repetarea indicatiilor semnalelor şi indicatoarelor de către cel de al doilea agent se face numai după ce s-a convins personal de indicatia semnalului sau indicatorului respectiv.
    (3) În situaţia în care i se comunică faptul ca un semnal, ordona oprirea precum şi aparitia unei situaţii în care este pusa în pericol siguranţa circulaţiei sau securitatea transportului, mecanicul este obligat sa ia imediat măsuri de oprire a trenului, conform reglementarilor specifice în vigoare, chiar dacă nu a observat personal indicatia semnalului sau situaţia comunicata.
    (4) Trenul trebuie să fie oprit inaintea obstacolului, respectiv inaintea semnalului care ordona oprirea, dacă distanta de la locul unde a fost posibila observarea acestuia asigura drumul de franare real corespunzător situaţiei respective. Dacă drumul de franare real corespunzător situaţiei respective este mai mare decat distanta de la punctul de unde a putut fi observat până la obstacol, respectiv semnal, viteza trebuie redusa astfel încât sa corespunda tuturor masurilor ce se impun.
    (5) În toate cazurile, după oprirea neprevazuta a trenului, personalul de locomotiva stabileste cauzele opririi şi va lua masurile ce se impun, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.

    ART. 130
    (1) Când personalul cu sarcini de supraveghere prin defilare a trenurilor avizeaza prin statia radiotelefon despre mersul franat al unor vagoane sau când se observa fum sau scantei de-a lungul trenului, fără a fi actionata frana automata, mecanicul care remorca trenul va lua măsuri pentru slabirea franelor, actionand parghia egalizatorului de presiune la robinetul mecanicului KD2 şi urmarind efectul asupra vagoanelor respective.
    (2) În cazul remorcarii trenului cu locomotive echipate cu alte tipuri de robinet al mecanicului, modul de procedare pentru situaţia prevăzută la alin. (1) se stabileste prin reglementari specifice.
    (3) Dacă în situaţia de la alin. (1) nu se obtine slabirea franelor, mecanicul opreste trenul, ia măsuri pentru menţinerea pe loc cu franele de mana, stabileste cauza care a generat neregulile şi ia măsuri corespunzătoare.
    (4) Dacă se constata defectiuni la frana automata a unor vagoane, care impun izolarea lor şi în urma recalcularii procentului de masa franata se constată că este asigurat procentul de masa franata prevăzut din livret, se continua mersul în condiţii normale.
    (5) Dacă în urma recalcularii procentului de masa franata în situaţia de la alin. (5), se constată că nu se mai asigura procentul de masa franata prevăzut în livret, mecanicul va calcula viteza maxima cu care poate remorca trenul în continuare, în functie de tipul franei trenului şi panta caracteristica a secţiei de remorcare, folosind în acest scop anexele cuprinse în Regulamentul de remorcare şi franare şi va remorca trenul fără a depăşi viteza respectiva.
    (6) Mecanicul va aviza prin radiotelefon pe IDM de la prima statie despre cauza opririi trenului, iar dacă nu este posibila avizarea acestuia, se va aviza IDM de la prima statie cu oprire.
    (7) În cazul în care la prima statie cu oprire exista revizori tehnici de vagoane, se va efectua verificarea vagoanelor respective în prezenta celui de al doilea agent al trenului şi se va efectua proba parţială a vagoanelor a caror frana a fost izolata în parcurs.
    (8) În cazul deschiderii necomandate a semnalului de alarma la vagoanele din tren, în timpul mersului, mecanicul va solicita verificarea semnalului de alarma şi remedierea defectelor acestuia, dacă timpul de stationare permite, la prima statie cu revizori tehnici de vagoane; în caz contrar verificarea se face la statia finala.

    ART. 131
    (1) În timpul parcursului trenului, foaia de parcurs se păstrează la mecanicul locomotivei. Foaia de parcurs de la vagonul WIT se păstrează la mecanicul locomotivei care are atasat vagonul WIT respectiv.
    (2) Mecanicul de locomotiva trebuie să inscrie în foaia de parcurs datele prevăzute în Anexa 1.

    ART. 132
    În conducerea trenului, mecanicului îi este interzis:
    a) să-şi abata atenţia de la conducerea locomotivei/automotorului şi de la observarea semnalelor şi a liniei;
    b) să depăşească vitezele stabilite pentru locomotiva, trenul şi sectia respectiva, precum şi cele avizate în scris prin ordin de circulatie sau indicate prin semnale şi indicatoare;
    c) sa opreasca compresorul sau pompa de aer cat timp locomotiva este atasata la tren;
    d) sa părăsească cabina de conducere a locomotivei sau a automotorului, pentru interventii tehnice la locomotiva. Orice interventie tehnica se va face numai după oprirea şi asigurarea trenului;
    e) sa foloseasca nisipul în timpul patinarii rotilor locomotivei. Nisipul se foloseşte numai pentru prevenirea patinarii rotilor motoare, în situaţiile în care starea vremii conduce la micsorarea coeficientului de frecare între roti şi sine.


    ART. 133
    (1) Mecanicului locomotivei impingatoare nelegata la tren îi este interzis sa detaseze locomotiva de la tren sau sa inceteze impingerea înainte de a ajunge la locul semnalizat prin indicatorul respectiv.
    (2) În cazul când, dintr-o cauza neprevazuta, locomotiva impingatoare nelegata la tren şi frana se detaseaza de la tren înainte de a ajunge la locul semnalizat pentru încetarea impingerii, mecanicul locomotivei impingatoare nu va ajunge trenul din mers cu locomotiva, fiind obligat sa dea semnale de strangere a franei cu fluierul locomotivei, sa ia legătură prin radiotelefon cu mecanicul locomotivei de remorcate a trenului şi numai după oprirea trenului va atasa locomotiva din nou la tren.

    ART. 134
    (1) Mecanicul ajutor este obligat ca la ordinul dat de mecanic sa manipuleze frana/franele de mana ale locomotivei, precum şi frana de mana a vehiculelor feroviare repartizate pentru menţinerea trenului pe loc,
    (2) Slabirea franei/franelor de mana ale locomotivei şi a franelor de mana ale vehiculelor feroviare repartizate pentru menţinerea trenului pe loc se face înainte de punerea în miscare a - locomotivei/a trenului de către mecanicul ajutor, respectiv de către agentul/agentii care au efectuat strangerea acestora, din ordinul mecanicului de locomotiva, conform reglementarilor specifice în vigoare.
    (3) În cazul conducerii simplificate, mecanicul de locomotiva va slabi personal frana/franele de mana ale locomotivei, înainte de punerea în miscare a locomotivei, respectiv a trenului,
    (4) Personalul care strange/slabeste franele de mana raspunde de efectuarea corecta a acestor operaţiuni.

    CAP. V
    Oblibaţiile personalului de locomotiva la intrarea/oprirea/trecerea prin statie
    ART. 135
    (1) În toate statiile în care livretul de mers prevede oprire, mecanicul de locomotiva trebuie să ia măsuri de oprire a trenului în condiţii de siguranţă.
    (2) Suprimarea opririi unui tren de calatori intr-o statie, se poate face numai în condiţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare.
    (3) În cazul trenurilor de marfa, când statia are semnal mecanic prevestitor al semaforului de iesire sau este inzestrata cu instalaţii de centralizare CED sau CE, suprimarea opririi şi circulatia timpurie a trenului se face în baza indicatiei de "liber" data de semnalul de iesire.
    (4) Ora sosirii în statie corespunde cu ora opririi complete a trenului în statie.
    (5) Ora de trecere a trenului prin statie corespunde cu ora când locomotiva trenului trece prin faţa biroului de miscare.

    ART. 136
    (1) Înainte de intrarea în statie, mecanicul de locomotiva trebuie să primeasca prin radiotelefon, de la IDM din statiile prin care urmeaza sa treaca sau sa opreasca, cu precizarea numarului trenului, urmatoarele informaţii:
    a) condiţiile de intrare şi oprire în statie, de trecere prin statie, respectiv de iesire din statie precum şi condiţiile de circulatie între statii, pentru trenul pe care îl remorca;
    b) linia de garare/trecere a trenului în/prin statie, precizandu-se dacă aceasta este directa sau abatuta şi dacă este cazul, firul de circulatie pe care se expediaza trenul;
    c) alte informaţii cu privire la circulatia trenului în statie şi în linie curenta, care pot contribui la asigurarea regularitatii, sigurantei circulaţiei şi securitatii transporturilor.

    (2) Informaţiile primite prin radiotelefon, trebuie confirmate de către mecanic prin repetarea acestora, cu menţionarea numarului trenului pe care îl remorca.
    (3) Dacă prin radiotelefon nu s-au putut receptiona corespunzător informaţiile respective, mecanicul este obligat să solicite repetarea acestora sau a altor amanunte care pot conduce la înţelegerea corecta a informaţiilor transmise.
    (4) În situaţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare, când mecanicul trebuie să opreasca intr-o statie în care, prin livret trenul are trecere, trebuie să ia legătură cu impiegatul de miscare prin RTF, pentru a-i aduce la cunoştinţa necesitatea opririi şi cauza care a condus la aceasta situaţie. Dacă nu poate lua legătură prin RTF cu IDM, mecanicul opreste trenul şi transmite IDM prin cel de-al doilea agent al trenului cauzele opririi.

    ART. 137
    (1) Înainte de semnalul prevestitor al statiei, dacă mecanicul ajutor efectueaza verificări în sala masinilor şi nu se afla în cabina de conducere a locomotivei, mecanicul va lua măsuri de chemare a acestuia prin instalatia de apel.
    (2) Mecanicul ajutor îşi va ocupa locul normal de lucru în cabina de conducere şi va urmări cu atenţie indicatia semnalelor, starea liniei şi condiţiile de intrare în statie, comunicandu-le mecanicului. Mecanicul repeta comunicarile mecanicului ajutor, pe măsură ce se convinge personal de acestea.
    (3) La trecerea locomotivei prin dreptul biroului de miscare al statiei, mecanicul trebuie să îşi semnaleze prezenta în postul de conducere a locomotivei prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena locomotivei atât ziua cat şi noaptea. În cazul în care mecanicul nu îşi semnaleaza prezenta în postul de conducere al locomotivei, IDM trebuie să ia toate masurile de oprire a trenului.

    ART. 138
    (1) Mecanicul de locomotiva va lua măsuri de oprire a trenului de calatori, de regula cu jumatatea trenului în dreptul axei statiei, în dreptul cladirii de calatori sau a indicatoarelor de zonare a peronului, după caz, astfel încât toate vagoanele trenului să se afle în dreptul peronului amenajat. Oprirea trenului se va face evitandu-se reducerea brusca a vitezei şi reactiunile în lungul trenului.
    (2) Gararea, ieşirea sau trecerea completa a trenului, după caz, se transmit de către IDM prin radiotelefon, cu precizarea numarului trenului.

    ART. 139
    (1) Când trenul este primit pe linie ocupata sau cu marca de siguranţă din capatul opus ocupata în condiţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare, mecanicul trebuie să urmareasca cu atenţie linia astfel încât să poată lua în orice moment măsuri de oprire a trenului în siguranţa.
    (2) Dacă trenul a fost oprit la semnalul de intrare al unei statii în care trenul nu are oprire prin livretul de mers sau ordin de circulatie, iar semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire al statiei respective, după punerea pe liber a semnalului de intrare mecanicul va proceda astfel:
    a) va conduce trenul cu viteza de cel mult 30 km/h, fiind pregatit sa opreasca în statie;
    b) după ce mecanicul se convinge ca indicatia semnalului de iesire este pe liber şi nu se dau semnale de oprire de către IDM sau alti agenti, poate spori viteza trenului şi continua mersul,


    ART. 140
    (1) Dacă timpul de stationare a trenului în statie este suficient, mecanicul ajutor, respectiv mecanicul de locomotiva în cazul conducerii simplificate, poate efectua în timpul stationarii verificări ale aparatelor, instalaţiilor, echipamentelor montate în sala masinilor.
    (2) Dacă staţionarea trenului în statie este mai mare de 3 minute, mecanicul ajutor poate efectua o verificare vizuala a pieselor, aparatelor şi instalaţiilor montate în exteriorul locomotivei, conform reglementarilor specifice în vigoare.
    (3) Verificările prevăzute la alin. (2) pot fi efectuate personal de mecanicul de locomotiva, numai dacă reglementarile specifice în vigoare permit parasirea cabinei de conducere de către mecanic, şi numai după asigurarea trenului contra pornirii din loc.
    (4) Verificările vor fi efectuate astfel încât sa nu conduca la depăşirea timpului de stationare în statie inscris în livretul de mers sau în ordinul de circulatie.

    CAP. VI
    Oblibaţiile personalului de locomotiva în cazul opririi neprevazute a unui tren în linie curenta
    ART. 141
    (1) Dacă în parcurs apare necesitatea opririi neprevazute a unui tren în linie curenta, mecanicul trenului este obligat:
    a) sa ia măsuri de oprire şi de asigurare a trenului contra pornirii din loc, iar la nevoie sa dea semnalul de strangere a franelor de mana de către agentii trenului care au astfel de sarcini;
    b) în situaţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare, sa ia legătură cu seful de tren, în cazul în care acesta exista şi sa stabileasca împreună masurile şi condiţiile pentru circulatia în continuare a trenului,
    c) sa dea semnale de "Atenţie" cu fluierul sau sirena locomotivei, dacă nu poate lua legătură cu seful de tren;
    d) să solicite, dacă este cazul, mijloace de ajutor.

    (2) Seful de tren, în functie de situaţia existenta, este obligat:
    a) sa ia legătură cu mecanicul şi sa stabileasca împreună cauzele opririi şi condiţiile de circulatie în continuare;
    b) sa ia măsuri de inlaturare a obstacolelor, dacă acest lucru este posibil;
    c) sa ia măsuri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulatia trenurilor pe liniile vecine, dacă este cazul;
    d) sa comunice statiilor vecine, prin radiotelefon, telefon sau în scris prin curier, neasigurarea gabaritului de libera trecere pe linia pe care circulă trenul sau pe linia alaturata, dacă este cazul.

    (3) După oprirea trenului în linie curenta, toţi agentii insarcinati cu strangerea franelor de mana sunt obligati sa stranga imediat frana de mana a vagonului pe care îl ocupa şi la semnalul mecanicului sa stranga şi restul franelor de mana ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest scop.
    (4) În cazul trenurilor care circulă fără sef de tren, oblibaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi d), revin mecanicului trenului.
    (5) În cazul ramanerii în linie curenta a unor vagoane din compunerea trenurilor de marfa care nu sunt deservite de agent la urma, raspunderea pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii, respectiv pentru ridicarea sabotilor de mana o are mecanicul ajutor.

    ART. 142
    (1) Dacă oprirea neprevazuta a trenului se datorează unor nereguli aparute la vehiculele remorcate din corpul trenului, constatarea şi înlăturarea acestor nereguli se face de către mecanicul ajutor, dacă deservirea locomotivei se face în echipa completa, respectiv de către seful de tren în cazul deservirii simplificate a locomotivei.
    (2) În cazul în care defectiunile nu pot fi remediate de către mecanicul ajutor, respectiv seful de tren, mecanicul se deplaseaza pentru remedierea defectiunilor, iar în cabina de conducere a locomotivei rămâne mecanicul ajutor, respectiv seful de tren.
    (3) Când trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 la mie, mecanicului îi este interzis sa părăsească locomotiva. În aceasta situaţie, mecanicul va solicita mijloace de ajutor, prin radiotelefon sau prin seful de tren, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.

    ART. 143
    (1) Dacă oprirea neprevazuta a trenului se datorează unor nereguli aparute la locomotiva, constatarea şi înlăturarea acestor nereguli se face de către:
    a) mecanicul sau mecanicul ajutor, dacă deservirea locomotivei se face în echipa completa;
    b) mecanicul de locomotiva, în cazul deservirii simplificate a locomotivei, după ce seful de tren a fost chemat în postul de conducere a locomotivei.

    (2) Interventiile efectuate la locomotive în scopul remedierii neregulilor aparute în parcurs se vor efectua numai după oprirea trenului şi asigurarea acestuia contra pornirii din loc.
    (3) Remedierile se vor efectua numai în conformitate cu ghidurile/indrumatoarele tehnice în vigoare pentru tipul de vehicul feroviar motor deservit şi numai cu respectarea normelor specifice de protecţie a muncii şi aparare împotriva incendiilor.
    (4) Dacă nu s-a reusit remedierea neregulilor la locomotiva în timp de 15 minute mecanicul declara locomotiva defecta şi solicita locomotiva de ajutor.

    ART. 144
    (1) În cazul opririi neprevazute în linie curenta a trenului din cauza pierderii capacităţii de conducere de către mecanic, mecanicul ajutor are urmatoarele obligaţii:
    a) aduce controlerul sau graduatorul locomotivei în pozitia "0";
    b) efectueaza o franare rapida a trenului prin manipularea manerului robinetului franei automate în pozitia corespunzătoare;
    c) opreste motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electrica;
    d) asigura locomotiva contra pornirii din loc prin actionarea franei directe respectiv prin strangerea franei de mana a locomotivei;
    e) da semnalul "Pericol" cu fluierul locomotivei, concomitent cu avizarea sefului de tren, respectiv a agentilor insarcinati cu asigurarea trenului, dacă exista, pentru a se asigura menţinerea pe loc a trenului cu franele de mana. Dacă trenul nu este deservit de sef de tren sau alti agenti, mecanicul ajutor asigura trenul contra pornirii din loc cu franele de mana
    f) avizeaza cea mai apropiata statie, prin orice mijloace, solicitand locomotiva de ajutor şi eventual ajutor medical.

    (2) În cazul opririi neprevazute în linie curenta a trenului remorcat cu locomotiva deservita în sistem simplificat, în situaţia în care seful de tren, respectiv agentul autorizat să execute functia de sef de tren, nu poate lua legătură cu mecanicul şi nu percepe nici semnalul "Atenţie" dat cu fluierul locomotivei, acesta se prezinta din proprie iniţiativă la locomotiva şi în cazul în care constata ca mecanicul şi-a pierdut capacitatea de conducere a trenului, ia urmatoarele măsuri:
    a) aduce controlerul sau graduatorul locomotivei în pozitia "0";
    b) manipuleaza manerul robinetului franei automate în pozitia de franare rapida;
    c) opreste motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electrica;
    d) asigura trenul contra pornirii din loc prin actionarea franei directe a locomotivei, respectiv prin strangerea franelor de mana ale locomotivei şi ale trenului;
    e) da semnalul "Pericol" cu fluierul locomotivei concomitent cu avizarea celei mai apropiate statii, prin orice mijloace, solicitand locomotiva de ajutor, şi eventual ajutor medical.


     PARTEA a V-a
    Dispoziţii speciale în circulaţia trenurilor
    CAP. I
    Modul de procedare în situaţia în care trenul oprit în linie curenta nu-şi mai poate continua mersul
    ART. 145
    (1) Când trenul oprit în linie curenta nu îşi mai poate continua mersul se admite darea inapoi a trenului în prima statie, în urmatoarele condiţii:
    a) dacă trenul este deservit de sef de tren, acesta trebuie să ia la cunoştinţa condiţiile de circulatie inscrise în ultimul ordin de circulatie inmanat mecanicului de locomotiva, după care, fără o înţelegere prealabila cu IDM, poate dispune mecanicului, prin ordin de circulatie, condiţiile de circulatie pentru darea trenului inapoi, până la semnalul de intrare al statiei, fără sa îl depăşească cu vehiculul feroviar din capul trenului în sensul de impingere;
    b) în cazul trenurilor fără sef de tren, înţelegerea privind darea inapoi a trenului, se face între mecanic şi IDM din statia care a expediat trenul, prin radiotelefon.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mecanicul comunică IDM:
    a) numărul trenului, numărul locomotivei, tipul locomotivei şi ora;
    b) seria şi numărul foii de parcurs;
    c) numele mecanicului, mecanicului ajutor respectiv fochistului;
    d) pozitia kilometrica unde se afla trenul.

    (3) Primirea acceptului de a da trenul inapoi în statie se noteaza de către mecanic în foaia de parcurs a locomotivei la rubrica "Menţiuni asupra trenului", inscriindu-se:
    a) numele statiei;
    b) numărul dispozitiei din registrul unic de cai libere, comenzi şi miscare şi ora la care s-a primit comunicarea;
    c) numele şi prenumele IDM de la care a primit comunicarea privind condiţiile de dare inapoi a trenului până la semnalul de intrare în statie.

    (4) În timpul impingerii trenului inapoi, agentii care deservesc trenul sunt obligati să se amplaseze astfel încât:
    a) sa observe linia şi semnalele;
    b) sa dea semnale corespunzătoare şi sa ia măsuri de oprire a trenului, inclusiv prin actionarea semnalului de alarma, în cazul în care observa obstacole sau la intalnirea unui semnal care ordona oprirea.

    (5) Dacă trenul este deservit numai de doi agenti, mecanicul ajutor, respectiv cel de-al doilea agent al trenului, se posteaza la urma trenului indeplinind oblibaţiile prevăzute la alin. (4).
    (6) Viteza pentru darea inapoi a trenului nu poate depăşi valorile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare.
    (7) La darea inapoi a trenului, mecanicul este obligat sa dea semnale de atenţie repetate cu fluierul sau sirena locomotivei.

    ART. 146
    (1) Se interzice darea inapoi a trenului, din linie curenta, fără o înţelegere prealabila cu IDM din statia care l-a expediat, în urmatoarele cazuri:
    a) pe timp cu ceata, viscol şi alte împrejurări nefavorabile, când vizibilitatea semnalelor este redusa;
    b) în cazul în care trenul a fost expediat din statie pe timpul cat mijloacele de comunicatie sunt intrerupte;
    c) pe sectii de circulatie cu BLA, cu excepţia trenurilor oprite fără să depăşească primul sector de bloc;
    d) în cazul în care s-a cerut locomotiva sau alt mijloc de ajutor, până la sosirea acestora.

    (2) Se interzice darea inapoi a trenului din linie curenta în cazul în care ultimul vagon din tren nu are semnal de alarma, chiar dacă s-a luat legătură cu IDM.

    ART. 147
    (1) Trenul dat inapoi din linie curenta trebuie oprit la intrarea în statie fără a depăşi semnalul de intrare.
    (2) După oprirea trenului, mecanicul va lua legătură prin radiotelefon cu IDM în vederea înţelegerii privind intrarea în statie confirmand faptul ca a oprit fără a depăşi semnalul de intrare. Atât mecanicul trenului cat şi IDM vor nota şi vor inscrie datele necesare şi comunicarile, similar modului prezentat la art. 145, alin. (2) şi (3).
    (3) După stabilirea condiţiilor de intrare în statie prin darea inapoi a trenului şi asigurarea parcursului, IDM va pune semnalul de intrare pe "liber". Dacă semnalul de intrare nu se poate pune pe "liber", nu funcţionează nici indicatia de chemare a semnalului sau trenul trebuie să fie primit la o linie ocupata, IDM sau alt agent al statiei, din ordinul IDM, inmaneaza mecanicului ordin de circulatie în care se menţionează condiţiile de primire în statie.

    ART. 148
    În cazul ruperii trenului şi ramanerii în linie curenta a părţii rupte, agentul de la urma trenului - când exista - are urmatoarele obligaţii:
    a) sa stranga toate franele de mana existente în grupul de vagoane ramas în linie curenta;
    b) sa supravegheze grupul de vagoane ramas în linie curenta;
    c) să se deplaseze spre trenul care se apropie şi sa dea semnale de oprire, până la oprirea trenului, când aude ca se apropie un tren.


    ART. 149
    (1) În cazul în care, după oprire, trenul nu îşi poate continua mersul în intregime, se remorca în părţi, cu locomotiva trenului sau cu o locomotiva de ajutor. În aceasta situaţie, mecanicul trenului are urmatoarele obligaţii:
    a) sa ia legătură cu IDM din statia vecina pentru a comunică situaţia aparuta şi necesitatea remorcarii trenului în părţi;
    b) dacă trenul este deservit de sef de tren, mecanicul va pleca spre statia vecina numai după ce stabileste cu seful de tren modul de remorcare a trenului în părţi şi primeste de la acesta ordin de circulatie;
    c) dacă trenul nu este deservit de sef de tren, mecanicul va pleca spre statia vecina numai după ce verifica asigurarea mentinerii pe loc a părţii din tren rămase în linie curenta, precum şi asigurarea procentului de masa franata a părţii de tren pe care urmeaza sa o remorce.

    (2) În cazul în care nu poate lua legătură prin radiotelefon cu IDM din una din statiile vecine, mecanicul poate pleca pentru a cere mijloace de ajutor, cu locomotiva izolata până la primul post telefonic, respectiv până la statia vecina, în urmatoarele condiţii:
    a) în cazul în care trenul este deservit de către sef de tren, acesta dispune asupra plecarii locomotivei, prin ordin de circulatie inmanat mecanicului;
    b) dacă trenul nu este deservit de sef de tren, mecanicul poate pleca cu locomotiva izolata numai după ce s-a asigurat menţinerea pe loc a vagoanelor din tren.

    (3) După plecarea cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului, mecanicul trebuie să opreasca la primul post de miscare în linie curenta sau la primul post de macazuri în linie curenta pentru a nota în registrul postului ca linia curenta a ramas ocupata cu tot trenul sau cu o parte din tren. IDM sau, agentul postului din linie curenta, în baza înregistrării facute de mecanic, comunică prin telefon statiilor vecine ramanerea trenului sau a unei părţi din tren, în linie curenta.
    (4) Înainte de a intră în statie cu prima parte a trenului de marfa, respectiv cu locomotiva izolata, mecanicul trebuie să opreasca la primul aparat de cale din parcursul de intrare al statiei, chiar dacă semnalul de intrare da indicatia de "liber", şi sa comunice IDM ca linia curenta a ramas ocupata. Comunicarea se face prin radiotelefon, telefonic de la primul post de macazuri ori de bariera sau prin cel de-al doilea agent al trenului, dacă nu s-a putut lua legătură prin alte mijloace. Asupra modului de intrare în statie dispune IDM.
    (5) După sosirea cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului în statie, mecanicul va stabili împreună cu IDM condiţiile pentru aducerea trenului sau a părţii rămase din tren, din linie curenta.

    ART. 150
    (1) În toate cazurile în care trenul oprit în linie curenta nu îşi poate continua mersul şi nici nu poate fi dat inapoi în statia de expediere, mecanicul trebuie să ceara de la statiile vecine locomotiva de ajutor.
    (2) Solicitarea mentionata la alin. (1) se face prin radiotelefon, telefonic de la un post din linie curenta, printr-o nota scrisa, trimisa celei mai apropiate statii printr-un agent al trenului,
    (3) Pentru a solicita locomotiva de ajutor, mecanicul comunică IDM:
    a) numărul trenului, numărul locomotivei, tipul locomotivei şi ora;
    b) seria şi numărul foii de parcurs;
    c) numele mecanicului;
    d) pozitia kilometrica unde se afla trenul.

    (4) Solicitarea locomotivei de ajutor se noteaza de către mecanic în foaia de parcurs a locomotivei inscriindu-sc:
    a) numele statiei la care s-a cerut locomotiva de ajutor;
    b) numărul dispozitiei din registrul unic de cai libere, comenzi şi miscare, şi ora la care s-a primit comunicarea, transmise de către IDM;
    c) numele şi prenumele IDM care a primit solicitarea locomotivei de ajutor.

    (5) După ce a solicitat locomotiva de ajutor, se interzice mecanicului sa plece cu trenul din locul unde s-a oprit în linie curenta sau sa dea inapoi trenul în statia de expediere până la sosirea locomotivei de ajutor sau până când nu se primeste incuviintarea de la IDM din statia de la care a solicitat locomotiva de ajutor.
    (6) IDM expediaza locomotiva de ajutor în linie curenta, inmanand mecanicului ordin de circulatie în care se menţionează condiţii de circulatie, ca şi în cazul circulaţiei mijloacelor de interventie pe linie curenta inchisa, valabile atât la ducere cat şi la inapoiere. Locomotiva de ajutor trebuie să fie dotata cu radiotelefon în buna stare de functionare.
    (7) În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesară, mecanicul va renunta la solicitarea acesteia în mod similar celui în care a solicitat-o şi nu va pune trenul în miscare decat după primirea incuviintarii scrise de la IDM, transmisa prin radiotelefon, telefon sau în scris, cu numar din registrul unic de cai libere, comenzi şi miscare. Mecanicul este obligat sa inscrie în foaia de parcurs renuntarea la locomotiva de ajutor, precum şi datele transmise de IDM odaia cu incuviintarea de a renunta la locomotiva de ajutor şi ora la care a primit aceasta incuviintare.

    ART. 151
    (1) În cazul în care trenul este oprit în linie curenta şi nu îşi poate continua mersul ca urmare a producerii unui eveniment sau accident feroviar, mecanicii, trebuie să comunice imediat acest fapt IDM din una din statiile vecine, prin orice mijloace, transmitand totodata şi datele necesare luării masurilor ce se impun pentru înlăturarea urmarilor evenimentului sau accidentului feroviar respectiv. Comunicarea se inscrie de către mecanic în foaia de parcurs asemanator modului prevăzut la art. 150 din prezentul capitol.
    (2) În situaţia de la alin. (1), mecanicul trenului este obligat sa ia toate masurile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare pentru reducerea urmarilor evenimentului sau accidentului feroviar.

    CAP. II
    Executarea lucrărilor pe liniile electrificate cu carucioare-turn.
    ART. 352
    (1) Pentru executarea lucrărilor de construcţie şi întreţinere a liniei de contact, se folosesc vehicule care pot fi scoase de pe linie cu bratele denumite în continuare carucioare-turn.
    (2) IDM din statiile cu ultima oprire premergatoare distantei de circulatie pe care se lucreaza trebuie să aduca la cunoştinţa mecanicilor trenurilor, prin ordin de circulatie, existenta în linie curenta a acestor vehicule cu indicarea pozitiei kilometrice.

    ART. 153
    (1) Lucrarile de întreţinere cu scoatere de sub tensiune la linia de contact din statii se pot executa şi sub circulatie, cu trecerea prin inertie prin zona lucrărilor a trenurilor remorcate cu locomotive electrice, acestea având pantografele coborate.
    (2) Aceasta zona va fi acoperita cu indicatoare mobile specifice portiunii liniei de contact defecte, prevăzută în regulamentul de semnalizare CFR.

    ART. 154
    (1) Pentru plecarea trenurilor oprite în statiile din zona de lucru mecanicul va ridica pantograful numai la avizarea verbala sau prin RTF a IDM.
    (2) Gararea trenurilor şi trecerea acestora prin inertie cu pantografele coborate la locomotiva electrica se va face numai pe linii directe din statii.
    (3) Ridicarea pantografelor se va face la viteza sub 50 km/h, iar disjunctorul se va conecta la circa 1 minut după ce linia de contact din faţa locomotivei nu mai prezinta balans.
    (4) Pe timp de ceata, ploaie, furtuna, polei, chiciura sau temperatura sub 0░C nu se va face circulatia trenurilor în acest mod.

    ART. 155
    (1) Personalul de locomotiva va fi avizat prin ordin de circulatie din ultima statie cu oprire premergatoare statiei în care trenul urmeaza sa treaca prin inertie cu pantograful coborat.
    (2) În cazul multiplei tractiuni se va emite ordin de circulatie pentru fiecare locomotiva inclusiv locomotivei impingatoare.
    (3) După primirea ordinului de circulatie mecanicii vor efectua o proba de ridicare şi coborare a pantografului, în prezenta IDM,

    CAP. III
    Circulatia trenurilor pe linia din stanga a caii duble.
    Circulatia trenurilor pe linie falsa
    ART. 156
    (1) Trenurile se expediaza şi circula pe cale dubla, în mod normal, numai pe linia din dreapta a sensului de mers.
    (2) Trenurile pot sa circule şi pe linia din stanga sau pe linia falsa a caii duble.
    (3) Prin linia din stanga se înţelege linia din stanga sensului normal de mers pe cale dubla, inzestrata cu BLA banalizat.
    (4) Prin linia falsa se înţelege linia din stanga sensului normal de mers pe cale dubla, inzestrata cu BLA specializat sau fără BLA.
    (5) Expedierea trenurilor pe linia din stanga sensului de mers se admite în cazul în care statia este inzestrata cu semnal luminos de iesire prevăzut cu indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stanga a caii duble, pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos de iesire şi a indicatorului iluminat pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stanga a caii duble, considerand fiecare linie curenta ca o linie simpla.
    (6) În cazul în care statia nu este inzestrata cu semnal luminos de iesire prevăzut cu indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stanga caii duble, se considera ca trenul se expediaza şi circula pe linie falsa.

    ART. 157
    (1) Circulatia trenurilor pe linie falsa se efectueaza după sistemul înţelegerii telefonice - cale libera -, caz în care IDM dispozitor din statia care expediaza trenul pe linie falsa, inmaneaza mecanicului ordin de circulatie în care menţionează că trenul circula pe linie falsa, distanta şi alte condiţii de circulatie, dacă exista.
    (2) Expedierea trenului pe linie falsa, din statiile inzestrate cu semnale luminoase de iesire se face pe baza indicatiei semnalului luminos de chemare.
    (3) Expedierea trenului pe linie falsa, din statiile inzestrate cu semafoare de iesire se face pe baza ordinului de circulatie în care se menţionează că trenul circula pe linia falsa şi iese din statie cu semaforul de iesire pe oprire.
    (4) În cazul în care între doua statii situate pe o secţie de circulatie cu cale dubla neinzestrata cu BLA, exista un post de miscare în linie curenta, circulatia trenurilor pe linie falsa se face la interval de statie, pe bază de cale libera, la care participa şi postul de miscare. Statia care îndrumă trenul pe linie falsa aduce la cunoştinţa mecanicului, prin ordin de circulatie, că nu va lua în considerare indicatiile semnalului de trecere/ramificatie al postului de miscare pentru sensul normal de mers.
    (5) Trenul care circulă pe linie falsa poate trece fără oprire printr-o statie în baza:
    a) semnalului "trecerea fără oprire a trenului", dat de către IDM în cazul trecerii pe linii neinzestrate cu semnal de iesire;
    b) indicatiei semnalului luminos de chemare în cazul trecerii pe linii inzestrate cu semnale luminoase de iesire.

    (6) În cazul circulaţiei pe linie falsa, la trecerea fără oprire printr-o statie, pe linii inzestrate cu semafor de iesire, se va proceda ca în cazul defectării acestuia.

    CAP. IV
    Circulatia trenurilor prin punctele de sectionare cu serviciul de miscare suspendat temporar
    ART. 158
    În punctele de sectionare cu activitate redusa, administratorul infrastructurii feroviare poate aproba suspendarea temporara serviciului de miscare.

    ART. 159
    (1) IDM dispozitori din statiile vecine cu statia (punctul de sectionare) în care s-a suspendat temporar serviciul de miscare, respectiv din ultimele statii cu oprire a trenurilor, aduc la cunoştinţa mecanicului, prin ordin de circulatie, suspendarea temporara a serviciului de miscare în statia (punctul de sectionare) respectiva.
    (2) În cazul în care trenul a plecat din ultima statie cu oprire şi mecanicul nu a fost incunostintat despre suspendarea temporara a serviciului de miscare în statia (punctul de sectionare) respectiva, operatorul de circulatie trebuie să dispună oprirea trenului în una din statiile din parcurs pentru avizarea mecanicului.
    (3) În statiile inzestrate cu instalaţii cu incuietori cu chei cu sau fără bloc precum şi în statiile inzestrate cu instalaţii CEM, înainte de a se trece la suspendarea temporara a serviciului de miscare, macazurile se incuie şi/sau se blocheaza pe linia directa, iar semnalele se scot din functie conform reglementarilor specifice în vigoare
    (4) În statiile inzestrate cu instalaţii de centralizare CED sau CE, situate pe sectii de circulatie cu linii duble inzestrate cu BLA, pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare, instalatiile se trec în regim de functionare automata a semnalelor, iar circulatia trenurilor se efectueaza pe sens specializat.

    ART. 160
    Înainte de intrarea în statia cu serviciul de miscare suspendat temporar, mecanicul trebuie să conduca trenul cu deosebită atenţie, iar în cazul în care nu primeste semnalul "înainte" din partea agentului statiei, trebuie să opreasca trenul.

    ART. 161
    (1) În cazul în care agentul dintr-un punct de sectionare (statie), în care serviciul de miscare este suspendat temporar, nu se prezinta la telefon, trenul se expediaza din statia premergatoare punctului de sectionare respectiv pe baza ordinului de circulatie inmanat mecanicului, în care se menţionează:
    a) oprirea obligatorie a trenului inaintea primului macaz;
    b) revizuirea macazurilor de către cel de-al doilea agent al trenului;
    c) închiderea barierei, dacă exista.

    (2) În acest caz, după oprirea trenului inaintea primului macaz din parcurs, mecanicul cere revizuirea macazurilor de către cel de-al doilea agent al trenului, care inchide mai întâi bariera dacă exista, revizuieste macazurile atacate de tren pe la vârf, iar dacă nu exista nici un pericol, da semnalul "pornirea trenului". Când trenul circula prin impingere, închiderea barierelor şi verificarea macazurilor se face de către agentul din capul trenului.
    (3) Dacă se afla în posesia unui ordin de circulatie emis pentru situaţia de la alin. (1) mecanicul opreste trenul şi cere revizuirea macazurilor, chiar dacă primeste semnalul "înainte" din partea agentului statiei (punctului de sectionare).
    (4) După trecerea printr-un punct de sectionare (statie), în care serviciul de miscare este suspendat temporar, mecanicul opreste trenul în prima statie, chiar dacă nu are prevăzută oprire prin livret şi aduce la cunoştinţa IDM constatarile facute privind circulatia prin punctul de sectionare respectiv. La trenurile care circulă prin impingere aceste constatari se aduc la cunoştinţa IDM de către agentul din capul trenului.
    (5) Administratorul infrastructurii feroviare publice comunică operatorilor economici, operatorilor de transport feroviar şi de manevra feroviara interesati, statiile (punctele de sectionare) şi perioada pentru care se suspenda temporar serviciul de miscare.

    CAP. V
    Condiţii de circulatie în cazul scoaterii din functie a BLA
    ART. 162
    (1) Dacă în parcurs mecanicul unui tren constata ca doua sau mai multe semnale luminoase de trecere ale BLA dau indicatia rosu, indicatii dubioase sau sunt stinse, este obligat sa comunice prin radiotelefon către IDM dispozitor din prima statie denumirea semnalelor luminoase de trecere ale BLA care dau indicatia de oprire, dau indicatii dubioase sau sunt stinse. În cazul în care radiotelefonul nu funcţionează, mecanicul opreste trenul în prima statie, chiar dacă acesta nu are oprire prin livret şi comunică IDM dispozitor cele constatate.
    (2) Până în momentul stabilirii de către personalul de întreţinere a cauzelor nefunctionarii semnalelor luminoase de trecere ale BLA şi a condiţiilor de circulatie, circulatia trenurilor se face în baza înţelegerii telefonice - cale libera, - atât pe linie simpla, cat şi pe linie dubla.
    (3) Primul tren care se expediaza pe bază de cale libera trece fără oprire în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate către IDM dispozitor prin ordin de circulatie, exceptand semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac şi functia de semnale de avarie la trecerile la nivel, circuland cu viteza de cel mult 20 km/h până la primul semnal luminos de trecere cu indicatie permisiva. Avizarea mecanicului se face de către IDM dispozitor din statia care expediaza trenul, prin ordin de circulatie în care se menţionează obligatoriu:
    - "circulati până la statia ...... pe baza înţelegerii telefonice - cale libera";
    – "nu opriti în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA numerele ....... cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, cu excepţia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac şi functia de semnale de avarie la trecerile la nivel";
    – "circulati cu viteza de cel mult 20 km/h pe sectoarele de bloc acoperite de semnalele luminoase de trecere ale BLA numerele .........." (se menţionează denumirea semnalelor cu lumina rosie, cu indicatii dubioase sau stinse).

    (4) Mecanicul primului tren care circulă pe baza înţelegerii telefonice - cale libera - va conduce trenul cu deosebită atenţie şi va inscrie cele constatate pe teren în foaia de parcurs. Constatarile efectuate vor fi comunicate prin radiotelefon IDM dispozitor din prima statie pentru a fi inscrise în registrul de revizie a liniilor şi instalaţiilor de siguranţă circulaţiei - denumit în continuare RRLISC. În cazul în care RTF nu funcţionează, mecanicul opreste în prima statie, chiar dacă nu are oprire şi va comunică constatarile efectuate.
    (5) În cazul în care mecanicul primului tren care a fost expediat pe bază de cale libera nu a constatat nimic deosebit în circulatie, urmatorul tren se expediaza tot pe bază de cale libera şi va circula cu viteza stabilita fără sa opreasca în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, care au fost menţionate în ordinul de circulatie inmanat mecanicului primului tren conform prevederilor de la alin. (3), exceptand semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac şi functia de semnale de avarie la trecerile la nivel. Mecanicul se avizeaza de către IDM dispozitor din statia care expediaza trenul, prin ordin de circulatie în care se menţionează:
    - "circulati până la statia ...... pe baza înţelegerii telefonice - cale libera";
    – "circulati cu viteza stabilita fără sa opriti în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA numerele ............ (denumirea semnalelor de trecere ale BLA menţionate în ordinul de circulatie inmanat mecanicului primului tren, conform prevederilor de la alin. (3) cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, cu excepţia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac şi functia de semnale de avarie la trecerile la nivel".

    (6) Dacă în timpul circulaţiei trenurilor expediate în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi alin. (5) mecanicul constata, faţă de cele menţionate în ordinul de circulatie şi alte semnale luminoase de trecere ale BLA cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau sunt stinse, va comunică aceasta IDM dispozitor din prima statie, conform prevederilor alin. (1). După primirea comunicarii de către IDM, pentru expedierea şi circulatia trenurilor, se procedeaza conform prevederilor de la alin. (3) şi (5).
    (7) Dacă mecanicul comunică IDM dispozitor ca a constatat deteriorari la linie, se procedeaza potrivit prevederilor din reglementarile specifice în vigoare.
    (8) În cazul circulaţiei trenurilor conform alin. (3) şi (5), instalatia de control al vitezei trenului instalata în cale se considera activa, iar mecanicul va manipula corespunzător instalatia de pe locomotiva.

    CAP. VI
    Circulatia trenurilor neavizate la posturile de bariera din linie curenta
    ART. 163
    (1) În cazul în care pazitorul de bariera din linie curenta nu se prezinta la telefon sau când instalatia telefonica se defecteaza şi nu se poate lua legătură cu acesta, în toate cazurile, trenurile se opresc în statia premergatoare postului de bariera respectiv, chiar dacă nu au oprire prevăzută prin livret.
    (2) Mecanicul va fi avizat despre situaţia aparuta prin ordin de circulatie, în care se inscrie ca trenul circula neanuntat la postul de bariera situat la pozitia kilometrica, respectiv hectometrica a acestuia din linia curenta.

    ART. 164
    (1) În apropierea postului de bariera mentionat în ordinul de circulatie, mecanicul reduce viteza trenului. Dacă mecanicii, observa ca pazitorul de bariera este prezent la post, la locul fixat în vederea trecerii trenului şi nu da semnale de oprire, iar bariera este inchisa, trece fără oprire şi comunică prin radiotelefon către IDM care i-a inmanat ordinul de circulatie sau către IDM din prima statie din parcurs, despre situaţia constatata.
    (2) Dacă mecanicul nu observa prezenta agentului la locul fixat sau acesta este prezent la post şi da semnale de oprire sau bariera este deschisa, este obligat sa ia măsuri de oprire a trenului inaintea trecerii la nivel. Al doilea agent al trenului - seful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa functia de sef de tren, iar în lipsa acestora mecanicul ajutor - se deplaseaza la postul de bariera pentru a constata situaţia, după care mecanicul comunică către IDM care i-a inmanat ordinul de circulatie sau către IDM din prima statie din parcurs despre situaţia constatata, procedandu-se în continuare astfel:
    a) în cazul în care bariera este deschisa, al doilea agent al trenului inchide mai întâi bariera, după care da semnale în vederea depasirii trecerii la nivel de către tren. Mecanicul opreste trenul după depăşirea trecerii la nivel cu tot trenul, al doilea agent al trenului deschide bariera, se urca în tren sau în cabina locomotivei şi după caz, transmite semnalul "înainte" sau comunică mecanicului ca trenul îşi poate continua mersul;
    b) în cazul în care bariera este inchisa, se va proceda identic lit. a), exceptand închiderea barierei.

    (3) În cazul locomotivelor izolate şi al altor vehicule feroviare motoare deservite numai de către mecanic, când mecanicul a fost avizat despre lipsa agentului la postul de bariera, acesta ia măsuri de oprire inaintea trecerii la nivel; după ce opreste şi se convinge ca circulatia rutiera este întreruptă, mecanicul da semnale acustice repetate de atenţie cu fluierul locomotivei, după care depăşeşte trecerea la nivel cu deosebită atenţie şi comunică prin radiotelefon despre situaţia constatata către IDM care i-a inmanat ordinul de circulatie sau către IDM din prima statie din parcurs.

    ART. 165
    (1) În cazul defectării unei bariere în pozitia deschis, imediat după ce a primit dispoziţia de inchidere a acesteia, agentul care o deserveşte este obligat sa ia măsuri de oprire a circulaţiei rutiere prin manipularea cumpenelor de rezerva sau prin amplasarea barierelor mobile, semnalizate pe timp de noapte cu discuri rosii reflectorizante sau cu felinare cu lumina rosie şi sa avizeze pe IDM din statiile adiacente, cu numar şi ora, despre defectarea barierei.
    (2) Impiegatul de miscare din statiile adiacente comunică personalului de locomotiva prin ordin de circulatie, despre defectarea barierei situate la pozitia kilometrica, respectiv hectometrica a acesteia din linia curenta.
    (3) În cazul în care este avizat despre defectarea unei bariere în pozitia deschis, mecanicul de locomotiva trebuie să circule cu deosebită atenţie în zona pasajului la nivel respective şi sa dea semnale repetate de atenţie cu fluierul sau sirena locomotivei

    ART. 166
    (1) În cazul în care acarul unui post de macazuri din linie curenta nu raspunde la telefon, trenul poate fi expediat numai după ce s-a inmanat mecanicului ordin de circulatie, în care se specifică oprirea obligatorie a trenului inaintea primului macaz şi revizuirea macazurilor de către cel de-al doilea agent al trenului. Dacă sunt indeplinite toate condiţiile stabilite în reglementarile specifice, cel de-al doilea agent al trenului va da semnale de punere în miscare a trenului. În prima statie mecanicul opreste trenul chiar dacă nu are oprire şi aduce la cunoştinţa IDM constatarile facute.
    (2) Pentru trenurile care circulă prin impingere, revizuirea macazurilor se face de către agentul care ocupa ghereta de frana a vagonului din capul trenului, iar în prima statie aduce la cunoştinţa IDM constatarile facute.

    CAP. VII
    Circulatia mijloacelor de interventie şi a UAM pe linie curenta inchisa
    ART. 167
    (1) Pe perioada în care linia curenta este inchisa datorita intreruperii acesteia intr-o portiune, se admite circulatia mijloacelor de interventie şi a UAM de o parte şi de alta a portiunii de intrerupere.
    (2) Când este necesar să se indrume mai multe mijloace de interventie şi/sau UAM în aceeasi parte a portiunii de intrerupere, acestea se vor putea urmări şi la vedere, circuland cu viteza corespunzătoare distantei de vizibilitate, însă nu mai mult de 20 km/h, astfel încât mijlocul de interventie/UAM sa opreasca sigur inaintea oricărui eventual obstacol sau sa nu ajunga mijlocul de interventie/UAM urmarit.
    (3) Pe timp cu vizibilitate redusa, mijloacele de interventie vor avea semnalele de cap şi fine de tren, iluminate.

    ART. 168
    (1) Ieşirea în linie curenta inchisa a mijloacelor de interventie şi UAM se face în baza condiţiilor stabilite în ordinul de circulatie.
    (2) Pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA, în ordinul de circulatie se menţionează:
    a) în cazul în care mijlocul de interventie sau UAM se expediaza spre urma trenului ramas în linie curenta:

    "circulati pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza stabilita, cu respectarea restrictiilor de viteza, până la primul semnal luminos care ordona oprirea, de unde veti circula cu viteza maxima de 20 km/h până la km .........." locul unde trebuie să se acorde ajutorul;
    b) în cazul în care mijlocul de interventie sau UAM se expediaza spre capul trenului:

    "circulati cu viteza maxima de 20 km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, fără a lua în considerare semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu excepţia celor care fac functia de semnat de avarie, până la km ......" - locul unde trebuie să se acorde ajutorul.
    (3) Pe sectii de circulatie neinzestrate cu BLA, atât ziua cat şi noaptea, în ordinul de circulatie se menţionează:
    "circulati cu viteza maxima de 40 km/h cu respectarea restrictiilor de viteza, până la km ...... (distanta de cel puţin 1 km de locul unde se găseşte trenul oprit) şi cu viteza maxima de 20 km/h de la km ..... până la km ......" - locul unde trebuie să acorde ajutorul.
    (4) În toate cazurile în care mijlocul de interventie şi/sau UAM se îndrumă spre urma trenului, pozitia kilometrica până la care acestea circula cu cel mult 20 km/h, se calculeaza şi se inscrie în ordinul de circulatie inmanat mecanicului, ţinându-se cont de lungimea trenului pentru care se solicita mijloc de interventie.

    ART. 169
    (1) În cazul în care din două statii vecine se expediaza în sens contrar - pe distanta de circulatie dintre ele - mijloace de interventie şi/sau UAM, portiunea de linie dintre punctele până la care pot avansa mijloacele de interventie şi/sau UAM, se considera ca portiune de intrerupere şi se semnalizeaza ca portiune de linie inchisa.
    (2) În situaţia de la alin. (1), în ordinul de circulatie se face menţiunea ca din statia vecina a mai fost expediat în sens contrar un mijloc de interventie şi/sau UAM, indicandu-se punctul de oprire al acestuia şi viteza maxima de 20 km/h.
    (3) Mijlocul de interventie şi/sau UAM poate depăşi discurile rosii din linie curenta, care acopera portiunea de intrerupere a caii, numai după oprirea în faţa acestora şi numai insotite de către agentii stabiliti de conducatorul lucrărilor,

    ART. 170
    (1) Circulatia mijloacelor de interventie şi/sau UAM pe o linie curenta inchisa, precum şi retragerea lor din linie curenta la una din statii se face în condiţiile stabilite în ordinul de circulatie inmanat mecanicului; intrarea mijloacelor de interventie şi/sau UAM în statie se face conform reglementarilor privind primirea trenurilor.
    (2) Ordinul de circulatie va cuprinde, după caz, observatii referitoare la:
    a) condiţiile de circulatie pe linie curenta inchisa;
    b) expedierea cu semnalul de iesire pe oprire;
    c) delimitarea kilometrica a lucrărilor pentru fiecare mijloc de interventie şi/sau UAM;
    d) mijlocul de interventie pe care îl urmareste sau de care este urmarit;
    e) statia unde se retrage;
    f) condiţiile de inapoiere şi de intrare în statie;
    g) alte condiţii de circulatie.

    (3) Intrarea mijloacelor de interventie şi/sau UAM în statie în cazul în care acestea se urmaresc la vedere se poate face pe aceeasi linie, în baza indicatiei permisive a semnalului de intrare pentru primul mijloc de interventie sau UAM, iar pentru restul mijloacelor de interventie şi/sau UAM din grup, pe acelasi parcurs, cu semnalul de intrare pe oprire, numai dacă acest mod de primire a fost stabilit prin ordinul de circulatie. În aceasta situaţie IDM dispozitor menţine incuiate, respectiv blocate toate macazurile din parcursul comandat, până la gararea ultimului mijloc de interventie sau UAM.
    (4) În cazul în care la inapoierea din linie curenta, mijloacele de interventie şi/sau UAM nu se retrag într-un singur grup, fiecare mijloc de interventie şi/sau UAM va fi primit în statie pe o linie libera, cu semnalul de intrare în pozitia pe liber, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementarile specifice în vigoare.
    (5) În cazul în care la inapoierea din linie curenta mijloacele de interventie (UAM) se primesc la linii ocupate, primirea acestora se face cu semnalul de intrare în pozitia pe oprire, în condiţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare.
    (6) În cazul în care la locul producerii evenimentului sau accidentului feroviar, respectiv la punctul de intrerupere a liniei curente se infiinteaza un post de miscare, circulatia mijloacelor de interventie se face în baza înţelegerii telefonice - cale libera - între IDM din statia vecina expeditoare şi IDM de la postul de miscare înfiinţat.
    (7) În cazul în care este necesară transbordarea calatorilor în zona portiunii de intrerupere, trenurile de calatori pot circula pe linie curenta inchisa în aceleasi condiţii ca şi mijloacele de interventie şi/sau UAM.

    CAP. VIII
    Circulatia trenurilor în cazul intreruperii funcţionarii tuturor mijloacelor de comunicatie
    ART. 171
    (1) În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întreruptă, circulatia trenurilor se face:
    a) pe cale simpla sau pe cale dubla fără BLA în cazul în care unul din firele de circulatie este inchis, pe baza înţelegerii scrise între statii;
    b) pe cale dubla fără BLA, numai pe firul normal de circulatie şi la intervalul de timp de mers fixat trenului antemergator pentru parcurgerea distantei până la statia vecina, plus 10 minute;
    c) pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA atât pe cale simpla cat şi pe cale dubla, dacă blocul funcţionează, circulatia trenurilor se face pe baza semnalelor BLA;
    d) pe sectiile de circulatie echipate cu bloc de linie semiautomat circulatia trenurilor se face pe baza înţelegerii scrise între statii;

    (2) Pe tot timpul cat dureaza intreruperea mijloacelor de comunicatie, circulatia trenurilor se face numai între statii. Posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare şi posturile de macazuri din linie curenta, care până la intreruperea comunicatiei au fost în functie, nu vor mai participa la circulatia trenurilor.
    (3) Pe toata durata intreruperii funcţionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, atât pe cale simpla cat şi pe cale dubla, circulatia trenurilor trebuie să se faca cu viteza de cel mult 30 km/h, cu oprire în fiecare statie.

    ART. 172
    (1) Pe tot timpul cat dureaza intreruperea funcţionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM dispozitor care expediaza trenul inmaneaza mecanicului un ordin de circulatie în care va menţiona:
    a) circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie intrerupte;
    b) viteza de circulatie a trenului nu va depăşi 30 km/h;
    c) oprirea trenului în statia prin care, după livret sau după mersul întocmit cu ocazia punerii în circulatie a trenului suplimentar, trenul era prevăzut sa circule fără oprire;
    d) oprirea trenului la postul de miscare, postul ajutator de miscare sau postul de macazuri în linie curenta în cazul în care între doua statii vecine se afla un astfel de post;
    e) trenul circula neanuntat la posturile de bariera, dacă este cazul.

    (2) Pe timpul intreruperii funcţionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se interzice:
    a) executarea manevrei în linie curenta cu depăşirea semnalului de intrare;
    b) expedierea unui tren cu oprire pentru lucrari în linie curenta, cu excepţia mijloacelor de interventie sau locomotivei de ajutor când trebuie indrumate în linie curenta între doua statii vecine;
    c) expedierea unui tren pe şi de pe o linie ramificata din linia curenta;
    d) expedierea unui convoi de manevra de pe linia unui operator economic, cu manevra în linie curenta şi cu inapoiere pe linia operatorului economic.

    (3) În situaţia în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie sunt intrerupte, locomotivele impingatoare circula numai legate la tren şi frana, pe întreaga distanta.

    ART. 173
    (1) Pe timpul intreruperii funcţionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, expedierea locomotivelor de ajutor în linie curenta, atât în sensul cu prioritate cat şi în sens opus, se face numai la cererea scrisa a mecanicului trenului ramas pe linie curenta sau a sefului de tren când mecanicul şi-a pierdut capacitatea de conducere, transmisa printr-un agent al trenului.
    (2) În cazul în care IDM dintr-o statie a primit solicitarea scrisa pentru locomotiva de ajutor de la un tren oprit în linie curenta, acesta poate expedia mijlocul de ajutor după necesitate, pe linia pe care a ramas trenul, dacă nu s-a mentionat în cerere trimiterea mijlocului de ajutor pe cealalta linie a caii duble.

    ART. 174
    (1) Pentru transmiterea avizelor/cererilor scrise, în cazul intreruperii funcţionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, statia cu sens cu prioritate poate utiliza vehicule cu şi fără motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, precum şi locomotive izolate sau drezine motor, iar statia cu sens fără prioritate poate utiliza numai vehicule fără motor care se pot scoate de pe linie cu bratele.
    (2) Pe linie simpla echipata cu BLA, atât statia cu sens cu prioritate cat şi statia cu sens fără prioritate poate utiliza pentru transmiterea avizelor scrise numai vehiculele fără motor care se pot scoate de pe linie cu bratele iar în lipsa acestor mijloace se folosesc curierii.

    ART. 175
    (1) Până la restabilirea funcţionarii mijloacelor de comunicatie, pentru a nu se intrerupe înţelegerile scrise dintre cele doua statii, IDM sunt obligati sa trimita prin mecanicul fiecarui tren, într-un sens sau altul, avizele scrise pentru expedierea ulterioară a trenurilor.
    (2) În cazul în care mecanicul este avizat prin ordin de circulatie cu privire la circulatia trenului cu toate mijloacele de comunicatie intrerupte, acesta nu pleaca cu trenul dacă nu primeste şi avizul scris pentru expedierea trenului imediat următor, pe care îl va inmana către IDM din statia vecina.
    (3) IDM care primeste avizul/cererea, consemneaza şi confirma primirea avizului/cererii prin semnatura pe ordinul de circulatie aflat la mecanic.

    CAP. IX
    Oprirea vehiculelor feroviare fugite
    ART. 176
    (1) În caz de fugire a vehiculelor feroviare, intregul personal feroviar este obligat sa intrebuinteze toate mijloacele pentru oprirea acestora.
    (2) Personalul feroviar care observa vehicule feroviare fugite, este obligat sa avizeze imediat pe IDM din cea mai apropiata statie de cale ferata. IDM va aviza posturile de macazuri şi de bariera din incinta statiei şi din linie curenta, posturile ajutatoare de miscare şi posturile de miscare din linie curenta, statia vecina - în sensul fugirii - şi operatorul de circulatie, comunicand, dacă este posibil, felul incarcaturii şi dacă sunt oameni în vehiculele feroviare fugite.

     PARTEA a VI-a
    Manevrarea vehiculelor feroviare
    CAP. I
    Reguli generale privind organizarea, conducerea şi executarea manevrei vehiculelor feroviare
    ART. 177
    (1) Manevra este operatia de miscare a vehiculelor feroviare pe aceeasi linie sau de pe o linie pe alta.
    (2) Manevra se executa de către personalul OTF, OMF sau al altor operatori economici autorizati în acest scop.
    (3) Operaţiile de manevra se executa de regula, de către partidele de manevra sau de tren. Personalul şi modul în care se executa manevra se stabileste în PTE.
    (4) Precizări privind oblibaţiile referitoare la solicitarile de executare a manevrei, precum şi modul de organizare, respectiv de repartizare a sarcinilor privind conducerea şi executarea manevrei între personalul statiei şi cel al OTF/OMF se stabilesc în PTE.
    (5) Manevra trebuie să se execute conform procesului tehnologic stabilit şi să asigure securitatea personalului, siguranţa circulaţiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor, precum şi a bunurilor încredinţate la transport.

    ART. 178
    (1) La manevrarea vehiculelor feroviare se utilizeaza o singura locomotiva în actiune, legata sau nelegata la aceste vehicule feroviare.
    (2) Manevrarea vehiculelor cu o locomotiva în actiune intercalata, precum şi cu doua locomotive în actiune simultan, se admite numai în cazuri speciale, prevăzute în PTE.

    ART. 179
    (1) Viteza maxima admisa la manevra este de 40 km/h, când locomotiva executa miscari de manevra prin tragere cu vehicule feroviare pe linie libera sau executa miscari izolate şi de 25 km/h în restul cazurilor.
    (2) Viteza maxima cu care se efectueaza manevra poate fi limitata din cauza condiţiilor impuse de aparatele de cale, linie, panta, intemperii, vizibilitatea semnalelor, spatiul rezervat manevrei şi alte cauze locale, prevăzute în PTE sau prin ordin de circulatie.
    (3) Viteza reala cu care se efectueaza manevra trebuie reglata de către mecanicul de locomotiva astfel încât să se poată asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit, fără a se produce deteriorarea acestora sau degradarea şi deplasarea incarcaturii.
    (4) Vitezele de triere a vagoanelor, modul de executare a manevrelor peste cocoasele de triere sau planurile inclinate, precum şi condiţiile de trecere şi vitezele de circulatie peste basculele pod, se prevad în PTE.

    ART. 180
    (1) Manevra cu locomotiva se face prin tragere, impingere, imbrancire sau triere pe plan inclinat sau cocoasa de triere.
    (2) Regulile stabilite pentru efectuarea manevrei vagoanelor cu locomotiva sunt obligatorii pentru orice vehicul feroviar motor care efectueaza manevra pe liniile infrastructurii feroviare publice sau private.
    (3) Automotoarele pot manevra numai remorci de automotor.

    ART. 181
    (1) Operaţiile de manevra trebuie să fie conduse de un singur agent, denumit conducatorul manevrei, care de regula, este seful de manevra sau seful de tren. În cazul în care conduce personal manevra, mai poate fi conducator de manevra şi urmatorul personal:
    a) seful statiei sau IDM - în cazurile excepţionale prevăzute în Regulamentul pentru circulatia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005;
    b) alt personal instruit şi autorizat în acest scop.

    (2) În cazuri excepţionale, pentru scoaterea dintr-un tren a vagoanelor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, în situaţia în care trenul nu este deservit de partida de tren sau în statie nu exista partida de manevra aparţinând operatorului de transport feroviar care asigura remorcarea trenului, manevra se poate executa numai de către conducatorul manevrei - IDM sau sef statie - şi mecanic. În acest caz, miscarile de manevra se pot executa numai prin tragere sau impingere, cu respectarea regulilor generale privind executarea manevrei în statia respectiva. Modificarea şi/sau completarea aratarii vagoanelor trenului se face de către conducatorul manevrei.
    (3) Înainte de începerea manevrei, conducatorul manevrei trebuie să ia legătură personal cu mecanicul, pentru identificare.
    (4) În statiile inzestrate cu instalaţii de centralizare CED şi CE se admit miscari de manevra cu locomotiva izolata, cu vagon de serviciu, cu vagon WIT sau cu vagon posta, fără conducator şi partida de manevra, pe baza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase.

    ART. 182
    (1) Pentru executarea manevrei în condiţii de siguranţă, conducatorul manevrei este obligat sa trimita un agent din partida de manevra cu rechizite de semnalizare, inaintea convoiului de manevra, la o distanta suficienta, pentru a observa dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie, în cazurile în care:
    a) locomotiva impinge vagoane pe o linie pe care vizibilitatea nu este asigurata;
    b) locomotiva impinge vagoane pe o linie cu peroane pentru calatori;
    c) se manevreaza pe liniile de încărcare-descarcare;
    d) se manevreaza cu locomotiva intercalata;
    e) se manevreaza peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere de prioritate - tip IR - dacă nu este prevăzut altfel în PTE;
    f) se manevreaza prin impingere pe liniile cu opritori ficsi, cu saboti de deraiere, sau pe liniile afectate reparatiilor la vagoane, precum şi pe liniile grupelor tehnice de pregatire a trenurilor de calatori.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) precum şi în cazul în care se manevreaza prin impingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregatire a trenurilor de calatori, iar convoiul de manevra este compus numai din vagoane de calatori, agentul din partida de manevra care primeste sarcini pentru a supraveghea dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie, se posteaza la usa primului vagon din convoi, în sensul impingerii.
    (3) La executarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR, conducatorul manevrei este obligat sa opreasca convoiul de manevra inaintea fiecarei treceri la nivel, sa ia măsuri de oprire a circulaţiei rutiere şi numai după ce s-a convins ca circulatia rutiera este oprita, poate da semnale de punere în miscare a convoiului de manevra. Conducatorul manevrei este obligat să asigure prin agentii din partida de manevra oprirea circulaţiei rutiere în ambele sensuri ale acesteia, până la trecerea completa a convoiului de manevra peste trecerea la nivel.

    ART. 183
    (1) Manevra care se efectueaza pe liniile statiei se executa după un plan de manevra întocmit la solicitarea scrisa a operatorului de transport feroviar interesat, de către IDM dispozitor şi transmis verbal de către acesta sau de către IDM exterior.
    (2) Conţinutul planului de manevra, precum şi orice modificare a acestuia, trebuie să fie comunicate mecanicului de către conducatorul manevrei. În cazul în care manevra se executa cu doua sau mai multe locomotive în convoi, planul de manevra se aduce şi la cunoştinţa celorlalţi mecanici.
    (3) La liniile acoperite cu discuri rosii mobile, manevra se poate efectua numai după avizarea personalului care executa interventii sau reparatii la vagoane, respectiv care participa la încărcarea-descarcarea vagoanelor, după ridicarea discurilor rosii, conform prevederilor din PTE.
    (4) Personalul care a primit sarcini privind executarea manevrei este obligat să le execute integral şi să raporteze despre aceasta conducătorului manevrei.

    ART. 184
    (1) Semnalele optice şi acustice pentru efectuarea manevrei se dau de către conducatorul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin retransmitere, astfel încât personalul de locomotiva să le perceapa în mod neindoielnic, chiar dacă este dotat cu radiotelefon.
    (2) Semnalul de incepere a manevrei trebuie dat de către conducatorul manevrei după ce acesta s-a convins ca personalul care a primit sarcini premergatoare începerii manevrei, le-a executat şi a raportat executarea acestora.
    (3) Personalul din partida de manevra poate da semnale şi din proprie iniţiativă, în scopul evitarii unui accident sau eveniment feroviar precum şi pentru evitarea unui accident de muncă.

    ART. 185
    Înainte de efectuarea manevrei, conducatorul manevrei se posteaza astfel încât:
    a) să poată supraveghea întreaga zona de manevra;
    b) sa pastreze legătură cu personalul de manevra, de locomotiva. IDM, revizori de ace şi acari, prin mijloace de comunicare ca, semnale şi comunicari verbale directe sau prin instalatiile TC;
    c) să poată comunică personalului cu care efectueaza manevra, liniile la care se manevreaza.


    ART. 186
    (1) Miscarile de manevra peste aparatele de cale extreme ale statiei se efectueaza, de regula, prin tragere cu locomotiva asezata spre linia curenta. În cazul executarii manevrei prin impingere peste aparatele de cale extreme spre linia curenta, vehiculele feroviare se leagă între ele şi la locomotiva, semiacuplarile de aer se cupleaza pe toata lungimea trenului, iar conducta generală de aer se leagă la sursa de aer a locomotivei.
    (2) Manevrarea vehiculelor feroviare peste aparatele de cale extreme ale statiei spre linia curenta este permisa până la limita incintei statiei. Limita de manevra în statiile situate pe linie dubla, atunci când linia din stanga a caii duble nu este echipata cu semnale de intrare, este semnalul de intrare al liniei normale.
    (3) Depăşirea limitei incintei statiei de către convoiul de manevra sau numai de către locomotiva, este admisa pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie. În cazul depasirii limitei incintei statiei la manevra, mecanicul trebuie avizat prin ordin de circulatie, în care se menţionează ora până la care este permisa depăşirea limitei incintei statiei.

    ART. 187
    (1) Depăşirea la manevra a semnalelor luminoase a caror indicatie ordona oprirea, cu indicatie dubioasa sau stinse, precum şi a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra se admite numai în cazul în care:
    a) aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic;
    b) sunt defecte, scoase temporar din functiune sau nu se pot manipula;
    c) se face manevra unghiulara şi nu se consuma integral parcursul executat initial.

    (2) În cazurile de la alin. (1), IDM dispozitor sau alt agent din subordinea acestuia din ordinul IDM dispozitor, inmaneaza mecanicului ordin de circulatie în care menţionează:
    a) semnalele care pot fi depăşite în aceasta situaţie;
    b) intervalul de timp în care se poate executa manevra în aceste condiţii.

    (3) În cazul în care, înainte de expirarea valabilităţii ordinului de circulatie emis conform prevederilor alin. (1) şi alin. (2), apare necesitatea opririi manevrei în vederea primirii-expedierii unui tren sau executarii unei miscari de manevra cu o alta locomotiva în aceeasi zona, ordinul de circulatie se retrage de la mecanic de către conducatorul manevrei din ordinul IDM şi îşi pierde valabilitatea. Conducatorul manevrei comunică mecanicului şi partidei de manevra ordinul de retragere şi oprire a manevrei, retrage şi opreste manevra, după care retrage ordinul de circulatie de la mecanic şi îl preda celui care l-a emis.

    CAP. II
    Reguli speciale pentru manevrarea vehiculelor feroviare
    ART. 188
    (1) Locomotivele şi automotoarele care nu sunt în actiune se pot manevra prin triere pe cocoasa sau pe plan inclinat, numai cu agent (agenti) la frana. Pentru aceste vehicule feroviare este interzisa reducerea vitezei sau oprirea cu saboti de mana sau cu frane de cale.
    (2) Locomotivele şi automotoarele nu trebuie să tamponeze şi nici să fie tamponate în timpul operaţiunilor de manevra.
    (3) Se interzice manevra prin impingere a automotoarelor şi a remorcilor de automotor împreună cu alte vehicule feroviare care se afla în faţa acestora. Se interzice manevra prin tragere a automotoarelor şi a remorcilor de automotor, în cazul în care de acestea sunt legate alte vehicule feroviare.
    (4) Manevrarea locomotivelor electrice care nu sunt în actiune se face numai cu pantografele coborate.

    CAP. III
    Manevrarea vagoanelor cu marfuri periculoase
    ART. 189
    (1) Manevra vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" se face numai prin tragere şi impingere, cu viteza de cel mult 10 km/h şi cu respectarea urmatoarelor măsuri suplimentare:
    a) între locomotiva şi vagoanele cu care se manevreaza sa existe un grup de vagoane de siguranţă având cel puţin 4 osii, goale sau incarcate cu marfuri care nu se pot deplasa longitudinal, altele decat cele din categoriile marfurilor periculoase;
    b) conducatorul manevrei sa avizeze în scris pe IDM prin solicitarea de efectuare a manevrei şi verbal partida de manevra, ca se manevreaza cu vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", mentionand ca acestea au franele automate şi de mana izolate;
    c) IDM sa avizeze pe mecanic, prin ordin de circulatie, ca se manevreaza cu vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", mentionandu-se ca acestea au franele automate şi de mana izolate;
    d) vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" se feresc de orice surse care pot provoca incendii;
    e) după terminarea manevrei, aceste vagoane să fie garate pe linii special destinate, să fie legate între ele şi asigurate cu saboti de mana, acoperite prin manipularea şi eclisarea macazurilor spre alta linie şi semnalizate cu discuri rosii.

    (2) Liniile şi condiţiile de introducere, depozitare şi scoatere a vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" se stabilesc în PTE.

    ART. 190
    (1) Manevra vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria "radioactive" se efectueaza cu respectarea reglementarilor aprobate pentru fiecare transport în parte.
    (2) Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria "inflamabile" trebuie ferite de orice contact cu surse generatoare de incendii.
    (3) Vagoanele etichetate cu eticheta "pericol" se manevreaza cu atenţie, conducatorul manevrei avizand verbal pe mecanic şi pe agentii din partida de manevra de existenta acestor vagoane.

    ART. 191
    (1) Manevra vagoanelor cu incarcatura asezata numai pe o parte - frontal sau longitudinal - se executa cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere şi impingere fără a se depăşi aparatele de cale extreme ale statiei.
    (2) În statiile cu linii electrificate, vagoanele cu marfuri pulverulente se incarca/descarca şi se depozitează numai pe liniile stabilite în PTE, astfel încât sa nu afecteze linia de contact.

    CAP. IV
    Manevra în linie curenta
    ART. 192
    (1) În linie curenta şi pe liniile deservite de posturile de macazuri din linie curenta, manevra se executa din ordinul IDM dispozitor care îndrumă trenul sau convoiul de manevra, cu respectarea masurilor de siguranţă privind executarea manevrei, precum şi a urmatoarelor măsuri suplimentare:
    a) manevra se executa prin tragere sau impingere, numai cu vagoanele legate între ele şi la locomotiva, precum şi la conducta de aer al locomotivei;
    b) lasarea vehiculelor feroviare în linie curenta, fără locomotiva, este admisa numai pe portiuni de linie cu declivitate maxima de 3 la mie, a caror lungime este egala sau mai mare decat lungimea convoiului - portiuni marcate pe teren - şi numai după asigurarea lor contra fugirii.

    (2) Ieşirea în linie curenta a convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza, de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curenta sau de un post ajutator de miscare, este admisa pe baza dispozitiei scrise a IDM dispozitor din statia de care aparţine. În acest caz, agentul care deserveşte postul va inmana mecanicului ordin de circulatie, în care va menţiona ca se poate manevra în linie curenta, precum şi condiţiile în care se executa manevra.
    (3) Înainte de ieşirea în linie curenta a unui tren sau convoi de manevra de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curenta sau de un post ajutator de miscare, mecanicul ia cunoştinţa de compunerea şi franarea trenului sau convoiului de manevra din foaia de parcurs, care se completeaza de către conducatorul manevrei.
    (4) Prevederi de amanunt privind manevra în linie curenta, se stabilesc în PTE-ul statiei de care aparţine postul de macazuri în linie curenta sau postul ajutator de miscare respectiv.

    CAP. V
    Oblibaţiile personalului de locomotiva la manevra
    ART. 193
    Pentru manevrarea vehiculelor feroviare, respectiv efectuarea miscarilor de manevra cu locomotiva izolata, mecanicul pune locomotiva în miscare numai dacă:
    a) cunoaste conţinutul programului de manevra;
    b) semnalele fixe de manevra şi semnalele de circulatie care dau indicatii şi pentru manevra dau indicatie permisiva, respectiv în cazurile în care nu sunt semnale fixe, agentul de la postul de macazuri da semnale corespunzătoare pentru convoiul de vehicule feroviare sau locomotiva care se manevreaza;
    c) primeste semnale corespunzătoare din partea conducătorului manevrei, transmise direct sau prin alt personal din cadrul partidei de manevra.


    ART. 194
    (1) Mecanicul trebuie să se convinga de indicatia permisiva a semnalelor fixe de manevra şi semnalelor de circulatie care dau indicatii şi pentru manevra.
    (2) În cazul când indicatiile semnalelor respective nu sunt vizibile de pe locomotiva, mecanicul pune locomotiva în miscare numai dacă primeste semnale corespunzătoare din partea conducătorului manevrei, transmise direct sau printr-un agent, şi prin comunicari facute de conducatorul de manevra prin radiotelefon sau prin alte instalaţii TC, cu precizarea numarului locomotivei.
    (3) Prevederi de amanunt privind transmiterea comunicarilor prin radiotelefon sau alte instalaţii TC, referitoare la executarea manevrei, se stabilesc în PTE-ul statiei.

    ART. 195
    (1) Înainte de începerea miscarilor de manevrare a vehiculelor feroviare cu locomotive dotate din construcţie cu doua posturi de conducere, mecanicul de locomotiva va ocupa postul de conducere cel mai favorabil astfel încât:
    a) să aibă cea mai buna vizibilitate a semnalelor fixe şi a celor date de agentii de la posturile de macazuri şi din partida de manevra;
    b) să poată urmări modul cum ruleaza vehiculele feroviare din compunerea convoiului, în special în curbe.

    (2) Când este necesară schimbarea sensului de mers al convoiului de manevra, mecanicul rămâne în acelasi post de conducere din care a inceput miscarile de manevra.
    (3) Schimbarea postului de conducere ales la începerea miscarilor de manevra se va face dacă:
    a) celalalt post de conducere are o mai buna vizibilitate asupra semnalelor fixe şi/sau a semnalelor date de agentii de la posturile de macazuri;
    b) în PTE al statiei se prevede că manevra pe o anumita linie sau portiune de linie să se efectueze dintr-un anumit post de conducere.

    (4) În toate cazurile, partida de manevra va sta tot timpul pe partea unde se afla mecanicul.
    (5) În cazuri excepţionale, pe timp de viscol, ninsori abundente, furtuna, etc., mecanicul poate stabili împreună cu conducatorul de manevra, postul de conducere favorabil pentru executarea manevrei.

    ART. 196
    (1) Parcursul de manevra efectuat initial trebuie consumat integral de către convoiul de vehicule feroviare, respectiv de către locomotiva izolata cu care se efectueaza miscari de manevra.
    (2) Cazurile în care este permisa efectuarea manevrelor cu vehicule feroviare fără consumarea integrală a parcursului de manevra efectuat sunt cuprinse în reglementarile specifice în vigoare.

    ART. 197
    Personalul de locomotiva va ocupa obligatoriu postul de conducere din faţa sau din dreapta sensului de mers în urmatoarele cazuri:
    a) se face manevra cu locomotiva izolata;
    b) convoiul de vehicule feroviare se manevreaza prin tragere ... dintr-o zona de manevra a statiei în alta;
    c) se manevreaza prin tragere pe linii dotate cu opritor fix; în acest caz, viteza de tragere a convoiului va fi de cel mult 15 km/h peste ultimul macaz din parcursul de manevra care da acces spre linia cu opritor fix.


    ART. 198
    (1) Mecanicul de locomotiva regleaza viteza cu care se efectueaza manevra astfel încât să se poată asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit, fără a se produce deteriorarea acestora sau degradarea şi deplasarea incarcaturii.
    (2) În timpul efectuării miscarilor de manevra mecanicul de locomotiva va urmări în permanenta şi va respecta intocmai indicatiile semnalelor fixe şi semnalele date de agentii din partida trenului şi/sau agentii de la posturile de macazuri.
    (3) Mecanicul este obligat sa ia măsuri de oprire a manevrei dacă nu primeste semnale corespunzătoare din partea agentului care manipuleaza macazurile la manevra precum şi din partea celorlalţi agenti din partida de manevra sau dacă semnalele fixe de manevra dau indicatia de oprire sau primeste semnale contradictorii din partea partidei de manevra.
    (4) Mecanicul ajutor este obligat sa observe semnalele fixe care se afla pe partea sa, respectiv semnalele agentilor de la posturile de macazuri şi ale agentilor din partida de manevra care se dau pe partea sa şi raspunde de comunicarea corecta şi la timp a acestora către mecanic.

    ART. 199
    (1) Pe timpul stationarii locomotivei de manevra, mecanicul poate părăsi locomotiva numai în cazurile prevăzute de reglementarile specifice în vigoare, după asigurarea locomotivei contra pornirii din loc şi numai după avizarea conducătorului de manevra.
    (2) Pe timpul cat mecanicul nu se afla pe locomotiva, în postul de conducere trebuie să ramana mecanicul ajutor, respectiv fochistul.
    (3) În cazul conducerii simplificate, parasirea locomotivei de către mecanic se poate face numai după ce a oprit motorul Diesel al locomotivei, respectiv a deconectat disjunctorul şi a coborat pantograful la LE, a asigurat locomotiva contra pornirii din loc şi numai după ce a avizat conducatorul de manevra, care va lua loc în cabina de conducere.

    ART. 200
    (1) Mecanicul locomotivei de manevra este obligat să solicite personalului competent alimentarea cu combustibil şi lubrifianti a locomotivei ori de cate ori este necesar.
    (2) La terminarea programului de lucru la manevra, mecanicul va verifica datele privind serviciile prestate, inscrise de către impiegatul de miscare de serviciu în foaia de parcurs.

    ART. 201
    În timpul efectuării operaţiunilor de manevrare a vehiculelor feroviare, personalului de locomotiva îi este interzis:
    a) sa poarte cu personalul din partidele de manevra, direct, prin radiotelefon sau instalaţii TC, convorbiri ce nu sunt în legătură cu efectuarea serviciului;
    b) să permită accesul personalului din partida de manevra în afara sarcinilor de serviciu în postul de conducere al locomotivei;
    c) sa manevreze convoaie de vehicule feroviare cu tonaje mai mari decat cele prevăzute în PTE al statiei. În situaţia în care puterea locomotivei este insuficienta pentru efectuarea miscarilor de manevra, va solicita conducătorului manevrei reducerea numarului de vehicule din convoi, respectiv remorcarea convoiului cu mai multe locomotive, dacă reglementarile specifice în vigoare permit acest mod de lucru;
    d) sa puna locomotiva sau convoiul de vehicule feroviare în miscare numai în baza comunicarilor efectuate prin radiotelefon sau instalaţii TC, fără respectarea reglementarilor specifice în vigoare.


     PARTEA a VII-a
    Circulaţia trenurilor pe secţii cu conducere centralizată şi dispecer
    CAP. I
    Circulatia trenurilor pe sectii cu conducere centralizata a circulaţiei
    ART. 202
    (1) Pe anumite sectii de circulatie stabilite de gestionarul infrastructurii feroviare, circulatia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare se poate face pe baza ordinelor operatorului de circulatie, transmise direct unor agenti denumiti în continuare agenti ai punctelor de sectionare, utilizand sistemul denumit "conducerea centralizata a circulaţiei trenurilor".
    (2) Activitatea de miscare în punctele de sectionare, posturile ajutatoare de miscare şi posturile de macazuri din linie curenta de pe aceste sectii se efectueaza de către agentul punctului de sectionare.
    (3) Agentul punctului de sectionare poate fi IDM, revizor de ace sau acar. În cazul punctelor de sectionare cu mai mult de doua direcţii de mers şi în cazul punctelor de sectionare care delimiteaza sectia de circulatie cu conducere centralizata, cu excepţia statiilor infundate, agentul punctului de sectionare trebuie să fie IDM.
    (4) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare poate stabili şi alte cazuri decat cele de la alin. (3), în care agentul punctului de sectionare trebuie să fie IDM.

    ART. 203
    (1) La executarea serviciului pe sectii cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor, personalul este obligat să respecte pe lângă reglementarile specifice acestui sistem de circulatie şi dispozitiile cuprinse în reglementarile specifice în vigoare, care trebuie înţelese şi aplicate în totalitatea lor.
    (2) Din punct de vedere al executarii atribuţiilor de serviciu, agentii punctelor de sectionare sunt în subordinea operatorului de circulatie.
    (3) Personalul de locomotiva şi de tren, care lucreaza pe sectiile de circulatie de la alin. (1), este obligat să execute dispozitiile operatorului de circulatie transmise prin agentul punctului de sectionare.

    ART. 204
    (1) Ocuparea liniei curente de către un tren care pleaca dintr-un punct de sectionare, se face din dispoziţia scrisa a operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie, inmanat sub semnatura, cu numar şi ora, de către agentul punctului de sectionare şi numai în baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, acolo unde exista, precum şi a semnalului "pornirea trenului", dat de către agentul punctului de sectionare.
    (2) Ocuparea liniei curente de către un tren care circulă fără oprire printr-un punct de secţionate se face din dispoziţia scrisa a operatorului de circulatie, transmisa în scris cu numar şi ora, prin ordin de circulatie inmanat mecanicului sub semnatura, în ultimul punct de sectionare în care trenul a avut oprire. Trecerea trenului prin punctul de sectionare se face numai în baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, acolo unde exista sau a semnalului de "trecere fără oprire" a trenului, dat de către agentul punctului de sectionare, acolo unde nu exista semnal de iesire.
    (3) Dispoziţia operatorului de circulatie pentru ocuparea liniei curente de către un tren, transmisa prin ordin de circulatie, contine şi eventualele condiţii de circulatie, inscrise de către agentul punctului de sectionare.
    (4) În cazul în care agentul punctului de sectionare este IDM, iar trenul de marfa se expediaza de către revizorul de ace sau de către acar, ordinul de circulatie care contine dispoziţia operatorului de circulatie pentru ocuparea liniei curente se inmaneaza, mecanicului sub semnatura, din ordinul IDM. Mecanicul pune trenul în miscare numai după ce a luat la cunoştinţa conţinutul ordinului de circulatie şi numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, dacă exista, precum şi a semnalului "pornirea trenului".

    ART. 205
    (1) Când necesitatile impun oprirea trenului într-un punct de sectionare, prin care trenul urma sa circule fără oprire, conform livretului de mers, acesta va fi oprit în baza indicatiei semnalelor de circulatie, conform prevederilor din reglementarile specifice în vigoare. În cazul în care semnalele de circulatie sunt scoase din functiune sau punctul de sectionare nu este inzestrat cu semnale de circulatie, trenurile vor fi oprite de personalul ce deserveşte punctul de sectionare cu semnale date cu instrumente portative.
    (2) Suprimarea opririi unui tren de marfa într-un punct de sectionare, în care după mers trenul are prevăzută oprire, se face numai pe baza dispozitiei operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie în ultimul punct de sectionare în care trenul are oprire.

    ART. 206
    (1) Intrarea trenului în punctele de sectionare inzestrate cu semnale de intrare se face conform prevederilor din reglementarile specifice.
    (2) Intrarea trenului în punctele de sectionare inzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, se face fără să fie necesară prezenta agentului punctului de sectionare, la primul aparat de cale din parcursul de intrare.

    ART. 207
    (1) În punctele de sectionare inzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, în cazul incrucisarilor de trenuri, ordinea de intrare a acestora se stabileste de către operatorul de circulatie, prin dispoziţia de expediere/primire a trenului, care se aduce la cunoştinţa mecanicilor trenurilor respective prin ordin de circulatie, cu numar şi ora.
    (2) Trenul care urmeaza să între primul, se gareaza în punctul de sectionare, fără să fie necesară prezenta agentului punctului de sectionare, la primul aparat de cale din parcursul de intrare. Mecanicul primului tren care intră în punctul de sectionare semnalizeaza ca a garat trenul prin trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei sau a automotorului.
    (3) Trenul care urmeaza să între al doilea, se gareaza în punctul de sectionare numai în prezenta agentului punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare şi în baza semnalului "înainte", dat de către acesta, indiferent de pozitia locomotivei. Agentul punctului de sectionare da semnalul "înainte" pentru cel de-al doilea tren, numai după ce mecanicul primului tren a semnalizat ca a garat trenul.
    (4) Mecanicul trenului care a fost instiintat ca va intra al doilea în punctul de sectionare. Dacă nu primeste semnalul "înainte" dat de către agentul punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare, trebuie să opreasca trenul inaintea primului aparat de cale de la intrare.

    ART. 208
    În cazul în care intervine necesitatea schimbarii liniei de garare, din directa în abatuta şi mecanicul nu a fost avizat, se vor lua măsuri de oprire a trenului inaintea primului aparat de cale cu semnale de oprire date cu instrumente portative, de către agentul punctului de sectionare. După oprire, intrarea trenului în punctul de sectionare se face pe baza semnalului "înainte", dat de lângă locomotiva de către agentul punctului de sectionare, cu viteza de cel mult 20 km/h până la gararea trenului în punctul de sectionare.

    ART. 209
    (1) Gararea, ieşirea şi trecerea trenurilor în/prin punctul de sectionare situat pe sectii cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor, se verifica de către agentul punctului de sectionare.
    (2) După gararea trenului de marfa în punctul de sectionare, agentul punctului de sectionare este obligat sa confirme gararea trenului dincolo de marca de siguranţă de la urma prin semnale de oprire date cu instrumente portative, iar mecanicul va raspunde cu trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei.
    (3) În cazuri excepţionale, când trenul nu poate fi garat între marcile de siguranţă datorita lungimii sale, staţionarea trenului peste marcile de siguranţă este admisa numai în baza dispozitiei scrise, data de operatorul de circulatie, conform prevederilor din reglementarile specifice în vigoare. În acest caz, operatorul de circulatie, dispune în scris punctelor de sectionare pentru ca:
    a) partea din urma a trenului sa ramana peste marca de siguranţă de la urma trenului;
    b) trenul să fie tras înainte şi locomotiva trenului sa stationeze peste marca de siguranţă de la iesire;
    c) trenul să fie fractionat şi garat pe doua sau mai multe linii.

    (4) Dispoziţia operatorului de circulatie se aduce la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulatie întocmit de către agentul punctului de sectionare.

    ART. 210
    (1) Conducatorul manevrei raspunde de modul de compunere a trenului, intocmirea corecta a aratarii trenului, stabilirea exacta a masei brute a trenului, a masei franate real, a masei necesare de franat şi a lungimii trenului, atunci când intervin modificari în compunerea trenului.
    (2) Masa bruta a trenului, masa franata real, masa necesară de franat şi lungimea trenului, stabilite de conducatorul manevrei, se aduc de către acesta la cunoştinţa mecanicului prin inscriere în foaia de parcurs.
    (3) Formularul "Nota de repartizare a franelor de mana" se completeaza de către agentul punctului de sectionare - dacă acesta este IDM, respectiv conducatorul manevrei în celelalte cazuri.

    ART. 211
    (1) În cazul în care toate mijloacele de comunicatie sunt intrerupte, trenurile rămân în punctele de sectionare în care au sosit, în momentul intreruperii funcţionarii tuturor mijloacelor de comunicatie.
    (2) Excepţii faţă de situaţia de la alin. (1) se admit numai la indrumarea locomotivei de ajutor şi/sau mijloacelor de interventie. Acestea vor circula între punctele de sectionare cu viteza maxima de 30 km/ora.
    (3) Pe sectiile cu conducerea centralizata a circulaţiei este interzisa circulatia automotoarelor a ramelor electrice sau diesel, UAM cu sau fără vagoane şi a locomotivelor izolate, dacă acestea nu sunt deservite de cel puţin doi agenti.

    ART. 212
    (1) În cazul în care agentul punctului de sectionare care urmeaza sa primeasca trenul sau prin care trenul urmeaza sa treaca fără oprire nu raspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie, agentul punctului de sectionare care expediaza trenul inmaneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispoziţia scrisa a operatorului de circulatie, în care comunică mecanicului ca trenul opreste, după caz, la semnalul de intrare sau la indicatorul permanent de acoperire al punctului de sectionare respectiv.
    (2) După oprirea trenului la semnalul de intrare sau la indicatorul permanent de acoperire, acesta va fi primit în punctul de sectionare numai insotit de agentul punctului de sectionare respectiv, cu ordin de circulatie.
    (3) Dacă agentul punctului de sectionare nu se prezinta pentru insotirea trenului cu ordin de circulatie, mecanicul, ia legătură cu al doilea agent al trenului, pentru ca acesta să se deplaseze la biroul de miscare, iar în cazul în care agentul punctului de sectionare lipseste, sa stabileasca împreună cu operatorul de circulatie condiţiile de intrare a trenului în punctul de sectionare respectiv.
    (4) În cazul în care agentul unui post de macazuri din linie curenta nu raspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie, agentul punctului de sectionare din care se expediaza trenul, inmaneaza mecanicului ordin de circulatie, în care se comunică mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri, inaintea primului aparat de cale şi îşi continua mersul numai după revizuirea macazurilor de către al doilea agent al trenului.

    ART. 213
    Anexele 1-10 şi Plansa 1 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la Instrucţiunile nr. 201
    Instrucţiuni de completare a formularului "Foaie de parcurs"
    CAP. I
    Dispozitii generale
    ART. 1
    (1) Documentul "Foaia de parcurs a locomotivei" - denumit în continuare foaie de parcurs - reprezinta documentul primar prin care:
    a) se tine evidenta prestatiei fiecarei locomotive şi a consumurilor de energie, combustibili şi lubrifianti utilizate pentru efectuarea respectivei prestatii;
    b) se tine evidenta activităţii personalului de locomotiva, pe perioada cat efectueaza serviciu în remorcarea trenurilor şi/sau la manevra;
    c) se transmit mecanicului informaţii privind trenul remorcat;
    d) se evidentiaza situaţiile speciale privind siguranţa circulaţiei aparute în circulatia trenurilor şi la manevra vehiculelor feroviare.

    (2) Formatul foii de parcurs, precum şi conţinutul acesteia este unic pentru toţi operatorii de transport feroviar şi este prezentat în formularul anexat.
    (3) Fiecare operator de transport feroviar este obligat să-şi procure foile de parcurs şi să asigure gestiunea acestora în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni.
    (4) Inregistrarile în foaia de parcurs se efectueaza numai în conformitate cu prezentele instrucţiuni şi reglementarile specifice în vigoare.

    ART. 2
    (1) Personalul cu sarcini în manipularea şi completarea foii de parcurs este urmatorul:
    a) seful de tura din unitatea de tractiune;
    b) mecanicul de locomotiva;
    c) agentul de la postul de control al unităţii de tractiune;
    d) impiegatul de miscare din statie;
    e) seful de tren, respectiv seful de manevra de secţie;
    f) revizorul tehnic de vagoane;
    g) agentul autorizat în cazurile cuprinse în reglementarile specifice în vigoare;
    h) personalul de specialitate din cadrul OTF;
    i) gestionarul de combustibili şi lubrifianti din unitatea de tractiune;
    j) alt personal care insoteste trenul, conform reglementarilor specifice în vigoare.

    (2) Personalul nominalizat la alin. (1) este obligat:
    a) sa utilizeze foaia de parcurs numai în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare;
    b) să efectueze în foaia de parcurs numai inregistrarile care îi revin prin reglementarile specifice în vigoare, ramanand răspunzător de exactitatea datelor inscrise;
    c) sa pastreze în buna stare foaia de parcurs.


    ART. 3
    Completarea rubricilor care sunt casetate şi numerotate se va face după urmatoarele reguli:
    a) datele vor fi aliniate la dreapta campului respectiv, eventualele spatii libere ramanand în stanga;
    b) elementele datei (zi, luna, ora, minut) se vor inscrie din două cifre, punandu-se 0 (zero) în faţa elementului de date constituit dintr-o cifra.

    Exemplu: data 23 mai ora 8 şi 10 min. se va scrie:

┌─────┬───────────┬────────┬───────────┐
│zi │luna │ora │min. │
├─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│23 │05 │08 │10 │
└─────┴───────────┴────────┴───────────┘

    c) datele care sunt codificate, vor completa integral casetele din campul corespunzător. Exemple: cod locomotiva, cod unitate de tractiune, cod gestiune;
    d) fiecare cifra va fi scrisa clar intr-o singura caseta numerotata, pentru a nu da posibilitatea interpretarii gresite;
    e) înscrierea datelor în foile de parcurs se va face numai cu pasta albastra sau cu cerneala, cu deosebită atenţie, fără ştersături sau modificari de caractere. Eventualele date inscrise eronat se vor anula prin barare cu o linie orizontala şi se vor inscrie datele corecte, eventual folosind randul următor.

    ART. 4
    Prelucrarea datelor din foaia de parcurs se poate face manual sau computerizat, pe calculatoare dotate cu soft specializat.

    CAP. II
    Indatoririle sefului de tura din unitatea de tractiune privind completarea şi manipularea foii de parcurs
    ART. 5
    (1) Foaia de parcurs se emite de regula de către personal al operatorului de transport feroviar incadrat în functia de sef tura tractiune.
    (2) Operatorul de transport feroviar poate stabili alt personal care să indeplineasca sarcinile sefului de tura cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în reglementarile specifice în vigoare.
    (3) Mecanicul de locomotiva poate emite foaie de parcurs pentru serviciul pe care urmeaza sa îl presteze, numai în condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni.

    ART. 6
    (1) Înainte de prezentarea personalului de locomotiva, seful de tura din unitatea de tractiune completeaza matca foii de parcurs cu urmatoarele date:
    a) codul locomotivei;
    b) denumirea unităţii de tractiune care emite foaia de parcurs;
    c) numărul trenului;
    d) numele mecanicului;
    e) data emiterii foii de parcurs.

    (2) Pe foaia de parcurs propriu-zisa seful de tura din unitatea de tractiune completeaza urmatoarele rubrici:
    a) "OTF" cu denumirea operatorului de transport feroviar caruia îi aparţine locomotiva şi/sau personalul de locomotiva. Denumirea operatorului de transport feroviar poate fi înscrisă odata cu tipărirea foii de parcurs sau cu ajutorul unei stampile;
    b) "emitent" cu denumirea operatorului de transport feroviar şi/sau a unităţii de tractiune care emite foaia de parcurs;
    c) "seria", "nr." şi "anul", cu seria şi numărul foii de parcurs, respectiv cu anul emiterii foii de parcurs - coloanele 0-4;
    d) "cod locomotiva" cu codul locomotivei respective - coloanele 5-11. Pentru WIT-uri se va inscrie nr. 1111 în coloanele 5-8, iar în coloanele 9-11 se vor inscrie în cele care indica nr. WIT-ului (cifrele 9, 10 şi 11 din numărul de 12 cifre ale acestuia);
    e) "cod unitate de domiciliu locomotiva" cu codul SIRUES al unităţii de tractiune în al carei parc de exploatare se afla locomotiva;
    f) "regim de lucru" cu regimul de lucru al personalului de locomotiva - coloana 18 cu o cifra reprezentand modul de utilizare a personalului de locomotiva - în turnus, în tura, zilnic, în deplasare, însoţitor sau alte activităţi. Fiecare operator de transport feroviar va stabili activităţile specifice pentru care va folosi personalul de locomotiva şi codificarea acestor activităţi;
    g) "predarea sau remizarea anterioara a locomotivei" cu ziua, luna ora şi minutul remizarii anterioare a locomotivei - coloanele 19-26 - cu datele corespunzătoare remizarii locomotivei în unitatea de tractiune, consemnate în registrul de circulatie al sefului de tura;
    h) "mecanic" şi "mecanic aj.", cu numele şi prenumele mecanicului, respectiv ale mecanicului ajutor. Dacă locomotiva este condusa şi deservita în sistem simplificat, fără mecanic ajutor, rubrica "mecanic aj." şi coloanele 35-42 se vor bara cu o linie în diagonala;
    i) "prezentarea echipei la serviciu" CLI ziua, luna ora şi minutul prezentarii echipei de locomotiva - coloanele 43-50.

    (3) Dacă personalul de locomotiva va fi insotit de personal aflat în stagii de practica, seful de tura va completa rubrica "personal în practica" cu numele acestuia, iar la rubrica "prezentat" va inscrie data şi ora prezentarii la serviciu a acestui personal.
    (4) Dacă personalul de locomotiva este programat să între într-o perioadă de odihnă într-un dormitor amenajat la o statie, seful de tura va emite o foaie de parcurs pentru comanda care urmeaza după perioada de odihnă, pe care o va inmana mecanicului de locomotiva.

    ART. 7
    (1) Pe foaia de parcurs a personalului de locomotiva şi automotor prezentat la serviciu de rezerva seful de tura completeaza rubricile:
    a) "mecanic";
    b) "mecanic aj.";
    c) "prezentarea echipei la serviciu".

    (2) Pe perioada cat personalul de locomotiva şi automotor asteapta în unitatea de tractiune în rezerva, foaia de parcurs este păstrată de seful de tura.
    (3) Dacă personalul de locomotiva prezentat la serviciul de rezerva va fi indrumat cu o locomotiva din unitatea de tractiune respectiva, seful de tura va mai completa rubricile "cod locomotiva" şi "cod imitate de domiciliu locomotiva".
    (4) Dacă personalul de locomotiva prezentat la serviciul de rezerva se îndrumă "regie", seful de tura va completa rubricile specifice indrumarii regie.

    ART. 8
    (1) Pe foaia de parcurs a personalului de locomotiva şi automotor prezentat la serviciu în unitatea de tractiune, care va fi indrumat regie până la o statie unde va prelua locomotiva, seful de tura va completa rubricile:
    a) "regim de lucru";
    b) "mecanic";
    c) "mecanic aj.";
    d) "prezentarea echipei la serviciu".

    (2) Datele din rubrica "regia personalului de locomotiva" se completeaza astfel:
    a) "nr. tren" - cu numărul de tren cu care va calatori până la statia de unde va prelua locomotiva;
    b) "disp. RC" - cu numărul dispozitiei de indrumare a personalului de locomotiva şi automotor sau conform programului de lucru, dacă regia este prevăzută în program;
    c) "statia de plecare";
    d) "ora plecarii".

    (3) Dacă personalul de locomotiva se îndrumă la statia unde va prelua locomotiva în tranzit cu mijloace auto, seful de tura va menţiona la rubrica "nr. tren" numărul de inmatriculare a autoturismului sau numărul mijlocului de transport în comun cu care se va efectua deplasarea.
    (4) După înscrierea datelor privind regia personalului de locomotiva, seful de tura va semna în rubrica "ss sef de tura" şi va aplica stampila.

    ART. 9
    (1) La prezentarea personalului de locomotiva în vederea indrumarii la seful de tura, acesta va inscrie numele şi prenumele mecanicului şi, după caz, a mecanicului ajutor în rubrica "verificarea stării generale" şi va efectua verificarea stării generale de aptitudine pentru efectuarea serviciului la siguranţa circulaţiei, conform reglementarilor specifice în vigoare.
    (2) În prezenta sefului de tura, mecanicul şi mecanicul ajutor vor semna în rubrica "Sunt odihnit şi în stare normala". Seful de tura va inscrie rezultatul verificărilor prin menţiunile "apt" respectiv "inapt" precum şi ora şi minutul verificării stării generale în rubricile respective, va semna în rubrica "sef tura (IDM)" şi va aplica stampila.
    (3) După completarea datelor prevăzute la alin. (2), în cazul în care starea generală a personalului de locomotiva permite acestuia executarea serviciului, seful de tura va proceda la completarea observatiilor şi precizarilor privind siguranţa circulaţiei în rubrica "Precizări privind siguranţa circulaţiei", iar dacă spatiul este insuficient se va utiliza în acest scop şi rubrica "Menţiuni asupra trenurilor" din cap. I al formularului Foaia de parcurs. Seful de tura va face şi verbal recomandari privind efectuarea serviciului la siguranţa circulaţiei.
    (4) În situaţia când unul sau ambii membri ai echipei de locomotiva au fost gasiti inapti pentru serviciu, după înscrierea menţiunii "inapt" în rubrica special destinata, seful de tura va anula foaia de parcurs prin bararea în diagonala cu o linie de culoare rosie. Foaia de parcurs anulata va fi atasata la dosarul de cercetare care se întocmeşte conform instructiunilor în vigoare.

    ART. 10
    După terminarea înregistrării tuturor datelor şi verificarea corectitudinii celor inscrise, seful de tura din unitatea de tractiune va semna în rubrica "predat" şi va aplica stampila, după care va preda foaia de parcurs mecanicului.

    ART. 11
    (1) La intrarea cu locomotiva în unitatea de tractiune, după efectuarea operaţiilor prevăzute în reglementarile specifice în vigoare, mecanicul se va prezenta la seful de tura şi va preda foaia de parcurs.
    (2) Seful de tura va verifica datele inscrise în foaia de parcurs, după care va inscrie în rubrica "ieşirea echipei din serviciu" - în coloanele 51-56 - ziua, ora şi minutul iesirii din serviciu a personalului de locomotiva care a predat locomotiva în unitatea de tractiune.
    (3) După caz, seful de tura va consemna în matca foii de parcurs primite, data la care a fost inapoiata foaia de parcurs după care va solicita mecanicului semnatura de predare a foii de parcurs. În mod similar va proceda şi cu foile de parcurs ale personalului de locomotiva care iese din serviciu, după sosirea regie sau care a fost în rezerva.
    (4) Pentru personalul de locomotiva care a stat în rezerva seful de tura va calcula timpul stat în rezerva în minute şi va completa rubrica "personal stat în rezerva" - coloanele 65-67.
    (5) Pentru personalul de locomotiva care, după prezentarea la seful de tura, nu a mai fost indrumat datorita anularii trenului pentru care a fost comandat, seful de tura va inscrie la rubrica "menţiuni asupra trenurilor" numărul dispozitiei de anulare a trenului transmisa de regulatorul de circulatie şi durata timpului cat personalul de locomotiva a asteptat indrumarea, conform reglementarilor specifice ale OTF al cărui salariat este personalul de locomotiva.
    (6) Dacă personalul este programat să între la odihna la dormitorul amenajat în cadrul unităţii de tractiune, seful de tura va menţiona la rubrica "odihna personalului" ora intrarii personalului la odihna şi ora la care personalul de locomotiva trebuie să se prezinte pentru comanda urmatoare. Pentru comanda urmatoare se va emite o noua foaie de parcurs.
    (7) Ieşirea din serviciu a personalului aflat în stagiu de practica se va consemna în rubrica "terminat", prin înscrierea datei şi orei terminarii serviciului.
    (8) După terminarea înregistrării tuturor datelor şi verificarea corectitudinii celor inscrise, seful de tura din unitatea de tractiune va semna în rubrica "primit" şi va aplica stampila.
    (9) Foaia de parcurs rămâne la seful de tura în vederea preluării de către personalul de specialitate pentru prelucrare, cu excepţia foii de parcurs a personalului de locomotiva care intra la odihna la dormitorul unităţii de tractiune, care va fi predata sefului de tura numai după terminarea perioadei de odihnă.

    ART. 12
    În unitatile de tractiune care nu au post de control, seful de tura va inregistra ieşirea/intrarea locomotivei în unitatea de tractiune în rubrica "iesit locomotiva la post control" respectiv "intrat locomotiva la post control" prin înscrierea zilei, lunii, orei şi minutului - în coloanele 57-60 respectiv coloanele 61-64.

    CAP. III
    Indatoririle mecanicului de locomotiva privind completarea foii de parcurs
    ART. 13
    (1) La primirea foii de parcurs de la seful de tura, mecanicul semneaza matca foii de parcurs, verifica dacă este completata cu toate datele şi este semnata şi stampilata de către seful de tura. În caz de neconcordante va solicita pe loc clarificarea acestora.
    (2) Mecanicul de locomotiva va inscrie numărul matricol al său şi al mecanicului ajutor la rubrica "nr. matricol": pentru mecanic - coloanele 27-34 şi pentru mecanic ajutor - coloanele 35-42.
    (3) Când personalul de locomotiva se prezinta la IDM din statie pentru preluarea serviciului, numerele matricole se vor inscrie de către mecanic, conform alin. (2).
    (4) Dacă locomotiva este condusa şi deservita în sistem simplificat, fără mecanic ajutor, rubrica "mecanic aj." şi coloanele 35-42 se vor bara cu o linie în diagonala.

    ART. 14
    La ieşirea/intrarea cu locomotiva la postul de control al unităţii de tractiune, mecanicul va inmana personal sau prin mecanicul ajutor foaia de parcurs agentului de la postul de control, pentru inregistrarea datei şi orei iesirii - coloanele 57-60 - respectiv intrarii locomotivei - coloanele 61-64. Mecanicul va verifica dacă cele inscrise de agent sunt conforme cu realitatea.

    ART. 15
    (1) La luarea în primire a locomotivei în statiile din parcurs, mecanicul va completa urmatoarele rubrici:
    a) "cod locomotiva" cu codul locomotivei respective - coloanele 5-11;
    b) "cod unitate de domiciliu locomotiva" cu codul unităţii de tractiune de domiciliu a locomotivei - coloanele 13-17;
    c) ziua, luna, ora şi minutul luării în primire a locomotivei din rubrica "predarea sau remizarea anterioara a locomotivei" - coloanele 19-26.

    (2) În situaţiile când remorcarea trenului se face cu mai multe locomotive, legate sau nelegate la tren, active sau inactive, mecanicul va solicita IDM din statia unde se ataseaza locomotivele la tren, completarea rubricii "personal de tractiune şi celelalte locomotive în actiune", pentru toate celelalte locomotive.
    (3) Înainte de a pleca cu trenul din statia de indrumare, mecanicul ia la cunoştinţa observatiile inscrise de IDM şi revizorul tehnic de vagoane în rubrica "Menţiuni asupra trenurilor" - cap. I din Formularul Foaia de parcurs - după care va semna de luare la cunoştinţa în partea de jos a acestei rubrici.

    ART. 16
    (1) La rubrica "Menţiuni asupra trenurilor" mecanicul de locomotiva mai face inscrieri în urmatoarele cazuri:
    a) primirea acceptului de a da trenul inapoi în statie;
    b) solicitarea locomotivei de ajutor;
    c) renuntarea la locomotiva de ajutor solicitata;
    d) producerea unui eveniment sau accident feroviar în linie curenta şi comunicarea acestuia către IDM.

    (2) În cazurile de la alin. (1) mecanicul inscrie în foaia de parcurs a locomotivei urmatoarele:
    a) numele statiei de la care s-a primit acceptul de a da trenul inapoi în statie, la care s-a cerut locomotiva de ajutor, respectiv de la care s-a primit incuviintarea de a renunta la locomotiva de ajutor sau la care a fost avizat accidentul sau evenimentul feroviar în linie curenta;
    b) numărul dispozitiei din registrul unic de cai libere, comenzi şi miscare şi ora la care s-a primit confirmarea de la IDM;
    c) numele şi prenumele IDM de la care a primit comunicarea.


    ART. 17
    (1) În situaţiile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare în care prezentarea personalului de locomotiva se face prin program intr-o statie fără a se prezenta în prealabil la unitatea de tractiune pentru primirea foii de parcurs, operatorul de transport feroviar poate inzestra personalul de locomotiva sau locomotiva cu convolute de foi de parcurs complete - matca şi foaie de parcurs.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) mecanicul va emite foaie de parcurs şi va completa, după caz, datele din cap. I al formularului Foaia de parcurs prevăzute la art. 6, alin. (1), (2), (3), art. 8, alin. (1) şi (2) din prezenta anexa, după care se va prezenta la IDM din statie în vederea verificării stării generale.
    (3) La incheierea programului de lucru mecanicul va efectua inscrierile prevăzute la art. 11 din prezenta anexa.
    (4) Prescriptii privind emiterea şi completarea foilor de parcurs de către mecanicul de locomotiva, precum şi pentru primirea - predarea convolutelor de foi de parcurs înainte şi după completare se stabilesc de operatorul de transport feroviar prin reglementari speciale.

    ART. 18
    (1) În cap. II al formularului Foaia de parcurs, mecanicul va completa rubrica "cod locomotiva" - coloanele 5-11 - cu codul locomotivei respective.
    (2) În cazul trenurilor de marfa, la trecerea prin statiile frontiera între regionala din care s-a expediat trenul şi regionala imediat urmatoare parcursa de tren, mecanicul va inscrie ora şi minutul trecerii prin statia respectiva.

    ART. 19
    (1) În cap. III al formularului Foaia de parcurs, mecanicul va inregistra date privind:
    a) plecarea din statia de indrumare a trenului, respectiv din statia unde s-a luat în primire locomotiva,
    b) sosirea în statia de destinatie sau în care se preda în tranzit locomotiva;
    c) pentru trenurile de calatori - opririle în alte puncte de sectionare decat cele prevăzute în livretul de mers;
    d) pentru trenurile de marfa şi locomotivele izolate - toate opririle, inclusiv cele prevăzute în livretul de mers;
    e) opririle la semnale, precum şi opririle neprevazute în linie curenta;
    f) numele statiei de frontieră de regionala sau frontiera de tara, cu ora de sosire şi ora de plecare sau trecere;
    g) stationarile cu motorul Diesel oprit;
    h) alte date legate de circulatia trenurilor conform reglementarilor specifice în vigoare;
    i) pentru locomotivele Diesel: date privind cantitatile de combustibil din rezervorul locomotivei primite şi predate.

    (2) Rubricile care vor fi completate în aceste cazuri prevăzute la alin. (1) sunt urmatoarele:
    a) "stat. cu motor oprit" cu perioada de timp în care locomotiva a stationat cu motorul Diesel oprit, exprimata în minute;
    b) "nr. tren" cu numărul trenului respectiv;
    c) "denumire statie sau punctul de sectionare" cu denumirea statiei, a altui punct de sectionare sau a locului în linie curenta unde trenul a fost oprit;
    d) "sosire" cu ora şi minutul opririi trenului;
    e) "plecare" cu ora şi minutul punerii în miscare a trenului;
    f) "menţiuni la indrumare sosire" cu motivele opririlor accidentale.

    (3) La luarea în primire a locomotivei în tranzit intr-o statie, mecanicul va inscrie în rubrica "menţiuni la indrumare/sosire": menţiunile "primit locomotiva în statia ........ la data ...... ora ........" va semna de primire şi va solicita celuilalt mecanic semnatura de predare a locomotivei.
    (4) La predarea locomotivei în tranzit intr-o statie, mecanicul va inscrie în rubrica "menţiuni la indrumare sosire": menţiunile "predat locomotiva în statia ........ la data ...... ora ........" va semna de predare şi va solicita celuilalt mecanic semnatura de primire.

    ART. 20
    (1) În cap. IV al formularului Foaia de parcurs se vor completa date privind alimentarea cu combustibili, lubrifianti şi apa tehnologica a locomotivelor şi vagoanelor WIT.
    (2) Duplicatele bonurilor de consum se completeaza obligatoriu cu ajutorul hartiei copiative (indigo). Pentru completarea datelor pe bonurile de consum din cadrul foii de parcurs mecanicul va plia foaia de parcurs în partea de jos a acesteia astfel încât unicatele bonurilor să se suprapuna corect peste duplicate.
    (3) Pe bonurile de consum mecanicul va completa urmatoarele rubrici:
    a) "serie" şi "numar foaie" - coloanele 0-4 - cu seria şi numărul foii de parcurs pe care-l va prelua din rubrica similara din cap. I al formularului Foaia de parcurs - coloanele 0-4;
    b) "cod locomotiva" - coloanele 5-11 - cu codul locomotivei respective;
    c) "cod unitate de domiciliu locomotiva" - coloanele 13-17 - cu codul unităţii de tractiune de care aparţine locomotiva, acelasi ca în rubrica similara din cap. I în coloanele 13-17;
    d) "data" - coloanele 26-29 - cu ziua şi luna când se face alimentarea locomotivei.

    (4) După alimentarea locomotivei, mecanicul verifica datele inscrise de gestionar pe bonul de consum, după care îşi va inscrie numele, prenumele şi va semna în rubrica "mecanic" din partea de jos a bonului.
    (5) Bonurile nefolosite din foaia de parcurs se anulează de către mecanic prin bararea cu doua linii în diagonala şi înscrierea în clar a menţiunii "anulat" atât pe unicatul cat şi pe duplicatul bonului de consum.

    CAP. IV
    Indatoririle agentului de la postul de control privind completarea şi manipularea foii de parcurs
    ART. 21
    (1) La ieşirea locomotivei din unitatea de tractiune, respectiv în momentul sosirii acesteia la postul de control, mecanicul preda personal sau prin mecanicul ajutor foaia de parcurs agentului de la acest post, care înregistrează în rubrica "iesit locomotiva la post control", ziua şi luna în rubricile respective, iar ora şi minutul în coloanele 57-60.
    (2) După înscrierea datelor de la alin. (1) agentul aplica stampila postului, semneaza la rubrica "ss agent post control" şi efectueaza inregistrarile necesare în registrul de intrari-iesiri locomotive, după care preda mecanicului foaia de parcurs.
    (3) Intrarea locomotivei în unitatea de tractiune, respectiv sosirea locomotivei la postul de control, se consemneaza de către agentul de la postul de control prin înscrierea în rubrica "intrat locomotiva la post control", a zilei şi lunii în rubricile "ziua - luna", respectiv a orei şi minutului în coloanele 61-64.
    (4) După înscrierea datelor de la alin. (3) agentul aplica stampila postului, semneaza la rubrica "ss agent post control" şi efectueaza inregistrarile necesare în registrul de intrari-iesiri locomotive după care preda mecanicului foaia de parcurs.
    (5) Aplicarea stampilei de către agent se face cu deosebită atenţie astfel încât sa nu fie afectate rubricile vecine celei rezervate pentru stampila şi semnatura agentului de la postul de control.
    (6) Mecanicul este obligat sa verifice dacă datele inscrise de agent în foaia de parcurs corespund realitatii şi sunt inscrise în rubrica corespunzătoare.

    CAP. V
    Indatoririle impiegatului de miscare privind completarea şi manipularea foii de parcurs
    SECŢIUNEA 1
    Indatoririle impiegatului de miscare privind completarea şi manipularea foii de parcurs la prezentarea pentru serviciu în statie a personalului de locomotiva
    ART. 22
    (1) Prezentarea pentru serviciu în statie a personalului de locomotiva se face în conformitate cu prevederile din PTE şi cu respectarea reglementarilor specifice în vigoare.
    (2) IDM verifica starea generală a personalului de locomotiva, după care mecanicul şi mecanicul ajutor confirma sub semnatura în rubrica "Sunt odihnit şi în stare normala" din cap. I al formularului Foaia de parcurs, ca sunt odihniti şi în stare normala. IDM inscrie în dreptul numelui mecanicului şi mecanicului ajutor din rubrica "verificarea stării generale" una din menţiunile "apt" sau "inapt", ora şi minutul, după care va semna şi va aplica stampila la rubrica "ss sef tura (IDM)".
    (3) Precizarile privind siguranţa circulaţiei vor fi înregistrate în rubrica "precizări privind siguranţa circulaţiei".
    (4) În situaţia când unul sau ambii membri ai echipei de locomotiva au fost gasiti inapti pentru serviciu, după înscrierea menţiunii "inapt" în rubrica special destinata, IDM va anula foaia de parcurs prin bararea în diagonala cu o linie de culoare rosie şi va lua măsuri de avizare a operatorului de circulatie şi a operatorului de transport feroviar caruia îi aparţine respectivul personal. Foaia de parcurs anulata va fi inmanata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se întocmeşte conform instructiunilor în vigoare.
    (5) În cap. I al formularului Foaia de parcurs, IDM completeaza urmatoarele rubrici:
    a) "prezentarea echipei la serviciu" - coloanele 43-50 - cu ziua, luna, ora şi minutul de prezentare pentru serviciu;
    b) "iesit locomotiva la post control" cu menţiunea "tranzit".


    ART. 23
    În situaţia în care personalul de locomotiva este indrumat regie, IDM completeaza rubrica "regia personalului de locomotiva" din cap. I al formularului Foaia de parcurs, cu numărul trenului, numărul dispozitiei operatorului de circulatie, statia de plecare, data şi ora plecarii, după care aplica stampila statiei şi semneaza în rubrica "ss sef tura (I.D.M)".

    ART. 24
    Dacă personalul de locomotiva urmeaza să efectueze o perioadă de odihnă în dormitorul statiei, IDM va menţiona la rubrica "odihna personalului" ora intrarii personalului de locomotiva la odihna şi ora la care personalul de locomotiva se prezinta pentru comanda urmatoare. Pentru comanda urmatoare personalul de locomotiva va prezenta IDM foaia de parcurs pentru noua comanda în vederea completarii datelor, conform prezentelor instrucţiuni.

    ART. 25
    (1) În statiile unde se ataseaza locomotive de multipla tractiune sau locomotive care urmeaza sa circule inactive în compunerea trenului, fără a participa la remorcarea acestuia, IDM inscrie în foaia de parcurs a fiecarei locomotive în rubrica "personal de tractiune şi celelalte locomotive în actiune", urmatoarele date:
    a) numărul trenului;
    b) numele mecanicului/ mecanicilor celorlalte locomotive;
    c) unitatea/unitatile de tractiune de domiciliu al mecanicului/mecanicilor, cu precizarea operatorului de transport feroviar;
    d) codul locomotivei/locomotivelor;
    e) în functie de pozitia locomotivei în tren se inscrie una din urmatoarele menţiuni:
    - "titulara" pentru locomotiva din capul trenului;
    – "multipla", "intercalata" respectiv "impingatoare" pentru fiecare din celelalte locomotive active la tren;
    – "inactiva" dacă locomotiva nu participa la remorcarea trenului.

    f) statia unde este atasata locomotiva/locomotivele respective;
    g) statia unde urmeaza să fie detasata/detasate locomotiva/locomotivele respective.

    (2) O locomotiva este "inactiva" atunci când aceasta nu participa la remorcarea trenului, forta sa de tractiune nefiind necesară sau nefiind disponibila pentru remorcarea trenului.
    (3) Când în faţa locomotivei care a fost "titulara", se ataseaza o alta locomotiva, locomotiva care s-a atasat în capul trenului devine "titulara", iar cea de-a doua devine "multipla" dacă participa la remorcarea trenului, respectiv "inactiva" dacă nu mai participa la remorcarea trenului.
    (4) După completarea şi verificarea datelor înregistrate, IDM semneaza şi aplica stampila statiei în rubrica "predat" şi în rubrica "Menţiuni asupra trenurilor" din cap. I al formularului Foaia de parcurs, dacă s-au inscris observatii referitoare la compunerea sau circulatia trenului respectiv, după care preda mecanicului foaia de parcurs.
    (5) Mecanicul are obligaţia de a verifica dacă cele inscrise de către IDM în foaia de parcurs, sunt conforme cu realitatea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Indatoririle impiegatului de miscare privind completarea şi manipularea foii de parcurs în statiile de indrumare, din parcurs şi de destinatie a trenurilor în care se modifica compunerea trenurilor sau se efectueaza operaţii de manevrare a vehiculelor feroviare
    ART. 26
    IDM din statiile de indrumare, din parcurs şi de destinatie a trenurilor vor inregistra în cap. II şi cap. III, ale formularului Foaia de parcurs, date referitoare la compunerea trenurilor sau activitatea locomotivelor în statii.

    ART. 27
    (1) La expedierea trenurilor din statiile de compunere şi/sau când se modifica compunerea trenului prin atasari-detasari de vagoane se completeaza datele în cap. II şi III ale formularului Foaia de parcurs.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), în cap. II al formularului Foaia de parcurs, IDM completeaza rubricile;
    a) "numar tren" - coloanele 15-19 cu numărul trenului;
    b) "cod statie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei de compunere-expediere sau de prelucrare în parcurs a trenului;
    c) "plecare" - coloanele 25-28 - cu ora şi minutul când se expediaza trenul;
    d) "masa neta" - cu masa neta a trenului exprimata în tone în rubrica "calatori" - coloanele 38-40 - pentru trenurile de calatori şi în rubrica "marfa" - coloanele 41-44 - pentru trenurile de marfa;
    e) "tone brute" - coloanele 45-48 - cu tonajul brut al trenului exprimat în tone;
    f) "osii" - cu numărul de osii ale vehiculelor din compunerea trenului, în rubricile:
    - "serv." - numărul de osii de serviciu - coloanele 49-50;
    – "cls." - numărul de osii al vagoanelor de calatori - coloanele 51-52;
    – "goale" - cu numărul de osii al vagoanelor de marfa goale - coloanele 53-55;
    – "inc." - cu numărul de osii marfa incarcate - coloanele 56-58;

    g) "masa franata" - cu masa franata a trenului exprimata în tone;
    h) "lungime tren" cu lungimea trenului în metri.

    (3) Masele franate corespunzătoare franarii automate, respectiv franarii manuale a trenului, stabilite în livretul de mers, se inscriu în rubrica "după livret", în subrubrica "automat", respectiv în subrubrica "de mana".
    (4) Masele franate corespunzătoare franarii automate, respectiv franarii manuale a trenului rezultate din aratarea trenului, se inscriu în rubrica "de fapt", în subrubrica "automat", respectiv în subrubrica "de mana".
    (5) Pentru înscrierea în foaia de parcurs a datelor menţionate la alin. (2) se va folosi cate un singur rand pentru fiecare tren.
    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (1), în cap. III al formularului Foaia de parcurs, IDM completeaza rubricile:
    a) "nr. de tren", cu numărul trenului respectiv;
    b) "denumire statie sau punct de sectionare" cu denumirea statiei în care au avut loc operaţiile respective;
    c) "plecare", cu ora şi minutul când se expediaza trenul;
    d) "menţiuni la indrumare-sosire", cu menţiuni care se referă la operaţiile efectuate cu trenul sau locomotiva în statie.

    (7) Înscrierea în foaia de parcurs a operaţiilor menţionate la alin. (6), se face distinct pe un singur rand, cu semnatura IDM şi stampila statiei,
    (8) Pe fiecare din foile de parcurs ale locomotivelor pentru multipla tractiune, se înregistrează cate un rand de date în cele doua capitole, în modul aratat mai sus.

    ART. 28
    (1) În statiile în care un tren remorcat cu locomotiva diesel urmeaza sa stationeze mai mult decat este prevăzut în livretele de mers, IDM transmite mecanicului durata aproximativa cu care se va prelungi staţionarea.
    (2) Mecanicul nu va opri motorul dacă exista pericol de inghet sau dacă din motive tehnice intemeiate nu l-ar mai putea porni.
    (3) Înainte de expedierea trenului, IDM inscrie în rubrica "stationare cu motorul oprit" din cap. III al formularului Foaia de parcurs, durata de timp în care locomotiva a stat cu motorul oprit, iar în cazurile în care înscrierea de către IDM nu este posibila, aceasta se face de către mecanic.

    ART. 29
    (1) La atasarea de locomotive inactive la tren, în cap. II al formularului Foaia de parcurs IDM completeaza urmatoarele rubrici:
    a) "numar tren" - coloanele 15-19 - cu numărul trenului la care se ataseaza locomotiva;
    b) "cod statie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei unde se ataseaza locomotiva;
    c) "plecare" - coloanele 25-28 - cu ora şi minutul plecarii trenului din statia respectiva; dacă aceasta rubrica nu poate fi completata de către IDM, datele respective se inscriu de către mecanic.

    (2) Pe foaia de parcurs a locomotivei devenita "inactiva", în cap. II al formularului, se completeaza un rand nou, după ce s-au inscris datele din rubrica "destinatie" din randul precedent.
    (3) De asemenea, în cazul atasarii de locomotive inactive la tren, în cap. III al formularului Foaia de parcurs, IDM completeaza urmatoarele rubrici:
    a) "numar tren", cu numărul trenului respectiv;
    b) "denumire statie sau punct de sectionare" în care au avut loc operaţiile;
    c) "plecare", cu ora reala şi minutul când s-a expediat trenul;
    d) "menţiuni la indrumare-sosire", cu menţiuni care se referă la operaţiile efectuate cu trenul sau locomotiva în statie, cu semnatura IDM şi stampila statiei.


    ART. 30
    (1) La sosirea trenului în statiile de descompunere, la detasarea locomotivelor de multipla tractiune sau care au circulat "inactive" la tren, precum şi la schimbarea personalului de locomotiva, IDM completeaza în cap. II din formularul Foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor urmatoarele rubrici:
    a) "cod statie" - coloanele 29-33 - de sub rubrica "destinatie", cu codul SIRUES al statiei respective;
    b) "sosire" - coloanele 34-37 - de sub rubrica "destinatie", cu ora şi minutul sosirii reale a trenului în statie.

    (2) De asemenea, în cap. III al formularului Foaie de parcurs, IDM completeaza rubricile:
    a) "denumire statie sau punct de sectionare", cu numele statiei respective;
    b) "sosire" cu ora şi minutul sosirii reale a trenului în statie.


    ART. 31
    (1) Durata de timp exprimata în minute, în care se efectueaza manevra vehiculelor feroviare cu o locomotiva intr-o statie tehnica sau intr-o statie din parcursul trenului se inscrie de către IDM, astfel:
    a) în cap. II al formularului Foaia de parcurs a locomotivei:
    - "numar tren" - coloanele 15-19 - cu numărul 99999, care semnifica faptul ca locomotiva a efectuat prestatii numai la manevra, respectiv 99998 pentru manevra intermediara efectuata cu locomotiva unui tren;
    – "cod statie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei unde s-a facut manevra speciala;

    b) în cap. III al formularului Foaia de parcurs a locomotivei:
    - "denumire statie", cu numele statiei respective, al haltei de miscare sau al postului de miscare din linie curenta;
    – "man", cu durata operaţiilor de manevra în cifre;
    – "menţiuni la indrumare sosire", cu durata operaţiilor de manevra în litere.


    (2) Datele inscrise se confirma prin semnatura IDM şi stampila statiei, aplicate în rubrica "menţiuni la indrumare sosire".

    ART. 32
    Efectuarea cu locomotiva/locomotivele trenului sau cu locomotive special destinate a altor activităţi decat remorcarea trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare cum ar fi: alimentare cu tensiune de 1500 V necesară funcţionarii diverselor instalaţii exterioare locomotivei, alimentarea cu abur sau aer comprimat a garniturilor de vagoane sau a instalaţiilor fixe, inclusiv preincalzirea garniturilor de calatori, activităţi denumite în continuare "lucru pe loc", se consemneaza în foaia de parcurs de către IDM astfel:
    a) în cap. II al formularului Foaia de parcurs, rubricile:

    * "nr. tren" - coloanele 15-19 - cu numărul 90001, numar de tren simbolic pentru lucrul pe loc;
    - "cod statie" - coloanele 20-21 - de sub rubrica "expediere", cu codul SIRUES al statiei unde s-a efectuat lucrul pe loc;
    b) în cap. III al formularului Foaia de parcurs, rubricile:
    - "denumire statie sau punct de sectionare", cu numele statiei respective;
    – "man" cu minute lucru pe loc efectuate în statia respectiva.
    ART. 33
    (1) În cazul alimentarii unei locomotive în parcurs intr-o statie în care este amenajat un punct de alimentare, fără ca locomotiva să între intr-o unitate de tractiune, IDM inscrie în cap. II al formularului Foaia de parcurs, în rubricile urmatoarele:
    - "nr. tren" - coloanele 15-19 - cu numărul 90002, numar de tren simbolic pentru alimentare în parcurs, fără remizarea locomotivei;
    – "cod statie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei;
    – "plecare" - coloanele 25-28 - cu ora şi minutul plecarii la alimentare;
    – "sosire" - coloanele 34-37 - cu ora şi minutul sosirii de la punctul de alimentare.

    (2) În mod similar celor prevăzute la alin. (1) se vor inscrie în foaia de parcurs situaţiile când locomotiva efectueaza verificări tehnice, revizii la echipamentul de pe acoperisul locomotivei electrice - RAc, intr-o statie dotata corespunzător, fără a intra intr-o unitate de tractiune.

    ART. 34
    În vederea pastrarii în bune condiţii a foii de parcurs, precum şi pentru interpretarea corecta a datelor inscrise, IDM are urmatoarele obligaţii:
    a) manipularea foii de parcurs să se faca cu atenţie pentru a se pastra în stare curata;
    b) inregistrarile să se faca numai cu cerneala sau pasta albastra;
    c) datele referitoare la compunerea trenurilor care se înregistrează în cap. II al formularului Foaia de parcurs, să se inscrie pe randurile numerotate de la 1 la 15 în ordine strict crescatoare, fără a se lasă randuri libere între doua randuri completate;
    d) orice înregistrare sau observatie efectuata să fie însoţită de stampila şi semnatura IDM în rubrica "Menţiuni la indrumare-sosire" din cap. III al formularului Foaia de parcurs;
    e) în cap. II al formularului Foaia de parcurs, datele care se referă la compunerea trenurilor nu se modifica în caz de inscriere gresita şi nici nu se fac ştersături, ci se anulează randul respectiv printr-o linie trasa de la un cap la celalalt, se corecteaza numărul curent - coloanele 13-14 - cu creion sau pasta rosie, astfel ca numărul curent să fie strict crescator, după care datele se înregistrează în randul imediat următor. IDM semneaza şi aplica stampila în partea dreaptă a randului anulat, sub rubrica "masa franata".


    CAP. VI
    Indatoririle sefului de tren privind completarea şi manipularea foii de parcurs
    ART. 35
    (1) Seful de tren manipuleaza foaia de parcurs în urmatoarele situaţii:
    a) când apar modificari în compunerea şi franarea trenului în urma manevrei efectuate în punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor şi pe liniile gestionarilor de infrastructura feroviara, ramificate din linie curenta;
    b) când efectueaza proba completa sau parţială a franelor;
    c) când se inscriu date privind încălzirea trenurilor şi solicita încălzirea trenurilor pe timp de zi sau de noapte în afara perioadei de incalzire;
    d) la inregistrarea datelor privind numărul locurilor din tren;
    e) la menţionarea altor date şi observatii.

    (2) Datele referitoare la compunerea trenului se înregistrează în cap. II al formularului Foaia de parcurs, în urmatoarele rubrici:
    a) "numar tren" - coloanele 15-19 cu numărul trenului;
    b) "cod statie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei de compunere-expediere sau de prelucrare în parcurs a trenului;
    c) "plecare" - coloanele 25-28 - cu ora şi minutul când se expediaza trenul;
    d) "masa neta" cu masa neta a trenului exprimata în tone în rubrica "calatori" - coloanele 38-40 - pentru trenurile de calatori şi în rubrica "marfa" - coloanele 41-44 - pentru trenurile de marfa;
    e) "tone brute" - coloanele 45-48 cu tonajul brut al trenului exprimat în tone;
    f) "osii" - cu numărul de osii ale vehiculelor din compunerea trenului, în rubricile:
    - "serv."- numărul de osii de serviciu - coloanele 49-50;
    – "cls." - numărul de osii al vagoanelor de calatori - coloanele 51-52;
    – "goale" - cu numărul de osii al vagoanelor de marfa goale - coloanele 53-55;
    – "inc." - cu numărul de osii marfa incarcate - coloanele 56-58;

    g) "masa franata" - cu masa franata a trenului exprimata în tone;
    h) "lungime tren" cu lungimea trenului în metri.

    (3) Masele franate corespunzătoare franarii automate, respectiv franarii manuale a trenului stabilite în livretul de mers, se inscriu în rubrica "după livret" la subrubrica "automat", respectiv în rubrica "de mana".
    (4) Masele franate corespunzătoare franarii automate, respectiv franarii manuale a trenului rezultate din aratarea trenului, se inscriu în rubrica "de fapt" la subrubrica "automat", respectiv în rubrica "de mana".
    (5) Pentru fiecare din operaţiile de la alin. (2), se completeaza în foaia de parcurs a locomotivei respective cate un rand distinct.
    (6) Pentru trenurile de calatori seful de tren inscrie în rubrica "oprit st. th, reg. I" - coloanele 71-73 - din cap. II al formularului Foaia de parcurs, numărul de locuri clasa I, iar în rubrica "opriri st. th. reg. II" - coloanele 74-77 - numărul de locuri clasa a II-a. Aceste date se înregistrează pe randul pe care sunt inscrise datele privitoare la compunerea trenului respectiv de calatori.

    CAP. VII
    Indatoririle revizorului tehnic de vagoane privind completarea foii de parcurs
    ART. 36
    Revizorul tehnic de vagoane face inscrieri în foaia de parcurs la rubrica "Menţiuni asupra trenurilor" în urmatoarele cazuri:
    a) la efectuarea probelor de frana şi a reviziei tehnice în statiile de compunere a trenurilor şi în tranzit, în cazurile prevăzute în reglementarile specifice în vigoare;
    b) efectuarea probelor de frana la vagoanele reclamate cu nereguli la instalatia de frana în parcurs;
    c) atunci când apar defecte la instalatia de incalzire a vagoanelor din compunerea trenului care nu se pot remedia în timp de 10 minute.


    CAP. VIII
    Indatoririle gestionarului de combustibili şi lubrifianti privind completarea şi manipularea foii de parcurs
    ART. 37
    (1) Gestionarul de combustibili şi lubrifianti va inregistra date în bonurile de combustibili şi lubrifianti - cap. IV al foii de parcurs.
    (2) Indatoririle gestionarului privind manipularea şi completarea foilor de parcurs pot fi indeplinite şi de o altă persoană cu sarcini în distribuirea combustibililor şi lubrifiantilor pentru locomotive.
    (3) Completarea datelor pe duplicatele bonurilor de consum din foaia de parcurs se face numai cu hartie copiativa (indigo), după plierea corespunzătoare a părţii de jos a foii de parcurs în vederea suprapunerii unicatului peste duplicat.

    ART. 38
    (1) După efectuarea alimentarii locomotivei cu combustibili, lubrifianti şi/sau apa tehnologica, gestionarul va verifica dacă datele inscrise de mecanic în bonul de consum sunt corecte iar în caz de neconcordanta, va solicita mecanicului corectarea datelor gresite prin anularea cu o linie a campului eronat şi înscrierea sub coloanele corespunzătoare a cifrelor corecte.
    (2) Pe un bon de consum se pot consemna cel mult trei articole de consum, respectiv cel mult trei cantitati de combustibili, lubrifianti şi/sau apa tehnologica alimentate. Dacă sunt necesare mai multe articole de consum, se vor folosi celelalte bonuri din cadrul foii de parcurs.
    (3) Gestionarul va completa pe bonul de consum urmatoarele rubrici:
    a) "cod gestiune" cu codul gestiunii respective - în coloanele 18-25;
    b) "denumire articol" cu denumirea combustibilului sau lubrifiantului cu care s-a alimentat locomotiva;
    c) "cod articol" cu codul de gestiune al respectivului combustibil/lubrifiant alimentat - în coloanele 32-40, 48-56, respectiv 64-72;
    d) "cantitate" cu cantitatea alimentata din fiecare articol - în coloanele 41-46, 57-62 respectiv 73-78. Cantitatea alimentata se inscrie pe bonul de consum sub forma de numar cu doua zecimale; partea întreaga se inscrie în primele patru coloane, iar partea zecimala în ultimele doua coloane ale rubricii "cantitate";
    e) "preg" cu destinaţia combustibilului/lubrifiantului alimentat - în coloanele 31, 47 respectiv 63. Când locomotiva este alimentata pentru remorcarea trenurilor şi/sau pentru manevra rubrica se va bara, iar când alimentarea se face în vederea pregatirii locomotivei pentru probe, după efectuarea reviziilor sau reparatiilor şi menţinerea în stare calda în unitatea de tractiune se va inscrie cifra 1 (unu).

    (4) Când locomotiva se introduce la revizii şi reparatii care necesita golirea rezervoarelor de combustibil şi lubrifianti, iar aceasta operaţie se executa de către personalul de locomotiva, combustibilul şi lubrifiantii vor fi predati către gestionar cu un bon din foaia de parcurs; în aceasta situaţie în rubrica "preg" din bonul de consum, pentru fiecare cantitate predata gestionarului se va inscrie cifra 9.

    ART. 39
    (1) După completarea datelor din bonurile de consum, gestionarul semneaza în rubrica "gestionar" a bonului, după care va preda foaia de parcurs mecanicului.
    (2) Mecanicul verifica dacă sunt înregistrate corect cantitatile cu care s-a facut alimentarea locomotivei, semneaza în rubrica "mecanic" şi detaseaza duplicatul bonului de combustibil şi lubrifianti pe care-l preda gestionarului.

    CAP. IX
    Indatoririle personalului care insoteste trenul
    ART. 40
    Personalul feroviar care insoteste trenul, cu excepţia personalului de locomotiva care circulă regie pe locomotiva, va inscrie în rubrica "personal care insoteste trenul" din cap. I. al formularului Foaia de parcurs a locomotivei de remorcare urmatoarele date:
    a) numele şi prenumele;
    b) functia:
    c) unitatea din care face parte;
    d) numărul trenului pe care îl insoteste;
    e) statia de unde pleaca;
    f) statia până la care va însoţi trenul respectiv.


    CAP. X
    Indatoririle personalului de specialitate care prelucreaza datele din foile de parcurs
    ART. 41
    (1) Personalul de specialitate al operatorului de transport feroviar care prelucreaza datele din foaia de parcurs va verifica dacă acestea sunt corect înregistrate, dacă în rubricile respective sunt semnaturile celor în drept sa confirme cele inscrise în document, după care va completa, după caz, urmatoarele rubrici:
    a) în cap. I al formularului Foaia de parcurs:
    - "stat. motor oprit" cu minutele de stationare cu motorul locomotivei oprit, rezultate din cumularea datelor din rubrica din cap. III al formularului Foaia de parcurs - coloanele 68-70;
    – "regia personalului de locomotiva"; cu totalul minutelor rezultate din rubrica "minute regie" - coloanele 71-73;
    – "minute asteptare" (coloanele 74-76) cu minutele cat personalul de locomotiva şi automotor asteapta ca urmare dispoziţiilor RCT consemnate de IDM sau sefului de tura în rubrica menţiuni la indrumare-sosire din cap. III al formularului Foaia de parcurs;

    b) în cap. II al formularului Foaia de parcurs:
    - "numar opriri" cu numărul total de opriri consemnate de IDM şi mecanici în cap. III - coloanele 59-60;
    – "stat. în parcurs" cu minutele rezultate din insumarea tuturor stationarilor trenului, de la plecarea din statia de indrumare până la statia de destinatie fără a se tine cont de minutele de manevra efectuate în timpul acestor stationari consemnate în rubrica "man" - în coloanele 61-36;
    – "man" cu suma minutelor de manevra efectuate în statiile din parcursul trenului, consemnate în rubrica "man" din cap. III al formularului Foaia de parcurs - coloanele 64-66;
    – "ruta" cu codul stabilit pentru ruta parcursa de tren în cadrul relatiei de circulatie - coloana 78;
    – "poz locomotivei" cu codul stabilit pentru modul în care locomotiva a fost utilizata pentru remorcarea trenului: titulara, multipla tractiune, intercalata respectiv impingatoare - coloana 79;
    – "conf" cu codul stabilit pentru configuratia modului de utilizare a locomotivelor în timpul remorcarii cu multipla tractiune, în functie de puterea locomotivelor utilizate - coloana 80.


    (2) Fiecare operator de transport feroviar va stabili prin reglementari proprii:
    a) modul de prelucrare a foilor de parcurs ale locomotivelor;
    b) codurile necesare pentru prelucrarea datelor din foile de parcurs cu ajutorul tehnicii de calcul, specifice activităţii proprii;
    c) rapoartele sintetice care se intocmesc în baza datelor inscrise în foaia de parcurs.


    CAP. XI
    Dispozitii finale
    ART. 42
    (1) Când foile de parcurs pentru locomotivele aparţinând unui operator de transport feroviar sunt emise de personalul altui operator de transport feroviar, pe bază de convenţie, operatorul de transport feroviar care emite foile de parcurs returneaza operatorului de transport feroviar proprietar carnetele de foi de parcurs cuprinzand matcile foilor emise şi foile de parcurs predate de către mecanici.
    (2) Când operatorul de transport feroviar emite foi de parcurs pentru locomotive aparţinând altui proprietar pe care le exploateaza pe bază de contract de închiriere, cate o copie a fiecarei foi de parcurs se va inainta la operatorul de transport feroviar proprietar ai locomotivei, în vederea prelucrarii datelor sintetice necesare acestuia. Cei doi operatori de transport feroviar pot conveni asupra prelucrarii şi transmiterii reciproce a datelor sintetice rezultate din foile de parcurs ale locomotivelor aflate în proprietatea unuia şi deservite/condus de personal al celuilalt.
    (3) După prelucrare, foile de parcurs se arhiveaza la operatorul de transport feroviar pe o perioadă de 10 ani.
    FOAIE DE PARCURS
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    ANEXA 2

    la Instrucţiunile nr. 201
    Cazuri în care se admite scoaterea din functiune a instalaţiilor
    de siguranţă, vigilenta şi control al vitezei trenului
    ART. 1
    (1) Instalatiile de siguranţă şi vigilenta instalate pe locomotiva trebuie să asigure franarea automata a trenului atunci când mecanicul de locomotiva nu-şi manifesta vigilenta în conducerea trenului sau devine inapt pentru conducerea trenului.
    (2) Instalatiile de control automat al vitezei trenului instalate pe locomotiva trebuie să asigure:
    a) controlul vitezei trenului, punctual sau continuu, conform tipului instalatiei;
    b) franarea automata a trenului, dacă în punctul şi/sau momentul controlat, viteza trenului este mai mare decat cea stabilita ca limita pentru situaţia respectiva;
    c) controlul vitezei şi franarea automata a trenului, în cazul nerespectarii indicatiilor semnalelor fixe sau a semnalelor mobile care ordona oprirea sau reducerea vitezei,

    (3) Scoaterea din functie a instalaţiilor de siguranţă şi vigilenta este permisa în urmatoarele cazuri:
    a) la locomotivele de multipla fractiune când acestea sunt conduse de la un singur post - comanda multipla - cu excepţia locomotivei din capul trenului;
    b) când instalatia produce în mod repetat descarcarea conductei generale de frana a trenului în stationare;
    c) când instalatia produce în mod repetat franarea trenului, desi a fost manipulata corespunzător;
    d) când după o franare a trenului produsa de instalatia respectiva, indiferent de motiv, nu se mai poate alimenta conducta generală de frana a trenului;
    e) când sigurantele automate pentru protectia circuitelor electrice ale instalaţiilor respective intră în actiune în mod repetat, sau când după intrarea în actiune a respectivelor sigurante automate acestea nu se mai pot rearma.

    (4) Scoaterea din functie a instalaţiilor de control automat al vitezei trenului, este permisa în urmatoarele cazuri:
    a) la locomotivele care remorca trenul în multipla tractiune cu excepţia locomotivei din capul trenului;
    b) la locomotivele care circulă în stare de serviciu inactive în corpul trenului, inclusiv la trenurile formate numai din locomotive în stare de serviciu, cu excepţia locomotivei din capul trenului;
    c) în toate cazurile prevăzute la alin. (3).

    (5) Prin franari repetate se înţelege:
    a) cel puţin două franari ale trenului produse de instalatia de siguranţă şi vigilenta, desi a fost manipulata corespunzător, în timpul remorcarii unui tren sau a unei ture de serviciu la manevra;
    b) cel puţin două franari ale trenului produse de instalatia de control al vitezei în situaţii asemanatoare celei de la lit. a), desi s-au respectat vitezele de control şi instalatia a fost manipulata corespunzător, de exemplu când instalatia produce franarea trenului la trecerea pe lângă un semnal care ordona reducerea vitezei desi mecanicul manipuleaza butonul "Atenţie", iar viteza trenului este în limitele stabilite pentru felul trenului respectiv.


    ART. 2
    (1) Scoaterea din functie a instalaţiilor de siguranţă, vigilenta şi control al vitezei trenurilor se face prin manipularea corespunzătoare a tuturor aparatelor prevăzute în reglementarile specifice fiecarui tip de instalatie în parte.
    (2) Este interzisa scoaterea din functie a sistemului pneumatic de descarcare a conductei generale de frana, astfel încât, desi instalatiile de siguranţă, vigilenta şi control al vitezei trenurilor comanda franarea trenului, descarcarea conductei generale de frana a trenului să fie împiedicată.

    ART. 3
    (1) În toate cazurile în care este necesară scoaterea din functiune a instalaţiilor de siguranţă, vigilenta şi control al vitezei trenurilor, mecanicul de locomotiva va inscrie sub semnatura în carnetul de bord al locomotivei menţiunea: "scos din functie instalatia ..... din cauza ......./data ...., ora ..., minutul ..., locul ...."
    (2) După dispariţia cauzelor care au impus scoaterea din functie a instalaţiilor de siguranţă, vigilenta şi control al vitezei trenurilor, în caietul de bord al locomotivei se va inscrie sub semnatura menţiunea "pus în functie instalatia ......../data ...., ora ..., minutul ..., locul ...."

    ART. 4
    În toate situaţiile în care remorcarea unui tren, circulatia izolata şi manevra vehiculelor feroviare se face cu o locomotiva la care una din instalatiile de siguranţă, vigilenta şi control al vitezei trenurilor este scoasa din functie, în cabina de conducere a locomotivei trebuie să se afle, în afara mecanicului de locomotiva, inca un agent instruit pentru luarea tuturor masurilor în cazul în care mecanicul îşi pierde capacitatea de conducere.

    ART. 5
    (1) Dacă în timpul parcursului se defecteaza dispozitivul de siguranţă şi vigilenta - DSV -, mecanicul izoleaza acest dispozitiv, după care avizeaza IDM prin statia radiotelefon şi continua mersul cu seful de tren în cabina de conducere, cu viteza stabilita până la prima statie cu oprire.
    (2) Dacă nu se poate da alt agent autorizat, trenul va continua mersul în aceleasi condiţii până la statia de destinatie.

    ART. 6
    (1) Dacă în timpul parcursului se defecteaza instalatia de control punctual al vitezei INDUSI -, mecanicul izoleaza instalatia, după care continua mersul cu viteza stabilita, dar nu mai mult de 100 km/h până la prima statie, unde opreste chiar dacă nu are prevăzută oprire.
    (2) Mecanicul avizeaza prin radiotelefon pe IDM asupra defectiunii, întocmeşte nota de avizare pe care o inmaneaza acestuia şi continua mersul până la statia de destinatie cu viteza stabilita, dar nu mai mult de 100 km/h, cu seful de tren în cabina de conducere.

    ART. 7
    (1) Dacă în timpul parcursului se defecteaza instalatia de control punctual al vitezei - INDUSI -, cat şi dispozitivul de siguranţă şi vigilenta - DSV -, mecanicul izoleaza instalatiile, continua mersul până la prima statie cu viteza stabilita, dar nu mai mult de 100 km/h, cu seful de tren în cabina de conducere a locomotivei, în prima statie oprind trenul chiar dacă acesta nu are oprire, avizeaza IDM pentru a se da locomotiva de ajutor.
    (2) În caz că nu este posibil a se da locomotiva de ajutor, în timp de cel mult 15 minute trenul va continua mersul până la statia unde se poate asigura locomotiva de ajutor, cu seful de tren în cabina de conducere a locomotivei, cu viteza stabilita, dar nu mai mult de 100 km/h.


    ANEXA 3

    la Instrucţiunile nr. 201
    Oblibaţiile sefului de tura privind utilizarea personalului
    de locomotiva şi a locomotivelor
    ART. 1
    (1) Organizarea operativa a activităţii personalului de locomotiva se face de către personal de specialitate incadrat în functia de sef tura tractiune, - denumit în continuare sef tura.
    (2) Atribuţiile sefului de tura pot fi indeplinite de alt personal numai dacă are pregatire corespunzătoare şi este numit prin decizie scrisa de către conducerea unităţii de tractiune sau a OTF/OMF, după caz.

    ART. 2
    Referitor la activitatea personalului de locomotiva, seful de tura are urmatoarele obligaţii:
    a) sa intocmeasca programul de lucru al echipelor de locomotiva astfel încât să se asigure remorcarea trenurilor şi/sau manevra vehiculelor feroviare numai cu personal de locomotiva autorizat şi apt pentru serviciu, conform legilor şi reglementarilor specifice în vigoare;
    b) sa comunice personalului de locomotiva data şi ora stabilita pentru prezentarea la serviciu şi prestatia pentru care a fost comandat. În cazul schimbarii comenzii comunicate initial, seful de tura este obligat sa avizeze personalul privind noua comanda, asigurandu-i odihna conform reglementarilor; comunicarea comenzii respectiv a schimbarii acesteia, precum şi confirmarea de către personalul de locomotiva a primirii comenzii se va face în scris sau telefonic;
    c) la prezentarea personalului pentru serviciu, sa verifice starea generală a acestuia şi dacă personalul de locomotiva este apt pentru serviciu, respectiv:

    c1) este autorizat să efectueze remorcarea trenurilor/manevra vehiculelor feroviare pentru care a fost comandat;
    c2) cunoaste sectia de remorcare/statia pe care urmeaza să efectueze serviciu;
    c3) are vizita medicală periodica şi examenul psihologic periodic efectuate în termenul stabilit prin reglementarile specifice în vigoare;
    c4) este odihnit, în stare normala de serviciu şi nu se afla sub influenţa bauturilor alcoolice. Verificările se efectueaza conform reglementarilor specifice în vigoare şi se consemneaza în foaia de parcurs a locomotivei şi în evidentele intocmite în acest scop;
    c5) are asupra sa autorizatiile, regulamentele, instrucţiunile şi ghidurile/indrumatoarele de depanare prevăzute prin reglementarile specifice în vigoare;
    d) să efectueze personalului de locomotiva instructajul de protecţie a muncii şi sa aduca la cunoştinţa acestuia eventualele condiţii deosebite de siguranţă a circulaţiei în care personalul de locomotiva urmeaza să-şi desfasoare activitatea;
    e) sa emita foaia de parcurs pentru locomotiva pe care personalul de locomotiva urmeaza sa o conduca/deserveasca, sa o completeze conform Anexei 1 la prezentele instrucţiuni şi sa o inmaneze personalului de locomotiva;
    f) sa primeasca foaia de parcurs a personalului care şi-a incheiat serviciul, să-i comunice urmatoarea comanda, respectiv sa îl indrume pentru odihna în dormitorul special amenajat în unitatea de tractiune.


    ART. 3
    În legătură cu utilizarea locomotivelor, seful de tura are urmatoarele obligaţii:
    a) sa intocmeasca programul de lucru al locomotivelor şi sa urmareasca activitatea acestora astfel încât să se asigure remorcarea trenurilor/efectuarea manevrelor cu locomotive de tipul şi cu caracteristicile tehnice corespunzătoare;
    b) sa nu permita ieşirea din unitatea de tractiune a unei locomotive la care nu s-au efectuat verificările tehnice, reviziile şi reparatiile accidentale sau planificate, stabilite prin reglementarile specifice în vigoare;
    c) sa ia măsuri de inlocuire a locomotivei a carei stare tehnica nu mai permite remorcarea trenului/efectuarea manevrarii vehiculelor feroviare cu o locomotiva corespunzătoare;
    d) sa urmareasca alimentarea locomotivelor şi vagoanelor WIT cu combustibilul, lubrifiantii şi apa tehnologica necesare remorcarii şi incalzirii trenurilor din program, respectiv manevrarii vehiculelor feroviare.    ANEXA 4

    la Instrucţiunile nr. 201
    Oblibaţiile revizorului de locomotiva privind
    starea tehnica a locomotivei
    ART. 1
    (1) Verificarea şi certificarea stării tehnice a locomotivelor/automotoarelor la ieşirea din unitatea de tractiune în vederea remorcarii trenurilor, respectiv la intrarea locomotivei în unitatea de tractiune după remorcarea trenurilor, se efectueaza de către personal de specialitate denumit în continuare revizor de locomotiva.
    (2) Revizorul de locomotiva organizeaza şi conduce personal:
    a) manevra tehnologica a locomotivelor cu sau fără vagon WIT şi a automotoarelor care intră în unitatile de tractiune în vederea echiparii, alimentarii cu combustibil, lubrifianti, apa tehnologica şi nisip, revizuirii, repararii şi/sau remizarii;
    b) manevra tehnologica de introducere/scoatere a locomotivelor la/de la liniile destinate reviziilor şi reparatiilor din halele şi remizele unităţii de tractiune, pe liniile dotate cu utilaje specializate precum şi pe liniile dotate cu canale de revizie;
    c) manevra tehnologica a celorlalte vehicule feroviare care intra/ies din unitatea de tractiune pentru nevoile proprii ale unităţii.

    (3) Revizorul de locomotiva raspunde de starea tehnica a locomotivelor, automotoarelor şi a agregatelor de încălzit trenul instalate pe vagoanele WIT care ies din unitatea de tractiune în vederea remorcarii şi incalzirii trenurilor, respectiv pentru manevra vehiculelor feroviare.
    (4) Atribuţiile revizorului de locomotiva pot fi indeplinite şi de:
    a) seful de tura din cadrul unităţilor de tractiune în care nu sunt incadrati revizori de locomotiva;
    b) un mecanic de locomotiva desemnat în scris de către conducerea unităţii de tractiune.


    ART. 2
    (1) La intrarea locomotivelor în unităţi de tractiune, revizorul de locomotiva este obligat:
    a) sa organizeze manevra tehnologica de introducere a locomotivei la linia prevăzută în planul tehnic de exploatare al unităţii de tractiune, în vederea efectuării reviziei intermediare;
    b) sa verifice carnetul de bord al locomotivei pentru a lua la cunoştinţa eventualele probleme aparute în exploatare;
    c) sa verifice şi să constate personal starea tehnica a locomotivei, împreună cu mecanicul locomotivei care a introdus locomotiva în unitatea de tractiune, după caz;
    d) să solicite personalului tehnic de specialitate remedierea problemelor tehnice aparute în parcurs sau constatate cu ocazia reviziei intermediare, sa verifice şi sa confirme sub semnatura efectuarea remedierilor cerute;
    e) sa confirme sub semnatura efectuarea reviziei intermediare şi al RAc-ului, consemnata în carnetul de bord al locomotivei de către personalul termic de specialitate;
    f) sa ia măsuri de alimentare cu combustibil, de completare a lubrifiantilor, lichidului de racire şi nisipului, în conformitate cu programul stabilit sau ori de cate ori este necesar;
    g) sa dispună mecanicului remizarea locomotivei pe o linie special afectată din unitatea de tractiune şi sa supravegheze operaţiunile respective, astfel încât punerea în serviciu după remizare să se poată face în timpul stabilit prin reglementarile proprii ale unităţii de tractiune. Revizorul de locomotiva poate efectua personal operaţiunile de remizare a locomotivei, dacă reglementarile proprii intocmite de unitatea de tractiune prevad acest mod de lucru;
    h) sa ia măsuri de pregatire a locomotivei în vederea introducerii la revizia planificata conform programarii.

    (2) Cu ocazia verificărilor tehnice efectuate la intrarea în unitatea de tractiune, revizorul de locomotiva va verifica în mod obligatoriu starea osiilor montate şi a bandajelor rotilor, precum şi profilul de rulare al rotilor locomotivei, care nu trebuie să prezinte nici una din defectiunile cuprinse în Anexa 6 la prezentele instrucţiuni. Modul de verificare a osiilor şi bandajelor locomotivei sunt prevăzute în reglementari specifice fiecarui tip de locomotiva.
    (3) Cota q(R) se va verifica obligatoriu prin aplicarea sablonului de verificare aflat în dotarea revizorului de locomotiva, conform Plansei 1 la prezentele instrucţiuni.
    (4) La vagoanele WiT revizorul de locomotiva va verifica functionarea generatoarelor de abur pentru încălzirea trenului, starea protectiilor, cantitatile de combustibil şi apa şi va dispune măsuri de remediere a deficientelor constatate, inclusiv completarea cantităţilor de combustibil şi apa tehnologica.
    (5) În cazul în care revizorul de locomotiva constata defectiuni de natura sa interzica ieşirea locomotivei din unitatea de tractiune conform art. 40 din prezentele instrucţiuni, şi/sau defectiuni la osiile montate cuprinse în Anexa 6 la prezentele instrucţiuni, va comunică aceste constatari sefului de tura şi personalului tehnic de specialitate în vederea luării masurilor ce se impun.

    ART. 3
    (1) La ieşirea locomotivelor din unitatea de tractiune în vederea remorcarii trenurilor sau pentru manevra, revizorul de locomotiva este obligat:
    a) sa organizeze manevra tehnologica în vederea aducerii locomotivei la linia destinata pregatirii locomotivei în vederea punerii în serviciu;
    b) sa supravegheze efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu a locomotivei efectuate de mecanicul de locomotiva, în conformitate cu prevederile art. 32 din prezentele instrucţiuni;
    c) sa verifice personal starea tehnica a locomotivei;
    d) sa faca probe de functionare a locomotivei;
    e) sa verifice functionarea instalaţiilor de siguranţă circulaţiei din dotarea locomotivei, precum şi a instalaţiilor de înregistrare a parametrilor de functionare ai locomotivei, dacă exista;
    f) sa certifice în carnetul de bord ca locomotiva este apta sa remorce trenuri sau să efectueze manevrarea vehiculelor feroviare, sub semnatura şi prin aplicarea stampilei: "locomotiva apta pentru serviciu".

    (2) Probele de functionare ale locomotivei şi verificarea funcţionarii instalaţiilor de siguranţă circulaţiei se efectueaza după caz, împreună cu mecanicul locomotivei care urmeaza sa deserveasca locomotiva din unitatea de tractiune.
    (3) La vagoanele WIT se verifica starea protectiilor şi se fac probe de functionare ale generatoarelor de abur pentru încălzirea trenului. Cantitatile de combustibil şi apa tehnologica trebuie să fie suficiente pentru încălzirea trenurilor programate până la intrarea vagonului WIT în urmatorul punct de alimentare.
    (4) Atât la locomotive cat şi la vagoanele WIT se verifica existenta şi starea mijloacelor de stingere a incendiilor, precum şi scadenta la verificarea periodica a acestora.
    (5) Verificările tehnice la ieşirea locomotivelor se consemneaza în carnetul de bord al locomotivei şi în carnetul personal de evidenta al revizorului de locomotiva.
    (6) Toate probele de functionare şi verificările se fac în conformitate cu reglementarile specifice tipului de locomotiva/WIT respectiv, cu respectarea stricta a normelor de protectia muncii şi aparare împotriva incendiilor.

    ART. 4
    Locomotivele care se îndrumă în stare inactiva la unitatile de tractiune de domiciliu sau la societăţile unde urmeaza să efectueze revizii/reparatii, se verifica obligatoriu din punct de vedere al sigurantei circulaţiei, la ieşirea din unitatea de tractiune de către revizorul de locomotiva care dispune, după caz, personalului tehnic de specialitate sa pregateasca locomotiva pentru indrumare în stare inactiva, conform reglementarilor specifice în vigoare.

    ART. 5
    (1) Revizorul de locomotiva raspunde de verificarea modului de remediere a defectiunilor de orice natura, constatate la locomotiva/WIT cu ocazia verificărilor tehnice efectuate în cadrul proceselor tehnologice de intrare/iesire sau care au fost consemnate de mecanic în carnetul de bord al locomotivei.
    (2) Seful de tura din unitatea de tractiune nu va semna foaia de parcurs a locomotivei până când nu se convinge ca revizorul de locomotiva a certificat în carnetul de bord ca locomotiva este apta de serviciu.


    ANEXA 5

    la Instrucţiunile nr. 201
    Inscrisuri care trebuie să se afle în mod obligatoriu
    în cabina locomotivelor
    ART. 1
    (1) În cabina de conducere a locomotivelor se vor inscrie în mod obligatoriu urmatoarele date de identificare a locomotivei:
    a) codul locomotivei;
    b) denumirea unităţii de tractiune de domiciliu a locomotivei;
    c) codul SIRUES al unităţii de tractiune de domiciliu a locomotivei;
    d) denumirea operatorului de transport feroviar, respectiv operatorului de manevra feroviara, proprietar al locomotivei;
    e) denumirea operatorului de transport feroviar, respectiv a operatorului de manevra feroviara, după caz, care exploateaza locomotiva.

    (2) În cabina de conducere se inscriu urmatoarele date tehnice:
    a) timpul de intrare în actiune a franei directe a locomotivei, pentru fiecare post de conducere în parte;
    b) viteza maxima constructiva a locomotivei;
    c) viteza maxima restrictionata a locomotivei şi cauzele restrictionarii vitezei după caz;
    d) menţiuni privind scoaterea din functiune a unor instalaţii şi echipamente, de natura sa modifice caracteristicile functionale ale locomotivei cum ar fi motoare de tractiune defecte şi izolate, scoaterea din functiune a instalatiei de franare reostatica şi alte asemenea;
    e) schema punctelor de scurgere a apei din instalatia pneumatica şi de frana.

    (3) Datele tehnice prevăzute la alin. (2) lit. a), lit. c) şi lit. d) se inscriu sub semnatura personalului tehnic de specialitate care are sarcini în acest sens şi se actualizeaza ori de cate ori este necesar.
    (4) La locomotivele prevăzute din construcţie cu doua cabine de conducere, datele prevăzute la alin. (1) şi (2) se inscriu în ambele cabine.

    ART. 2
    La locomotivele/automotoarele care sunt conduse şi deservite în sistem simplificat, în cabina/cabinele de conducere se afişează la loc vizibil schema sinoptica cu operaţiunile ce trebuie efectuate de către seful de tren, în cazul în care mecanicul de locomotiva îşi pierde capacitatea de conducere.


    ANEXA 6

    la Instrucţiunile nr. 201
    Dimensiuni, defecte şi uzuri la osiile montate care
    condiţioneaza admiterea în exploatare a locomotivelor
    ART. 1
    (1) Condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca osiile montate ale vehiculelor feroviare motoare, pentru a fi admise sa circule pe liniile infrastructurii feroviare, sunt cele prevăzute în reglementarile specifice în vigoare.
    (2) Cu ocazia reviziei intermediare efectuate de personalul de locomotiva şi de personalul tehnic de specialitate intr-o unitate de tractiune, se verifica dacă osiile montate ale locomotivelor nu prezinta urmatoarele defecte sau uzuri:
    a) urme de deplasare axiala sau span la imbinarea bandaj-obada;
    b) obada rotilor cu spite nu trebuie să fie sparta din parte în parte şi/sau să aibă o spita rupta sau crapata;
    c) muchie ascutita la buza bandajului, muchie taioasa sau bavuri pe faţa activa a profilului exterior;
    d) valoarea cotei q(R) a buzei rotii, verificata cu sablonul conform Plansei 1 la prezentele instrucţiuni, mai mica sau egala cu 6,5 mm;
    e) locuri plane pe suprafaţa de rulare a bandajului: mai mari de 1 mm la osiile cu cuzineti, respectiv mai mari de 0,7 mm la osiile cu rulmenti. La locomotivele care circulă cu viteze de peste 100 km/h nu se admit locuri plane la bandaje;
    f) suflura, exfoliere a materialului, incluziuni sau stirbituri pe suprafaţa de rulare a bandajului rotii cu o lungime mai mare de 25 mm şi o adancime mai mare de 3 mm.
    g) crapaturi la bandaj, la discuri, la butucul rotilor cu spite;
    h) fisura în roata disc sau roata monobloc, butucul rotii fisurat şi/sau defect reparat prin sudura, cu excepţia celor reparate prin procedee omologate;
    i) osia propriu-zisa nu trebuie să prezinte:

    i1) crapatura transversala, longitudinala sau oblica în orice parte a osiei;
    i2) defecte reparate prin sudura;
    i3) deformatii;
    i4) părţi uzate prin frecare care genereaza muchii ascutite, indiferent de adancimea acestora;
    i5) părţi a caror uzura, fără a prezenta muchii ascutite, atinge o adancime mai mare de 1 mm pentru osiile vehiculelor feroviare motoare, respectiv 2,5 mm pentru tendere;
    j) deplasarea axiala a discului pe osie sau prezenta ruginii sau spanului la imbinarea butucului discului pe osie;
    k) rotirea discului pe osie faţă de marcajul initial mai mare de 100 mm la locomotivele care remorca trenuri de calatori şi mai mare de 200 mm la locomotivele care remorca trenuri de marfa:
    l) pentru locomotivele electrice:

    l1) rugina între bandaj şi obada rotii pe mai mult de 1/3 din circumferinta;
    l2) rotirea bandajului pe obada, faţă de marcajul initial de pe bandaj şi obada, mai mult de 200 mm la locomotivele care remorca trenuri de calatori respectiv mai mult de 400 mm la locomotivele care remorca trenuri de marfa;
    l3) rotirea pentru a doua oara a discului pe osie, indiferent de valoarea deplasarii.
    (3) Verificările de mai sus se vor face obligatoriu în prezenta şi sub supravegherea revizorului de locomotiva.
    (4) Dacă este cazul, revizorul de locomotiva va solicita personalului de specialitate curatirea osiei, a discurilor, a obezii şi a spitelor, respectiv a bandajelor rotilor, pentru a se putea face verificările prevăzute în prezenta anexa.

    ART. 2
    (1) Periodic, conform reglementarilor specifice în vigoare, personalul tehnic de specialitate din unitatile de tractiune va măsura:
    a) uzura radiala pe cercul de rulare al rotii - sa nu depăşească:

    a1) 5 mm la vehicule motoare care circulă cu viteze între 100 km/h şi 160 km/h;
    a2) 7 mm la vehicule motoare care circulă cu viteze între 80 km/h şi 100 km/h inclusiv;
    a3) 8 mm pentru celelalte vehicule feroviare motoare şi tendere.
    b) grosimea bandajelor rotilor masurata în planul cercului de rulare - să fie de:

    b1) minim 45 mm, la osiile motoare ale vehiculelor feroviare apte sa circule cu o viteză mai mare de 100 km/h.;
    b2) minim 35 mm, la osiile cuplare sau motoare ale vehiculelor feroviare apte sa circule cu o viteză maxima cuprinsa între 80 km/h şi 100 km/h;
    b3) minim 33 mm, la osiile cuplare sau motoare ale vehiculelor feroviare apte sa circule cu o viteză maxima de 80 km/h;
    b4) minim 30 mm, la osiile libere şi la tendere;
    b5) la rotile monobloc, limita de uzura a părţii similare bandajului trebuie să fie marcată printr-un şanţ circular concentric cu cercul de rulare al rotii, cu latimea de 6 mm, strunjit pe faţa exterioara a rotii; acest sant trebuie să ramana intotdeauna vizibil pe toata latimea lui;
    c) grosimea buzei rotii masurata la 10 mm deasupra cercului de rulare - să fie de:

    c1) minim 22 mm - pentru rotile locomotivelor şi tenderelor de locomotiva cu diametrul cercului de rulare de minim 840 mm;
    c2) minim 27,5 mm la rotile cu diametrul cuprins între 330 - 840 mm;
    c3) minim 25 mm pentru rotile vehiculelor motoare apte sa circule cu o viteză mai mare de 100 km/h;
    c4) diferenţa dintre grosimea buzelor bandajelor rotilor aceleeasi osii mai mare de 3 mm.
    d) înălţimea buzei rotii masurata de la cercul de rulare - să fie de minim 25 mm şi maxim 36 mm;
    e) distanta dintre fetele exterioare ale buzei rotilor, masurata între doua puncte situate la 10 mm deasupra cercurilor de rulare ale rotilor în vecinatatea nivelului superior al sinelor - să fie de minim 1410 mm şi maxim 1426 mm:
    f) distanta între fetele interioare ale bandajelor sau a părţilor care ţin loc de bandaje la rotile monobloc - masurata în pozitia cea mai de jos, între fetele interioare plane ale rotilor - să fie minim 1357 mm şi maxim 1363 mm;
    g) cota q(R) trebuie să fie intotdeauna mai mare de 6,5 mm, iar buza rotii sa nu prezinte nici o muchie sau bavura pe faţa activa a acesteia la o distanta mai mare de 2 mm de la vârful buzei;
    h) periodic, la intervalele stabilite prin reglementarile specifice în vigoare, personalul de specialitate autorizat va efectua controlul cu ultrasunete - CUS - al osiilor montate.

    (2) Prevederile de la lit. c) nu se aplică la locomotivele ale caror osii intermediare, prin construcţie, au buzele rotilor subtiate; aceste osii vor îndeplini condiţiile prevăzute în documentatiile tehnice de construcţie şi/sau de reparare.

    ART. 3
    (1) Defectiunile constatate la osiile locomotivelor se aduc imediat la cunoştinţa sefului de tura din unitatea de tractiune care îndrumă locomotiva şi personalului de specialitate pentru verificare şi luarea masurilor ce se impun.
    (2) Dacă defectele constatate sunt în limitele admise de reglementarile specifice în vigoare, personalul tehnic de specialitate din unitatile de tractiune poate dispune restrictionarea vitezei maxime a vehiculelor feroviare motoare la valoarea stabilita prin reglementari, inscriind în registrul de bord al locomotivei sub semnatura persoanei cu sarcini în acest sens, valoarea vitezei maxime restrictionate, precum şi dispozitii privind observarea în continuare a respectivelor defecte. În cabinele de conducere ale vehiculelor respective se va inscrie în mod vizibil valoarea vitezei maxime restrictionate pentru locomotiva respectiva.
    (3) Dacă defectele constatate nu permit indrumarea locomotivei, seful de tura va fi avizat în scris, sub semnatura personalului cu sarcini în acest sens, despre defectele constatate la osiile locomotivei şi despre masurile ce se vor lua pentru remediere. Seful de tura va lua măsuri de inlocuire a locomotivei din programul initial.
    (4) Osiile montate ale vehiculelor feroviare deraiate trebuie să fie verificate şi masurate obligatoriu conform prevederilor din reglementarile specifice.


    Plansa 1
    la Instrucţiunile nr. 201
    FIGURA 1
    Verificarea cotei q(R)
 (a se vedea imaginea asociată)
    FIGURA 2
    Profil admisibil al părţii exterioare a buzei rotii
 (a se vedea imaginea asociată)
    FIGURA 3
    Sablon pentru verificarea cotei q(R)
    a) Buza de roata acceptabila
    b) Buza de roata neacceptabila

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    la Instrucţiunile nr. 201
    Verificarea instalatiei pneumatice şi de frana a
    locomotivelor în unitatea de tractiune
    ART. 1
    (1) Verificarea instalatiei de frana consta în urmatoarele operaţiuni:
    a) golirea apei din instalatia de frana, din locurile de scurgere, stabilite prin scheme sinoptice pe tipuri de locomotive;
    b) ungerea compresoarelor;
    c) verificarea vopselei de pe conductele de înaltă şi joasa presiune montate pe compresor şi în zona supapei de sens unic;
    d) verificarea debitului compresoarelor;
    e) verificarea etanseitatii valvei invartitoarei şi a ventilelor de înaltă presiune şi de strangere ale robinetelor;
    f) verificarea etanseitatii instalatiei de aer la locomotive;
    g) verificarea franelor la locomotiva.


    ART. 2
    (1) Verificarea debitului compresoarelor la locomotivele electrice, diesel, rame electrice şi automotoare, se face astfel:
    a) se aseaza manerul robinetului mecanicului în pozitia a III-a de izolare pentru robinetul KD2, respectiv a IV-a de izolare la ST.60;
    b) se porneste compresorul şi se urmareste dacă se realizează presiunea în timpul prevăzut în tabelul nr. 1:

    Tabelul nr. 1

┌───────────────┬────────┬─────┬───────┐
│ │Capacit.│Pres.│Timp în│
│Tip compresor │rezerv. │atm. │min. │
│ │princip.│ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼───────┤
│Compresor ATLAS│ │ │ │
│Copco sau tip │ │ │ │
│EC.2 TH pentru │ │ │ │
│LE 5100 kw │ │ │ │
│Compresor │ │ │ │
│Westinghouse │ │ │ │
│pentru LE 3400 │ │ │ │
│kw Compresor 2 │ │ │ │
│Edl sau 7 C-I-C│ │ │ │
│rame electrice │ │ │ │
│Compresor 2A320│ │ │4 min. │
│pt. locom. DD │ │ │40'' 4 │
│4000 CP DC 3000│ │0-10 │min. 9 │
│CP DG 1500 CP │ │0-10 │min. 4 │
│DHC 1250 CP │1000 │0-10 │min. │
│Compresor 2A320│1000 │0-10 │40'' 4 │
│pentru LDE 2100│1000 │0-10 │min. │
│CP Compresor │1200 │0-10 │40'' 4 │
│16-501 pentru │1200 │0-10 │min. │
│LDHB 700 CP la │1000 800│0-10 │40'' 8 │
│turatie de 700 │970 600 │0-8 │min. 3 │
│rot/min. │600 190 │0-8 │min. │
│Compresor 6 │250 150 │0-8 │50'' 8 │
│C.I. pentru │ │0-7,2│min. 10│
│LDHA 450 CP la │ │0-7,2│min. 5 │
│turatia de 700 │ │ │min. 8 │
│rot/min. │ │ │min. 11│
│Compresor 6 │ │ │min. │
│C.I. pentru LDH│ │ │ │
│cale ingusta la│ │ │ │
│turatia de 700 │ │ │ │
│rot/min. │ │ │ │
│Compresor Knorr│ │ │ │
│mare V 100/100 │ │ │ │
│la automotor │ │ │ │
│Compresor Knorr│ │ │ │
│mic V 70/150 la│ │ │ │
│automotor │ │ │ │
└───────────────┴────────┴─────┴───────┘

    NOTĂ: De la locomotivele EA819 timpul de umplere cu 2 compresoare 2A320 este de 5 min. şi 30 sec.
    (2) În cazul când nu se pot realiza timpii din tabel, compresorul se considera defect.
    (3) Pentru rezervoarele de alta capacitate neprevazute în tabel, timpul de umplere se modifica proportional.

    ART. 3
    (1) Verificarea etanseitatii valvei invartitoarei şi a ventilelor de înaltă presiune şi de strangere ale robinetelor se face astfel:
    a) la robinetul mecanicului tip Knorr 8 şi KD2 având rezervorul principal şi conducta generală alimentate la presiunea de regim, se trece robinetul de manevra al mecanicului în pozitia a III-a. Se evacueaza aerul din conducta generală prin robinetul frontal, (după care se inchide), iar din restul instalatiei de frana prin valvele de descarcare de la locomotive, apoi se urmareste acul negru al manometrului dublu de presiune care va indica cresterea presiunii, în conducta generală, atunci când ventilele de înaltă presiune sau de strangere nu sunt etanse;
    b) la robinetul mecanicului ST-60 de la automotoare se manipuleaza manerul robinetului în pozitia a IV-a, se face evacuarea completa a aerului din echipamentul de frana automata, după care se alimenteaza rezervorul principal la presiunea de regim. Pierderile de aer sunt indicate la manometrul dublu de presiune care va indica cresterea presiunii în conducta generală. După aceasta se trece manerul robinetului mecanicului din pozitia a IV-a în pozitia a III-a şi se observa dacă nu se produce o descarcare de aer din frana directa, care poate proveni din lipsa de etanseitate a valvei invartitoare.

    (2) În caz de neetanseitate a valvei invartitoare, se mai pot observa pierderile de aer şi pe la orificiul w al robinetului mecanicului.

    ART. 4
    (1) Verificarea etanseitatii instalatiei de aer la locomotive se face cu pompa sau compresorul de aer oprite, având rezervorul principal şi conducta generală alimentate la presiunea de regim astfel:
    a) la robinetele tip Knorr şi ICD2 se trece manerul robinetul de manevra al mecanicului în pozitia a III-a;
    b) la robinetul tip ST-60 se trece robinetul de manevra al mecanicului în pozitia a IV-a.

    (2) Se urmareste indicatia acelor de la manometre: dacă scade presiunea indicată de acul negru la locomotiva sau de acul alb la automotoare, exista pierderi de aer la conducta generală sau la aparatele instalatiei de frana racordate la aceasta.
    (3) Dacă scade presiunea indicată de acul rosu, exista pierderi de aer la rezervorul principal sau instalatiile racordate la acesta.
    (4) Pierderile de aer maxim admise sunt:
    - 0,1 bar pe minut de la presiunea de regim, la conducta generală;
    – 0,1 bar pe minut de la presiunea de regim la rezervorul principal.


    ART. 5
    (1) Verificarea franelor automate la locomotiva se face astfel:
    a) se verifica dacă presiunea în conducta generală de frana este de 5±0,1 bar;
    b) se executa o scadere de presiune din conducta generală de 0,6-0,7 bar dintr-o singura treapta de strangere;
    c) se controlează strangerea sabotilor pe roti la ambele regimuri de franare marfa-persoane prin lovire cu ciocanul şi dacă sabotii sunt aplicati pe bandaj cu cel puţin 3/4 din suprafaţa de contact;
    d) se controlează cursa pistonului cilindrilor de frana, dacă este în limitele admise şi dacă frana nu slabeste de la sine timp de 10 minute;
    e) se trece manerului robinetului mecanicului în pozitia de slabire a franei şi se controlează slabirea sabotilor de pe bandaje.

    (2) Grosimea minima a sabotilor la locomotivele care circulă cu viteze până la 100 km/h nu trebuie să fie sub 12 mm la cei fixati cu până şi 10 mm la cei fixati cu buloane. La locomotivele care circulă cu viteze peste 100 km/h grosimea sabotilor de frana nu trebuie să fie mai mica de 15 mm.
    (3) Când se verifica frana automata, manerul robinetului franei directe trebuie să fie în pozitie de slabire.

    ART. 6
    (1) Verificarea la frana directa la locomotiva se face astfel:
    a) se trece manerul robinetului franei directe în pozitia de franare;
    b) se urmareste presiunea în cilindrii de frana care trebuie să atinga valorile din tabelul nr. 2:

    Tabelul 2

┌───────────────────┬──────────┬───────┐
│ │Val. max. │Timpul │
│ │a pres. în│de │
│Tipul locomotivei │cilindrii │umplere│
│ │de frana │secunde│
│ │bar │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│LE 5100 kw LE 3400 │ │ │
│kw LDE LDH │2,1 3,6 │7-12 8 │
│Locomotive cu abur │3,6 3,6 5 │6 7 5-8│
│şi automotoare Rama│2,1 │8 │
│electrica │ │ │
└───────────────────┴──────────┴───────┘

    c) dacă la franarea cu frana directa iese aer de la orificiul de emisie al triplei valve sau dacă la franarea cu frana automata iese aer la orificiul de emisie franei directe, se vor lua măsuri de remediere a defectiunilor la supapa cu dublu scaun;
    d) când se verifica functionarea franei directe, frana automata trebuie să fie în pozitia de alimentare şi slabire.

    ART. 7
    (1) Verificarea franei/franelor de mana la locomotiva se face astfel:
    a) la actionarea franei de mana în sensul strangerii, se verifica dacă sabotii franei de mana se aplică uniform pe bandaje cu cel puţin 3/4 din suprafaţa lor;
    b) iar când sunt slabite se verifica dacă sabotii nu ating bandajele.

    (2) Verificarea funcţionarii franei de mana la locomotivele electrice şi diesel se va face la osiile ale caror saboti sunt actionati de frana de mana.

    ART. 8
    (1) Piesele timoneriei de frana trebuie verificate:
    a) sa nu aiba lipsa-rondele, cuie spintecate, atarnatoare şi sigurante;
    b) sa nu se atinga de osii;
    c) sa nu fie impiedicate în miscarea lor;
    d) sa nu fie mai jos de 100 mm de la ciuperca sinei;
    e) toate articulatiile să fie unse.

    (2) Circulatia locomotivelor izolate între depou şi statie şi în convoaie, precum şi a locomotivelor de manevra se va face cu instalatia de frana în regim de functionare pentru trenuri de calatori.
    (3) Cursa pistonului la cilindrii de frana este prevăzută în tabelul nr. 3:
    Tabelul nr. 3

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Tipul locomotivei │Cursa │
│ │pistoanelor │
├───────────────────────┼──────────────┤
│LE 5100 kW LE 3400 kW │110-150 mm │
│LDE LDHC LDH (A; B) │110-150 mm │
│Automotoare şi LDH cu │60-150 mm │
│cilindrii verticali │60-150 mm │
│Locomotive diesel de │60-150 mm │
│4000, 3000 şi 1500 CP │80-110 mm │
│(DD, DC, DG) │100-170 mm │
└───────────────────────┴──────────────┘    ANEXA 8

    la Instrucţiunile nr. 201
     Statia .................. Cod [_|_|_|_|_] Tren nr. [_|_|_|_|_] din ..............[_]
     Cod circulatie [_] Cod ordine transmitere vagoane din tren .........................[_]
     Ora Grupa plan formare ............
     de sosire ...[_|_|_|_] sau cod prima statie de destinatie a vagoanelor goale ...[_|_|_|_|_]
     de expediere
     sau tranzit [_|_|_|_] De prelucrare ...........................................[_|_|_|_|_]

                                                ARATAREA VAGOANELOR

┌──────────────────────────┬─────┬─────┬───────┬──────────────────────┬──────┬──────────┬───────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupa│
│ │ │Lungi│Osii │Greutatea │Denu- │ │Pozitia│plan │
│Numărul │Seria│mea ├───┬───┼─────────────┬────────┤mirea │Statia │de │for- │
│vagonului │vago-│vehi-│ │În │Vehicul │Franata │marfii│ │sosire │mare │
│(vehiculului) │nului│culu-│Goa│car├────┬────┬───┼─────┬──┼──────┼────┬─────┼───────┼─────┤
│ │ │lui │le │ca │Tara│Neto│Bru│Auto-│Ma│ │Pre │Desti│ │ │
│ │ │ │ │te │ │ │to │mata │na│ │dare│natie│ │ │
├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11 │12 │13 │14 │15 │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼──┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│Total (de raportat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┴───┴───┴────┴────┴───┴─────┴──┴──────┴────┴─────┴───────┴─────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────────────────────┬───────┬──────────┬───────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupa│
│ │ │Lungi │Osii │Greutatea │Denu- │ │Pozitia│plan │
│Numărul │Seria│mea ├───┬───┼─────────────┬─────────┤mirea │Statia │de │for- │
│vagonului │vago-│vehi- │ │În │Vehicul │Franata │marfii │ │sosire │mare │
│(vehiculului) │nului│culu- │Goa│car├────┬────┬───┼─────┬───┼───────┼────┬─────┤ │ │
│ │ │lui │le │ca │Tara│Neto│Bru│Auto-│Ma │ │Pre │Desti│ │ │
│ │ │ │ │te │ │ │to │mata │na │ │dare│natie│ │ │
├─┬─┬─┬───────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│1│2│3│4 │5│6│7│8│9│10│11│12│2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├─┼─┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┴───────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼─────┼───────┼───┼───┼────┼────┼───┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───┴───┴────┴────┴───┴─────┴───┴───────┴────┴─────┴───────┴─────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RECAPITULATIA ARATARII PE SERII (VAGOANE CONVENTIONALE) │
├─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬─────────┤
│ │ │ │ │C.F.R. │Cazane │ │C.F.R. │ │ │
│ │ │Aco- │Descoperite │straine │C.F.R. │Speciale │straine │DPW │Inactiv │
│Starea │Total │perite,├──┬──┬─┬───┬─┼──┬───┬──┬──┼────────┼──┬──┬───┬───┼─────┬─────┬───┼────┬───┼───┬─────┤
│vago- │ │C.F.R.,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │straine │ │ │ │ │Cereale│ │ │ │ │ │ │
│nului │ │straine│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬──┬──┤ │ │ │ ├──┬──┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──┼──┼─┼───┼─┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─────┼───┼────┼───┼───┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5│6 │7│8 │9 │10│11│12│13│14│15│16│17 │18 │19│20│21 │22 │23 │24 │25 │26 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──┼──┼─┼───┼─┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─────┼───┼────┼───┼───┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──┼──┼─┼───┼─┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─────┼───┼────┼───┼───┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──┼──┼─┼───┼─┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─────┼───┼────┼───┼───┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──┼──┼─┼───┼─┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼─────┼───┼────┼───┼───┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────┴──┴──┴─┴───┴─┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴──┴──┴─────┴───┴────┴───┴───┴─────┘


        LEGENDA:

        --------
        0 = Starea vagonului
        1 = Total
        2 = Acoperite, C.F.R., straine
        3 = Platforme şi demontabile
        4 = Rgsm, Rgsx, Sg, Sgg, Kg, Lg
        5 = Eacs
        6 = Eacs, vernil cereale
        7 = Eacs fosfati
        8 = Tals
        9 = Fals
        10 = Fcckkp, Facos, Faccops, Fakimo uy
        11 = Alte serii
        12 = Albe+motorina
        13 = Negre
        14 = Alte Z
        15 = If
        16 = Alte refrigerente
        17 = UCS
        18 = UCS
        19 = Uagps
        20 = Uagps
        21 = Hek, Hkm, Heks
        22 = Alte speciale
        23 = Acoperite
        24 = Descoperite
        25 = Serv. auxiliar
        26 = Defecte C.F.R. STR.

    ANEXA 9

    la Instrucţiunile nr. 201

┌──────────────────────────────────────┐
│UNITATEA .............. Nota de │
│repartizare a franelor de mana nr. │
│.................. DIN TRENUL NR. │
│..................... DIN │
│................... Agentul trenului │
│.............................. în │
│timpul parcursului de la statia │
│........................ la statia │
│............................, în caz │
│de oprire a trenului în linie curenta,│
│la ordinul mecanicului, va strange │
│franele de mana la vag. nr. ...... │
│vag. nr. ...... vag. nr. .... vag. nr.│
│.... Întocmit, Primit, (semnatura) │
│(semnatura) │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 10

    la Instrucţiunile nr. 201
    Cazurile în care se inmaneaza mecanicului ordin de circulatie
    ART. 1
    Ordinul de circulatie completat conform prevederilor prezentului regulament, se inmaneaza mecanicului în urmatoarele cazuri:
    1. în cazul impingerii trenului până la un punct din linie curenta de către locomotiva nelegata la tren şi frana, cu inapoiere în statia de unde a fost atasata;
    2. la ieşirea convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza dincolo de limita incintei statiei;
    3. la ieşirea în linie curenta a convoiului de manevra, sau numai a locomotivei care manevreaza:
    a) pe liniile deservite de un post de macazuri sau post ajutator de miscare;
    b) pe o linie de calc ferata a unui operator economic racordata în linie curenta;
    c) dincolo de semnalul de intrare pe sectiile pe care circulatia trenurilor se face pe bază de instalatie dispecer fără tehnica de calcul;

    4. la depăşirea semnalelor luminoase care ordona oprirea, care dau indicatii dubioase sau sunt stinse, respectiv la depăşirea semafoarelor mecanice care ordona oprirea, sunt defecte sau nu se pot manipula, în cazurile prevăzute de Regulamentul de semnalizare CFR;
    5. la staţionarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de siguranţă - trenul nu se poate gara la tragerea lui înainte şi trebuie să stationeze peste marca de siguranţă;
    6. la defectarea inductoarelor din cale, atât în incinta statiei cat şi în linie curenta;
    7. la expedierea unui tren, în cazul în care agentul unui post de bariera sau post de macazuri din linie curenta sau al unei statii cu serviciul intrerupt temporar nu se prezinta la telefon;
    8. în cazul defectării barierei;
    9. când se ataseaza locomotiva impingatoare legata ori nelegata la tren sau intercalata;
    10. în cazul când se schimba locomotiva trenului sau numărul de tren;
    11. când un tren urmeaza să se opreasca în linie curenta unde mersul nu prevede oprire;
    12. când se expediaza trenul cu material rulant sau cu incarcatura care depăşeşte gabaritul;
    13. când trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune peste podurile slabite;
    14. când se expediaza un tren pe linie dubla sau paralela, iar pe linia alaturata - paralela - se fac incarcari/descarcari în şi din vagoane sau se efectueaza lucrari;
    15. când se defecteaza parţial frana automata a trenului, cu aratarea modului de circulatie a trenului;
    16. când temperatura scade sub -15° C în cazul trenurilor care circulă pe linii cu pante caracteristice mai mari de 100/00 sau în cazul trenurilor care stationeaza în statii mai mult de o ora, fiind necesară executarea probei complete - Regulamentul pentru remorcarea şi franarea trenurilor - nr. 006;
    17. când în compunerea trenului sunt vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile";
    18. când se manevreaza cu vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile";
    19. când se manevreaza un grup de vagoane în curs de încărcare/descarcare cu incarcatura asezata numai pe o parte;
    20. când trenul circula cu agent la urma;
    21. la depăşirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia "rosu", precum şi a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt defecte, scoase temporar din functie sau în cazul în care se face manevra şi nu se consuma integral parcursul;
    22. la indrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa după mersuri intocmite cu ocazia indrumarii lor sau în condiţiile de circulatie din livret a unui tren prevăzut în grafic;
    23. la indrumarea timpurie a trenurilor de marfa;
    24. când pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mica de 20 km/ora;
    25. în cazul suprimarii opririi trenului intr-o statie în care după mers trenul are prevăzută oprire;
    26. expedierea trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de iesire;
    27. pentru continuarea mersului când trenul este oprit, după darea ordinului de plecare în statii neinzestrate cu semnal de iesire;
    28. în cazul schimbarii sistemului de circulatie;
    29. în cazurile de repunere în functiune a blocului de linie automat;
    30. la avizarea despre circulatia unui vehicul fără motor care se poate scoate de pe linie cu bratele;
    31. la expedierea trenului pe linie falsa;
    32. când functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întreruptă şi transmiterea avizelor/cererilor se face după formulele A, B, C şi respectiv D din Regulamentul pentru circulatia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005;
    33. la indrumarea trenului pe linie curenta inchisa;
    34. la avizarea restrictiilor de viteza;
    35. în cazul circulaţiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundaţiilor sau care sunt în pericol de a fi inundate;
    36. la modificarea condiţiilor inscrise în BAR;
    37. când necesitatile impun oprirea trenului intr-o statie unde mersul nu prevede oprire, iar semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire;
    38. în cazul restrictiei de viteza în trepte, când paleta galbena este la o distanta mai mica de 1000 m faţă de paleta galbena cu dungi în diagonala;
    39. când portiunile de linie slabite nu pot fi acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR;
    40. la circulatia trenurilor pe sectii cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor;
    41. când nu trebuie luate în considerare indicatiile semnalului de trecere ale postului de miscare, pentru sensul normal de mers;
    42. în cazul circulaţiei trenurilor pe sectii de circulatie cu puncte de sectionare având serviciul de miscare suspendat temporar;
    43. la inapoierea trenului din linie curenta în condiţiile stabilite de seful de tren;
    44. la darea dispozitiei privind plecarea locomotivei până la primul post telefonic sau prima statie, data de seful de tren când trenul nu-şi poate continua mersul;
    45. în cazul precizarii condiţiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor în linie curenta inchisa, respectiv când din două statii se expediaza mijloace de interventie în sens contrar, pe linie curenta inchisa;
    46. la ocuparea liniei curente de către un tren care pleaca dintr-un punct de sectionare fără semnal de iesire, cu semnat de iesire de grup fără indicator de linie sau cu indicator de linie defect, de pe o secţie cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor, în urma dispozitiei operatorului de circulatie;
    47. în cazurile de limitare de viteza prevăzute de reglementarile specifice privind remorcarea şi franarea trenurilor respectiv în cazul remorcarii trenului cu locomotive cu abur seria 50100 în curbe, pentru care sunt prevăzute viteze restrictionate;
    48. când trenul are în compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV;
    49. când IDM a fost avizat despre deteriorari la linie;
    50. la expedierea trenului de către acar sau de revizor de ace din ordinul IDM;
    51. pe sectiile cu conducere centralizata a circulaţiei trenului, când agentul unui punct de sectionare sau post de macazuri în linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit după plecarea trenului din ultimul punct de sectionare;
    52. când în compunerea trenului se afla vagoane defecte pentru care revizorul tehnic de vagoane a stabilit limitare de viteza;
    53. când în compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frana nemoderabila la slabire, vagoane cu frana cu disc şi/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere.
    54. la indrumarea trenurilor compuse din vagoane defecte, pentru care au fost stabilite condiţii de circulatie de către revizorul tehnic de vagoane;
    55. la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie exista restrictii de viteza;
    56. la darea inapoi a trenului cu depăşirea marcii de siguranţă de la urma trenului;
    57. la inapoierea în statie a unui tren care circulă pe linie normala sau falsa de pe o secţie dispecer fără tehnica de calcul, după oprirea trenului la un punct din linie curenta, pentru incarcari-descarcari;
    58. la incrucisarea trenurilor în punctele de sectionare inzestrate cu indicatoare permanente de acoperire de pe sectiile cu conducere centralizata a circulaţiei, pentru precizarea ordinii de intrare a trenurilor;
    59. la fractionarea şi gararea trenurilor rămase peste marcile de siguranţă ale unei statii pe o secţie cu conducere centralizata a circulaţiei trenurilor;
    60. la primirea unui tren pe linie ocupata sau cu marca de siguranţă ocupata în capatul opus;
    61. la primirea unui tren în statie când incuietorile aparatelor de cale, respectiv instalatiile CEM sau cu incuietori cu chei cu bloc, sunt defecte;
    62. în cazul trenurilor cu vagoane care sunt aranjate după vagonul de semnal,

    ART. 2
    Se vor aviza prin ordin de cir culatie mecanicul, respectiv conducatorul manevrei şi în alte cazuri necuprinse în prezenta anexa, atunci când siguranţa circulaţiei impune măsuri care trebuie aduse la cunoştinţa personalului de locomotiva şi tren.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016