Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 729 din 29 iulie 2005 (*republicat*)  pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 729 din 29 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 31 ianuarie 2007

ART. 1
Se aproba Metodologia de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba Metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor, prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 3
Atestatele eliberate specialistilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor si a studiilor de transformare a pasunilor impadurite, in baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 207/2001 , vor fi preschimbate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, prin grija comisiei de atestare.
ART. 4
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 207/2001 isi inceteaza aplicabilitatea.
ART. 6
Directia generala management forestier din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, expertii care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor (expertii CTAP) si sefii de proiect vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

METODOLOGIE
de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta metodologie are ca obiect atestarea sefilor de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor, denumiti in continuare sefi de proiect.
ART. 2
(1) Atestarea persoanelor fizice ca sefi de proiect se face de catre o comisie de atestare a carei componenta este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(2) Atestarea are drept scop asigurarea personalului necesar pentru fundamentarea si propunerea solutiilor tehnice adoptate in lucrarile de amenajare a fondului forestier national, potrivit reglementarilor in vigoare, de catre unitatile specializate autorizate.
(3) Dovada indeplinirii conditiilor de atestare de catre persoanele fizice solicitante se face prin eliberarea unui certificat de atestare de catre Comisia de atestare prevazuta la alin. (1).
(4) Certificatul de atestare acorda sefilor de proiect dreptul de a ocupa functia de sef de proiect in cadrul unitatilor specializate autorizate sa execute lucrari de amenajare a fondului forestier national.

CAP. II
Conditii de atestare

ART. 3
Persoanele fizice care solicita atestarea trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa aiba studii superioare de lunga durata in specialitatea silvicultura;
b) sa aiba o activitate de minimum 4 ani in domeniul amenajarii padurilor.
ART. 4
Se atesta ca sef de proiect, la cerere, fara a mai fi obligate sa sustina examenul prevazut la art. 6, persoanele fizice care au atestatul de expert CTAP.

CAP. III
Documentele si procedura de atestare

ART. 5
(1) In vederea obtinerii atestarii persoanele fizice sunt obligate sa depuna un dosar personal care sa cuprinda urmatoarele:
a) cerere de inscriere in vederea sustinerii examenului pentru atestare;
b) curriculum vitae;
c) memoriu de activitate si lucrari publicate;
d) copii de pe actele de studii;
e) copie de pe carnetul de munca;
f) alte acte doveditoare pentru conditiile prevazute la art. 3.
(2) Dosarele de atestare se depun la secretariatul Comisiei de atestare.
(3) Dosarele depuse sunt analizate trimestrial de catre Comisia de atestare, in sedinte de lucru programate de presedintele acesteia.
ART. 6
(1) Persoanele fizice care au solicitat atestarea si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 sustin un examen, in baza unui test tip grila, in fata Comisiei de atestare.
(2) Rezultatul examinarii - admis/respins - se va consemna in procesul-verbal de sedinta.
(3) Lista cu candidatii admisi/respinsi se afiseaza la avizierul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in termen de 48 de ore de la sustinerea examenului.
ART. 7
(1) In termen de 30 de zile de la data organizarii sedintei de atestare, persoanele fizice admise primesc un certificat de atestare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
(2) Fiecare certificat de atestare va fi inscris, in ordinea emiterii, in Registrul de certificate de atestare a sefilor de proiect, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
ART. 8
Contestatiile la hotararile Comisiei de atestare se depun in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor si se adreseaza Comisiei pentru solutionarea contestatiilor, constituita conform prevederilor art. 14.

CAP. IV
Comisia de atestare si Comisia de solutionare a contestatiilor

ART. 9
Comisia de atestare este formata din 5 membri care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba studii superioare de lunga durata in specialitatea silvicultura;
b) sa aiba activitate de minimum 7 ani in domeniul silviculturii;
c) sa aiba experienta in domeniul amenajarii padurilor.
ART. 10
Comisia de atestare este legal constituita si poate functiona in prezenta presedintelui si a cel putin 2 membri.
ART. 11
Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt:
a) planifica si organizeaza activitatea Comisiei de atestare;
b) semneaza certificatul de atestare.
ART. 12
Atributiile secretarului Comisiei de atestare sunt:
a) propune planificarea activitatii Comisiei de atestare;
b) inregistreaza si verifica dosarele personale de atestare;
c) tine evidenta proceselor-verbale de sedinta si a hotararilor Comisiei de atestare;
d) redacteaza documentele Comisiei de atestare;
e) asigura afisarea bibliografiei si a tematicii de examen;
f) supune dezbaterii Comisiei de atestare comunicarile facute in conditiile art. 21, in vederea luarii hotararilor corespunzatoare.
ART. 13
Atributiile Comisiei de atestare sunt:
a) analizeaza continutul dosarului personal si decide admiterea sau respingerea acestuia in cazul neindeplinirii conditiilor de atestare;
b) stabileste bibliografia, tematica si subiectele de examinare;
c) admite sau respinge, in urma examinarilor, atestarea persoanelor fizice solicitante;
d) decide retragerea certificatului de atestare sau avertismentul, in conditiile prevazute la art. 20.
ART. 14
Comisia pentru solutionarea contestatiilor este formata din 3 membri:
a) secretarul de stat pentru paduri - presedinte;
b) un cadru universitar din domeniul amenajarii padurilor;
c) un consilier superior din cadrul directiei care are in atributii activitatea de amenajare a padurilor - secretar.
ART. 15
Atributiile presedintelui Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:
a) semneaza hotararile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;
b) planifica si organizeaza activitatea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor.
ART. 16
Atributiile secretarului Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:
a) propune planificarea activitatii Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;
b) inregistreaza si tine evidenta contestatiilor intr-un registru special;
c) redacteaza documentele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;
d) comunica hotararile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor persoanelor interesate.

CAP. V
Obligatiile sefilor de proiect

ART. 17
Persoanele fizice care au fost atestate ca sef de proiect au urmatoarele obligatii:
a) sa desfasoare activitatea pentru care au fost atestate, cu respectarea reglementarilor legale, precum si a metodologiilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice din domeniul silviculturii;
b) sa respecte prevederile stabilite si consemnate in procesele-verbale ale sedintei de avizare a temei de proiectare - Conferinta I de amenajare - si ale sedintei de preavizare a solutiilor tehnice - Conferinta a II-a de amenajare;
c) sa respecte masurile stabilite in procesele-verbale sau in notele de control intocmite cu ocazia verificarilor tehnice facute de catre persoanele cu atributii de control sau imputernicite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura sau de catre unitatile din subordinea acesteia.

CAP. VI
Dispozitii finale

ART. 18
Atestarea persoanelor fizice ca sef de proiect se face pe o perioada de 5 ani.
ART. 19
Insusirea documentatiilor, pe fiecare faza de proiectare tehnologica, si, in final, a proiectului redactat se realizeaza prin semnatura persoanei atestate.
ART. 20
(1) Comisia de atestare sanctioneaza cu avertisment sau cu retragerea certificatului de atestare incalcarea obligatiilor prevazute la art. 17.
(2) Comisia de atestare sanctioneaza cu retragerea certificatului de atestare in urmatoarele situatii:
a) daca in sedintele de avizare ale Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura se resping de la avizare 3 proiecte insusite de acelasi sef de proiect;
b) daca titularul certificatului este sanctionat pentru a doua oara cu avertisment.
ART. 21
(1) Pentru luarea masurilor prevazute la art. 20, Comisia de atestare analizeaza si hotaraste in baza comunicarilor facute de catre:
a) membrii Comisiei de atestare;
b) beneficiarul lucrarii;
c) expertii CTAP;
d) membrii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura (CTAS) din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
e) persoanele cu atributii de control sau imputernicite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura ori de catre unitatile din subordinea acesteia.
(2) Comunicarile facute se depun in scris la secretariatul Comisiei de atestare.

ANEXA 1


───────
la metodologie
──────────────

COMPONENTA
Comisiei de atestare a sefilor de proiect

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Calitatea
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Directorul directiei care elaboreaza reglementari,
politici, strategii presedinte
2. Directorul directiei care are in atributii
amenajarea padurilor membru
3. Liviu Filip - seful serviciului amenajarea padurilor,
cadastru si inventar forestier membru
4. Gheorghe Gheorghita - consilier superior membru
5. Rontea Daniela - consilier superior membru-secretar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2


────────
la metodologie
───────────────

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Comisia de atestare a sefilor de proiect
pentru lucrari de amenajare a padurilor

CERTIFICAT DE ATESTARE
nr. .................... din ...................

Comisia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor, numita prin <>Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 729/2005 ,

ATESTA

ca sef de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor pe domnul .........., avand codul numeric personal ............, domiciliat in ....................................... .
Prezentul certificat are o perioada de valabilitate de 5 ani.

Presedintele Comisiei de atestare,
..................................

ANEXA 3
───────
la metodologie
──────────────

REGISTRUL
de certificate de atestare a sefilor de proiect

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nr./data Numele si prenumele Certificat de Observatii
crt. dosarului atestare nr.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2

METODOLOGIE
de atestare a sefilor de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta metodologie are ca obiect atestarea expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor, denumiti in continuare experti CTAP.
ART. 2
(1) Atestarea persoanelor fizice ca experti CTAP se face de catre o comisie de atestare a carei componenta este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(2) Atestarea are drept scop asigurarea personalului necesar pentru certificarea solutiilor tehnice adoptate in lucrarile de amenajare a fondului forestier national, potrivit reglementarilor in vigoare, de catre unitatile specializate autorizate.
(3) Dovada indeplinirii conditiilor de atestare de catre persoanele fizice solicitante se face prin eliberarea unui certificat de atestare de catre Comisia de atestare prevazuta la alin. (1).
(4) Certificatul de atestare acorda expertilor CTAP dreptul de a analiza, de a corecta si, dupa caz, de a certifica solutiile tehnice stabilite de unitatile specializate autorizate sa execute lucrari de amenajare a fondului forestier national.

CAP. II
Conditii de atestare

ART. 3
(1) Persoanele fizice care solicita atestarea trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa aiba studii superioare de lunga durata in specialitatea silvicultura;
b) sa aiba o activitate de minimum 8 ani in domeniul amenajarii padurilor, din care minimum 4 ani ca proiectant in cadrul unei unitati specializate autorizate sa execute lucrari de amenajare a fondului forestier national;
c) sa aiba o activitate de minimum 4 ani ca sef de proiect in cadrul unei unitati specializate autorizate sa execute lucrari de amenajare a fondului forestier national.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), pot solicita atestarea ca expert CTAP persoanele care au desfasurat o activitate de minimum 8 ani in domeniul amenajarii padurilor, din care 4 ani in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
ART. 4
Se atesta ca experti CTAP, la cerere, fara a mai fi obligate sa sustina examenul prevazut la art. 6, persoanele fizice care au titlul stiintific de doctor in domeniul amenajarii padurilor.

CAP. III
Documentele si procedura de atestare

ART. 5
(1) In vederea obtinerii atestarii persoanele fizice sunt obligate sa depuna un dosar personal care sa cuprinda urmatoarele:
a) cererea de inscriere in vederea sustinerii examenului pentru atestare;
b) curriculum vitae;
c) memoriu de activitate si lucrari publicate;
d) copii de pe actele de studii sau titlurile stiintifice;
e) copie de pe carnetul de munca;
f) alte acte doveditoare pentru conditiile prevazute la art. 3.
(2) Dosarele in vederea obtinerii atestarii se depun la secretariatul Comisiei de atestare.
(3) Dosarele depuse sunt analizate trimestrial de catre Comisia de atestare, in sedinte de lucru programate de presedintele acesteia.
ART. 6
(1) Persoanele fizice care au solicitat atestarea si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 sustin un examen in fata Comisiei de atestare.
(2) Rezultatul examinarii - admis/respins - se va consemna in procesul-verbal de sedinta.
(3) Lista cu candidatii admisi/respinsi se afiseaza la avizierul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in termen de 48 de ore de la sustinerea examenului.
ART. 7
(1) In termen de 30 de zile de la data organizarii sedintei de atestare, persoanele fizice admise primesc un certificat de atestare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
(2) Fiecare certificat de atestare va fi inscris, in ordinea emiterii, in Registrul de certificate de atestare a expertilor CTAP, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
ART. 8
Contestatiile la hotararile Comisiei de atestare se depun in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor si se adreseaza Comisiei pentru solutionarea contestatiilor, constituita conform prevederilor art. 14.

CAP. IV
Comisia de atestare si Comisia de solutionare a contestatiilor

ART. 9
Comisia de atestare este formata din 7 membri care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba studii superioare de lunga durata in specialitatea silvicultura;
b) sa aiba activitate de minimum 10 ani in domeniul silviculturii;
c) sa aiba o experienta relevanta in domeniul amenajarii padurilor.
ART. 10
(1) Comisia de atestare este legal constituita si poate functiona in prezenta presedintelui si a cel putin 4 membri.
(2) Hotararile Comisiei de atestare se iau cu intrunirea a cel putin 4 voturi favorabile.
ART. 11
Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt:
a) planifica si organizeaza activitatea Comisiei de atestare;
b) semneaza certificatul de atestare.
ART. 12
Atributiile secretarului Comisiei de atestare sunt:
a) propune planificarea activitatii Comisiei de atestare;
b) inregistreaza si verifica dosarele personale de atestare;
c) tine evidenta proceselor-verbale de sedinta si a hotararilor Comisiei de atestare;
d) redacteaza documentele Comisiei de atestare;
e) asigura afisarea bibliografiei si a tematicii de examen;
f) supune dezbaterii Comisiei de atestare comunicarile facute in conditiile art. 22, in vederea luarii hotararilor corespunzatoare.
ART. 13
Atributiile Comisiei de atestare sunt:
a) analizeaza continutul dosarului personal si decide admiterea sau respingerea acestuia in cazul neindeplinirii conditiilor de atestare;
b) stabileste bibliografia, tematica si subiectele de examinare;
c) admite sau respinge, in urma examinarilor, atestarea persoanelor fizice solicitante;
d) decide retragerea certificatului de atestare sau avertismentul in conditiile prevazute la art. 21.
ART. 14
Comisia pentru solutionarea contestatiilor este formata din 3 membri:
a) secretarul de stat pentru paduri - presedinte;
b) un cadru universitar din domeniul amenajarii padurilor;
c) un consilier superior din cadrul secretariatului de stat pentru paduri - secretar.
ART. 15
Atributiile presedintelui Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:
a) semneaza hotararile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;
b) planifica si organizeaza activitatea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor.
ART. 16
Atributiile secretarului Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:
a) propune planificarea activitatii Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;
b) inregistreaza si tine evidenta contestatiilor intr-un registru special;
c) redacteaza documentele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;
d) comunica hotararile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor celor interesati.

CAP. V
Obligatiile expertilor CTAP

ART. 17
Persoanele fizice care au fost atestate ca expert CTAP au urmatoarele obligatii:
a) sa verifice lucrarile de amenajare a padurilor pentru fiecare faza de proiectare tehnologica - teren, redactare, definitivare -, precum si sa analizeze, sa modifice, dupa caz, si sa certifice solutiile tehnice, cu respectarea reglementarilor legale;
b) sa respecte prevederile stabilite si consemnate in procesele-verbale ale sedintei de avizare a temei de proiectare - Conferinta I de amenajare - si ale sedintei de preavizare a solutiilor tehnice - Conferinta a II-a de amenajare;
c) sa respecte masurile stabilite in procesele-verbale sau in notele de control intocmite cu ocazia verificarilor tehnice facute de catre persoanele cu atributii de control sau imputernicite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura ori de catre unitatile din subordinea acesteia;
d) sa solicite intrunirea unei comisii de specialisti in situatia in care constata ca solutiile tehnice care trebuie adoptate necesita o dezbatere larga;
e) sa dea curs solicitarilor autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura in realizarea unor actiuni specifice.

CAP. VI
Dispozitii finale

ART. 18
Atestarea persoanelor fizice ca expert CTAP se face pe o perioada de 5 ani.
ART. 19
(1) Expertii CTAP sunt atestati sa certifice, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor pentru o suprafata anuala de maximum 60.000 ha.
(2) Suprafata luata in calcul la stabilirea capacitatii anuale pentru un expert CTAP rezulta in urma insumarii suprafetelor anuale pentru care se executa lucrari de amenajare a padurilor - faza teren - de catre unitatea specializata autorizata la care este angajat.
ART. 20
Certificarea documentatiilor privind solutiile tehnice, pe fiecare faza de proiectare tehnologica, si, in final, a proiectului redactat se realizeaza prin inscrierea cu parafa, al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la prezenta metodologie, si prin semnatura persoanei atestate.
ART. 21
(1) Comisia de atestare sanctioneaza cu avertisment sau cu retragerea certificatului de atestare in urmatoarele situatii:
a) pentru incalcarea obligatiilor prevazute la art. 17 lit. a), b) si c);
b) pentru depasirea cu cel mult 5% a suprafetei anuale prevazute la art. 19 alin. (1).
(2) Comisia de atestare sanctioneaza cu retragerea certificatului de atestare in urmatoarele situatii:
a) daca in sedintele de avizare ale Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura se resping de la avizare 3 proiecte certificate de acelasi expert CTAP;
b) pentru depasirea cu mai mult de 5% a suprafetei anuale prevazute la art. 19 alin. (1);
c) daca titularul certificatului de atestare este sanctionat pentru a doua oara cu avertisment.
ART. 22
(1) Pentru luarea masurilor prevazute la art. 21, Comisia de atestare analizeaza si hotaraste in baza comunicarilor facute de catre:
a) membrii Comisiei de atestare;
b) beneficiarul lucrarii;
c) seful de proiect;
d) membrii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura (CTAS) din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
e) persoanele cu atributii de control sau imputernicite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura ori de catre unitatile din subordinea acesteia.
(2) Comunicarile facute se depun in scris la secretariatul Comisiei de atestare.

ANEXA 1
───────
la metodologie
──────────────

COMPONENTA
Comisiei de atestare a expertilor CTAP

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Calitatea
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Directorul directiei care elaboreaza reglementari,
politici, strategii presedinte
2. Directorul directiei care are in atributii
amenajarea padurilor membru
3. Tamas Stefan - profesor universitar la Facultatea de
Silvicultura si Exploatari Forestiere Brasov -
disciplina Amenajarea padurilor membru
4. Leahu Iosif - profesor universitar la Facultatea de
Silvicultura si Exploatari Forestiere Brasov -
disciplina Amenajarea padurilor membru
5. Carcea Filomon - dr. ing. in silvicultura -
specialitatea amenajarea padurilor membru
6. Seceleanu Ioan - dr. ing. in silvicultura -
specialitatea amenajarea padurilor membru
7. Nastasa Liviu - dr. ing. in silvicultura -
specialitatea amenajarea padurilor membru
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2


────────
la metodologie
──────────────

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Comisia de atestare a expertilor care certifica,
din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor
de amenajare a padurilor

CERTIFICAT DE ATESTARE
nr. ....... din .......

Comisia de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor, numita prin <>Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 729/2005 ,

ATESTA
ca expert care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor pe domnul ......., avand codul numeric personal ......, domiciliat in ........................ .

Prezentul certificat are o perioada de valabilitate de 5 ani.

Presedintele Comisiei de atestare,
.................................

ANEXA 3
───────
la metodologie
──────────────

REGISTRUL
de certificate de atestare a expertilor CTAP

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nr./data Numele si prenumele Certificat de Observatii
crt. dosarului atestare nr.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ANEXA 4
───────
la metodologie
───────────────

MODELUL PARAFEI

┌────────────────────────────────────────────────────┬──
│Domnul*) ..........................................,│ ^
│avand codul numeric personal ......................,│ │
│este │ │
│ ATESTAT │ │
│de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si │ 4 cm
│Dezvoltarii Rurale, prin Certificatul nr. ...... din│ │
│data de ........., sa certifice, din punct de vedere│ │
│tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a │ │
│padurilor. │ v
└────────────────────────────────────────────────────┼──
│<──────────────────────── 7 cm ────────────────────>│


__________
*) Numele si prenumele persoanei atestate

____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016