Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din norme-metodologice aprilie 2005 Twitter Facebook

Acte norme-metodologice aprilie 2005

Monitorul Oficial 356 bis din 27 Aprilie 2005 (M. Of. 356 bis/2005)

NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2005 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul Romaniei EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 bis din 27 aprilie 2005

__________ *) aprobate prin ordinul nr. 629 din 12 aprilie 2005 , publicate in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 356 din 27 aprilie 2005. cap. i. dispoziŢii generale 1. prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul româniei, pentru transportul mãrfurilor în tranzit între douã birouri vamale, inclusiv dupã caz, pentru mãrfurile transbordate, reexpediate sau antrepozitate şi introduc în acest scop procedura t1, oricare ar fi natura şi originea mãrfurilor. 2. dispoziţiile cuprinse în aceste norme metodologice se aplicã ...

Monitorul Oficial 339 din 21 Aprilie 2005 (M. Of. 339/2005)

NORME din 23 martie 2005 privind asigurarea pentru risc profesional EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 21 aprilie 2005

În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, auditorii financiari, în exercitarea independentã a profesiei, aplicã şi respectã normele privind asigurarea pentru risc profesional. membrii camerei garanteazã rãspunderea civilã privind activitatea desfãşuratã prin exercitarea calitãţii de auditor financiar, prin încheierea contractului de asigurare de rãspundere civilã profesionalã în condiţiile precizate de prezentele norme. cap. i definiţii art. 1 În înţelesul prezentelor norme, termenii sau expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: - venit brut din onorarii - totalul ...

Monitorul Oficial 331 din 20 Aprilie 2005 (M. Of. 331/2005)

NORME din 7 aprilie 2005 de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 20 aprilie 2005

Art. 1 pensia de serviciu se acordã, la cerere, la data îndeplinirii condiţiilor de pensie pentru limitã de vârstã, prevãzute de legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu respectarea prevederilor legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, denumitã în continuare lege. art. 2 (1) beneficiazã de pensia de serviciu reglementatã de lege personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe ...

Monitorul Oficial 326 din 18 Aprilie 2005 (M. Of. 326/2005)

NORMA din 6 aprilie 2005 de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 18 aprilie 2005

În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au semnificaţiile prevãzute de legea nr. 289/2004 , denumitã în continuare lege. art. 1 prin facilitãţile financiare similare prevãzute la art. 2 lit. c) din lege se vor înţelege, fãrã a fi limitativã enumerarea de mai jos, operaţiunile în cadrul cãrora sunt utilizaţi termeni ca: "ratã de platã, tranşã periodicã de platã ori etapã de achitare", în situaţia în care scopul acestora este acordarea unui credit pentru consum cãtre consumator sub forma unei amânãri a plãţii, cum ar fi contractele de leasing financiar care ...

NORMA din 7 aprilie 2005 de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 18 aprilie 2005

În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au semnificaţiile prevãzute de legea nr. 289/2004 , denumitã în continuare lege. art. 1 prin facilitãţile financiare similare prevãzute la art. 2 lit. c) din lege se vor înţelege, fãrã a fi limitativã enumerarea de mai jos, operaţiunile în cadrul cãrora sunt utilizaţi termeni ca: "ratã de platã, tranşã periodicã de platã ori etapã de achitare", în situaţia în care scopul acestora este acordarea unui credit pentru consum cãtre consumator sub forma unei amânãri a plãţii, cum ar fi contractele de leasing financiar care ...

Monitorul Oficial 323 din 18 Aprilie 2005 (M. Of. 323/2005)

NORME din 11 aprilie 2005 privind structura functionala a cabinetelor medicale in vederea autorizarii sanitare EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 18 aprilie 2005

1. cabinetele medicale, indiferent de forma de înfiinţare şi organizare, trebuie sã funcţioneze numai în baza autorizaţiei sanitare. 2. autorizarea sanitarã a cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate, precum şi a societãţilor civile medicale constituie actul care atestã întrunirea condiţiilor igienico-sanitare pentru funcţionarea acestora. 3. autorizarea sanitarã a cabinetelor medicale se face de cãtre direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului bucureşti. 4. pentru cabinetele medicale asociate sau grupate, cât şi pentru societatea civilã medicalã se elibereazã o autorizaţie unicã pe adresa sediului în care îşi desfãşoarã activitatea fiecare cabinet medical ...

NORMA din 21 februarie 2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind derularea activitatii de garantare a creditelor pentru productia de export (garantii pentru capital de lucru), in numele si contul statului (NI-CST-01-II-/1) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 18 aprilie 2005

I. normele privind derularea activitãţii de garantare a creditelor pentru producţia de export, în numele şi contul statului (ni-cst-01-ii-/0), aprobate prin hotãrârea c.i.g.c.c.e. nr. 14700/22.11.2004 , se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. se modificã punctul 1 de la capitolul i - cadrul legal. coeficient (grad) de expunere - din norme şi va avea urmãtorul conţinut: 1. În conformitate cu: legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea bãncii de export - import a româniei eximbank s.a. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, cu modificãrile şi ...

Monitorul Oficial 324 din 18 Aprilie 2005 (M. Of. 324/2005)

NORMA din 24 martie 2005 privind inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005

1. normele privind inspecţia tehnicã a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzinã, denumite în continuare norme, se referã la urmãtoarele activitãţi de avizare tehnicã a proiectelor şi inspecţie tehnicã în exploatare la care se supun instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încãrcare, descãrcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzinã, în scopul limitãrii emisiilor de compuşi organici volatili: 1.1. avizarea tehnicã a proiectului şi inspecţia tehnicã în ...

Monitorul Oficial 321 din 15 Aprilie 2005 (M. Of. 321/2005)

NORME din 13 aprilie 2005 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de garantare EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 15 aprilie 2005

I. constituirea şi destinaţia fondului de garantare art. 1 (1) prezentele norme reglementeazã procedurile de constituire, de administrare şi de utilizare a fondului de garantare prevãzut la art. 60 din legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în românia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi procedurile specifice de platã a sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri, conform dispoziţiilor legii nr. 503/2004 privind redresarea financiarã şi falimentul societãţilor de asigurare. (2) fondul de garantare, denumit în continuare fond, se constituie în conformitate cu prevederile art. 60 din legea nr. 136/1995 ...

Monitorul Oficial 308 din 13 Aprilie 2005 (M. Of. 308/2005)

NORME din 1 aprilie 2005 unitare de structura pentru infiintarea si functionarea punctelor vamale EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Autoritatea Nationala a Vamilor PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 13 aprilie 2005

1. activitatea autoritãţii vamale se exercitã prin autoritatea naţionalã a vãmilor şi prin direcţiile regionale vamale, birourile vamale şi punctele vamale subordonate autoritãţii naţionale a vãmilor. 2. În vederea eficientizãrii activitãţii vamale, în cadrul birourilor vamale se pot înfiinţa, prin ordin al vicepreşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã care conduce autoritatea naţionalã a vãmilor, puncte vamale. 3. la cererea comisionarilor în vamã autorizaţi pe lângã biroul vamal, înfiinţarea punctelor vamale se poate aproba de vicepreşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã care conduce autoritatea naţionalã a vãmilor pe duratã determinatã sau nedeterminatã, în funcţie de ...

Monitorul Oficial 312 din 13 Aprilie 2005 (M. Of. 312/2005)

NORME METODOLOGICE din 31 martie 2005 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005

Norme metodologice: procedura de restituire a bunurilor care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din românia se desfãşoarã în condiţiile stabilite prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 83/1999 , aprobatã cu completãri prin legea nr. 66/2004 , şi în conformitate cu prezentele norme metodologice. ordonanţa de urgenţã: "art. 6. - (1) imobilele care au aparţinut comunitãţilor minoritãţilor naţionale din românia şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fãrã titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 ...

Monitorul Oficial 305 din 12 Aprilie 2005 (M. Of. 305/2005)

NORME din 23 februarie 2005 privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 12 aprilie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prevederile prezentelor norme se aplicã persoanelor fizice care posedã o calificare profesionalã în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuitã de alt stat în acord cu reglementãrile specifice din acel stat, şi care doresc sã exercite aceastã profesie în românia. (2) prin profesii asimilate profesiei de audit financiar se înţelege profesiile care vizeazã activitãţile pe care le pot desfãşura persoanele fizice care sunt membre ale unui organism profesional din domeniul contabilitãţii şi auditului financiar, recunoscut de federaţia internaţionalã a contabililor ...

Monitorul Oficial 303 din 12 Aprilie 2005 (M. Of. 303/2005)

NORME din 31 martie 2005 de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 12 aprilie 2005

Art. 1 pensia de serviciu se acordã, la cerere, cu respectarea prevederilor legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, dupã îndeplinirea condiţiilor de pensie pentru limitã de vârstã prevãzute de legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. art. 2 (1) beneficiarii pensiei de serviciu prevãzute de lege sunt magistraţii şi personalul de specialitate juridicã asimilat magistraţilor. (2) magistraţii, potrivit art. 2 din lege şi art. 73 din legea ...

NORME din 31 martie 2005 de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 12 aprilie 2005

Art. 1 pensia de serviciu se acordã cu respectarea prevederilor legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicatã, la cerere, dupã împlinirea condiţiilor de pensie pentru limitã de vârstã prevãzute de legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. art. 2 singura condiţie pentru a beneficia de pensie de serviciu în condiţiile legii nr. 47/1992 , republicatã, o reprezintã calitatea de judecãtor al curţii constituţionale la data pensionãrii sau recalculãrii pensiei, indiferent de vechimea în magistraturã. art. 3 cuantumul pensiei de ...

Monitorul Oficial 297 din 08 Aprilie 2005 (M. Of. 297/2005)

NORMA nr. 4 din 1 aprilie 2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005

În baza art. 10 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi a art. 7 din regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 , banca naţionalã a româniei emite prezenta normã. cap. i categorii de entitãţi care pot fi autorizate sã efectueze operaţiuni de schimb valutar art. 1 operaţiunile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul româniei pot fi ...

NORMA nr. 5 din 1 aprilie 2005 privind autorizarea operatiunilor valutare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005

În baza art. 10 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi a art. 7 din regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 , banca naţionalã a româniei emite prezenta normã. cap. i categorii de operaţiuni supuse autorizãrii art. 1 (1) sunt supuse autorizãrii de cãtre banca naţionalã a româniei urmãtoarele operaţiuni, dacã acestea nu sunt de natura datoriei publice externe: a) operaţiuni ...

NORMA nr. 6 din 1 aprilie 2005 privind importul si exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005

În baza art. 10 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi a art. 7 din regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 , banca naţionalã a româniei emite prezenta normã. art. 1 prin instrumente de platã sub formã de numerar se înţelege: a) valuta efectivã/moneda naţionalã (leu), respectiv numerarul sub forma bancnotelor şi monedelor în circulaţie; b) instrumentele negociabile la purtãtor incluzând: (i) instrumentele monetare ...

NORMA nr. 7 din 1 aprilie 2005 privind masurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizarii operatiunilor in conturi de depozit in moneda nationala (leu) EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005

În baza art. 10 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi a art. 7 din regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 , banca nationala a româniei emite prezenta norma. art. 1 În condiţiile în care, ca urmare a liberalizarii operaţiunilor în conturi de depozit în moneda nationala (leu) deschise de nerezidenti la instituţii de credit din românia, fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebita exercita presiuni puternice ...

NORMA nr. 3 din 1 aprilie 2005 privind functionarea pietei valutare interbancare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005

În baza art. 10 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi ale art. 7 din regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 , banca naţionalã a româniei emite prezenta normã. art. 1 piaţa valutarã interbancarã este piaţa pe care se efectueazã tranzacţii valutare de cãtre intermediari, precum şi de banca naţionalã a româniei. i. participanţi art. 2 intermediarii pe piaţa valutarã interbancarã (denumiţi în continuare intermediari) ...

Monitorul Oficial 294 din 07 Aprilie 2005 (M. Of. 294/2005)

NORME din 30 martie 2005 referitoare la calitatea materiilor prime utilizate la producerea medicamentelor romanesti de uz uman EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 7 aprilie 2005

Art. 1 calitatea materiilor prime utilizate la fabricarea medicamentelor româneşti de uz uman autorizate de punere pe piaţã trebuie sã fie conformã cu calitatea aprobatã de agenţia naţionalã a medicamentului cu ocazia autorizãrii de punere pe piaţã a medicamentelor respective. art. 2 (1) calitatea materiilor prime utilizate de producãtorii români de medicamente pentru experimentãri în vederea pregãtirii documentaţiei de autorizare de punere pe piaţã trebuie sã fie conformã cu prevederile ediţiei în vigoare a farmacopeei europene. (2) În cazul în care farmacopeea europeanã nu conţine monografia respectivã, calitatea ...

NORME din 30 martie 2005 de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.127/2003 pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificarile de tip IA si IB EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 7 aprilie 2005

Art. 1 cererile de variaţii de tip ib/42, referitoare la schimbarea termenului de valabilitate a produsului finit, însoţite de studii de stabilitate efectuate pe serii-pilot, vor mai fi acceptate de agenţia naţionalã a medicamentului doar pânã la data de 30 iunie 2005. art. 2 Începând cu data de 1 iulie 2005, cererile de variaţii menţionate la art. 1 vor fi acceptate de agenţia naţionalã a medicamentului doar dacã vor fi însoţite de studii de stabilitate efectuate pe serii industriale. ...

Monitorul Oficial 291 din 07 Aprilie 2005 (M. Of. 291/2005)

NORME din 24 martie 2005 privind procedurile simplificate de vamuire EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA-Autoritatea Nationala a Vamilor PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 7 aprilie 2005

Cap. i dispoziţii generale 1. declararea mãrfurilor la autoritatea vamalã în vederea acordãrii unui regim vamal se poate face, prin derogare de la declararea mãrfurilor în procedurã normalã, prin utilizarea unor proceduri simplificate, dupã cum urmeazã: a) procedura de declarare incompletã (pdi) - care permite autoritãţii vamale sã accepte o declaraţie vamalã în care nu sunt înscrise toate datele şi informaţiile potrivit normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu sau la care nu sunt anexate toate documentele prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru acordarea regimului vamal solicitat; ...

Monitorul Oficial 288 din 06 Aprilie 2005 (M. Of. 288/2005)

NORMA nr. 8 din 1 aprilie 2005 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati a Romaniei EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 6 aprilie 2005

În temeiul prevederilor art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, banca naţionalã a româniei emite prezenta normã. articol unic perioada de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din norma nr. 4/2004 privind raportarea statisticã a datelor pentru elaborarea balanţei de plãţi a româniei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 615 din 7 iulie 2004, se prelungeşte de la 3 luni la 6 luni. ...

NORMA nr. 9 din 1 aprilie 2005 privind regimul special de decontare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 6 aprilie 2005

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi ale art. 23 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, ale art. 89 alin. 1 din legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, republicatã, ale art. 164 şi 285 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 200/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 4 alin. (2) din legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

Monitorul Oficial 290 din 06 Aprilie 2005 (M. Of. 290/2005)

NORMA nr. 2 din 2 martie 2005 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea acestor operatiuni EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 6 aprilie 2005

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, ale art. 56 alin. 1 din legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, republicatã, ale art. 164 şi 285 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 200/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

Monitorul Oficial 288 din 06 Aprilie 2005 (M. Of. 288/2005)

NORME din 23 martie 2005 privind stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 6 aprilie 2005

*t* numãrul minim de ore care trebuie executate pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar se determinã astfel:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. planificarea şi documentarea auditului presupun: 30 de ore - stabilirea contactelor dintre cabinetul de audit (partener) şi client; - dobândirea cunoştinţelor despre afacerea clientului, identificarea evenimentelor, tranzacţiilor şi practicilor, care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare; - actualizarea şi documentarea informaţiilor despre client; - evaluarea preliminarã a riscurilor şi a pragului ...

Monitorul Oficial 278 din 04 Aprilie 2005 (M. Of. 278/2005)

NORME din 25 martie 2005 privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de imbunatatiri funciare si ale federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 4 aprilie 2005

I. dispoziţii generale 1. prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 19 şi 20 din legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004 , cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 37 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a legii îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004 , aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.897/2004 . 2. prezentele norme stabilesc modul şi procedura de examinare şi soluţionare a neînţelegerilor patrimoniale în legãturã cu activitatea organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare, denumite în continuare organizaţii, şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunãtãţiri funciare, denumite în continuare federaţii. 3. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016