Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din norme-metodologice iunie 2005 Twitter Facebook

Acte norme-metodologice iunie 2005

Monitorul Oficial 546 din 28 Iunie 2005 (M. Of. 546/2005)

NORME din 20 iunie 2005 privind Fondul de garantare EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 28 iunie 2005

Cap. i constituirea, destinaţia şi reprezentarea fondului de garantare art. 1 prezentele norme reglementeazã procedurile de constituire, de administrare şi de utilizare a fondului de garantare prevãzut la art. 60 din legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în românia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi procedurile specifice de platã a sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri, conform dispoziţiilor legii nr. 503/2004 privind redresarea financiarã şi falimentul societãţilor de asigurare. art. 2 fondul de garantare, denumit în continuare fond, se constituie din urmãtoarele ...

Monitorul Oficial 537 din 24 Iunie 2005 (M. Of. 537/2005)

NORME din 14 iunie 2005 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 24 iunie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) potrivit art. 61 din legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în românia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fondul de protecţie a victimelor strãzii se constituie în vederea protejãrii cetãţenilor români şi a rezidenţilor în românia, persoane pãgubite prin accidente produse pe teritoriul româniei de autovehicule supuse înmatriculãrii, precum şi de tramvaie, în care autorul a rãmas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat printr-o asigurare obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, denumitã în continuare asigurare obligatorie ...

Monitorul Oficial 538 din 24 Iunie 2005 (M. Of. 538/2005)

NORME METODOLOGICE din 7 iunie 2005 privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 24 iunie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme metodologice se aplicã pentru planificarea, pregãtirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã, precum şi pentru elaborarea planurilor de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã, în urmãtoarele situaţii: a) incidente industriale, medicale, rutiere sau incendii în care sunt implicate surse radioactive, eliberãri accidentale, pierderea de surse sau traficul ilicit de surse radioactive; b) accidente la instalaţii nucleare aflate în afara graniţelor, cu efecte transfrontaliere, inclusiv nave maritime cu propulsie ...

Monitorul Oficial 534 din 23 Iunie 2005 (M. Of. 534/2005)

NORME TEHNICE SI METODOLOGICE din 16 iunie 2005 pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 23 iunie 2005

Art. 1 prezentele norme tehnice şi metodologice se aplicã activitãţii electronice notariale şi stabilesc condiţiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale în formã electronicã, precum şi normele de performanţã şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice şi pãstrarea acestora în arhive. art. 2 În sensul prezentelor norme tehnice şi metodologice, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: a) autoritate - autoritatea de reglementare şi supraveghere specialã în domeniu, conform art. 25 şi 26 din legea nr. 455/2001 privind ...

Monitorul Oficial 535 din 23 Iunie 2005 (M. Of. 535/2005)

NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2005 de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2005

Art. 1 (1) serviciile sociale prevãzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 515/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã, sunt asigurate de cãtre furnizori de servicii sociale, denumiţi în continuare furnizori, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private. (2) furnizorii publici pot fi direcţia generalã de asistenţã socialã şi protecţie a copilului judeţeanã şi, respectiv, a sectoarelor municipiului bucureşti, serviciul public de asistenţã socialã la nivel local, alte servicii publice specializate ...

Monitorul Oficial 531 din 22 Iunie 2005 (M. Of. 531/2005)

NORMA din 13 iunie 2005 privind Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iunie 2005

Art. 1 (1) În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) lit. f), precum şi ale anexei nr. 2 la legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, societãţile de asigurare trebuie sã ţinã la sediul central registre ale activelor admise sã acopere rezervele tehnice, distinct pentru fiecare categorie de asigurãri practicate, pe suport electronic, iar pe suport de hârtie sã le transmitã la solicitarea comisiei de supraveghere a asigurãrilor, în conformitate cu perioada de raportare. (2) registrul special de evidenţã a activelor care acoperã rezervele tehnice, denumit în continuare registru, se va ...

Monitorul Oficial 528 din 22 Iunie 2005 (M. Of. 528/2005)

NORMA din 6 iunie 2005 pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile privind importul si exportul de produse de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului privind siguranta alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 iunie 2005

Titlul i definiţii art. 1 În sensul prezentei norme pentru siguranţa alimentelor, urmãtorii termeni se definesc astfel: a) produse de origine nonanimalã - vegetale şi produse vegetale: legume (inclusiv cartofi şi sfeclã de zahãr), fructe proaspete sau conservate, seminţe de leguminoase, oleaginoase, seminţe pentru bãuturi şi dulciuri, cereale boabe, produse din cereale, condimente, alimente procesate, altele decât cele de origine animalã, grãsimile şi uleiurile de origine vegetalã, bãuturi alcoolice şi nonalcoolice, gumã de mestecat şi orice altã substanţã, inclusiv apa, încorporate intenţionat în alimente în timpul producerii, pregãtirii ...

Monitorul Oficial 524 din 21 Iunie 2005 (M. Of. 524/2005)

NORME TEHNICE INTERNE din 2 iunie 2005 cu privire la ocrotirea si gestionarea durabila a resurselor acvatice vii din apele de munte administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 21 iunie 2005

A. reglementãri legale conform art. 79 lit. a) din legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, regia naţionalã a pãdurilor - romsilva este administratorul resurselor acvatice vii din apele de munte. conform art. 5 din ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 117/2005 , formularele autorizaţiilor şi permiselor individuale de pescuit în scop recreativ/sportiv sunt tipãrite, înseriate şi gestionate, conform legii, de administratorii resurselor acvatice vii - în cazul apelor de munte direct administrate de cãtre regia naţionalã a pãdurilor - romsilva prin ...

Monitorul Oficial 518 din 17 Iunie 2005 (M. Of. 518/2005)

NORME din 6 iunie 2005 privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor/partilor sociale/unitatilor de fond ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2005

1. În vederea efectuãrii operaţiunii de denominare a valorii nominale a acţiunilor/pãrţilor sociale, societãţile comerciale prevãzute la art. 5 alin. (3^1) din legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor convoca adunarea generalã extraordinarã a acţionarilor/asociaţilor şi vor hotãrî, pânã la data de 30 iunie 2005, modificarea capitalului social astfel încât valoarea nominalã a acţiunilor/pãrţilor sociale sã fie multiplu de 100 lei vechi. pentru fondurile deschise de investiţii, consiliul de administraţie al societãţii de administrare a investiţiilor fondului va hotãrî, pânã la data de 30 iunie 2005, modificarea capitalului privind unitãţile ...

NORME din 7 iunie 2005 privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor/partilor sociale/unitatilor de fond ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2005

1. În vederea efectuãrii operaţiunii de denominare a valorii nominale a acţiunilor/pãrţilor sociale, societãţile comerciale prevãzute la art. 5 alin. (3^1) din legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor convoca adunarea generalã extraordinarã a acţionarilor/asociaţilor şi vor hotãrî, pânã la data de 30 iunie 2005, modificarea capitalului social astfel încât valoarea nominalã a acţiunilor/pãrţilor sociale sã fie multiplu de 100 lei vechi. pentru fondurile deschise de investiţii, consiliul de administraţie al societãţii de administrare a investiţiilor fondului va hotãrî, pânã la data de 30 iunie 2005, modificarea capitalului privind unitãţile ...

Monitorul Oficial 495 din 13 Iunie 2005 (M. Of. 495/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 1 iunie 2005 ce stabileste standarde armonizate privind testarea pentru anumite reziduuri in produse de origine animala importate din tari terte EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 13 iunie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara Şi pentru siguranta alimentelor din 1 iunie 2005 ce stabileşte standarde armonizate privind testarea pentru anumite reziduuri în produse de origine animala importate din tari terţe emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 495 din 13 iunie 2005 art. 1 domeniul de aplicare al normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor (1) prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor stabileşte ...

Monitorul Oficial 493 din 13 Iunie 2005 (M. Of. 493/2005)

NORME din 6 iunie 2005 privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializa si dializa peritoneala in sistem ambulatoriu, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu furnizorii din sectorul privat castigatori ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 13 iunie 2005

1. dispoziţii generale 1.1. casele de asigurãri de sãnãtate sunt împuternicite sã reprezinte casa naţionalã de asigurãri de sãnãtate în relaţia cu furnizorii din sectorul privat câştigãtori ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, denumiţi în continuare furnizori. 1.2. În calitate de reprezentanţi locali ai casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã nominalizeze un numãr suficient de persoane care vor verifica, valida şi controla declaraţiile de servicii lunare [centralizatorul şi desfãşurãtorul privind evidenţa dupã cnp a bolnavilor cu insuficienţã renalã cronicã (irc) în stadiu uremic, beneficiari de hemodializã şi ...

Monitorul Oficial 489 din 09 Iunie 2005 (M. Of. 489/2005)

NORME METODOLOGICE din 20 aprilie 2005 de organizare si desfasurare a programelor de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 9 iunie 2005

1. atestatele de studii complementare reprezintã finalitatea programelor de pregãtire postuniversitarã prevãzute de hotãrârea guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învãţãmântului preuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 2. programele de atestate de studii complementare, definite ca forme de educaţie medicalã continuã a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, au ca scop dobândirea de noi cunoştinţe teoretice şi abilitãţi practice atât pentru creşterea performanţelor profesionale individuale, cât şi, implicit, a calitãţii serviciilor de sãnãtate acordate populaţiei. 3. programele de studii complementare se organizeazã de cãtre ministerul sãnãtãţii, sub coordonarea centrului naţional de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016