Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 7 iunie 2005  privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 7 iunie 2005 privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 24 iunie 2005
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice se aplicã pentru planificarea, pregãtirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã, precum şi pentru elaborarea planurilor de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã, în urmãtoarele situaţii:
a) incidente industriale, medicale, rutiere sau incendii în care sunt implicate surse radioactive, eliberãri accidentale, pierderea de surse sau traficul ilicit de surse radioactive;
b) accidente la instalaţii nucleare aflate în afara graniţelor, cu efecte transfrontaliere, inclusiv nave maritime cu propulsie nuclearã;
c) reintrarea în atmosferã a sateliţilor cu generatoare nucleare sau cu alte surse de radiaţii la bord;
d) accidente în care sunt implicate arme nucleare;
e) ameninţãri sau atacuri teroriste cu dispozitive nucleare sau radioactive;
f) accidente la instalaţii nucleare de pe teritoriul ţãrii, altele decât reactoarele nucleare.
ART. 2
(1) Scopul elaborãrii prezentelor norme metodologice constã în stabilirea unei concepţii unitare de întocmire a planurilor de urgenţã la nivelul autoritãţilor publice centrale şi locale, precum şi a utilizatorilor, care au responsabilitãţi de acţiune în astfel de situaţii.
(2) Prezentele norme metodologice asigurã cadrul juridic, organizatoric şi funcţional în vederea planificãrii şi executãrii mãsurilor specifice, pentru activitãţile care prezintã pericole de urgenţe nucleare sau radiologice la obiectivele identificate de autoritãţile competente.
ART. 3
Termenii utilizaţi în prezentele norme metodologice sunt definiţi în anexa nr. 1.
ART. 4
Planurile de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã care se întocmesc sunt urmãtoarele:
a) planul naţional - include sinteza planurilor autoritãţilor publice centrale şi judeţene, este elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi aprobat de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţã;
b) planul judeţean - include sinteza planurilor autoritãţilor administraţiei publice judeţene, precum şi cele ale utilizatorilor, este elaborat de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã, este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi este aprobat de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţã;
c) planul de protecţie şi intervenţie al utilizatorului - se elaboreazã de cãtre agentul economic sursã de risc nuclear sau radiologic, se avizeazã de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã şi se aprobã de autoritatea naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare.
ART. 5
(1) Situaţii de urgenţã nuclearã sau radiologicã se pot produce în:
a) instituţii medicale;
b) unitãţi nucleare;
c) instituţii de cercetare şi învãţãmânt;
d) timpul transportului (rutier, maritim, fluvial);
e) ciclul combustibilului nuclear;
f) aplicaţii cu surse radioactive;
g) alte locuri, ca urmare a activitãţilor teroriste, traficului ilicit, depozitãrii de materiale refolosibile.
(2) Situaţiile de urgenţã nuclearã sau radiologicã sunt definite în anexa nr. 2.
ART. 6
Planurile de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã, denumite în continuare planuri, asigurã identificarea şi monitorizarea surselor potenţiale generatoare de accidente nucleare sau urgenţe radiologice, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei iniţiale, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor optime pentru reducerea efectelor produse de radiaţiile ionizante şi stabilesc concepţia de alarmare a instituţiilor şi serviciilor publice descentralizate în scopul minimizãrii impactului asupra populaţiei şi a mediului.
ART. 7
Pentru stabilirea variantelor optime de acţiune şi aplicarea mãsurilor de protecţie şi intervenţie se va lua în consideraţie timpul de emisie radioactivã, în funcţie de tipul accidentului şi de sursele implicate.
ART. 8
Planificarea activitãţilor de intervenţie are la bazã cunoaşterea amplasãrii surselor sau a materialelor radioactive existente la nivel judeţean şi local, condiţiile geografice şi geoclimatice în momentul producerii accidentului/incidentului, distribuţia populaţiei pe categorii de vârstã şi a obiectivelor de risc aflate în zona incidentului.
ART. 9
Planificarea activitãţilor de protecţie a populaţiei şi a personalului de intervenţie trebuie sã fie realizatã ţinându-se cont de urmãtoarele cãi de expunere:
a) expunerea externã datoritã surselor de radiaţii neecranate sau intrãrii în zona contaminatã radioactiv;
b) expunerea internã prin inhalare şi prin ingestia de apã sau de alimente contaminate;
c) contaminarea radioactivã externã a personalului de intervenţie.
ART. 10
Planurile trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã fie corelate cu celelalte mãsuri şi planuri de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre de pe teritoriul judeţului;
b) sã se bazeze pe posibilitãţile reale de asigurare a acţiunilor de protecţie şi intervenţie;
c) sã fie precise, clare, expresive şi permanent actualizate;
d) sã poatã fi aplicate în timp scurt, parţial sau total.
ART. 11
Structura-cadru a planului este prezentatã în anexa nr. 3.
ART. 12
(1) Planurile stabilesc responsabilitãţile ce revin fiecãrei autoritãţi publice centrale şi locale, instituţiilor sau agenţilor economici implicaţi în rãspunsul în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã, schema minimã de personal pentru rãspunsul iniţial la urgenţã, mijloacele suplimentare pentru mãrirea capacitãţii de rãspuns şi fluxul informaţional-decizional între utilizator şi exterior.
(2) Responsabilitãţile ce revin autoritãţilor publice centrale şi locale, precum şi instituţiilor cu responsabilitãţi în rãspunsul în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã sunt prezentate în anexa nr. 4.
ART. 13
Procedurile pentru notificarea organizaţiilor şi a personalului implicat, conţinutul mesajelor iniţiale adresate organizaţiilor şi instituţiilor implicate, precum şi populaţiei vor fi elaborate de autoritãţile competente împreunã cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 14
(1) Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sau agenţii economici implicaţi în rãspunsul în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã vor asigura mãsurile şi mijloacele necesare activãrii imediate a personalului propriu, în funcţie de notificarea iniţialã primitã.
(2) Schema de principiu privind organizarea rãspunsului iniţial în situaţia notificãrii unui accident nuclear sau unei urgenţe radiologice este prevãzutã în anexa nr. 5.

CAP. II
Planul de protecţie şi intervenţie al utilizatorului

ART. 15
(1) Planul de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se elaboreazã în scopul planificãrii mãsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra sãnãtãţii angajaţilor, calitãţii factorilor de mediu şi integritãţii bunurilor materiale, în caz de urgenţã nuclearã sau radiologicã.
(2) Acesta are la bazã identificarea riscurilor potenţiale specifice, precum şi procedurile de rãspuns în vederea asigurãrii:
a) informãrii oportune a titularilor de activitãţi, angajaţilor, populaţiei şi autoritãţilor publice locale;
b) pregãtirii personalului cu funcţii de decizie, a angajaţilor şi a forţelor de intervenţie;
c) intervenţiei de urgenţã, în mod organizat şi într-o concepţie unitarã, pentru prevenirea, limitarea şi înlãturarea consecinţelor;
d) refacerii şi reabilitãrii factorilor de mediu;
e) reluãrii în condiţii normale a activitãţilor de producţie.
ART. 16
(1) Elaborarea planului de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se întocmeşte de compartimentul de specialitate al agentului economic sau instituţiei publice sursã de risc nuclear ori radiologic şi se avizeazã de compartimentele de specialitate din cadrul obiectivului şi de autoritatea teritorialã pentru situaţii de urgenţã.
(2) Organul tehnic care coordoneazã elaborarea planului de urgenţã internã este compartimentul de protecţie civilã.
(3) Avizul de specialitate al autoritãţilor teritoriale pentru situaţii de urgenţã se acordã de cãtre personalul atestat, numit prin ordin de zi pe unitate, potrivit atribuţiilor de serviciu.
ART. 17
(1) Planul de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar se pãstreazã la dispecerat (ofiţerul de serviciu), un exemplar la inspectorul de protecţie civilã al obiectivului, iar celãlalt exemplar la autoritatea teritorialã pentru situaţii de urgenţã.
(2) Procesul de elaborare a planului se bazeazã pe informaţiile conţinute în raportul de securitate al obiectivului sau în politica de prevenire a accidentelor majore, fiind necesarã consultarea compartimentelor de specialitate şi a angajaţilor.
(3) Termenele de elaborare a planurilor de protecţie şi intervenţie ale utilizatorului sunt:
a) pentru obiectivele noi şi pentru obiectivele existente care suferã modificãri importante, înainte de începerea funcţionãrii acestora în noile condiţii;
b) pentru obiectivele existente, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 18
(1) Planul de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se va distribui dupã cum urmeazã:
a) douã exemplare originale se vor pãstra la titularul de activitate;
b) un exemplar la autoritatea teritorialã pentru situaţii de urgenţã.
(2) Extrase din planul de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se vor distribui autoritãţilor publice şi compartimentelor de specialitate care l-au avizat, forţelor de intervenţie interne şi externe care au misiuni de acţiune pe amplasament, precum şi vecinilor ce pot fi afectaţi în cazul producerii unui accident.
(3) Responsabilitatea distribuirii planului de protecţie şi intervenţie al utilizatorului revine inspectorului de protecţie civilã.
(4) Planurile vor cuprinde o listã de distribuţie a exemplarelor originale, copiilor şi extraselor.
ART. 19
(1) Responsabilitatea actualizãrii planurilor de protecţie şi intervenţie ale utilizatorului revine inspectorului de protecţie civilã al obiectivului, aceastã activitate realizându-se, anual sau ori de câte ori apar modificãri, astfel:
a) schimbarea unor persoane cu responsabilitãţi în schema generalã de rãspuns la urgenţe;
b) schimbarea adreselor/numerelor de telefon, fax, telex etc;
c) modificãri în situaţiile cu necesarul de resurse umane şi materiale;
d) modificãri în programul de instruire-pregãtire.
(2) Revizuirea planului de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se realizeazã la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autoritãţilor teritoriale pentru situaţii de urgenţã, pe baza modificãrilor produse în:
a) caracteristicile surselor de risc;
b) structura economicã a obiectivului;
c) realizarea cooperãrii;
d) concepţia aplicãrii planului.
(3) Dupã fiecare actualizare şi revizuire, modificãrile sunt transmise prin grija inspectorului de protecţie civilã tuturor celor cãrora li s-a distribuit planul.
ART. 20
(1) Planul de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se va exersa, testa şi evalua prin exerciţii organizate de cãtre titularul activitãţii.
(2) Înainte de executarea exerciţiilor se asigurã actualizarea sau, dupã caz, revizuirea planurilor de urgenţã internã, precum şi antrenamente parţiale cu personalul de decizie şi cu forţele de intervenţie.
(3) Pregãtirea exerciţiilor şi antrenamentelor se executã pe baza unui grafic întocmit de inspectorul de protecţie civilã, avizat de compartimentele de specialitate ale obiectivului, de autoritatea teritorialã pentru situaţii de urgenţã şi aprobat de titularul activitãţii.
(4) Se va executa în mod obligatoriu cel puţin câte un exerciţiu pe an pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate surse radioactive (incendiu, explozie, avarie).
(5) Exerciţiile de urgenţã cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi se vor desfãşura cel puţin o datã la 3 ani.
(6) Evaluarea planului de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se realizeazã dupã executarea exerciţiilor, pe baza concluziilor şi rapoartelor prezentate de personal special angrenat în acest scop, câte un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis autoritãţilor teritoriale pentru situaţii de urgenţã.

CAP. III
Planul naţional şi planul judeţean

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

ART. 21
Planul naţional şi planul judeţean se întocmesc sub formã de text şi anexe, care includ totalitatea mãsurilor de protecţie, procedurile şi forţele de intervenţie care sunt implicate în rãspunsul la un accident nuclear sau urgenţã radiologicã pe teritoriul naţional/judeţean ori în exteriorul acestuia, cu consecinţe semnificative asupra ţãrii/judeţului, şi trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
a) denumirea instalaţiei şi/sau zona la care se aplicã;
b) scopul, concepţia realizãrii şi modalitãţile de activare a planului;
c) strategiile şi posibilitãţile de evaluare a situaţiei de urgenţã;
d) atribuţiile fiecãrui organism implicat în gestionarea situaţiei de urgenţã pe timpul activitãţilor de intervenţie;
e) datele de identificare a autoritãţilor, precizarea responsabilitãţilor pentru coordonarea rãspunsului şi situaţiile de urgenţã care necesitã punerea în aplicare a planului;
f) punctele de contact ale fiecãrui organism sau instituţii implicate în rãspunsul la urgenţã;
g) schemele de alarmare, notificare şi activare a persoanelor, organizaţiilor locale, judeţene, naţionale, agenţilor economici şi a echipelor de intervenţie, notificarea şi aplicarea procedurilor pentru echipele de intervenţie;
h) metodele, procedurile şi mijloacele de alarmare a publicului;
i) mãsurile de protecţie pentru personalul de intervenţie şi populaţie;
j) conducerea acţiunii de protecţie şi intervenţie, la nivel naţional, judeţean şi local;
k) criteriile de definire a încetãrii stãrii de accident nuclear sau urgenţã radiologicã;
l) punctele sau raioanele de evacuare recunoscute ori amenajate, itinerariile de evacuare, de bazã şi de rezervã;
m) raioanele pentru decontaminarea personalului, tehnicii sau echipamentului, recunoscute ori amenajate;
n) managementul informaţiei, comunicate pentru mass-media şi public;
o) managementul medical al victimelor şi al persoanelor supraexpuse;
p) acţiunile de prevenire şi contramãsurile;
q) mãsurile de pazã, ordine publicã şi îndrumarea circulaţiei, prevenirea panicii şi producerii altor evenimente;
r) controlul expunerii la radiaţii;
s) mãsurile şi mijloacele medico-legale;
t) controlul intrãrilor/ieşirilor în/din zona contaminatã;
u) echipamentele, mijloacele de comunicaţii şi alte dotãri necesare îndeplinirii îndatoririlor şi funcţiilor stabilite prin plan;
v) mijloacele prevãzute şi pregãtite pentru intervenţie în caz de urgenţe radiologice;
w) metodele şi mijloacele pentru prezentarea situaţiei, alte informaţii necesare pentru sprijinul deciziei, actualizarea tuturor elementelor din cadrul organizaţiilor de rãspuns;
x) aspectele psihologice (echipe de urgenţã, public), participarea populaţiei în luarea deciziilor de refacere a zonelor afectate;
y) intervalele de desfãşurare a exerciţiilor şi antrenamentelor;
z) modalitatea de verificare şi actualizare periodicã a planurilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Planul judeţean

ART. 22
(1) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã elaboreazã planul judeţean care se aprobã de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţã.
(2) Planul reprezintã o componentã a Planului de analizã şi acoperire a riscurilor ce se elaboreazã pentru toate situaţiile potenţiale de risc specifice judeţului.
(3) Planul se elaboreazã în 3 exemplare, dintre care unul se va pãstra la secretariatul tehnic permanent al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţã, al doilea la inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţã, iar exemplarul al treilea la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã.
(4) Extrase din plan se vor distribui tuturor autoritãţilor publice locale de specialitate cu sarcini de intervenţie, precum şi autoritãţilor administraţiei publice locale dispuse în zonele de planificare la urgenţã, cu respectarea prevederilor legale.
(5) Planul va cuprinde o listã de distribuţie a exemplarelor originale, copiilor şi extraselor.
(6) Termenul de elaborare a planurilor este de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 23
Planul se transmite Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã în vederea obţinerii avizului de specialitate.
ART. 24
(1) Planul se actualizeazã prin grija autoritãţii centrale şi teritoriale pentru situaţii de urgenţã, anual sau ori de câte ori apar modificãri în ceea ce priveşte: componenţa schemei de organizare la urgenţã, adresele, numerele de telefon, fax etc., modificãrile în situaţiile cu necesarul de resurse umane şi materiale, modificãrile în programul de instruire-pregãtire.
(2) Revizuirea planului se realizeazã la intervale de cel mult 3 ani, pe baza modificãrilor produse în: caracteristicile surselor de risc, realizarea cooperãrii, concepţia aplicãrii planului, structura aşezãrilor umane din zonele de risc.
(3) Dupã fiecare actualizare şi revizuire, modificãrile sunt transmise, prin grija autoritãţii teritoriale pentru situaţii de urgenţã, tuturor celor care sunt trecuţi pe lista de distribuţie a planului.
ART. 25
(1) Antrenamentele, exerciţiile şi aplicaţiile de specialitate sunt organizate şi desfãşurate în scopul pregãtirii autoritãţilor administraţiei publice locale şi a forţelor de intervenţie, îmbunãtãţirii cooperãrii, verificãrii viabilitãţii prevederilor planurilor, evaluãrii stadiului de operativitate şi stabilirii mãsurilor ce se impun.
(2) Acestea se vor organiza de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã pe baza unei planificãri aprobate de prefectul judeţului.
(3) Înainte de executarea exerciţiilor se asigurã actualizarea sau, dupã caz, revizuirea planurilor, precum şi desfãşurarea de antrenamente parţiale cu personalul de decizie şi cu forţele de intervenţie.
(4) Pentru asigurarea unei pregãtiri adecvate a personalului cu atribuţii de decizie şi de intervenţie vor fi organizate şi desfãşurate periodic mai multe tipuri de activitãţi, astfel:
a) exerciţii de simulare în centrul operaţional pentru situaţii de urgenţã;
b) exerciţii cu scenarii de urgenţã pe amplasament;
c) exerciţii cu scenarii de urgenţã în afara amplasamentului;
d) antrenamente de specialitate la salã şi în teren;
e) aplicaţii de specialitate.
(5) Exerciţiile cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi se vor desfãşura cel puţin o datã la 3 ani şi vor fi, de regulã, corelate cu exerciţiile organizate de titularul activitãţii.
(6) Evaluarea planului se realizeazã dupã executarea exerciţiilor şi aplicaţiilor, pe baza concluziilor şi rapoartelor prezentate de personal special angrenat în acest scop, un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis la autoritatea centralã pentru situaţii de urgenţã.
ART. 26
Planul va conţine un capitol cu mãsuri generale pentru reabilitarea economico-socialã a zonelor afectate. Acesta va stabili mãsuri concrete prin care sã se realizeze:
a) decontaminarea;
b) gospodãrirea deşeurilor;
c) demobilizarea personalului de intervenţie;
d) ancheta medicalã;
e) informarea populaţiei şi mass-mediei;
f) refacerea factorilor de mediu;
g) ancheta penalã;
h) evaluarea accidentului, concluziile rezultate, evaluarea privind costurile intervenţiei, clasificarea şi importanţa evenimentului;
i) propunerile de modificare a planurilor, de îmbunãtãţire a activitãţilor de pregãtire şi a procedurilor (acolo unde sunt necesare aceste mãsuri);
j) modalitãţile de despãgubire a persoanelor, instituţiilor sau agenţilor economici afectaţi;
k) raportul ulterior accidentului.

SECŢIUNEA a 3-a
Planul naţional

ART. 27
(1) Planul naţional este elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi este aprobat de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţã.
(2) Planul naţional se întocmeşte în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(3) Planul naţional reprezintã o componentã a Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru situaţii de urgenţã.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 28
Procedurile operaţionale privind organizarea şi conducerea activitãţilor de prevenire şi combatere a consecinţelor, evaluarea, testarea, exersarea, actualizarea şi revizuirea planurilor vor fi elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 29
(1) Planurile se pun în aplicare imediat atunci când situaţia o impune, de cãtre autoritãţile teritoriale pentru situaţii de urgenţã, în urmãtoarele situaţii:
a) când survine un accident major;
b) când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.
(2) Planurile de protecţie şi intervenţie sunt puse în aplicare de autoritãţile care le-au elaborat, pe baza procedurilor concrete prevãzute în conţinutul acestora.
ART. 30
În vederea participãrii publicului la dezbaterea conţinutului planurilor, se vor organiza informãri prin intermediul mass-mediei, expuneri, conferinţe, dezbateri publice, pagini de web etc.
ART. 31
Pentru întocmirea planurilor pot fi angajate persoane fizice sau juridice atestate.
ART. 32
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
--------
la normele metodologice
-----------------------

GLOSAR DE TERMENI

Accident nuclear - eveniment nuclear care afecteazã instalaţia şi provoacã iradierea sau contaminarea populaţiei ori a mediului peste nivelurile permise de reglementãrile în vigoare
Antidot - substanţã folositã pentru neutralizarea unui agent toxic pãtruns în organism sau a efectelor nocive ale acestuia
Autoritate - Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, care, în baza <>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţii nucleare, republicatã, cu modificãrile ulterioare, reprezintã autoritatea naţionalã competentã în domeniul nuclear şi exercitã atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevãzute de lege
Autoritatea centralã pentru protecţia mediului - Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor
Autoritatea centralã pentru protecţie civilã - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã
Autoritatea publicã localã responsabilã cu planificarea teritorialã - consiliul local, respectiv consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
Autoritatea publicã teritorialã pentru protecţia mediului - agenţiile teritoriale de protecţie a mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii" (ARBDD)
Combustibil nuclear - material sau ansamblu mecanic care conţine materie primã ori material fisionabil, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare
Contaminare radioactivã - contaminarea oricãrui material, oricãrei suprafeţe sau a mediului ori a unei persoane cu substanţe radioactive. În cazul particular al corpului uman, contaminarea radioactivã include atât contaminarea externã a pielii, cât şi contaminarea internã.
Debitul dozei - rata expunerii la radiaţii ionizante în termeni de dozã absorbitã sau de dozã echivalentã şi exprimatã în unitãţile Gy/h, respectiv Sv/h
Decontaminare - îndepãrtarea contaminãrii radioactive
Depozitare - prezenţa unei cantitãţi de substanţe periculoase în scopul stocãrii şi/sau pãstrãrii în condiţii de siguranţã
Deşeu radioactiv - materiale rezultate din activitãţile nucleare, pentru care nu s-a prevãzut nici o întrebuinţare şi care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi
Dozã - cantitatea de energie absorbitã de ţesut
Dozimetre - instrumente de mãsurare a dozei ambientale sau a dozei individuale
Ecranare - materialele, de regulã betonul, apa sau plumbul, amplasate în jurul substanţelor radioactive pentru a proteja personalul împotriva radiaţiilor
Expert acreditat - persoanã având cunoştinţele şi pregãtirea necesare pentru a efectua testele fizice, tehnice sau radiochimice care permit evaluarea dozelor şi/sau pentru a oferi consultanţã în vederea realizãrii unei protecţii efective a persoanelor şi utilizãrii corecte a echipamentelor de protecţie şi a cãrei capacitate de a acţiona ca expert în acest sens este recunoscutã de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN). Recunoaşterea constã în eliberarea unui permis de exercitare, potrivit reglementãrilor specifice emise de CNCAN.
Expunere - procesul de a fi iradiat sau expus la radiaţii, cu consecinţa potenţialã a unei doze absorbite
Evacuare - mutarea rapidã, temporarã, a persoanelor dintr-o anumitã zonã pentru a se evita sau a se reduce expunerea la radiaţii pe termen scurt în caz de urgenţã
Ingestie - pãtrunderea substanţelor radioactive în organismul uman pe cale digestivã
Inhalare - pãtrunderea substanţelor radioactive în organismul uman pe cale respiratorie
Intervenţie - orice acţiune care evitã sau micşoreazã expunerea ori probabilitatea expunerii la surse care nu sunt în obiectul unei practici aflate sub control sau la surse care sunt scãpate de sub control ca urmare a unui accident
Încorporare - pãtrunderea substanţelor radioactive în organismul uman prin ingestie, inhalare sau prin penetrarea pielii ori a rãnilor
Hazard - proprietatea intrinsecã a unei substanţe, unui agent, a unei surse de energie sau situaţii de a avea un potenţial de producere a unor consecinţe nedorite
Management pentru modernizare - adoptarea şi implementarea procedurilor pentru modificãrile planificate asupra instalaţiilor existente sau a proiectãrii de noi instalaţii, procese ori unitãţi de stocare
Material radioactiv - orice material în orice stare de agregare, care prezintã fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive
Monitorizare - mãsurarea periodicã sau continuã a nivelului de radiaţii dintr-o anumitã zonã
Nivel de intervenţie - o valoare a echivalentului de dozã evitabilã, a dozei efective evitabile sau a unei mãrimi derivate, la care ar trebui avutã în vedere aplicarea mãsurilor de intervenţie; valoarea dozei evitabile sau a mãrimii derivate este numai cea asociatã cu calea de expunere pentru care mãsura de intervenţie este aplicabilã.
Obiectiv nuclear - uzine pentru fabricarea combustibilului nuclear, reactoare nucleare, inclusiv ansamblurile critice şi subcritice, reactoare de cercetare, centrale nuclearo-electrice, instalaţii de stocare a combustibilului iradiat, unitãţi de îmbogãţire sau instalaţii de retratare
Produs radioactiv - orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiaţii, cu excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt susceptibili de a fi utilizaţi în scopuri ştiinţifice, medicale, speciale, sociale, comerciale ori industriale
Radiaţie - particule sau unde rezultate din procese atomice ori nucleare
Radiaţie ionizantã - transferul energiei în spaţiu sub forma undelor electromagnetice sau al particulelor cu o cantitate de energie mai mare de 12,4 eV corespunzãtoare unei lungimi de undã de 100 nanometri. O astfel de radiaţie este capabilã sã formeze ioni la trecerea prin ţesuturile din organism sau prin alte substanţe.
Radiaţie nuclearã - radiaţie emisã de nucleele atomice, de exemplu pe timpul dezintegrãrii radioactive sau pe timpul fisiunii acestora
Radioactivitate - proprietatea anumitor radionuclizi de a emite radiaţii prin transformarea spontanã a nucleelor acestora
Sursã de radiaţii - o cantitate de substanţe radioactive utilizatã ca sursã de radiaţii ionizante
Securitate radiologicã - asigurarea protecţiei fiinţelor umane împotriva expunerii la radiaţii şi a securitãţii instalaţiilor nucleare şi a surselor radioactive, inclusiv asigurarea mijloacelor de realizare a acestei protecţii şi securitãţii şi a mijloacelor de prevenire a accidentelor şi de diminuare a consecinţelor acestora
Sursã de radiaţii - orice emiţãtor de radiaţii ionizante, inclusiv orice material radioactiv şi orice dispozitiv generator de radiaţii ionizante
Timp de înjumãtãţire - timpul necesar pentru ca o substanţã radioactivã sã îşi piardã, datoritã dezintegrãrii, jumãtate din activitatea acesteia
Urgenţã radiologicã - o situaţie de urgenţã în urma unui accident care implicã radiaţii ionizante, care determinã autoritãţile responsabile sã decidã întreprinderea mãsurilor de remediere în scopul protejãrii muncitorilor şi a populaţiei
Pericol - proprietatea intrinsecã a unei substanţe sau unui preparat chimic ori a unei stãri fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sãnãtãţii populaţiei şi/sau asupra mediului
Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ sã se producã într-o anumitã perioadã de timp şi/sau în anumite circumstanţe
Titularul activitãţii - orice persoanã fizicã sau juridicã care exploateazã ori deţine controlul instalaţiei sau care este delegatã cu o putere economicã decisivã în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia
Unitate de stocare - orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase


ANEXA 2
--------
la normele metodologice
------------------------

DEFINIREA
situaţiilor de urgenţã nuclearã sau radiologicã
───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
Nr.│Obiectivul │ │ │
crt│ sau │Prezentarea situaţiilor de urgenţã nuclearã sau radiologicã │ Obs. │
│activitatea │ │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │Exteriorul amplasamentului: Fãrã posibile efecte │ │
│ │deterministice. O micã eliberare radioactivã în exteriorul │ │
│ Prelucrare │amplasamentului. Eliberarea poate fi mãritã de un incendiu │ │
1 │ radio- │si este functie de cantitate şi volatilitate. Exploziile, │ │
│farmaceutica │furtunile scurgerile şi rupturile prezintã un risc scãzut. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Efectele deterministice asupra sãnãtãţii │ │
│ │sunt foarte puţin probabile, dar este posibilã depãşirea │ │
│ │limitei ocupaţionale. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │Exteriorul amplasamentului; Fãrã potenţiale depãşiri ale │ │
2 │ Spitale │dozelor permise legal. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Posibile efecte deterministice pentru │ │
│ │personal, dacã sunt utilizate surse închise. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Fabricarea │Exteriorul amplasamentului: O potenţialã eliberare │ │
│de surse │radioactivã slabã peste nivelele de urgenţã, în vecinãtatea │ │
│ închise │obiectivului. In caz de incendiu, eliberarea va fi însã mult │ │
│ │mai mare. Eliberarea radioactivã este funcţie de cantitate şi│ │
3.│ │volatilitate. Exploziile, furtunile, scurgerile şi spargerile│ │
│ │reprezintã un risc mic. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Posibile efecte deterministe pentru │ │
│ │personalul care lucreazã, prin inhalare sau pierderea │ │
│ │ecranãrii. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Laboratoare │Exteriorul amplasamentului: Deoarece cantitãţile de │ │
│de cercetare │materiale radioactive depozitate şi utilizate nu sunt mari, │ │
│ │nu existã o potenţialã eliberare radioactivã, care sã │ │
4.│ │depãşeascã nivelele de urgenţã. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Pot apãrea efecte deterministe pentru │ │
│ │personalul implicat, prin expunere externã, în funcţie de │ │
│ │caracteristicile laboratorului. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Depozite │Exteriorul amplasamentului: Pentru operaţiile de ardere a │ │
│pentru │deşeurilor de nivel scãzut nu existã posibilitatea depãşirii │ │
│arderea │nivelelor de urgenţã. Dacã deşeurile conţin iod radioactiv, │ │
│deseurilor │atunci existã o micã posibilitate de eliberare peste │ │
│de nivel │pragurile de urgenţã în vecinãtatea obiectivului. │ │
5.│scazut ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Nu existã posibilitatea de depãşire a │ │
│ │nivelelor de urgenţã în interior. Existã un mic potenţial de │ │
│ │depãşire a limitelor expunerii operaţionale. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │Exteriorul amplasamentului: Acestea conţin numai cantitãţi │ │
│ Colete de │minore de materiale radioactive. Nu existã nici un risc │ │
6.│ transport │pentru consecinţe radiologice, care sa necesite acţiuni │ │
│ exceptate │protective speciale. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Fãrã aplicabilitate. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Colete de tip│Exteriorul amplasamentului: Activitatea prescrisã pentru │ │
│ A │colete de tip A limiteazã pericolul radiologic. Depãşirea │ │
│ │dozelor peste limitele de urgenţã este practic imposibilã │ │
│ │în vecinãtatea coletului. În cel mai rãu caz, limita pot fi │ │
│ │depãşite prin inhalarea fumului rezultat în urma unui │ │
│ │incendiu la locul accidentului, însã persoana expusã poate │ │
7.│ │pleca de la locul accidentului fãrã a i se face monitorizarea│ │
│ │radiologiei. O contaminare accidentalã a solului poate │ │
│ │necesita decontaminare. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Fãrã aplicabilitate. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Colete de tip│Off-site: Coletele de tip B pot conţine o cantitate mare de │ │
│ B │material radioactiv. Aceste colete au fost proiectate sã │ │
│ │reziste la accidente severe; de aceea doze care sã depãşeascã│ │
8.│ │limitele nu pot fi luate în considerare. Însã, dacã este │ │
│ │fisurat coletul şi are loc un incendiu la locul accidentului,│ │
│ │dozele, în imediata apropiere, pot depãşi limita de urgenţã. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Fãrã aplicabilitate. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Accident cu │Exteriorul amplasamentului: Dacã are loc un incendiu sau │ │
│ armã │explozie în urma utilizãrii unei arme nucleare, pot apãrea │ │
│nuclearã- │efecte deterministice prin inhalare în nor sau resuspensia │ │
9.│eliberare de │depunerilor. Zona semnificativ contaminata poate fi de │ │
│ PU │ordinul unui kilometru pãtrat. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Fãrã aplicabilitate. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ Sursã │Exteriorul amplasamentului: Sunt posibile doze letale pentru │ │
│pierdutã/ │cei care utilizeazã o sursa neecranatã. Dintr-o sursã │ │
│ furatã/ │fisuratã pot rezulta doze letale şi semnificative │ │
10.│necontrolata │contaminãri. Poate fi contaminata o arie considerabilã din │ │
│ │cauza activitãţilor desfãşurate de personal. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Fãrã aplicabilitate. │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Contaminare │Exteriorul amplasamentului: Sunt posibile depuneri │ │
│din cauza │semnificative la mari distanţe de la un obiectiv foarte │ │
11.│ unei │îndepãrtat. │ │
│eliberari ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│transfron- │Pe amplasament: Fara aplicabilitate. │ │
│ taliere │ │ │
───┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Cãderea unui │Exteriorul amplasamentului: Riscul este foarte scãzut şi va │ │
│ satelit │fi imposibil sã se delimiteze zona în care trebuie luate │ │
12 │ │acţiuni de protecţie rezonabile. Pãrţi din satelit sau │ │
│ │manevrarea unor piese din acesta pot duce la efecte │ │
│ │deterministe. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │Pe amplasament: Fãrã aplicabilitate. │ │
───┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘
ANEXA 3
--------
la normele metodologice
-----------------------

STRUCTURA-CADRU
a planului de protecţie şi intervenţie în
caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã

1. Coperta
2. Paginã identicã cu coperta
3. Aprobarea, avizarea, actualizarea şi revizuirea planului
4. Cadrul general
5. Organizarea centrului de coordonare a intervenţiei (CCI):
a) schema de organizare
b) tabel cu încadrarea funcţiilor din cadrul CCI
6. Identificarea şi clasificarea evenimentelor
7. Clasificarea urgenţelor
8. Notificarea, informarea şi alarmarea
9. Declararea şi introducerea stãrii de urgenţã
10. Responsabilitãţile structurilor şi ale personalului
11. Tabele cu forţele şi mijloacele de sprijin, locaţia şi modul de contact
12. Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie:
a) proceduri specifice pentru fiecare forţã (formaţiune de intervenţie)
b) tabel-sintezã al forţelor de intervenţie
c) acţiuni pe termen lung
13. Comunicaţiile
14. Logistica
15. Monitorizarea factorilor de mediu
16. Încetarea stãrii de urgenţã
17. Comunicarea cu mass-media şi informarea publicã
18. Exersarea planului
19. Anexele planului.


ANEXA 4
-------
la normele metodologice
------------------------


RESPONSABILITĂŢILE
ce revin autoritãţilor publice centrale şi
locale, precum şi instituţiilor cu responsabilitãţi
în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã

La nivel naţional, ministrul administraţiei şi internelor, ca preşedinte al comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţã, coordoneazã activitatea pentru aplicarea tuturor mãsurilor în scopul limitãrii efectelor asupra populaţiei şi factorilor de mediu în cazul accidentelor nucleare sau al urgenţelor radiologice care depãşesc capacitatea de intervenţie la nivel judeţean ori în situaţia accidentelor transfrontaliere. Secretariatul tehnic permanent al Secţiunii urgenţã nuclearã din cadrul comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţã, prin Centrul naţional pentru coordonarea intervenţiei în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã, funcţioneazã ca structurã tehnicã de specialitate consultativã pentru managementul urgenţelor nucleare.
La nivel judeţean, prefectul, ca preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţã, coordoneazã activitatea pentru protecţia populaţiei şi a factorilor de mediu, precum şi pentru realizarea mãsurilor ce se impun în caz de accident nuclear ori urgenţã radiologicã pe teritoriul judeţului.
La nivel local, primarul, ca preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţã (CLSU), coordoneazã activitatea pentru aplicarea imediatã a mãsurilor de protecţie a populaţiei ce se impun în caz de accident nuclear sau urgenţã radiologicã.
Autoritãţile publice locale au urmãtoarele obligaţii:
a) asigurarea protecţiei populaţiei, factorilor de mediu, animalelor şi a bunurilor materiale;
b) participarea, împreunã cu reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţã, la întocmirea şi actualizarea planurilor de protecţie şi intervenţie;
c) organizarea notificãrii agenţilor economici din zona lor de competenţã, precum şi alarmarea populaţiei;
d) organizarea şi asigurarea funcţionãrii raioanelor de adunare, îmbarcare şi primire din zona lor de responsabilitate;
e) organizarea şi asigurarea transportului populaţiei, bunurilor materiale şi obiectelor de patrimoniu;
f) asigurarea asistenţei medicale în raioanele de evacuare şi pe timpul transportului;
g) luarea în evidenţã a populaţiei care este evacuatã;
h) asigurarea informãrii populaţiei şi evacuarea acesteia în caz de necesitate;
i) reţinerea şi stocarea produselor agricole şi a altor alimente contaminate, care sunt periculoase pentru populaţie, şi aplicarea interdicţiei de consum al unor produse;
j) acordarea compensaţiilor persoanelor afectate de instituirea stãrii de urgenţã;
k) rechiziţionarea bunurilor sau obligativitatea executãrii anumitor servicii;
l) oprirea activitãţilor economice publice sau private din zona/zonele afectatã/afectate.


ANEXA 5
-------
la normele metodologice
-----------------------RASPUNSUL INITIAL IN SITUATIA NOTIFICARII
UNUI ACCIDENT NUCLEAR SAU URGENTE RADIOLOGICE

┌─────────────────┐
│ NOTIFICAREA │
│ unei urgente │
└─────────┬───────┘

v ───────────────────────────────
┌─────────────────────────┐ Primeste notificarea, asigura
│ INITIATORUL RASPUNSULUI │ consilierea initiala, initiaza
└────────────┬────────────┘ raspunsul
│ ────────────────────────────────

v
┌──────────┐ NU ┌───────────────┐
│ Risc │ ────────>│ Inregistreaza │ STOP
│ de │ │ detaliile │
│ radiatie │ └───────────────┘
│ ? │
└────┬─────┘
DA │

v
┌────────────┐ ..........................................
│ Activeaza │ .Gestioneaza evaluarea si limitarea .
│ MANAGERUL │ .accidentului, poarta intreaga raspundere.
│ URGENTEI │ . pentru raspunsul la urgenta .
└─────┬──────┘ ..........................................
│DA
v
┌───────────┐ ┌─────────────┐
│ Nivelul │ SCAZUT │ Activeaza │
│ riscului ├─────────> │ EVALUATORUL│
│ de │ │ RADIOLOGIC │
│ radiatie? │ └─────────────┘
└────┬──────┘ ............................
│ Reevalueaza riscurile de
MEDIU SAU MARE │ radiatie si realizeaza
│ recuperarea
v .............................
┌───────────────────────┬───────────────────┐
│ │ │
V V V
┌────────────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────┐
│ Activeaza │ │ Desemneaza │ │ Activeaza │
│(daca nu este inca activata)│ │COMANDANTUL │ │EVALUATORUL│
│ FORTA INITIALA DE │ │ ACTIUNII │ │RADIOLOGIC │
│ RASPUNS │ └────────────┘ └───────────┘
└────────────────────────────┘
............................. ............... ......................
Realizeaza actiunile de Gestioneaza Evalueaza riscurile
limitare a accidentului si toate actiunile de radiatie si
aplica actiunile de protectie de raspuns la recomanda actiuni
si de recuperare initiala scena unui de recuperare si
............................. accident decontaminare
............... ......................


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016