Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-administratiei-si-internelor Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Administratiei Si Internelor


Monitorul Oficial 32 din 15 Ianuarie 2013 (M. Of. 32/2013)

ORDIN nr. 279 din 17 decembrie 2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2013

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3^2) şi art. 228 alin. (2^2) şi (3) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) ...

Monitorul Oficial 12 din 08 Ianuarie 2013 (M. Of. 12/2013)

ORDIN nr. 284 din 21 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2013

În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:art. iordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor ministerului administraţiei şi internelor, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după punctul 122 se introduc trei noi puncte, punctele 123-125, cu ...

Monitorul Oficial 852 din 17 Decembrie 2012 (M. Of. 852/2012)

ORDIN nr. 277 din 14 decembrie 2012 privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. iii alin. (11) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 15 şi art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 ...

Monitorul Oficial 847 din 14 Decembrie 2012 (M. Of. 847/2012)

ORDIN nr. 276 din 14 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judete si municipiul Bucuresti EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 14 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. iii alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările ...

ORDIN nr. 260 din 16 noiembrie 2012 pentru modificarea anexelor nr. 3-5 la Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 290/2011 EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 14 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008 , cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:art. ianexele nr. 3-5 la regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului general de aviaţie al ministerului administraţiei şi internelor, aprobat prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 5 şi 5 bis din 4 ianuarie 2012, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă ...

Monitorul Oficial 827 din 10 Decembrie 2012 (M. Of. 827/2012)

ORDIN nr. 271 din 5 decembrie 2012 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategica si financiara, gestionarea, implementarea si auditarea utilizarii asistentei financiare acordate Romaniei prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008 cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea ministerului administraţiei şi internelor de a gestiona fondurile acordate româniei prin programul general "solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii",ministrul administraţiei şi internelor şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:art. i la articolul ...

Monitorul Oficial 813 din 04 Decembrie 2012 (M. Of. 813/2012)

ORDIN nr. 268 din 3 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judete si municipiul Bucuresti EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. iii alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 13/2011 , cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, ...

Monitorul Oficial 804 din 29 Noiembrie 2012 (M. Of. 804/2012)

ORDIN nr. 264 din 28 noiembrie 2012 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:art. 1la data de 1 decembrie 2012 se conferă semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani ...

ORDIN nr. 265 din 28 noiembrie 2012 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:art. 1la data de 1 decembrie 2012 se conferă semnul onorific ...

Monitorul Oficial 796 din 27 Noiembrie 2012 (M. Of. 796/2012)

ORDIN nr. 262 din 20 noiembrie 2012 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii Comerciale "Business Park Bistrita Sud" - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 noiembrie 2012

Având în vedere art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, art. 2 alin. (2) din instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,în temeiul art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:art. 1 se acordă titlul de parc industrial societăţii comerciale "business park ...

‹‹ Pagina 1 din 73
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016