Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 6 iunie 2005  pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile privind importul si exportul de produse de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului privind siguranta alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 6 iunie 2005 pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile privind importul si exportul de produse de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului privind siguranta alimentelor

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 iunie 2005

TITLUL I
Definiţii

ART. 1
În sensul prezentei norme pentru siguranţa alimentelor, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) produse de origine nonanimalã - vegetale şi produse vegetale: legume (inclusiv cartofi şi sfeclã de zahãr), fructe proaspete sau conservate, seminţe de leguminoase, oleaginoase, seminţe pentru bãuturi şi dulciuri, cereale boabe, produse din cereale, condimente, alimente procesate, altele decât cele de origine animalã, grãsimile şi uleiurile de origine vegetalã, bãuturi alcoolice şi nonalcoolice, gumã de mestecat şi orice altã substanţã, inclusiv apa, încorporate intenţionat în alimente în timpul producerii, pregãtirii sau tratãrii acestora;
b) certificat de sãnãtate - document emis de o autoritate competentã din ţara exportatoare a produsului importat, care atestã cã produsul alimentar de origine nonanimalã este conform cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare din ţara de destinaţie;
c) post de inspecţie la frontierã - post organizat în orice aeroport, port, punct feroviar sau rutier, deschis traficului internaţional, aprobat de autoritatea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor centralã, în care se efectueazã inspecţii şi controale asupra produselor de origine nonanimalã;
d) inspectorul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - inspectorul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu atribuţii de control conform fişei postului, aşa cum este prevãzut în <>Hotãrârea Guvernului nr. 308/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) controlul documentelor - examinarea de cãtre inspectorul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a certificatelor de sãnãtate, precum şi a altor documente ce însoţesc un transport;
f) controlul identitãţii - controlul conformitãţii transportului cu informaţiile din documentele însoţitoare, efectuat de cãtre inspectorul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru a se asigura cã documentele însoţitoare corespund cu marfa transportatã;
g) controlul fizic - controlul efectuat de cãtre inspectorul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor asupra produselor de origine nonanimalã, care poate include prelevarea de probe în vederea efectuãrii testelor de laborator;
h) condiţii de import - cerinţele privind siguranţa alimentelor, stabilite prin actele normative în vigoare, pentru produsele de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor, ce urmeazã a fi importate în România;
i) condiţii speciale la importul de produse de origine nonanimalã - cerinţe privind siguranţa alimentelor, stabilite de legislaţia naţionalã în vigoare pentru anumite produse de origine nonanimalã, supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor, ce urmeazã a fi importate în România.

TITLUL II
Dispoziţii generale

ART. 2
(1) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte condiţiile pentru siguranţa alimentelor în care se pot derula operaţiunile de import şi export pentru produsele de origine nonanimalã prevãzute în anexa nr. 1, supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor.
(2) Importul şi exportul de produse de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor se efectueazã numai în condiţiile stabilite de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(3) Transporturile de produse de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor sunt acceptate la import şi export numai dacã sunt respectate cerinţele prezentei norme şi dacã îndeplinesc cerinţele prevãzute de reglementãrile naţionale şi internaţionale în vigoare.
(4) Importul de produse de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor se efectueazã prin posturile de inspecţie la frontierã aprobate de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin decizie a inspectorului Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de la respectivele posturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

TITLUL III
Obligaţiile agenţilor economici pentru derularea operaţiunilor de import de produse de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor

ART. 3
(1) La primul import de produse alimentare de origine nonanimalã importatorul are obligaţia sã dea o declaraţie, conform anexei nr. 2, inspectorilor autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã.
(2) Dacã la urmãtoarele operaţiuni de import sunt menţinute toate datele declarate la operaţiunea de import anterioarã (denumirea produselor importate, originea sau provenienţa lor, codul tarifar vamal, locul de depozitare), importatorul nu mai este obligat sã întocmeascã declaraţia prevãzutã în anexa nr. 2; în caz contrar, importatorul este obligat sã dea declaraţie conform anexei nr. 2.
(3) Originalul documentului întocmit de cãtre inspectorul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din postul de inspecţie la frontierã, conform anexei nr. 3, se elibereazã importatorului şi trebuie prezentat la solicitãrile organelor competente.
ART. 4
În cazul produselor alimentare de origine nonanimalã pentru care se impun condiţii speciale la import, în conformitate cu legislaţia specificã, importatorii, persoane fizice sau juridice, au urmãtoarele obligaţii:
a) sã prezinte inspectorilor autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontiera de intrare documentele solicitate, respectiv certificatul de sãnãtate şi raportul însoţitor cuprinzând rezultatele prelevãrilor oficiale de probe şi a analizelor pentru determinarea nivelului de contaminare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) sã declare inspectorilor autoritãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontiera de intrare destinaţia, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2;
c) sã prezinte, ori de câte ori i se solicitã, documentul, eliberat conform modelului din anexa nr. 4, care atestã cã importul a fost verificat şi cã respectã legislaţia specificã;
d) sã prezinte la sosirea transportului la locul de destinaţie inspectorului din cadrul compartimentului/ serviciului pentru siguranţa alimentelor de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã se aflã locul de destinaţie, documentele însoţitoare, respectiv certificatul, raportul însoţitor cuprinzând rezultatele prelevãrilor oficiale de probe şi ale analizelor pentru determinarea nivelului de contaminare şi documentul prevãzut în anexa nr. 4;
e) sã permitã inspectorului din cadrul compartimentului/ serviciului pentru siguranţa alimentelor de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã se aflã locul de destinaţie, accesul pentru realizarea prelevãrii de probe;
f) sã pãstreze contraprobele;
g) sã respecte orice alte obligaţii stabilite prin legislaţia specificã.

TITLUL IV
Obligaţiile ce revin agenţilor economici pentru derularea operaţiunilor de export al produselor de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor

ART. 5
Pentru efectuarea operaţiunilor de export de produse alimentare de origine nonanimalã, exportatorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia sã se informeze asupra condiţiilor privind siguranţa alimentelor pe care le solicitã autoritãţile din ţara de destinaţie.
ART. 6
În cazul în care autoritãţile din ţara de destinaţie solicitã un certificat care sã ateste cã produsul ce urmeazã sã fie exportat respectã condiţiile impuse privind siguranţa alimentelor, exportatorul are obligaţia sã prezinte inspectorilor Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul compartimentului/serviciului privind siguranţa alimentelor de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã sunt situaţi, modelul de certificat solicitat de ţara de destinaţie, precum şi rezultatele analizelor efectuate.

Atribuţiile şi responsabilitãţile inspectorilor direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi ale inspectorilor Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã privind importul şi exportul produselor de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor

SECŢIUNEA 1
Pentru import

1. Atribuţiile şi responsabilitãţile inspectorilor din posturile de inspecţie la frontierã
ART. 7
(1) Inspectorii Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã prin care se deruleazã operaţiunea de import al produselor de origine nonanimalã au obligaţia de a solicita importatorului o declaraţie în conformitate cu art. 3 alin. (1).
(2) În baza declaraţiei întocmite de cãtre importator în conformitate cu art. 3 alin. (1), inspectorul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã va completa şi va elibera documentul prevãzut de anexa nr. 3; o copie a acestui document se pãstreazã la postul de inspecţie la frontiera de intrare a importului.
(3) Inspectorii Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã notificã importul, conform anexei nr. 5, cãtre serviciul/compartimentul pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti de la locul de destinaţie.
ART. 8
(1) În cazul în care se deruleazã operaţiuni de import, în condiţii speciale, al anumitor produse de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor, inspectorii Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã au obligaţia sã verifice urmãtoarele:
a) certificatul de sãnãtate eliberat de un reprezentant al instituţiei abilitate din ţara exportatoare, în original, în mod obligatoriu în limba românã şi într-o limbã de circulaţie internaţionalã;
b) raportul însoţitor cuprinzând rezultatele prelevãrilor oficiale de probe şi ale analizelor pentru determinarea nivelului de contaminare;
c) conformitatea ştampilelor aplicate cu cele de pe certificatele oficiale care identificã ţara şi firma exportatoare;
d) sigiliile mijloacelor de transport;
e) conformitatea datelor înscrise în documentele însoţitoare cu produsul importat.
(2) Certificatul de sãnãtate şi documentele însoţitoare, în original, vor însoţi transportul la destinaţie; copiile acestor documente se pãstreazã de cãtre inspectorul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã, pe care menţioneazã "Conform cu originalul", le semneazã şi le parafeazã.
(3) În cazul în care toate condiţiile de intrare în ţarã sunt îndeplinite, inspectorii Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã completeazã şi elibereazã un document potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.
(4) Inspectorii Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã notificã, conform anexei nr. 5, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, de la locul de depozitare a produselor importate.
(5) Dacã inspectorii Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã constatã neconformitãţi în urma controlului efectuat, interzic intrarea în ţarã a transporturilor respective.
(6) Transporturile respinse sunt notificate Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei nr. 6.
2. Atribuţiile şi responsabilitãţile inspectorilor direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti
ART. 9
Inspectorii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a înregistra şi îndosaria notificãrile primite cu privire la importurile de produse de origine nonanimalã.
ART. 10
(1) În cazul în care se deruleazã operaţiuni de import, în condiţii speciale, al anumitor produse de origine nonanimalã supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor, inspectorii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti au urmãtoarele obligaţii:
a) sã se deplaseze la depozitul de destinaţie unde se descarcã produsele importate, pentru a verifica urmãtoarele: certificatul de sãnãtate, raportul însoţitor cuprinzând rezultatele prelevãrilor oficiale de probe şi ale analizelor pentru determinarea nivelului de contaminare, conformitatea specificaţiilor din documente cu produsul importat, concordanţa dintre codurile de pe certificat, raportul însoţitor şi cele de pe ambalaje;
b) sã preleveze probe şi contraprobe pentru examenul de laborator, conform procedurilor stabilite prin legislaţia în vigoare;
c) sã sigileze, sã eticheteze probele şi sã sigileze marfa importatã din depozit pânã la obţinerea rezultatelor analizelor de laborator; pe etichetã se va menţiona un cod reprezentând numãrul de înregistrare din registrul de probe prelevate;
d) sã întocmeascã un proces-verbal de prelevare a probelor, conform anexei nr. 7, şi o cerere de analizã cuprinzând analizele solicitate laboratorului, conform anexei nr. 8; probele care se transmit laboratorului specializat vor fi însoţite de procesul-verbal semnat de cãtre inspectorul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de cãtre agentul economic, precum şi de cererea de analizã, conform anexei nr. 8;
e) sã urmãreascã realizarea examenelor de laborator;
f) sã reţinã, sã îndosarieze şi sã arhiveze documentele întocmite, pe o duratã de minimum 3 ani.
(2) În funcţie de conformitatea rezultatelor analizelor, inspectorii de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobã sau resping punerea pe piaţã a produselor importate, astfel încât produsele sã nu prezinte risc pentru sãnãtatea populaţiei.
(3) În cazul în care probele nu sunt corespunzãtoare, inspectorii de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iau urmãtoarele mãsuri:
a) interzic agentului economic importator/distribuitor punerea pe piaţã a produselor importate;
b) notificã neconformitatea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

SECŢIUNEA a 2-a
Pentru export

1. Atribuţiile şi responsabilitãţile inspectorilor din posturile de inspecţie la frontierã
ART. 11
Inspectorii Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontierã prin care se deruleazã operaţiunea de export al produselor de origine nonanimalã au obligaţia de a verifica documentele, conform legislaţiei în vigoare.
2. Atribuţiile şi responsabilitãţile inspectorilor direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti
ART. 12
În cazul în care autoritãţile din ţara de destinaţie solicitã un certificat care sã ateste cã produsul ce urmeazã sã fie exportat respectã condiţiile impuse privind siguranţa alimentelor, inspectorii compartimentului/ serviciului pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verificã rezultatele analizelor efectuate de laboratoarele specializate şi elibereazã un certificat conform modelului solicitat de autoritãţile ţãrii importatoare.

TITLUL V
Dispoziţii finale

ART. 13
(1) În raport cu evoluţia situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor poate limita sau interzice, dupã caz, derularea pe teritoriul României a operaţiunilor de import şi export de produse de origine nonanimalã cu impact asupra sãnãtãţii publice şi care sunt supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
(2) În situaţia în care un transport de produse de origine nonanimalã supus supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor, ca urmare a inspecţiei efectuate la postul de inspecţie la frontierã sau la unitatea de destinaţie, se constatã cã nu îndeplineşte condiţiile pentru siguranţa alimentelor la import, costurile pentru distrugerea sau, dupã caz, returnarea transportului se suportã de cãtre agentul economic.
(3) În vederea aplicãrii unitare a prevederilor prezentei norme, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor poate emite dispoziţii sau ghiduri de aplicare.
(4) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezenta normã.


ANEXA 1
la normã

LISTA
produselor de origine nonanimalã supuse supravegherii la import


┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Poziţia │ │ Poziţia │
│tarifarã │ │tarifarã a │
│ produ- │ │ produ- │
│ selor │ Denumirea produsului │ selor │
│ suprave-│ │exceptate │
│gheate la│ │ **) │
│ import*)│ │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.01 │Cartofi, în sţare proaspata sau refrigerata │0701.10.00 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.02 │Tomate, în stare proaspãta sau refrigerate │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.03 │Ceapa, hasma, usturoi, praz şi alte legume aliacee, │ │
│ │în stare proaspãta sau refrigeratã │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.04 │Varza, conopida, varza creata, gulii si produse │ │
│ │comestibile similare din genul Brassica, in │ │
│ │stare proaspãta sau refrigerate │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.05 │Salata verde (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium │ │
│ │spp.), in stare proaspãta sau refrigeratã │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.06 │Morcovi, napi, sfecla roşie pentru salata, barba-caprei,│ │
│ │telina de rãdãcina, ridichi si radacinoase comestiibile │ │
│ │similare. In stare proaspãta sau refrigerata; │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.07 │Castraveţi si cornison, in stare proaspãta sau │ │
│ │refrigerata: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.08 │Legume cu pastaie, curatate sau nu de pastai, in stare │ │
│ │proaspãta sau refrigerata: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.09 │Alte legume, în stare proaspãta sau refrigerata: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.10 │Legume, nefierte sau fierte in apa sau în abur, │ │
│ │congelate: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.11 │Legume conservate provizoriu(de exemplu cu gaz sulfuros,│ │
│ │în saramura, in apa sulfuroasa sau in alte soluţii care │ │
│ │asigura provizoriu conservarea lor), dar improprii │ │
│ │consumului alimentar în aceastã stare: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.12 │Legume uscate (altele decât cu pastai), chiar tãiate │ │
│ │felii sau bucati sau chiar sfãrâmate sau pulverizate, │ │
│ │dar nepreparate altfel: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.13 │Legume cu pastai uscate, curãţate de pastai, chiar │ │
│ │decorticate sau sfãrâmate: │0713.10.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │0713.33.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │0713.90.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│07.14 │Rãdãcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi │ │
│ │porceşti batate si rãdãcini si tuberculi similari, │ │
│ │cu continut ridicat de amidon sau inulina, proaspete, │ │
│ │refrigerate, congelate sau uscate, chiar tãiate in │ │
│ │bucati sau aglomerate │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.01 │Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju, │ │
│ │proaspete sau uscate, chiar decojite sau fara pielita: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.02 │Alte fructe cu coaja, proaspete sau uscate, chiar │ │
│ │decojite sau fara pielita: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.03 │Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca │ │
│ │(plantains), proaspete sau uscate: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.04 │Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango si │ │
│ │mangustan, proaspete sau uscate: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.05 │Citrice, proaspete sau uscate: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.06 │Struguri, proaspeţi sau uscaţi: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.07 │Pepeni (inclusiv pepeni verzi) si Papaya, proaspeţi: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.08 │Mere, pere si gutui proaspete: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.09 │Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv piersici │ │
│ │fara puf si nectarine), prune si porumbe proaspete: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.10 │Alte fructe, proaspete; │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.11 │Fructe, fierte sau nu in apa sau in abur, congelate, │ │
│ │chiar cu adaos de zahãr sau alţi îndulcitori: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.12 │Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul │ │
│ │gazului sulfuros, in saramura, în apa sulfurata sau │ │
│ │prin adãugare de alte substanţe care asigura │ │
│ │provizoriu conservarea lor), dar improprii alimentatiei │ │
│ │in aceasta stare: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.13 │Fructe uscate, altele decât cele de la poziţiile 08.01 │ │
│ │pana la 08.06; amestecuri de fructe uscate sau de │ │
│ │fructe cu coaja de la acest Capitol: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│08.14 │Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), │ │
│ │proaspete, congelate, uscate, prezentate in apa sãrata, │ │
│ │sulfurate sau cu adaos de alte substanţe care asigura │ │
│ │provizoriu conservarea lor │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.01 │Cafea, chiar prãjitã sau decafeinizata; coji si pelicule│ │
│ │de cafea; înlocuitori de cafea conţinând cafea, │ │
│ │indiferent de proporţiile amestecului: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.02 │Ceai, chiar aromatizat: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.03 │Mate │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.04 │Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau │ │
│ │din genul Pimenta, uscat sau mãcinat sau pulverizat: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.05 │Vanilie │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.06 │Scorţişoara si flori de scorţişoara: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.07 │Cuisoare (fructe intregi, cuisoare si codite) │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.08 │Nucşoara, condiment din coaja uscata a nucşoarei si │ │
│ │cardamom: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.09 │Seminţe de anason, de badian, de mãrar, de coriandru, de│ │
│ │chimen sau de chimion; bace de ienupãr: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│09.10 │Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, frunze de dafin, curry│ │
│ │si alte mirodenii: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10.01 │Grâu si meslin (amestec de grâu cu secara in proporţie │ │
│ │de doi la unu): │1001.90.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1001.90.91 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10.02 │Secara │1002.00.00 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10.03 │Orz: │1003.00.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10.04 │Ovãz │1004.00.00 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10.05 │Porumb: │1005.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10.06 │Orez: │1006.10.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10.08 │Hrisca, mei, seminţe de iarba-canarasului (Phalaris │ │
│ │Canariensis); alte cereale │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.01 │Faina de grâu sau de meslin: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.02 │Faina de cereale, altele decat de grâu sau de meslin: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.03 │Crupe, gris şi aglomerate sub forma de pelete, din │ │
│ │cereale: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.04 │Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite,│ │
│ │presate, sub forma de fulgi, lustruite, tãiate sau │ │
│ │zdrobite), cu excepţia orezului de la poziţia 10.06; │ │
│ │germeni de cereale, intregi, presati, sub forma de │ │
│ │fulgi sau zdrobiti: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.05 │Faina, gris, pudra, fulgi, granule şi aglomerate sub │ │
│ │forma de pelete, din cartofi: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.06 │Faina, gris si pudra din legume cu pãstaie uscate, de │ │
│ │la poziţia 07.13, din Sago sau din rãdãcini sau │ │
│ │tuberculi de la poziţia 07.14 si din produsele de │ │
│ │la Capitolul 8: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.07 │Malt, chiar prãjit: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.08 │Amidon si fecule; inulina: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11.09 │Gluten de grâu, chiar uscat │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12.01 │Boabe de soia, chiar sfãrâmate: │1201.00.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12.02 │Arahide, neprãjite si nici altfel preparate termic, │ │
│ │chiar decorticate sau sfãrâmate: │1202.10.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12.03 │Copra │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12.06 │Seminţe de fioarea-soareiui, chiar sfãrâmate: │1206.00.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12.07 │Alte fructe si seminţe oleaginoase, chiar sfãrâmate: │1207.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1207.20 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1207.30 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1207.40.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1207.50.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1207.60.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1207.91.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1207.99.20 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1207.99.91 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12.08 │Faina si gris din fructe si seminte oleaginoase, │ │
│ │altele decât cele de mustar: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12.10 │Conuri de hamei, proaspete sau uscata, chiar sfãrâmate, │ │
│ │mãcinate sau sub forma de pudra sau pelete; lupulina: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12.12 │Roscovem alge, sfecla de zahãr si trestie de zahar, │ │
│ │proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar │ │
│ │pulverizate; sâmburi si miez de sâmburi de fructe │ │
│ │si alte produse vegetale (inclusiv rãdãcini de │ │
│ │cicoare neprajita din varietatea Cichorium intybus │ │
│ │salivum) destinate in principal alimentatiei umane, │ │
│ │nedenumite şi necuprinse in alta parte: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13.02 │Seve si extracte vegetate; substanţe pectice, pectinati │ │
│ │si pectaţi; agar-agar si alte mucilagii si agentii de │1302.11.00 │
│ │mãrire a vascozitatii, derivate din produse vegetale, │1302.19.91 │
│ │chiar modificate │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15.07 │Ulei de soia si fracţiunile lui, chiar rafinate, dar │ │
│ │nemodificate chimic; │15D7.10.10 │
│ │ │1507.90.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15.08 │Ulei de arahide si fracţiunile acestuia, chiar rafinate,│ │
│ │dar nemodificate chimic: │1508.10.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1508.90.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15.09 │Ulei de mãsline si fracţiunile lui, chiar rafinate, │ │
│ │dar nemodificate chimic: │1509.10.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15.12 │Ulei de floarea-soarelui, de sofran sau de bumbac si │ │
│ │fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate │1512.11.10 │
│ │chimic: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1512.19.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1512.21 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1512.29 10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15.13 │Uleiuri de cocos (ulei de copra), de miez de palmier │ │
│ │sau de babassu si fracţiunile lor, chiar rafinate, dar │1513.11.10 │
│ │nemodificate chimic: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1513.19.30 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1513.21 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1513.29 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1515.21 │- Ulei de porumb si fracţiunile lui: │ │
│ │ - Ulei brut │1515.21.10 │
│ │ - Altele │1515.29.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15.17 │Margarina; amestecuri sau preparate alimentare din │ │
│ │grãsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din │ │
│ │fracţiuni ale diferitelor grãsimi sau uleiuri din acest │ │
│ │Capitol, altele decât grãsimile si uleiurile alimentare │ │
│ │si fracţiunile acestora de la pozitia 15.16: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17.01 │Zahãr din trestie sau din sfecla si zaharoza chimic │ │
│ │pura, in stare solida: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17.02 │Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza si │ │
│ │fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solida; │ │
│ │siropuri de zahãr la care nu s-au adãugat aromatizanti │ │
│ │sau coloranţi; înlocuitori de miere, chiar amestecaţi │ │
│ │cu miere naturala; zaharuri si melase caramelizate: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17.03 │Melase rezultate din extractia sau rafinarea zahãrului: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17.04 │Produse zaharoase fara cacao (inclusiv ciocolata alba): │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18.01 │Cacao boabe si sparturi de boabe de cacao, brute sau │ │
│ │prãjite │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18.02 │Coji, pelicule (pielite) si alte resturi de cacao │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18.03 │Pasta de cacao, chiar degresata: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18.04 │Unt, grãsime si ulei de cacao │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18.O5 │Pudra de cacao, fara adaos de zahãr sau alţi indulcitori│ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18.06 │Ciocolata si alte preparate alimentare care conţin │ │
│ │cacao: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19.01 │Extracte de malt; preparate alimentare din faina, crupe,│ │
│ │gris, amidon, fecule sau extracte de malt, care nu │ │
│ │conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de │ │
│ │sub 40% din greutate, calculata pe o baza complet │ │
│ │degresata, nedenumite si necuprinse in alta parte; │ │
│ │preparate alimentare din produsele de la poziţiile de │ │
│ │la 04.01 pana la 04.04, care nu conţin cacao sau care │ │
│ │conţin cacao intr-o proporţie sub 5% din greutate │ │
│ │calculata pe o baza complet degresata, nedenumite si │ │
│ │necuprinse în alta parte; │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19.02 │Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau │ │
│ │cu alte substanţe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi│1902.11.00 │
│ │spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, │ │
│ │caneloni, cuscus, chiar preparat: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1902.20.10 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1902.20.30 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19.03 │Tapioca si înlocuitorii sai preparaţi din fecule, sub │ │
│ │forma de fulgi, granule, bobite, particule rezultate din│ │
│ │cernere sau alte forme similare │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19.04 │Produse pe baza de cereale obţinute prin expandare sau │ │
│ │prajire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât │ │
│ │porumbul), sub forma de boabe sau sub forma de fulgi ori│ │
│ │de alte grãunte preparate (cu excepţia fainei, crupelor │ │
│ │si a grisului), prefierte sau altfei preparate, │ │
│ │nedenumite şi necuprinse in alta parte: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19.05 │Produse de brutãrie, de patiserie si biscuiţi chiar cu │ │
│ │adaos de cacao; hostii, casete goale de tipul celor │ │
│ │utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate │ │
│ │din faina, din amidon sau din fecule in foi si produse │ │
│ │similare; │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.01 │Legume, fructe si alte parti comestibile de plante, │ │
│ │preparate sau conservate in oţet sau acid acetic: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.02 │Tomate preparate sau conservate altfel decât în otet sau│ │
│ │acid acetic: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.03 │Ciuperci si trufe preparate sau conservate altfel decât │ │
│ │in oţet sau acid acetic; │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.04 │Alte legume preparate sau conservate altfel decât în │ │
│ │otet sau acid acetic, congelate, altele decat produsele │ │
│ │de la poziţia 20.06: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.05 │Alte legume preparate sau conservate altfel decât in │ │
│ │otet sau acid acetic, necongelate, altele decât │ │
│ │produsele de la poziţia 20.06: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.06 │Legume, fructe, coji de fructe si alte parti de plante, │ │
│ │confiate (uscate, glasate sau cristalizate): │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.07 │Dulceţuri, jeleuri, marmelade, paste si piureuri de │ │
│ │fructe, obţinute prin fierbere, cu sau fara adaos de │ │
│ │zahãr sau de alţi îndulcitori: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.08 │Fructe si alte parti comestibile de plante, altfel │ │
│ │preparate sau conservate, cu sau fara adaos de zahãr sau│ │
│ │de alti îndulcitori sau de alcool, nedenumite si │ │
│ │necuprinse in alta parte: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20.09 │Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) si sucuri│ │
│ │de legume, nefermentate, fara adaos de alcool, cu sau │ │
│ │fara adaos de zahãr sau de alţi indulcitori │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21.01 │Extracte, esenţe si concentrate de cafea, de ceai sau de│ │
│ │mate si preparate pe baza de aceste produse sau pe baza │ │
│ │de cafea, de ceai sau de mate; cicoare prãjitã si alti │ │
│ │înlocuitori prajiti de cafea si extractele, esenţele si │ │
│ │concentratele lor: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21.02 │Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme │ │
│ │monocelulare moarte (cu excepţia vaccinurilor de la │ │
│ │poziţia 30.02); praf de copt preparat: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21.03 │Preparate pentru sosuri si sosuri preparate; condimente │ │
│ │si produse de asezonare amestecate; faina de muştar si │ │
│ │muştar preparat: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21.04 │Preparate pentru supe, ciorbe sau supe crema; supe, │ │
│ │ciorbe sau supe crema preparate; preparate alimentare │ │
│ │compuse omogenizate: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21.06 │Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta │ │
│ │parte: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.01 │Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale si│ │
│ │apele gazeificate care nu conţin zahãr sau alţi │ │
│ │îndulcitori si nici aromatizante; gheata si zãpada: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.02 │Ape, inclusiv ape minerale si ape gazeificate, care │ │
│ │conţin zahãr sau alti îndulcitori sau aromatizate şi │22.90.91 │
│ │alte bãuturi nealcoolice, excluzând sucurile de fructe │ │
│ │sau de legume de la poziţia 20.09: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │22.90.95 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │22.90.99 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.03 │Bere fabricata din malt: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.04 │Vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinurile │ │
│ │îmbogãţite cu alcool; must din struguri, altul decât cel│ │
│ │de la poziţia 20.09: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.05 │Vermuturi si alte vinuri din struguri proaspeţi, │ │
│ │aromatizate cu plante sau substanţe aromatice: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.06 │Alte bãuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru│ │
│ │de pere, hidromel); amestecuri de bãuturi fermentate si │ │
│ │amestecuri de bauturi fermentate si bãuturi nealcoolice,│ │
│ │nedenumite si necuprinse in alta parte: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.07 │Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de │ │
│ │minimum 80%; alcool etilic si alte distilate denaturate,│ │
│ │de orice concentraţie: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.08 │Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub │ │
│ │80%; distilate, rachiuri, lichioruri si alte bauturi │ │
│ │spirtoase: │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22.09 │Oţet comestibii si inlocuitori de oţet comestibil │ │
│ │obtinut din acid acetic; │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│25.01 │Sare (inclusiv sare de masa si sare denaturata) si │ │
│ │clorura de sodiu pura, chiar sub forma de solutie apoasa│25.01.00.51│
│ │sau cu adaos de agenţi antiaglomeranti sau agenţi care │ │
│ │asigura o buna fluiditate; apa de mare; │ │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


* Se includ toate poziţiile tarifare ale fiecãrui cod de 4 cifre dacã nu
sunt menţionate ca excepţii în coloana 3.
** Poziţiile tarifare exceptate de la codurile menţionate în coloana 1.ANEXA 2
la normã

DECLARAŢIE

Subscrisa .........(persoanã juridicã).................., cu sediul în ..............., localitatea .............., str. ................ nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ..................., înmatriculatã la oficiul registrului comerţului .................... sub nr. ..........., codul fiscal ..............., reprezentatã de ................, având BI/CI seria ..... nr. ......, CNP .................., declar pe propria rãspundere cã transportul de .........(denumirea produselor importate)................., originare/provenind din ........(denumirea ţãrii exportatoare) ............., identificate cu codul ......................, se depoziteazã la .........(denumirea depozitului/societãţii) ........., având sediul în localitatea ....................., str. ............. nr. ....., sectorul ......, judeţul ................. .
Transportul se realizeazã cu urmãtorul mijloc de transport: .................................................................................... .

Data Semnãtura
........... ......................


ANEXA 3
la normã

FIŞA DE ÎNREGISTRARE
a importului de produse de origine nonanimalã*)
Nr. ........../data ..........


┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Expeditor: │Postul de inspecţie la frontierã: │
│ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destinatar: │Biroul vamal: │
│ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea transportului: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. crt. │ Denumirea produsului │ Codul tarifar │ Ţara de origine │
├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr. notificãrii cãtre Direcţia Sanitar-│Numele şi prenumele inspectorului din │
│Veterinarã şi pentru Siguranţa │cadrul postului de inspecţie la │
│Alimentelor a Judeţului ............/ │frontierã: │
│Municipiului Bucureşti: │ │
│ │Semnãtura: │
│ │ │
│ │Data: │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


*) Este valabilã pentru un singur an calendaristic (anul eliberãrii fişei)
în condiţiile în care nu se modificã firma exportatoare, ţara de origine şi
locul de destinaţie pentru produsele înregistrate. Orice modificare face
necesarã eliberarea altei fişe.ANEXA 4
la normã

FIŞA DE IMPORT,
în condiţii speciale, al produselor de origine nonanimalã
Nr. .........../data ...........┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Expeditor: │Postul de inspecţie la frontierã: │
│ │ │
│ │Biroul vamal: │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destinatar: │Certificatul de sãnãtate │
│ │Nr. ....../ data ........... │
│ │Raportul analizelor de laborator │
│ │Nr. ....../ data ........... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea transportului: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Controlul documentar*): │Control de identitate*): │
│Da [] Nu [] │Da [] Nu [] │
│ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┐
│ Numãrul │ │ │ │ │
│ şi natura │Denumirea produsului│ Codul tarifar │Ţara de origine │ Cantitatea │
│ coletelor │ │ │ │ │
├───────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Returnare*): Da [] Nu [] │
│Motivul returnãrii: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr. notificãrii cãtre Direcţia Sanitar-│Numele şi prenumele inspectorului din │
│Veterinarã şi pentru Siguranţa │cadrul postului de inspecţie la │
│Alimentelor a Judeţului ............/ │frontierã: │
│Municipiului Bucureşti: │ │
│ │Semnãtura: │
│ │ │
│ │Data: │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


*) Se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare.ANEXA 5
la normã

AUTORITATEA NAŢIONALĂ
SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR
Postul de inspecţie la frontierã .....................

Cãtre Direcţia Sanitar-Veterinarã
şi pentru Siguranţa Alimentelor
a Judeţului .............../
Municipiului Bucureşti
Serviciul pentru siguranţa
alimentelor


NOTIFICARE
privind importul produselor de origine nonanimalã
Nr. ......./...................

Având în vedere declaraţia importatorului/reprezentantul acestuia ..........................., vã înştiinţãm cã a fost înregistrat la sosirea în postul de inspecţie la frontierã transportul cu urmãtoarele referinţe:
1. Firma importatoare ......................................................
2. Exportatorul ............................................................
3. Data de intrare în ţarã a produsului ....................................
4. Denumirea produsului importat ...........................................
5. Ţara de origine/provenienţã .............................................
6. Cantitatea importatã*) ..................................................
7. Codul produsului importat ...............................................
8. Adresa depozitului de destinaţie ........................................
9. Descrierea mijlocului de transport ......................................
10. Numãrul fişei de înregistrare/fişei de import în condiţii speciale
.....................................................


Întocmit
Inspector,
.................

----------
*) Se precizeazã cantitatea importatã numai pentru produsele de origine nonanimalã importate în condiţii speciale.


ANEXA 6
la normã

NOTIFICARE DE INTERCEPŢIE
Nr. ......../.................┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Exportator │ Destinatar │
│ Denumirea firmei exportatoare: │ Denumirea firmei importatoare: │
│ │ │
│ Adresa: │ Adresa: │
│ │ │
│ Ţara de origine/provenienţã: │ Locul de destinaţie: │
│ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ Transport │ Identificarea transportului │
│ Modul de transport: │ Tipul documentului: │
│ │ Certificat*): Da [] Nu [] │
│ Numãrul mijlocului de transport: │ Raportul însoţitor*): Da [] Nu [] │
│ │ │
│ Postul de inspecţie la frontierã: │ Numãrul documentului: │
│ │ │
│ │ Ţara şi locul eliberãrii: │
│ │ │
│ │ Data eliberãrii: │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ Descrierea pãrţii interceptate │ Cauzele interceptãrii │
│ Denumirea produsului: │ Nonconformitate documentarã*): │
│ │ Da [] Nu [] │
│ Codul tarifar vamal: │ │
│ │ Alte cauze (de precizat): │
│ Natura coletelor: │ │
│ │ │
│ Numãrul coletelor: │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ Mãsuri luate │ Întocmit │
│ Returnare*): Da [] Nu [] │ Numele şi prenumele inspectorului: │
│ │ │
│ │ Data: │
│ │ │
│ │ Ştampila: │
│ │ │
│ │ Postul de inspecţie la frontierã: │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


*) Se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare.ANEXA 7
la normã

PROCES-VERBAL
nr. ...... din ..........
de prelevare a probelor în vederea efectuãrii analizelor de laborator
- Siguranţa alimentelor -

Subsemnatul ................................, în calitate de inspector la Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din cadrul ............................, atest cã în ziua de .............., ora ......., s-a realizat prelevarea de probe în vederea efectuãrii analizelor de laborator, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dintr-un lot de ........................., în cantitate de ........................ .
Datele de identificare a lotului: ........................................ .
Cantitatea de probe prelevate a fost de ................................. .
Prelevarea probelor a fost fãcutã de la agentul economic .............., cu sediul în .............., înmatriculat la oficiul registrului comerţului ............... sub nr. .........., codul fiscal .............., reprezentat de domnul/doamna ..................., nãscut/nãscutã la data de ................. în localitatea ................, judeţul/sectorul .............., domiciliat/domiciliatã în localitatea ................, str. ................. nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ............., cu reşedinţa în .............., legitimat/legitimatã cu actul de identitate ........ seria ..... nr. ........., eliberat de ............. la data de ............... .
Menţiuni: ...............................................................
.........................................................................
.........................................................................

Inspector ANSVSA, Reprezentantul agentului economic,
....................... ....................................


ANEXA 8
la normã

CERERE DE ANALIZĂ
pentru probele prelevate conform procesului-verbal


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Cãtre laboratorul │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 2. Informaţii despre expediere │ Destinatarul rãspunsului │
│ Expeditorul probei: │ Adresa: │
│ Adresa: │ │
│ Telefon/Fax: │ Telefon/Fax: │
│ E-mail: │ │
│ Data expedierii probei: │ │
│ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Informaţii despre probe │
│ Denumirea produsului: │
│ Tipul produsului*): [] primar [] procesat │
│ Tratamente fitosanitare*): [] da [] nu │
│ Origine*): [] producţie autohtonã [] import [] export │
│ Codul de prelevare a probelor: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*) Se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Natura probei*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [] fructe proaspete [] fructe nucifere [] fructe uscate │
│ [] legume proaspete [] seminţe oleaginoase [] altele (de precizat) │
│ [] cartofi [] seminţe de leguminoase │
│ [] cereale boabe [] condimente │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. Analize solicitate │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Numele şi semnãtura expeditorului │
│ │
│ 7. Ştampila unitãţii │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*) Se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare.


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016